3D Print magazine - september 2021

Page 24

MINIFABRIEK UIT DE 3D PRINTER KU Leuven ontwikkelt ecosysteem voor ontwerpen en 3D printen van medische testen

A

an de KU Leuven is een compleet systeem ontwikkeld voor het ontwerpen en 3D printen van testkits voor complexe diagnostische testen, zoals een immunoglobine-E test. Tot nog toe zijn hiervoor laboratoria nodig. Met de oplossing uit Leuven print je binnen een kwartier een testkit zo groot als een creditcard en kun je de nieuwe test uitproberen.

HET KOST MINDER DAN 24 UUR OM EEN ITERATIE IN DE ONTWIKKELING TE TESTEN

De zwangerschapstest is wellicht de

van de lateral flow test door te

meest bekende lateral flow test. Bij dit

ontwikkelen zodat je ook complexe

type test wordt een urinestaal van een

analyses buiten het laboratorium om

persoon opgezogen met een

kunt doen. Als proof-of-concept heeft

absorberend materiaal en vervolgens

hij met het 3D geprinte materiaal zelfs

in contact gebracht met reagentia. Via

dezelfde stappen kunnen uitvoeren als

een kleurreactie krijg je na korte tijd de

laboratoria doen met een

uitslag, positief of negatief. Een ander

immunoglobine E-test, zij het nog met

voorbeeld van dergelijke testen is de

een lagere nauwkeurigheid. “Daar

Covid-19 sneltest. Toen Clement

wordt echter snel vooruitgang mee

Achille eind 2014 met zijn PhD aan de

geboekt”, zegt Bart van Duffel,

KU Leuven begon, was het doel van

Innovation Manager bij de KU Leuven.

zijn onderzoeksproject om het concept

24

3D PRINT MAGAZINE 3-2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.