3D Print magazine april 2021: is AM klaar voor de doorbraak?

Page 40

DESIGN FOR MANUFACTURING & ASSEMBLY

7 TRENDS

Zeven trends die komende jaren een stempel gaan drukken op design for manufacturing & assembly, kortweg DFMA in de 21e eeuw!

Door: Erik Tempelman, TU Delft Industrieel Ontwerpen

O

p donderdag 28 januari vond het symposium Design For Manufacturing & Assembly in de 21e eeuw plaats. Dit online evenement was het slotakkoord van het vak Manufacturing and Design aan de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen. In 14 jaargangen volgden ruim 4.000 studenten dit bijzondere vak, dat een brug sloeg tussen het academisch ontwerpen en de Nederlandse maakindustrie. De coördinator, Erik Tempelman, presenteerde op dit symposium zeven trends die de komende jaren het aangezicht van DFMA zullen bepalen. In dit artikel schetst hij de zeven trends. De volgorde zegt niks over de belangrijkheid. De Duitse Velosione e-bike, een echt “made in Europe” product.

40

3D PRINT MAGAZINE 1-2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.