Page 1

JOLASTUZ IKASI Zatikiak

Maddi Irastorza Cristina Nieto Naiara Lasa Agurtzane Igartua Lehen Hezkuntza 32.1


AURKIBIDEA KATALOGAZIO EZAUGARRIAK ................................................................................................2 TESTUINGURAKETA ..............................................................................................................2 HELBURU DIDAKTIKOAK........................................................................................................2 OINARRIZKO KONPETENTZIAK ...............................................................................................2 Oinarrizko eta espezifikoak diren IKT konpetentziak ...........................................................3 EDUKIAK ..............................................................................................................................3 ORIENTAZIO METODOLOGIKOAK...........................................................................................4 Hasierakoa .......................................................................................................................4 Garapenezkoak.................................................................................................................4 Indartzekoa......................................................................................................................4 Bukatzeko ariketa.............................................................................................................4 EBALUAZIO IRIZPIDEAK .........................................................................................................5 Arloarekiko ......................................................................................................................5 IKT-arekiko.......................................................................................................................5

1


KATALOGAZIO EZAUGARRIAK Katalogazio ezaugarriei buruz hitz egiterakoan, IKT mailari dagokionez, gure ariketak tarteko

mailaren

barruan

daudela

esan

dezakegu.

Tipologiaren

inguruan

hitz

egiterakoan, berriz, sekuentzia didaktiko bat dela deritzogu. Ariketak hauek segimendujarduerak dira eta banaka egitekoak. Guzti hau JClic programaren laguntza erabiliz.

TESTUINGURAKETA Eguneroko bizitzan zenbaki osoekin adierazi ezin daitezkeen hainbat egoera izaten ditugu. Beraz, osotasuna eta osotasun horri dagokion edo adierazi nahi den zatia beharrezkoa dugu beste zenbati mota bat erabiltzea: zatikia. Unitate didaktiko hau sinplea izan arren, garrantzi handiko kontzeptu bat landuko da. Badakigu zatikien kontzeptu orokorra ulertzeak ikaskuntza prozesu luze bat eskatzen duela, beraz, prestatutako jarduera- sekuentzia hauetan, zatikiak ikasteko lehen pausoak emango dira.

HELBURU DIDAKTIKOAK -

Ezaguera didaktikoak erabiltzea eguneroko bizimoduko egoeren eta gertaeren mezuak eta informazioak ulertzeko, balioesteko eta sortzeko.

-

Kalkuluak

eta

estimazioak

segurtasunez

eta

konfiantzaz

egitea,

egoera

bakoitzaren araberako prozedura erabiliz. -

Matematikak

eguneroko

bizimoduan

duen

egitekoa

aintzakotzat

hartzea,

matematika erabiliz gozatzea eta matematikarekin dihardutenen moduak eta jarrerak balioestea.

OINARRIZKO KONPETENTZIAK -

Matematika gaitasuna

-

Ikasten ikasteko gaitasuna

-

Hizkuntza- komunikaziorako gaitasuna

-

Informazio tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

-

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

2


Oinarrizko eta espezifikoak diren IKT konpetentziak OINARRIZKO KONPETENTZIAK

KONPETENTZIA ESPEZIFIKOAK

Etorri teknologikoak

Teknologiaren ulermena eta erabilpena IKT desberdinak erabiliz, edozein arazoetara egokituz: Hardware oinarrizko baliabideak maneiatu,…

Ordenagailuaren oinarrizko erabilera zein den jakitea

Bizitza osorako ikaskuntza

Jarrera irekia eta ikertzailea izatea edozein pertsona edo egoerarekin ikasi daitekeela ikusiz: komunikatu eta elkarlanean aritu,…

*IKTak erabili lanak egiteko

Hiritartasun digitala

*Testuinguru birtuala erabili

Informazioaren aurrean jarrera kritikoa eta pentsakorra izatea, betiere, gizarteko arauak errespetatuz: informazioaren pribatutasunaz ohartzea,…

EDUKIAK Zenbaki arruntak, osoak, hamartarrak eta zatikiak. Ehunekoak. Zenbaki- alfabetizazioa. -

Zenbaki arruntak

eta hamartarrak

osatzeko

arauak

eta posizio-

balioa.

Baliokidetasunak eta formak menderatzea. -

Zatiki- zenbakiak. Zatiki baliokideak lortzea. 3


-

Zatiak ehunekoen bidez adieraztea.

-

Zenbaki arruntak, osoak, hamartarrak, zatikiak eta ehunekoak ordenatzea, alderatuz, zenbakizko zuzenean adieraziz eta zenbaki mota batetik bestera pasatuz.

ORIENTAZIO METODOLOGIKOAK Hasierakoa 1- ESAN EGIA EDO GEZURRA DIREN Ariketa honetan, bi zutabe daude, zutabe batean eragiketak egongo dira, eta hauek beste zutabeko egia eta gezurrarekin lotu beharko dituzte. 2- AURKITU ZATIKIEKIN ERLAZIONATUTAKO HITZAK Letra zopa honetan, zatikien inguruko hitzak aurkitu beharko ditu. Modu honetan, gaian emandako hitzak errepasatuko ditu.

Garapenezkoak 3- LOTU IRUDIAK DAGOKION ZATIKIAREKIN Bi atal egongo dira, batean zatikiak marrazkiz eta bestean zatikiak idatziz. Beraz, zatikiak marrazki egokiarekin lotu beharko ditu. 4- BALIOKIDEAK Bi zutabe egongo dira eta zatiki bakoitzaren baliokidea bilatu beharko dute aldameneko zutabean.

Indartzekoa 5- IDATZI IRUDI BAKOITZAREN ZATIKIA Marrazkietan zatikiak adierazita agertuko dira eta zer zatiki den idatzi beharko dute, bere izen egokia jarriz, ahoz esaten den moduan hain zuzen ere.

Bukatzeko ariketa 6- EGIZU PUZZLEA Bukatzeko eta ariketa guztiak egin ondoren opari bezala, puzzle hau egingo dute. 4


EBALUAZIO IRIZPIDEAK Arloarekiko Zenbait zenbaki mota (arruntak, osoak, zatikia, eta ehunenetara arteko hamartarrak) irakurtzea, idaztea eta ordenatzea. -

Zenbaki arruntak, osoak eta ehunenetara arteko hamartarrak irakurtzen eta idazten ditu.

-

Zatiki errazak irakurtzen eta idazten ditu.

-

Zenbaki arruntak, osoak eta ehunenetara arteko hamartarrak ordenatzen ditu.

-

Oinarrizko zenbaki- sareen baliokidetasunak egiten ditu.

IKT-arekiko -

Ordenagailuaren funtsezko erabilerak ezagutzen ditu.

-

Sagua eta teklatua egoki erabiltzen ditu.

-

Testuinguru birtuala erabiltzen du.

5

Jolastuz ikasi  

dsdk dksj s

Jolastuz ikasi  

dsdk dksj s