Page 1

AHOMA


T


T

TAHOMA M AT T H EW CART ER


M AT T H E W C A RT E R jest projektantem z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem typograficznym: od ręcznie ciętych czcionek do czcionek komputerowych. Po długiej współpracy z firm Linotype stał się współzałożycielem Bitstream Inc, gdzie pracował przez dziesięć lat. Obecnie jest dyrektorem Carter & Cone Type Inc, w Cambridge.

CZCIONKI JEGO AUTORSTWA: BELL CENTENNIAL

GEORGIA

BIG CASLON

MANTINIA

BITSTREAM CHARTER

MEIRYO (LATIN RANGE)

BIG FIGGINS

MILLER

CARTER SANS

MONTICELLO

CASCADE SCRIPT

NINA

ELEPHANT

OLYMPIAN

FENWAY

ROCKY

ITC GALLIARD

SHELLEY SCRIPT

GANDO

SNELL ROUNDHAND

SKIA SOPHIA TAHOMA VERDANA VINCENT WALKER WILSON GREEK WRIGLEY YALE


CECHY CHARAKTERY

STYCZNE

JASNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ B R A K S Z E RY F Ó W W Ą S K I E L I T E RY

MAŁE ODSTĘPY MIĘDZY


ODMIANY KROJU

LITERAMI Tahoma Sma l l Ca ps

Tahoma Faux I talic

Tahoma B old

Tahoma Reg ular


ACCESS 2000

ACCESS 97 SR2 BOOKSHELF 2000 CLOSE COMBAT 3 - THE RUSSIANFRONT

ENCARTA ENCYCLOPEDIA DELUXE 99 ENCARTA VIRTUAL GLOBE 99 EXPEDIA STREETS AND TRIPS 2000

HOME PUBLISHING 99

FRONTPAGE 2000 MAPPOINT 2000 GREETINGS 99 MONEY 99 DELUXE MONEY 99 STANDARD OFFICE 2000 PREMIUM OFFICE 97 SMALL BUSINESS EDITION SR2

OFFICE 97 SR1A PHOTODRAW 2000 PICTURE IT! 2000


ZASTOSOWANIE

PUBLISHER 98 VISUAL BASIC 6.0 ENTERPRISE VISUAL BASIC 6.0 LEARNING VISUAL BASIC 6.0 PROFESSIONAL

VISUAL FOXPRO 6.0 VISUAL STUDIO 6.0 ENTERPRISE WINDOWS 2000 WINDOWS 7

WINDOWS 98 SECOND EDITION

WINDOWS SERVER 2003 WINDOWS SERVER 2008 WINDOWS VISTA WINDOWS XP WINDOWS XP SP2

WORD 2000 WORKS 2002


PREZENTACJA KROJU PISMA

abcdefghijklm noprstuwvxyz A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V X Y Z


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 á é í ó ú Ø ä å ® þ Ü Ö ß æ © ñ µ Ҫ ¿ ¶ ´ « » ¾ € ↄ ³ ² ¡ [ . , ! ? " } : ; $ Ω ( ) ]


Opracowanie graficzne: Iwona Główka, Grafika II Rok, Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013


Katalog czcionki  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you