Page 1

RACHUNEK do UMOWY DZIEŁO nauka wystawiania dokumentów księgowych WYSTAWCA (Wykonawca): Imię i Nazwisko: Magdalena Kuś Adres: Angielska 100 Łódź PESEL: 0

1/2012

Urząd Skarbowy:

I Łódź

ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Adres: NIP:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań 778-14-35-103

za wykonanie następującego dzieła: tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski łącznie 5230 znaków ze spacjami przy stawce tłumaczeniowej 19,5 zł brutto/1800 znaków kwota brutto: 58,50 zł słownie złotych: pięćdziesiąt osiem złotych 50/100 Oświadczam, że dzieło wykonałem(am) osobiście. Łódź 24/2/2012 Kuś Magdalena ……………………. , ...................................... .................................................................... (miejscowość)

(dnia)

(podpis wystawcy rachunku)

POTWIERDZENIE ODBIORU DZIEŁA Dzieło zostało wykonane i przyjęte: ……………………. , ...................................... (miejscowość)

....................................................................

(dnia)

OBLICZENIE WYNAGRODZENIA 1. Kwota brutto zł 2. Składka ZUS Zleceniobiorcy / Wykonawcy 3. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 4. Koszt uzyskania przychodu 5. Dochód do opodatkowania 6. Podatek dochodowy naliczony 7. Ubezpieczenie zdrowotne 8. Podatek dochodowy odprowadzony 9. Składka ZUS Zleceniodawcy / Zamawiającego 10. Kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy

(podpis wystawcy rachunku)

50% 18% 0%

Wypłata przelewem - numer konta do przelewu wyplaty: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Obliczył(a): Magdalena Kuś

KWOTA 58,50 58,50 59,00 11,00 11,00 47,50

Wypłata gotówką Kwituję odbiór zł: ……………………….. Słownie zł: ……………………….. ……………………….. ……………………….. Data: …………………. Podpis:

umowa o dzieło  
umowa o dzieło  

rachunek do umowy o dzieło

Advertisement