Page 1

Faktura VAT nr 1 / 2012

Sprzedawca: Magdalena Kuś Angielska 100 90-000 Łódź NIP: 000-000-00-00 bank: inny konto: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

oryginał Miejsce wystawienia: Łódź Data wystawienia: 2012-02-26 Data sprzedaży: 2012-02-26

Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2012-03-04

Nabywca: mLingua sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Adresat: mLingua Stary Rynek 100 61-773 Poznań

Lp

PKWiU

1

Nazwa towaru lub usługi

Cena netto [zł]

tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski łącznie 5230 znaków ze spacjami przy stawce tłumaczeniowej 23,25 netto/1800 znaków

23,25

Ilość

JM

3,00

Wartość netto [zł]

VAT [%]

69,75

Wartość netto [zł] W tym:

69,75

Suma:

69,75

23

VAT [%] 23

-

Wartość VAT [zł]

Wartość brutto [zł]

16,04

Wartość VAT [zł]

85,79

Wartość brutto [zł]

16,04

85,79

16,04

85,79

Do zapłaty: 85,79 zł Słownie: osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy

Magdalena Kuś .................................................................................. podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

............................................................................................ podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

nauka wystawiania dokumentów księgowych

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

faktura VAT  
faktura VAT  

dla vatowców :)

Advertisement