Page 1

S. C. GEOCONSTRUCTS. R. L. Ro ma n i a , J u d . Do l j , Cr a i o v a , St r a d aPa l t i n i sn r . 3 1 Te l / Fa x :0 2 5 1 / 4 6 1 7 5 6 Mo bi l :0 7 4 5 6 1 7 7 4 5 Ema i l :g e o c o n s t r u c t _ c r a i o v a @y a h o o . c o m Pa g i naWe b:www. ge oc ons t r uc t c r ai ov a. r o

Nr .260/ 05

I SO9001

Compa ni anoa s t r ae s t es pe c i a l i z a t ai ns t udi ige ot e hni c e pe nt r uc ons t r uc t i ic i vi l es ii ndus t r i a l e ,mi ni e r e , dr umur i , podur i , c ons ol i da r it a l uz e ,r i di c a r it opogr a f i c es ipr oi e c t a r e .


S. C. GEOCONSTRUCTS. R. L. Ro ma n i a , J u d . Do l j , Cr a i o v a , St r a d aPa l t i n i sn r . 3 1 Te l / Fa x :0 2 5 1 / 4 6 1 7 5 6 Mo bi l :0 7 4 5 6 1 7 7 4 5 Ema i l :g e o c o n s t r u c t _ c r a i o v a @y a h o o . c o m Pa g i naWe b:www. ge oc ons t r uc t c r ai ov a. r o

Nr .260/ 05

I SO9001

Se r vi c i i


S. C. GEOCONSTRUCTS. R. L. Ro ma n i a , J u d . Do l j , Cr a i o v a , St r a d aPa l t i n i sn r . 3 1 Te l / Fa x :0 2 5 1 / 4 6 1 7 5 6 Mo bi l :0 7 4 5 6 1 7 7 4 5 Ema i l :g e o c o n s t r u c t _ c r a i o v a @y a h o o . c o m Pa g i naWe b:www. ge oc ons t r uc t c r ai ov a. r o

Nr .260/ 05

I SO9001

Ec hi pame nt


S. C. GEOCONSTRUCTS. R. L. Ro ma n i a , J u d . Do l j , Cr a i o v a , St r a d aPa l t i n i sn r . 3 1 Te l / Fa x :0 2 5 1 / 4 6 1 7 5 6 Mo bi l :0 7 4 5 6 1 7 7 4 5 Ema i l :g e o c o n s t r u c t _ c r a i o v a @y a h o o . c o m Pa g i naWe b:www. ge oc ons t r uc t c r ai ov a. r o

Nr .260/ 05

I SO9001

Cl i e nt i


S. C. GEOCONSTRUCTS. R. L. Ro ma n i a , J u d . Do l j , Cr a i o v a , St r a d aPa l t i n i sn r . 3 1 Te l / Fa x :0 2 5 1 / 4 6 1 7 5 6 Mo bi l :0 7 4 5 6 1 7 7 4 5 Ema i l :g e o c o n s t r u c t _ c r a i o v a @y a h o o . c o m Pa g i naWe b:www. ge oc ons t r uc t c r ai ov a. r o

Nr .260/ 05

I SO9001

Luc r ar i Ant e r i oar e

Profile for Geoconstruct

Brosura de prezentare  

* Elaborare studii geotehnice * Verificari si expertize geotehnice * Analize de laborator * Foraje de monitorizare * Proiect...

Brosura de prezentare  

* Elaborare studii geotehnice * Verificari si expertize geotehnice * Analize de laborator * Foraje de monitorizare * Proiect...

Advertisement