Issuu on Google+

Warszawa, dn. 26.10.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 15.10.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: (dane tłumacza)

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto:11760,78 € 2. Kwota uzysku: 5880,39 € 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 5880,39 € różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:1058,47 € 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:10702,31 € różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwa EUR, 31/100)

Nauka wystawiania dokumentów księgowych ........................................... ...............................................


Zleceniodawca

Zleceniobiorca


Rachunek do umowy o dzieło