Page 1

Oryginał / Kopia

miejscowosc, dnia 2013-10-26

FAKTURA VAT NR 010/2013 Sprzedawca:

Nabywca: dane firmy dane firmy

mLingua Sp. Z o.o. Stary Rynek 100

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

61-773 Poznań

logo bank nr Nazwa towaru lub usługi (symbol PKWiU)

Lp.

1

NIP: 778-14-35-103

Tłumaczenie pisemne PL ->PT, ANG ->FR, PL->ANG

Ilość Jednostka towaru/ miary usługi 1800 znaków

1695

Cena za Wartość jednostke netto netto

Podatek Stawka Kwota % netto

Wartość brutto

24,53

41 578,35

23

9 563,02

51 141,37

Razem W tym

41578,35 41578,35

X 22%

9563,02 9563,02

51141,37 51141,37

2

3

4

5

6

7

pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści jeden PLN 37/100 Słownie: 51141,37 Razem do zapłaty: Data sprzedaży: Płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury Sposób zapłaty: otrzymujący fakturę

podpis

26.10.2013

wystawiający fakturę

podpis

Faktura VAT  
Faktura VAT  

Faktura VAT wg stawki netto 24,53 zł/1800 znaków przekładu za tłumaczenie pisemne.

Advertisement