Page 1

ENGLISH Introductions

MALAGASY

Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening Fine, thank you. Welcome! Good-bye Bon voyage See you! Please Thank you You're welcome Excuse me Help Could you help me please? Do you speak English? Do you speak Malagasy? I do not speak Malagasy I do not speak English I understand a little Nice to meet you Yes No I am sorry My name is [NAME] What is your name? Polite form of address. Finish greetings with tompoko my/your family my/your friend my/your husband/wife my/your children my/your daughter my/your son my/your father my/your mother my/your parents my/your grandparents my/your brother (brother of a man) my/your brother (brother of a woman) my/your sister (sister of a man) my/your sister (sister of a woman) my/your cousin (male) my/your cousin (female)

Manahoana Manakory Akory Tsara fa misaotra Tonga sao! Veloma Soava dia! Mandra-pihaona! Asafady Misaotra Tsy misy fisaorana Azafady kely e! Vonjeo Afaka manampy ahy ve ianao Miteny anglisy ve ianao Miteny gasy ve ianao Tsy mahay miteny gasy aho Tsy mahay miteny anglisy aho Mahazo kely aho Faly mahalala anao Eny Tsia Miala tsiny aho {NAME] no anarako Iza no anaranao

ny fianahaviako/ny fianahavianao ny namako/ny namanao ny vadiko/ny vadinao ny zanako/ny zanakao ny zanako vavy/ny zanakao vavy ny zanako lahy/ny zanakao lahy ny raiko/ny rainao ny reniko/ny reninao ny ray aman-dreniko/ny ray aman-dreninao ny raibe sy renibeko/ny raibe sy renibenao ny rahalahiko/ny rahalahinao ny anadahiko/ny anadahinao ny rahavaviko/ny rahavavinao ny anabaviko/ny anabavinao ny cousin-ako/ny cousin-anao ny cousine-ako/ny cousine-anao


What is your occupation? I am a [JOB] business person doctor journalist scientist student teacher How old are you? I am [AGE] years old. Where are you from? Where do you live? I am from [PLACE] I live in [PLACE] Australia England France Germany the United States Are you married? I am [STATUS] single married divorced I have children/child Happy birthday Congratulations!

Inona no asanao? [JOB] aho mpanao afera dokotera mpanao gazety mpikaroka mpianatra mpampianatra Firy taona ianao? [AGE] taona aho (see "Numbers" section) Avy aiza ianao? Aiza ianao no mipetraka? Avy any [PLACE] aho Any [PLACE] aho no mipetraka Aostralia Angletera Frantsa Alemaina Amerika Manambady ve ianao? [STATUS] aho tsy mbola manambady manambady nisaraka Manan-janaka aho Bon anniversaire Arahabaina!

Food Bon appetit hot curry made with cabbage and carrots Do you have [FOOD]? We don't have [FOOD] The menu please I am thirsty I am hungry We are thirsty We are hungry Can I order some more [FOOD]? What is this? That's all, thanks. That was delicious I am full Check please Where is the toilet? a glass a glass of water

Mazotoa homana lasary Misy [FOOD] ve? Tsy manana [FOOD] izahay Latabatra iray, azafady Mangetaheta aho Noana aho Mangetaheta izahay Noana izahay Afaka mbola mikomandy [FOOD] aho ve Inona ity? Izay fa misaotra Natsiro be Voky aho Ny addition, azafady Aiza ny trano fivoahana? vera rano iray vera


a bottle of water a bottle a cup a cup of tea a cup of coffee the bill the receipt salt sugar pepper cold good delicious bad bad-tasting hot spicy ripe to eat to cook meals knife spoon fork Breakfast bread butter jam eggs milk Lunch and Dinner beans fried smoked beef beef beef and vegetable stew cabbage crab dessert dinner duck fish French fries fruit lobster lunch meat noodles pork

rano amin'ny tavoahangy tavoahangy kaopy dite iray kaopy kafe iray kaopy addition reรงu sira siramamy poavra mangatsiaka tsara matsiro ratsy ratsy tsiro mamay masiaka masaka misakafo mahandro sakafo antsy sotro forsety mofo dibera confiture atody ronono tsaramaso kitoza hen'omby romazava laisoa crabe desera sakafo hariva gana trondro frites voankazo homard sakafo atoandro hena paty hena kisoa


pork stew with manioc greens poultry potato rice salad sauce sausage seafood soup steak vegetables vegetable soup drinks apple juice beer coffee coke fruit juice hot chocolate orange juice milk mineral water tea rum wine white wine red wine water

ravitoto vorona ovy vary salady saosy saosisy hazan-drano lasopy bifteka legumes lasopy legumes jus de pomme labiera kafe coca jus de fruits kakao jus d'orange, ranom-boasary ronono eau minerale dite raoma divay divay fotsy divay mena rano

Accomodations hotel room bungalow campground Can we camp here? Can you take me to the [NAME] hotel? Where is [OBJECT]? A good hotel A cheap hotel A nearby hotel Is it safe to camp here? How long can we stay here Can you watch over this place tonight? Is there drinking water? Can we light a fire? Do you have any rooms available? I would like a room with a bathroom. hot water

hotely efitra bungalow toerana filasina Afaka milasy eto ve? Afaka mitondra ahy amin'ny hotely [NAME] ve ianao? Aiza no misy [OBJECT] hotely tsara hotely mora hotely akaiky Atokisana ve ny milasy eto? Hafiriana no azo ijanonana eto? Afaka miambina ity toerana ity ve ianao anio alina? Misy rano fisotro ve eto? Afaka mampirehitra afo ve? Mbola misy efitra ve? Mila efitra misy fandroana aho rano mafana


electricity How much is it per day? How long will you be staying? [NUMBER] days week Sorry, we are full Can I have a key to my room? Do you take credit cards? backpack bathroom bed blanket candle chair clean clean sheets dirty drinking water key lamp/light mosquito net noisy pillow plug quiet room number rope sheet shower sleep soap swim table tent toilet paper towel

jiro Ohatrinona isan'indro? Haharitra hafiriana ianaero? [NUMBER] andro herinandro Miala tsiny fa efa feno izahay Aiza ny efitro e? Mandray carte de credit ve ianareo? sac a dos fandroana fandriana bodofotsy labozia seza madio dra madio maloto rano fisotro lakile jiro voaly aro moka mitabataba ondana prizy mangina nimeraon'ny efitra tady lamba fandraoana matory savony milomano latabatra trano lay papier hygienique servieta


Travel Where can I take the plane to [DESTINATION]? The plane/boat/bus is delayed The plane/boat/bus is canceled I want to go to [DESTINATION] I want a ticket to [DESTINATION] One-way ticket Return ticket How long does the trip take? flight domestic flight Is there a flight to [DESTINATION] today? When is the next flight to [DESTINATION]? Taxi fare (always ask the fare before getting in] I am going to [DESTINATION] How long will it take? How much does it cost? Have you got change? Where do you want to go? I would like to go to [DESTINATION] I would like to see the [DESTINATION] Where is the [DESTINATION]? How much is the entrance fee? When can I visit the [DESTINATION]? I would like to go into the forest I would like to visit a nature reserve I would like to go to the beach Is it far from here? Can we walk there? I would like to go for a walk. How do I get to [DESTINATION]? beach bridge building church city center coast garden guide hospital island lake market mountain museum river school

Aiza ny fakana ny raoplanina mankany [DESTINATION]? Tara ny raoplanina/sambo/bus Tsy mandeha ny raoplanina/sambo/bus Saika ho eny [DESTINATION] aho Bie mankany [DESTINATION] iray. Bie mandroso Bie mandroso sy miverina Maharitra haririana ny mankany [DESTINATION]? vol vol interieur Misy raoplanina mankany [DESTINATION] ve anio? Rahoviana ny raoplanina manaraka mankany [DEST]? saran-dalana,frais ana taxi Ho eny [DESTINATION] aho Adiny firy ny mankany? Ohatrinona ny mankany? Manana madinika ve ianao? Aiza no tianao aleha? Saika ho eny [DESTINATION] aho Te-hahita ny [DESTINATION] aho Aiza no misy ny [DESTINATION]? Ohatrinona ny fidirana? Rahoviana no azo jerena ny [DESTINATION]? Te ho any an'ala aho Te ho any amin'ny reserves naturellets aho Te ho any amoron-dranomasina aho Lavitra eto ve izany? Tonga tongotra ve any? Te-hitsangatsangana aho Ahoana no hahatongavako any [DESTINATION]? amoron-dranomasina tetezana trano fianagonana ville amorontsiraka zaridaina gida hopitaly nosy lac tsena tendrombohitra musee renirano fianarana


sea tomb university village waterfall zoo car deposit gas insurance motorcycle oil street to pay traffic trip per day per week per month I am lost It is not far Go back across behind east left north right south straight west

ranomasina fasana oniversite ambanivohitra riana zoo fiara,fiarakodia,tomobilina avansa lasantsy assurance moto menaka arabe,lalana mandoa vola circulation dia isan'andro isan-kerinandro isan-volana Very aho Tsy lavitra io Miverena eo am-pita eo am-badika atsinanana ankavia avaratra ankavanana atsimo mahitsy be andreafana

Communications I would like to make a phone call How much does a phone call to [PLACE] cost? Where is a nearby post office? Where is the mail box? How much does it cost to send this to [PLACE]? I would like to send a letter/postcard. Where can I find an internet connection? Where can I send out email? airmail envelope fax stamp telephone to send

Saika hiantso telefaonina aho Ohatrinona ny miantso telefaonina any [PLACE]? Aiza ny paositra akaiky eto? Aiza ny fandrotsahana taratasy? Ohatrinona ny mandefa an'ity any [PLACE]? Saika handefa ny taratasy/karta aho Aiza no mety ahazoaka mampiasa Internet? Aiza no azoko andefasana email? par avion valopy fax tambra,hajia telefaonina mandefa


Shopping Where can I find a [X]? Where is the market? Where is the nearest [X]? Could you show me some [X]? Do you have a [X]? Do you have anything bigger/smaller? Do you have a different color? Do you have more? I would like to buy this How much is this/that? That is too expensive How about [X]? (where X is a lower price) What is your last price? That is my very last price That is still to expensive for me I will take it for [X] Thank you, good-bye bakery bookstore butcher clothing store florist pharmacy souvenir shop bag/basket belt books box flower hat leather metal pants pottery ring shirt shoes souvenirs stone t-shirt watch

Aiza no mety misy [X]? Aiza no misy ny tsena? Aiza ny [X] akaiky indrindra? Afaka mampiseho [X] ahy ve ianao? Misy [X] ve? Misy lehibebe/kelikely noho ity ve? Misy loko hafa ve? Mbola misy hafa ve? Tiako vidiana ity Ohatrinona ity/iry e? Lafo be izany Mety [X] ve? Ohatrinona ny farany? Izay mihitsy ny farany? Mbola lafo amiko izany Hoentiko raha [X] Misaotra ary fa veolma mpivarotra mofo fivarotam-boky fivarotam-kena fivarotam-akanjo mpivaro-boninkazo farmasia mpivarotra sovenira harona fehikibo boky boaty voninkazo satroka hoditra vy pataloha tefy tanimanga petratra lobaka kiraro fahatsiarovana vato t-shirt famantaranandro


Money Where is the nearest bank? Where can I change some money? When is the bank open? When does the bank close? I want to change some dollars Can you give me some small change? What is the exchange rate today? Your passport please amount bank cash cashier coins exchange rate dollar form money payment signature to buy to change to pay to sign to trade

Aiza ny banky akaiky indrindra eto? Aiza no afaka manakalo vola? Amin'ny firy banky no misokatra? Amin'ny firy banky no mihidy? Saika hanakalo dolara aho Afaka manome vola madinika ve ianao? Ohatrinona nu cours anio? Ny pasiparonao azafady montant banky tolo-botsotra caisse vola madinika cours,sandam-bola dolara taratasy fenoina vola madinika vola sonia mividy manakalo vola mandao vola manao sonia manao varotra

Bureaucracy Can you fill out this form please? What is your name? My name is [NAME] When were you born? I was born in [PLACE] Where do you come from? I come from [PLACE] How long are you staying in Madagascar? I am staying in Madagascar for [#] days/weeks/months Are you here for business or vacation? Is there anything we should pay particular attention to? Please sign here Where's [X]'s office? application form surname first name date of birth place of birth male/female

Fenoy kefy ity azafady? Iza no anaranao? [NAME] no anarako Oviana ianao no teraka? Teraka tamin'ny [PLACE] aho Avy aiza ianao? Avy any [PLACE] aho. Hafiriana no hijanonanao eto Madagasikara? Mijanona [#] andro/herinandro/volana eto Madagasikara aho. Hiasa eto ianao sa haka rivotra? Misy zavatra tokony hotandremanay manokana ve? Soniavo eto azafady Aiza ny biraoni'I [X] taratasy fangatahana anarana fanampin anarana daty nahaterahana toerana nahaterahana lahy/vavy


married/single profession address nationality reason for travel business tourism date of arrival date of departure passport passport number passport photograph a copy of valid visa agriculture defense education health justice transport water and forests

manambady/tsy manambady asa adiresy fihaviana anton-dia raharaha fizahan-tany daty nahatongavana daty hiverenana pasipaoro nimeraon'ny pasipaoro sary tapaka kopian'ny manan-kery visa fambolena fiarovana fampianarana fahasalamana fitsarana fitaterana rano sy ala

Weather How is the weather? What will the weather be like tomorrow? The weather is bad The weather is beautiful There is lightning It is very cold It is very hot It is [#] degrees It is cloudy It is foggy It is raining It is going to rain cloudy cold flood hail lightning rain thundershower warm

Mahahoana ny andro? Hanao ahoana ny andro rahampitso? Ratsy ny andro Tsara ny andro Mitselatra Mangatsiaka be ny andro Mafana be ny andro [#] degre Mandrahona ny andro Manjavona ny andro Avy ny orana Ho any ny orana mandrahona mangatsiaka tondra-drano avandra tselatra orana oram-baratra mamay


Nature What is this? I would like to see [X] It is a [X] Is it poisonous? Is it dangerous to touch? Do you see that? Do you hear that? I would like to climb/hike it I would like to swim/walk air animal brook cloud cyclone desert dust earthquake fire flower forest full moon hail hill field meadow moon mud ocean palm tree palnts river sand sky smoke star storm sun sunrise sunset sunshine thunder tree valley view waterfall wind

Inona ity? Te-hahita [X] aho [x] io Misy poizina ve io? Mampidi-doza ve ny mikasika an'io? Hitanao ve io? Henanao ve izany? Te-hananika an'io aho Te-hilomano/handehandeha aho rivotra biby renirano kely rahona rivo-doza efitra vovoka horohoron-tany afo voninkazo ala diavolana avandra havoana tanim-boly fahitra volana fotaka oseanina palmie zava-maniry renirano fasika lanitra setroka kintana tafio-drivotra masoandro fiposahan'ny masoandro fodian'ny masoandro tana-masoandro kotro-baratra hazo lohasaha izay tazana riana rivotra


Animals ant bee bird butterfly cat caterpillar chicken cockroach cow crocodile dog donkey eagle eel fish flea fly frog gecko horse insect lemur mosquito mouse/rat snail snake spider turtle wasp worm

vitsika tantely vorona lolo saka fanday akoho kadradraka omby voay alika ampondra voromahery amalona trondro parasy lalitra sahona tanafisaka soavaly bibikely gidro moka voalavo sifotra bibilava ala sokatra fanenitra kankana

Plants aloe bamboo baobab bougainvillea branch coconut cotton ginger grass maize mushroom orchid pepper stem thorn

vahona bambo baobaba laingomena rantsan-kazo koko landihazo sakamalaho bozaka katsaka olatra orkide dipoavatra taho tsilo


Politics aid to arrest charity civil rights constitution corruption court crime criminal debt election embassy free freedom government independence judge killer law lawyer leader majority meeting newspaper opposition peace political party politics president prison protest revolution robbery theft vote

fanampiana misambotra fiantrana zo lalam-panorenana fandraisana tsolotra fitsarana heloka meloka trosa fifidianana ambasady afaka fahafahana governemanta fahaleovan-tena mpitsara mpamono olona lalana mpanao lalana mpitarika ny maro an'isa fivoriana gazety mpanohitra fandriam-pahalemana antoko politika politika prezida figadrana fanoherana revolisiona fandrobana halatra mandatsa-bato

Emergency There has been an accident Does anyone speak English Can you help me? Can you deal with the injured passengers? Can you call the police? Can you call a doctor? Take me to the nearest hospital Take me to a doctor I am hurt I am ill

Misy aksida atsy Misy miteny anglisy ve? Afaka manampy ahy ve ianao? Afaka mikarakara ireo maratra ve ianao? Afaka miantso polisy ve ianao? Afaka miantso dokotera ve ianao? Ento amin'ny hopitaly akaiky indrindra aho Ento dokotera aho Maratra aho Marary aho


Can you show me your ID? Where is the nearest gas station? Our car is stuck Gasoline/petrol tire seat Help! Call the police! Where is the police station? I am lost I want to contact my embassy I need an interpreter My [X] has been stolen I lost my [X] I have been robbed I did not do that I need a lawyer bag camera documents eyeglasses ID key lost money pickpocket stolen theif wallet watch

Asehoy ahy kely ny kara-panondronao? Aiza ny mpivarotra lasantsy akaiky eto? Mihitsoka ny fiaranay lasantsy pone seza Vonjeo! Miantsoa polisy Aiza by biraon'ny polisy aho? Very aho Mila miresaka amin'ny ny ambasadiko aho Mila mpandika teny aho Nisy nangalatra ny [X] ko Very ny [X] ko Nisy nanendaka aho Tsy nanao izany aho Mila avocat aho paoketra fakan-tsary taratasy solomaso kara-panondro lakile very vola mpangaro-paosy nisy nangalatra mpangalatra porte-feuille famantaranandro

Time I am late I am in a hurry What time is it? At what time? It is two o'clock It is 2:05 It is 2:30 It is 2:45 It Is 2:55 When (in the future) When (in the past)? afternoon appointment day evening hour

Tara aho Maika aho Amin'ny firy izao? Amin'ny firy? Amin ny roa Amin ny roa sy dimy Amin'ny roa sy sasany Amin'ny telo latsaka fahefany Amin'ny telo latsaka dimy Rahoviana? Oviana? hariva fotoana vonjena andro folakandro ora


in a few days in the morning in the evening in the night at nooon last week last month last year midnight minute month morning next week next month next year night noon now second the day after tomorrow this morning this week today tomorrow yesterday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

afaka andro vitsivitsy amin'ny maraina amin'ny hariva amin ny alina amin'ny atoandro tamin'ny herinandro tamin'ny iray volana lasa tamin'ny herintaona sasak'alina minitra volana maraina amin'ny herinandro amin'ny volana ambony amin'ny herintaona alina atoandro izao segondra rahafakampitso anio maraina amin'ity herinandro ity anio rahampitso omaly alatsinainy talata alarobia alakamisy zoma asabotsy alahady

Measures How deep is it? How wide is it? How heavy is it? gram kilogram heavy light liter centimeter meter kilometer

Firy metatra ny halaliny? Firy metatra ny sakany? Firy kilao? grama kilagrama mavesatra maivana litatra santimetatra metatra kilometatra


Colors What color is this? I do not like this color I like … I prefer the … one Does it come in a different color? black blue brown color colorful golden gray green orange pink purple red white yellow

Inono ity loko ity? Tsy tiko ity koko ity … no tiako … no tiako kokoa Misy loko hafa ve ity? mainty manga volon-tany loko marevaka mivolom-bolamena volon-tany maintso volom-boasary mavokely volom-parasy mena fotsy mavo


Numbers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 101 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 10000 100000 1000000

aotra iray, iraika roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo iraika ambin'ny folo roa ambin'ny folo roapolo dimy amby roapolo telopolo efapolo dimampolo enimpolo fitopolo valopolo sivifolo zato iraika amby zato roanjato telonjato efajato dimanjato eninjato fitonjato valonjato sivinjato arivo iray alina iray hetsy iray tapitr


Health I am sick My friend is sick I do not feel well I need a doctor It hurts here I have vomitted I feel dizzy I cannot sleep I cannot eat I have a cold I have a temperature I have a broken leg I have diarrhea Which pharmacy is open tonight? I need medication for [x] How long do I take this medication? You have an infection Take this medication AIDS bacteria cramps diarrhea fever flu heart attack hepatitis infection infectious malaria parasite stomach ache ankle arm back blood body bone brain breast chest ear elbow eye face finger foot

Marary aho Marary ny namako Tsy metimety aho Mila dokotera aho Eto no marary Nandoa aho Fanina aho Tsy mahita tosy aho Tsy mahinan-kanina aho Voan'ny gripa aho Mamay aho Tapaka ny tongotro Mivalana aho Farmasia iza no misokatra anio alina? Mila fanafodt [x] aho Hafiriana no hihinanako ity fanafody ity? Misy infection ianao Mihini ity fanafody ity ianao SIDA bakteria krampy fivalanana tazo gripa crise cardiaque heptita infection mifindra malaria parazita aretim-bavony kitrokely sandry lamosina ra vatana taolana ant-doha nono tratra sofina kiho maso tarehy rantsana tongotra


hair hand head heart heel intestine jaw knee leg lip liver lung mouth nail neck nose ribs shoulders skin stomach throat thumb toe tongue tooth vein wrist anesthetic antibiotics antidote aspirin band-aid cotton wool injection medication pills syringe thermometer tranquilizer vitamin

volo tanana loha fo faladia tsinay hihy lohalika tongotra molotra aty avokavoka vava hoho atoka orona taolan-tehezana soroka hoditra vavony tenda ankihibe rantsan-tongotra lela nify lalan-dra valahana anestezia antibiotika ody poizina aspirinina sparadrap vovo tsindrona fanafody pila tsindrona termometatra calmant vitaminina

Malagasy Phrasebook  

Courtesy of www.wildmadagascar.org

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you