Page 1


แผนธุรกิจกลุ่ม ZL แนวคิดและที่มาในการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ ! ในปัจจุบัน แฟชั่นในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้คนส่วนใหญ่จึงต้องการที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และสิ่งที่จะเป็น คําตอบให้พวกเขาก็คือ แฟชั่นที่มีความล้ําสมัย และไม่เหมือนใคร สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในการ เลือกซื้อเสื้อผ้าแต่ละครั้ง นั่นก็คือคุณภาพที่ดี คุ้มค่าคุ้มราคา เมื่อพวกเราทีม ZL เล็งเห็นโอกาส จึงมี ความคิดที่จะทําธุรกิจเสื้อผ้าล้ําสมัยโดยเน้นการออกแบบลายที่มีเอกลักษณ์ ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับชายหนุ่มที่มีความมั่นใจ ! ดังนั้น ZL จึงคิดที่จะผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เพื่อจัดจําหน่ายให้กับผู้บริโภคที่ชื่นชอบเสื้อผ้าที่ จะทําให้ตัวคุณมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ 1. เพื่อสร้างรายได้ในการจัดจําหน่ายสินค้า 2. เพื่อสร้างสินค้าที่มีความใหม่และมีคุณภาพออกสู่ตลาด 3. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าทั่วไป 4. ผลิตสินค้าออกมาเพื่อสร้างตลาดใหม่ๆ 5. สร้างโอกาสทางธุรกิจ 6. เพื่อเจาะตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าทั่วไป 7. เพื่อบรรลุความต้องการของตลาด 8. (ในกรณีที่ขายสินค้า online) เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า 9. (ในกรณีที่ขายสินค้า online) เราสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งในท้องตลาดได้ 10. (ในกรณีที่ขายสินค้า online) เราสามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ช.ม. กลุ่มเป้าหมาย (Target group) ! กลุ่มวัยรุ่นในช่วงอายุระหว่าง 17 - 22 ปี ที่มีความ มั่นใจ ลวดลายของสินค้าถูกออกแบบมา สําหรับกลุ่มวัยรุ่นที่มีความมั่นใจ โดยเน้นดีไซน์ที่เก๋ไก๋ และแปลกใหม่ ไม่เยอะแต่ดูดีได้ อีกทั้งยังมี Tag Line ความหมายของสินค้าแต่ละตัว เป็นจุดดึงดูดความสนใจอีกด้วย กลยุทธ์การทําการตลาด ! ในยุคปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นให้ความสําคัญกับการแต่งตัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งตลาดทั้งเปิดท้าย และออนไลน์ก็ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด เพราะเหตุนี้ทางพวกเราทีม ZL จึงคิดกลยุทธ์ออกมาว่าเราจะ มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ทีม ZL จะโปรโมทกิจกรรมและเสื้อผ้าแต่ ละคอลเลคชั่น ใน page facebook และ instagram เพราะโลกออนไลน์เป็นโลกที่กว้างมากขึ้นและ กลุ่มผู้ใช้ internet ยังมีทุกเพศทุกวัยอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของเรา นั่นก็คือกลุ่มวัยรุ่น นั่นเอง และในปัจจุบันธุรกิจเสื้อผ้ายังมีคู่แข่งมากมายเหลือเกิน เราจึงต้องอาศัยการวางแผนที่ดีมีวิสัย ทัศน์ในการมองอนาคตได้ชัดเจน เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือ และนําพาธุรกิจของเราให้ก้าวเดินไปข้าง หน้า รวมถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่จะตามมา อีกทั้งเรายังต้องคอยศึกษาความนิยม และ feed back ของกลุ่มลูกค้า เพื่อนํามาปรับกลยุทธ์และสินค้าของเรา


และในด้านของกิจกรรม พวกเราทีม ZL ได้จัดกิจกรรม Moving Display ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะมีหุ่นที่ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าของเรา รวมถึงเพ้นท์ตัวเพ้นท์หน้าด้วยลวดลายที่สื่อถึงชนเผ่า zulu และสัญลักษณ์ ของแบรนด์ เดินไปทั่วทั้งสยามสแคว์ และจตุจักร ส่วนกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมที่จะแจ้งรายละเอียดผ่าน page facebook ถ้าใครติดตามเราใน page จะเห็นว่าเราจะ post บอกรายละเอียดกิจกรรมว่าวันไหน มีกิจกรรม Moving Display (ที่แจ้ง รายละเอียดไว้ข้างต้น) ที่ไหน และถ้าใครถ่ายรูปแล้วมาร่วมสนุกแชร์รูปถ่ายใน page ภายในเวลาที่ กําหนดละก็ จะได้รับของรางวัลตามที่เรากําหนดไว้ไปใส่เล่นได้เลย และในด้านของโปรโมชั่น พวกเราทีม ZL จะจัดโปรโมชั่นในวันจัดบู๊ทที่ Tk park กิจกรรมของเราก็คือ ถ้าใครมาซื้อสินค้าของเราเขาจะได้รับฉลากร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับรางวัลไป (เสื้อ1ตัว ต่อฉลาก1ใบ) การร่วมสนุกก็คือให้ผู้ที่จับฉลากได้สัญลักษณ์ของแบรนด์เรามาทํากิจกรรมที่กําหนดไว้ ถ้าใครเป็นผู้ ชนะก็จะได้รับของรางวัลใหญ่ของเราไป ส่วนผู้ที่แพ้ก็จะได้ กิ๊ฟเซ็ทเล็กๆน้อยปลอบใจไปด้วย ลักษณะเด่นในการทําการตลาด 1. เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการโฆษณาไม่สูงมากเกินไป 2. สามารถบอกเล่าสรรพคุณหรือข้อมูลของสินค้าได้อย่างเต็มที่ 3. (ในกรณีที่ขายสินค้า online) เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายเพราะมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ สินค้าและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 4. (ในกรณีที่ขายสินค้า online) ลูกค้าสามารถรับชมสินค้าได้ตลอด 24 ช.ม. 5. (ในกรณีที่ขายสินค้า online) มีระบบยืนยันการสั่งจองและจัดส่งสินค้าพร้อมหลักฐานการชําระเงิน ศักยภาพทางด้านการตลาด 1. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า 2. การใช้ internet เพื่อมีส่วนร่วมในการค้าและการบริการ วิเคราะห์ swot จุดแข็ง : 1. มีความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และมีตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นจุดเด่น 2. ลวดลายของสินค้าแต่ละคอลเลคชั่นมีความหมายแตกต่างกันออกไป 3. มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อผ้าและการตัดเย็บ 4. มีการเจาะช่องว่างในท้องตลาด เพราะเสื้อผ้าของเราไม่ใช่เสื้อผ้าแฟชั่น แต่เป็นเสื้อผ้าที่มีจุดยืนเป็น ของตัวเอง จุดอ่อน : 1. ราคาที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในแต่ละครั้ง 2. ต้องเปลี่ยนคอลเลคชั่นเป็นประจําเพื่อความทันสมัยและเพื่อให้กลุ่มลูกค้าสนใจมากยิ่งขึ้น 3. แบรนด์ของเรายังไม่มีชื่อเสียงเท่าที่ควร โอกาส : 1. ช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย 2. สะดวกในการเลือกซื้อและจัดส่งสินค้า 3. มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ อุปสรรค : 1. เริ่มแรกยังไม่มีคนรู้จักเท่าที่ควร


2. ไม่มีความแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป เพราะเจาะจงเฉพาะวัยรุ่นอายุ 17 - 22 ปี 3. มีคู่แข่งเป็นจํานวนมาก 4. ต้นทุนค่อนข้างสูง แผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เพื่อที่เราจะแก้ไขได้ทันเวลาตลอดจนไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 1. กรณีที่ไม่สามารถขายสินค้าได้ตามที่คาดไว้ - เพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่าย - เพิ่มโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจ 2. กรณีที่มีคู่แข่ง - วิเคราะห์ข้อเสียของคู่แข่ง เพื่อที่จะนํามาปรับให้ธุรกิจของเราเท่าเทียมหรือเด่นกว่า - เน้นการโฆษณาเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ - มีบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น - เพิ่มโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจ แผนการผลิต คุณภาพ : เนื้อผ้าของสินค้ามีความนิ่มให้ความรู้สึกที่สบายขณะสวมใส่ ทําจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถซักด้วยเครื่องได้ เนื้อผ้าไม่ย้วย สีของผ้าก็ไม่ซีดเซียวดูไม่มีชีวิตชีวา และลวดลายที่ใช้การปริ๊น ดิจิตอลก็ยังติดทนอีกด้วย การออกแบบ : ภายใต้คําว่ามั่นใจ ทําให้พวกเราทีม ZL คิดว่าเราต้องทําให้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง มี ความมั่นใจทุกครั้งที่หยิบเสื้อของแบรนด์เราขึ้นมาใส่ ในขั้นตอนแรก เราจะทําแพทเทิลของเสื้อให้มี ความเหมาะสมกับรูปร่างของผู้ชายให้มากที่สุด อีกทั้งลวดลายของสินค้าจะมีความโดดเด่น โดยเน้น ความร่วมสมัยในเอกลักษณ์แบบพื้นเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์และยังรวมไปถึงคํา ว่ามั่นใจอีกด้วย กระบวนการผลิต : 1.ออกแบบลายที่จะนําไปปริ๊นใส่เสื้อและจัดทําเรื่องของเฉดสีกระทั่งลวดลายทั้ง3 คอลเลคชั่นให้สมบูรณ์แบบที่สุด 2.ออกตามล่าหาซื้อผ้าที่จะนํามาตัดเสื้อ 3.ออกแบบแพทเทิลของเสื้อให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าที่ได้มาให้มากที่สุด 4.นําผ้าพร้อมแพทเทิลจัดส่งช่างเพื่อดําเนินการตัดผ้า 5.นําผ้าที่ตัดเรียบร้อยไปปริ๊นดิจิตอลให้ลายสมบูรณ์แบบที่สุด 6.นําผ้าที่ปริ๊นลายเรียบร้อยแล้วไปเข้าโรงงานเพื่อตัดเย็บให้ได้เสื้อที่ตรงคอนเซปและเสื้อนั้นก็ยังต้อง ใส่ได้จริงอีกด้วย 7.เมื่อเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน เราก็จะทําการตรวจเช็คสินค้าให้เรียบร้อย 8.ขั้นตอนการโปรโมทและขายสินค้า : เราจะเริ่มถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อโปรโมทสินค้า และถ่าย Total Look ทั้งเซ็ตธรรมดา และเซ็ตแฟชั่นแนวซูลู เพื่อโชว์ให้ทุกคนรู้จักแบรนด์เราในโลก Social อีกทั้งจะมีนาย แบบสําหรับเซ็ต Moving Display เคลื่อนที่ไปยังแหล่งรวมตัวของกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ชั้นนํา ต่างๆ เช่น Siam Square & JJ Market เป็นต้น ในการลงตลาดจริง เราจะขายที่ตลาดงานไอเดีย ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ที.เค. พาร์ค รวมถึงถ่ายรูปสินค้าลง Fan page พร้อมกรอกรายละเอียด ของสินค้า เพื่อเป็นการขายใน Social Network อีกวิธีหนึ่ง


ต้นทุนการผลิต : จํานวนเงินดังกล่าวเป็นการประมาณค่าใช้จ่ายของต้นทุนการผลิตเสื้อ จํานวน 30 ตัว แบ่งเป็นแขนยาว 18 ตัว แขนสั้น 12 ตัว ! ใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ย 13 วัน ต้นทุนของสินค้า ! การทําเสื้อ 1 ตัว ใช้ผ้าประมาณ 1 เมตร! ราคา! 60! บาท ! ค่าตัดและเย็บเสื้อ 1 ตัว! ! ! ราคา! 85! บาท ! ค่าปริ๊นลายเสื้อ 1 ตัว! ! ! ราคา! 40! บาท ! ค่าแพ๊คเกจ! 1 ชิ้น! ! ! ราคา! 50! บาท ! รวมราคาต้นทุนต่อเสื้อ 1 ตัว โดยประมาณ! 235 - 240! บาท ! กําไรสุทธิต่อเสื้อ 1 ตัว โดยประมาณ! ! 250 - 400! บาท ! ! รวมราคาต้นทุนของเสื้อทั้งหมด 30 ตัว โดยประมาณ 7,200 บาท ! รวมกําไรสุทธิของเสื้อทั้งหมด 30 ตัว โดยประมาณ 9,650 บาท

Pitching  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you