Page 1


Pal l oneS fida Ar t . PAL07 32Pannel l i ; Mat er i al e:PUmi c r ofibr aJ apan; Camer ad’ ar i ai nl at t i c es offic e c onval vol a“ but yl ” ; Ri ves t i ment o:4s t r at idil ami nat o r es i s t ent e+1s t r at odi2mm diEVA; 5fil idipol i es t er er es i s t ent e; Cuc i t oamano; 32Panel s ; Mat er i al :PUmi c r ofibr eJ apan; Bl adderwi t hs of tl at ex andbut ylval ve; Li ni ng:4pl ys t r ongl ami nat i on +1pl yEVAs heetof2mm; 5pl ys t r ongpol yes t er ; Hands ewn;

Si z e:5

1003

bal l s

192


20 Givova catalog 2015  

Italienska Givova med sportartiklar för fotboll, futsal, basket, handboll, innebandy, volleyboll