Page 1

Student’s Worksheet 1 SNAKES AND LADDERS – Grade 4

Evo’s questions: 1.

2.

Który wyraz nie pasuje do pozostałych?

Jakiego słowa brakuje w zdaniu?

cats mouse spiders snakes

This my brother.

3.

4.

Który wyraz trzeba wykreślić ze zdania?

Popraw w zdaniu błąd ortograficzny.

Her the clothes are great.

They are takeing photographs.

5.

6.

Popraw w zdaniu błąd gramatyczny.

Popraw w zdaniu błąd ortograficzny.

Mike and Tom hasn’t got a dog.

My sister doesn’t like sandwichs.

7.

8.

Popraw w zdaniu błąd gramatyczny.

Który wyraz nie pasuje do pozostałych?

These is my pencil case.

violin piano record guitar

9.

10.

Jakiego słowa brakuje w zdaniu?

Który wyraz trzeba wykreślić ze zdania?

Have you a pet?

He can’t to play basketball.

© Macmillan Polska 2014

www.macmillan.pl

PHOTOCOPIABLE


Student’s Worksheet 2 SNAKES AND LADDERS – Grade 4

Evo’s questions: 11.

12.

Który wyraz nie pasuje do pozostałych?

Jakiego słowa brakuje w zdaniu?

crisps hamburgers salad pizza

She’s twenty years.

13.

14.

Który wyraz trzeba wykreślić ze zdania?

Popraw w zdaniu błąd ortograficzny.

What does she do like?

Kate is very firendly.

15.

16.

Popraw w zdaniu błąd gramatyczny.

Popraw w zdaniu błąd ortograficzny.

Kate doesn’t likes fruit.

This book is very expansive.

17.

18.

Popraw w zdaniu błąd gramatyczny.

Który wyraz nie pasuje do pozostałych?

There are a cheap shoes in this shop.

long small school big

19.

20.

Jakiego słowa brakuje w zdaniu?

Który wyraz trzeba wykreślić ze zdania?

Whose pen it?

It’s Joe’s is bag.

© Macmillan Polska 2014

www.macmillan.pl

PHOTOCOPIABLE


Student’s Worksheet 3 SNAKES AND LADDERS – Grade 4

Professor’s questions: 1.

2.

Przetłumacz na język angielski.

Odpowiedz na pytanie.

Nie lubię ryb.

How old are you?

3.

4.

Uzupełnij wyraz literami (nazwa części garderoby).

Przeczytaj i oblicz równanie. 36 + 22 =

sw_at_h_r_ 5.

6.

Wymień nazwy trzech instrumentów.

Zapytaj kolegę/koleżankę, czy ma ołówek.

7.

8.

Uzupełnij wyraz literami (nazwa części ciała).

Przeczytaj i oblicz równanie. 46 + 12 =

s_o_l__r 9.

10.

Wymień nazwy trzech zwierząt domowych.

Przetłumacz na język angielski.

© Macmillan Polska 2014

Twoja mama ładnie wygląda.

www.macmillan.pl

PHOTOCOPIABLE


Student’s Worksheet 4 SNAKES AND LADDERS – Grade 4

Professor’s questions: 11.

12.

Przetłumacz na język angielski.

Odpowiedz na pytanie.

Umiem jeździć na rowerze.

Have you got a dog?

13.

14.

Uzupełnij wyraz literami (nazwa członka rodziny).

Przeczytaj i oblicz równanie. 14 + 34 =

_r_nd__t_e_ 15.

16.

Wymień nazwy trzech napojów.

Zapytaj kolegę/koleżankę, jaki jest jego/jej ulubiony film.

17.

18.

Uzupełnij wyraz literami (przymiotnik).

Przeczytaj i oblicz równanie.

_u__ry

18 + 46 =

19.

20.

Wymień nazwy trzech członków rodziny.

Przetłumacz na język angielski.

© Macmillan Polska 2014

Nie ma za co.

www.macmillan.pl

PHOTOCOPIABLE


Student’s Worksheet 5 SNAKES AND LADDERS – Grade 4 Evo’s answers:

Professor’s answers:

1. Mouse (liczba pojedyncza)

1. I don’t like fish.

2. This is my brother.

2. I’m ten/eleven.

3. the

3. Sweatshirt

4. Taking

4. Thirty-six plus/and twenty-two is fifty-eight

5. haven’t

5. fluet, piano, guitar, violin, trumpet, etc.

6. sandwiches

6. Have you got a pencil?

7. This

7. Shoulder

8. Record (czasownik = nagrywać)

8. Forty-six plus/and twelve is fifty-eight

9. Have you got a pet?

9. a hamster, a guinea pig, a cat, a dog, a parrot, a canary

10. to 11. Salad (pozostałe to junk food)

10. Your mother looks good.

12. She’s twenty years old.

11. I can ride a bike.

13. do

12. Yes, I have. / No, I haven’t.

14. friendly

13. Grandmother

15. like

14. Fourteen plus/and thirty-four is forty eight

16. expensive 17. a (usunąć) 18. School (pozostałe to przymiotniki) 19. Whose pen is it? 20. is

15. coke, water, coffee, tea, juice, etc. 16. What’s your favourite film? 17. Hungry 18. Eighteen plus/and forty-six is sixty-four 19. mother, father, sister, brother, son, grandparents, etc. 20. You’re welcome.

© Macmillan Polska 2014

www.macmillan.pl

PHOTOCOPIABLE

Sw evoplus s&l 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you