Page 1

Student’s Worksheet 1 „Around the world” Webquest

Część 1.: Mapy! Otwórz poniższą stronę WWW i wykonaj ćwiczenia 1–2:

➔ maps.google.com Ćwiczenie 1. Znajdź na mapie poniższe państwa. Połącz każde z nich z reprezentującym je miastem.

Country

City

1. Brazil

A. Dublin

2. Spain

B. Sofia

3. Bulgaria

C. Rio de Janeiro

4. Ireland

D. Madrid

Ćwiczenie 2. Pracujcie w parach. Jedno z was przyjmuje rolę ucznia A, drugie – ucznia B.

Uczeń A:

Przeliteruj nazwy państw.

Na przykład: „Brazil. B. R. A. Z. I. L.”. Uczeń B:

Przeliteruj nazwy miast.

Na przykład: „Dublin. D.U.B.L.I.N.”.

Część 2.: Dzieci dookoła świata! Teraz otwórz tę stronę WWW i wykonaj ćwiczenia 1–3.

➔ indykids.org Ćwiczenie 1. Skąd pochodzą te dzieci? Uzupełnij brakujące nazwy państw.

1. Vera

Bulgaria

2. Bobby 3. Vinicius 4. Anton Ćwiczenie 2. Uzupełnij zdania 1–4:

1. Vera is is 2. Bobby is and 3. Vinicius is sport is 4. Anton is a © Macmillan Polska 2014

years old. She lives in in Bulgaria. Her favourite food and spaghetti. At school, her favourite subject is . years old. His surname is

. .

years old. He lives in

years old. He lives in – his name is Alejo. www.macmillan.pl

. He can speak English in Rio de Janeiro. His favourite in Spain. He has PHOTOCOPIABLE


Student’s Worksheet 2 „Around the world” Webquest Ćwiczenie 3. Pracujcie w parach. Spójrzcie na zdjęcia dzieci. Które zdjęcie najbardziej wam się podoba? Dlaczego?

Na przykład: „I like Anton‛s photo. I think it‛s from Halloween. He looks funny”.

Część 3.: Flagi! Wykonaj ćwiczenia 1–2, korzystając z tej samej strony – poniżej informacji o dzieciach znajdziesz informacje o krajach, z których pochodzą. Ćwiczenie 1. Jakie kolory mają flagi tych państw?

blue

green

Ireland:

red

white

yellow

orange

green, white and orange

Spain: Bulgaria: Ćwiczenie 2. Pracujcie w parach. Zaprojektujcie flagę swojej klasy lub szkoły.

© Macmillan Polska 2014

www.macmillan.pl

PHOTOCOPIABLE

Sw around the world webquest  
Sw around the world webquest  
Advertisement