Page 1

Inhalt Kursbuch Start: Hallo, guten Tag!

9

przedstawianie się • niemiecki alfabet • dni tygodnia • miesiące • pory roku • liczby 0–20 • kolory

Arbeitsbuch Start: Hallo, guten Tag!

70

Lernwortschatz

73

KURSBUCH

Lektion 1: Und wer bist du? Słownictwo  Lektion 2: Laura klettert gern.

 

Komunikacja

rzeczownik i rodzajnik określony w mianowniku odmiana czasowników: spielen, kommen, heißen, sein (ich, du) przyimki: aus, in + miasto

SłownictwoKomunikacja

Lektion 3: Das machen Freunde zusammen. Słownictwo  

18

odmiana czasowników: spielen, klettern, singen, sein (er/sie, wir, ihr) szyk zdania: miejsce czasownika w zdaniu oznajmującym, pytaniu ze słówkiem pytającym i pytaniu z odpowiedzią Ja/Nein 

22

Komunikacja

odmiana czasowników odmiana czasownika sein (wir, ihr, sie lm.) przyimek in + miasto / kraj przeczenie nichtUczeń nauczy się: przedstawiać kogoś mówić, co robi mówić, co lubi robić, a czego nie proponować coś komuś, przyjmować lub odrzucać propozycję mówić, jak spędza czas z przyjaciółmi

informacje o osobie • kraje

Gramatyka

aktywności w czasie wolnym (3) kraje sport, muzyka

Uczeń nauczy się: witać i żegnać się z kimś wyrażać swoją opinię pytać kogoś o imię mówić, że czegoś nie wie przedstawiać się informować, skąd pochodzi i gdzie mieszka 

hobby • sport

Gramatyka

dyscypliny sportowe aktywności w czasie wolnym (2)

14

poznawanie się • przedmioty

Gramatyka

meble artykuły sportowe aktywności w czasie wolnym (1)

13

Laura

Uczeń nauczy się: informować, gdzie leży dana miejscowość mówić, że czegoś nie wie pytać kogoś, jak się ma 

Landeskunde Hallo, wir sprechen Deutsch! Projekt Das ist mein Land! Auf einen Blick Wiederholung

26 27 28 30

ARBEITSBUCH

Lektion 1: Und wer bist du?

74

Schreibtraining: pisownia wielką literą

78

Aussprache: a – o – u, melodia zdania79

Lernwortschatz80

Lektion 2: Laura klettert gern.

81

Schreibtraining: zaimki osobowe i spójnik und

82Aussprache: e – i, melodia zdania

86

Lektion 3: Das machen Freunde zusammen. Schreibtraining: spójnik aber

92Training: Fit für die Gymnasialprüfung Das kannst du jetzt!

Aussprache: ei – ieLernwortschatz

87

88 93Lernwortschatz

94 95 97

 vier

101056_001_01__003-012_Vorw_Inhalt_Starter_cs5.indd 4

30.08.13 14:31


Inhalt KURSBUCH

Lektion 4: Simon liebt Informatik. Słownictwo � � �

przedmioty szkolne • języki

Gramatyka

przedmioty szkolne języki aktywności w czasie wolnym (4)

� �

Słownictwo �

� �

Słownictwo

Gramatyka

� �

umawianie się aktywności w czasie wolnym (5) określenia czasu, pory dnia czas zegarowy (nieoficjalnie)

� � �

� � �

rozmawiać o planie zajęć wyrażać swoją opinię mówić, jakie zna języki obce odpowiadać na pytanie twierdząco lub przecząco

36

Uczeń nauczy się:

rzeczownik i rodzajnik nieokreślony w mianowniku i bierniku rzeczownik i rodzajnik określony w mianowniku i bierniku czasowniki łączące się z biernikiem odmiana möchten

pory dnia • godziny

Komunikacja

Lektion 6: Hast du Zeit?

32

Uczeń nauczy się:

serial filmowy: science fiction • przybory szkolne

Gramatyka

bohaterowie serialu filmowego przybory szkolne

31

Komunikacja

odmiana czasowników: finden, sprechen, haben (ich, du, er/sie) szyk zdania: podmiot i orzeczenie w zdaniu oznajmującym odpowiedź z doch przyimek am + dzień tygodnia

Lektion 5: Ich brauche einen Kuli.

Simon

� �

nazywać osoby i rzeczy wyrażać chęć zrobienia lub posiadania czegoś

40 Komunikacja

szyk zdania: zdania z czasownikiem modalnym czasowniki modalne: müssen, können przyimki am + pora dnia, um + godzina

Uczeń nauczy się: � �

umawiać się z kimś proponować coś komuś, przyjmować lub odrzucać propozycję podawać czas zegarowy

Landeskunde Interessant, oder? Projekt Das „Hit-Wort“ Auf einen Blick Wiederholung

44 45 46 48

ARBEITSBUCH

Lektion 4: Simon liebt Informatik. Schreibtraining: szyk przestawny

99

98 Aussprache: akcent wyrazowy

103

Lernwortschatz

104

Lektion 5: Ich brauche einen Kuli. Aussprache: ch

110

Lernwortschatz

105 111

Lektion 6: Hast du Zeit? Aussprache: au – eu

117

112 Lernwortschatz

118

Training: Fit für die Gymnasialprüfung Das kannst du jetzt!

119 121

fünf 

101056_001_01__003-012_Vorw_Inhalt_Starter_cs5.indd 5

29.08.13 13:11


Inhalt KURSBUCH

Lektion 7: Mein Bruder ist einfach super! Słownictwo � � �

� � � �

Komunikacja

zaimki dzierżawcze mein/dein (lp.) dopełniacz imion własnych przyimek aus + kraj przeczenie kein w mianowniku i bierniku

Lektion 8: Trinken wir einen Karibik-Cocktail? Słownictwo � � � �

� � � �

Słownictwo � � �

Uczeń nauczy się: mówić, co lubi jeść i pić, a czego nie lubi � zwracać się oficjalnie do osób dorosłych � uprzejmie się z kimś witać i żegnać � pytać o cenę � przepraszać kogoś �

58

jedzenie • przebieg dnia

Gramatyka

produkty spożywcze (2) posiłki przebieg dnia

54 Komunikacja

odmiana czasownika mögen forma grzecznościowa Sie liczba mnoga rzeczowników zaimki dzierżawcze mein/dein (lm.)

Lektion 9: Was isst du gern?

Uczeń nauczy się: rozmawiać o rodzinie � opisywać osobę � nazywać zawody � wyrażać przypuszczenie � informować o kraju pochodzenia �

napoje • zakupy

Gramatyka

napoje produkty spożywcze (1) liczby do 100 ceny

50

rodzina • zawody

Gramatyka

członkowie rodziny zawody kraje

49

Anna

� � �

� �

Komunikacja

odmiana czasowników: essen, schlafen zaimki osobowe w mianowniku (er/sie/es, sie) czasowniki rozdzielnie złożone: aufstehen, aufräumen, einkaufen zaimki dzierżawcze sein/ihr przyimek von … bis

Uczeń nauczy się: opisywać przebieg dnia � określać czas trwania czynności � wyrażać zaskoczenie i zdziwienie �

Landeskunde Das ist doch lecker! Projekt Wir machen ein Foto-Kochbuch. Auf einen Blick Wiederholung

62 63 64 66

ARBEITSBUCH

Lektion 7: Mein Bruder ist einfach super! Aussprache: następ samogłosek

127

122

Lernwortschatz

128

Lektion 8: Trinken wir einen Karibik-Cocktail? Aussprache: ä – ö – ü

134

Lernwortschatz

129

135

Lektion 9: Was isst du gern? Schreibtraining: przysłówek dann

139

Training: Fit für die Gymnasialprüfung Das kannst du jetzt!

Partnerarbeit Deutsch-polnische Wortliste Lösungen Zahlen und Uhrzeit

136 �

Aussprache: i – ie – ü – u, akcent zdaniowy

141

Lernwortschatz

142 143 145

146 153 163 164

 sechs

101056_001_01__003-012_Vorw_Inhalt_Starter_cs5.indd 6

29.08.13 13:11

Beste Freunde 1 - spis treści