Matura Repetytorium Unit 7

Page 5

7

ZAKUPY I USŁUGI 1

PRZYDATNE ZWROTY Wyrażanie skargi, przepraszanie, przyjmowanie przeprosin, reagowanie na odmowę

Pracujcie w parach. Zadajcie sobie nawzajem poniższe pytania i odpowiedzcie na nie.

When did you or your friends last complain in a shop or about a service?

CD2. 03 MP3 51

2

Were you satisfied with the result?

Przeczytaj dialog i uzupełnij luki słowami z ramki. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

shouldn’t

accept

kind

like

afraid

speak

been

hole

a lot

sorry

do

A: Good morning. Can I (1) to the manager, please? B: Certainly. May I ask what it’s about? A: I’m (2) I’ve got a complaint. I bought some shoes here a month ago and they were very expensive. I noticed this morning that there is a (3) in one of them and it lets in water! B: That’s not very good, is it? I’m so (4) . Here’s the manager. This lady has noticed a hole in a pair of shoes she bought here a month ago. C: Good morning, madam. Let me look at the shoe. A: I don’t usually (5) to complain, but these cost me a lot of money. C: I completely understand. Yes, you’re right. This (6) have happened. I (7) apologise. This is definitely a manufacturing fault. We can offer you a refund or a replacement pair. A: I’d prefer a replacement pair, if that’s OK? Thank you. C: Certainly, and once again please (8) our apologies. We would also like you to accept this 50% discount voucher towards the next pair of shoes you buy here. A: Thanks (9) . That’s very (10) of you. I’ve bought a lot of shoes here, and I’ve never had a problem before. You’ve (11) very helpful! C: My pleasure.

3

Wstaw zaznaczone wyrażenia z dialogu w ćwiczeniu 2. do odpowiednich kolumn poniższych tabel. wyrażanie skargi

przyjmowanie przeprosin

reagowanie na odmowę

I must apologise.

That’s OK.

I think I shall have to take this further.

I was really disappointed with …

My apologies on behalf of the company.

Apology accepted.

This is not good enough.

4

This is not what I expected from you at all.

Uzupełnij dialogi wyrażeniami z tabel w ćwiczeniu 3. Czasem poprawna jest więcej niż jedna odpowiedź.

I A: B: I am the manager. A: B:

about the meal we have just had. . What was the problem?

II A: B: A:

but I booked a taxi for 6.30 last night and it arrived fifteen minutes late. . It won’t happen again. . You’re usually a very reliable company.

5

120

przepraszanie

There’s something wrong with …

?

Kupiłeś/kupiłaś ostatnio sprzęt elektroniczny, który okazał się wadliwy. Wracasz więc do sklepu, w którym dokonałeś/ dokonałaś zakupu. Napisz dialog między tobą a sprzedawcą, w którym opiszesz wady w działaniu sprzętu. Wykorzystaj jak najwięcej sformułowań z tabel w ćwiczeniu 3.