Page 1

4 PRACA

PRZYDATNE ZWROTY

Wyrażanie nadziei, marzeń i planów na przyszłość, pytanie Napisz trzy rzeczy dotyczące o plany na przyszłość, przewidywanie przyszłych wydarzeń twojej nauki i/lub pracy, które zamierzasz zrobić przez kolejne cztery lata. Następnie porównaj swoją listę z listą kolegi/koleżanki.

1

CD1. 27 MP3 27

2

Uzupełnij dialog brakującymi zdaniami. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

A: Hi! (1) Mr Baines wants to discuss our plans tomorrow in class. B: (2) It’s always been my dream to be a musician – play in a band or something. But, I also quite like the idea of becoming a lawyer like my dad. I suppose I could study law and be in a band at uni. (3) What about you? A: It’s tricky. It’s on the cards that my dad’s job will move to the USA – so there’s a distinct possibility that I won’t be going to uni here! B: Wow! (4) . A: Well, I haven’t decided yet. (5) . Then I’m planning on working in construction – you know, building bridges and things like that! B: (6) . A: And for lawyers too! Although, if your heart is set on playing music, maybe you should do that? B: Well, I’m still thinking about it. (7) and I would probably earn much more as a lawyer too. A: You never know. (8) . B: Decisions, decisions! a I’ve heard you play and I bet you could make it to the top in music. f One thing’s for certain – being a lawyer is a much more secure job than being in a band! b I’m still in two minds about what I want to do! g But, ideally I’d like to study engineering at a good c I’m pretty sure there’ll always be a need for building bridges! college over there. d So what’s the plan if you go to the States? h Then I won’t have to make a decision until I graduate. e Have you made up your mind about what you want to study at university yet?

3

Na podstawie przykładów przyporządkuj nazwy funkcji językowych do właściwych kategorii. Następnie dodaj zaznaczone wyrażenia z dialogu w ćwiczeniu 2. do właściwych kolumn tabeli. 1 Wyrażanie niepewności dotyczącej przyszłości 2 Przewidywanie przyszłych wydarzeń

A.

B.

I’m hoping to …

4

I’m not too sure …

3 Pytanie o plany na przyszłość 4 Wyrażanie nadziei, marzeń i planów na przyszłość C. Have you got any plans for …?

D. I’m confident that …

Z rozsypanych wyrazów ułóż poprawne wyrażenia z ćwiczenia 2.

I A: (1) plans you for any got have the weekend? B: (2) hoping I’m to play tennis on Saturday and go on a picnic with Marc on Sunday. (3) for one certain thing’s I won’t be sitting at home watching the football! II A: (4) mind up have about you your made what colour to paint your room? B: (5) about thinking still I’m it . I’d like to paint it red and blue but (6) a distinct there possibility is that my parents won’t agree! A: So (7) if what’s plan the they don’t like red and blue? B: (8) yet decided haven’t I . Maybe boring old cream?

5

Napisz dialog pomiędzy dwojgiem przyjaciół dotyczący ich planów podjęcia pracy w wakacje. Postaraj się wykorzystać jak najwięcej wyrażeń z ćwiczenia 2.

64 Repetyt_matur_060-75_U4.indd 64

3/12/12 9:17:21 PM

matura_repetutorium_przydatne_zwroty_praca  
matura_repetutorium_przydatne_zwroty_praca  

matura_repetutorium_przydatne_zwroty_praca

Advertisement