Page 1

4

Książka stanowi nieocenioną pomoc w przygotowaniu do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Autorki krok po kroku przygotowują ucznia do samodzielnej realizacji zadań egzaminacyjnych w zakresie rozumienia tekstów czytanych i słuchanych. Kolejne rozdziały są poświęcone poszczególnym typom zadań egzaminacyjnych na obu poziomach. Są to zadania typu:  prawda – fałsz  dobieranie  wielokrotny wybór Książka zawiera ponadto strategie rozwijające umiejętność rozumienia tekstów, strategie egzaminacyjne, rozwiązania ćwiczeń i zadań oraz transkrypcje tekstów do słuchania. Do książki dołączona jest płyta CD.

Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego

Alina Dorota Jarząbek

krok z

Danuta Koper

4

y r u t a m o d u k o r k po

o g e i k c e i m języka nie

krok po kroku do matury z języka niemieckiego

Książka jest przeznaczona zarówno do samodzielnej nauki, jak i do pracy na lekcji. W skład serii krok po kroku do matury z języka niemieckiego wchodzą ponadto: Formy wypowiedzi pisemnych Struktury leksykalno-gramatyczne Wypowiedzi ustne

www.hueber.pl

ISBN 978–83–60227–37– 4

CD gratis

Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego Przygotowanie do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym


Zadania typu prawda – fałsz W zadaniach typu prawda – fałsz stwierdzasz zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego lub przeczytanego tekstu. Wyboru właściwej odpowiedzi dokonasz z dwóch podanych możliwości: R – richtig i F – falsch. Pamiętaj! Jeśli zadanie dotyczy tekstu słuchanego, zwróć szczególną uwagę w czasie słuchania na te jego fragmenty, które zawierają stwierdzenia występujące w zadaniu. Porównaj je i zaznacz odpowiedź. W czasie drugiego słuchania upewnij się, czy właściwie zaznaczyłeś/aś odpowiedź. Stwierdzenia w zadaniach dotyczą pojedynczych słów, pojedynczych zdań, albo całości tekstu, np. gdy chodzi o określenie głównej myśli tekstu, albo jego kontekstu sytuacyjnego. Przy czym słowa kluczowe dla tekstu są w zadaniu z reguły zastąpione synonimami, zdania zaś mają zwykle zmienioną konstrukcję. Odszukaj więc odpowiednie fragmenty tekstu czytanego, albo ponownie przeczytaj całość pobieżnie, aby upewnić się, czy dokonałeś/aś właściwego wyboru odpowiedzi. W przypadku nagrania skoncentruj się na tych słowachkluczach lub na globalnym zrozumieniu całości w czasie drugiego słuchania. Zwracaj baczną uwagę na stwierdzenia, w których występują sformułowania typu: immer, einmal, jeden Tag, alle, niemand itp. To za ich sprawą stwierdzenia są często fałszywe. Ustal, czy sformułowania te lub ich synonimy pojawiają się w oryginalnym tekście. Jeśli jest to tekst czytany, możesz je w tekście podkreślić, aby łatwiej je potem odszukać w celu porównania ze stwierdzeniem. Bądź jednak czujny/a, bo fakt, że jakieś słowo pojawi się w tekście i w stwierdzeniu, nie musi oznaczać, że stwierdzenie jest prawdziwe. Warto zwrócić także uwagę na stwierdzenia, w których występują przeczenia, np. nicht, keine itp. Aby zaznaczyć, czy takie zdanie jest prawdziwe, wnikliwie wsłuchaj się w nagranie lub odszukaj odpowiedni fragment tekstu czytanego. W zadaniach typu prawda – fałsz przy tekstach czytanych ważna jest umiejętność odróżnienia faktu od opinii w tekście. Przypomnij sobie zwroty w języku niemieckim stosowane przy wyrażaniu opinii, aby szybko odnaleźć opinie w tekście. Za pomocą zadań typu prawda – fałsz testuje się także umiejętność odczytywania intencji nadawcy (autora) tekstu czytanego. Zwróć uwagę na cel, jaki chciał on osiągnąć, formułując ten tekst, albo na zamiar, który nim kierował w trakcie wypowiedzi. Intencja nie musi być sformułowana w sposób bezpośredni, dlatego czytaj także między wierszami i wyciągaj wnioski, jeśli w tekście pojawią się jedynie sugestie.

10


Krok 1: Analiza zadania

2

Zadanie 1

a. Przeczytaj podane zdania. Następnie posłuchaj pierwszej części wiadomości radiowych. Zaznacz, które z tych zdań jest zgodne z ich treścią (R = richtig), a które nie (F = falsch).

R F 1.1. Die nächsten Frauenfuβballweltmeisterschaften finden in Deutschland statt. 1.2. Die nächsten Frauenfuβballweltmeisterschaften finden in Berlin statt. 1.3. Um die Weltmeisterschaft 2011 spielen die Frauen Fuβball in Deutschland. 1.4. Die Fußballweltmeisterschaft der Frauen findet wie immer in Deutschland statt. b. Dlaczego zdania 1.2. i 1.4. nie są poprawne? Przeczytaj transkrypcję tekstu i zaznacz odpowiednie miejsca w tekście.

Część 1. Deutschland richtet im Jahr 2011 die Fußballweltmeisterschaft der Frauen aus. Jetzt wurde bekannt gegeben, in welchen Städten gespielt wird. Es sind Augsburg, Bochum, Dresden, Frankfurt am Main, Leverkusen, Mönchengladbach, Sinsheim und Wolfsburg. Das Eröffnungsspiel am 26. Juni 2011 wird im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

3

Zadanie 2

a. Zapoznaj się teraz z zadaniem do 2. części wiadomości. Posłuchaj nagrania i zdecyduj, które ze zdań jest zgodne z jej treścią (R = richtig), a które nie (F = falsch).

R F 2.1. Es ist schon klar, welche Gruppe am stärksten ist. 2.2. Die Zahl der Mannschaften ist schon bekannt, die Gruppenzusammenstellung noch nicht. 2.3. An der Weltmeisterschaft nehmen fast 16 Damen-Nationalmannschaften teil. 2.4. Bundeskanzlerin Angela Merkel lernt schon die Namen der DamenNationalmannschaften. 11


Zadania typu prawda – fałsz b. Posłuchaj nagrania ponownie i uzupełnij w tekście brakujące informacje.

Część 2. (2.5.) Mannschaften an. Wer in Bei der Weltmeisterschaft treten (2.6.) im Dezember nächsten Jahres welcher Gruppe spielt, wird (2.7.) sollten schon mal anfangen, die ausgelost. Die männlichen Namen der Damen-Nationalmannschaft zu lernen, empfahl Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Zadanie 3

a. Przeczytaj poniższy tekst oraz poniższe zdania 3.1. – 3.3. Zdecyduj, które z nich jest zgodne z treścią tekstu (R = richtig), a które nie (F = falsch).

Ich bin Berliner Jugend.de spricht heute mit Anna Grünberg, einer gebürtigen Berlinerin und Stadtführerin im Projekt „Ich bin 1 Berliner“. Jugend.de: Was ist das Ziel des Projekts? Anne: In unserem Projekt führen junge BerlinerInnen junge Gruppen durch ihre Heimatstadt. Jugend.de: Was zeigt ihr beispielsweise den Schulklassen? Anne: Es gibt verschiedene Touren im Angebot, auch von den Jugendlichen selbst konzipierte. Meine Lieblingstour führt durch Berlins Herz und wird besonders gern von Schulklassen gebucht. Wir gehen von den Hackeschen Höfen über die Oranienburger Straße an der Museumsinsel vorbei zum Friedrichstadtpalast. Jugend.de: Wir dachten, dass die Führung durch die vielen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt eher langweilig für 13-14-Jährige sein mag, oder? Anna: Die Grundhaltung ist meistens: Keine Lust. Deshalb muss man die Schüler erst mal mit etwas Spannendem fangen. Shops, Bars und tolle Menschen, die durch die Straßen schlendern oder lieber die Party-Location für den Abend auschecken, sind hier harte Konkurrenz für meine Aufgabe, Jugendliche mit der Kultur der Hauptstadt bekannt zu machen.

12


R F 3.1. Junge Berliner und Berlinerinnen zeigen den Jugendlichen, die nach Berlin kommen, ihre Heimatstadt. 3.2. Anne zeigt den Gruppen Berlins Zentrum am liebsten. 3.3. Es ist nicht einfach, Jugendliche für die Sehenswürdigkeiten zu interessieren. b. Zaznacz w tekście zdania, które zawierają informacje potrzebne do rozwiązania zadania. Popraw zdanie, które jest niezgodne z treścią tekstu.

Krok 2: Praca z tekstem 4

Zadanie 4 Strategia Przeczytaj uważnie polecenie do zadania. Zapoznaj się z treścią zadania (4.1. – 4.7.). Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadu z pisarzem zdecyduj, które z podanych zdań jest zgodne z jego treścią (R = richtig), a które nie (F = falsch). Strategia Przed pierwszym słuchaniem przeczytaj zadania i staraj się na ich podstawie stwierdzić, jaka jest tematyka tekstu. Zastanów się, co wiesz na ten temat i o czym może być mowa w tekście.

R F 4.1. Michal Hvorecky hat den hochgeschätzten Roman Supereuropa geschrieben. 4.2. Der Schriftsteller ist 30 Jahre alt und ist in der Tschechoslowakei geboren. 4.3. Für die jungen Menschen ist es wichtig, woher man stammt. 4.4. In Europa ist vor allem die wirtschaftliche Entwicklung zu beobachten. 4.5. Die Freunde von Hvorecky reisen ohne Beschränkungen. 4.6. Das Leben ohne Internetzugang ist für den Schriftsteller akzeptabel. 4.7. Die literarischen Werke soll man in viele Sprachen übersetzen, damit sich die Nationen besser verstehen könnten. 13


Zadania typu prawda – fałsz Strategia Pamiętaj, że informacje w tekście będą z pewnością wyrażone inaczej niż to sformułowano w zadaniach. Często będą to synonimy, np. nicht teuer = billig = günstig.

Strategia Podczas pierwszego słuchania skoncentruj się najpierw na globalnym rozumieniu tekstu. Nie dekoncentruj się, jeżeli nie zrozumiesz jakiegoś fragmentu tekstu. Najważniejsze, abyś zrozumiał(a) informacje, których wymaga od Ciebie zadanie.

Strategia Po pierwszym wysłuchaniu tekstu zaznacz rozwiązania, które już znasz. Przeczytaj ponownie zadania, zwracając uwagę na te, których jeszcze nie rozwiązałaś/eś.

5

Zadanie 5

Zapoznaj się z treścią zadania (5.1. – 5.6.). Usłyszysz dwukrotnie wiadomości radiowe. Zaznacz, które z podanych zdań jest zgodne z ich treścią (R = richtig), a które nie (F = falsch).

R F 5.1. Die Gesundheit der Kinder steht im Mittelpunkt der Aktion in Wien. 5.2. Die Kinder sollen sich mindestens drei bis vier Stunden pro Woche bewegen. 5.3. Mehr als 2 Milliarden Erwachsene leiden an Übergewicht. 5.4. Die Ausbildung und der Beruf haben Einfluss darauf, was man isst. 5.5. In den Städten essen die Menschen nur selten ein warmes Mittagessen. 5.6. Die Frauen ernähren sich gesünder als Männer.

14


Zadanie 6 Strategia Przeczytaj uważnie polecenie do zadania. Przeczytaj poniższy tekst oraz zdania (6.1. – 6.5.). Zdecyduj, które z nich jest zgodne z treścią tekstu (R = richtig), a które nie (F = falsch). Strategia Przeczytaj nagłówek i przyjrzyj się tekstowi. Zastanów się, jaki to rodzaj tekstu. Spróbuj przewidzieć, co jest jego treścią.

Strategia Przeczytaj najpierw tekst, a dopiero potem zadania. Podczas pierwszego czytania skoncentruj się na globalnym rozumieniu tekstu.

Strategia Określ, których zadań dotyczą poszczególne fragmenty tekstu. Podkreśl te fragmenty tekstu, a następnie czytaj je detalicznie. Mogą to być pojedyncze słowa lub zwroty, pojedyncze zdania, lub nawet kilka zdań. Dzięki temu możesz powracać wielokrotnie do konkretnych miejsc w tekście bez konieczności czytania całości.

Franka Potente – als „Lola“ wurde sie zum Star Am 22. Juli 1974 wurde Deutschlands Vorzeigeschauspielerin Nummer 1 – Franka Potente – in Dülmen bei Münster geboren. Nach dem Abi startete sie ihre weltweite Filmkarriere. Richtig bekannt wurde Franka als „Lola“ in dem Film „Lola rennt“. Ab 1994 studierte sie zwei Jahre an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Dort wollte sie die grundlegenden Fähigkeiten der Schauspielerei erlernen. Dann entschied sie sich, die Ausbildung abzubrechen, um am New Yorker Lee Strassberg Theater Institute Schauspielkurse zu belegen. Nach verschiedenen kleineren Rollen kam der große Durchbruch mit dem Film „Nach Fünf im Urwald“. Hier spielt sie die 17-jährige Anna, die wegen einer wilden Party Ärger mit ihren Eltern bekommt. Daraufhin reißt sie mit ihrem Freund aus. 15


Zadania typu prawda – fałsz Nach und nach erhielt Franka Angebote für weitere Neben- und auch Hauptrollen. Unter den vorgeschlagenen Drehbüchern war auch die Rolle im Film „Lola rennt“ (1998), ihr bislang größter Erfolg. Hier verkörpert sie die Figur einer jungen Frau, die 20 Minuten Zeit hat, um durch Berlin zu rennen und 100 000 Mark aufzutreiben. Schafft sie es nicht, geht es Manni, ihrem Lebensgefährten, an den Kragen. Doch es gibt nicht nur eine Variante der Geschichte ... Mit weiteren Rollen, unter anderem in Hollywood („Blow“, „The Bourne Identity“), wurde Franka auch international immer bekannter. Zahlreiche Auszeichnungen – z. B. der Deutsche Filmpreis – wurden ihr für ihre schauspielerischen Leistungen verliehen. Ihr Wechsel nach Hollywood, wo sie vor allem durch ihren Part in „Lola rennt“ bekannt geworden war, wurde von einigen Fans und Kritikern in Deutschland nicht gerne gesehen. Doch nach einigen Monaten in Los Angeles ist Franka wieder zurück. Schon ihr letzter Film „Blueprint“, in dem sie in einer Doppelrolle eine Pianistin und deren geklonte Tochter darstellte, wurde teilweise in Münster gedreht. Und für die nächsten zwei Jahre sind schon wieder etliche Projekte geplant. Trotz ihrer beruflichen Erfolge ist Franka auf dem Teppich geblieben. Sie ist ein absoluter Familienmensch und hält, egal wo sie gerade ist, Kontakt zu ihren Lieben daheim. Filmkollegen berichten nur von positiven Erfahrungen, die sie mit ihr hatten. Sie beschreiben sie als sympathischen, ehrlichen und mutigen Menschen. Ehrlich wie sie selbst wird auch ihr Spiel beschrieben, als glaubwürdig und einzigartig. Unterstrichen wird ihre Leistung noch durch ihren unverwechselbaren Charme und ihre Ausstrahlung. nach: http://www.wasistwas.de/aktuelles/reportage-film/stars/artikel/link// 75e1552bf8/article/franka-potente-als-lola-wurde-sie-zum-star.html

R F 6.1. Für die Filmkarriere von Franka Potente war die Lola-Rolle entscheidend. 6.2. Ihre schauspielerische Ausbildung setzte sie in den USA fort. 6.3. Die Handlung ihres erfolgreichsten deutschen Films spielt in der Hauptstadt Deutschlands. 6.4. Seit „Lola rennt“ arbeitet Franka in Hollywood und Los Angeles. 6.5. Franka kann nur selten ihre Familie kontaktieren.

16


Zadanie 7

Przeczytaj poniższy tekst oraz zdania (7.1. – 7.6.). Zdecyduj, które z nich jest zgodne z treścią tekstu (R = richtig), a które nie (F = falsch).

Steffen entdeckt Polen Seitdem Steffen Möllers „Viva Polonia“ in Deutschland erschienen ist, wurde er zu dem berühmtesten deutschen Gastarbeiter in Polen. Sein Buch verkauft sich seither sehr gut und das Interesse an Polen unter den Deutschen wächst. Wollen Sie darüber in unserem Forum diskutieren? Klaus: Mir gefällt Möllers Buch. Denn seit einigen Jahren entdecke ich unser nordöstliches Nachbarland mit wachsender Begeisterung. Für einen Bayer vielleicht noch ungewöhnlicher als für einen Wuppertaler, obwohl auch in München inzwischen an vielen Ecken die weiche polnische Sprache erklingt. Auch ich pflege enge Kontakte zu Polinnen und Polen und bin daher einfach einmal dankbar dafür, dass ein Deutscher dieses vergnügt heitere Buch geschrieben hat. Und ich stimme jetzt mit vertieften Kenntnissen ein: „Viva Polonia“! Jonas: Für mich ist das Buch mit fast vier hundert Seiten zu dick. Denn es gibt einige Wiederholungen, z. B. der Dativ des Dichters Adam Mickiewicz auf dem Krakauer Marktplatz oder das davonlaufende Geld aus der Handtasche, die auf dem Boden abgestellt ist u.v.a. Das nervt ein bisschen. Die chaotische Auswahl der Bilder vielleicht noch. Das wär‘s aber auch schon. Nicht bemängeln möchte ich falsche Verallgemeinerungen und Irrtümer, die Kenner von Land und Leuten sicher finden werden. Die sind einfach der Subjektivität geschuldet und dürfen sein. Silvia: Deutsche aller (Bundes-)Länder entdeckt endlich Polen! Die Engländer und Iren sind schon längst da! Und ihr, deutsche Verlage! Druckt endlich gut übersetzte polnische Literatur! Es ist ja fast ein kultureller Offenbarungseid, dass die Trilogie von Sienkiewicz nur antiquarisch zu horrenden Preisen zu kriegen ist. Der Autor sprach einige Dinge an, die mich auch störten, nämlich die Unwissenheit und Falschaussagen der Deutschen über Polen. Ich rege mich auch jedes Mal über die schlechten TV-Berichte über Polen auf, die keineswegs die Realität widerspiegeln. David: Polen ist der zweitgrößte Nachbar Deutschlands und viele Deutsche haben dort Ihre Wurzeln. Gleichzeitig ist es für viele unbekannter als fremde Kontinente. Das gegenseitige Verhältnis ist von Vorurteilen und Ängsten geprägt. Dabei ist alles ganz anders, wie ich aus eigener langjähriger Erfahrung bestätigen kann. Hier kommt das Buch von Steffen Möller wie eine frische Brise gerade recht. Es ist allen zu empfehlen, die nach Polen reisen wollen, oder mit Polen geschäftliche Beziehungen knüpfen möchten. Gleichzeitig zeigt es, wie man sich integrieren kann, ohne die eigene Identität zu verlieren. Ich hoffe, ein ähnliches Buch wird einmal über Deutschland geschrieben. 17


Zadania typu prawda – fałsz Katharina: Ich kenne beide Seiten: die ersten 14 Jahre meines Lebens verbrachte ich in Polen und die restlichen (bisher) 16 Jahre in Deutschland. Ich denke, Steffen hat mit Kenntnis die polnische Denkweise im Allgemeinen wiedergegeben. Natürlich gab es auch Punkte, mit denen ich nicht ganz einverstanden war. Allerdings empfindet jeder die Dinge etwas anders und es kommt immer auf den jeweiligen Bekanntenkreis an. bearbeitet nach: http://www.amazon.de/Viva-Polonia-deutscher-Gastarbeiter-Polen/ dp/3502151555

Strategia Przeczytaj uważnie tekst. Zaznacz, które zdania dotyczą faktów, a które opinii.

R F 7.1. Seitdem Steffen Möller sein Buch „Viva Polonia“ veröffentlicht hat, wurde er zum berühmtesten Deutschen. 7.2. Klaus hört oft polnische Sprache in Bayern. 7.3. Jonas kritisiert das Buch wegen seiner Subjektivität. 7.4. Silvia ärgert sich darüber, dass durch die Medien zu wenig Interesse an polnischer Literatur geweckt wird. 7.5. Für David ist Möllers Buch der beste Reiseführer durch Polen. 7.6. Katharina ist der Meinung, dass Möller die polnische Mentalität so gut wie möglich beschrieben hat.

Krok 3: Ćwicz dalej

6

18

Zadanie 8

Zapoznaj się z treścią zadania (8.1. – 8.6.). Po dwukrotnym wysłuchaniu wypowiedzi czterech osób na temat piercingu zdecyduj, które z poniższych zdań jest zgodne z jego treścią (R = richtig), a które nie (F = falsch).


4

Książka stanowi nieocenioną pomoc w przygotowaniu do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Autorki krok po kroku przygotowują ucznia do samodzielnej realizacji zadań egzaminacyjnych w zakresie rozumienia tekstów czytanych i słuchanych. Kolejne rozdziały są poświęcone poszczególnym typom zadań egzaminacyjnych na obu poziomach. Są to zadania typu:  prawda – fałsz  dobieranie  wielokrotny wybór Książka zawiera ponadto strategie rozwijające umiejętność rozumienia tekstów, strategie egzaminacyjne, rozwiązania ćwiczeń i zadań oraz transkrypcje tekstów do słuchania. Do książki dołączona jest płyta CD.

Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego

Alina Dorota Jarząbek

krok z

Danuta Koper

4

y r u t a m o d u k o r k po

o g e i k c e i m języka nie

krok po kroku do matury z języka niemieckiego

Książka jest przeznaczona zarówno do samodzielnej nauki, jak i do pracy na lekcji. W skład serii krok po kroku do matury z języka niemieckiego wchodzą ponadto: Formy wypowiedzi pisemnych Struktury leksykalno-gramatyczne Wypowiedzi ustne

www.hueber.pl

ISBN 978–83–60227–37– 4

CD gratis

Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego Przygotowanie do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

krok_po_kroku_4_9788360227374  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you