Page 1


iHarmoni – et effektivt, godt og dokumentert hjelpemiddel for god stressmestring. iHarmoni benyttes i uvante situasjoner som reise, dyrlegebesøk, utstilling, dressurkurs, tordenvær, nyttårsaften og som klinisk ernæringsmessig understøttelse ved atferdstrening. Les mer på www.lifeline.no.

www.lifeline.no Lifeline as

Livsløp, helse og sunnhet i et faglig perspektiv

Lifeline AS | Tromøyveien 20 | 4841 Arendal | tlf. 22071940


Redaktør

Kjære leser! Velkommen til “Smak på livet” - helsemagasinet for deg og dine firbeinte venner. Det er en stor glede for meg å være redaktør for et tverrfaglig magasin som omhandler tema som jeg selv brenner for. Jeg har fått lov til å jobbe med fem dyktige og faglig kompetente damer som har et stort hjerte for det de gjør. Deres ønske om å hjelpe andre, er en viktig drivkraft for at dette bladet nå er kommet til deg. Les mer om disse driftige damene i magasinet. Les også om hunden Ylva som fikk god hjelp av bla. akupunktur. I tillegg kan du lese om Nortura Steinkjer og hva de gjør for å ivareta helsen hos sine ansatte. Vi har flere historier der folk og dyr har fått økt livskvalitet ved bruk av ulike behandlingstilbud som finnes i distriktet. Sett deg godt til rette i godstolen og kos deg med historier, tips og råd. Anne Lein Kristiansen MacLein® Foto & Design

Inga Rapp Friedl & Maja Veterinær ved Steinkjer Dyreklinikk

God lesing!

Marianne Varslot & Lotta Veterinær ved Steinkjer Dyreklinikk

Bodil Klev Urstad Jordmor, Akupunktør, Mindfulness-instruktør og Positiv-kurs ved Snåsa Akupunktur

Hjertelig hilsen

Anne Lein

Eilen Austli Fysioterapeut, Akupunktør, Qigong og Mindfulness-instruktør Steinkjer Akupunktur

Karianne Bøe Akupunktør og Eurodiet-veileder Akupunkturklinikken

Innhold 03

Kjære leser!

14

Eurodiet-metoden

04 06

Mindfulness

Positiv kurs

07

Bare en liten godbit misforstått snillhet

16 18

Hva er akupunktur og hvordan virker det?

19

08

Akupunktur ved bekkensmerter

11

Fôring av katt og hund

12

Sukkersyke hos hund og katt

Helsa vår i endring

27

Er det noe i maten jeg ikke tåler? Nortura - bedriften med hjerte for sine ansatte

Akupunktur og forskning

28 29

19

Akupunktur og barn

30

Kosmetisk akupunktur

21

Qigong

22

Veterinærhjørnet

31

Effektiv kombinasjons- behandling på Ylva

25

Fysioterapi på hund og katt

32

Tverrfaglig samarbeid

Smak på livet - Desember 2012 Opplag: 7 500 stk Redaktør og rådgiver: Anne Lein Kristiansen Med støtte fra Innovasjon Norge © Gründergruppa

Kjæledyrhold er positivt for folks helse

Grafisk produksjon: MacLein® Foto & Design Trykk: DesignTrykk AS Grafisk område: Steinkjer, Verdal, Inderøy, Verran, Snåsa, Grong, Namdalseid og Malm -3-


Veiledning i Mindfulness / oppmerksomhetstrening Man kan redusere unødvendig stress ved hjelp av oppmerksomhetstrening (OT), på engelsk kalt "Mindfulness Training" (MT) TEKST er hentet med tillatelse fra heftet Oppmerksomhetstrening og stressmestring av Michael de Vibe. FOTO: MacLein® Foto & Design

BETYDNINGEN AV OPPMERKSOMT NÆRVÆR: Alle har vel opplevd frustrasjonen ved å snakke til en person som åpenbart har tankene og oppmerksomheten sin et annet sted. Likeledes har vi alle opplevd gode møter med intenst nærvær, der vi og den andre personen er åpen og til stede i møte med hverandre. Slike møter skaper tillit og trygghet og gir mulighet for innlevelse og medfølelse. Alle er avhengige av evnen til nærvær for å kunne møte andre på en god medmenneskelig måte.

Bodil Klev Urstad Jordmor, Akupunktør, Mindfulnessinstruktør og Positiv-kurs ved Snåsa Akupunktur

Eilen Austli Fysioterapeut, Akupunktør, Qigong og Mindfulnessinstruktør ved Steinkjer Akupunktur

Det er viktig å være til stede for eksempel når vi skal nyte livet. Dersom vi ikke er til stede her og nå, vil hverdagens hendelser og årstidene passere uten at vi kan glede oss over heiagjengen på fotballbanen, vindens uling i grenene i stormen, eller skjønnheten i uskyldige katteøyne som ser på oss. Alt vi sanser er avhengig av vår oppmerksomhet for at vi skal bli klar over det.

MINDFULNESS

Vår evne til tilstedeværelse er sentral enten vi søker helse og velvære og / eller personling utvikling og vekst. Å øve på dette over tid viser seg å ha en gunstig effekt på evnen til stressmestring og selvregulering, på konsentrasjon og læring, på kvaliteten i våre relasjoner og i våre gjøremål.

Mindfulness et enkelt og nyttig selvhjelpsprogram

ÅRSAKER TIL MANGLENDE NÆRVÆR: Det er mange årsaker til at det er krevende å være til stede i nuet. Den viktigste grunnen til mangel på nærvær i dag, er nok det økende aktivitetsnivå vi omgir oss med. Vi utsettes for flere og flere impulser og forventninger, og prøver ofte å håndtere dette gjennom å gjøre flere ting samtidig. Vi sjekker e-post mens vi sitter i telefonen, går inn på nettaviser under forelesninger, sender sms’er mens vi er i samtale med andre, ser på TV mens vi samtidig spiser og ser i avisen.

Leif Nuster

Det er umulig å være fullt nærværende i forhold til flere ting samtidig, og resultatet er at vi er halvveis til stede i mange ting. Dette gir ofte en utilfredsstillende følelse av ikke å få gjort det vi ønsker og kan skape et økende indre stressnivå. -4-

Mindfulness = oppmerksomhetstrening

Mindfulness dreier seg om å være fullt og helt oppmerksom på det som skjer i kroppen og tankene akkurat nå, for å fjerne negativt stress og få mentalt overskudd Vi veileder enkeltmennesker og holder foredrag/kurs innen Mindfulness Mange bedrifter tilbyr mindfulness til sine ansatte Studenter vil også kunne oppleve økt konsentrasjon og tilstedeværelse, noe som kan gi økt læringsutbytte og bedre mental kondis Mindfulness blir ofte brukt som supplerende behandling av smerter, angst og depresjon


EFFEKT AV STRESS: •

Når vi føler oss stresset øker stresshormonene i kroppen. Kropp og sinn settes i aktivitetsmodus eller alarmberedskap. Dette er hensiktsmessig dersom vi skal handle for å gjennomføre en oppgave eller for å redusere stresset. Ofte kan vi ikke fjerne det som stresser oss, og hvis kropp og sinn forblir i stressmodus over lang tid, kan det føre til sykdom.

Studier fra USA viser at 50 - 70 prosent av alle primærlegebesøk først og fremst skyldes stress. Mange av medisinene som brukes i dag har som mål å behandle problemer som er direkte forbundet med stress, slik som depresjon, angst, søvnvansker, hodepine, muskel/skjelettplager, mage/tarmplager, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

FOTO: Bigstockphoto.com

ESSENS AV STRESSMESTRING: Stressmestring retter seg mot å endre vårt forhold til det som stresser oss. Nøkkelen er å styre oppmerksomheten mot det som skjer. Vi øver på å hvile i oss selv, her og nå, med full aksept av det som skjer. Det tillater kropp og sinn å komme i balanse gjennom sin evne til selvregulering. Vi gjenoppretter balansen mellom ”å være” (hvile) og “å gjøre” (handlinger) og dette er en viktig forklaring på den helsefremmende effekten av oppmerksomhetstrening. Nyere forskning viser at OT forandrer hjernens funksjon. Områder som har med regulering av kroppens reaksjoner på stress endres, og dette kan ses på bilder av hjernen hos de som har gjennomført et program i oppmerksomhetstrening. Veiledning i mindfulness / oppmerksomhetstrening kan foregå både individuelt eller i grupper. Eilen Austli og Bodil Klev Urstad er sertifiserte instruktører i oppmerksomhetstrening (OT) av dr. med. Andries Kroese,dr.med., utdanningsleder ved Scaandinavian Center of Awareness Training (SCAT). Både Eilen og Bodil er medlemmer av Forening For Oppmerksomt Nærvær (NFON).

” En lørdag i september var 40 forventningsfulle

Mindfulness er en livslang reise

langs en vei som til syvende og sist ikke leder noe sted

– bare til den du er

mennesker samlet til en dag med påfyll i livene våre. Og påfyll ble det! Eilen Austli tok oss med på en indre reise, en reise med ro, refleksjon, anerkjennelse og glede. Hun lokket frem gleden i oss, den som alltid er der men som av og til blir gjemt i alle MÅ og BURDE ordene vi bruker. TAKK Eilen, dette var en annerledes og veldig oppløftende påfyllsdag! ”

John Kabat –Zinn

Home-Start Familiekontakten Norge www.home-start-norge.no

www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Oppmerksomhetstrening+(OT)+og+Stressmestring.6348.cms

-5-


Helsa vår i endring

Av Bodil Klev Urstad FOTO: Bigstockphoto.com

”Folkehelse i endring” er en rapport utgitt av Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT) i 2011. Denne gir oss en unik informasjon om helsetilstanden til oss i Nord-Trøndelag. Tallene vi henviser til her er tatt fra denne rapporten. Vår livsstil har endret seg ganske dramatisk. Vi kjører bil i stede for å gå og sykle. Vi trenger økt fokus på hverdagsaktivitet og mer fysisk aktivitet. Det er stadig fristelser av usunn mat og vi spiser for mye sukker og mettet fett. Summen av alt dette blir for mye.

Prosent

Både hos ungdommer og voksne ser vi en betydelig økning i vekt de siste tiårene. 20% av ungdommer og 70% av voksne menn i Nord-Trøndelag har en BMI på over 25, som tilsier overvekt eller fedme (BMI> 30). Dette er en voldsom økning og gjenspeiler at vektutfordringen allerede starter hos barn og unge. Her finnes det ingen raske løsninger, så alle må bidra til å snu denne trenden.

Tabell: viser %-vis andelen med overvekt og fedme hos kvinner (20-49 år) og menn (50-59 år) ved HUNT 1(1984-1986) og HUNT 3 (2006-2008)

FAKTA OM BMI BMI (Body Mass Index) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt, men formelen er ikke helt eksakt.

FAKTA OM LIVSSTILSSYKDOMMER I NORGE •

250 000 nordmenn har diabetes type 2 (insulinresistens/aldersdiabetes) og antallet øker kraftig også blant barn og unge

10-15 prosent av voksne har høyt blodtrykk som kan gi økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt

BMI-verdier • > 18,5 = undervektig • 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt • 25 og 29,9 = overvektig • 30 og 34,9 = fedme • 35 og 39,9 = fedme, klasse II • < 40 = fedme, klasse III (ekstrem fedme)

Hjerteinfarkt er den vanligste enkeltstående dødsårsaken

To tredjedeler av hjerteinfarktpasientene er menn

800 000 lider av revmatiske lidelser

Hver femte nordmann lider av kronisk mage- og tarmbesvær

I dag lider 1,2 millioner nordmenn av astma, allergi og eksem. Forekomsten har eksplodert de siste 30 årene, særlig hos barn

50 000 mennesker lider av migrene -6-


Leif Nuster

Bare en liten godbit --- Misforstått snillhet Tekst: Marianne Varslot FOTO: MacLein® Foto & Design

Du finner ut at dyret ditt kan være overvektig hvis du ikke kjenner ribbein, midjen forsvinner, fettansamling på ryggen hos hunden og ansamling av fett under buken hos katt, kortpusthet, sover mye, senere bevegelser og trøbbel med å gå. Symptomene kommer snikende, og er ofte vanskelig å se for eier. Det er viktig at alle i husLigningen er enkel. Når både vi og holdet skjønner at det er et problem, dyrene våre inntar mer energi enn slik at de jobber mot samme mål for det som vi bruker, blir det lagret som å redusere vekten igjen. fett. Undersøkelser viser at mellom 25-50% av alle kjæledyrene Det finnes dietter som gjør at dyret våre er overvektige. Hunder og får i seg alle vitaminer og mineraler katter regnes som overvektig ved det trenger, føler seg mett, og en 15 % økt vektmasse i forhold samtidig går ned i vekt. I tillegg til til idealvekten. Dette tilsvarer at en diett er det som regel behov for katt med en vekt som burde være et treningsprogram. Sett opp en 4 kg, er overvektig ved 4,6 kg, og plan over ting som skal gjøres og en hund som burde være 20 kg av hvem. Det er lurt å gi flere små er overvektig ved 23 kg. Dette er måltider, og bruke en del av dagsrasjonen som godbiter. ganske tankevekkende. Vi er alle veldig glade i dyrene våre og vil det beste for dem. I godhet gir vi dem litt ekstra, men ser ikke at Fidos ribbein forsvinner eller at Pus får pondus. Vi vil dem ikke vondt, men denne lille ekstra biten regelmessig kan være skadelig for vår kjære venn.

Hvis man har et overvektig dyr, bør man prøve å hjelpe det tilbake til idealvekten slik at man forlenger levetid og øker livskvalitet til dyret sitt. Noen faktorer som kan føre til overvekt er: for mye mat, for lite mosjon, kastrering (trenger ofte 30% mindre fôr), eldre, redusert aktivitetsnivå, enkelte raser og sykdommer.

Det er viktig å holde på de gode vanene man har begynt med. Dyrene våre har godt av å bevege seg for å opprettholde god helse så lenge som mulig. FAKTA •

25-50% av alle kjæledyr er overvektige

Hunder og katter regnes som overvektige ved en 15% økt vektmasse i forhold til idealvekten

En katt med en vekt som burde være 4 kg, er overvektig ved 4,6 kg

En hund som burde være 20 kg er overvektig ved 23 kg

Diettene som veterinæren har finnes også i våtfôr, som en ekstra fin godbit til dem som spiser kun tørrfôr. Vei dyret jevnlig slik at du ser fremgangen, og blir inspirert av det. Når man har nådd normalvekten, kan man gå over på en diett som gjør det enklere å holde denne vekten. -7-

Marianne Varslot & Lotta Veterinær ved Steinkjer Dyreklinikk


AKUPUNKTUR VED BEKKENSMERTER Av Bodil Klev Urstad FOTO: MacLein® Foto & Design Siv Merethe Gederaas Belbo er 37 år og tredjegangsfødende. Hun hadde i de to første svangerskapene bekkenløsning som ga henne betydelige plager både natt og dag. Siv Merethe var i fin form og trente jevnt for å unngå bekkensmerter i det tredje svangerskapet. Gravid i 16. uke, kom hun til Bodil som er akupunktør og jordmor på Snåsa. Hun hadde da smerter i rygg og bekken, og var engstelig for at hun skulle få de samme plager som i tidligere svangerskap. Hun fikk behandling en gang i uka og kjente at smerten ble redusert. I forbindelse med en behandlingspause ved påsketider kom smertene tilbake. Hun kom derfor tilbake for behandling, også nå med god effekt. Siv Merethe ble ikke helt smertefri, men kjente at hverdagen fungerte bedre. Hun Siv Merethe og Birk Magnus var også glad at hun kunne fortsette treningen slik hun ønsket, noe som ikke var mulig i andre svangerskap. «Takket være Bodils behandling har jeg greid å jobbe og fungere tilnærmet normalt under hele svangerskapet» supplerer Siv Merethe.

-8-


Steinkjer dyreklinikk as Klinikkveterinærene har en bred veterinærfaglig kompetanse og tilbyr bl.a. følgende til våre kunder og deres kjæledyr: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

STEINKJER DYREKLINIKK Eiere: Inga Rapp Friedl og Marianne Varslot

Indremedisinske utredninger Kirurgi, bløt- og beinvev(ortopedi) Poliklinisk behandling Røntgen Ultralyd Manuell overvåkning ved anestesi Avansert overvåkningsutstyr Akupunktur Rehabilitering EKG Hjerteutredninger Laboratorium Ernæringsrådgiving Tannbehandling Vaksinering Id-merking Hospitalisering Foredragvirksomhet Salg av fôr og pleiemidler

Daglig leder: Marianne Varslot Ansatte: Vår fagstab består av to veterinærer, en klinikkassistent, to dyrepleiere og en dyrepleierstudent. Alle ansatte er kvinner. Klinikken er lokalisert i Strandveien 22 a, Steinkjer sentrum. Hjemmeside: www.dyreklinikken.no Facebookside: Steinkjer Dyreklinikk E-post: post@dyreklinikken.no Tlf: 74163277 Fax: 74161210 Åpningstider: Mandag og torsdag 08.30-19.00 Tirsdag, onsdag og fredag: 08.30-16.00

Vi setter ditt dyr i sentrum! ÅRLIG HELSESJEKK! Vi anbefaler at din firbente venn kommer på årlig helsekontroll. Dette er et viktig forebyggende tiltak, der eventuelle problemer fanges opp på et tidlig tidspunkt. -9-

På en helsesjekk kontrolleres bl.a. følgende: • Munnhule og tenner • Ører • Øyne • Poter/klør • Eventuelle forandringer • Lymfeknuter • Jurkjertler/testikler • Hjerte/lunge • Slimhinner • For dyr over åtte år anbefales årlig blodprøve


God tannhelse

Hva vaksinerer vi hunden mot? • • • • •

God tannhelse er viktig fordi: - Generell helse blir bedre - Tannfrakturer er smertefullt Tannstein fører til: - Tannkjøttbetennelse - Løse tenner - Dårlig ånde - Redusert luktesans Tannstein forebygges best ved daglig tannpuss

Parvo-virus Valpesyke Smittsom leverbetennelse Kennelhoste Rabies/Leptospirose (ved utenlansopphold unntatt Sverige)

Hva vaksinerer vi katten mot? • • •

Jørgen

Kattepest Katteinfluensa Rabies (ved utenlandsopphold unntatt Sverige) Evt. Chlamydia og FIP

Ultralyd katt og hund

Ultralyd er en vanlig fosterundersøkelse av gravide kvinner. Dette gjøres også på dyr. Ultralyd er et godt hjelpemiddel som gir oss et levende bilde på hvordan vi ser ut på innsiden. Den kan brukes til bl.a: undersøkelse av hjerte, nyre, lever, milt, galle- og urinblære, magesekk, lymfeknuter, prostata, livmor, eggstokker, urinveier, tarmer, samt ved uttak av vevsprøver for å nevne noe.

EKG

EKG måler hvordan de elektriske impulsene sendes rundt i hjertet. De elektriske impulsene er nødvendige for at hjertet skal trekke seg sammen og slappe av, slik at det pumper blodet rundt i kroppen. Ved hjerteutredninger brukes EKG sammen med ultralyd og røntgen for å gi et godt bilde av hvordan hjertet ser ut, og hvordan det fungerer.

Hvorfor velge Specific?

SPECIFIC dietter fra Dechra Veterinary Products SPECIFIC fôr fra Dechra Veterinary Products er en komplett serie av dietter med høy kvalitet som holder din hund frisk, og bidrar til at du og din hund kan nyte hverandres selskap til fulle hver dag i de årene som kommer. Uansett alder, rase, livsstil eller behov, finnes det alltid en SPECIFIC diet til din hund.

SPECIFIC oppskriften Hver pakning med SPECIFIC inneholder de næringsstofene ditt dyr trenger – ingen færre, ingen flere. Godt for ditt kjæledyr, lettvint og økonomisk for deg. Ingen kunstige farge- eller tilsetningsstoffer. Produsert i Skandinavia med primært europeiske råstoffer. Kun en liten mengde fôr pr dag (mindre avføring). Bidrar til å opprettholde riktig kroppsvekt. Samme oppskrift på fôret gir deg samme høye kvalitet og ernæringsmessig kvalitet hver gang du fôrer.

Dechra Veterinary Products er et legemiddelfirma med mer enn 35 års erfaring innen ernæring og helse hos kjæledyr. SPECIFIC diettene er utviklet i nært samarbeid med veterinærer og eksperter innen ernæring, og er basert på siste viten innen kunnskap om ernæring og helse hos kjæledyr. Eksperter på fiskeolje En av egenskapene som gjør SPECIFIC diettene unike, er vår tradisjon og ekspertise innen bruk av fettsyrer fra fiskeolje. Mange års erfaring har lært oss skånsomt å håndtere og tilberede de ømfintlige fiskeoljene for å bevare fiskeoljens spesielle effekt på: • • • • •

Kjøp Specific fôr hos STEINKJER DYREKLINIKK og få hver 9. sekk gratis!

Sunn hud og blank pels Et styrket immunforsvar Sunne og bevegelige ledd Utvikling av hjerne og syn Støtte opp om nyrefunksjonen

Kvalitetsfôr til fornuftig pris

Kvalitetsfôr til fornuftig pris

-10 -


Fôring av katt og hund Som hunde- og katteeier er man selvfølgelig opptatt av hundens og kattens ve og vel. For mange er dyret noe av det viktigste i livet. Tekst: Marianne Varslot Foto: MacLein® Foto & Design

Det er mange faktorer man ikke kan styre i hundens og kattens liv. Derfor er det viktig å gjøre noe med de faktorene man kan påvirke. Miljø, aktivitet og fôring er noen av disse. Her blir det gitt litt generell informasjon om fôring.

Sofia Loven

For å få det mest optimale fôret kan det være lurt å kontakte fagpersonell. Dyreklinikkens personell kurses jevnlig i ernæring.

Kattunger bør få kattungefôr det første året og voksenfôr frem til de er 7 år. Etter 7 års alder, er det fordel å bytte til seniorfôr for både hunder og katter.

Det er viktig for dyrets livskvalitet og levetid at det får riktig mengde fôr, og at råvarer og sammensetningen i fôret er optimalisert. Sammensetningen til fôret som hunden og katten skal ha, varierer med rasestørrelse, fra ung, voksen og til senior, om dyret er drektig eller diegivende, kastrert, aktivitetsnivå, sykdom og årstid, for å trekke frem noen punkter.

Seniorfôr for hund og katt inneholder mer lettfordøyelige proteiner, slik at de belaster nyrer og lever mindre. Etter kastrering bør dyret få både mindre mengde og godt balansert fôr. Dette for å unngå overvekt og krystaller i urinen. Enkelte individer trenger spesialfôr grunnet høyt aktivitetsnivå, sykdommer eller at de har f.eks. følsom tarm. Tannstein, vektproblem eller leddproblemer er andre eksempler. En del dyr må ta jevnlige blodprøver for å overvåke organenes funksjon. Jevnlige tannsjekker er en fordel, slik at man får fjernet tannstein tidlig. Dermed unngås tannkjøttbetennelse, og at tennene løsner.

Hunder har ulike størrelser, fra Chihuahua til Grand Danois. Dette bør man ta hensyn til ved valg av fôr. Kattene våre har ikke like stor variasjon i størrelse, men likevel er det viktig å gi et korrekt balansert fôr. Valpefôr er viktig å bruke frem til valpen har nådd 80 % av voksenvekt. Da kan man gradvis gå over til voksenfôr og bruke dette fram til hunden er ca 7 år.

For å ta best mulig vare på dyret ditt er det viktig å tenke på kvaliteten på retten du serverer.

Steinkjer Dyreklinikk gir deg gode råd om fôring av katt og hund. Fra venstre; Maja, Nina, Ann Kristin, Nina, Marianne, Renate og Inga - 11 -


SUKKERSYKE HOS HUND OG KATT Hvis dyret ditt får påvist diabetes, er det mange som har god respons på fôring alene, spesielt hvis det oppdages på et tidlig tidspunkt. Mosjon er også viktig i behandlingen. En del trenger både spesialdiett og insulininjeksjoner. Veldig få av dyrene våre reagerer med smerte eller ubehag på denne sprøyten. Selv om man fôrer og gir medisiner er det viktig at man regelmessig tar Både katter og hunder kan få sukkersyke (Diabetes mellitus) urin- og blodprøver for å overvåke sykdommen, og for å vite om man fortsatt bruker korrekt mengde Tekst: Marianne Varslot Foto: Bigstockphoto.com insulin. Diabetes oppstår når glukosenivået i blodet øker uten at cellene klarer å Ikke alle responderer like godt ta det opp. I begynnelsen spiser dyret da som regel mer, samtidig som på behandling, men heldigvis har det mister vekt. Dyret drikker mye og etter hvert vil matlysten reduseres. mange dyr et godt liv med riktig oppfølging. Årsakene til diabetes er mange. Noen raser, både hos katt og hund, er mer utsatt. Hos eldre dyr og ved overvekt øker også faren for at dyret får diabetes. Er man usikker bør man oppsøke veterinær som kan sjekke urinen for sukker, samtidig som det tas en blodprøve slik at man Marianne Varslot Veterinær ved får målt langtidssukkeret fruktosamin. Steinkjer Dyreklinikk

TRIMKASSER Husk å legge turen innom trimkassene til Steinkjer Dyreklinikk. Vi trekker jevnlig premier fra disse. Kassene er plassert ved Peilerhytta på Oftenåsen og ned mot vannet på Svarttjønna i Steinkjer.

Hva skal jeg ha i tursekken?

Steril kompress (melolin), elastisk selvklebende bandasje, bomull på rull, liten saks, vanntett sokk, øyebadevann for sårrens og pinsett.

Cempi på tur! - 12 -


Akupunkturklinikken Fødselsforberedende akupunktur Tekst: Karianne Bøe FOTO: Akupunkturklinikken / Privat

Ved Akupunkturklinikken kan vi tilby fødselsforberedende akupunktur eller modningsakupunktur som det også kalles. Det vanligste er å starte med modningsakupunktur i uke 36 med en behandling i uken, i uke 36 og 37, for så å øke til to behandlinger fra uke 38 fram til fødsel. Det kan variere hvilke punkter som blir brukt, dette ut i fra den gravides situasjon. Noen punkter kan påvirke livmor mer enn andre og er derfor hensiktsmessige å bruke. Behandlingen har til hensikt å påvirke glatt muskulatur i og rundt livmor, og føre til at riene blir mer effektive, slik at fødselsforløpet forkortes. På grunn av den økte blodgjennomstrømningen til slimhinner og livmorhals kan det bli mindre ødeleggelser av vev og en raskere restitusjon etter fødsel.

Studier på fødselsforberedende akupunktur

En tysk studie ved Kvinneklinikken på Universitetssykehuset i Mannheim (2005) ble gjort på 329 førstegangsfødende med et ukomplisert svangerskapsforløp. Disse fikk i snitt litt over fire behandlinger, og ble sammelignet med en kontrollgruppe med 325 førstegangsfødende ved samme klinikk som ikke fikk akupunktur. I undersøkelsen var det også 224 kvinner som fikk “narreakupunktur” i form av behandling som fremmer psykisk balanse, men som ikke går direkte på fødselsforberedelse. Ultralydundersøkelser viste store forskjeller i forandringer i livmorhalsens lengde før fødsel mellom de tre gruppene. Livmorhalsen flatet seg raskest ut hos kvinnene som fikk fødselsforberedende akupunktur. I tillegg fikk livmormunnen en traktlignende form, noe som kan tyde på at modningsprosessen skjer hurtig. Fordi livmorhalsen var mer moden hos kvinnene som fikk fødselsforberedende akupunktur, gikk åpningsfasen av fødselen raskere. Dermed ble også hele fødselen kortere.

AKUPUNKTURKLINIKKEN AS Karianne Bøe, Akupunktør, medl. av Akupunkturforeningen Steinkjer Medisinske Senter Fyrgt. 3, 7725 Steinkjer tlf. 93 20 42 18 www.akupunkturklinikkenas.no Klinikkens åpningstider: Mandag: 0900-1600 Tirsdag 0900-1600 Onsdag: Stengt Torsdag 0900-1800 Fredag: 0900-1300 - 13 -

Akupunktur og svAngerskapskvalme Flere og flere gravide benytter akupunktur mot svangerskapskvalme. Det benyttes få nåler på gravide. Det er flere individuelle faktorer som spiller inn i forhold til effekten, men de fleste får hjelp.


EURODIET METODEN En medisinsk, effektiv, pålitelig og individuelt tilpasset vektreduksjonsmetode Tekst og foto: Eurodiet Behandlingen er inndelt i 4 faser og består av fettfattige, karbohydratfattige (lavkarbo) og proteinrike produkter som erstatter helt eller delvis dine vanlige måltider. Produktene inneholder proteiner med høy biologisk verdi. Metoden strekker seg over ca. 8 måneder og tilpasses den enkelte. Kontinuerlig oppfølging sikrer en varig vektreduksjon ved gradvis innføring i varig endret kosthold. Eurodiet skal forskrives av lege og kan benyttes av deg som har helseskadelig overvekt, BMI > 30 eller BMI > 27 med tilleggsrisiko ved annen relatert sykdom. •

Eurodiet metoden hjelper mennesker med overvekt som ønsker gå trygt og effektivt ned i vekt.

Metoden (Eurodietten) er inndelt i 4 faser hvor man går gradvis over til et balansert og sunt kosthold. •

Produktene er proteinbaserte for bevaring av fettfri kroppsmasse. Naturlige proteiner med høy biologisk kvalitet er ekstrahert fra melk, soya, eggehvite, erter og hvete.

• Dette vil dekke ditt behov for aminosyrer og bevare din muskelmasse.

OM EURODIETTEN Eurodiet Scandinavia AS er ledende innen det europeiske markedet for høyproteinprodukter tilpasset vektreduksjon. Eurodiet Scandinavia AS eies av Dr. Lindbergs Holdning og Protein System. Dr. Fedon Lindberg er indremedisiner og kostholdsekspert. I Norge har Eurodiet samarbeid med Dr. Lindbergs Klinikker i Oslo, Bergen, Arendal og Stavanger. Dr. Lindbergs Klinikk er en spesialklinikk for behandling av kostholdsrelaterte livsstilssykdommer og helseskadelig overvekt. I tillegg forskrives Eurodietten av en rekke leger og terapeuterover det ganske land.

Begrenset karbohydratinntak (lavkarbo) fører til nedbrytning og forbrenning av fettvev (triglycerider).

Eurodietten har også utviklet egne vektreduksjonskurs som drives av sertifiserte Eurodietrådgivere.

Karianne Bøe er sertifisert Eurodietrådgiver på Steinkjer. Akupunkturklinikken AS, Steinkjer Medisinske Senter Fyrgt. 3, 7725 Steinkjer, tlf. 93 20 42 18

Eurodietproduktene og de tillatte grønnsakene er gode kilder til løselig fiber som vil fremme en bra fordøyelse.

Mer info på www.eurodiet.no

- 14 -


Bilde: Kjeks fra Eurodiett

Tilskudd •

Tilførsel av vitaminer, mineraler og omega 3 og 6 som svarer til anbefalingene, vil beskytte deg mot mangel på næringsstoffer i fase 1 og 2.

Rask vektreduksjon •

I løpet av 10 dager kan du regne med en 2-3 cm reduksjon i midjemål (én klesstørrelse ned ). Raske resultater virker motiverende og inspirerer til videre innsats.

En naturlig virkning av dietten er den appetittreduserende effekten. Det i kombinasjon med den mettende følelsen fra proteiner bidrar til at sulten forsvinner etter ca. 3. dager.

Som følge av kroppens nesten utelukkende forbruk av fett som energi vil du få raske resultater.

Sunn hud •

Manglende sultfølelse •

Målrettet vektreduksjon

Et tilstrekkelig poteininntak gjør at huden beholder sin sunnhet og glans.

Variert og enkelt •

Et bredt spekter av 42 produkter vil gjøre at du kan variere kostholdet selv mens du er på diett.

Fase 3 og 4 •

I fase 3 og 4 skjer det en gradvis rèinnføring av vanlige sunne matvarer i samråd med din behandler. • Individuelt tilpasset etter smak og behag.

Frittata med grønnsaker Oppskriften gir 4 porsjoner: 100 g flesk eller bacon, oppskåret 1 ss olivenolje 2 store squash, skåret i skiver 350 g maiskorn 400 g spinat 8 egg 150 g kremost med hvitløk og urter Grønn salat, til servering Stek kjøttet i olje i en stor stekepanne, til det blir brunt. Rør inn squash, stek til skivene blir møre. Tilsett mais og spinat, og evt. krydder. Stek til det er varmt helt gjennom. Visp sammen eggene og hell over grønnsakblandingen. Smuldre osten over og stek forsiktig i ca. 5 minutter på medium varme. Snu omeletten og stek til eggene har stivnet rundt kanten, og omeletten er blitt lysebrun på toppen. Del omeletten i biter, og server med en enkel, grønn salat. Flere oppskrifter på www.eurodiet.no og www.fedon.no - 15 -


Positiv kurs Positiv kurs er et livsstilskurs med fokus på sunn livsstil og hva som gir oss energi Tekst: Bodil Klev Urstad FOTO: MacLein® Foto & Design Jeg anbefaler et kosthold som er sunt og variert, der ingenting er forbudt. Et balansert kosthold gir stabilt blodsukker som igjen gir bedre helse og mer velvære. Redusert sukkerinntak gir også selvfølgelig et lavere energiinntak, som gir vektreduksjon der dette er målet. Grove kornprodukter, mer fisk, protein til alle måltider og mindre, men hyppige måltid er noen av prinsippene. Øreakupunktur benyttes for å redusere sult og søtbehov, og her er det mange positive tilbakemeldinger. ”Akkurat passe er nok for meg” Vi stimulerer også til trim og økt hverdagsaktivitet gjennom gåturer, egne bassenggrupper, råd fra fysioterapeut og tilbud om å prøve aktiviteter på treningssenter. Tema ellers er søvn, hvordan redusere stress og ikke minst å være tilstede i måltidet.

“Et balansert kosthold gir stabilt blodsukker som igjen gir bedre helse og mer velvære”

Maten er vår egen medisin!

Hos oss er alt mulig

Totalleverandør av grafiske tjenester. Spesialist på preg og foliering av trykksaker.

NAMSOS Søren Thornæsv. 10, Namsos Tlf. 74 21 21 50 namsosdesigntrykk.no

SteiNkjer Skippergt. 11 D, Steinkjer Tlf. 74 12 13 35 firmapostdesigntrykk.no

OrkDAL Megardsvegen 1, Fannrem Tlf. 406 406 00 svend.agedesigntrykk.no

Vi er svanemerket – 241 781

- 16 -


Vestlig og kinesisk medisin i skjønn forening Tekst: Bodil Klev Urstad FOTO: MacLein® Foto & Design /Peder Jeg har i mange år jobbet som kommunejordmor og fikk mitt første møte med kinesisk medisin gjennom et jordmorkurs i akupunktur. Akupunktur ga meg et redskap som jeg hadde savnet, spesielt i forhold til gravide med plager som svangerskapskvalme og bekkensmerter. Denne erfaringen førte til 3 ½ års deltidsstudium ved Norsk Akupunkturhøgskole. Her fikk jeg en grundig utdanning som jeg har satt stor pris på. Det å kunne hjelpe mange mennesker med sine plager, er en berikelse i min hverdag. Hver pasient får en individuelt tilpasset behandling og det er viktig at pasienter føler seg ivaretatt. En god atmosfære er nødvendig for at behandlingen skal være best mulig.

Mindfulness-kurs

Følg med på Facebooksiden: Mindfulness/Oppmerksomhetstrening v/Bodil Klev Urstad

Tjenester og produkter •

Akupunktur for barn og voksne

Lysakupunktur

Kopping og moxa

Positiv kurs (livsstilskurs)

Kurs i mindfulness

Proteinintoleranse-test

Salg av Probiozym (probiotika)

SNÅSA AKUPUNKTUR Bodil Klev Urstad eier og driver Snåsa Akupunktur Solbu, 7760 Snåsa Timebestilling: 94 82 53 62 E-post: bodil@snasa-aku.no Hjemmeside: www. snasa-aku.no Facebook-side: Snåsa Akupunktur

- 17 -


HVA ER AKUPUNKTUR OG HVORDAN VIRKER DET? Tekst: Bodil Klev Urstad FOTO: MacLein® Foto & Design

Akupunktur er en av behandlingsmetodene innefor tradisjonell kinesisk medisin (TKM) og har sine røtter 2000 år tilbake i tid. Ved akupunkturbehandling benyttes svært tynne nåler som stikkes i bestemte akupunkturpunkter, som har hovedformål å opprettholde eller gjenopprette balanse i kroppen. Akupunktur har en smertedempende effekt som er godt dokumentert. Akupunktur stimulerer egenproduksjon av blant annet endorfiner. Andre stoffer som blir frigjort, for eksempel serotonin, forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand. Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt, som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Mange Både Inga (tv) ved dyreklinikken og Karianne, Eilen og Bodil tilbyr akupunktur på sine klinikker opplever en muskelavslappende effekt ved behandling. I en undersøkelse utført av Opinion AS på vegne av NAFO (nå Akupunkturforeningen) i juni 2006, oppga et klart flertall at de opplevde en bedre helsetilstand etter akupunkturbehandling. Belastningslidelser i rygg, nakke og skuldre er de vanligste plagene folk søker hjelp for hos akupunktør. Vi gjør oppmerksom på at pasienter som oppsøker akupunktur skal sørge for å være undersøkt av lege for den aktuelle lidelsen på forhånd. Akupunktur er en selvstendig behandlingsform som brukes ved en lang rekke lidelser. Den egner seg også godt som et supplement til annen behandling. Du skal ikke slutte å gå til legen. Du skal heller ikke slutte med medisinene dine uten samråd med lege.

Liste over tilstander hvor akupunktur gjerne benyttes • • • • • •

Spenningshodepine og migrene Kroniske smerter i muskel-skjelettsystemet Allergisk rhinitt, kronisk bihulebetennelse, akutte symptomer på betente mandler og halsbetennelse, bronkial astma uten komplikasjoner Kvalme og oppkast etter operasjon og cellegiftbehandling, for mye eller for lite magesyre, forstoppelse, diare, irritabel tykktarm og gallesten Tilstander i urinveier og kjønnsorganer, f.eks. inkontinens, sengevæting, urinretensjon, impotens, mannlig infertilitet og nedsatt sædkvalitet Menières syndrom, smerter i øret

• • •

Menstruasjonssmerter, premenstruelle spenninger, kvinnelig barnløshet, svangerskapskvalme, feil fosterstilling, hjelp til smertelindring og igangsetting av veer, mangelfull melkeproduksjon etter fødsel For lavt og for høyt blodtrykk, psykosomatiske hjertesykdommer Lettere depresjons- og angsttilstander, søvnløshet, ulike stresstilstander Avhengighetsproblematikk som f.eks ved røyking. Gjelder både hjelp ved avvenning og abstinensproblemer som uro, nervøsitet, overdreven appetitt osv.

Visste du at akupunktur også brukes til dyr? Akupunktur er nå blitt en behandlingsform som også våre firbeinte kompiser kan få nyte godt av. I veterinærmedisin har akupunktur blitt tatt i bruk særlig de senere tiårene, men foreløpig er det få veterinærer som tilbyr denne behandlingen.

Hvor finner jeg en god akupunktør?

Dekkes akupunkturbehandling?

Ved å søke etter en akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen, vil du kunne være trygg på at akupunktøren har en lang og grundig utdanning innen faget.

Akupunkturbehandling gir ingen trygderefusjon. Noen arbeidsgivere dekker akupunkturbehandling for sine arbeidstakere. Enkelte forsikringsselskap dekker kostnader ved akupunktur utført av veterinær på dyr. Da tegnes det gjerne en tilleggspolise til veterinærforsikringen, som omhandler akupunktur.

Akupunkturforeningen stiller høye krav til fagkunnskaper- og kompetanse. For å finne en akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen, kan du gjøre søk på nettsiden www.akupunktur.no.

- 18 -


AKUPUNKTUR OG FORSKNING Tekst: Bodil Klev Urstad FOTO: Akupunkturklinikken

I det moderne samfunnet er forskning en viktig dokumentasjon av alle typer behandlinger. I Norge er det utført flere doktorgrader innen akupunktur og mange enkeltstudier er også publisert de siste årene. I perioden 2003 – 2010 er det avlagt total seks doktorgrader innen akupunktur. Den første doktorgraden (Alræk 2004) konkluderer med at akupunktur- behandling bygget på tradisjonell kinesiske diagnoser, er et velegnet behandlingsalternativ for urinveis- infeksjoner hos kvinner. En avhandling om knesmerter(Jensen 2009) demonstrerer at akupunktur har en gunstig effekt på både smerte og knefunksjon. Hetetokter hos kvinner i overgangsalderen er en av de nyeste doktorgradene (Borud 2010). Antall hetetokter og intensiteten av hetetoktene avtok i behandlingsgruppen sammelignet med kontrollgruppen. Behandlingsgruppen fikk også bedret søvn og rapporterte generelt bedre helse. En studie ved Ullevåll Sykehus (2003) konkluderte med at fødende kvinner som benyttet akupunktur, brukte mindre medikamenter. En studie fra 2002 konkluderer også med at fødselen gikk raskere.

AKUPUNKTUR OG BARN

For barn under 7 år stikkes nålen fort inn og tas ut igjen med en gang. Et barn på 10 år ligger ca 10 minutter med nålene.

Tekst: Bodil Klev Urstad FOTO: MacLein® Foto & Design

Akupunktur kan gjerne benyttes til barn og ungdom. Det benyttes små og tynne nåler og så få punkter som mulig. Akupunktur til barn bør ifølge Akupunkturforeningen gis av akupunktører med tilleggsutdanning innen barneakupunktur.

Akupunktur hos barn kan benyttes i mange ulike sammenhenger som f eks: - Fordøyelsesplager som obstipasjon og diare - Kolikk hos spebarn - Kronisk hoste - Ørebetennelse - Søvnproblemer - Allergier - Astma - Urinveislidelser som urinveisinfeksjon og sengevæting - Konsentrasjonsvansker, lese- og skrivevansker Å behandle barn er en utrolig spennende og takknemlig jobb, da en bedring av barnets helse påvirker hele familien.

- 19 -


STEINKJER AKUPUNKTUR Hei hei, Jeg synes det er veldig artig å være med å bidra til dette magasinet! Det å skape noe nytt sammen med andre er givende. Det er mye spennende som skjer innen helse og livsstil. Vi håper at dette magasinet kan få frem flere av de gode tilbudene vi faktisk har her i trivelige Trøndelag. Det sies at så mange som 50-70% av alle legebesøk skyldes en eller annen stressrelatert lidelse. I jobben min på klinikken ser jeg av den grunn nytten av å lære bort enkle og effektive teknikker som kan gi indre ro, mindre bekymringer, og bedre søvn. Belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke er de vanligste plagene folk søker hjelp for hos meg. Det samme gjelder idrettsskader, luftveisplager, allergi, hodepine, stress, søvnplager og lettere psykiske plager. En nasjonal undersøkelse utført av Opinion i 2006, bekrefter at et klart flertall oppgir at de opplever bedret helsetilstand etter akupunkturbehandling. Styrking av klientens selvfølelse og fysiske og mentale helse er en viktig del av jobben. Dette skjer blant annet ved hjelp av gode samtaler, treningsveiledning, akupunktur, kopping, massasje, og Mindfulness-CD`er som jeg har produsert i lydstudio. Disse CDene får klienten med til hjemmebruk og er en del av egenbehandlingen. Mange opplever at de får en bedre hverdag ved hjelp av disse verktøyene.

Eilen Austli

Fysioterapeut, Akupunktør, Qigong og Mindfulnessinstruktør ved Steinkjer Akupunktur FOTO: MacLein® Foto & Design

Medisinsk Qigong er i hjertet mitt. Det er en kinesisk treningsform som består av rolige bevegelser, pusteøvelser og oppmerksomhet. Det er en treningsform som er effektiv, skånsom og herlig! Det anslås at over 70 millioner kinesere starter dagen med å gjøre Qigong i parken. En flott start på dagen! Det å for eksempel stå på toppen av Oftenåsen og trene Qigong gir en fantastisk frihet - og en lykkefølelse som jeg håper flere vil kjenne. For, det å være ute, i aktivitet og i kontakt med naturen gjør underverker for kropp og sinn og enkelte hevder at det er den beste medisin! Høsten 2012 deltok jeg på kurset Coahing, Selvledelse og Emosjonell Intelligens ved BI for å få mer faglig påfyll. Dette er noe jeg brenner ekstra for og har lyst til å formidle videre. Så kanskje vi ses på klinikk, på Qigong/mindfulnesskurs, eller på Oftenåsen? Uansett så ønsker jeg dere lesere av magasinet “Smak på livet” gode dager og glede der dere er! Klem fra Eilen

Steinkjer Akupunktur tilbyr:

Steinkjer Akupunktur AS

- Fysioterapi - Akupunktur - Mindfulness/meditasjon - Kurs/foredrag - EFT - Hypnoterapi - Qigong - Massasje - Kopping - Triggerpunktbehandling - Infrarød varmebehandling - Trening/Treningsprogram

Lø Grendehus, 1 etg. Løsbergvn. 65 7712 Steinkjer TLF: 48 27 45 63 steinkjerakupunktur.no steinkjer-qigong.no Åpningstider Man - fre: 9:00 - 14:00 Torsdag kveld: 16:00 - 21:00 - 20 -


Hva er qigong?

Qigong er en kinesisk treningsform som består av rolige bevegelser, pusteøvelser og fokus.

Hvorfor Qigong og Mindfulness?

• Uansett alder og fysisk form • Kan bedre din muskelstyrke, utholdenhet, balanse og koordinasjon • Opptrening etter skade og sykdom • Forebyggende treningsform • Kan gi økt livskvalitet, kroppsbevissthet og ro i sinnet • Dette er metoder for å balansere det indre (sinnet og tankene) og det ytre (spenninger i muskulatur og skjelett)

VÅRE TILBUD

• • •

Qigong & Mindfulness grunnkurs holdes bl.a på Høvdinggården og Lø Grendehus Oppfølgingskvelder, videregående kurs, påfyllskurs på f.eks. Oftenåsen eller hytta til DNT Kompendier med tekst og bilder, DVD og CD med hele kursinnholdet inkludert mindfulnessmeditasjoner

“Eilen holdt Qigong-instruksjon tidlig en morgen i Tyrkia våren 2011. Vi var 25 jenter som satte stor pris på hennes guiding og forklaring i forhold til hvordan å utføre øvelsene, samt om hvordan øvelsene virker på kropp og sjel. Hun lagde en enkel trening som alle klarte å følge med på, og det var mange glade jenter etterpå som synes dagen hadde fått en usedvanlig god start!” Mvh Birgit Semundseth www.tanketrening.com Nybegynnerkurs i medisinsk Qigong hos Steinkjer-Qigong “Å delta på dette kurset var som å komme hjem til varme, trygghet, ro og kjærlige omgivelser. Vi ble møtt med en rolig hjertelighet og interesse for hvem vi var og hva vi var kommet for. Her var det lov å være seg selv helt og fullt, og da kjentes det lett å ta imot det de ville lære fra seg. Vi var bare 12 personer på kurset denne helgen. Dette skapte rom for å kunne ta en prat med en av de to instruktørene på tomannshånd for de som ønsket det. CD’en og kompendiet vi fikk utdelt har gjort det enklere å praktisere hjemme det vi lærte på kurset”.

FAKTA OM STEINKJER-QIGONG •

Eilen Austli driver Steinkjer-Qigong sammen med Einar Stamnes

De har tilsammen 30 års erfaring som fysioterapeuter og 18 års erfaring som akupunktører

Med vennlig hilsen fra Kari Elisabeth Nordgård

Lang erfaring med gruppetreninger

Kurs; over 300 kursdeltakere i Qigong bare i Nord-Trøndelag

Samarbeid mellom Steinkjer-Qigong og Nord-Trøndelag Parkinsonforening 2012

En gruppe personer med Parkinson deltok på helgekurs i Qigong- og Mindfulness hos Steinkjer Qigong, med åtte påfølgende samlinger på halvannen time annenhver uke. Testene som ble tatt 5 måneder etter oppstart, viste at deltakerne opplevde en fysisk bedring på i snitt 14 %. Det var fysioterapeuter fra Kastvollen Rehabiliteringssenter som testet deltakerne før og etter prosjektet. Dette resultatet er veldig bra og motiverende for både deltakere og oss instruktører. - 21 -

Kurs for bl.a Kreftforeningen og

Parkinsonforeningen i Nord-Trøndelag •

For priser og kurstidspunkt,

se www.steinkjer-qigong.no •

Facebook: Steinkjer-Qigong

- ENERGI FØLGER TANKEN -


Veterinærhjørnet

Barn og dyr Barn og dyr får gjerne et helt spesielt forhold. Det er fantastisk for et barn å møte den betingelsesløse kjærligheten et dyr gir oss mennesker. Barn lærer empati og omsorg ved å ha kontakt med dyr. Generelt er det viktig å lære barn å respektere dyrs grenser, og at voksne er til stede når dyr og barn er sammen. Barn under 16 år kan ikke ha hovedansvaret for et dyr. Det må en voksen ha. Steinkjer Dyreklinikk har CD-spillet ”Hunden blå” der foreldre og barn lærer riktig samspill med hund.

Inga Rapp Friedl & Maja Veterinær ved Steinkjer Dyreklinikk

FOTO: MacLein® Foto & Design / Bigstockphoto.com

REISE MED HUND OG KATT

Forgiftninger

For reiser fra Sverige til Norge kreves behandlig mot revens lille bendelorm i løpet av de siste 24 timene før innreise. Utfylt skjema fra Mattilsynet skal følge dyret ved grensepassering. Fra andre land enn Sverige kreves f.eks. rabiesvaksine i tillegg. Mattilsynet bestemmer innreisereglene til Norge og informasjonsbrosjyren deres finner du på: www.mattilsynet.no/import_eksport/reise_med_dyr/hund_katt_ilder

Noen humane legemidler kan gi forgiftninger med fatal utgang på hund og katt. Grunnen til dette er at hunder og katter bryter ned medikamenter ulikt fra mennesker. For eksempel gjelder dette Paracetamol. Noen legemidler som er registrert til hund, kan ikke brukes på katt. Hunder og katter er utsatt for forgiftning med frostvæske, løk og rottegift. Hunder skal heller ikke ha sjokolade, druer eller rosiner.

Bilsyke Her kommer noen tips til deg, hvis hunden eller katten din lider av bilsyke. De fleste valper og kattunger blir mindre bilsyke med tiden. Vi anbefaler å gi mindre mat de siste timene før bilturen. Både valper og kattunger bør tidlig tilvennes bilkjøring, bruk gjerne Adaptil/Feliway og iHarmoni. Legg inn hyppige pauser under turen. Lag ingefær-te av to tynne, friske skiver ingefærrot. Legges i 20 minutter i en kopp kokt vann. Gi avkjølt te ca 30 min før reise. Massasje på akupunkturpunkter (akupressur) kan være effektivt i forkant av bilkjøring. Kontakt Steinkjer Dyreklinikk hvis du vil bestille en time for å få demonstrert dette. I tillegg anbefaler vi under biltilvenningsfasen å ha hunden eller katten mye i bilen når været tillater det, med åpne dører, og med motoren avslått. Ha bilen som en hvileplass, hvis mulig. Gi gjerne måltidene i bilen når den står i ro.

I perioder, og ved lengre bilturer kan det være nødvendig med reseptbelagte kvalmestillende medikamenter for bilsyke hunder og katter. Ta kontakt hvis du har spørsmål! Lykke til med bilturen!

- 22 -


Tips til deg som har nytt firbeint familiemedlem • Tidlig og gradvis tilvenning til håndtering: titt i ører/munn, tannpuss, og kloklipp hver 14. dag (hund) • Bruk positiv forsterkning: gi ros når dyret gjør noe ønskelig • Sosialisering viktig: husk å møte barn, andre dyr og ulike mennesker, trafikk, bilkjøring og ulike lyder (”Scary sounds”-cd kan bestilles på nett) • Besøk dyreklinikken jevnlig for tilvenning • Gi dyret en rolig liggeplass, der valpen eller kattungen får sove i ro og der den kan hvile uforstyrret når den er sliten • Aktiviser hodet og ikke bare kroppen til hunden din: valpekurs, spor, kuber, aktiviseringsbrett, lydighet og agility (hinderløype) • Ta ofte pauser • Gi hyppige måltider • Vektkontroll • Korte turer i vekstfasen Husk vaksiner, markkurer og ekstra tannsjekk under tannfellingen. Unge dyr er utsatt for urinveisinfeksjoner, så hold dem varme!

Petter-Pus

Hvorfor kastrere katten?

Nedkjøling/frostskader

• • • • •

Mindre urinmarkering Mange blir mer hjemmekjære Rivaliserer gjerne mindre Hunnkatter som kastreres før første løpetid har tydelig redusert risiko for kreft i jurvevet Ved å kastrere katten din tar du ditt ansvar som katteeier, og er med å redusere antall uønskede kattunger og villkattbestanden

Marco

VALPEKVELD ARRANGERES JEVNLIG HOS STEINKJER DYREKLINIKK

• Symtomer: hevelse, rødme, redusert reaksjon, skjelving og hoderisting, står vekselvis på tre bein

ID-merking

• Frostskader på utsatte steder med lite pels: ører, spener og testikler

ID-merking: chip på størrelse med et riskorn, legges under huden med en sprøyte. Nummeret registreres i en database med eiers navn og adresse. Steinkjer Dyreklinikk får ofte inn bortkomne katter og hunder der vi gjerne skulle hatt mulighet til å kontakte eier.

• Behandling generelt: øke temperaturen gradvis, men ikke gni • Undersøkelse hos veterinær • Kan unngås ved bruk av varmedress eller dekken, og liggeunderlag under turpauser • Kontakt Steinkjer Dyreklinikk ved symptomer

Derfor: ID-merk katten og hunden din, og hjelp dem å finne hjem.

på frostskader - 23 -


Har hunden eller katten din leddproblemer? Se etter:

Hva kan gjøres?

• • • • •

• • • • • • • •

• • •

Mindre glede ved aktivitet enn før Stivhet Halting Problemer med å reise seg Vanskelig å hoppe opp/inn og ut av bilen Smerte ved berøring Hevelser Bjeffing/klynking/mjauing

Vektkontroll Riktig aktivitet og trening Varme og myke liggeplasser Massasje/fysioterapi Tilrettelegge miljø Akupunktur Kirurgi ved noen tilstander Kosttilskudd og medisiner

Nansen

Hvordan vet vi om hunden eller katten har orm? Symptomer: • Ofte symptomfritt • Diare/oppkast kan sees • Vekttap Påvisning: • Synlig orm i oppkast/avføring • Avføringsprøve Behandling: • Reseptbelagte antiparasitære midler

• Valper bør behandles fra 2 ukers alder og kattunger fra 3 ukers alder, og jevnlig frem til de er ca ett år • Etter det, behandles de ut fra smitterisiko • Steinkjer Dyreklinikk gir veiledning på hva som anbefales til hunden og katten din

Stress, destruksjon, markering: hjelp! •

En del hunder og katter trenger litt ekstra hjelp ved f.eks introduksjon til nye omgivelser og uvante / høye lyder (som f.eks nyttårsaften).

Det finnes kapsler som kalles iHarmoni som har god effekt ved slike situasjoner.

Halsbånd

og

adaptorer

som

frigir

beroligende duftstoffer (feromoner) kan også bidra til å gjenopprette balansen. •

Vi fører Royal Canin

Det finnes også diettfôr som reduserer stresstilstanden.

Stress,

bilsyke,

destruktiv

oppførsel,

usikkerhet, urinmarkering og bjeffing er indikasjoner for bruk. •

Sjekk med Steinkjer Dyreklinikk hva som kan være best å prøve for ditt dyr.

- 24 -


Fysioterapi på hund og katt - Går det an da? Rehabilitering er en naturlig del av mange behandlinger og forebyggende grep for oss mennesker. Mange tenker ikke på at rehabilitering er viktig for dyr også. Rehabilitering for dyr er i startgropa, men det er viktig å få fokus på det. Tekst: Marianne Varslot FOTO: MacLein® Foto & Design Rehabilitering og fysioterapi går hånd i hånd. Mange, ja nesten alle katter og hunder kan ha nytte av fysioterapi etter skade og kirurgiske inngrep. Også pus som begynner å være litt mindre aktiv, og høyaktive hunder som f.eks.sports- og brukshunder drar god nytte av fysioterapi. Grunnen til at fysioterapi er viktig, er at det øker balanse, bevegelighet, koordinasjon og styrke. Det er dokumentert at fysioterapi har positiv og god effekt. De forskjellige formene for fysioterapi har mange bruksformer, og utfyller hverandre godt. På Steinkjer Dyreklinikk kan Marianne nå gi tilbud om fysioterapi innen massasje, varme og kuldebehandling, styrke- og bevegelighetsterapi. Unner du dyret ditt en time med velvære, eller som en del av et treningsprogram, er det bare å ta kontakt!

Marianne & Lotta MÅLET MED FYSIOTERAPI ER: - smertelindring - økt bevegelighet - vedlikehold og oppbygging av muskel- masse og gjøre den sterkere - forbedre BCC (body condition score) - vektkontroll - forebygge skader både hos brukshunder og andre dyr

Logrende terapi!

Feromoner kan brukes til mye mer enn Nyttårsaften...

Send

“NODAT” til 2160 og doner 80 kr til NODAT`s arbeid for helsefremmende tiltak ved hjelp av dyr!

- Uvenner - Flytte - Klorer - Alene hjemme

- Urinmarkering - Veterinærbesøk - Nye familiesituasjoner - Sosialisering

ADAPTIL™ og FeLIwAy kjøpes hos veterinær, utvalgte apotek og dyrebutikker. ®

www.nodat.no

Orion Pharma Animal Health I Gjerdrumsvei 8 I Postboks 4366 Nydalen I 0402 Oslo I Telefon 40 00 41 90 I www.orionvet.no


Hvem bruker akupunktur?

AKUPUNKTUR VED SKIVEUTGLIDNING

• 28% av befolkningen har benyttet akupunktur i løpet av siste året (Opinion , 2012)

Raymond Øyen er 31 år og forskalingssnekker i

gang for 2 år siden, som senere ble påvist ved

Hyppigste årsak til behandling er nakke-problemer, rygg- eller isjiasproblemer, betennelse i sener/muskler, astma og allergi (Opinion , 2012)

De fleste som får behandling har en kronisk sykdom (Opinion , 2012)

Dobbelt så mange kvinner som menn benytter akupunktur(Opinion 2006)

50% av alle sykehus i Norge tilbyr alternativ behandling og 80% av disse tilbyr akupunktur til sine pasienter. (NAFKAM, Salomonsen 2010)

• Menn benytter akupunktur hyppigere enn kvinner ved akutte lidelser (Opinion 2006) •

Flere med høy utdanning enn lav utdanning benytter akupunktur(Opinion 2006)

fast jobb. Han hadde en skiveutglidning for første MR. I oktober i fjor var han sykemeldt i 2 mnd, men jobber nå 100%. Da han kom til behandling ved Snåsa Akupunktur, hadde han en brennende smerte i ryggen. Han våknet mye pga smerter og måtte rulle seg ut av senga. Etter få behandlinger med akupunktur hadde han mye mindre smerte og han klarte å gå med rett holdning. Raymond er svært glad for at han har funnet en behandling som har hjulpet han til å fungere utmerket i jobb og være smertefri. “Så bra som ryggen er nå, har den ikke vært på 3 år”, sier en fornøyd Raymond.

www.coopinntrondelag.no


Er det noe i maten jeg ikke tåler? Tekst: Bodil Klev Urstad FOTO: MacLein® Foto & Design

Proteinintoleranse er en tilstand hvor proteiner fra matvarer setter i gang prosesser som fører til sykdom og plager.

Probiotika

Symptomene er mangeartede og varierer mye. Når protein fordøyes produseres peptider og spesielt viktig i denne sammenhengen er peptider som kommer fra kasein (melkeprotein) og gluten (protein i mjøl).

er faktorer som kan påvirke floraen slik at den kommer i

Undersøkelser har vist at en del barn med autisme og ADHD har økt nivå av opioide peptider fra melk og gluten i blodet. Noe av dette skilles ut i urinen og kan påvises i en urinprøve. Nyere forskning tyder på at opioide peptider kan være medvirkende årsak ved mange ulike psykiske lidelser.

og finnes i kapselform.

Selv om opioide peptider kan spille en rolle i mange alvorlige lidelser, er det nok mer vanlig å oppleve mer diffuse plager som konsentrasjonsproblemer, angst, energiløshet, depresjon og mageproblemer. Dette kan være symptomer på lettere former av proteinintoleranse.

En velfungerende mage er avhengig av en sunn bakterieflora i tarmen. Stress, dårlig kosthold og antibiotikakurer ubalanse. Probiotiske bakterier bidrar til å gjenopprette balansen i tarmen og beskytte mot mageproblemer. Slike bakterier er tilsatt i noen matvarer( Biola, Cultura, Activia )

Det er grunnlag for å anta at utvalgte probiotiske melkesyrebakterier; •

Etablerer en gunstig bakterieflora i tarmen

Forkorter varigheten av diarè og andre lettere fordøyelsesforstyrrelser

Normaliserer tarmfloraen ved bruk av antibiotika

Stimulerer immunforsvaret i tarmen

Kan ha en positiv effekt ved matintoleranse

Lysakupunktur ved Snåsa Akupunktur Ved lysakupunktur benyttes lys med en annen bølgelengde enn vanlig lys. Behandlingen er helt smertefri og foregår ved å lyse på akupunkturpunktene ved hjelp av dette spesielle lyset. Behandlingen gis som ved vanlig akupunkturbehandling, men her benyttes lys i stedet for nåler. Dette kan være spesielt fint for barn. Noen terapeuter har behandlet barn med astma med lysakupunktur med positive resultater, noe også jeg har erfart på klinikken. - 27 -


NORTURA - bedriften med hjerte for sine ansatte Tekst: Inga Rapp Friedl FOTO: MacLein® Foto & Design Hovedtillitsvalgt Arve Pettersen tar i mot oss ved Nortura på Steinkjer. Siden 2008 har bedriften hatt økt fokus på mat og helse. Vi besøker anlegget for å høre om de gode tiltakene Norturaledelsen har igangsatt for å ivareta helsen til sine ansatte. Nortura har kantine med egen kokk, Kenneth Aastrøm Hynne, som daglig tryller frem varierte menyer både til frokost, lunch og middag. I et så fysisk krevende arbeid som de ansatte har ved Nortura, ser ledelsen viktigheten av sunn og energirik mat. Kenneth Aastrøm Hynne har bakgrunn fra restaurantbransjen og stortrives ved Nortura. Hovedtillitsvalgt Arve Pettersen Han komponerer menyer som settes opp uka før. Da kan de ansatte planlegge hvilke dager de vil spise varmmat på jobb, utfra hva som frister fra menyen. Aastrøm Hynne tar utgangspunkt i råvarer som kjøpes inn fra Norturas overskuddslager når han lager mat, og en gang i uka serveres det fisk. I hovedsak lages all mat fra bunnen av, men ferdigprodukter produsert internt ved Nortura serveres også. Menyutvalget varierer fra husmannskost til mer eksotiske og spennende retter. Melk, juice og kaffe er gratis og flere dager i uka serveres det frukt.

Kenneth Aastrøm Hynne

I kantina møter vi Norturaansatte Torodd Mære og Alv Rørvik. De kan fortelle at før Kenneth Aastrøm Hynne overtok kantinedriften for et års tid tilbake, var det mange ansatte som hadde med egen matpakke. Nå har dette endret seg. ”Alle skryter” forteller Mære og Rørvik. Utvalget i kantina har blitt tre ganger større, maten er mer variert enn før og er veldig god. ”Den har alt å si” forteller Mære og Rørvik, når vi spør dem om hvor viktig kantina er for de ansattes trivsel på jobb.

Nortura Steinkjer er en av tre Norturabedrifter i landet som er plukket ut til å delta i et program med fokus på helsefremmende arbeid. En helseundersøkelse blant alle ansatte foretas nå, og skal gjentas om to år. Arbeidet ved slakte- og skjæreavdelingen er tungt fysisk, så belastningsskader i nakke og rygg, samt sykefravær er et hovedfokusområde. Flere forebyggende og trivselsfremmende tiltak er iverksatt ved bedriften: volleyballcup, skytemesterskap, deltakelse i Birkerbeinerrittet og trimkasse på Oftenåsen. Nortura har en gå/sykle til jobb-aksjon i sommerhalvåret og ansatte har tilgang til egne spinningstimer på Torodd Mære og Alv Rørvik i kantina på Nortura Campus. I fjor ble alle de 200 ansatte ved Nortura med på en opplevelsesdag i nærområdet med gruppeoppgaver, mat, opplevelser, trim og trivsel. Arve Pettersen presiserer at helsetiltakene ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten en utrolig imøtekomende fabrikksjef, Jan Tore Flak. At ledelsen ser nytteverdien av at ansatte er fysisk aktive, er vesentlig for å skape en positiv helsemessig utvikling. Pettersen fremhever at samarbeidet Nortura har med bedrifthelstjenesten Innherred HMS, også er positiv for det helsefremmende arbeidet som bedriften gjør. Ansatte gir gode tilbakemeldingene på alle trivseltiltakene som er iverksatt. Det er et viktig fokus i en bedrift der prestasjonskravene er høye, og der en må forholde seg til et marked som krever konkurransedyktige priser på produktene. Vi i magasinet er imponert over det vi ser og hører hos Nortura! - 28 -


Kjæledyrhold er positivt for folks helse

I de siste 20 årene har flere blitt klar over dyreholds positive effekter på folks helse og dyr brukes nå i terapisituasjoner. Dyr kan styrke både fysisk og psykisk helse og hundehold gir økt sosial kontakt. Tekst: Anne-Grethe T. Berg Foto: Bigstockphoto.com I tusenvis av år har mennesket holdt dyr som kamerater og nyttedyr. Rundt halvparten av husholdningene i vår del av verden, har ett eller flere kjæledyr. Husholdninger som består av flere personer og store barn i alder fra 9-19 år, har gjerne hund. Barn som vokser opp med dyr, lærer omsorg, tar ansvar og blir bedre omsorgspersoner som voksen. Barna lærer også ikke-verbal kommunikasjon og blir tryggere. Selv om dyr ikke snakker vårt språk, brukes de som “dør-åpnere” i terapi og kan få folk til å snakke. Dyr er lojale og dømmer ikke. Noen forskningsstudier viser også at barn som blir introdusert for dyr mens de er spedbarn, utvikler mindre allergier og astma. Fysisk helse Flere forskningsprosjekter verden over trekker fram de fysiske fordelene med kjæledyrhold. Hos hundeeiere er det bevist at de har bedre overlevelse etter hjerteinfarkt og at de får lavere blodtrykk. Dette henger sammen med at en hundeeier må være fysisk aktiv for å mosjonere og lufte hunden sin.

Folk med overvekt kan også ha god effekt av å mosjonere med hund. Mosjonen blir positiv og motiverende siden turen også har en nyttefunksjon for hunden. Å klappe en katt eller hund kan gi mindre risiko for hjertesykdommer. Hjerterytmen blir langsommere, blodtrykket går ned og nivået på kolesterol i blodet senkes. Forklaringen på dette er at en stresser ned og slapper av.

“Å klappe en katt eller hund kan gi mindre risiko for hjertesykdommer” Psykisk helse Kjæledyr gir mindre følelse av ensomhet og kan bedre psykiske helse. Dyrene er en støtte i livet siden de gir vennskap og trenger omsorg. Folk med hund kommer lettere i kontakt med andre mennesker. Eldre og funksjonshemmede med hund snakker med flere og har mer positiv kontakt med andre mennesker enn folk uten hund. God sosial kontakt demmer opp for depresjoner. En studie fra Frankrike viser at menn med hunder har bedre drag på damene! En tror at dette henger sammen med at kvinnene ser på menn med hunder som omsorgsfulle. - 29 -

Eldre i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) gjør studier på effekten av hundeog kattehold og eldres fysiske og psykiske helse. Det er hentet data fra HUNT3 og personer fra 65 år og eldre sammenlignes med andre i sin aldersgruppe som ikke har kjæledyr. Eldre med hund har bedre fysisk helse enn de uten hund og katteeiere. Helse og livssituasjon må tilpasses valget av dyreart og rase, og omstendighetene må ligge til rette for et godt dyrehold. God velferd for mennesker og dyr er en forutsetning for et meningsfullt dyrehold for begge parter!

c

c c Anne-Grethe T. Berg Forsker og veterinær


Kosmetisk akupunktur ved Akupunkturklinikken Tekst: Karianne Bøe FOTO: Akupunkturforeningen God helse og energi gjenspeiles i vårt utseende- og akupunktur kan hjelpe begge. I de senere år har akupunktur blitt meget populært for å endre på kosmetiske problemer. Det er brukt av millioner av mennesker - alt fra Hollywoodstjerner til folk flest som ønsker å forbedre og ta vare på helsen og utseende. Veldig tynne nåler blir brukt i kosmetisk sammenheng, for bl.a å redusere rynker, hudforyngelse og hengende mage etter fødsel eller vektreduksjon. Effekten av kosmetisk akupunktur holder seg lengre ved at den generelle helsen ivaretas. I denne sammenheng er ernæring viktig. På Akupunkturklinikken kan vi også tilby kostveiledning ved behov.

NYHET

Hvordan virker Kosmetisk akupunktur? Akupunktur balanserer og behandler energiflyten i kroppen. Forbedringer i helsetilstanden kan gjenspeile seg i utseende. Samtidig påvirker det bindvev og kollagenet som holder huden spenstig og glatt. En kosmetisk behandling vil ta ca 90 minutter. Det forventes at man må ha fra 8 til 12 behandlinger, men dette kan variere. Noen ønsker å følge opp med 3-4 måneders mellomrom for vedlikehold. Kosmetisk akupunktur er kjemikaliefritt og et naturlig alternativ til Collagen eller Botox injeksjoner.

For mer informasjon ta kontakt med Karianne Bøe ved Akupunkturklinikken AS Steinkjer

Knasende gode knekkebrød

• Abonnementsordning frukt og grønt • Nettbutikk dagligvarer • Økologiske LAM

7 dl vann 1,5 dl solsikkefrø 1,5 dl linfrø 1,5 dl sesamfrø

1,5 dl gresskarkjerner 2 dl havregryn 2 dl grovt rugmel 2 ts salt

Rør sammen blandingen og la den stå i ca ½ time. Alt smøres tynt og jevnt utover 2 stekeplater. Bruk bakepapir under. Lag ruter i deigen med en kniv før steking, så er det lettere å bryte dem fra hverandre etter steking. Stekes på varmluft 140-150 grader i ca 1 time og 15 min. Her er det veldig forskjell på ovnene, men når du snur knekkebrødet, skal det være lett å ta av bakepapiret uten av deigen blir med. Sett dem inn i ovnen igjen etter du har snudd dem (og uten bakepapir) og la dem steke i ca 1 time eller til de blir gylne i fargen.

okomat.no bestilling@okomat.no Tlf: 74 01 68 11

Avkjøl på rist og oppbevar i en boks. - 30 -


Effektiv kombinasjonsbehandling på Ylva Tekst: Marianne Varslot Foto: MacLein® Foto & Design Ylva, ei søt Dachstispe på 5,5 år, kom til Steinkjer Dyreklinikk i begynnelsen av mai 2012. 7 uker tidligere hadde hun fått et prolaps i ryggen som gjorde at hun ikke greide å stå, og hadde smerter. Tilstanden hadde ikke blitt særlig bedre ved bruk av medikamenter og ro. Noe annet måtte til. Derfor kontaktet Solbjørg og hennes behandlende veterinær Steinkjer Dyreklinikk. “Jeg var meget spent første gang jeg kom til Steinkjer Dyreklinikk med Ylva. Den gang dro hun bakenden og “subbet” seg inn etter å ha vært helt lam i bakenden”, sier Solbjørg. “Vi ble møtt av to hyggelige damer, Inga og Marianne, som Ylva ble veldig fortrolig med ved første besøk. Jeg tenkte: Akupunktur og fysioterapi på en hund, hvordan skal det gå”? “Inga og Marianne undersøkte og satte i gang behandling ved første konsultasjon. Inga satte nåler uten protester fra Ylva, og med masse nåler lå hun på benken en hel time uten å røre på seg. Så var det Marianne sin tur med fysioterapi og rehabilitering. Allerede etter første behandling hadde Ylva god respons. Bevegeligheten, koordinasjonen og styrken ble mye bedre. Etter hvert Ylva og matmor Solbjørg fikk vi også ei super hinderløype som hun måtte gå frem og tilbake over for å lære seg og løfte på bakbeina”. “Kort oppsummert, jeg hadde en fantastisk opplevelse med Steinkjer Dyreklinikk’ s behandling av Ylva. Meget vennlig personale som Ylva var veldig fortrolig med fra første stund, og alle gjorde sitt beste for at hun skulle bli bra. Nå er Ylva i storform og er med på fjellturer i krevende terreng. Det er helt utrolig at hun ble frisk og jeg anbefaler alle denne behandlingen” avslutter en fornøyd matmor.

Hjemløse dyr trenger en sjanse! Hjelp oss å hjelpe! Du kan bidra ved å bli medlem, gi gaver, yte praktisk bistand eller fungere som midlertidig hjem. www.dn-nordtrondelag.no - 31 -


Smak på livet - et tverrfaglig samarbeid ”Smak på livet” – helsemagasinet for deg og dine firbeinte venner, er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom fem bedriftseiere innen helse.

Resultatene fra de siste undersøkelsene viser at stadig flere blir overvektige. Trenden er raskt voksende blant de unge.

Vi er fem aktører innen human- og dyrehelse som brenner for helse og ernæring. Deltakerne i prosjektet møtte hverandre igjennom ”Kvinnovasjon” og noen også i ”Gründer i vekst”. Kunnskapsparkens Oddleiv Gulstad oppfordret gruppa til et tverrfaglig samarbeid.

Samtidig ser vi at våre kjære firbeinte lider av akkurat de samme livsstilssykdommene som oss (som diabetes, hjerte/karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser). Overvekt er nå blant de største helseproblemene for hunder og katter her i landet. Omtrent 20-30 % av alle norske hunder og opptil 40 % av kattene er overvektige. En undersøkelse fra Nederland (Nijland et al., 2009) viste at risikoen for fedme hos hund er knyttet til hvorvidt deres eiere er overvektige.

Innovasjon Norge har gjort det mulig å engasjere Anne Lein Kristiansen, MacLein® Foto & Design som rådgiver for prosjektet. En stor takk rettes til Anne for iherdig arbeid og verdifull veiledning, og til våre annonsører, som har muliggjort trykking av magasinet. Gruppen sitter på bred kompetanse og erfaring innen helse og ernæring. Dette ønsker vi å dele med dere lesere, og ett av fokusene i magasinet er livsstilsykdommer. Dette er et økende problem i verden, og Nord-Trøndelag er heller ikke noe unntak. Stadig flere opplever hjerte/karsykdomer, diabetes og andre sykdommer som er relatert til livsstil og ernæring. Nord-Trøndelag er i en unik posisjon i forhold til å kartlegge folks helse gjennom HUNTundersøkelsene.

”Jeg synes det har vært spennende og lærerikt å samarbeide om et slikt magasin. Og utrolig interessant å se hvor like helseutfordringer vi har, om vi er to- eller firbeinte.” Dette sier deltaker i prosjektet, Bodil Klev Urstad. Gjennom å formidle behandlingstilbud, helseinformasjon og pasienthistorier i ”Smak på livet”, ønsker vi å gi deg som leser magasinet inspirasjon og kunnskap om ditt dyrs- og egen helse. Vennlig hilsen

Marianne, Bodil, Inga, Karianne og Eilen

Smak på livet  

Magasin for smak på livet