Page 1

CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

EFEKTYVŪS INŽINERINIAI SPRENDIMAI PRAMONEI IR ENERGETIKAI


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

2

// 03

AB „AXIS INDUSTRIES” „Axis Industries” – pirmaujanti įmonių grupė Lietuvoje, kurianti efektyvius inžinerinius sprendimus pramonei ir energetikai.

850 Darbuotojų

400 iš jų kvalifikuotų

Įmonių grupėje dirba daugiau nei 850 darbuotojų, iš jų 400 – sertifikuoti įvairių sričių specialistai.

„Axis Industries” yra įdiegta integruota vadybos sistema (IVS), apimanti: kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2000 standarto reikalavimus aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001:2004 standarto reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią BS OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus.


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

3

„Axis Industries” – biokuro energetikos pradininkė Lietuvoje. Kompanija yra sukaupusi ilgametę patirtį katilinių ir kogeneracinių elektrinių statybos srityje ir gali kiekvienam klientui pasiūlyti optimalų sprendimų kompleksą, geriausiai atitinkantį kliento poreikius.

FOTO: 40,40 MW biokuro elektrinė (AB „Šiaulių energija“ Šiauliai, Lietuva)


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

4

// 07

ENERGIJĄ TAUPANČIŲ TECHNOLOGIJŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS

Kompanija projektuoja, kuria ir diegia:

Biokuro katilinių įrangą (biokuro sandėlių, kuro transportavimo ir rūšiavimo įrangą, pakuras, katilus, dūmų ir pelenų šalinimo, įrengimų automatizavimo įrangą ir kt.),

Technologijas, skirtas perteklinės ir atliekinės energijos efektyviam panaudojimui pramonės ir energetikos įmonėse (kondensacinius ekonomaizerius, autonomines mobilias jėgaines, specialius degiklius biodulkių deginimui ir kt.),

Automatizuotas energetines sistemas, pritaikytas šiaudų ir kitų biokuro rūšių deginimui ir šilumos gamybai.

Tiekia katilinių įrangos paleidimo, derinimo, techninės priežiūros, aptarnavimo, remonto ir eksploatavimo darbus.


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

5

// 08

BIOKURO ENERGETIKA

BIOKURO KOGENERACINĖS ELEKTRINĖS

BIOKURO KATILINĖS

GAMTINIŲ DUJŲ IR SKYSTO KURO KATILINĖS

Komapnija stato kogeneracines biokuro elektrines iki 100 MW šilumos ir iki 30 MW elektros galios.

Komapnija stato iki 60 MW galios kompleksines vandens šildymo ir garo katilines, pritaikytas deginti medienos atliekas, skiedras, pjuvenas, žievę, durpes, granules ir kitas biokuro rūšis. Taip pat vandens šildymo katilines, kuriose kaip kuras naudojami šiaudai. Rekonstruoja jau veikiančias garo ir vandens šildymo katilines pritaikant jas biokuro kūrenimui.

Kompanija stato ir rekonstruoja dujines ir skysto kuro katilines iki 50 MW.


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

// 07

SIŪLOMOS PASLAUGOs „Axis Industries“ siūlo kompleksinį darbų atlikimą – nuo objekto techninės ekspertizės ir projektavimo darbų iki pateiktos įrangos įdiegimo ir aptarnavimo.

įrengimų automatizavimo darbai, objektų techninė priežiūra ir aptarnavimas, projekto įgyvendinimas iki „rakto“, galimybių analizė ir konsultacijos, projektavimo darbai, įrangos tiekimas ir montavimas, įrangos paleidimas ir derinimas.

Kiev Mayor

6


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

7

// 08

BIOKURO ENERGETIKA

BIODUJŲ JĖGAINĖS

BIOMASĖS GAZIFIKAVIMO SISTEMA

Siūloma biodujų jėgainių technologiją, skirta biodujų, gautų iš biologinės kilmės atliekų (mėšlo, srutų, pramoninių atliekų ir kt.) ar energetinių augalų (kukurūzų, žolės ir kt.) panaudojimui šilumos bei elektros gamybai.

Siūloma biomasės gazifikavimo sistema, skirta elektros ir šilumos gamybai iš biokuro kogeneracinėse jėgainėse su itin aukštu elektros gamybos efektyvumu. Taikant šią technologiją, energija gaunama biokuro gazifikavimo metu specialiame reaktoriuje kietos frakcijos biomasę verčiant į generatorines dujas ir jas panaudojant vidaus degimo varikliuose ir (arba) specialiuose degikliuose.

MEDŽIO PJUVENŲ DŽIOVINIMO – GRANULIAVIMO LINIJOS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KOGENERACINĖS ELEKTRINĖS IR KATILINĖS

Atsižvelgdama į biokuro rinkos pokyčius ir plėsdama savo paslaugų asortimentą, kompanija siūlo medžio pjuvenų džiovinimo ir granuliavimo technologiją.

Siūloma pažangi komunalinių atliekų utilizavimo technologija, kurią taikant, komunalinės ir buitinės atliekos deginamos aukštoje temperatūroje, odegimo metu išgauta energija panaudojama elektros ir šilumos gamybai.


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

// 07

KIETOJO BIOKURO TYRIMŲ LABORATORIJA

„Axis Industries” įkurtoje akredituotoje (pagal LST EN ISO/IEC17025:2005) laboratorijoje: atliekami standartizuoti kietosios biomasės kuro tyrimai, įdiegta moderni, specializuota įranga, dirba kvalifikuotas personalas, veikia duomenų apdorojimo informacinė sistema „BioLab”, kuri leidžia automatiškai registruoti, išsaugoti ir perduoti duomenis užsakovui elektroninio ryšio priemonėmis, išvengiant galimų žmogaus darbo klaidų.

8


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

9

// 07

LABORATORIJOJE TYRIMAIS NUSTATOMI BIOKURO KOKYBINIAI RODIKLIAI:

visuminė drėgmė

peleningumas

AB „Axis Industries“ nepriklausomoje akredituotoje biokuro tyrimų laboratorijoje įdiegti EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimai,

šilumingumas

kurie užtikrina, kad joje atliekami tyrimai yra tikslūs ir patikimi.


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

10

// 07

PASLAUGOS PRIVALUMAI

Pilnas paslaugos paketas: nuo mėginio paėmimo iki tyrimų rezultato pateikimo užsakovui

biokuro kokybinių ir energetinių rodiklių tikslus nustatymas

tyrimų rezultatų pateikimo operatyvumas

nustatyti tikslūs biokuro rodikliai ir operatyvus rezultatų pateikimas užsakovui užtikrina pagrįstus atsiskaitymus už tiekiamą kurą

skirtingų biokuro rūšių tyrimai


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

// 08

INFORMACINIŲ SISTEMŲ SPRENDIMAI Jau daugiau kaip 12 metų „Axis Industries” kuria ir diegia informacines sistemas, skirtas verslui bei įvairių kasdieninių žmogaus atliekamų operacijų palengvinimui.

KŪRIMAS IR DIEGIMAS sertifikuotą informacinę sistemą „Rubisafe”, skirtą įvairių duomenų surinkimui, perdavimui ir valdymui, duomenų surinkimo ir perdavimo prietaisus „ENCO”, bilietų rezervavimo internetu sistemą, vandens parko klientų administravimo sistemą, individualius informacinių sistemų kūrimo sprendimus (draudimo paslaugų užsakymo internetu sistemą, automatizuotą bilietų kontrolės sistemą ir kt.), pramonės gamybos , technologinių procesų automatizavimą.

Šiandien „Axis Industries” sukurtos informacinės sistemos naudojamos pramonėje ir energetikoje, buityje, mene, sporte ir kt.

Kompanija, nuolat investuodama į naujų informacinių sistemų ir sprendimų kūrimą, savo klientams gali pasiūlyti: daugiafunkcines lojalumo ir informacijos valdymo sistemas, skirtas surinkti, kaupti ir sisteminti tikslius duomenis apie įvairių sričių vartotojus bei formuoti vartotojų grupių prioritetus pagal norimus kriterijus šilumos ir vandens tinklų monitoringo bei avarijų prevencijos sistemas

11


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

// 07

VANDENS IR ŠILUMOS APSKAITA, TAUPYMAS

„Axis Industries” jau daugiau kaip 20 metų siūlo kompleksinius sprendimus šilumos ir vandens tiekėjams bei vartotojams

„Axis Industries” yra viena didžiausių vandens ir šilumos apskaitos prietaisų, automatizuotų šilumos punktų gamintojų Baltijos šalyse. „Axis Industries” gaminami vandens ir šilumos apskaitos prietaisai diegiami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse – ES ir NVS valstybėse.

20 Kiev Mayor

12


0 CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

13

// 07

SPRENDIMAI VANDENS IR ŠILUMOS APSKAITOS BEI TAUPYMO SRITYJE

„Axis Industries” projektuoja, gamina ir diegia:

nuotekų apskaitos sistemos atviriems ir uždariems kanalams

šalto ir karšto vandens skaitiklius

ultragarsinius ir elektromagnetinius šilumos skaitiklius

automatizuotus šilumos punktus

šilumos energijos skaičiuotuvus, kuriuos galima komplektuoti su elektromagnetiniais, ultragarsiniais arba mechaniniais srauto jutikliais

komunalinių paslaugų apskaitos sistemas

telemetrines ir dispečerizavimo sistemas

šilumos tiekimo trąsos


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

14

// 07

PASIEKIMAI IR INOVACIJOS Per pastarąjį dvidešimtmetį „Axis Industries” sukūrė daug įvairių modifikacijų šilumos apskaitos prietaisų, automatizuotą energijos apskaitos ir valdymo sistemą.

„Axis Industries” nuolat investuoja į naujų sprendimų sukūrimą. Kompanija Lietuvos ir užsienio šalių vartotojams gali pasiūlyti sertifikuotus, ES direktyvas ir kitų šalių reglamentus atitinkančius:

Kompaktinius ultragarsinius šildymo ir aušinimo energijos skaitiklius

Naujos kartos nuotekų apskaitos sistemas

Elektromagnetinius šilumos ir vandens kiekio skaitiklius

Modernius elektroninius karšto ir šalto vandens skaitiklius


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

// 07

ELEKTROS ENERGETIKOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS „Axis Industries” sėkmingai taikydama savo ilgametę verslo patirtį elektros energetikos srityje, įgyvendina sudėtingus projektus iki 400 kV įtampos tiek elektros gamybos ir pramonės objektuose, tiek elektros perdavimo bei skirstomuosiuose tinkluose. Tarp kompanojos klientų – didžiausi Lietuvos elektros gamintojai ir tiekėjai, stambios pramonės įmonės – AB „Lesto”, UAB „Litesko”, AB „Litgrid”, UAB „Vilniaus energija”, AB „Achema”, AB „Lifosa” ir kt.

Kiev Mayor

15


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

// 07

// 08

ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA

ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA IR APTARNAVIMAS

Kompanija siūlo elektros skirstyklų, pastočių ir linijų statybos „iki rakto” paslaugas bei atlieka:

Axis industries Kompanija atlieka:

konsultacines paslaugas elektros tiekimo, paskirstymo ir kt. klausimais iki 400 kV įtampos elektros įrenginių montavimo, projektavimo, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų įdiegimo darbus saulės jėgainių montavimo paslaugas

transformatorių pastočių ir skirstiklių iki 400 kV eksploataciją SCADA sistemų aptarnavimą ir priežiūrą iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo bei elektros įrangos bandymo darbus elektros tinklo įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbus

16


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

17

// 07

ELEKTROS ĮRENGINIŲ GAMYBA

Siekdama kvalifikuotai ir operatyviai tenkinti klientų poreikius, kompanija atlieka ir elektros įrenginių gamybos darbus:

relinės apsaugos ir automatikos spintų projektavią ir gamybą žemos įtampos elektros energijos skirstyklų projektavimą ir gamybą įvairios paskirties automatikos ir valdymo skydų projektavimą ir gamybą


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

Kiev Mayor

// 07

ELEKTROS įrenginių gamyba ne tik lietuvoje Kompanijos pagaminti elektros įrenginiai sėkmingai diegiami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse – Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje ir kt.

18


CITYSERVICE.LT

27 December, 2013

// 08

PRAMONĖS AUTOMATIKOS SPRENDIMAI „Axis Industries” turi daugiau nei 14 metų veiklos patirtį pramonės automatikos srityje. Kompanijos siūlomi technologinių procesų automatizavimo sprendimai sėkmingai diegiami įvairių sričių pramonės ir energetikos įmonėse.

Kiev Mayor

19

Axis industries  

Pristatomoji prezentacija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you