Page 1

TAJEMNICZE ZNALEZISKO

Wycieczka do lasu zagórskiego może być nie lada przeżyciem - s.3

ISSN 2081-7983

BE

ZP

ŁA TN Y

nr 24 (120) piątek,15czerwca2012r.

Nakład35000egz.

Nowe przepisy

Rycerze na zamku

Strefa kibica

Rada Miejska zezwoliła na handel całą dobę. Pierwsze efekty już widać. W Sosnowcu przybyło sklepów monopolowych.

Na Wzgórze Zamkowe przybyli rycerze i najemnicy z całego regionu. Wszyscy wzięli udział w IX Turnieju Rycerskim, który po 3 latach wrócił do Będzina.

Sportowe emocje sięgają zenitu. Polacy walczą o wyjście z grupy. Kibice z całych sił dopingują zmagania "orłów" w zagłębiowskich strefach kibica.

n SOSNOWIEC strona3

n BĘDZIN strona6

n SPORT strona8

Burzą przędzalnię Dietla

PLAC PAPIESKI

Uczczą wizytę

W

niedzielę, 17 czerwca przypada kolejna rocznica wizyty Ojca Świętego w stolicy Zagłębia. Z tej okazji na Placu Papieskim przy Gwiezdnej odbędą się uroczyste obchody XIII Rocznicy Pielgrzymki Jana Pawła II do Sosnowca połączone z Dziękczynieniami Diecezji Sosnowieckiej za dwadzieścia lat istnienia. W programie: powitanie obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II, koronka do Bożego Miłosierdzia, Msza Święta, występ solistów, antrakt zespołu Siedem siedem i koncert Beaty Bednarz z zespołem. Początek – 15:15. JB

Przy ulicy Żeromskiego znajduje się kompleks przemysłowy, który stanowi unikat na skalę kraju. Wybudowane w 1897 roku przędzalnie mogłyby stanowić wizytówkę miasta. Niestety, tak nie będzie. Jędrzej Bogus j.bogus@twojezaglebie.pl

ZBIÓRKA ODPADÓW

Ankieta

S

FOTO:JB

Po II Wojnie Światowej, zakłady zostały znacjonalizowane, a przędzalnie przybrały nazwę „Politex”. W 1993 roku spółka ogłosiła upadłość, a teren podzielono między prywatnych właścicieli. Tylko część budynków została odrestaurowana, w tym pałac, budynek administracji (obecnie komisariat), kościół i jedna z hal fabrycznych. Plany co do tego miejsca były bardziej ambitne. W 1999 roku odbyły się warsztaty, na które zaproszono architektów, regionalistów i ludzi, którzy mają wizję rozwoju tego obiektu. Po warsztatach prezydent Kazimierz Górski przyznał: – Chcemy z Pogoni zrobić dzielnicę z klimatem XIXwiecznym, miejsce tętniące życiem akademickim z zabytkowym parkiem techniki Huty Buczek. A skoro to inicjatywa młodych, to jestem dobrej myśli. Trzynaście lat później zakłady stoją jak stały. To ze względu na koszty, jakie trzeba by ponieść, aby kompleks odzyskał swój blask. - Restaurowanie zabytków to strasznie drogi proces. Za pienią-

Przędzalnia powoli znika z mapy Sosnowca.

dze, które włożyliśmy, mogliśmy zbudować nową halę. My jednak wyremontowaliśmy już istniejącą i teraz czekamy na najemców. A nie jest to proste, gdyż okolica

AUTOREKLAMA

nie zachęca – przyznaje jeden z właścicieli budynków. Mowa tu o pozostałych zabudowaniach przędzalni Dietla, a później zakładów Politexu. PofaREKLAMA

PRACA  PRACA  PRACA  PRACA

Największy bezpłatny tygodnik regionalny na rynku poszukuje osób na stanowisko:

KOLPORTERA GAZET Miejsce pracy: Sosnowiec Nr ref.: S006

Wymagania: wła sny samo chód i prawo jazdy Kat. B CV + list motywacyjny prosimy przesłać na adres: reklama@twojezaglebie.pl więcej: www.twojezaglebie.pl Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

PRACA  PRACA  PRACA  PRACA

bryczne, w większości zrujnowane, podzielone między kilkunastu właścicieli. Brak spójnego planu zagospodarowania terenu, remont ulicy Żeromskiego, a teraz jesz12_00729_1

Wakacje na skrzydłach żyrafy

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi nowe możliwości kreatywnego spędzania czasu w Sosnowcu. Tegoroczna wakacyjna oferta dla najmłodszych wzbogaca się o warsztaty twórczego myślenia realizowane przez Skrzydlatą Żyrafę. krzydlata Żyrafa to miejsce wspierania dziecięcej kreatywności. Stawia się tu przede wszystkim na rozwijanie wyobraźni, dzielenie się pomysłami i eksperymentowanie. Agnieszka Biela, właścicielka Ośrodka, psycholog i trenerka prowadząca zajęcia wyjaśnia: „Nie chodzi o to, żeby dziecko stworzyło ładny szablonowy obrazek. Ważne, by poczuło w sobie >>twórczą moc<<, odkryło, że może stworzyć coś nowego i niezwykłego, używając tylko wyobraźni i zwykłych przedmiotów ze swojego otoczenia. A do tego mogło pochwalić się przed innymi i usłyszeć, że to jest ciekawe i ich inspiruje”. Warsztaty wzmacniają w dzieciach najsilniejszy potencjał do radzenia sobie z wyzwaniami w dalszym życiu: wiarę we własne siły i otwartość myślenia. Pewnie dlatego podobne ośrodki od lat cieszą się popularnością dzieci i rodziców m.in. w Krakowie czy Warszawie. Kreatywne Wakacje w Skrzydlatej Żyrafie ruszają już 2 lipca. Więcej informacji: www.skrzydlatazyrafa.pl

S

cze prace wyburzeniowe, które sprawiły, że przędzalnia bardziej przypomina miejsce walki, niż atrakcję turystyczną. n DOKOŃCZENIE NA STR. 2 REKLAMA

osnowiecki magistrat zachęca mieszkańców Sosnowca do wypełnienia ankiety w sprawie segregacji odpadów komunalnych. Ankieta dostępna na stronie urzędu została wykonana na potrzeby kontraktu: Projekt selektywnej zbiórki, wdrożenie edukacji publicznej, promocja przedsięwzięcia, w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Wśród dziewiętnastu zamkniętych pytań, znalazły się te o punkty stałe odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie w najbliższej okolicy można napotkać dzikie wysypiska śmieci czy jakie są największe problemy podczas segregacji śmieci. JB 12_00145_8


PIĄTEK, 15 CZERWCA 2012 | NR 24 (120)

Burzą przędzalnię Dietla

WYDARZENIA » SOSNOWIEC 15.06 – ECK - Spitsbergen 2011 – w krainie białych niedźwiedzi Otwarcie wystawy fotograficznej oraz prelekcja z pokazem slajdów Dariusza Gawrońskiego. Początek – 19:00. 16.06 – Kresowa - Dzień motoryzacyjny w Sosnowieckiej Strefie Sportu – koncert zespołu DNA i mecz Czechy – Polska. Początek – 14:00. 17.06 – Plac Papieski - Uroczyste obchody XIII Rocznicy Pielgrzymki Jana Pawła II do Sosnowca oraz Dziękczynienia Diecezji Sosnowieckiej za dwadzieścia lat istnienia. Początek – 15:15.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego wspierany przez sosnowieckie muzeum zorganizowało XIII Sympozjum Zagłębiowskie. Przybyli w czwartek na Chemiczną 12 mieli okazję poznać nieznaną historię regionu i porozmawiać o jego przyszłości. - Podobnie jak poprzednie edycje, sympozjum organizowane jest w celu kontynuowania spuścizny zagłębiowskiego historyka dr. Jana Przemszy-Zielińskiego. Takie spotkania organizowane wraz z muzeami, bibliotekami i innymi instytucjami przez Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego mają na celu zapoznanie z tożsamością regionu, dlatego podczas sympozjum

» CZELADŹ 20.06 – Rynek - Oficjalna inauguracja projektu Opowieści Nieobecnych. Początek – 17:00.

KRONIKA POLICYJNA

Wydawca: MediaCo Ewelina Dyc Redaktor naczelna: Ewelina Dyc Druk: Polskapresse sp.z o.o.

Tel./fax:

Szczególnie martwi to regionalistów, którzy od wielu lat starają się całą przędzalnię wpisać na listę zabytków. Obecnie tylko teren i budynek administracyjny objęte są ochroną konserwatorską. Pozostałe obiekty znajdują się na terenie wpisanym do rejestru. - My jako stowarzyszenie możemy tylko apelować do właścicieli, aby nie niszczyli tego zabytku. Jest to fajne miejsce, które mogłoby stać się centrum kulturalno-rozrywkowym, taką nową dzielnicą, która przyciągałaby młodych ludzi. Myśleliśmy o czymś na wzór Stodolni, która kiedyś również

była zaniedbana, a teraz to turystyczna atrakcja. Okazuje się jednak, że są to plany utopijne, których nikt nie zrealizuje – przyznaje Dariusz Jurek, prezes Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Kolejny problem to fakt, że Sosnowiec nie posiada własnego konserwatora zabytków. Ten, będąc na miejscu, miałby większy wpływ na właścicieli i mógłby kontrolować postęp prac, pilnując, by zabytek nie ucierpiał. Konkurs na to stanowisko rozstrzygnięty zostanie za półtora miesiąca. JĘDRZEJ BOGUS

wygłaszane są referaty przez ludzi nauki – wyjaśnia Bolesław Ciepiela, wiceprezes Klubu Kronikarzy im. Jana Przemszy-Zielińskiego. Podczas odbywającego się 14 czerwca XIII Sympozjum Zagłębiowskiego o „uwarunkowaniach tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego” opowiadał prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, o „Wkładzie elit intelektualnych Zagłębia Dąbrowskiego w rozwój nauki i kultury Polski oraz świata” mówił Jerzy Talkowski, o „Twórcach kultury duchowej i materialnej Zagłębia Dąbrowskiego oraz o przykładach zachowania ich spuścizny” opowiadał dr Andrzej Kopliński, natomiast o „Sosnowiczanach w powstaniach śląskich” swój referat wygłosili dr Małgorzata Śmiałek

i Zbigniew Studencki. W sympozjum udział wzięli regionaliści, historycy i mieszkańcy miasta. Zabrakło natomiast tych, do których w głównej mierze kierowana jest wiedza prelegentów. - Każde z urządzanych sympozjów umożliwia uczestnikom wysłuchanie ciekawych referatów o Zagłębiu. Szkoda, że na te spotkania nie ma zainteresowania ze strony szkół i instytucji odpowiedzialnych za promocję wiedzy o regionie – dodaje Ciepiela. Spotkanie w sosnowieckim muzeum było też okazją do zaprezentowania najnowszej publikacji - „Zagłębiowskie szkice monograficzne”, która jest zbiorem referatów i prelekcji z dwóch poprzednich edycji sympozjum. JB

- Jestem lekarzem, a radnym to się bywa – rozpoczyna rozmowę z uśmiechem Daniel Miklasiński i kontynuuje - Z drugiej strony zawód daje mi kontakt z ogromną liczbą ludzi. Jestem na bieżąco i ja nie muszę robić spotkać. Co dziennie odwiedzają mnie dziesiątki osób. Znają mnie bo od czterdziestu lat wykonuje swój zawód. Daniel Miklasiński radnym okręgu V jest czwartą kadencję z dwukadencyjną przerwą. Przez cztery lata pełnił też funkcje Przewodniczącego Sosnowieckiej Rady Miejskiej. Szesnaście lat sprawiło, że jest dobrze rozpoznawalny przez mieszkańców. Sam najlepiej wspomina początki działalności w sosnowieckim magistracie. - Najlepsza kadencja to była pierwsza. Była najbardziej twórcza. Tworzyliśmy zręby demokracji. Statut, regulamin. Przechodziliśmy z administracji centralnej na samorządową. Wszystkiego uczyliśmy się od podstaw i był to taki romantyczny okres w historii sosnowieckiej Rady Miejskiej. W tamtych czasach byłem też w zarządzie miasta co dało mi pogląd nie tylko na władzę ustawodawczą ale i tą wykonawczą, a to bardzo ważne – przyznaje radny. Jako priorytet stawia sobie stworzenie dobrego prawa lokalnego w mieście, gdyż jak sam mówi - ważniejsze jest to by powstała dobra uchwała, niż REKLAMA

Daniel Miklasiński.

chodzenie i szukanie dziury w drodze. Bo to można załatwić w inny sposób. Dla mnie ważny jest udział w dyskusji. Bo to się odbija później na funkcjonowaniu miasta i mieszkańców. Oczywiście nie oznacza to, że interesują mnie sprawy lokalne. Przykład ekranów przy S1 jest dobrym tego przykładem. Do swoich sukcesów radny zaliczyć może stworzenie Centrum Pediatrii w Sosnowcu, którego powstanie związane jest z drugą kadencją radnego. Podkreśla również, że wspólnie z kolegami z PO udało się uzyskać środki na skate park na Kazimierzu, czy salę koncertowa przy szkole muzycznej. Teraz natomiast chce zmodernizować Szpital Miejski. - Chciałbym aby szpital był tak samo nowoczesny jak Centrum Pediatrii, które powstawało w latach 90-tych. To jest niezwykle trudne, gdyż wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Ale uważam, że warto ponieść te koszta, gdyż to inwestycja w przyszłość mieszkańców – dodaje Miklasiński. JB 12_00940_1

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE NA nietrzeźwych sosnowiczan. Przypominamy, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Kodeks Karny przewiduje karę do 2 lat więzienia. PIŁKARSKIE EMOCJE. Nawet 500 złotych grzywny może zapłacić 46-letni sosnowiczanin, który wyrzucił przez okno telewizor. Mężczyzna mieszkający na III piętrze budynku przy ul. Grota-Roweckiego w Sosnowcu, tak silnie przeżywał wtorkowy mecz, że po pierwszej strzelonej bramce w akcie rozpaczy wyrzucił odbiornik. Na szczęście eksplodujący po upadku kineskopowy telewizor, nikogo nie zranił. KMP Sosnowiec /KMP Dąbrowa Górnicza

Adres redakcji i biura ogłoszeń: Adres:

Z przędzalni pozostała tylko ściana frontowa.

Rozmawiali o Zagłębiu

» BĘDZIN 15.06 – Park Dolna Syberka Super Puchar Polski Energy 2000 Strong Man. Początek – 17:00. 16-17.06 – Park Dolna Syberka – Dni Będzina 2012. Wystąpią: The Stage, Video, Andrzej Grabowski, Zakopower, Kompilacja, Helou, Enej i Budka Suflera. Dodatkowo mecz Euro 2012 w Strefie Kibica: Polska – Czechy i pokaz sztucznych ogni. 16.06 – OSiR Będzin - I Rajd Rowerowy. Trasa przejazdu liczyć będzie około 22 km. Początek – 10:00.

PIJANI. Podczas minionego weekendu sosnowieccy policjanci ujawnili trzech nietrzeźwych kierowców. Na ulicy Będzińskiej mieszkankę Będzina, a w rejonie ulicy Wiejskiej i Braci Mieroszewskich

Daniel Miklasiński (PO)

FOTO: JB

- Do naszego urzędu wpłynął wniosek dotyczący przeprowadzenia prac rozbiórkowych części ścian i dachu hali produkcyjnej. Decyzja zapadła na podstawie dokumentacji stwierdzającej fatalny, wręcz zagrażający życiu stan obiektu. Postępowanie w tej sprawie prowadził również nadzór budowlany. Zgodnie z pozwoleniem zachowana ma być najbardziej wyeksponowana elewacja i część obiektu. Po zakończeniu prac nasi pracownicy dokonają ich odbioru. Jednakże ze względu na napływające do nas sygnały, w najbliższym czasie także sprawdzimy, czy prace postępują zgodnie z wydanym pozwoleniem – wyjaśnia Magdalena Lachowska, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Prace rozbiórkowe jednoznacznie wskazują, że nie ma co liczyć na stworzenie z przędzalni miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców i turystów.

» DĄBROWA GÓRNICZA 16.06 – Przedszkole nr 14 – Piknik Rodzinny. W programie wiele atrakcji. Początek – 10:00. 16-17.06 – Plac za CH Real – V Muzealny Festyn Historyczny. W programie rekonstrukcje, apel poległych, pojazdy historyczne, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Początek – 13:00. 23.06 - Park Zielona – Projekcja filmu „Żywot Briana” w ramach kina na rowerze, czyli „z cyklu na bicyklu”. Początek – 21:00.

ZBRODNIA. W poniedziałek wieczorem dąbrowscy policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań w Dąbrowie Górniczej na osiedlu Broniewskiego leży mężczyzna bez oznak życia. Wezwani na miejsce mundurowi odkryli na ciele 72-latka rany cięte i tłuczone. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 23-letniemu mieszkańcowi Będzina zarzutu zabójstwa, za co grozi nawet dożywotnie więzienie.

www.twojezaglebie.pl

FOTO: JB

2

SOSNOWIEC

41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 (32) 263 14 16

Email: biuro@twojezaglebie.pl Internet: www.twojezaglebie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika „Twoje Zagłębie”. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody.

www.twojezaglebie.pl

SKANUJ FOTOKODY I CZYTAJ ARTYKUŁY Jeśli już robicie plany na czerwiec, to koniecznie musicie w nich uwzględnić zbliżające się wielkimi krokami Dni Będzina. Sprawdźcie kto i o której godzinie pojawi się na Dolnej Syberce. Trwa odliczanie do pierwszego meczu w ramach Euro 2012. W Sosnowcu mieszkańcy będą mieli możliwość obejrzenia spotkań w tzw. Strefie Sportu. W Parku na Dolnej Syberce w Będzinie i kompleksie sportowym przy ulicy Kresowej w Sosnowcu oficjalnie otwarto strefy, w których przez cały miesiąc mieszkańcy mogą kibicować piłkarzom.

„TWOJE ZAGŁĘBIE” DOSTĘPNE JEST W EUROSKRZYNKACH W SOSNOWCU I DĄBROWIE GÓRNICZEJ ORAZ W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH: BĘDZINPUP ul. 1 Maja 2 • UM ul. 11 listopada 20 • "PRO-MED" ul. 9 Maja 3 • "RANCZO" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 • „SONAR” Al. Kołłątaja 24 • Apteka „Panaceum” ul. Modrzejowska 48 • Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Będzin "JUWIKA" ul. Skalskiego 1 • Sklep J.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „ADUŚ” ul. Szkolna 8 CZELADŹUM ul. Katowicka 45 • Sklep Ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „MAXIM” ul. Nowopogońska 217 • "KESZ" ul. Nowopogońska 224 • "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226 • Sklep ogólnospożywczy ul. Nowopogońska 244 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego • "NIKO" ul. Zwyciestwa 2 DĄBROWA GÓRNICZA„HANEX” ul. Augustynika 13 • "ATU" ul. Augustynika 7 • UM ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6 • Społem Al. Kościuszki 17 • Apteka "FLOS" Al. Kościuszki 24 • ZUS Al. Kościuszki 48 • "SUPER-REPUS" ul. Łukasińskiego 30B • "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LEWIATAN ul. Topolowa 50A • "KULBAK" ul. Warszawska 74 SOSNOWIEC CENTRUMUS ul. 3 Maja 20 • "SaWa" ul. Jagiellońska 11 • CIM ul. Modrzejowska 1a • C.F. Helios ul. Modrzejowska 32B • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • ARL ul. Teatralna 9 • UM Al. Zwycięstwa 20 SOSNOWIEC DAŃDÓWKASklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 SOSNOWIEC KAZIMIERZ GÓRNICZY"BART-POL" ul. Główna 26 SOSNOWIEC KLIMONTÓW„AGA-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CEMAL” ul. Zapolskiej 10B SOSNOWIEC MACZKIApteka "MACZKI" ul. Krakowska 13 • „AS” ul. Krakowska 15 SOSNOWIEC MILOWICESpołem ul. Saturnowska 32 • AGA – market ul. Słoneczna 14 SOSNOWIEC NIWKASklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 SOSNOWIEC PIASTÓWLewiatan ul. Sobieskiego 27 SOSNOWIEC POGOŃApteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32 • "ZUZA" ul. Gospodarcza 4 • "ADEX" ul. Grota Roweckiego 36 • Akademiki Pogoń ul. Lwowska 2 • Zakład Mięsno-Wędliniarski Bogdan Janik ul. Moniuszki 41 • Apteka „Na Orlej” ul. Orla 30 • "DARIA" ul. Orla 30 • PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa SOSNOWIEC SIELECSklep Spoż.-Monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza 52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 • „PIKUŚ” ul. Zamkowa 7


SOSNOWIEC www.facebook.com/twojezaglebie

PIĄTEK, 15 CZERWCA 2012 | NR 24 (120)

Tajemnice lasu zagórskiego

Nowe przepisy już działają Dwa tygodnie temu radni w Sosnowcu podjęli decyzję w sprawie określenia godzin otwarcia i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i gastronomicznych. W myśl nowych przepisów, lokale te prowadzić mogą działalność całą dobę. W Sosnowcu przybyło sklepów monopolowych.

j.bogus@twojezaglebie.pl

- Dostałem informację od kolegi, który przejeżdżał tą drogą i zobaczył dziurę w ziemi. Zatrzymał się. Razem z bratem ocenili wstępnie głębokość i uznali, że muszą poinformować o tym znalezisku. Przybyliśmy w to miejsce, ale odnalezienie dziury wcale nie było takie proste. On mówił o szybie kopalnianym, ale okazało się, że jest to upadowa, czyli pochyłe wyrobisko biegnące wzdłuż pokładu węglowego – opowiada Artur Ptasiński, przewodnik z Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu.

Dziura w ziemi

Z daleka miejsce nie wygląda wyjątkowo. Dziura w ziemi, korzenie drzew. Dopiero po dokładnych oględzinach spod kilkudziesięciocentymetrowej warstwy ziemi ukazuje się ceglane wejście. Dokładnie takie samo, jakich wiele w lesie zagórskim. To najprawdopodobniej pozostałości kopalni REKLAMA

"Mortimer", która od XIX wieku wydobywała węgiel w tym rejonie. „Mortimer" dotkliwie odczuł skutki wielkiego kryzysu gospodarczego. Mimo protestu załogi, w 1933 roku kopalnia, wraz z sąsiednim „Klimontowem” została unieruchomiona i zatopiona.

Górnicze tradycje

- Nasz region wyrósł na węglu. Kiedyś kopalni mieliśmy dużo i takie znaleziska świadczą o historii Zagłębia. Po spenetrowaniu może okazać się, że znajdują się tam znaleziska, które kiedyś nie miały żadnej wartości, a teraz stanowią atrakcję. Możliwe, że będą tam narzędzia, fragmenty odzieży, tabliczki znamionowe i inne elementy wskazujące na życie górników z tamtego okresu. Wiele takich wyrobisk powstawało też po likwidacji kopalń w czasach kryzysu. Górnicy na własną rękę wydobywali węgiel (i możliwe, że właśnie to jedno z takich miejsc). Dlatego trzeba przeprowadzić odpowiednie badania - dodaje przewodnik.

FOTO: JB

Sosnowiec to miasto z górniczymi tradycjami. Co prawda obecnie pracuje tu tylko jedna kopalnia, ale sto lat temu było zupełnie inaczej. Jędrzej Bogus

3

Artur Ptasiński wskazuje wejście do szybu.

Regionalista powiadomił straż miejską, która zabezpieczyła teren. Skontaktował się również z zarządcą terenu, sosnowieckim magistratem i Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. To jego pracownicy na co dzień zajmują się badaniem historii górnictwa i hutnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim.

Brak rozwiązania

- Niestety nie możemy w tej kwestii nic pomóc. Muzeum nie ma uprawnień ani środków finansowych do spenetrowania takich miejsc. W Polsce właściwie nie ma możliwości, a takich miejsc w naszej okolicy jest wiele. Aby wejść do środka, potrzebne jest zabezpieczenie wyrobiska.

To mogłoby zrobić Ratownictwo Górnicze, ale koszt takiej operacji to 15 tysięcy złotych za godzinę. Do tego jeszcze pozostają kwestie prawne. Dlatego, choć bardzo byśmy chcieli, nie możemy nic zrobić. Ze swojej strony sprawdzę w archiwach mapy i plany likwidacji kopalni „Mortimer” - wyjaśnia dr Andrzej Wójcik, z dąbrowskiego muzeum. Eksperci podkreślają, że każde takie znalezisko to tak naprawdę kłopot. Nawet gdyby chciało się je dokładnie zbadać albo stworzyć z niego atrakcję turystyczną, wymagane są olbrzymie nakłady pieniędzy i przebrnięcie przez biurokrację, dlatego jak mówią z żalem: - Lepiej to miejsce zakopać. n

To właśnie ich właściciele, jako pierwsi chcą wykorzystać nadarzającą się okazję do zarobku. W ścisłym centrum w odległości 500 metrów od Placu Stulecia w ciągu tygodnia powstały dwa sklepy całodobowe. Jeden zlokalizowano przy Małachowskiego w budynku po pizzerii, drugi przy Modrzejowskiej. Sklepów takich będzie znacznie więcej, gdyż część właścicieli czekało do uprawomocnienia się nowych przepisów. To nastąpiło 7 czerwca 2012 roku. Większa liczba sklepów całodobowych martwi mieszkańców. Boją się, że spowoduje to wzrost przestępczości. Na to jednak urząd nie daje zgody. Jak wyjaśniają urzędnicy: - Nie zwalnia to przedsiębiorców – szczególnie tych REKLAMA

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – z obowiązku takiego zorganizowania pracy, aby zarówno działalność lokali, jak i zachowanie ich klientów, nie stanowiły zagrożenia dla porządku publicznego. Zakłócanie spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem stanowi wykroczenie i podlega karze. Nowe przepisy to kolejny krok mający “ożywić” centrum miasta. Włodarze liczą, że zmiana pociągnie za sobą nie tylko większą liczbę sklepów całodobowych, ale przede wszystkim lokali gastronomicznych. Wydłużone godziny pracy mają sprawić, że ich właściciele chętniej niż dotychczas wystawiać będą ogródki letnie. W ramach „ożywiania” posprzątano ulicę Modrzejowską i uporządkowano elementy małej architektury znajdujące się na niej. Pojawiły się też nowe ławki i kwietniki. Włodarze planują również zwęzić ulicę Warszawską, na wysokości Placu Stulecia. To da więcej przestrzeni restauratorom na tworzenie ogródków letnich.  JB 12_00729_2

12_00486_7


4

BĘDZIN, CZELADŹ, DĄBROWA GÓRNICZA PIĄTEK, 15 CZERWCA 2012 | NR 24 (120)

www.twojezaglebie.pl

Na Jagiellońskiej będą kamery

W październiku 2010 roku wbito pierwszą łopatę na budowie nowego kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu. Po półtora roku prace budowlane dobiegają końca, a rozpoczęło się żmudne wykańczanie wnętrz. Odwiedziliśmy budowę, aby zobaczyć postępy w pracach. Przypomnijmy, że na rozległym terenie przy ulicy Jedności w Sosnowcu, o łącznej powierzchni 9659 m2, powstanie główne centrum działalności naukowodydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego. Składać się będzie z sześciokondygnacyjnego budynku głównego o powierzchni około 4600 m2 i kubaturze około 21 300

m3, w którym urządzono dziesięć jednostek administracyjnych, sale ćwiczeń i laboratoria oraz dwukondygnacyjnej sali audytoryjnej o powierzchni 600 m2 i kubaturze 4000 m3. Nowa inwestycja poprawi warunki pracy i nauki wykładowców jak i studentów. Oba budynki zostały połączone szklanymi przewiązkami, zarówno między sobą jak i istniejącym już budynkiem o powierzchni 2700 m2 i kubaturze 12830 m3, który został oddany 6 listopada 2006 roku, a od początku roku akademickiego 2007/2008 „zasiedlony” przez jednostki organizacyjne, przeniesione z ulicy Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu. Inwestycja przy Jedności 8 kosztować będzie 33 500 000 złotych.

FOTO: JB

Nowy kampus SUM przy Jedności już stoi

Budynki są prawie gotowe.

Środki na ten cel zostały zarezerwowane w budżecie Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Gminy Sosnowiec. Ta ostatnia na ten cel wygospodarowała 2,5 miliona złotych. Planowane zakończenie inwestycji przewidziano na 2013 rok, jednak budowlańcy podkreślają, że przez wakacje większość prac zostanie zakończona. JĘDRZEJ BOGUS

REKLAMA

12_00096_6

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Hutnik” w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 1e ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na zawarcie umowy najmu, z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Pierwszeństwo nabycia lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jagiellonka” ma już dość kradzieży. Dlatego wkrótce porządku w garażach pilnować będą nowoczesne kamery. Jędrzej Bogus j.bogus@twojezaglebie.pl

System ma ostatecznie rozwiązać problem spółdzielni ze złodziejami, którzy notorycznie kradną instalacje, co powoduje znaczne koszty utrzymania obiektu. - Borykamy się z plagą kradzieży instalacji elektrycznych. Prawdopodobnie kable kradzione są ze względu na miedź. Niestety w metrze kabla jest jej niewiele i nie przynosi to dużego zysku złodziejom. Dla nas natomiast to ogromne koszta związane z wymianą skradzionych odcinków. Dlatego szukamy rozwiązania, które mogłoby ostatecznie rozwiązać ten problem – wyjaśnia Marek Nowak, zastępca prezesa spółdzielni. Sposobów walki ze złodziejami było w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jagiellonka” już kilka. Przez pewien czas zatrudniona była firma

ochraniająca. Niestety lokatorzy nie chcieli ponosić kosztów dodatkowej ochrony, dlatego trzeba były zrezygnować z jej usług i zastosować inną metodę. - Przez pewien czas była u nas ochrona, która dozorowała teren spółdzielni. Byli też lokatorzy, którzy sami wynajęli firmę, by pilnowała ich klatki. Niestety koszty miesięczne są duże. Mieszkańcy pokłócili się o te dodatkowe opłaty i trzeba było zrezygnować z ochroniarzy, chociaż się spisywali. Dlatego należało wymyślić rozwiązanie, które nie wiązałoby się z comiesięcznymi opłatami – dodaje. Padło więc na kamery, które będą dodatkowymi oczami pracowników spółdzielni. Zamontowane zostaną w kluczowych miejscach podziemnych garaży, tak aby swoim zasięgiem obejmowały cały teren i nie pozostawiały pola do popisu złodziejom, kradnącym kable i inne instalacje.

To rozwiązanie już sprawdziło się w spółdzielni, choć jej przedstawiciel nie ukrywa, że przydałaby się jeszcze zmiana prawa, aby można było świętować sukces. - Kamery są obecnie najtańszym i najlepszym rozwiązaniem. Swego czasu po zgłoszeniach mieszkańców dotyczących wandali, kamera zamontowana została w windzie 18-piętrowca przy Ostrogórskiej. Sprawdziła się w 100%. Mamy nawet nagranie osoby, która ją zniszczyła. I tu problem - ujęliśmy sprawcę, ale został wypuszczony ze względu na małą szkodliwość czynu. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie na Jagiellońskiej. Bo nawet najlepszy system ochrony nie pomoże, jeśli mamy nieudolne prawo – podsumowuje Nowak. Montaż kamer rozpocznie się już wkrótce. Zamontowane zostaną w specjalnych obudowach, aby skutecznie uniemożliwić ich n uszkodzenie.

REKLAMA

I. Przetarg ograniczony dla członków oczekujących odbędzie się w dn. 13.07.2012 r., w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna - p. nr 3 ) w godz. podanej poniżej: 1) M - 3 o pow. 49,85 m2 - IX piętro Wartość rynkowa wynosi Wadium w wysokości

ul. Kielecka 4/61 103.900,00 zł 10.390,00 zł

godz. 8:00

12_00096_5

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Hutnik” w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 1e

ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności.

Przystępujący do przetargu ograniczonego zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółdzielni pokój nr 12 w dniu 09.07.2012 r., w godz. od 11:00 do 16:00 n/w. dokumentów:  dowód wpłaty wadium,  pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania,  oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu,  oświadczenie potwierdzające, że nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,  zaświadczenie wydane przez zarządcę, administratora lub właściciela lokalu mieszkalnego o braku tytułu prawnego do lokalu, w którym posiadają stały pobyt. II. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze przetargu ograniczonego odbędzie się przetarg nieograniczony na n/w mieszkania w dniu 13.07.2012 r., w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna - p. nr 3) w godz. podanej poniżej: 1) M - 3 o pow. 49,85 m2 - IX piętro Wartość rynkowa wynosi Wadium w wysokości

ul. Kielecka 4/61 103.900,00 zł 10.390,00 zł

godz. 8:00

2) M - 4 o pow. 61,07 m2 - IV piętro Wartość rynkowa wynosi Wadium w wysokości

ul. Wagowa 42/40 114.873,00 zł 11.487,00 zł

godz. 8:30

Przystępujący do przetargu nieograniczonego zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółdzielni pokój nr 12 w dniu 11.07.2012 r., w godz. od 10:00 do 14:00 n/w. dokumentów:  dowód wpłaty wadium i kosztów manipulacyjnych w wysokości 30 zł  pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania, oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu. Mieszkania można oglądać w dniu 06.07.2012 r., w godz. od 10:00 - 13:00. Wadium wynosi 10 % wartości ceny wywoławczej, które: - na przetarg ograniczony należy wpłacić do dnia 09.07.2012 r., na konto Spółdzielni Bank Spółdzielczy 55 8438 0001 0021 9305 2000 0010 - na przetarg nieograniczony do dnia 11.07.2012 r. na konto Spółdzielni Bank Spółdzielczy 55 8438 0001 0021 9305 2000 0010 po uprzednim upewnieniu się, że mieszkanie przeszło na przetarg nieograniczony. Koszty manipulacyjne tj. 30 zł (dotyczy przetargu nieograniczonego) należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy 55 8438 0001 0021 9305 2000 0010. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo wycofania każdego lokalu mieszkalnego z przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Z osobą wygrywającą przetarg zostanie spisana umowa najmu, z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Koszty aktów pokrywa nabywca. Wg informacji uzyskanych z banków, w przypadku mieszkań usytuowanych w budynkach, pod którymi grunt nie jest w pełni uregulowany (i Spółdzielnia zawiera z osobą wygrywającą przetarg umowę najmu oraz notarialną umowę przedwstępną), do czasu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, lokal ten nie może stanowić zabezpieczenie kredytu bankowego.

Pierwszeństwo nabycia lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu. I. Przetarg ograniczony dla członków oczekujących odbędzie się w dn. 13.07.2012 r., w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna - p. nr 3 ) w godz. podanych poniżej: 1) M - 2, pow. 32,94 m2 - VII piętro Wartość rynkowa wynosi Wadium w wysokości

ul. Kisielewskiego 15/92 71.000,00 zł 7.100,00 zł

godz. 9:00

Przystępujący do przetargu ograniczonego zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółdzielni pokój nr 12 w dniu 09.07.2012 r., w godz. od 11:00 do 16:00 n/w. dokumentów:  dowód wpłaty wadium,  pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania,  oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu,  oświadczenie potwierdzające, że nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,  zaświadczenie wydane przez zarządcę, administratora lub właściciela lokalu mieszkalnego o braku tytułu prawnego do lokalu, w którym posiadają stały pobyt. II. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze przetargu ograniczonego odbędzie się przetarg nieograniczony na n/w. mieszkania w dniu 13.07.2012 r., w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna - p. nr 3) w godz. podanych poniżej: 1) M - 2, pow. 32,94 m2 - VII piętro Wartość rynkowa wynosi Wadium w wysokości

ul. Kisielewskiego 15/19 71.000,00 zł 7.100,00 zł

godz. 9:00

2) M – 5, pow. 72,94 m2 - I piętro Wartość rynkowa wynosi Wadium w wysokości

ul. Wagowa 24a/3 154.122,00 zł 15.412,00 zł

godz. 9:30

Przystępujący do przetargu nieograniczonego zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółdzielni pokój nr 12 w dniu 11.07.2012 r., w godz. od 10:00 do 14:00 n/w. dokumentów:  dowód wpłaty wadium i kosztów manipulacyjnych w wysokości 30 zł,  pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania,  oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu. Mieszkania można oglądać w dniu 06.07.2012 r., w godz. od 10:00 - 13:00. Wadium wynosi 10 % wartości ceny wywoławczej, które: - na przetarg ograniczony należy wpłacić do dnia 09.07.2012 r., na konto Spółdzielni Bank Spółdzielczy 55 8438 0001 0021 9305 2000 0010, - na przetarg nieograniczony do dnia 11.07.2012 r., na konto Spółdzielni Bank Spółdzielczy 55 8438 0001 0021 9305 2000 0010 po uprzednim upewnieniu się, że mieszkanie przeszło na przetarg nieograniczony. Koszty manipulacyjne tj. 30 zł (dotyczy przetargu nieograniczonego) należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy 55 8438 0001 0021 9305 2000 0010.

Szczegółowe informacje podane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo wycofania każdego lokalu mieszkalnego z przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Sekcji ds. Członkowsko - Mieszkaniowym pokój nr 12 lub na stronie internetowej spółdzielni: www.smhutnik.pl

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Sekcji d/s Członkowsko - Mieszkaniowych, pokój nr 12 lub na stronie internetowej spółdzielni: www.smhutnik.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 363 45 60, 363 45 62.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 363 45 60, 363 45 62.


BĘDZIN, CZELADŹ, DĄBROWA GÓRNICZA www.facebook.com/twojezaglebie

PIĄTEK, 15 CZERWCA 2012 | NR 24 (120)

Uciążliwy złom czy sąsiedzi?

5

Posprzątają Pogorię III Pracownicy dąbrowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przed planowanym na początek lipca rozpoczęciem sezonu letniego mają trudne zadanie. To na ich barkach spoczywa oczyszczenie zbiornika Pogoria III. Zanim pierwsi plażowicze wejdą do wody, ta sprawdzona zostanie przez zawodowych nurków. Za utrzymanie Centrum Sportów Letnich i Wodnych zlokalizowanego nad zbiornikiem Pogoria III i w Parku Zielona odpowiedzialne jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. To jego pracownicy w sezonie zapewniają obsługę kompleksu i bezpieczny pobyt odwiedzającym Dąbrowę Górniczą. - Co rok po zimie przygotowujemy zbiornik Pogoria III dla mieszkańców miasta i turystów. Organizujemy na kolejny sezon infrastrukturę i sprzęt wodny. Również kwestia porządku jest dla nas bardzo istotna, dlatego oczyszczamy piasek, nawozimy nowy. Również woda i dno zbiornika są sprzątane. Tym od kilku lat zajmują się ochotnicy

z dąbrowskiego WOPRu, którzy w sezonie pilnują, aby nikomu nad wodą nic się nie stało – wyjaśnia Henryk Mańka, zastępca dyrektora CSiR w Dąbrowie Góniczej. Sprzątanie dąbrowskiego zbiornika to już tradycja woprowców. Zaraz po tym, jak lód, skuwający zbiornik w zimie stopnieje, pojawiają się na plaży, aby przygotować zalew dla tłumnie odwiedzających Pogorię III mieszkańców regionu. W prace angażują się zarówno kursanci jak i zawodowi ratownicy, w tym działająca przy dąbrowskim WOPR sekcja nurków. - Zanim będziemy pilnować bezpieczeństwa, przygotujemy zbiornik na przyjęcie turystów. Ochotnicy i kandydaci na ratowników sprzątają plaże i dno zbiornika z puszek, butelek, niedopałków i innych śmieci, które pozostawili tu odwiedzający zbiornik. Do porządków włączają się też nurkowie, którzy sprawdzają dno na głębszych odcinkach zbiornika Pogoria III. Obecnie lewa strona plaży już jest posprzątana. Pozostał nam 200-metrowy odcinek po prawej stronie – wyjaśnia Tomasz Łusek, z WOPR Dąbrowie Górniczej. JB

FOTO: JB

Jędrzej Bogus

BĘDZIN

j.bogus@twojezaglebie.pl

To właśnie ta działalność zaczyna irytować zamieszkujących okoliczne bloki dąbrowian. Nie mogąc samemu rozwiązać problemu z uciążliwymi sąsiadami, zwrócili się do „Twojego Zagłębia” z prośbą o pomoc. W liście do redakcji piszą: - Jestem jedną z mieszkanek i zauważyłam, że otworzono tutaj skup złomu. Zaraz obok moich okien hałasują, w dodatku także w niedzielę aż do godziny 15:00. Mieszkam z córką i maleńką wnuczką i nie mam nawet możliwości otworzyć okna, bo tak hałasują, że wnuczka się budzi, pomijając też fakt, że wydziela się stamtąd niewiarygodnie nieprzyjemny zapach. Uważam za karygodne, aby tak blisko bloków ktokolwiek wyraził zgodę na otwarcie takiego przedsiębiorstwa – pisze w imieniu mieszkańców i swoim Pani Klaudia. Skup złomu faktycznie znajduje się przy Norwida. Szarozielona, blaszana przyczepa stojąca na cegłach, wciśnięta między garaże. Na dachu kolorowy napis „Skup złomu i metali kolorowych”, z boku wąskiego placyku okazała sterta śmieci, wśród których dominują bożonarodzeniowe ozdoby. W tle pięciopiętrowy blok przy Norwida i mieszkańcy, którzy z okien pa-

Moto piknik

FOTO: JB

Woprowcy nie tylko dbają o bezpieczeństwo, ale i o porządek.

FOTO: JB

Niedaleko centrum znajduje się osiedle. Ciszę przerywają jedynie odgłosy złomu przynoszonego do skupu.

Skup złomu i metali kolorowych przy ulicy Norwida.

trzą na kręcący się w pobliżu ich domostw biznes. - Nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania w takim hałasie i także niewyobrażalny jest dla mnie fakt, że nie mogę otworzyć okna – apeluje Pani Klaudia. Tymczasem pikanterii sprawie dodaje fakt, że przy ulicy Norwida znajduje się już inny skup złomu, który od kilu lat funkcjonuje w halach dawnych zakładów Damel. Oba skupy, choć może uciążliwe dla mieszkańców, działają legalnie, o czym przekonuje „Twoje Zagłębie” dąbrowska policja. - Dostawaliśmy wiele zgłoszeń na punkty skupu złomu mieszczące

się przy ulicy Norwida, zarówno o zakłócaniu porządku, jak i donosy związane z nielegalnym prowadzeniem działalności przez te firmy. Informacje te się nie potwierdziły – wyjaśnia asp. Mariusz Miszczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Właściciele wskazanego przez mieszkańców punktu również nie zamierzają zmieniać lokalizacji, a zarzuty uważają za śmieszne. Skup złomu otwierany jest o godzinie 8 rano, a więc dwie godziny po zakończeniu „ciszy nocnej”. Mieszkańcom pozostaje jedynie przyzwyczaić się do uciążliwego sąsiada. n

Koniec miesiąca w Będzinie należał będzie do miłośników wyścigów samochodowych. Dla nich Automobilklub Zamkowy przygotował wyjątkowe wydarzenie. Moto piknik to przede wszystkim zmagania sportowe. W niedzielę 24 czerwca odbędą się: 18. Będziński Street Race i Wyścigi na 1/5 mili. W pierwszych zawodach uczestnicy podczas jednej próby sportowej pokonywanej trzykrotnie o łącznej długości 5.4 km o nawierzchni asfaltowej będą starali się uzyskać najlepszy czas. W drugich w Centrum Miasta odbędą się wyścigi równoległe w trzech klasach pojemności silnika. Do eliminacji zostanie dopuszczonych 50 zawodników, dwa przejazdy eliminacyjne wyłonią 6-ciu najlepszych w każdej klasie, następnie dwa przejazdy finałowe wyłonią zwycięzców poszczególnych klas. Dodatkowo organizatorzy planują szereg wydarzeń towarzyszących. Mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w Zlocie Samochodów Japońskich (zapowiedziało się blisko 300 uczestników) i pokazie ekstremalnej jazdy na motocyklu w wykonaniu Kajetana Świdra. Imprezę poprowadzi Marcin Dworak, a gośćmi specjalnymi będą Wojciech Chuchała i Kamil Heller Mistrzowie Polski w klasie N w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski wraz z zespołem LOTOS - Subaru Poland Rally Team. Moto piknik odbędzie się 24 czerwca w będzińskim OSiRze. Początek – 8:00. JB

REKLAMA

12_00653_5

Wybierz swoje mieszkanie Atrakcyjne ceny m2 pow. użytkowej

Najlepsza lokalizacja wy o d bu

Aktu aln y

st

an

w mieście

www.cynamonowy-dom.pl

500-515-510


6 Historyczny Festyn powraca Rycerze opanowali Zamek do Dąbrowy Górniczej BĘDZIN, CZELADŹ, DĄBROWA GÓRNICZA

www.twojezaglebie.pl

Rok 1350. Pod będzińską fortecę przybyli rycerze z okolicznych bractw. Pojawili się też najemnicy, do tego rzemieślnicy, handlarze i białogłowy. Każdy, kto żyw, chciał zobaczyć zmagania najlepszych wojów tych ziem. j.bogus@twojezaglebie.pl

Prawdziwe średniowieczne oblężenie to znak, że Zamek Królewski w Będzinie po trzyletniej przerwie ponownie gości odważnych mężczyzn, którzy nie zawahają się chwycić miecz w dłoń i stanąć do IX Turnieju Rycerskiego. Całe rodziny rozbiły swoje namioty na Wzgórzu Zamkowym, pieczołowicie przygotowując się do nadchodzącej walki. Bo gdy przybędzie się na bitwę, trzeba chwycić za miecz i nie patrząc na niebezpieczeństwa, ruszyć do boju. Tytuł i nagroda to zaszczyt dla rycerza, więc momentami na placu turniejowym robiło się gorąco, a brzęk

REKLAMA

mieczy uderzających o zbroje niósł się po całej okolicy. Wśród tych, którzy chcieli udowodnić swoje męstwo, znalazł się Feliks Krawczyk z Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego – Zawsze chciałem być rycerzem. Każdy turniej to adrenalina. Walka to wspaniałe uczucie, a kawałkiem metalu można zrobić naprawdę wszystko. Ma się przeciwnika naprzeciwko siebie i czuje się to zagrożenie. Nie jest to proste, gdyż trzeba dźwigać zbroję. Moja waży 20 kilogramów, do tego miecz – kolejne kilo dwieście – przyznaje młody rycerz. Trwający trzy dni IX Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Będzinie to konkurs strojów historycznych, turniej łuczniczy, szachowy, rzutów włócznią, zapaśniczy, bojów pieszych, na miecz i puklerz dla lekkozbrojnych, miecza długiego oraz „bieg po sukno”, czyli zmagania dla białogłów. A tych nie zabra kło, bo podobnie jak w średniowieczu i teraz przyciąga je męstwo

i zaciekłość współczesnych rycerzy. - Pojechałam na Grunwald i zobaczyłam tych wszystkich rycerzy. Chłopaków, którzy przy 30-stopniowym upale zakładają na siebie ciężkie zbroje i dają z siebie wszystko. Walczący rycerze to jest właściwie to, co mnie wciągnęło do bractwa. To, że podczas turnieju podajemy im wodę, pomagamy ubrać zbroje, ich męstwo – przyznaje z uśmiechem Joasia Gadacz z Katowic, reprezentująca Bractwo Rycerskie Będzin i dodaje: - Wciągnęła mnie historia średniowiecza i chciałam ją lepiej poznać. Nie tylko od strony teoretycznej, ale tej namacalnej. Dla tych, którzy stronią od walki, rzemieślnicy i kupcy prezentowali swoje produkty. Wieczór po wielkiej bitwie o zamek zakończyła biesiada na dziedzińcu połączona z pokazami ognia, turniejem bardów, teatrzykiem kukiełkowym dla najmłodszych uczestników oraz występem zespołu prezentującego największe hity średniowiecznych zamków. IX Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Będzinie ostatni

raz odbył się trzy lata temu. Organizowany jest przez Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin jako realizacja zadania z zakresu kultury. n

FOTO: JB

Jędrzej Bogus

Dąbrowskie Muzeum Sztygarka już po raz piąty organizuje Muzealny Festyn Historyczny. Fani militariów już jutro będą mogli zapoznać się z historią polskiej armii od I wojny światowej. Będą także ciekawe pokazy i unikatowe rekonstrukcje.

W dniach 16-17 czerwca 2012 roku, Muzeum Miejskie „Sztygarka’’ już po raz piąty organizuje w Dąbrowie Górniczej Muzealny Festyn Historyczny. Jest to impreza cykliczna, mająca na celu przybliżenie mieszkańcom regionu tzw. „historii żywej”. Idea organizacji Muzealnego Festynu Historycznego zrodziła się w Muzeum „Sztygarka” w roku 2008. Instytucja ta gromadziła już od szeregu lat militaria oraz pamiątki służby wojskowej mieszkańców Dąbrowy Górniczej. - Naszymi działaniami staramy się promować chwałę polskiego oręża, stąd też dzięki stałej współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym pod dowództwem płk mgr inż. Krzysztofa Radwana oraz WKU Będzin pod dowództwem ppłk Mirosława Jodko możemy zaprezentować to, co polska armia ma najlepszego. Obok Wojska Polskiego na naszych imprezach można zobaczyć grupy rekonstrukcyjne odtwarzające armie z różnych okresów historycznych oraz unikatowe pojazdy militarne i technikę wojskową z całego świata - wyjaśnia Beata Smorąg, Dział

FOTO: JB

PIĄTEK, 15 CZERWCA 2012 | NR 24 (120)

Miłośnicy historii będą zadowoleni.

Marketingu i Edukacji Muzeum Miejskiego "Sztygarka". W tegorocznym festynie będziemy mogli zobaczyć dwie ciekawe rekonstrukcje, prezentujące chwałę polskiego oręża. Przybyli zobaczą rekonstrukcję bitwy o Studzianki z okresu II wojny światowej przy udziale muzealnego czołgu T 34 „Ordon” oraz „Droga do Niepodległej” czyli rekonstrukcję legionowej bitwy o Krzywopłoty z okresu I wojny światowej. Stałym punktem muzealnych spotkań militarnych jest uroczysta parada pojazdów przez ulice Dąbrowy Górniczej. Nie mniej ważnym punktem Festynu Historycznego jest uroczysty Apel Poległych. Wielką atrakcją dla zwiedzających będzie również możliwość zobaczenia wozu bojowego Rosomak z Wojskowych Zakładów Mechanicznych z Siemianowic Śląskich czy „Pancerny balet” czyli pokazy dynamiczne sprzętu wojskowego na czołgowisku i wieczorny pokaz artyleryjski. Festyn historyczny tradycyjnie odbywać się będzie na placu za CH Real przy ulicy Katowickiej. JB 12_00313_1


KULTURA www.facebook.com/twojezaglebie

Odpowiedzinapowyższepytanie,należy szukaćwustawieo ochronie praw lokatorów,mieszkaniowymzasobiegminy iozmianieKodeksucywilnego.Jak wiadomo,zawarcieumowynajmumoże byćuzależnioneodwpłaceniaprzez najemcękaucjizabezpieczającejpokrycie należnościztytułunajmulokalu,wtym ewentualnychstrat.Przytymkaucjanie możeprzekraczaćdwunastokrotności miesięcznegoczynszuzadanylokal,

n SZKOLENIA ZAWODOWE, OBSŁUGA BHP I P.POŻ., SZKOLENIA OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO. TEL.605-888-578, WWW.PHUS-ATUT.PL n Usługielektryczne.Tel.511720085. n LEGALIZACJA GAŚNIC TEL. 605-888-578, WWW.PHUS-ATUT.PL

BUDOWLANO-REMONTOWE n Azbest,dekarstwo10latgwarancji,okna. Tel.792-013-569. n Dachy,remontyodAdoZ-sosnobud.pl-500757620

Park na Dolnej Syberce ponownie odwiedzą gwiazdy.

stoi charyzmatyczny wokalista Wojtek Łuszczykiewicz, którego największym atutem jest doskonały kontakt z publicznością. Muzyka Video to nowoczesny, gitarowy rock z pełnymi humoru tekstami. Ze swoim programem kabaretowym wystąpi Andrzej Grabowski. Aktor wykona skecze znane i takie, które dla widzów będą niespodzianką. Nie zabraknie też piosenek w jego wykonaniu. W programie przewidziane są dodatkowe atrakcje dla dzieci. W tym roku ze względu na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbędzie się również transmisja meczu Polska – Czechy. Dni Będzina 2012 rozpoczną się w piątek 15 czerwca o godzinie 17:00 na boisku OSiRu. Tam odbędzie się Super Puchar Polski Energy 2000 Strong Men. Kolejne dni to wydarzenia w Parku na Dolnej

17:00 SuperPucharPolskiEnergy2000 StrongMan(StadionOSiR) SOBOTA,16.06 16:00–17:00 TheStage 17:15–18:30 Video 18:50–20:15 AndrzejGrabowski 20:30–22:30 meczEuro2012w StrefieKibica:Polska–Czechy 22:30–24:00 Zakopower 24:00 pokazsztucznychogniilaserów 16:10–16:45Kompilacja 17:00–18:15Helou!

NIEDZIELA, 17.06 18:30–20:00Enej 20:30–22:00BudkaSuflera Syberce. Ich początek zaplanowano na godzinę 16. Tegoroczne święto Będzina odbywa się pod patronatem “Twojego Zagłębia”. BS

obliczonegowedługstawkiczynszu obowiązującejwdniuzawarciaumowy najmu.Niemniejjednaktrzebapodkreślić,żekaucjapodlegazwrotowidopiero wciągumiesiącaoddniaopróżnienia lokalulubnabyciajegowłasnościprzez najemcę,tymsamymnajemcaniemoże wdowolnymczasiepotrącićwartości kaucjizzaległejopłatyczynszowej. Potrąceniebowiemstajesięmożliwe dopierozchwiląustanianajmu,aniew czasiejegotrwania.Natomiastwkwestii rodzajunależnościzjakichmożebyćpotrąconaprzedmiotowakaucjaprzyjmuje się,żechodzinietylkooewentualny zaległyczynszczyteżodszkodowanie zaszkodywyrządzoneprzeznajemcę nienależytymwykonywaniemjegoobowiązkówwynikającychzumowynajmu, aletakżenależnośćwpłaconaztytułu kaucjipowinnadaćwynajmującemu możliwośćzaspokojeniajegoroszczenia wraziebezumownego korzystaniazlokalu przezlokatora.

§

Czeladzi, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu, Żarkach. Ich pomysłodawcami i głównymi autorami są Karolina i Piotr Jakoweńko - założyciele i członkowie Fundacji Brama Cukermana, która zajmuje się ochroną oraz popularyzacją spuścizny żydowskiej na terenie Będzina i województwa śląskiego, a także prowadzi szereg przedsięwzięć badawczych i edukacyjnych związanych z historią i kulturą żydowską. Muzeum Saturn jest jednym z 7 partnerów zrealizowanego ponadlokalnego projektu. W środę, 20 czerwca, o godzinie 17.00 w Czeladzi odbędzie się oficjalna inauguracja projektu Opowieści Nieobecnych. BS

REKLAMA

REKLAMA

12_01668_1

12_00520_22

n Kupięsamochodyosoboweidostawczedo2tys.zł., stanobojętny.Tel.798-718-455.

NIERUCHOMOŚCI

n DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE, 50 M2, CZĘŚCIOWO UMEBLOWANE. Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM AGD I RTV. CICHE Z PIĘKNYM WIDOKIEM. SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA. TEL.603-906-000.

PRACA

DAM PRACĘ

n Sprzedam mieszkanie, 85,7 mkw w Olkuszu, 5-pokoi,2-łazienki,zmożliwościąprzedzielenianadwa mniejsze.Cena160tyszł.Tel.603-411-107.

n Agentochrony-kursydolicencji/raty,praca/.Tel. (32)203-27-01,605294324,grom@grom-ochrona.pl

n Sprzedam M2, 33 mkw do remontu, na Zagórzu, cena89.000zł,bezpośredników.Tel.510-97-66-55.

n Zatrudnię kierowcę C+E, ciągnik z naczepą - kraj i zagranica.Tel.32/266-72-44,32/266-72-49,605-787-059.

n SPRZEDAMDOMWSŁAWKOWIE.TEL.509-147-706.

Midsummer Céilí

Z

okazji zbliżającego się letniego przesilenia Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza na Midsummer Céilí, irlandzką zabawę taneczną w rytm skocznej celtyckiej muzyki. W programie nauka tradycyjnych tańców rodem z Irlandii oraz pokaz w wykonaniu warsztatowiczów. Wszystkim chętnym do zabawy, a nieznającym jeszcze podstaw tego tańca,

DOMY

organizatorzy proponują krótką naukę podstawowych kroków od godziny 17:30. Wstęp jest wolny – należy jednak tradycyjnie już przynieść wpisowe w postaci jedzenia i picia na wspólny szwedzki stół. Céilí odbędzie się 22 czerwca (piątek) w Ośrodku Kultury w Będzinie (ul. Małachowskiego 43) w godzinach 18:00 – 21:00. BS

REPERTUARY

ul.JANAIIISOBIESKIEGO6

tym jak bardzo z Żydami związana jest Czeladź przekonać się mogą wszyscy, którzy 20 czerwca pojawią się na Rynku. Zaprezentowany tam zostanie audio przewodnik po mieście, który powstał w ramach projektu Opowieści Nieobecnych. Opowieści Nieobecnych to historie o żydowskim świecie, który istniał na tych ziemiach przez kilka stuleci. To prawdopodobnie jedyny taki szlak w Polsce, który wykorzystując nowoczesne środki przekazu, opowiada historię lokalnych społeczności żydowskich. W sumie powstały aż 64 utwory rozpowszechniające przeszłość i dziedzictwo Żydów mieszkających niegdyś m.in. w Będzinie,

n PHU MAREX. Skupujemy samochody do kasacji, wkażdymstanietechnicznymiwizualnym(używane, uszkodzone, powypadkowe). Oferujemy własny transport,płatnośćgotówką,wydajemyzaświadczenia odemontażu.Kontakt:32/348-24-35,696-084-295.

n Gotówka od ręki do 5000 zł! Minimum formalności, zadzwoń: 600-400-288. n 

DĄBROWAGÓRNICZA

O

n Autoskup -każde, najlepiej płacę. Tel.888-666-791.

MIESZKANIA

n Potrzebujesz szybko gotówki na okazyjny zakup. Zadzwoń: 600-400-288.

PIĄTEK, 15.06

AUTO-MOTO

INNE

FINANSOWE

15-21.06.2012

POKAZY PRZEDPREMIEROWE JAK URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ

17.15*** • 19.00* • 20.30***

PREMIERY NAD ŻYCIE ŁOWCY GŁÓW

13.45 • 18.00 • 20.00 • 22.00 12.30 • 16.45 • 20.30****

POZOSTAŁE TYTUŁY KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA PIRANIA 3DD FACECI W CZERNI 3 3D FACECI W CZERNI 3 DYKTATOR MROCZNE CIENIE AVENGERS 3D /DUBBING/ AVENGERS 3D /NAPISY/ NIETYKALNI

10.45 • 13.30 • 16.00 • 18.30 • 21.00 15.15 • 19.30 • 21.30 19.00** • 21.15 14.00 10.30 • 14.45 • 18.45 11.30 • 15.45 11.00 16.15 17.15****

FILMY DLA DZIECI GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE

9.15 • 11.15 • 13.15

KINO KONESERA - TYLKO 20 CZERWCA WSZYSTKIE ODLOTY CHEYENNE`A 19.00 LEGENDA * - SEANS TYLKO 15 CZERWCA, ** - SEANSE OPRÓCZ 15 CZERWCA, *** - SEANSE TYLKO 16 I 17 CZERWCA, **** - SEANSE OPRÓCZ 16 I 17 CZERWCA KINO KONESERA: ZAPISKI Z TOSKANII

WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK – 18 CZERWCA 19.30

POKAZY PRZEDPREMIEROWE: JAK URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ 15.15 * • 20.45** * WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ ** WYŁĄCZNIE W PIĄTEK, SOBOTĘ I NIEDZIELĘ

SOSNOWIEC

prezentuje „Czytanie&Oglądanie”. Wystawa jest o doświadczeniu czytania i o jego materialności. Tło dźwiękowe przygotowane zostało przez Andrzeja Juszczyka. Wernisaż wystawy odbędzie się 22 czerwca w Zamku Sieleckim. Początek – 18:00. BS

Porady prawne Czy istnieje jakiś zapis w ustawie, uprawniający osobę wynajmującą mieszkanie do niezapłacenia ostatniego czynszu? Osoba wpłaciła kaucję na pokrycie ew. strat na początku najmu i w umowie jest zapis, że zostanie ona zwrócona po podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego. Natomiast najemca sam zadecydował o niezapłaceniu ostatniego czynszu, ponieważ kaucja wystarcza na jego pokrycie. Co z pokryciem szkód, jakie zaistniały podczas najmu?

n Przewozydoślubu,białeAUDIS8.Tel.692-900-300.

ul.MODRZEJOWSKA32B

adwiga Sawicka urodziła się w 1959 roku. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tworzy obrazy, fotografie, obiekty i instalacje tekstowe, również w przestrzeni publicznej. W sosnowieckim Zamku Sieleckim za-

n Aby zostać konsultantką Oriflame, wyślij imię i nazwiskosms-emnanumer603959031.Oddzwonimy.

INNE

Opowieści Nieobecnych w Czeladzi

Czytanie&Oglądanie

J

USŁUGI

Już 15 czerwca Dolna Syberka stanie się miejscem rozrywki i dobrej zabawy. W tym roku do miasta przyjadą największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej i kabaretowej. 16 i 17 czerwca Będzin ugości m.in. zespoły: Enej, Zakopower, Video i Budka Suflera. Wystąpią również grupy: Kompilacja, Helou! i The Stage. W programie imprezy organizatorzy przewidują pokaz "strong man", występy zespołów muzycznych, kabaret, a także pokaz sztucznych ogni i laserów. Zagra polska grupa Zakopower. To jeden z najpopularniejszych zespołów ostatnich lat. Muzycy mają na koncie cztery płyty, w tym trzy złote i jedną platynową. Zespół przebojem "Kiedyś ty" wdarł się na polską scenę muzyczną w 2005 roku. Przyjedzie legenda polskiej sceny muzycznej - Budka Suflera z frontmanem Krzysztofem Cugowskim, której początki sięgają 1969 roku. Większość utworów z repertuaru grupy weszło do kanonu polskiej sceny muzycznej. Któż nie zna takich hitów grupy jak "Takie tango" czy "Bal wszystkich świętych". Wystąpi również zespół Enej – laureat tegorocznego Konkursu Super Premier w Opolu. Charakteryzuje go niezwykle żywiołowa muzyka, nawiązująca do wschodniosłowiańskich rytmów, reggae i rocka. Muzycy są zwycięzcami telewizyjnego programu Must Be The Music. Na czele grupy Video

POZOSTAŁE TYTUŁY: ŁOWCY GŁÓW 12.30 • 18.30 W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ BILETY NA TEN FILM W CENIE 14 ZŁ/OS KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA 10.30 • 13.00 • 15.30 • 18.00 • 20.30 PIRANIA 3DD 15:30*** • 19:30 • 21.30 *** Z WYJĄTKIEM SOBOTY I NIEDZIELI KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA… 3D 9.30 • 11.30 • 13.30 FACECI W CZERNI 3 3D 19.00 • 21.15 FACECI W CZERNI 3 13.45 DYKTATOR 16.30 • 20.45**** **** Z WYJĄTKIEM PIĄTKU, SOBOTY I NIEDZIELI AVENGERS 3D /DUBBING/ 11.00 AVENGERS 3D /NAPISY/ 16.00 GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE 10.30 • 14.30 • 17.30 KINO PRZEDPREMIEROWE JAK URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ

REKLAMA

7

OGŁOSZENIA DROBNE

12_00822_1

SOSNOWIEC

MiejskiDomKultury"Kazimierz" zapraszawszystkichnaMłodzieżoweDni Sosnowca,któreodbędąsięwAmfiteatrze wParkuim.JackaKuroniawKazimierzu Górniczym. Tegorocznaedycjaimprezytoznakomitegwiazdy,któredopełniąjubileuszowe obchodyświętamiasta.Jużodgodziny14 wkazimierskimamfiteatrzeprezentować siębędą:czeladzkiArtykuł43',dąbrowski DeTrebles,warszawskiWilsonSquare orazwłodawskiRottenBark.Gwiazdą wieczorubędzienatomiastMarcin "Abradab"Marten,którynascenie pojawisięo21:00.RaperwSosnowcu zaprezentujeswójnajnowszy,solowy albumExtraVertik,którypremieręmiał21 kwietnia2012roku. MłodzieżoweDniSosnowca wParkuim.JackaKuroniaodbędąsięjuż 23czerwca2012roku.Wstępnakoncerty jestbezpłatny. BS

Ruszają Dni Będzina 2012

ul.SIENKIEWICZA2

FOTO:JB

Młodzieżowe Dni Sosnowca

FOTO:JB

ZWYCIĘZCA Z DĄBROWY

PIĄTEK, 15 CZERWCA 2012 | NR 24 (120)

18:30A • 20:45A

BIEŻĄCY REPERTUAR AVENGERS 3D DUBBING 11:30 • 14:15 • 17:00 DYKTATOR 11:00 • 15:45 • 18:30B • 19:30A • 20:30B • 21:30A KRÓLEWNA SNIEŻKA I ŁOWCA 10:00* • 12:40 • 15:20 • 18:00 • 20:40 MEN IN BLACK 3 12:15 • 14:30 • 16:45 • 19:00 • 21:15 MROCZNE CIENIE 13:15 • 17:40 • 20:00 • 22:00! PIRANIA 3DD 19:45B • 21:45 UWODZICIEL 19:30B • 19:45A • 21:45B KINO FAMILIJNE GORYL SNIEŻEK W BARCELONIE KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA. 3D KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA. 2D PIRACI! 2D LEGENDA

11:30 • 13:30 • 15:30 • 17:30 12:00 • 16:15 10:00* • 14:00 10:15*

* - TYLKO W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ, ! - TYLKO W PIĄTEK I SOBOTĘ, A - TYLKO W PIĄTEK, SOBOTĘ I NIEDZIELĘ, B - OPRÓCZ PIĄTKU, SOBOTY I NIEDZIELI


PIĄTEK, 15 CZERWCA 2012 | NR 24 (120)

ZSO NR 9

Wygrali II Turniej Tenisa Stołowego WZespoleSzkółOgólnokształcącychnr9 wSosnowcu,przyul.Jedności7rozegrano IITurniejTenisaStołowegooPuchar DyrektoraZSOnr9wSosnowcu.Czołowi zawodnicyzregionuzapewniliwysoki poziomsosnowieckimrozgrywkom. Wturniejuwystąpiliczołowizawodnicy młodegopokoleniazmiasta,m.in.KadrowiczePolskiKadetów-DominikaBanaś iJanSymczyk,KadrowiczkaReprezentacji Polski–MonikaDobkoorazaktualnimedaliściMistrzostwŚląska:SzymonTwardowski, KarolinaSierugaiSandraSzczecińskaoraz stypendystasosnowiecki-AdrianFabiś.Byli równieżreprezentancizDąbrowyGórniczej izMysłowic.Turniejrozegranow2kategoriach:OPENorazKOBIETYOPEN. Pełnaklasyfikacjazawodówtenisastołowego,kategoriaOPEN(25uczestników): 1miejsce-JanSzymczyk;2miejsce– SzymonTwardowski;3miejsce–Adrian Fabiś;4miejsce–KacperStępień;5miejsce–KarolinaSieruga;6miejsce–Banaś Dominika;7miejsce–MonikaDobko;8 miejsce–MazurekJakub;9miejsce-SkórskiMichał;10miejsce-SzczecińskaSandra; 11miejsce-SiweckaDominika;12miejsce- GłowaczDominik;13miejsce–Robert Jasiński;14miejsce–HaładusJulian;15 miejsce-FilipMatyśkiewicz;16miejsce- WojtczakArleta;17-25miejsceSzafarski Maksymilian;TutajMichał,NowakJakub; MalecWiktor;KanickiPaweł;JachKacper, RatyńskiRoyel. KlasyfikacjaturniejuKOBIETYOPEN(8 uczestniczek):1miejsce-DominikaBanaś, 2miejsce-KarolinaSieruga,3miejsce- SandraSzczecińska,4miejsce–Monika Dobko,5miejsce-MachuraAngela,6 miejsce-DominikaSiwecka,7miejsce -WojtczakArleta,8miejsce-Smoleń JB Natalia. REKLAMA

www.twojezaglebie.pl

Będzin i Sosnowiec biało-czerwone W Parku na Dolnej Syberce w Będzinie i kompleksie sportowym przy ulicy Kresowej w Sosnowcu oficjalnie otwarto strefy, w których przez cały miesiąc mieszkańcy mogą kibicować piłkarzom podczas Mistrzostw Europy.

FOTO:JB

8

SPORT

Jędrzej Bogus j.bogus@twojezaglebie.pl

W obu miastach Zagłębia Dąbrowskiego powstały oficjalne strefy do kibicowania. Ta w Będzinie jest zarejestrowana przez UEFA i na specjalnych telebimach wyświetlane będą wszystkie mecze

Mistrzostw Europy. Strefy kibicowania to również wiele wydarzeń muzycznych i sportowych, które towarzyszą EURO. Już podczas otwarcia na będzińskiej scenie prezentował się zespół Helou, natomiast w Sosnowcu czas przed meczem otwarcia umilał zespół Parkway. Nie zabrakło też oficjalnego przywitania kibiców

przez włodarzy. W Sosnowcu głos zabrał Kazimierz Górski, w Będzinie Łukasz Komoniewski. Strefa Sportu w Sosnowcu i Strefa Kibica w Będzinie podzielone zostały tematycznie. Znalazło się miejsce na dmuchawce dla najmłodszych kibiców, przestrzeń na scenę, telebim i obszar, w którym spożywać można alkohol.

Dodatkowo w Będzinie znalazło się miejsce dla oficjalnego sklepu z kibicowskimi gadżetami. Strefy otwarte będą codziennie do 1 lipca 2012 roku. W Będzinie zabawa rozpoczyna się już o godzinie 9:00, w Sosnowcu natomiast o godzinie 14. Zamknięcie stref następuje około godziny 0:00, po ostatnim meczu dnia. n

AKS NIWKA

Przegrana bez publiczności Wsobotnimostatnimwsezonie 2011/2012meczubiało-zieloniprzy pustychtrybunachprzegralizUnią Strzemieszyce1:4.Honorowąbramkędla niwczanzdobyłKamilObremski. Jakczytamnaoficjalnejstronieklubu AKSNiwka-nietakzapewnewyobrażali sobieostatnimeczwsezoniezawodnicyzielonejkoniczynki,którzyzagrali poniżejoczekiwańiprzegraliprzypustych trybunachzUniąStrzemieszyce1:4. Praktycznieprzezcałespotkanietogoście przodowaliistwarzaliwięcejsytuacji podbramkowych.Jużw13.minucieza sprawąAdrianaPiątkaprzyjezdniwyszli naprowadzenie.Postraciegolaniwczanie próbowaliodrobićstraty,jednakstrzały KamilaKorepty,RobertaChudegoczy MariuszaKoreptybyłyzasłabe,abymogły zaskoczyćstojącegowbramceUnii,Piotra Iwaniuka.Podkoniecpierwszejpołowy szybkozerwalisiępiłkarzezeStrzemieszyc,którzywciąguzaledwietrzech minutzdobylidwiekolejnebramki.Na 0:2wynikpodwyższyłstrzelecpierwszej bramki,AdrianPiątek,achwilępóźniej celnymuderzeniemzgłówkipopisałsię PrzemysławMikoda. Poprzerwiepewnisiebiegoście kontrolowaliprzebiegspotkania.Pokilku nieudanychinterwencjachw68.minucie pięknąsytuacjępodbramkowąstworzył PrzemysławWołczyk,którywypracował piłkęiposłałjąPrzemysławowiMikodemowi,atenkończącakcjęskierował futbolówkędobramki,dającswojejdrużyniewieleradości.Podłamaniwynikiem niwczanieniedalijednakzawygranąi naosiemminutprzedkońcemgry,Kamil Obremski,strzeliłhonorowąbramkędla sosnowiczan.Kilkaminutpóźniejarbiter głównyzakończyłmecz. OPRC. BS 12_00454_4

Twoje Zagłębie 24/2012  

Bezpłatny Tygodnik Regionalny "Twoje Zagłębie" wydawany od 2010r. Poświęcony jest sprawom Zagłębia Dąbrowskiego - Sosnowca, Dąbrowy Górnicze...

Twoje Zagłębie 24/2012  

Bezpłatny Tygodnik Regionalny "Twoje Zagłębie" wydawany od 2010r. Poświęcony jest sprawom Zagłębia Dąbrowskiego - Sosnowca, Dąbrowy Górnicze...