Page 1

Faktura VAT

miejsce wystawienia

2012-10-29

Nr: 1

2012-10-29

ORYGINAŁ

pieczęć sprzedawcy

Sprzedawca: Maciej Chomentowski Ul. Jasna 16, -

data sprzedaży

Nabywca: mLingua Sp.z.o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

NIP: 111-111-11-11 Forma płatności:

Przelew

Bank:

Termin płatności:

2012-11-12

Konto:

Lp.

data wystawienia

Nazwa towaru lub usługi

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

J.m.

ilość

szt.

462.9

24,53

11 354,94

23

2 611,64

13 966,58

szt.

66.8

24,53

1 638,60

23

376,88

2 015,48

3. OBWE; tłumaczenie pisemne POL->ENG; 7694 znaki szt.

4.3

24,53

105,48

23

24,26

129,74

Razem

13 099,02

X

3 012,78

16 111,80

W tym

13 099,02

23

3 012,78

16 111,80

traktaty skonsolidowane; tłumaczenie pisemne POL>ENG; 833177 znaków konstytucja rp; tłumaczenie pisemne POL->ENG; 2. 120172 znaki 1.

Razem do zapłaty złotych: 16 111,80 Słownie: szesnaście tysięcy sto jedenaście złotych osiemdziesiąt groszy

Wystawca:

Druk: www.fajnafaktura.pl

Odbiorca:

Strona 1/1

Faktura VAT  
Faktura VAT  

faktura tworzona w programie 'fajna faktura'

Advertisement