Page 15

DraftSight vs Solid Edge 2D Drafting

DrafSight 2D. A jeśli producentów oprogramowania stać na to, by w pełni sprawne rozwiązania oferować bezpłatnie (w oczekiwaniu na ewentualne korzyści materialne w przyszłości), to również darmowe oprogramowanie ma sens, nie tylko z punktu widzenia końcowego użytkownika. Dodam, że szczęśliwie owo darmowe, bezpłatne oprogramowanie jest nieporównywalnie lepszej jakości, niż np. bezpłatny podręcznik dla szkół podstawowych... Kartka z historii Jednym z pierwszych bezpłatnych rozwiązań CAD do użytku komercyjnego był najprawdopodobniej DWG Editor. Miał on służyć promowaniu środowiska 3D wśród osób, które do tej pory pracowały z systemami 2D. W jaki sposób, skoro był aplikacją 2D? Cóż, z założenia miał umożliwiać „płynne przejście” od „standardowego” AutoCAD’a 2D do modelowania 3D w SolidWorks. I z definicji i samej nazwy DWG Editor istotnie otwierał wszystkie formaty DWG i DXF, a sam producent podkreślał duże podobieństwo między tą aplikacją, a AutoCADem. Niewykluczone, że gdyby DWG Editor był oferowany bezpłatnie nie tylko z komercyjną wersją SolidWorks, ale dla każdego zainteresowanego (tak jak obecnie DraftSight), współczesny rynek systemów CAD wyglądałby inaczej. Przygotowany przez SolidWorks „DWG Editor”, oparty o IntelliCAD, rzeczywiście zdumiewał swym podobieństwem do konkurencyjnego, komercyjnego rozwiązania. I nie chodziło tutaj tylko o „czarne tło”, czy też praktycznie identyczny interfejs użytkownika, ale także o elementy sięgające dalej. W przypadku DWG Editora na pewno było to pole poleceń tekstowych pozwalające na wykorzystanie tzw. „lisp”, charakterystycznych dla środowiska AutoCAD i bardzo cenionych przez jego użytkowników. Identyczne były także skróty klawiaturowe, siatki, sposoby rysowania obiektów etc. Ale opinie o DWG Editorze, szczególnie wśród osób pracujących z AutoCAD – nie były przychylne. Mimo zorganizowania przez SolidWorks sprawnej kampanii mar-

vs Solid Edge 2D Drafting

Łuki, okręgi i linie Punkty i pierścienie Wypełnienie pełne i gradientowe Notatki Wymiary: długość łuku, promień, średnica, linia bazowa, liniowe, współrzędnościowe Tabele Rzuty Bloki i atrybuty bloków Maski i region Elipsy i łuki eliptyczne Wzory kreskowania ANSI i ISO Tolerancje, linie wiodące i znaczniki środka Polilinie, polilinie 3D i splajny Tabela 1. Elementy tworzenia rysunku dostępne dla użytkownika porównywanych systemów CAD 2D

DrafSight

vs Solid Edge 2D Drafting

Siatka i przyciąganie Wybieranie elementów za pomocą filtrów, funkcji inteligentnego wyboru lub według okna, okna przecinającego, linii przecinającej, okna wielobocznego Fazowanie i zaokrąglenie Cofanie i ponawianie operacji Uzyskiwanie informacji o obszarze, odległości lub współrzędnych Linie nieskończone, półproste i punkty odniesienia Możliwy do dostosowywania układ współrzędnych Style tekstu Style wymiarów Menedżer warstw Układ jednostek miar Style tabel Przenoszenie, skalowanie i obrót Rozciąganie i zmiana długości Odbijanie lustrzane, kopiowanie, odsuwanie i kopiowanie wzorów Przycinanie i wydłużanie Podział i spajanie Tabela 2. Narzędzia edycji i tworzenia rysunku

ketingowej związanej właśnie z wprowadzeniem DWG Editora i samej filozofii udostępnienia aplikacji umożliwiającej przejście z 2D do 3D bezpłatnie. Dlaczego tak się działo?

Zbyt blisko AutoCAD, za daleko SolidWorks? W jednym z wcześniejszych opracować właśnie tak identyfikowałem ten problem: DWG Editor, chociaż był dobrym narzęwydanie 1(18) 2014 CADblog.pl

15

Profile for Maciej Stanisławski

Cadblogpl nr 1(18)2014 HQ  

CADblog.pl – blog i czasopismo (e-zine) o tematyce CAD, CAM, CAE, modelowania 3D, projektowania w 2D, zagadnieniach PLM, PDM, polskich proje...

Cadblogpl nr 1(18)2014 HQ  

CADblog.pl – blog i czasopismo (e-zine) o tematyce CAD, CAM, CAE, modelowania 3D, projektowania w 2D, zagadnieniach PLM, PDM, polskich proje...

Advertisement