Page 66

Strefa PLM

Źródło: Aras Corp.

Aras Innovator

Rys. 4.

Proces instalacji uruchamiamy, klikając dwukrotnie plik InnovatorSetup.msi. Postępujemy dalej zgodnie z zaleceniami programu instalacyjnego (klikamy Next, akceptujemy warunki licencji). Zatrzymamy się na chwilę przy trzecim wyświetlonym ekranie (rys. 4.). Aby kontynuować instalację, musimy upewnić się, że: • mamy uprawnienia administratora (być Adminem to brzmi dumnie ;)), • mamy zainstalowany SQL Serwer, • znamy login i hasło do SQL Serwer :), • otrzymaliśmy/wygenerowaliśmy klucz licencji. Dokonujemy wyboru miejsca instalacji plików obsługi serwera; możemy oczywiście zdecydować się na domyślny katalog C:\Program Files (x86)\Aras\ Innovator\...

Rys. 5.

Rys. 6.

Możemy także wybrać, jaki typ instalacji nas interesuje: typowy, czy użytkownika (custom); w pierwszym przypadku zainstalowany zostanie cały system wraz z jego wszystkimi komponentami, w drugim możemy zadecydować, które funkcjonalności/moduły Aras Innovator będą dla nas przydatne. Oczywiście pominięte na tym etapie komponenty możemy zainstalować w późniejszym okresie, chociaż nie będzie to takie proste (pamiętajmy też o zapisaniu obrazu płyty instalacyjnej, najlepiej na zewnętrznym nośniku). Następnie system zarząda od nas wprowadzenia klucza licencji (rys. 6). Teraz będzie trochę trudniej :) Konfiguracja Web Serwera

Rys. 7.

66

wydanie 1-2(19-20)2015 CADblog.pl

Utworzenie alternatywnej nazwy web serwera jest niezbędne do przygotowania wirtualnego katalogu dla Aras Innovator; katalog ten posłuży nam do uzyskania dostępu do środowiska pracy Aras Innovator. Postać takiego adresu katalogu to http://<servername>/ /<web_alias>, gdzie <servername> to numer IP lub nazwa serwera, na którym instalowany jest Aras Innovator. Zaznaczenie opcji „Set up localhost connection...” zalecane jest przy testowaniu rozwiązania, powoduje ono przyjęcie

domyślnych opcji instalacji związanych z licznymi ograniczeniami użytkownika – wystarczającymi do wypróbowania rozwiązania, ale utrudniającymi pracę... SMTP Setup

Na tym etapie musimy umożliwić Aras Innovatorowi komunikowanie się z różnymi użytkownikami (wysyłanie wiadomości bezpośrednio z systemu etc.). W okienku (rys. 7) wpisujemy URL naszego serwera poczty (domyślnie wprowadzona jest tam wartość „queue”, która na potrzeby instalacji wystarczy, ale należy ją później właściwie skonfigurować). Kolejny etap to wybór języka, a następnie konfiguracja serwera Vault (nazwa, URL serwera aplikacji, ścieżka dostępu do plików współdzielonych przez Vault i Innovator). Adres URL serwera ma postać: http://<servername>/<web_alias>/ <Server>/InnovatorServer.aspx ,

gdzie: • <servername> to nazwa serwera Aras Innovator (gdy system zainstalowany jest lokalnie, domyślna nazwa to „localhost”), • <web_alias> to miejsce na nazwę wirtualnego katalogu ustalonego wcześniej dla Aras Innovator (rys. 8). Adres ścieżki dostępu do współdzielonych plików może mieć postać C:\Aras\Vault.

Kolejne okno służy do ustalenia parametrów serwera konwersji. Ponieważ jest on wykorzystywany tylko przy specyficznych obszarach zastosowań, domyślnie ten krok pomijamy, klikając Next. Ew. szczegóły dotyczące indywidualnego dostosowania serwera konwersji do potrzeb użytkownika, można znaleźć w dokumentacji na stronie Aras.com (dokładny link na końcu artykułu). Konfiguracja bazy danych

Kolejne okno pozwala na skonfigurowanie jednej lub więcej baz danych dla Aras Innovator. Możemy utworzyć nowe bazy danych lub wykorzystać już istniejące. Na tym etapie musimy mieć uprawnienia administratora dla Microsoft SQL Server.

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Advertisement