Page 50

Systemy CAD 2D/3D AutoTURN czyli CAD inaczej...

!

AutoTURN jest nakładką ą na programy y CAD: AutoCAD, ZWCAD+, BricsCAD, Civil vil 3D, MicroStation (dokładne e wersje programów, amów, mów oraz wymagania sp przętowe są opisane pisane isane na stronie domow wej: autoturn.net.pl). et.pl) et.pl). Jest możliwość uzyskania w pełni funkcjonalnej nalnej alne czasowej wersji testowej progrramu.

Rys. 7. Trajektoria „pociągu drogowego” dla prędkości 5 km/h w zakręcie...

Nie da się tego pokazać na statycznym rysunku, ale cały obrys jest tworzony dynamicznie. Pojazd „trzymamy” pod kursorem myszki, a program w czasie rzeczywistym rysuje obrys, a także pokazuje dalszą, potencjalną trajektorię, przy założeniu maksymalnego skrętu w prawo i w lewo. Po kliknięciu przyciskiem myszki utworzony zostaje segment trajektorii, a my możemy rysować dalej. Oczywiście, utworzone segmenty możemy edytować: zmieniać przebieg, usuwać i dodawać. Prędkość Wróćmy teraz do prędkości jazdy. Jak wspomniałem wcześniej, w oknie aplikacji mogę określić, z jaką prędkością będzie się poruszał pojazd. Proszę zerknąć na rysunek 7. Narysowałem tam trajektorię pojazdu dla prędkości 5 km/h, przy założeniu maksymalnego skrętu w lewo lub w prawo. Ktoś jednak może słusznie zauważyć, że taka prędkość jest odpowiednia dla maksymalnych skrętów, ale – jeśli narysuję prostą trajektorię – to prędkość musi być ciągle tak mała? Jeśli narysuję 30 odcinków prostych, a na końcu manewr zawracania, to czy całą drogę pojazd musi jechać tak wolno? Okazuje się, że nie. Prędkość, którą ustawiamy, to tylko sugestia dla programu na temat tego, jaką minimalną prędkość dopuszczamy. Jeśli narysujemy odcinek prosty, to pojazd będzie przyspieszał do maksymalnej zadanej prędkości.Wobec tego w jaki sposób na trajektorii oznaczyć prędkość? Służy do tego specjalna funkcja, dość zawiła jeśli chodzi o konfigurację, dlatego też pokażę po prostu rezultat działania na rysunku 8. Prostopadle do osi trajektorii rysowane są linie oraz oznaczana jest prędkość. Zielony kolor linii oznacza 50

wydanie 1-2(19-20)2015 CADblog.pl

przyspieszanie, czerwony – hamowanie. Brak linii oznacza stałą prędkość. Na wykresie (rys. 8) pokazałem prędkość pojazdu w zależności od przebytej drogi. Możliwe jest także wygenerowanie wykresu kąta skrętu kół w zależności od drogi. Widok z góry Pokazałem kilka funkcji do rysowania i analizy trajektorii z góry, przyszedł czas na analizę trajektorii, patrząc na pojazd z boku. Dlaczego? Otóż czasami zachodzi potrzeba analizy wjazdu na wzniesienie lub na rampę. Musimy wtedy wziąć pod uwagę kąt natarcia, zejścia, oraz kąt rampowy. W AutoTURN wystarczy narysować jedynie kształt rampy (podjazdu) i wskazać go. Program sprawdzi występowanie kolizji, a jeśli te wystąpią – zaznaczy je na czerwono. Dodatkowo możemy wskazać do dwóch punktów i określić ich położenie początkowe. Zostaną one przeciągnięte wzdłuż trajektorii, ale w pozycji niezmienionej względem pojazdu. Niebieska linia powyżej i poniżej pojazdu oznacza margines bezpieczeństwa, którego wielkość można regulować. Rysunek 9. przedstawia przykładową analizę wraz z zaznaczonym miejscem kolizji. Analiza 3D Skoro wykonujemy analizę w dwóch rzutach, to czy możemy przeprowadzić analizę w przestrzeni? Jak najbardziej, taki typ jest również dostępny w programie (rys. 10). W pierwszym kroku należy określić powierzchnię terenu, następnie możemy już rozpocząć rysowanie trajektorii.

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  
Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Advertisement