Page 46

Poznajemy systemy CAD SOLIDWORKS 2016

Rys. 4. Różnice między interfejsem użytkownika w SOLIDWORKS 2015 i 2016. Narzędzia szkicownika (wyżej) i adnotacji (niżej)...

kową opcją dostępną z menu polecenia, nie ma potrzeby (po wyjściu z polecenia) usuwania błędnego wystąpienia i generowania nowego rysunku (z właściwym kierunkiem wystąpienia). Mała rzecz, a cieszy.

Pojawiła się także (rysunek 5 poniżej) możliwość dzielenia okręgów i łuków na segmenty i ustalania dla nich określonych relacji (narzędzie dostępne m.in. z poziomu Tools >Sketch Tools > Segment).

Rys. 5. Udoskonalone narzędzie segmentacji łuków i okręgów...

46

wydanie 1-2(19-20)2015 CADblog.pl

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...