Page 42

Poznajemy systemy CAD NX 10

W NX 10 0 przewidziano nowe metody wykon ykon nywania przekrojów. Obecnie możliwe je jest poprowadzenie przekroju przez dowolne punkty

Rys. 8. Parametryczne wydłużanie powierzchni

• Replace Face – polecenie zostało wzbogacone o możliwość zastąpienia ścinaki poprzez wskazanie płaszczyzny, a nie (jak dotychczas) tylko innej ścianki (rys. 8).

Zapewniono szybszą edycję linii przekroju przez dynamiczne przeciąganie punktu. NX 10 automatycznie wykonuje przerwanie linii wymiarowej, gdy przecina się ona z inną linią.

Rys. 9. Zmiana ścianki przy wykorzystaniu płaszczyzny

• Wrap/Unwrap Curve – zyskało możliwość rozwijania punktów oraz krawędzi z dowolnej powierzchni rozwijalnej.

Rys. 11. Automatyczne wstawianie przecięć w przypadku wzajemnego przecinania się linii wymiarowych Rys. 12. Widok automatycznego wykonania przerwy

Drafting W NX 10 przewidziano nowe metody wykonywania przekrojów. Obecnie możliwe jest poprowadzenie przekroju przez dowolne punkty. Segmenty przekroju nie muszą być do siebie prostopadłe (rys. 10). Definiowanie odbywa się przez narysowanie linii narzędziami podobnymi do szkicownika. Oczywiście, przekrój można wykonać także w tradycyjny sposób, bez rysowania linii.

Rys. 10. Poprowadzenie przekroju przez dowolne punkty

42

wydanie 1-2(19-20)2015 CADblog.pl

na linii wymiarowej

Podsumowanie Wymienione wyżej nowości stanowią ułamek wprowadzonych zmian zlokalizowanych w module do projektowania. Informacje o pozostałych usprawnieniach można znaleźć na stronie www.camdivision.pl. ‰

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Advertisement