Page 36

Poznajemy systemy CAD Onshape

Rys. 8. Podczas rysowania szkicu, dużą pomoc stanowią automatyczne linie pomocnicze i odniesienia do już istniejących elementów rysunku...

Rys. 9. Zamknięty szkic możemy zaznaczyć albo w oknie zawierającym listę/drzewo operacji, albo zaznaczając go na rysunku/modelu...

Rys. 10. Wyciągnięcie realizujemy za pomocą polecenia Extrude...

36

wydanie 1-2(19-20)2015 CADblog.pl

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...