Page 33

Onshape

Rys. 3. Okno startowe. Widoczna lista projektów/plików aktualnie realizowanych, podgląd zaznaczonego pliku, u góry paski sygnalizujące zajętość przestrzeni prywatnej i liczbę prywatnych projektów...

Gdy mamy już założone konto, logujemy się do systemu i otwieramy – a właściwie tworzymy – nowy dokument (polecenie Create, dostępne na przycisku w lewym górnym rogu ekranu). Na tym etapie możemy dokonać wyboru, czy tworzymy dokument do przestrzeni publicznej (widoczny dla wszystkich użytkowników Onshape), czy do prywatnej. Oczywiście status dokumentu będziemy mogli zmienić w zasadzie w dowolnym momencie (tylko nie podczas edycji).

Rys. 4. Dokumenty (projekty) możemy przechowywać w chmurze w przestrzeni prywatnej (u góry), lub publicznej...

Wpisujemy nazwę i wciskamy Ok lub Create public document (w zależności od wybranego statusu). Ukazuje nam się przestrzeń robocza, ikonki UI zgrupowane u góry, w oknie po lewej stronie drzewo operacji, a w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej symbol układu współrzędnym wraz z menu widoków (dodatkowo kliknięcie na małą ikonkę poniżej powoduje wywołanie rozwijanego menu, pozwalającego na dostosowanie sposobów wyświetlania modelu – rys. 5). I dalej postępujemy intuicyjnie – jak w Solid Edge, SOLIDWORKS, bądź innym systemie CAD 3D. Wybieramy płaszczyznę, na której następnie rysujemy (np. za pomocą narzędzia linii) nasz szkic do wyciągnięcia. Naprawdę, przy wydajnym łączu łatwo zapomnieć o tym, że pracujemy w oknie przeglądarki... Każdą wykonaną operację zatwierdzamy, klikając kursorem na zielony znaczek w oknie aktualnie wykonywanej operacji. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że w Onshape, w każdym nowo tworzonym dokumencie, wymiary domyślnie ustawione są na system calowy, a nie metryczny. Możemy to zmienić, wchodząc w opcje dokumentu i wybierając pole Units (z ang. jednostki). Po narysowaniu i zamknięciu szkicu, do jego wyciągnięcia posłużymy się operacją... Extrude :). Można się było tego spodziewać, natomiast warto zaznaczyć, że operacja ta posłuży nam także do wykonania wyciągnięcia wycięcia – dzięki opcjom operacji, co – mam nadzieję – widać na rysunkach (widać także, że zapomniałem o zmianie jednostek, można to oczywiście zrobić w trakcie pracy i skorygować nasz model tak, by spełniał założone wartości metrycznie, a nie w calach). wydanie 1-2(19-20) 2015 CADblog.pl

33

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Advertisement