Page 24

CAD 2D w praktyce DraftSight & Solid Edge 2D Drafting

Rys. 15. Rysujemy pierwszy fragment naszego okręgu w izometrii...

Powtarzamy czynności i rysujemy przeciwległą „ćwiartkę” okręgu, tym razem jako środek łuku przyjmując lewy dolny róg szkicu. Teraz, aby wykonać pozostałe fragmenty szkicu, wykorzystam punkty przecięcia wykonanych wcześniej linii pomocni-

Rys. 16. ... i kolejny, przeciwległy łuk.

24

wydanie 1-2(19-20)2015 CADblog.pl

czych (jak je nazwałem – „cięciw”). Starałem się to pokazać na rysunkach 17 i 18. Jak widać, teraz oprócz naszego upragnionego „okręgu w izometrii”, na nasz szkic składa się wiele zbędnych elementów. Usuwamy je narzędziem „Przytnij”. Zdecydowałem się

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Advertisement