Page 23

DraftSight & Solid Edge 2D Drafting

Rys. 13. Kolejne etapy wykreślania siatki w obszarze równoległoboku. Solid Edge 2D Drafting ułatwia rysowanie linii równoległych, łączenie odcinków w połowie ich długości etc. Korzystajmy z tego, bo od precyzyjnie wyrysowanej siatki zależy powodzenie dalszych operacji...

Zwróćmy uwagę, aby rysowane linii były „zaczepione” dokładnie w połowie długości boków naszej figury, tworzącej ramę do rysowania okręgu. To nie wszystko, musimy jeszcze przeprowadzić kilka „cięciw”; ich punkty przecięcia wyznaczą miejsca zaczepienia do rysowania fragmentów łuków, z których powstanie szkic okręgu... w izometrii.

Jak widać na ilustracjach, w praktyce jest to prostsze, niż wynikałoby to z lektury niniejszego opisu. Zaczynamy od wybrania narzędzia rysowania łuku stycznego, a jako typ rysowanego łuku wybieramy „łuk ze środka”. Jako pierwszy środek wybieramy prawy górny róg naszego szkicu i rysujemy... dolną lewą „ćwiartkę”, jak widać na rysunku 15 (na kolejnej stronie).

Rys. 14. Gdy „siatka” jest już gotowa, sięgamy po narzędzie rysowania łuku ze środka...

wydanie 1-2(19-20) 2015 CADblog.pl

23

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...