Page 22

CAD 2D w praktyce DraftSight & Solid Edge 2D Drafting

Rys. 10. Narzędzie rysowania linii pomoże nam w narysowaniu okręgu w izometrii w Solid Edge 2D Drafting

Najpierw posłużymy się narzędziem rysowania linii. Zaczepiamy ją „gdzieś w przestrzeni” i przeciągamy w lewą stronę ekranu. Jej długość określmy powiedzmy na 60 mm, a kąt, pod jakim rysujemy – na 150°. Nie zmieniając narzędzia, rysujemy kolejny odcinek o tej samej długości, ale kąt określamy na 90°. I kolejny, 60 mm, kąt 330°. Ostatni odcinek to kąt -90°, łączymy go z punktem, z którego zaczęliśmy szkicować pierwszy odcinek. Teraz dokonamy podziału naszego „rombu” (równoległoboku) na cztery identyczne pola – aby wyznaczyć miejsca zaczepienia do rysowania fragmentów okręgu (rys. 13).

Rys. 11. Rysujemy równoległobok w izometrii, posłuży nam do wyznaczenia siatki, w którą wpiszemy nasz okrąg. Z opisu może wydawać się to trudniejsze, niż jest w rzeczywistości...

Rys. 12.

22

wydanie 1-2(19-20)2015 CADblog.pl

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Advertisement