Page 21

DraftSight & Solid Edge 2D Drafting

Rys. 7. Kursor w izometrii, wyświetlanie w izometrii, ale różnicy w sposobie rysowania okręgu nie ma. Dlatego skorzystamy z narzędzia elipsy (rys. 8)...

Rys. 8. W oknie wierszy poleceń pojawią się nam dodatkowe opcje, dookreślające naszą elipsę, a w zasadzie jej rodzaj: Łuk eliptyczny, Środek, Izometryczny okrąg (rys. 8). Wybieramy opcję „I” – wpisujemy ją z klawiatury.

W oknie wierszy poleceń pojawią się nam dodatkowe opcje, dookreślające naszą elipsę, a w zasadzie jej rodzaj: Łuk eliptyczny, Środek, Izometryczny okrąg (rys. 8). Wybieramy opcję „I” – wpisujemy ją z klawiatury. Teraz możemy przystąpić do rysowania „okręgu” w izometrii... a wszystko w środowisku 2D :). 3D w 2D Drafting Przejdziemy teraz do Solid Edge 2D Drafting. Tutaj będziemy musieli napracować się trochę więcej, nie będziemy za to zmuszeni do zmiany jakichkolwiek ustawień systemu (chociaż podobną do tej metodą można narysować okręg także w DraftSight). Środowisko systemu oferowanego przez Siemens PLM Software odbiega od tego, do czego przyzwyczaili się użytkownicy systemu AutoCAD i jego klonów, stąd także wynika różnica w sposobie realizacji zadania.

Rys. 9. Okrąg w izometrii narysowany narzędziem elipsy...

wydanie 1-2(19-20) 2015 CADblog.pl

21

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...

Advertisement