Page 20

CAD 2D w praktyce DraftSight & Solid Edge 2D Drafting

Rys. 4. W opcjach Siatki ustawiamy orientację na izometryczną. Efekt zastosowanej zmiany widać na rysunku 5. Nie oznacza to jednak, że narzędzia rysunkowe dostosują się do nowego widoku automatycznie...

Rys. 5. Kursor krzyżykowy, siatka w orientacji izometrycznej...

Ale jeśli myślimy, że teraz wystarczy wybrać narzędzie rysowania okręgów, to niestety jesteśmy w błędzie. Klawiszem F5 możemy zmienić sobie płaszczyznę, na której będziemy rysować nasz szkic (aktualna płaszczyzna wyświetlana jest w oknie wierszy poleceń pod oknem graficznym, rys. 6), ustawmy płaszczyznę lewą i spróbujmy narysować okręg (rys. 7). Jak widać, jest on w rzucie płaskim, a nie w izometrii. Cofnijmy rysowanie okręgu i wybierzmy narzędzie rysowania elipsy. 20

wydanie 1-2(19-20)2015 CADblog.pl

Rys. 6. Zmiana płaszczyzny roboczej następuje klawiszem F5. Aktualna płaszczyzna wyświetlana jest w oknie poleceń...

Cadblog.pl wydanie 1-2(19-20) 2015  

Kolejne e-wydanie czasopisma CADblog.pl, a w nim m.in. Onshape, Aras Innovator, rysunek izometryczny w DrafSight i Solid Edge 2D Drafting, n...