Page 1

Machine learning hot or not? Maciej Jaśkowski MIMUW Instytut Podstaw Informatyki PAN


Klasyfikacja


Klasyfikacja


Regresja liniowa


Za: Sztuczna Inteligencja i Systemy Doradcze


Sieci Bayesowskie ● Modele Markowa (ukryte) ● Sieci neuronowe ● Programowanie genetyczne ● ... ●


Antyspamy


Uczenia maszynowego jest dyscypliną naukową, która jest zaangażowanych w projektowanie i rozwój algorytmów, które pozwalają komputerów zachowania się rozwijać w oparciu o empiryczne dane, jak rozpatrywać z czujnika danych lub baz danych


Tom Mitchell


czy

?


Tom Mitchell


Uczenie się wieloma zmysłami


Machine learning vs Human learning


Machine learning vs Human learning


Grupa wzajemnej adoracji? ● Koło naukowe? ● Seminarium? ●


Grupa wzajemnej adoracji? ● Koło naukowe? ● Seminarium? ●

Podstawowy przymiot członka: Zainteresowanie tematem


maciej.jaskowski@gmail.com

Wybór źródeł: Tom Mitchell o wydziale Machine Learning na Carnegie Mallon University: http://videolectures.net/mlas06_mitchell_itm/ ● Tom Mitchell, uczenie się wieloma zmysłami: http://videolectures.net/mlas06_mitchell_sla/ ● Tom Mitchell, czytanie w myślach: http://www.sciencemag.org/content/320/5880/1191.abstract ● Czytanie w myślach (video): http://videolectures.net/youtube_tom_mitchell_bmcs/ ●

Machine Learning - Hot or not?  

Flashtalk o tym, że warto się zajmować Machine Learningiem.

Machine Learning - Hot or not?  

Flashtalk o tym, że warto się zajmować Machine Learningiem.

Advertisement