Page 1

BEZPŁATNY KWARTALNIK sekcji szermierczej Warty-muszkieterowie pozna

02 (01/2013)

Muszkieterowie ODZNACZENI ZA WSPIERANIE MŁODYCH SZERMIERZY STRONA 3

Zmiany organizacyjne w roku 2013 STRONA 4

M J PIERWSZY TRENING STRONA 7

www.szermierze.pl


w tym numerze

Muszkieterowie ODZNACZENI ZA WSPIERANIE MŁODYCH SZERMIERZY

zMIANY ORGANIZACYJNE W ROKU 2013 (KALENDARIUM I KLASYFIKACJA)

3 4 7

m J PIERWSZY TRENING

8

AKTUALNO CI

Redakcja „ wiat według Szermierzy” wydawca: Sekcja szermiercza Ks Warta Pozna Adres redakcji: Droga Dębi ska 12 61-555 Pozna kontakt: szermierka@kswarta.pl Redagują: redaktor naczelna Marta witkowska

PIOTR OGARZY SKI – NOWY TRENER W NASZYM SZTABIE

10

ZIMOWE OBOZY SZERMIERZY Z WARTY

11

stali wsp łpracownicy: Mateusz witkowski leszek jarosławski dorota zieli ska Alicja Majcherek oprawa graficzna, zdjęcia i łamanie tekstu:

maciej Bronikowski

ODWAŻNA DECYZJA

12

jESTE TYM CO JESZ...

15

Drodzy czytelnicy ! Chcemy od tego numeru jeszcze bardziej poczuć szermierczego ducha na łamach naszego pisma. Dlatego proponujemy dwie nowe, stałe rubryki. Pierwsza z nich pn. „Fleszem” - tytułem i zawartością nawiązuje do elementu techniki szermierczej, który cechuje błyskotliwość, celność i skuteczność. Druga pn. „Między nami szermierzami” - będzie redagowana przez zawodników naszej sekcji. Życzymy miłej lektury!

2


3

MUSZKIETEROWIE ODZNACZENI ZA WSPIERANIE MŁODYCH SZERMIERZY Marek Feruga, Prezes Grupy Muszkieterów, oraz Eliza Orepiuk, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji otrzymali od Klubu Sportowego Warta Poznań złote odznaki za wspieranie młodych szermierzy. i dla wielu osób sposób na życie. Dlatego też powinniśmy rozwijać sportowe talenty zdolnej młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu szermierka stanie się pasją jeszcze większej liczby dzieci, które w przyszłości mają szansę stanąć na najwyższym olimpijskim podium – zaznacza Eliza Orepiuk. Przyznane wyróżnienie jest w y ra ze m p o d z i ę ko wa n i a d l a Grupy, zrzeszającej właścicieli

Prezes Grupy Muszkieterów - Marek Feruga otrzymuje Złotą Odznakę KS Warta Poznań z rąk prof. Zygmunta Vetulaniego

sportu. Chcemy nadal wspierać ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, pomagając im w rozwoju kariery – podkreśla Marek Feruga, Prezes Grupy i Fundacji Muszkieterów. Odznaczenie odebrała również Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów, pani Eliza Orepiuk: Sport to nie tylko zdrowie, ale także pasja

Tekst: http://muszkieterowie.pl/ Zdjęcia: archiwum KS Warta, Maciej Uliński/ CSF poznań

supermarketów Intermarché i Bricomarché, za zasługi i wspieranie sekcji szermierczej Klubu Sportowego Warta-Muszkieterowie Poznań, przede wszystkim za polepszanie warunków sportowych młodych szermierzy oraz mecenat nad, organizowaną rok rocznie od 2008 r., jedną z najważniejszych imprez szermierczych w Europie, tj. „Europejskim Festiwalem Szermierki”. Grupa Muszki-

eterów realizuje te działania w ramach projektu „Olimpijska Akademia Muszkieterów”, który zainicjowała wspólnie z Klubem Sportowym Warta Poznań w 2009 r. Jestem przekonany, że Pan Prezes Marek Feruga i będące pod wodzą Pani Elizy Orepiuk biuro Dyrekcji Komunikacji Grupy Muszkieterów wierzą w misję naszej działalności zarówno na płaszczyźnie sportowej jak i organizacyjnej. Z uwagi na swój wkład w rozwój sekcji szermierczej zasłużyli na to szczególne wyróżnienie. Dzięki współpracy z Grupą Muszkieterów szermierze z naszego klubu należą do czołówki młodych szermierzy w kraju. Mamy nadzieję, że ich dobre wyniki zaowocują w przyszłości medalami zdobytymi podczas międzynarodowych imprez i kiedyś będziemy mogli wspólnie cieszyć się z medali zdobytych przez nich na Igrzyskach Olimpijskich – podkreśla Mateusz Witkowski, trener KS Warta-Muszkieterowie Poznań oraz koordynator z ramienia Klubu projektu „Olimpijska Akademia Muszkieterów”. fot. Maciej Uliński/ CSF poznań

P

rzedstawiciele Grupy Muszkieterów odebrali jedno z najważniejszych odznaczeń KS Warta Poznań podczas jubileuszowej gali z okazji 100lecia Klubu Sportowego. Bardzo cieszę się z przyznania mi tego zaszczytnego odzaczenia. Jako Muszkieterowie jesteśmy blisko związani z szermierką, dlatego też zależy nam na popularyzowaniu, wśród dzieci i młodzieży, tego pięknego

Eliza Orepiuk - Kierownik Dyrekcji Komunikacji grupy Muszkieterów uhonorowana przez prezesa KS Warta Poznań - Marka Łbika.


4 Tekst: Mateusz Witkowski Zdjęcia: archiwum KS Warta

Zmiany organizacyjne w roku 2013 W nowym roku naszą sekcję czekają pewne zmiany organizacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma najważniejszymi punktami wprowadzonymi na rzecz poprawy poziomu szkolenia sportowego. 1. Zmianie uległy nazwy grup szkoleniowych, terminy zajęć treningowych oraz składy osobowe poszczególnych grup szkoleniowych. Wprowadzone przez Radę Trenerów zmiany mają na celu zwiększenie efektywności szkolenia sportowego w naszym Klubie. Dzięki powyższym korektom zmniejszy się liczebność grup, a co za tym idzie trener będzie miał większą możliwość udzielania lekcji indywidualnych oraz urozmaicania zajęć. Należy zaznaczyć, że raz na kwartał trenerzy będą korygowali składy poszczególnych grup szkoleniowych. Pierwsza „14” na liście klasyfikacyjnej juniorów młodszych będzie stanowiła elitarną grupę szkoleniową – Olimpijską Akademię Muszkieterów (uzupełnienie grupy będą stanowić zawodnicy starsi).

trener Krzysztof Grącki Rycerze

trener Bartosz Hekiert Szkółka

z rodzicami, ale ten fakt zgłaszają trenerowi organizującemu wyjazd. Ranking prowadzony będzie na bieżąco, a lista „liczonych” turniejów i tabela punktowa (zasady zdobywania punktów) znajduje się w zakładce RANKINGI. W uzasadnionych przypadkach trener będzie mógł powołać na zawody zawodnika nie posiadającego dostatecznej ilości punktów (choroba itp.) Poprzez listy klasyfikacyjne prowadzony będzie dobór do poszczególnych drużyn (4 osoby) startujących na mistrzostwach Polski. 4. Powstanie zakładka REGULAMINY, w której zainteresowani będą mogli odszukać przepisy - m.in. dotyczące wymagań sprzętowych, zasad zachowania się na sali szermierczej oraz obowiązków zawodnika

trener Andrzej Witkowski Szermierczy Talent

2. Każda grupa szkoleniowa będzie miała swojego TRENERA OPIEKUNA, który udzielać będzie wszystkich informacji rodzicom i zawodnikom. Do obowiązków TRENERA OPIEKUNA należy również kontrola „zdolności lekarskich”, planowanie treningu, rejestracja środków treningowych oraz sprawdzanie obecności na zajęciach. Informacja o terminach zajęć znajduje się w zakładce PLAN TRENINGOWY (www.szermierze.pl). 3. Wprowadzone zostaną listy klasyfikacyjne w kategoriach wiekowych uznawalnych przez Polski Związek Szermierczy (juniorów młodszych 96 – 98, młodzików 99 – 01). Na ich podstawie będzie można się zakwalifikować na organizowane przez Klub wyjazdy (zawody, wymiany, zgrupowania itp.). Liczba zawodników kwalifikujących się na poszczególne akcje szkoleniowe i zawody będzie umieszczona w KALENDARIUM ( www.szermierze.pl ). Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się z listy na zawody mogą jechać na turniej, np.

trener Łukasz trener Mateusz Witkowski Witkowski Olimpijska Akademia Młodzi Muszkieterów Muszkieterowie Skrzaty Szermiercze Przedszkole

5. Od stycznia 2013 bezwzględnie wszystkie składki członkowskie grup Olimpijska Akademia Muszkieterów, Szermierczy Talent, Młodzi Muszkieterowie, Szkółka oraz Rycerze muszą być przelewane na konto Klubu: 59 1090 1476 0000 0001 1975 8243 Klub Sportowy Warta ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań W tytule przelewu prosimy napisać: darowizna - składka członkowska, imię i nazwisko, grupa szkoleniowa, miesiąc składkowy.

Olimpijska Akademia Muszkieterów

Rycerze

Szermierczy Talent

Szkółka

Skrzaty

Szermiercze Przedszkole

UWAGA! SKŁADKI PRZELEWAMY DO KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA !!! Przedstawiamy zdjęcia „nowych” grup szkoleniowych oraz sztabu szkoleniowego -

Młodzi Muszkieterowie


5

Kalendarium sekcji szermierczej Warty Muszkietrowie Pozna w roku 2013 Ĩ ỔỤŸǙÛƏǏ ȚỠÒảỠŢ ÛƏÒĢ Ǐ ŤḺả

ind.

KWJ, KWM

2013.01.20 - 26

Wałcz

Puchar Świata - Wappen von Mödling

ind.

J

2013.01.19

Mödling

Puchar Europy

ind.

JMŁ

2013.01.26-27

Warszawa

Rodzaj

Kategoria

Data

Miejsce

ind./dr.

J

2013.02.09-10

Wrocław

III Turniej Klasyfikacyjny

ind.

JMŁ, Mł, D

2013.02.16

Poznań

Puchar Polski II

ind.

S

2013.02.23

Gdańsk

Paryski Maraton Floretowy (Olimpijska Akademia Muszkieterów)

ind.

JMŁ, Mł

2013.02.24-25

Paryż

2013 LUTY Nazwa

Mistrzostwa Polski

2013 MARZEC Rodzaj

Kategoria

Data

Miejsce

Youngster-Cup (Młodzi Muszkieterowie)

Nazwa

ind.

D,MŁ

2013.03.02-03

Cotbus

Puchar Polski II

ind.

S

2013.03.10

Wrocław

Challenge Wratislavia

ind.

D,MŁ,JMŁ

2013.03.21-25

Wrocław

Kategoria

Data

Miejsce

2013 KWIECIEŃ Nazwa

Mistrzostwa Polski

Rodzaj

ind./dr.

M

2013.04.04-07

N.Dwór Mazowiecki

Puchar Ziem Północnych

ind.

SK,Z,D,MŁ,JMŁ

2013.04.06-07

Szczecin

Puchar Polski III

ind.

S

2013.04.13-14

Poznań

2013 MAJ Rodzaj

Kategoria

Data

Miejsce

Konsultacja szkoleniowa

Nazwa

ind.

OAM

2013.05.01-03

Drzonków

Mistrzostwa Klubu

ind.

D,MŁ, JMł

2013.05.11-12

Poznań

Puchar Polski IV

ind.

S

2013.05.11-12

Warszawa

Puchar Polski IV

ind.

S

2013.05.11-12

Gdańsk

Youngster Cup

ind.

SK,Z,D,MŁ

2013.05.18

Szczecin

Gdańska Kuźnia

ind.

D,MŁ,JMŁ

2013.05.25-26

Gdańsk

ind.

2013.05.25-26

Poznań

ind./dr.

S

2013.05.30-06.02

Śrem

Rodzaj

Kategoria

Data

Miejsce

Ogólnopolski Turniej Szermierczy Mistrzostwa Polski

2013 CZERWIEC Nazwa

Europejski Festiwal Szermierki

ind.

Z,D,MŁ

2013.06.01-02

Poznań

Mistrzostwa Polski

ind./dr.

2013.06.07-09

Wrocław

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

ind./dr.

JMŁ

2013.06.30-07.05

Łódź

Kategoria

Data

Miejsce

Mł, D

2013.07.20-26

Ząb

Kategoria

Data

Miejsce

sierpień

do ustalenia

2013 LIPIEC Nazwa

Rodzaj

Ẩ Ḹǐ ả ỨǙÛỤẂÛƏÛ ẓỤÒŜỤÒǏ ḺāṞȚā

2013 SIERPIEŃ Nazwa

Zgrupowania sportowe - OAM (Kadra Wojewódzka)

Rodzaj


6

klubowy Ranking klasyfikacyjnY w kategorii junior w młodszych (STAN NA DZIE 31 STYCZNIA) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ë 9ÇÜ[! bL a ĂẁīĂ

1996-09-09

BRONIKOWSKA Zofia

1998-01-14

MATYSIAK Katarzyna

1998-11-24

ORSZYő SKI Oskar

1997-01-18

WISOKY Weronika

2000-07-03

PAŠKA Dominika

1998-01-29

MILLER Jakub

1998-07-10

MIKOŠAJC ZYK Wincenty

2000-08-04

KEGEL Aleksander

1997-09-28

SUC HOWIAK Sebastian

1998-09-05

SAMULSKI Jan

1999-12-15

MIC HNIEWIC Z Julia

2000-02-02

C HMIEL Julia

1999-10-24

MEJZA Agnieszka

1996-04-20

LEWIC KA Angelika

1998-09-01

MILEC KA Marianna STAC HOWIAK Piotr DUDZIAK Maksymilian PAWLIC KA Natasza GŠOWIő SKA Zuzanna KWIATEK Weronika

1999-03-30

KUSA Gabrysia TRETIAKOV Michaš GODLEWSKA Zofia

2000-06-27

KWOC ZAŠA Aleksander

1999-02-25

KRYSZTOFOWIC Z Nikodem BAŮKIEWIC Z Michaš BEGIERT Tymoteusz

1998-03-04

GODLEWSKA Weronika

1998-04-15

BARANOWSKI Mateusz KAC ZOREK Jan ROGOZIő SKI Michaš TURNO Michaš NESTORUK Mikošaj PLUC Iő SKI Jaknub KOŠYSZKO Emilia SZAMAŠEK Aleksander KORNAC KI Tymoteusz PORěBA Michaš C HOIő SKI Michaš KNAPAC Z Konrad

1998-03-17

184 180 147 138 127 123 112 110 100 99 93 89 87 86 81 80 79 78 76 69 67 65 61 60 58 56 56 54 51 51 51 51 51 48 43 41 36 30 27 27 19 0

12 0 2 6 2 2 3 0 2 0 1 0 2 0 0 -

12 3 3 12 3 2 6 1 2 3 -

12 4 6 12 3 1 2 3 2 1 2 2 2

2

4 12 4 2 2 8

4

4

25 25

35 22 25 22 8 12 8 12 12 8 12 6 6 3 3 3 3 8 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 -

25 22 12 12 12 22 12 6 8 3 3 3 8 8 6 8 6 3 3 3 6 3 3 3 3 -

13 19 18 16 20 19 16 15 18 12 15 13 15 16 12 15 16 16 13 12 10 13 12 10 10 11 12 9 12 10 9 9 9 9 8 7 8 7 12 4 8

13 19 18 15 20 19 17 16 17 13 16 12 16 15 12 16 15 16 13 12 11 14 12 11 11 9 11 10 9 10 10 9 7 8 7 12 5 8

12 19 18 15 20 18 17 17 16 17 16 16 15 15 15 15 15 13 14 11 11 13 12 11 13 11 10 12 11 10 9 10 10 9 12 8 8 6 0 6 0

12 19 18 16 20 19 17 16 16 17 17 16 15 15 15 15 16 14 13 10 11 12 11 11 13 11 10 12 11 9 9 11 11 9 12 9 8 7 0 4 0

14 19 19 16 19 17 17 16 16 15 16 18 14 16 13 13 14 13 12 13 10 10 11 14 10 9 10 12 0 9 9 8 11 9 8 7 4 0 0 5 0

PPJmł I - Puchar Polski I 2012.09.08 Wrocław | PPJmł II - Puchar Polski II 2012.10.13-14 Gdańsk | PPJmł III- Puchar Polski III 2012-12-07 Gdańsk | PPJ I -Puchar Polski I 2012.09.15 Wrocław | PPJ II - Puchar Polski II 2012.10.27-28 Wrocław | PPJ III - Puchar Polski III 2012.11.24 Rybnik | MPJ - Mistrzostwa Polski | OOM Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | PŚJ I - Puchar Świata I | PŚJ II - Puchar II | PŚJ III- Puchar Świata III | PŚJ IV- Puchar Świata III | TM I- Puchar Europy I | TM II - Puchar Europy II | TM III-Puchar Europy III | MEK- Mistrzostwa Europy | MŚK - Mistrzostwa Świata | KTK - KLASYFIKACYJNY TURNIEJ KLUBOWY x3 | MK - Mistrzostwa Klubu | OZ - miesięczna ocena zaangażowanie wystawiana przez trenera


7

Tekst: Weronika Godlewska Zdjęcia: archiwum KS Warta

M J Pierwszy trening 15 grudnia 2009 Mój pierwszy trening. Nie mogę się spóźnić! Dobrze, jest szesnasta trzydzieści, mam jeszcze trochę czasu do rozgrzewki. Przebrałam się, zawiązałam tenisówki na podwójny supełek i spięłam włosy w wysoki koczek na czubku głowy. Usiadłam na ławce, nasłuchując odgłosów z korytarza. Po jakimś czasie do szatni weszła dziewczyna. Bardzo ładna blondynka. Spojrzała na mnie, usiadła na ławce obok i zaczęła czegoś szukać w torbie. Wygrzebała z niej mały kluczyk, podeszła do swojej szafki, otworzyła ją i wyciągnęła strój. Zagadać, czy nie? Niepewnym, cichym głosem powiedziałam jej jak mam na imię i zdobyłam się na uśmiech. Niestety, zwyczajny, jakby się mogło wydawać, ruch podniesienia kącików ust wypadł w moim wypadku dość niezgrabnie - pokazując nowej koleżance wszystkie moje malutkie mleczaki, potknęłam się o sznurowadła. Dziewczyna roześmiała się, pomogła mi wstać z podłogi i powiedziała, że nazywa się Kasia i trenuje już od kilku lat. Parę minut później drzwi otworzyły się i do szatni wpadła brunetka. Wyglądała na starszą ode mnie i od mojej nowej koleżanki. Nie było jednak czasu żeby się sobie przedstawić, bo dziewczyna ze strachem w głosie i uśmiechem na twarzy wyjaśniła, że ucieka przed Marysią, która każdą wolną chwilę poświęca na sprawdzanie, czy koleżanka (jak się później dowiedziałam o imieniu Aga) wciąż tak głośno się śmieje i gorączkowo zwija podczas gilgotania.

Sekundę później wbiegła Marysia. Dopadła Agę i rozpoczęła cotreningowy rytuał. Ofiara łaskotania krzyczała i śmiała się jednocześnie, jej błagania o litość nie zostały jednak wysłuchane, bo Marysia okazała się bezwzględna. Kasia, aby pomóc Adze, przyłączyła się do bitwy i w ten sposób z niewinnej zabawy rozwinęła się skomplikowana wojna. Każda z jej uczestniczek miała obmyśloną strategię, jednak pierwsza białą flagę wywiesiła Aga, którą od śmiechu rozbolał brzuch. Nie za bardzo wiedziałam co ze sobą zrobić, ale dziewczyny okazały się bardzo miłe. Rozpoczęły rozmowę. Pogawędka trwała dosyć krótko, bo do szatni weszły kolejne młode Warcianki. Od razu się przedstawiły. Wyższa z nich, miała na imię Dominika, a druga- Zosia. Nowoprzybyłe przebrały się i od razu poszłyśmy wszystkie razem na trening. Na początku bieganie dookoła sali. Zrobiliśmy pięć kółek. Myślałam, że to już koniec rozgrzewki, ale to był dopiero początek! Później ćwiczenia były trochę bardziej skomplikowane. Miałam wrażenie, że skonam! Po kilkunastu minutach ledwo żyłam, tymczasem moje rówieśniczki ćwiczyły bez śladu zmęczenia na twarzy! Następnie rozpoczęło się rozciąganie. Wszyscy oprócz mnie potrafili dotknąć dłońmi podłogi; Kasia nawet dotykała czołem kolan! Nie wiedziałam, że człowiek jest w stanie coś takiego zrobić! Przyszedł trener - brunet. Spojrzał na mnie i zabrał na indywidualną lekcję. Miał na imię Mateusz. Był bardzo miły, uśmiechał się do mnie, wypytywał do jakiej

chodzę szkoły, jak się dowiedziałam o szermierce itd. Pokazał jak trzymać floret, w jaki sposób powinnam się poruszać podczas walki. Szczerze mówiąc, bałam się, że szkoleniowcy krzyczą na podopiecznych i zmuszają do wykonywania nieludzkich ćwiczeń. Nie spodziewałam się, że w Warcie relacje trenera z zawodnikami mają taki swobodny charakter. Lekcja trwała dosyć długo. Do grupy wróciłam pod koniec treningu, kiedy wszyscy grali w koszykówkę. Rozegraliśmy bardziej wesoły niż zaciekły mecz, przybiliśmy trenerom piątki i poszliśmy się przebrać. W szatni było dużo spokojniej niż przed treningiem. Każda z dziewczyn siedziała na ławce i nikomu nie przyszło do głowy żeby z niej wstać. Marysia rozmawiała z Agą, Kasia z Domą i Zosią, a kiedy przyszłam, od razu włączyły mnie do rozmowy. Niesamowite, jak sympatycznie dziewczyny traktują nowych zawodników. Zapomniałam, że to mój pierwszy trening, że dopiero dzisiaj poznałam wszystkich ludzi z klubu, że dzisiaj pierwszy raz trzymałam w ręku floret. Nikt nie patrzył na mnie z góry. Moje przed treningowe nerwy zupełnie mnie opuściły i wiedziałam, że już nigdy nie wrócą.


Aktualno ci 8

Aktualno ci OSIEM MEDALI NASZYCH SZERMIERZY NA MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTWACH MŁODZIKÓW W SZCZECINIE Trzy złote i pięć brązowych medali zdobyli na rozgrywanych w Szczecinie (28-29.09.2012) Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików szermierze Warty - Muszkieterowie. chłopcy okazali się minimalnie lepsi od rywala zza miedzy, czyli poznańskiego AZS - AWF-u Poznań. Na uwagę zasługuję doskonała postawa w turnieju drużynowym Michała Poręby oraz kończącego wszystkie mecze Jakuba Millera. W szpadzie brąz indywidualnie zdobyła Kasia Matysiak, a w turnieju drużynowym nasze zawodniczki wywalczyły również brąz.

Medale naszych zawodniczek i zawodników:

S

ukcesy na szczecińskich planszach są wynikiem dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego większości naszych zawodników. Szczególnie należy wyróżnić czterokrotną medalistkę tych zawodów Katarzynę Matysiak, która na podium stawała dwa razy we florecie i dwa razy w szpadzie. Indywidualne złoto we florecie dziewcząt wywalczyła Zosia Bronikowska, która w drodze po zwycięstwo pokonała po emocjonującej walce wspomnianą wcześniej Kasię Matysiak 12 do 10. Wśród chłopców z

dobrej strony zaprezentowali się Jakub Miller oraz Jan Samulski, którzy uplasowali się na trzecim miejscu. Ten pierwszy uległ w walce półfinałowej późniejszemu triumfatorowi zawodów, Filipowi Kubiakowi z AZS-AWF-u Poznań 9 do 8. W turnieju drużynowym we florecie nasze drużyny okazały się najlepsze zarówno wśród dziewcząt i chłopców. Florecistki w składzie: Kasia Matysiak, Zosia Bronikowska, Julia Michniewicz oraz Weronika Wisoky pokonały w finale koleżanki z Kusego Szczecin, a

Floret dziewcząt indywidualnie - złoto (Bronikowska) Floret dziewcząt indywidualnie - brąz (Matysiak) Floret chłopców indywidualnie - brąz (Miller) Floret chłopców indywidualnie - brąz (Samulski) Szpada dziewcząt indywidualnie - brąz (Matysiak) Floret dziewcząt drużynowo - złoto (Matysiak, Bronikowska, Michniewicz, Wisoky) Floret chłopców drużynowo - złoto (Poręba, Miller, Samulski, Begiert) Szpada dziewcząt drużynowo - brąz (Matysiak, Bronikowska, Pałka, Pawlicka)

Gratulujemy!!

POWIĘKSZYŁA SIĘ „RODZINA WARTY”

P

aździernik był dla nas bardzo szczęśliwym miesiącem w związku z narodzinami dzieci naszych trenerów. 18 października 2012 roku w szpitalu przy ul. Polnej urodziła się Zosia Hekiert, córeczka trenera przygotowania motorycznego Bartosza Hekierta, a 29 października na świat przyszedł drugi syn trenera Andrzeja Witkowskiego - Stanisław. Serdecznie gratulujemy i liczymy na dalszą rozbudowę "klanów" Witkowskich i Hekiertów .

Staś Witkowski

Zosia Hekiert


Aktualno ci 9

WIGILIA U SZERMIERZY 19 grudnia br. w hali sportowej naszego Klubu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Na imprezie spotkali się niemal wszyscy aktualni członkowie naszej sekcji, trenerzy oraz byli zawodnicy. Podczas Wigilii szermierze uczestniczyli w akcji charytatywnej na rzecz walczącego z ciężką chorobom, byłego wrocławskiego zawodnika - Jacka Gaworskiego. Dzięki wsparciu naszej społeczności konto tego n i e z w y k l e w y t r wa ł ego s ze r m i e rza wzbogaciło się o 746,10 zł (w tym 1 Euro). Serdecznie dziękujemy za wsparcie, mając jednocześnie nadzieję, że "cegiełka" w postaci klubowego kalendarza przypadnie wszystkim z Państwa do gustu.

UDANY WYSTĘP NASZYCH FLORECISTEK W PUCHARZE EUROPY KADETEK W sobotę , 12 stycznia 2013 w hali sportowej UAM na poznańskim Morasku odbyły się zawody z cyklu Pucharu Europy Kadetek we Florecie - Adam Mickiewicz University Cup 2013. Współorganizatorem tej prestiżowej imprezy była sekcja szermiercza KS WARTA. Opisywane zawody były doskonałym sprawdzianem umiejętności zawodniczek należących do Olimpijskiej Akademii Muszkieterów czyli grupy pod specjalnym patronatem Grupy Muszkieterów. W zawodach uczestniczyło 88 zawodniczek z 12 krajów. Patronem honorowym AMU – CUP 2013 był Jego Magnificencja Rektor UAM – Prof. dr hab. Bronisław Marciniak. Nasze zawodniczki mimo, iż młodsze od pozostałych, walczyły w większości doskonale, plasując się ostatecznie w pierwszej szesnastce turnieju. Na wyróżnienie zasługują przede wszystkim: Maria Vetulani oraz Zosia Bronikowska. WYNIKI: 1 . FRACKOWIAK Aleksandra WROCŁAWIANIE 2 .DŁUGOSZ Martyna MKS KUSY SZCZECIN 3 .FRACKOWIAK Adrianna WROCŁAWIANIE 3 .SULIK Sandra BUDOWLANI TORUŃ 5 .CHRZANOWSKA Julia BUDOWLANI TORUŃ 5 .LACHMAN Katarzyna AZS AWF POZNAŃ 7 . WALCZYK Julia ZJEDNOCZENI PABIANICE 8 .KULIAYEVA Lizaveta SC TUFB BLR 9 .VETULANI Maria WARTA-MUSZKIETEROWIE 12.BRONIKOWSKA Zofia WARTA-MUSZKIETEROWIE 47 .MATYSIAK Katarzyna WARTA-MUSZKIETEROWIE 53 .PAŁKA Dominika WARTA-MUSZKIETEROWIE 70 .WISOKY Weronika WARTA-MUSZKIETEROWIE 72 .MEJZA Agnieszka WARTA-MUSZKIETEROWIE 80 .MICHNIEWICZ Julia WARTA-MUSZKIETEROWIE


10

PIOTR OGARZYŃSKI – NOWY TRENER W NASZYM SZTABIE

Tekst: Mateusz Witkowski Zdjęcia: prywatne archiwum

Od kilku tygodni działalność naszej sekcji wspiera nowy członek sztabu szkoleniowego. Jest nim trener przygotowania motorycznego - Piotr Ogarzyński. Postaram się w kilku zdaniach przybliżyć tę nietuzinkową postać. W naszym Klubie można go spotkać w środy w godz. 18 – 19.30 podczas zajęć Szkółki Szermierczej.

T

rener Piotr zdobywał wykształcenie na trzech uczelniach: Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pochodzi z rodziny o dużych tradycjach sportowych (ojciec jest cenionym trenerem wielu dyscyplin sportu, matka pracowała jako psycholog sportu, siostra jest trenerem Polskiej Kadry Paraolimpijskiej w narciarstwie). Biegle posługuje się trzema językami obcymi (angielski, hiszpański i niemiecki). Ma szeroką wiedzę z wielu dziedzin, jednak szczególnie interesuje się problematyką teorii treningu sportowego,

a przede wszystkim systemami szkolenia trenerów i zawodników oraz aspektami nauczania ruchu. Jest doktorantem w Zakładzie Teorii Sportu na poznańskiej AWF i pracownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM. Ma dwunastoletnie doświadczenie w treningu zawodników narciarstwa alpejskiego i odnosił jako zawodnik, a następnie trener (instruktor sportu) tej dyscypliny sukcesy w kraju i za granicą. Jest trenerem tenisa, instruktorem nordic walking oraz windsurfingu. Ze wszystkich tych dyscyplin wynosi bogaty bagaż doświadczeń metodycznych dotyczących specyfiki treningu różnych dyscyplin sportu.

Kwalifikacje: - Trener II klasy tenisa - Trener II klasy narciarstwa - Instruktor: Windsurfingu VDWS - Instruktor Nordic Walking INWA - Od 2009 roku pracownik UAM w charakterze instruktora sportu na godzinach zleconych - Od 2010 roku pracownik UAM na stanowisku instruktora i trenera kadry narciarzy oraz snowboarderów KU AZS UAM - W latach 2003-2006 oraz 0d 2008 roku, główny trener w poznańskim KS Malta Ski, Kierownik Polskiej Drużyny Młodzieżowej na zawodach Pucharu Świata w ValIsere (FRA) - Konsultant Polskiej Kadry Paraolimpijskiej Vancouver 2010 Narciarska kariera zawodnicza: Pierwszy zawodnik K.S. Malta Ski, który uczestniczył w Mistrzostwach Polski i ważnych zawodach Międzynarodowych. Dwukrotny Akademicki Mistrz Polski w Slalomie i Slalomie Gigancie. Dwukrotnie klasyfikowany w pierwszej dziesiątce zawodów Akademickiego Pucharu Europy Dwukrotnie zajmował szóste miejsce na Mistrzostwach Polski (slalom i kombinacja)


11

ZIMOWE OBOZY SZERMIERZY WARTY

Tekst: Marta Witkowska Zdjęcia: archiwum KS Warta

F

erie zimowe to okres, w którym

młodzi sportowcy najczęściej

uczestniczą w zgrupowaniach

szkoleniowych. Nie inaczej było również w tym roku. Szermierze z Warty – Muszkieterowie mieli okazję przebywać na trzech obozach. Zawodnicy z Olimpijskiej Akademii Muszkieterów swoją formę szlifowali na zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej w Wałczu, a młodsi adepci fechtunku wyjechali na dwa obozowe turnusy do miejscowości Ząb, koło Zakopanego. Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu to ulubione miejsce treningu naszych najbardziej doświadczonych szermierzy. Dzięki znakomitym warunkom noclegowym, smacznej kuchni i nieźle przygotowanej sali szermierc-

ch, przejażdżki bryczką to tylko niektóre pro-

Kamila i Ewa.

zej nasze przygotowania przebiegały

pozycje dla naszych młodych sport-owców.

Na zakończenie naszego pobytu obozowi

według założonego planu. Kadra szko-

Pierwszy turnus (Szermierczy Talent) w

debiutanci przeszli chrzest i podczas spo-

leniowa naszego Klubu składała się z tren-

dniach 12 – 18.01.2013 prowadził trener

tkania z bacą Ciupażką z „nędznych flo-

erów: Andrzeja i Łukasza Witkowskich.

Krzysztof Grącki, a w drugim terminie (Młodzi

rków” stali się pełnoprawnymi szermier-

Obozy w Zębie miały charakter sportow-

Muszkieterowie, Szkółka, Szermiercze

zami.

o-rekreacyjny, dlatego oprócz zwyczaj-

Przedszkole) 20 – 26.01.2013 na obozie prze-

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edyc-

owych treningów szermierczych przygot-

bywali trenerzy: Leszek Jarosławski, Bartosz

ję obozu sportowo – rekreacyjnego w

owaliśmy dodatkowe atrakcje. Jazda na

Hekiert i Mateusz Witkowski. Opieką nad

Zębie, który odbędzie się w dniach 20 –

nartach, kąpiele w basenach termalny-

dziećmi zajmowały się dodatkowo Panie

26 lipca 2013.


12

Odważna decyzja Tekst: Leszek Jarosławski Zdjęcia: http://www.polityka.pl/ i inne

Wybitny trener szermierki - Zoltan Ozoray-Schenker - pisał: „Wysoka wartość sportu szermierczego polega na tym, iż angażuje on pełnię fizycznych i psychicznych właściwości człowieka. Walczą tu szybkość z szybkością, wytrzymałość z wytrzymałością, technika przeciw technice, myśl przeciw myśli, wola przeciw woli”. Już z tego krótkiego fragmentu wynika to, co wiedzą ci, którzy nawet w niezbyt dużym stopniu zetknęli się z szermierką, że w tej dyscyplinie sportu ogromną rolę odgrywa taktyka i predyspozycje psychiczne.

W 1955 roku postawiono pomnik bohaterom Termopili, który został zwieńczony posągiem Leonidasa.

T

aktyka w szermierce polega na umiejętnym i celowym wykorzystywaniu swoich predyspozycji, umiejętności i nawyków ruchowych, przy uwzględnieniu tych samych parametrów przeciwnika, do osiągnięcia zwycięstwa w walce. Tak więc istotą szermierki jest sztuka władania bronią tak, aby zadać trafienie przeciwnikowi, jednocześnie starając się samemu uniknąć trafienia. Od szermierza wymaga się między innymi wysokiej sprawności postrzegania, związanej z koniecznością stałego obserwowania przeciwnika, prowadzącej do przewidywania jego ruchów, działań czy też zamiarów, a więc rozpoznania jego planu taktycznego. Ta zdolność postrzegania może być tak dalece posunięta, że może, a nawet powinna prowadzić do rozpoznawania stanu psychicznego przeciwnika, co oczywiście bardzo ułatwia wprowadzenie poprawek do własnego planu taktycznego, zdecydowanie zwiększając szansę na końcowy sukces. W ramach tego skomplikowanego procesu niebagatelnego znaczenia nabiera zdolność do podejmowania szybkich, trafnych i odważnych decyzji co do wykonania odpowiedniego działa -nia szermierczego. Nie tak często, jednak zauważamy, że są szermierze odznaczający się takimi uzdolnieniami. Ta cecha jest postrzegana nawet u bardzo młodych szermierzy, jeszcze o słabym przygotowaniu technicznym, już w trakcie walk treningowych, chociaż bardziej się to uwypukla podczas walk turniejowych, a więc mających większą rangę. Zdarza się wówczas, że ten bardzo młody zawodnik, który jeszcze nie może pokazać swego wyszkolenia technicznego, bo nie zdążył go

nabyć, zadaje trafienia swym przeciwnikom, często lepszym pod względem wyszkolenia technicznego, najczęściej wykonując bardzo proste działania szermiercze, lecz wykonując je zdecydowanie, z pełną wiarą w skuteczność tego działania, z jednoczesnym wyczuciem tempa szermierczego. Przypomnijmy, że tempo szermiercze oparte jest na błyskawicznej i trafnej ocenie sytuacji taktycznej, umożliwiając uchwycenie okazji do zadania trafienia. Tempo, czyli wyczucie zaskoczenia, mimo że jest umiejętnością wrodzoną i stanowi miernik talentu szermierczego – może być rozwijane przez stosowanie odpowiednich ćwiczeń. W tym miejscu chciałbym powrócić do znaczenia podejmowania szybkich, odważnych, trafnych decyzji. Chciałbym przypomnieć znane z historii wydarzenia, których bohaterowie przeszli do nieśmiertelności, dzięki podjęciu zdecydowanych, a przede wszystkim bardzo odważnych czy wręcz bohaterskich decyzji. Niektórzy z nich, dzięki tak podjętej trafnej decyzji, osiągnęli sukces w sytuacjach, które określano jako bez wyjścia, w których skazani byli na klęskę. Mówiąc o wydarzeniach historycznych nie mam na myśli sportowych walk szermierczych, lecz prowadzone w rzeczywistości kampanie wojenne, w których nietrafna decyzja była równoznaczna z utratą życia swojego i podległych żołnierzy. W roku 480 p.n.e. król perski Kserkses pragnął podbić Grecję i w tym celu poprowadził ogromną armię. Grecy zgromadzili wielokrotnie mniej wojowników, którzy zajęli pozycje obronne w wąwozie

Termopile. W wąskim wąwozie grecka obrona była bardzo skuteczna i mało przydatna była ogromna przewaga liczebna Persów. Jednakże niejaki Efialtes z wyspy Melos zdradził obrońców i przeprowadził górską ścieżką część wojsk perskich na drugą stronę wąwozu. Grecy znaleźli się w potrzasku. Wtedy przywódca armii greckiej – Leonidas, król Sparty, aby ratować życie żołnierzy, nakazał wycofanie z wąwozu większości wojska. Sam pozostał w wąwozie na czele 300 Spartan i 700 Tespijczyków. Żołnierze pod wodzą Leonidasa walczyli do końca, lecz wszyscy zginęli. Leonidas, zdając sobie sprawę z wielkiej przewagi Persów, nie poddał się, a poświęcając swoje życie i życie swoich żołnierzy w celu ratowania życia większości, wykazał się wielkim bohaterstwem. Postawa Leonidasa przyczyniła się do podniesienia morale Greków w wojnach z Persami, którzy obronili wolność swojej ojczyzny. Grecy zadbali, by nie zaginęła pamięć o bohaterach wąwozu Termopile; dali początek tradycji, która przetrwała do naszych czasów, zapadając głęboko w kulturę europejską, dzięki epigramowi poety Simonidesa: Przechodniu, Powiedz Sparcie, Tu leżym jej syny, Prawom jej posłuszni, Do ostatniej godziny.

Przenieśmy się teraz do Rzymu republikańskiego w czasy I wojny punickiej (264-241 p.n.e.). Na Sycylii konsul rzymski (w republice rzymskiej najwyższa godność państwowa sprawowana przez jeden rok) wraz z całą armią znalazł się w trudnym położeniu, armii groziła klęska. W tej sytuacji przed konsulem zjawił się trybun wojskowy Quintus Caedicius, który zaproponował plan ratunkowy. Stwierdził, że trzeba poświęcić 400 żołnierzy, przemieszczając ich na okoliczne wzgórze. Oczywiście, nieprzyjaciel będzie chciał temu przeszkodzić, dojdzie do walki, a przez to jego siły zostaną związane, co umożliwi konsulowi wycofanie armii z zagrożonego miejsca. Konsul zaaprobował plan, lecz nagle zapytał: a kto


13 poprowadzi tych czterystu na pewną śmierć? „Jeśli nie masz nikogo innego, możesz mnie wysłać na tę niebezpieczną wyprawę; oddaję me życie tobie i republice” – powiedział Caedicius. Tak też się stało. Armia konsula ocalała, czterystu żołnierzy zginęło, lecz los był szczęśliwy dla trybuna, bo jak pisał Marcus Cato Censor (234-149 p.n.e.): „Bogowie nieśmiertelni dali trybunowi wojskowemu los odpowiadający jego męstwu”. Caedicius był wielokrotnie ranny, lecz bitwę przeżył, po wyleczeniu powrócił do domu i długo jeszcze służył swej ojczyźnie.

ny. Na zboczach gór, otaczających wąwóz, rozmieszczono kilka tysięcy strzelców, natomiast na wąskiej drodze, prowadzącej pod górę środkiem wąwozu, ustawiono cztery potężne baterie armat (razem 16 armat). Żołnierze francuscy ruszyli do szturmu, lecz zostali powstrzymani, bardzo wielu zginęło. Mimo klęski piechoty francuskiej, kilka godzin później do szturmu rusza 3 szwadron 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii pod dowództwem płk. Jana Kozietulskiego. 125 polskich szwoleżerów, w ciągu ok. 8 minut, galopem pokonuje 2,5-kilometrowy odcinek wąskiej drogi, zdobywając kolejne baterie

Szermierz bardzo często stoi przed wyborem: albo odważnie podejmie ryzykowną decyzję, inicjując dane działanie szermiercze, albo walczy zachowawczo, nie podejmując żadnej decyzji, lecz wtedy najczęściej przegrywa. Mówimy wówcza, że zawodnik przegrał bez walki. Jan Kozietulski Tak więc Quintus Caedicius dokonał podobnego czynu co Leonidas, lecz – w przeciwieństwie do Greków – Rzymianie nie zadbali o nadanie odpowiedniego rozgłosu. Nie postawili trybuna wojskowego na piedestale, na jakim stanął Leonidas. Z tego faktu nie był zadowolony Cato, który bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z ważności upowszechniania przykładu bohaterskiej, ofiarnej postawy obywatelskiej. A teraz przenieśmy się w czasy nam bliższe, do okresu wojen napoleońskich. Jest rok 1808, ranek 30 listopada, okolice wąwozu Somosierra w górach Ayllon. Cesarz Napoleon wydaje rozkaz zdobycia wąwozu trzem pułkom francuskiej piechoty. Wąwóz jest bardzo dobrze bronio-

Zdzisław Walczak: "SOMOSIERRA batalistyka”

NAPOLEON BONAPARTE David - ~Phothooth - akwarela

Wojciech Kossak Szarża w wąwozie Somosierry. (1907)

armat. Nieco później, dla wzmocnienia siły ataku i utrzymania zdobytej pozycji, Napoleon posyła jeszcze 1 szwadron pod dowództwem kpt. Tomasza Łubińskiego, a następnie jeszcze szwadrony nr 2 i 4. Łącznie w bitwie bierze udział ok. 450 polskich szwoleżerów. W tym błyskawicznym i zaskakującym szturmie zginęło tylko 23 szwoleżerów (wg listy sporządzonej przez P. Dautancourta), kilkudziesięciu odniosło rany. Straty obrońców, to cała obsługa wszystkich armat i znaczna liczba piechurów stacjonujących na przełęczy. Do niewoli zostało wziętych ok. 3 tys. żołnierzy hiszpańskich. Następnego dnia Napoleon oddał honor walecznym szwoleżerom, przed szykiem których zdjął kapelusz i zawołał: „Cześć najdzielniejszym z dzielnych”. W historii wojen napoleońskich trudno znaleźć podobny przykład rozstrzygnięcia batalii tak niewielkimi siłami. Kilka szwadronów polskich szwoleżerów błyskawicznie zdobyło 16 dział i rozbiło kilkutysięczną armię hiszpańską, otwierając Napoleonowi drogę na Madryt. Dzięki bardzo odważnej, bohaterskiej i trafnej decyzji płk. Jana Kozietulskiego - cel został osiągnięty: wąwóz Somosierra zdobyty, mimo, że wydawało się, że nie jest to możliwe. Kozietulski wybrał jedyne możliwe rozwiązanie, które mogło zapewnić sukces w tych niezwykle trudnych warunkach, dlatego jego nazwisko łączy się z niezwykłą odwagą i trafnością w podejmowaniu decyzji. Zapewne możliwe jest przedstawienie jeszcze wielu przykładów odważnych, trafnych i bohaterskich decyzji dowódców wojskowych, które zapewniły osiągnięcie zakładanego celu militarnego. Na nasze szczęście, w walce sportowej, decyzje podejmowane przez szermierza nie są tak dramatyczne w skutkach jak w przypadku dowódców wojskowych. Szermierz bardzo często stoi przed wyborem: albo odważnie podejmie ryzykowną decyzję, inicjując dane działanie szermiercze, albo walczy zachowawczo, nie podejmując żadnej decyzji, lecz wtedy najczęściej przegrywa. Mówimy wtedy, że zawodnik przegrał bez walki. Tak więc jest rzeczą pewną, że walka szermiercza wymaga od walczących zawodników umiejętności podejmowania odważnych, często niekonwencjonalnych decyzji, których realizacja musi następować w idealnie dobranym momencie. Szermierz, który posiada taką zdolność, może liczyć na sukcesy, oczywiście pod warunkiem, że w innych elementach wyszkolenia, przede wszystkim technicznego, osiągnął poziom co najmniej taki, jaki prezentują jego przeciwnicy. Oznacza to, że w walce szermierczej decydujące znaczenie ma taktyka i cechy psychiczne szermierza, w tym zdolność do podejmowania odważnych i trafnych decyzji, szczególnie – a może przede wszystkim – w sytuacjach bardzo trudnych, w których zwycięstwo wydaje się nieosiągalne.


uchwycone w kadrze

Jesie

14

w wałczu


15

Tekst: Alicja Majcherek, dietetyczka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Jeste tym co jesz... Prawidłowe odżywianie, to jeden z zasadniczych czynników warunkujących odpowiednie wzrastanie i rozwój organizmu. Wywiera ono również istotny wpływ na osiągane wyniki w sporcie.


16

P

rawidłowe odżywianie, to jeden z zasadniczych czynników warunkujących odpowiednie wzrastanie i rozwój organizmu. Wywiera ono również istotny wpływ na osiągane wyniki w sporcie. Młody zawodnik, który nie dostarcza swojemu organizmowi odpowiedniej ilości składników energetycznych odczuwa pogorszenie siły, wytrzymałości, szybkości, może mieć problemy z koncentracją i szybciej się męczy. Odpowiedni sposób odżywiania wspomaga uprawianie danej dyscypliny, a także zmniejsza ryzyko urazu. Aby osiągnąć pożądane efekty, sportowcy powinni orientować się jakie produkty spożywać, kiedy i w jakich proporcjach. Sport charakteryzuje duża intensywność pracy, która wiąże się z wydatkiem energetycznym. Jednak oprócz energii na pracę wykonywaną w trakcie treningu lub zawodów, organizm w pierwszej kolejności wykorzystuje ją na podstawowe czynności życiowe. Składniki pokarmowe po spożyciu podlegają przemianie materii, której następstwem jest między innymi wytworzenie energii. Proces ten nazywany jest metabolizmem. Przebiega on w dwóch kierunkach. Pierwszy to katabolizm, czyli rozkład złożonych związków chemicznych do substancji prostszych, związany jest z uwalnianiem energii. Drugi to anabolizm, czyli synteza związków bardziej skompli-

kowanych z cząsteczek prostszych. W trakcie anabolizmu należy energię dostarczyć. U ludzi dorosłych i zdrowych procesy kataboliczne nasilają się w zależności od zapotrzebowania na utrzymanie stałej temperatury ciała oraz wielkości wykonywanej pracy. Zjawiska anaboliczne związane są z odbudową tkanek i hormonów. Występują one w okresie zwiększonego wzrastania i rozwoju dzieci i młodzieży, w okresie rekonwalescencji po chorobach oraz w sporcie, szczególnie na początku treningu i po okresach roztrenowania. Natężenie przemiany materii ma najmniejszą wartość w warunkach całkowitego spoczynku fizycznego i psychicznego. Gdy dodatkowo towarzyszą temu odpowiednie warunki atmosferyczne, a organizm jest na czczo, to wytwarzana energia zużywana jest wyłącznie do podtrzymania podstawowych procesów życiowych. W momencie takiego poziomu intensywności metabolizmu mówimy o podstawowej przemianie materii (PPM). Na zwiększenie lub zmniej-

Aby zapobiec deficytom energetycznym należy pamiętać o regularnym dostarczaniu odpowiedniej ilości pożywienia.

szenie PPM mają wpływ klimat, stan fizjologiczny, praca fizyczna, wiek, płeć, masa, powierzchnia i skład ciała. I tak PPM wzrasta między innymi przy dużym wysiłku fizycznym. Ale takie warunki, kiedy organizm nie wykonuje praktycznie żadnej pracy, nigdy nie występują. Każdy ruch i czynność zwiększają PPM. Biorąc więc pod uwagę stopień aktywności fizycznej oraz rodzaj i ilość spożywanego jedzenia mówimy o całkowitej przemianie materii (CPM). Każda ponadplanowa praca składa się na dodatkowy wydatek energetyczny i zwiększenie całkowitej przemiany materii. W treningu sportowym, trwającym od 2 do 3 godzin, pracę zawodników można określić jako bardzo ciężką, a wydatek energii może wynieść nawet 1200 3000 kilokalorii [kcal]. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki, badacze obliczyli, że całkowity wydatek energetyczny zawodnika trenującego szpadę wynosi 10 kcal na kilogram masy ciała na godzinę. W przypadku floretu wartość ta jest nieco niższa i równa się 8,25 kcal/ kg m.c./h. Aby zapobiec deficytom energetycznym należy pamiętać o regularnym dostarczaniu odpowiedniej ilości pożywienia. Stan ten można kontrolować za pomocą określania bilansu energetycznego. Powinien on być zawsze zerowy, czyli rozchód energii powinien pokrywać się z jej przychodem.


17 Idealnego szermierza powinna cechować duża wytrzymałość, refleks, precyzja ruchów i trafna ocena odległości. Dlatego, by w trakcie treningu bądź turnieju nie zabrakło niezbędnego paliwa, zawodnik musi zaopatrzyć się w odpowiednie źródła energii, przede wszystkim w węglowodany. Należy zadbać o odpowiednią ich podaż w ciągu całego dnia. Jadłospis sportowców powinien składać się z pięciu podstawowych posiłków oraz odpowiedniej ilości wypijanych płynów (2-3 l na dobę). Szermierze, ponadto, nie mogą zapominać o dodatkowym dostarczeniu energii tuż przed treningiem, jak i uzupełnieniu niedoborów po wysiłku fizycznym. Dzięki temu bilans energetyczny będzie zawsze zrównoważony, a osiąganie pożądanych wyników sportowych łatwiejsze do uzyskania. Przybliżone wartości podstawowych składników odżywczych, jakie sportowiec powinien dostarczyć swojemu organizmowi w ciągu doby przedstawione są w tabeli poniżej:

Białko [g]

2,1-2,3

Tłuszcze [g]

2,0-2,2

Węglowodany [g]

9,0-10,0

Wartość energetyczna [kcal]

61-69

Dobowe zapotrzebowanie na podstawowe składniki pokarmowe i ich wartość energetyczna dla szermierza w przeliczeniu na kilogram masy ciała Aby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych i energetycznych w ciągu dnia, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy spożywać 5 posiłków dziennie w regula-

rnych odstępach czasu: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, przekąskę i kolację. Lepiej zjeść większą ilość mniejszych posiłków, niż tylko 2 lub 3, ale dużych objętościowo. Ważne, aby posiłki były urozmaicone. Nie wskazane jest powtarzanie tej samej potrawy w danym dniu ani w ciągu kilku następnych. Trzeba zadbać, by codziennie w jadłospisie pojawiło się 45 porcji pełnoziarnistych produktów zbożowych, takich jak: ciemne pieczywo, razowy makaron, ryż czy kasze. Są one bardzo dobrym źródłem węglowodanów, dostarczających niezbędnej energii, a także witamin z grupy B. I tak na śniadanie można zjeść płatki owsiane z mlekiem lub jogurtem, na drugie śniadanie kanapkę z pieczywa razowego z chudą wędliną, na obiad jako dodatek do mięsa lub zupy kaszę lub makaron, a na kolację znowu kanapkę, ale np. z serem. Zalecane jest również, aby 5 razy dziennie spożywać warzywa i owoce. Najlepiej w postaci surowej, ponieważ są wtedy najbogatsze w witaminy, związki mineralne i błonnik pokarmowy, warunkujący prawidłowe trawienie. Dla sportowców najcenniejsze są owoce bogate w witaminę C. Najbogatsze w nią są warzywa kapustne, czyli wszystkie rodzaje kapusty, brukselka, kalafior czy brokuły. Niewskazane jest jednak spożywanie ich tuż przed treningiem, ponieważ są ciężko strawne i wzdymające. Można je jednak zastąpić innymi warzywami i owocami, takimi jak pomidory, ziemniaki, pietruszka, owoce dzikiej róży, porzeczki lub truskawki. Warzywa i owoce powinny pojawić się w każdym posiłku jako dodatek do kanapek (pomidor, ogórek), przekąska (banan, jabłko), a w czasie treningu najlepiej podawać je w postaci soków (najlepiej ze świeżych owoców). Mięso należy spożywać w 2-3 porcjach dziennie, przy czym należy wybierać jego chude gatunki: drób,

cielęcinę, młodą wołowinę oraz chude wędliny, polędwicę czy chude parówki. Mięso jest podstawowym źródłem białka, ale warto ten składnik uzupełniać także poprzez spożywanie mleka, serów i jaj, bogatych w witaminy A, D, E i K. Warto jednak mieć na uwadze, aby tuż przed treningiem spożywać potrawy łatwostrawne. Należy więc wybierać dania gotowane, pieczone lub duszone, a najrzadziej smażone, ponieważ najdłużej zalegają w żołądku. Potrawy sporządzone w ten sposób można za to spożywać po ćwiczeniach. Ostatnią istotną kwestią jest regularne nawadnianie organizmu. W ciągu dnia zaleca się przyjmować od 1,5 do 2 litrów płynów, a w czasie zwiększonego wysiłku fizycznego, nawet do 3 l na dobę. Sygnałem ostrzegawczym informującym nas, że trzeba się napić, jest pragnienie. W sporcie jednak nie można dopuścić do takiej sytuacji i należy pić regularnie. Brak dostarczenia odpowiedniej ilości wody może doprowadzić do utraty masy ciała oraz obniżenia wydolności i sprawności fizycznej. Do nawadniania można stosować zarówno zwykłą wodę mineralną, ale także soki warzywno-owocowe lub napoje hipo- lub izotoniczne. Najważniejsze, by nie były gazowane. Tych kilka prostych zasad pomoże młodym szermierzom ocenić, jakie produkty powinni wkomponować w skład swojego jadłospisu. Dzięki temu będą pewni, że dostarczają organizmowi odpowiednią ilość niezbędnych składników odżywczych, co wpłynie na prawidłowy rozwój ich organizmów oraz ułatwi osiągnąć pożądane wyniki w sporcie.


uchwycone w kadrze

sponsor tytularny

sponsor główny

sponsorzy

oficjalny partner

ŚWIAT WG. SZERMIERZY NR 2.  

Drugi numer sławnego kwartalnika sekcji szermierczej KS Warta Poznań

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you