Page 1

Moim celem jest by potencjał Aglomeracji Wrocławskiej został w pełni wykorzystany, dlatego jako Poseł na Sejm RP aktywnie wspieram rozwój naszego regionu.

Marek Łapiński

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU KANDENCJI

MAREK ŁAPIŃSKI


Pracę w Sejmie Rzeczypospolitej rozpocząłem dzięki Państwa zaufaniu. 9 października 2011 roku zagłosowało na mnie 6357 wyborców.

Dziękuję!


MOJA ROCZNA PRACA TO M.IN.:

- 72 INTERPELACJE

- 8 ZAPYTAŃ - 1110 ODDANYCH GŁOSÓW - 27 POSIEDZEŃ SEJMU

zdjęcie: Piotr VaGla Waglowski (CC)


MOJA ROCZNA PRACA TO M.IN.:

UDZIAŁ W 99.46% GŁOSOWAŃ

zdjęcie: Piotr VaGla Waglowski (CC)


MOJA ROCZNA PRACA TO M.IN.:

72 ZGŁOSZONE INTERPELACJE CO DAJE 47. MIEJSCE W RANKINGU POSŁÓW WEDŁUG LICZBY ZGŁOSZONYCH INTERPELACJI.

zdjęcie: Piotr VaGla Waglowski (CC)


PRZYNALEŻĘ DO WIELU KOMISJI SEJMOWYCH I ZESPOŁÓW PARLAMENTARNYCH - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Podkomisja stała ds. finansów samorządowych - wiceprzewodniczący - Podkomisja stała ds. polityki regionalnej - Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego - Komisja do Spraw Unii Europejskiej -Podkomisja stała do spraw WRF na lata 2014-2020 - Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3 - przewodniczący - Parlamentarny Zespół ds. Dzieci - Parlamentarny Zespół ds. Pogranicza Polsko-Czeskiego - Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych - Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry - Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku


MOJE INTERPELACJE I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ REGIONU


MOJE INTERPEL ACJE

Interpelacje w sprawie odłożonych w czasie skutków dla samorządów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Efekt – nowelizacja ustawy


MOJE INTERPEL ACJE

Aktywna współpraca z samorządami sprzeciwiającymi się likwidacji niektórych sądów rejonowych.


MOJE INTERPEL ACJE Wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego ZnRID - pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S5 Wrocław – Korzeńsko. Zabezpieczenie w budżecie Państwa środków na wykup gruntów w powiecie trzebnickim. Deklaracja Premiera o zarezerwowaniu środków na sfinansowanie inwestycji i ogłoszeniu przetargu na budowę trasy S5 w 2014 roku.


MOJE INTERPEL ACJE

Korekta sygnalizacji świetlnej w Krynicznie na drodze krajowej nr 5.


MOJE INTERPEL ACJE

Działanie w sprawie uwzględnienia interesów pracowników Dolnośląskich Zakładów UsługowoProdukcyjnych "Dozamel" sp. z o.o. w procedurze prywatyzacyjnej spółki.


MOJE INTERPEL ACJE

Interpelacja w sprawie konieczności rewitalizacji dworca kolejowego w Oleśnicy oraz rewitalizacji linii kolejowej do Sycowa.


MOJE INTERPEL ACJE

Interpelacje w związku z trudną sytuacją Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu.


MOJE INTERPEL ACJE

Interpelacja dotycząca linii kolejowej E59 w związku ogłoszeniem upadłości przez Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o., będącego wykonawcą robót modernizacyjnych na odcinku Wrocław – Rawicz.

zdjęcie: umwd.dolnyslask.pl


MOJE INTERPEL ACJE

Interpelacja w sprawie planów dotyczących przyszłości udzielonych koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego na terenie Dolnego Śląska.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Realizacja projektu koleją w 3,5 godziny z Wrocławia do Warszawy. Remont torów CMK – Koniecpol – Częstochowa - Opole

http://tnij.org/szybciejdowarszawy


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Zaangażowanie w oddłużenie Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – konsultacje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie art. 197 ust. 2 pkt b ustawy o działalności leczniczej, który mówi o warunkach uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych w spółki kapitałowe.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Uzyskanie dotacji do projektu i I etapu remontu dachu klasztoru w Trzebnicy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Utworzenie zespołu do spraw budowy dróg ekspresowych S-3 i S-5, którego jestem przewodniczącym.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Uzyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę przez Powiat Trzebnicki boiska Orlik 2012 w Żmigrodzie.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Konsultacje z Ministerstwem Sportu wpisania do wieloletniego planu inwestycji strategicznych dla sportu remontu OSiR w Obornikach Śląskich do potrzeb Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU W ramach poniedziałkowych konsultacji z mieszkańcami zorganizowano 60 dyżurów poselskich, w tym 6 wyjazdowych, które odbyły się w Miliczu, Wołowie, Sycowie, Twardogórze, Prusicach i Żmigrodzie. Napisano 20 interwencji poselskich wynikających z próśb mieszkańców.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

W każdą środę, w Biurze Poselskim, odbywają się bezpłatne porady prawne. Od początku działalności biura przyjęto 140 interesantów w sprawach interwencyjnych.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Do najważniejszych spraw prowadzonych przez biuro należały: Spotkanie mieszkańców z radnymi Obornik Śląskich i władzami gminy z udziałem posła w sprawie protestów wobec budowy farm wiatrakowych.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Mikołaj Żelechowski

OliwiaAdamczyk

Maria Marcinko

Organizacja regionalnego etapu konkursu "Śmieje się dziecko - śmieje się cały świat„ Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Warszawy, zwiedzanie Senatu i wizyta w Centrum Nauki Kopernik.


MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU

Organizowanie lekcji parlamentaryzmu w 3 szkołach powiatu trzebnickiego, w których udział wzięło około 250 uczniów – tegorocznych maturzystów.


Więcej bieżących informacji na temat mojej działalności:


Moim celem jest by potencjał Aglomeracji Wrocławskiej został w pełni wykorzystany, dlatego jako Poseł na Sejm RP aktywnie wspieram rozwój naszego regionu.

Marek Łapiński

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU KANDENCJI

MAREK ŁAPIŃSKI

Podsumowanie pierwszego roku kadencji - Marek Łapiński  

Podsumowanie pierwszego roku kadencji - Marek Łapiński

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you