Page 1

status.11 fa čvut /// jan zrzavý


obsah

1

Drobný objekt na Václavské náměstí | zimní semestr 08/09 ZAN v dialogu (ZAN Kosek & Kovář) ZAN | 1.semestr Vedoucí ateliéru: Ing.arch.akad.arch. Jaroslav Kosek Odborný asistent: doc.Akad.arch. Petr Kovář

1I

Mobilní objekt 2,3 x 2,3 x 2,3 m | letní semestr 08/09 ZAN v dialogu (ZAN Kosek & Kovář) ZAN | 1.semestr Vedoucí ateliéru: Ing.arch.akad.arch. Jaroslav Kosek Odborný asistent: doc.Akad.arch. Petr Kovář

1II

Viladomy pro Libeňský poloostrov | zimní semestr 09/10 Ateliér Šrámková ATBS | 3.semestr Vedoucí ateliéru: prof.Ing.Akad.arch. Alena Šrámková Odborný asistent: Akad. arch. Pavel Kolíbal, Ing. arch. MgA. Petr Tej

1V

Senior Cohousing s chráněnou dílnou | letní semestr 09/10 Ateliér Kohout-Tichý ATOS | 4.semestr Vedoucí ateliéru: Ing.arch. Michal Kohout Odborný asistent: Ing.arch. David Tichý, PhD.

V

Smuteční síň do Roudnice nad Labem | zimní semestr 10/11 Ateliér Máslo ATZBP | 5.semestr Vedoucí ateliéru: Akad. arch. Vít Máslo Odborný asistent: Ing. Tomáš Bernášek

status * postavení a úloha osoby nebo skupiny, stav věcí, poměrů

VI

Živé depo Kořenov - revit open soutěž | říjen/2011 Jan Zrzavý, Martina Skalická

VII

Dívčí hrady, VIZE: park - sport - relaxace | zimní semestr 11/12 Ateliér Koucký ATZSS | 7.semestr Vedoucí ateliéru: Doc.Ing.arch. Roman Koucký Odborný asistent: Ing.arch. Edita Lisecová


CV

* 1989, Roudnice nad Labem | ČSSR -----------------------------------------------------------------1995 - 2000 Základní škola Karla Jeřábka, Rce 2000 - 2008 Gymnázium Roudnice nad Labem 2008 - 2011 Bakalářský studijní program Architektura a urbanismus, FA ČVUT 2011 - *

Magisterský studijní program Architektura a urbanismus, FA ČVUT -----------------------------------------------------------------jazyky: EN, DE, FR IT (zač.) software: Autodesk | acad, 3dsMax, Revit Adobe | Ps, Id, Il, Pr -----------------------------------------------------------------projekty: 2010 spolupráce s JKA a o.s. Kruh | Jasan Burin 2011 spolupráce s o.s. Kruh | Den architektury 2011 - * spolupráce s Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem | práce s veřejností popularizace architektury, PR 2011 - * výchovné projekty pro mládež na téma architektura při ZŠ Školní ul., Roudnice ------------------------------------------------------------------http://zrzavy.net/ - další informace, kontakt http://klauzury.cz/ - vlastní projekt galerie studentských semestrálních prací http://aaaaa.cz/ - vlastní projekt portálu o architektuře - spolupráce: Tomáš Binek (FIT) ------------------------------------------------------------------zájmy: vše, vše se vztahem k architektuře










 

 

zan.08

1


CV

* 1989, Roudnice nad Labem | ČSSR -----------------------------------------------------------------1995 - 2000 Základní škola Karla Jeřábka, Rce 2000 - 2008 Gymnázium Roudnice nad Labem



  

 

2008 - 2011 Bakalářský studijní program Architektura a urbanismus, FA ČVUT 2011 - *

Magisterský studijní program Architektura a urbanismus, FA ČVUT -----------------------------------------------------------------jazyky: EN, DE, FR IT (zač.) software: Autodesk | acad, 3dsMax, Revit Adobe | Ps, Id, Il, Pr -----------------------------------------------------------------projekty: 2010 spolupráce s JKA a o.s. Kruh | Jasan Burin 2011 spolupráce s o.s. Kruh | Den architektury 2011 - * spolupráce s Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem | práce s veřejností popularizace architektury, PR 2011 - * výchovné projekty pro mládež na téma architektura při ZŠ Školní ul., Roudnice ------------------------------------------------------------------http://zrzavy.net/ - další informace, kontakt http://klauzury.cz/ - vlastní projekt galerie studentských semestrálních prací http://aaaaa.cz/ - vlastní projekt portálu o architektuře - spolupráce: Tomáš Binek (FIT) ------------------------------------------------------------------zájmy: vše, vše se vztahem k architektuře






zan.08

1


Anotace Zadáním bylo navrhnout menší objekt dočasného charakteru umístěný v srdci Václavského náměstí, na křižovatce Vodičkovi a Jindřišské ulice. Začlenění do prostoru a význam s okolím měl být metaforický, nikoli stroze utilitární. Jedná se de facto o revitalizaci prostoru u výstupu z metra stanice Můstek, kde v současné době stojí kavárna Stará tramvaj. Velkým tématem pro mne bylo odhalit vývoj onoho místa, jeho historické souvislosti. Samotný objekt tvoří asi tři metry široká a sedmnáct metrů dlouhá chodba symbolizující cestu, vedoucí částečně pod úrovní okolního terénu (ponoření). Je průchozí, hrdla na obou stranách však nejsou stejně široká, což má ke konci za následek efekt stísnění nejen fyzického. Po stranách chodby, v lemu, jsou umístěny informační panely na průsvitném materiálu (sklo, mléčné sklo, tkanina) tak, aby byl procházející divák uvnitř při čtení konfrontován z okolním prostředím. Data jsou chronologicky uspořádána od počátku do konce průchodu.

stabilní katastr

ortomapa

Orientace objektu je inspirována návrácením jedné z předchozích os Koňského trhu (viz ilustrace), podsatný je fakt, že tehdejší ohnisko, Koňská brána a to dnešní, Národní muzeum, nejsou přesně na stejném místě. Mým cílem bylo symbolicky připomenout toto nasměrování, které časem zcela zmizelo. Při pravé straně průchodu se nachází odpočinková zóna spojená s ukazatelem, kamenné bloky/lavičky jsou nasměrovány na významná kulturní místa v okolí z hlediska dějin národa.

Motto Jizva na tváři, v centru národa. Drobná rána, ale stále otevřená. Vstoupí-li návštěvník, jeho klesání pod úroveň náměstí (možná původní) je jako pomyslné sestoupení, ponoření se do minulosti.


1875

1884

1895

1905


Výkresová část


Schema rozcestí

Vítkov

zákresy

Václavské náměstí stará osa d Vyšehra

P

rad h ý k ražs

s


zan.09

1I


Anotace Návrh mobilního, snadno demontovatelného přístřešku dimenzovaného pro vlastní tělo. Objekt určený pro občasný pobyt, ochranu před počasím, v ideálním případě přenosný “na vlastních zádech“. Přístřešek měl být primárně určen pro připravovaný parčík Višňovka v nedaleké obci Chyně, západně od Prahy. Maximální zadané vnitřní rozměry byly 2,3 x 2,3 x 2,3m. Vybrané práce byly v několika týmech realizovány v měřítku 1:1. Výstava těchto modelů se uskutečnila v rámci odevzdání klauzur v předprostorách NTK - “en plein air”. Druhá výstava a “performance” se uskutečnila o dva týdny později na místě původního určení tj. ve Višňovce a okolí. Konstrukce objektu je založena na principu “skládačky s naříznutými hranami“. Jednotlivé prefabrikované dílce jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu - vlnité lepenky, která je slepována/lamelována z několika vrstev (jako u překližky). Segmenty jsou pro pevnost lokálně prošity ocelovými hřeby. Z jednotlivých částí je možné celek složit do dvaceti minut. Roznášecí deska podlahy je z OSB desek tl. 18mm. Kolem celé konstrukce se v přesných místech naváže střešní plachta. Ta sestává ze tří překrývajících se částí. Plachta je z průsvitného materiálu. Interiér je řešen minimalisticky, nábytek je opět z recyklované lepenky. Koncepce vychází z tvrzení: “Volný prostor, krásný prostor.” Mobiliář tvoří jen dlouhý stůl výšky 35cm a dvě řady sedáků přímo na zemi. Stavba je ukotvena několika kolíky do země. Izolace je vyřešena samotným odstupem žebroví konstrukce. Celý objekt má charakter zahradního altánu vhodného pro posezení s přáteli při volném výhledu do krajiny. Hlavními přednostmi má být jednoduchost a rychlost postavení.


Půdorys

Dílčí segmenty

Bokorys


Situace

Ideální je umístění na vyšších bodech lokality pro možnost efektivního otevření interiéru do okolní krajiny. Míru vnitřního světelného prostředí je možné ovlivňovat natočením příbytku dle potřeby, to je možné díky poměrně lehké konstrukci.


některé z výsledných budek v měřítku 1:1 ...


atbs.09

1II


některé z výsledných budek v měřítku 1:1 ...


atbs.09

1II


Anotace Studenti 3. semestru (kterých byla většina) měli za úkol navrhnout bytový dům vyššího standardu - viladům, odpovídající poměrně cenné lokalitě na Libeňském polostrově, který je v současné době využíván převážně pro skladování zboží, popř. velkoobchodní prodej. V úvahu bylo nutné vzít jistá omezení, jimiž byla daná přibližná půdorysná strana objektu 25m a výška 12m. Dále bylo doporučené (prakticky nezbytné) užití atria a vyřešení vertikální komunikace. Úloha byla odproštěna od všech náznaků urbanismu, tedy se výrazně abstrahovala a stala se prakticky “pouhým“ kompozičním cvičením. Můj koncept vycházel z propojení osmi duplexů kolem středového atria tak, aby každá jednotka měla zároveň svou vlastní terasu/lodžii. Ústředním motivem každé jednotky se pak stala velká hala, sloužící jako obývací pokoj, zároveň propojující obě patra vnitřním schodištěm. Centrální schodiště ukruté spolu s výtahem v copilitem obaleném tubusu obsluhuje všechna patra všech jednotek. Součástí návrhu byla i podzemní garáž. Inspirací návrhu byla klasická počítačová hra TETRIS.


s


definování objemu

kompoziční schema bytových jednotek

dispoziční schéma - typ A


J’aimerais bien vous présenter mon projet actuel, ça veut dire le travail semestriel d’hiver 2009/10. Pour ce semestre j’ai choisi l’atelier de Mme Alena Šrámková. C’était mon premier atelier. Au début de l’anneé scolaire il a fallu choisir avec toute la


atos.10

IV

jan zrzavý ateliér kohout tichý léto 2010

projekt


ývazrz naj tkejorp

ýhcti tuohok réileta 0102 otél

J’aimerais bien vous présenter mon projet actuel, ça veut dire le travail semestriel d’hiver 2009/10. Pour ce semestre j’ai choisi l’atelier de Mme Alena Šrámková. C’était mon premier atelier. Au début de l’anneé scolaire il a fallu choisir avec toute la


atos.10

IV


Autorská zpráva urbanistické řešení Koncept bere v potaz důležitost obou ulic, kterými je vymezen. Ulice Pivovarská zde nabývá větší důležitosti. Stává se korzem. Zároveň jsou na ní umístěny důležité přístupové body komplexu cohousingu. V nové ulici Slunéčkova v jižní části jsou situovány hlavní parkovací plochy. Ulice je méně významná, s omezenou průjezdností. Projekt na její uliční linii reaguje štíty budov a dalšími vstupy. Architektonické řešení Common house je situován na jihozápadní roh jako monolitický hrubý blok udávající celému pozemku jasnou konturu. Z jihu reaguje na roh terasou, skleněnou stěnou osvětlující hlavní pracovnu chovanců chráněné dílny a kanceláře terapeutů a administrativy. V opozici ke common housu je celý zbytek areálu, který je rozdělen do několika bloků. Tyto bloky jsou de facto souhrnem požadovaných jednotek naskládaných na sebe ve dvou patrech. Překryvy je docíleno vzniku průchodů komunikačních cest a v patře pak soukromých teras. Střecha druhého podlaží je sedlová. Domy jsou obloženy dřevem vizuálně měkčí materiál. Uspořádáním jednotek v jakési ulice a náměstí vzniká prostředí vhodné pro požadovanou socializaci. Koncept řešení Mým cílem bylo vytvořit prostředí uspokojujícím způsobem akcelerující socializaci seniorů. To znamená takové, které nenuceným způsobem dostává své obyvatele do sociálního kontaktu se sousedy i lidmi příchozími zvenčí. Toho dociluji hierarchickým uspořádáním cest a ploch. Důležitým tématem pro mne byla prostupnost a měnící se charakter, střídání, rytmus. To se odvíjí i v patře, kde se však jedná o prostupnost optickou, psychickou


mlat cihelná dlažba kamenná dlažba zahrady, stromy, zelené plochy probarvený asfalt asfalt


1NP

geometrie místa - těžnice - těžiště - osy 2NP

veřejný prostor

poloveřejný prostor

polosoukromý prostor

soukromý prostor 5

10

20

m


BYT “A” 1+kk

BYT “B” 2+kk

BYT “C” 2+1

1NP

COMMON HOUSE

2NP

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PODÉLNÝ ŘEZ BLOK “A”

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PODÉLNÝ ŘEZ COMMON HOUSE


ANALÝZA SMUTEČNÍ SÍŇ V ROUDNICI NAD LABEM Jan Zrzavý

atzbp.10

5.semestr, zima 2010/11

ATZBP Ateliér Akad.Arch. Vít Máslo Ústav navrhování I, fa čvut

V


AZÝLANA MEBAL DAN ICINDUOR V ŇÍS ÍNČETUMS 11/0102 amiz ,rtsemes.5

ývazrZ naJ

olsáM tíV .hcrA.dakA réiletA PBZTA tuvč af ,I ínávohrvan vatsÚ


atzbp.10

V


Smuteční síň v Roudnici nad Labem

“Ne konec, ale završení...”


krajina

cesta

vítr

co je to krajina? rozdělení krajiny na vnější/okolní a vnitřní sloup definuje místo v krajině, jistota v nekonečném prostoru horizont - horizontalita rovina/plošina/agora nekonečnost má cosi s věčností arché - archetyp cesta krajinou - cesta v krajině od počátku do konce, cesta jako život jasná linie, osa, směr rýha/spára/stopa

hlavní element pohyb - život - čas počasí vzduch spojení s nebem

světlo

faktor vnímání - subjektivita barva, struktura, materiál světlo medium

rozhraní

hladina/přechod/práh/portál mezi dvěma světy kontrasty nahoře x dole (zem x nebe?) světlo x stín klid x neklid velikost x nicotnost prostupnost/kontinuita perforace


Analýza

150

188

175,51

17

4

174

217

17

8 150

156

150

174 8

18

2

17

164

170

192,05

155

170

172

18 15

6 6 174

166

4

152

153

17

156

168

170,25

8

150

168

153 152 152

158

188

216

vyšší zeleň

169,51

158

156

175,51

152

164

217

18

166

168

8.2

174

150

15

150

178

0

166

nižší zeleň

184 151

155

174

190,58

189,49 6

156

166,43

17

162

178

152

182

městský park

174

161,3 156

192,05

158

152

158

19

0

186

6

156

170

164

17

186

soukromý sektor

156

182

170

15 0

mapa zeleně

M 1:10000 152

1km 1km

150

152 174

100 200 200 300 300 400 400 500m 500m 100

154

156

150

174

188

0 0

156

172

188

152

156

17

150

8

188

176

189,49

166 168

160

152

150

184 169,51

156 190

217

175,51

17

188

4

174

190,58

169,92

19

186

17

6

8

182 176

151

150

174

8

17

8

157

18

164

2

178

156

182

16

162

152

152

150

158

2

224

161,39

18

196,45

170

196

152

186

170

150 162

160

6

169,92

164

8

170

17

168

180

0

184 177,41

170

172

172

191,16

192

památky

188

180 206

172

180

6

182

194

182

186

6

180

180

18

172

231

15

190

15

192

178

192,05

155

veřejné budovy

172

166

178

192

178

164

160

(220,12) 176,25

186 233

8

170

18

224

18

196,45

188

školy

175,34

182

188

200

17

182 218

200

190

194

174

178

233

4

191,16

2

17

19

175,34

166

231

služby

8

168

188,80

188

200

186

202

190

222

220

234

216

18

184

222

186,63

218

232

206

180

169,51

152

184

sport

212

234

202

204

2

184

190

174

190

188 214

156

180

190

186

180

192

188

188

210

0

222

19

bydlení 0

198

226

15

212 265,70

198

220

2

230

216

190

veřejná zeleň

6

17

188

182

250

20

220

19

232

260

6

184

220

0

194

železnice

202

236

218

186

188

220

189,49

178

234

204

222 211,60 241

6

250

20

174

sklady, výroba

184

190,58

218

219,26

184

206

220

186

250

228

210

221,23

188,80

204

0 0

196

M 1:10000

220

výškopis

100 200 200 300 300 400 400 500m 500m 100

1km 1km

funkční rozbor

M 1:10000

100 0 200 0 200 300 200 300 500m 300 0 400 500m 500m 500m 100 100 200 200 300 400 400 200 300 400 400 500m 300 400 500m200 500m300 500m1km 0 100 0 100 100 0 100 100 200 300 400 400 1km 1km 1km 1km 1km

1km 234 1km

0

1km 1km

15

100 200 200 300 300 400 400 500m 500m 100

188

0 0

212

0 0

218

17

výškopis

186,63

M 1:5000

206

190

218 194

188 202

22

17

0

220,99

8

186

186

202

194 218

222

8

196

214

220

18

186

221,23

211,40 212

169,92

0

224

20

222

218

220

216

2

22

208

16 220

0

19

6

8

188

194

208

152

218

206

208

224

216

198

196,45

170

198

216 224

18

6

184

17

8

241

220

211,60 18

8

219,26 0

178

15

220

2

192

21

8

180

180

22

0

188

17

2

233

191,16

2

175,34

19

182 231

190

188

188

180

186

184

18

8

184 184

180

19 0

214

174

2

21

6

20

20

178

211,40

20

186

220,99

8

240

204

4

218

21

212

2

190

188

21

20

6

194

22

0

202

202

6 232

188,80

18

194

100 0 100 200 0 100 100 200 300 200 300 500m 300 0 100 100 400 500m 200 500m 300 400 400 1km 500m 1km 1km 1km 0 0 0 100 100 200 200 300 400 400 200 300 400 400 500m 300 400 500m200 500m300 500m1km 1km 21

0 0

8

1km 234 1km

morfologie - schwarzplan

186,63

6

M 1:5000

190

20 8

22 0

186

186 18

8

21 221,23

20

222

0

216

0

208

22

19 198

220

184

241

211,60

219,26

220

8

22

0

188 18

8

184

21

198

4

206 224

188

240

218

216 212

18

216

8


Proces


ŘEZ A - Á

POHLED ZÁPADNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

SITUACE

POHLED ZÁPADNÍ


8

7 12

5

11 1 2 4

10 13

6 9 14 3 15

PŮDORYS SÍŇ

1. SMUTEČNÍ SÍŇ 2. ARKÁDA 3. VESTIBUL 4. MÍSTNOST PRO POZŮSTALÉ 5. OBŘADNÍK, SKLAD ------------------6. JEDNACÍ MÍSTNOST VELKÁ 7. KANCELÁŘ 8. KUCHYŇKA 9. VÝSTAV 10. SKLAD/VÝDEJ UREN 11. SOC. ZÁZEMÍ + ŠATNA 12. PŘÍPRAVNA 13. CHLADÍRNA 14. TZB 16. SKLADY, MANIPULACE


ZEM PŮVODNÍ

ZEM NASYPANÁ

PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK

+11.350 +11.300

+10.550

+12.250

+4.150

S3

+10.650

+7.900

P6

D6

+11.600

+11.250

+10.150

D2

+11.050

+3.750

29.5.2011 20:13:26

LEGENDA MATERIÁLŮ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ HELUZ PLUS 30 /247x300x238 mm/ PROVEDENO NA MVC 10MPa ŽELEZOBETON TŘÍDY C45/55

PROSTÝ BETON

POLYSTYRÉNBETON

S1

S2

+3.850

+3.150

P1

Bakalářská práce

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN

D7

D4

+0.000 -

+1.000

B14

VÝKRES

ZDIVO CP, PROVEDENO NA MVC 10 MPa

+8.000

+7.700

+7.150

+5.350

+4.450

+0.150

-0.150

-1.400

1:20

PROJEKT

ISOVER HARDISIL 14 R=4,05 M2.K/W SDK

+7.350

+4.250 2.NP = + 4.150 +4.050

+3.750

+2.600 +2.350

+1.350

+0.000 -

1.NP= +0.150

-1.100

9xA4 5/2011 2010/2011 stavební Č. VÝKRESU

Detailní řez

FORMÁT DATUM ROČNÍK ČÁST MĚŘÍTKO

Smuteční síň v Roudnici nad Labem

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

KONZULTANT Ing. Libor Přeček, Ph.D

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

Akad. arch Vít Máslo, Ing. Tomáš Bernášek ATELIÉR

FAKULTA ARCHITEKTURY VYPRACOVAL Jan Zrzavý


-

-

revitopen.11

VI -

-


ZEM PŮVODNÍ

ZEM NASYPANÁ

PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK

+11.350 +11.300

+10.550

+12.250

+4.150

S3

+10.650

+7.900

P6

D6

+11.600

+11.250

+10.150

D2

+11.050

+3.750

29.5.2011 20:13:26

LEGENDA MATERIÁLŮ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ HELUZ PLUS 30 /247x300x238 mm/ PROVEDENO NA MVC 10MPa ŽELEZOBETON TŘÍDY C45/55

PROSTÝ BETON

POLYSTYRÉNBETON

S1

S2

+3.850

+3.150

P1

Bakalářská práce

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN

D7

D4

+0.000 -

+1.000

B14

VÝKRES

ZDIVO CP, PROVEDENO NA MVC 10 MPa

+8.000

+7.700

+7.150

+5.350

+4.450

+0.150

-0.150

-1.400

1:20

PROJEKT

ISOVER HARDISIL 14 R=4,05 M2.K/W SDK

+7.350

+4.250 2.NP = + 4.150 +4.050

+3.750

+2.600 +2.350

+1.350

+0.000 -

1.NP= +0.150

-1.100

9xA4 5/2011 2010/2011 stavební Č. VÝKRESU

Detailní řez

FORMÁT DATUM ROČNÍK ČÁST MĚŘÍTKO

Smuteční síň v Roudnici nad Labem

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

KONZULTANT Ing. Libor Přeček, Ph.D

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

Akad. arch Vít Máslo, Ing. Tomáš Bernášek ATELIÉR

FAKULTA ARCHITEKTURY VYPRACOVAL Jan Zrzavý

-


revitopen.11

VI


Společenské centrum Kořenov Záměrem bylo vytvořit kulturně-společenské zázemí fungující po většinu roku, během zimní sezony pak převážně pro rekreanty nedalekých lyžařských resortů. Objekt využívá variabilitu užití vnitřního prostoru. Jedná se o kombinaci sálu, výstavní galerie a baru/restaurace, přičemž je možné volit míru využití/uzavření objektu, tj. volit malý x velký provoz.

Koncept - konverze původního depa “na počátku všeho byla točna” a vše jí podléhá... duplikace a translace výchozí struktury - změna těžiště, osy - zkvalitnění výhledu - zvětšení ploch Do stávajícího tvaru se tedy vloží novotvar - znatelně odlišen, tím se dostává původní stěna dovnitř dispozice a bez nutné izolace tak vyniká původní kamenné zdivo i se svou špínou. Původní okna filtrují/opticky spojují bar a hlavní sál. Sál chráněn dvěmi stěnami - akustický obklad. Osa sálu míří k nádraží skrze prosklenou stěnu za jevištěm. Patro je vytvořeno po obvodu sálu. Původní okna prosvětlují obě patra. Pod novým patrem je oddělena výstavní galerie a zázemí. Dalším bodem je dostavení dvou štítových stěn. Na výsledném půdorysu je pak navržen lepený krov - prostorová struktura, na principu přímkové plochy - hyperbolického paraboloidu.


Pohled východ

Řez příčný


Pohled jih

Řez podélný


atss.11 VII


atss.11 VII


ZADÁNÍ Semestrálním zadáním byla akademická úloha - řešení budoucího osudu pláně, náhorní plošiny mezi Radlickým a Prokopským údolím, jinak známé jako Dívčí hrady, podle nejznámější části této oblasti, ostrohu nad Vltavou, zvaného Děvín. Exluzivitou této lokality je zejména její rozloha a umístění v rámci města Prahy. Je snadno dostupná MHD. Z větší části je využívaná jako zemědělská půda, při svazích Děvína a Prokopského údolí jako rekreační oblast. Na nás bylo rozhodnout jakým způsobem Dívčí hrady transformovat, vytvořit významné místo pro rekreaci a sport v ohledu k celé Praze. Tedy ve zkratce ideálně návrh, koncepci městského parku obohaceného o sportovní “zážitky” s přesahem mnoha desítek/stovek let. Park sportu zdraví a zábavy. Park pro 21. století...


Současný provoz funguje prakticky výhradně při krajich území. Na hraně Prokopského údolí funguje udržovaná cyklostezka. Cesta je hojně využívána nejen cyklisty, ale i běžci, či chodci ve směru z Jinonic na vyhlídku Děvín. Toto je pro místo typické a vlastně i logické. Úvahou bylo vyjít z tohoto principu a nebát se výrazněji zasahovat i v oněch citlivých hranách při skalách a svazích Dívčích hradů. Jde o to vytvořit atraktory, které budou pro příchozí i v těchto relativně odlehlých končinách lákadlem. Vznikají lokální magnety, malá centra vzruchu a zážitků... V rámci posílení a zjednodušení konceptu jsem se snažil všechny tyto zájmové body spojit páteřní komunikací, která jasně definuje hranu území a zároveň zjednodušuje pohyb po celém území.

Z toho vzešla snaha území radikálně uzávřít podmanit si silným tvarem. Elipsa zde není náhodnou a vysněnou křivkou.

Její definice nespočívá v sofistikovaném natočení poloos, ale je území vepsána tak, aby sama obsáhla co největší oblast. Navíc jsou jejími tečnami významní lineární útvary kominikace, přírodní hranice.. Elipsa je chladný racionální a matematicky popsatelný tvar, který se zaříznul do terénu Dívčích hradů, aby nastolil řád. Celý průběh elipsy probíhá v jedné úrovni tedy okolním terénem. Nejdříve jím proniká, aby se záhy vynořil a ve výšce 15m nad terénem se začal opět vracet odkud vyšel.


PŮVODNÍ TERÉN

PO ZÁŘEZU ELIPSY

JEJÍ ŘEZOVÁ ROVINA

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

Křivka se pohybuje kolem celého morfologicky členitého terénu Dívčích hradů. jak bylo řečeno její výšková kóta zůstává po celou dobu průběhu konstantní. Elipsa je cestou - v místech kdy se zařezává do masy země, je ale také domem, kdy vybíhá nad terém a pod sebou samotnou dává vzniknout novým funkcím, zážitkům. Objekty mají vztah k rekreaci a sportu. Elipsa je ale i mostem, resp. domem mostem, kdy v max. amplitudě vyšplhá na samý vrchol v místech jedinečného výhledu na Prahu.

SCHEMA VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO USPOŘÁDÁNÍ


Hlavní nosná strukura je navržena jako modulová skeletová, v závislosti na místě a podmínkách betonová monilitická nebo ocelová (superkonstrukce) v mostních segmentech, kde je nutné zajistit prostorovou tuhost. Modul vychází z primárního využití objektů pod eliptickou estakádou umístěných - tj. klubovny sportovních spolků (2np) , sportoviště méně náročných sportů, pronajímatelné kapacity službám a zejména menším míčovým halám. v závislosti na rozměrech hřišť míčových sportů (volejbal, tenis, basketbal, badminton) byl stanoven délkový modul 8m. Šířka elipsy činí 16m, světlá výška rovněž 8 m. Vytvořená objekty se liší svou délkou - tj. počtem modulů, objekty se plynule dostávají až do poloviny pod úrovevní okolního terénu.


jednotlivé segmenty jsou pojmenovány podle blízkých obcí. S plynulou prostupností dovnitř i vně hrany superelipsy, je počítáno. Existuje tak možnost, kdykoliv se od předvídatelné a proto bezpečné cesty odchýlit a rozhodnout se tak sám... Zelená znázorňuje úseky které jsou průchozí bez problému.

Počet jednotlivých modulů v úseku. Z modulů je možné postavit objekt odpovídající své potřebě, ale i je nechat volné jako průchody, také je možné využívat neobestavěný prostor pod silnicí jako nenáročnou herní plochu. Cílem ji i určitá míra flexibility, udržitelnost ve vztahu k postupnému zaplňování.


Prostupnost v úrovni terénu je dlouhými bloky zajištěna přibližně po každých sto metrech. V každém druhém takovém komunikačním průchodu existuje napojení na vertikální komunikaci spojující terén s estakádou.

Segment Radlice - komerční využití, parter, pronajem kanceláří, učeben. Součástí úseku je velký veřejný skatepark - mírné hlukové zatížení. Skatepark se nachází pod úrovní elipsy, rovněž za využití svažitosti přiléhajícího kopce.

Segment Hlubočepy obsahuje deset sportovních hal, několik kluboven a cvičeben. Dvě restaurace s přiléhajícím zázemím pro sportovce. zázemí atletického a tenisového klubu. V mostové části se nachází pronajímatelné polyfunkční plochy. Segment Jinonice navazuje na historickou obec Jinonice. Převážné využití: restaurace, menší knihovna, sportovní klubovny, učebny, spolky. Přiléhá sportovní areál uvnitř elipsy. Ten je ukryt z části pod úrovní původního terénu, vzhledem k potřebě rovných hracích ploch, svah je využíván jako přírodní tribuna.


jan zrzavĂ˝ 2/2012

Portfolio 2/2012  

status11 - stav k počátku roku 2012