Page 1

Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија

Презентер: Жарко Илиевски, дипл.маш.инж.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Priroda na svetlinata

Svetlosta e del od spektarot na elektromagnetno zra~ewe od podra~jeto na branovi dol`ini vidlivi so golo oko.

Svetlosta istovremeno manifestira osobina na bran i na ~esti~ka. Svetlosna ~esti~ka e kvantot ili foton.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Светлински технички (фотометриски) величини

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Основни критериуми за избор на електричен извор на светлинa

• • • • • . • •

Светлосен флукс, lm; Електрична снага, W; Светлосна искористеност, η [lm / W]; Пад на светлосниот флукс во тек на `ивотниот циклус; Temperatura на светлостa; Обликот на изведба; Набавна цена и трошоци за експлоатација.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Svetlosna iskoristenost, η [lm / W]

Pretstavuva parameter koj poka`uva so koja efikasnost elektri~nata energija se pretvora vo svetlost, t.e. kolkav del od 1W se pretvora vo svetlost. Se meri vo lm/W.

Teoriski maksimalno iznesuva 683 lm/W, a prakti~no : od 10-198 lm/W

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Temperatura na boi

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Vidovi na elektri~ni svetilki Ima dva tipa na elektri~ni svetilki: onie {to emituvaat svetlost so zarevawe na Volframovo vlakno dodeka da po~ne da sjae (Inkandensni) i onie {to rabotat reku praznewe na elektri~en gas (Fluoroscentni lampi), koi od svoja strana bivaat: lampi so nizok i lampi so visok pritisok na praznewe. Vo slu~aj na linearni i CFL svetlosta se dobiva glavno preku ultravioletovo zra~ewe preku gasno praznewe vo interakcija so fosforen premaz. Site lampi na princip na praznewe baraat t.n postoewe na pomo{no kolo nare~eno “ballast” (kolo za inicijalno palewe). Iako postojat samo dva glavni tipa na svetilki, postoi {irok opseg na razli~ni lampi na raspolagawe koi imaat razli~ni karakteristiki i poradi toa razli~ni prim\eni www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Inkandensni lampi Inkandensnite lampi se 130 god. stara tehnologija. Tie proizveduvaat toplina so zagrevawe na tenko metalno vlakno do dovolno visoka temperatura za da emituva vidliva radijacija. Tie se neefikasni: skoro 90% od vleznata energija se pretvora vo toplina koja e izgubena. Vo prisustvo na vozduh metalnoto vlakno brzo pregoruva. Poradi toa, vlaknoto se smestuva vo stakleno telo vo forma na balon od koe prethodno vozduhot se izvlekuva i se zamenuva so inerten gas. Osnovata na lampata se pricvrstuva za metalna kapa koja obezbeduva mehani~ka cvrstina na stakleniot balon i elektri~en kontakt.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Volframovi halogeni lampi Halogen gas (inerten gas) Konvencionalnite Volframovite halogeni lampi se sli~ni so inkandenscentnite, bidej}i i tie great metalen element so cel da emituva svetlost. Razlikata e vo toa {to tie se polnat so halogen gas (brom ili jod ili i edno i drugo), a ne so inerten gas. Halogeniot gas ovozmo`uva hemiski proces pri koj se vra}a metalot na metalnata nit za vreme na rabotata na lampata I taka se spre~uva negovo isparuvawe i kondenzirawe na metalot na vnatre{nata strana od Balonot. Toa ovozmo`uva halogeniot balon da raboti na povisoka temperatura od ona na inkandenscentnite kako i toa-dimenziite na balonot zna~itelno da bidat pomali pri sli~en svetlosen izlez. Toa ovozmo`uva nivna ne{to povisoka efikasnost i podolg `ivot vo odnos na inkandenscentnite standardni sijalici. www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Kompaktni fluoresentni lampi (CFL) Kompaktnite fluoresentni lampi vo forma na cevka pobuduvaat `ivini pari, proizveduvaj}i kratki branovi na ultravioletovo zra~ewe {to stimulira fosforniot premaz vnatre vo cevkata da emituva vidliva radijacija. Elektri~nata struja vnatre vo cevkata mora de se kontrolira poradi {to sekoja kompaktna fluorescentna svetilka mora da ima integrirano dopolnitelno elektronsko kolo (balast). Kompaktnite fluoroscentni cevni lampi mo`at da se vgraduvaat vo istiot prostor kako inkandenscentnite

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

LED _ Light Emitting Diode LED (Light Emitting Diode) lampite imaat stacionarni elektronski komponenti {to ovozmo`uvaat elektri~nata struja da te~e samo vo edna nasoka. LED (light Emitting Diode) se diodi koi proizveduvaat svetlost so specifi~na boja. Dobrite LED lami imaat mnogu dolg `ivoten vek, od okolu 50000h. Tie imaat povisoka svetlosna efikasnost i od fluorescentnite i od indenscetnite lampi. Tie se trajni, nemaat metalna nit i tipi~no se bez nikakov staklen balon. Pri zamena na inkandenscentni so LED lampi se za{teduva do 90%

Za razlika od CFL, LED lampite ne sodr`at `iva, no kako i kaj drugite elektronski lampi, spoevite so lemewe i kaj LED lampite mo`at da sodr`at tragi od olovo i drugi te{ki metali. Nekoi proizvoditeli nudat modeli kaj koi spoevite nemaat olovo. LED lampite, sega se skapi vo sporedba so drugite no se o~ekuva drasti~no da poeftinat zaradi zgolemenata potro{uva~ka na LED lampi.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Светлосна ефикасност и век на траење на одреден тип на сијалици

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Sporedba na lampi: ^inewe, energija, karakteristiki i proizvodni parametri

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Otstapuvawe na deklarirana nominalna efikasnost i testirana efikasnost kaj LED lampite

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода Потрошувачка = на енергија

Подготовка на санитарна топла вода Вовед

20% за подготовката за санитарна топла вода + 70% за греење на просторот + 10% за готвење

Во некои области на учеството на енергија за припрема на топла вода е дури и повисока, а во некои пониска. Просечниот граѓанин троши секојдневно околу 200-300 литри санитарна вода, од кои просечно 40-70 литри на топла вода на околу 45°C, кои главно се користи за лична хигиена и миење садови. Во една сезона кога нема потреба за греење, (DHW) претставува најголемата потрошувачка на енергија за едно домаќинство, без оглед на изворот на енергијата која се користи. Ефикасна подготовка и користење на (DHW) можат да придонесе значително намалување на севкупните трошоци на енергија во домаќинствата.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода Проточните бојлери

-

гасни и електрични

Електрични до (12 l/min при 45 ° C) Недостатоци : релативно висока излезна моќ (12-27 kW), во зависност од тарифата (1,7-3,2) пати-зголемување на трошоците за припрема на водата во однос на бојлерите на гас.

-

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода Акумулациски електрични бојлери

кујните (резервоар 5-10 l.) или бањи (резервоар 50-120 l.)

Во акумулациските електрични бојлери се загреваат поголеми количини на топла вода која е на располагање за подолг временски период на повеќе испусни места.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода Акумулациски бојлери на гас

-

(резервоар 120-220l.)

акумулациски бојлер на гас (загревање на водата за 10-20min. при 45°C), одговара на соодветна моќ од 7-9kW, Предности :

-

моќта на горилникот е пониска од проточните бојлери и се движи од 7-9 kW

-

значително пониски трошоци за подготовка на топла вода (1,7-3,2 пати) во споредба со електричните бојлери

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода Комбинираните проточни бојлери (котли) на гас често се користат во системите за греење во станбените згради со повеќе апартмани, овозможувајќи за самостојна подготовка и користење на топлинска енергија во секој стан. По структура се слични на проточните бојлери за припрема на топла вода, со таа разлика што кај комбинираните проточни бојлери се вградува дополнителен (плочест) изменувач на топлина каде се загрева водата (припремата на санитарна топла вода) од примарниот круг, или водата која е претходно загреана од гасовите кои согоруваат. Во периодите кога нема потрошувачка на санитарна топла вода, водата во системот за греење се загрева од гасовите кои согоруваат во цеваст изменувач на топлина.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода Сончеви колектори за подготовка на DHW(200-300l.), Предности : -

(бесплатно) соларна енергија,

-

овозможува намалување на годишниот број на палења (стартувања) на горилникот-котелот,

-

избегнување на загревање на целиот систем само со котел (особено во лето), што уште повеќе придонесува за подигање на целокупната годишна ефикасност на целиот систем,

solarni bojleri rabotat preku celata godina i dosega{nite iskustva poka`uvaat deka nivnoto koristewe e navistina isplatlivo re~isi pри site uslovi.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода Топлинска пумпа (heat pump) се подразбира било кој уред кој ja пренесува топлинта од средина со пониска температура во средина со повисока темпертура во која топлината корисно се применува.

Во зависност од температурата на изворот и излезната температура во згреваниот простор, често се постигнуваа вредности од 2,5-4 или повеќе. Ова значи дека за 1 kW електрична енергија за компресорот, ефикасноста на кондензаторот за греење може да биде неколку пати повисока. Ефикасноста на топлински пумпи се намалува ако температурата на изворот на топлина паѓа, или со зголемување на температурата на водата на излезот од кондензаторот. Најчестите системи за греење со топлински пумпи наменети се за ниско температурно греење (температура на водата режим на 40/50 °C) и за греење на топла вода за домаќинството.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода

Одредени видови на топлински пумпи може да се користат за греење на просторот и за санитарна топла вода за домаќинството. Моќта на овие уреди за домаќинства се движи од 2-12 kW. Кај овие уреди топлината на кондензаторот се користи за топла вода наместо за топол воздух, како што е случај со сплит систем за греење / ладење на воздухот.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода Топлинска пумпа за подготовка на топла вода

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Санитарна топла вода

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија Енергија на сонцето • За производство на електрична енергија • За добивање топла вода Просечно енергија која може да се добие од сонцето е над 4 kWh/m2 ден, 1200 до 1500 kWh /m2 годишно. Скопје: 1367 kWh/m2 годишно.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија

www.macef.org.mk

Поставување


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија Вградување на фотонапонски ќелии

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија

Пасивно користење на сончева енергија

Стаклена веранда

Стаклена веранда и поден акумулатор за топлина

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија Воздушни колектори

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија

Геотермална енергија

• Се појавува во форма на пареа, топла вода или како загреана земја (во длабочините) • Во Македонија – топла вода t= 75оС Греење на оранжерии хотели (соби и базени) болници, бањи (греење, базени, кади) станбени објекти

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија Систем за користење на геотермална енергија Геотермален резервоар Дождовница

Дождовница

Топла вода

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија

www.macef.org.mk

Примена


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија

Геотермална топлинска пумпа Се вложува 1 а се добиваат 3-4 kWh.

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија Енергија на ветер Која количина енергија ќе се добие зависи од брзината на ветерот (висината на вградување), времетраење и ефикасноста на постројката

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Обновливи извори на енергија Енергија на ветер

www.macef.org.mk


Осветление, санитарна топла вода и обновливи извори на енергија Скопје, 03.11.2016

Ви благодарам за вниманието

www.macef.org.mk

Zarko ilievski osvetlenie, stv i oie  
Zarko ilievski osvetlenie, stv i oie  
Advertisement