Page 1

Придобивки од гасификација на Град Скопје, енергетски ефикасни фасади, електрични возила и субвенција на печките за пелети

Инфо центар за енергетика, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија


Скопје Скопје е главен град на Република Македонија со околу

700.000 жители Административно е поделен на 10 општини Како посебна единица на локална самоуправа има свои посебни ингеренции дефинирани со Законот на Град Скопје Градот има ингеренции на 21 средно училиште, 8 институции во Секторот Култура и 7 јавни претпријатија


Политики на Град Скопје  Студија за енергетска ефикасност на објекти кои се под ингеренции на Град Скопје  СЕАП (Акциски план за енергетска ефикасност 2011-2020), Град Скопје - потписник на Конвенцијата на Градоначалници во Брисел (2011)  Програма за енергетска ефикасност 2012-2014 (2012) 2015-2017  Едногодишен акциски план за ЕЕ


Градење капацитети за управување со енергијата во градовите 27.04.2009 потпишано е писмо на намера помеѓу градоначалниците на Загреб, Сараево, Подгорица и Скопје – првиот чекор за пријавување на проектот: Градење капацитети за управување со енергијата во градовите, финансиран со средства од германското друштво за меѓународна соработка (GIZ) преку отворениот регионален фонд – Енергетска ефикасност во југоисточна Европа – работен наслов: Иницијатива на главните градови – CCI проект2009.


Работа и едукација на енергетскиот менаџмент кои работи во рамките на Град Скопје • Оформен инфо центар за ЕЕ и ОИЕ за брза имплементација за мерките за ЕЕ • Оформена е база на податоци за потрошувачка на енергија • Софтвер за on-line пристап на базата на податоци преку интернет • Соработка со цивилниот сектор, за промоција на мерки за EE


EE тим, канцеларија, инфо центар

11/23/2016

6


Гасификација Приклучување на две средни училишта на мрежата за снабдување со природен гас (као пилот проекти) СУГС Здравко Цветковски - поставени котли - 2х440 [Kw], СУГС Георги Димитров - поставени котли - 2х350[Kw] Целата инвестиција на Град Скопје, за овој проект за двете училишта изнесува 6.490.000 денари со вклучено ДДВ.

11/23/2016

7


Гасификација Приклучување на нови две училишта на мрежата за снабдување со природен гас (као позитивно искуство) СУГС Арсениј Јовков - поставени котли - 1х400 + 1х350 [Kw], СУГС Зеф Љуш Марку - поставени котли - 1х240 + 1x200[Kw] Целата инвестиција на Град Скопје, за овој проект за двете училишта изнесува 14.637.376,00 денари со вклучено ДДВ.

11/23/2016

8


Придобивки од гасификација на СУГС

месец

февруари

Здравко Цветковски 9620[m2]

заштеда (%)

Георги Димитров 4783 [m2]

2012

2013

2012

2013

Топлификација

На гас

Топлификација

На гас

2.197.414

501.024

766.880

199.897

77,2

заштеда (%)

73,93


Потрошувачка во Сектор Згради

11/23/2016

11


Остварување во сектор згради Двостепена регулација на греењето во објектите кои се под ингеренции на Град Скопје. Во согласност со резултатите и поставените цели во СЕАП градот Скопје изврши енергетска контрола на сите свои објекти. Врз основа на препорачаните мерки изработена е проектна документација за реконструкција и реализација на предвидените мерки за енерегтска ефиаксност, за 19 средни училишта. Во меѓувреме спроведена е реконструкција на повеќе објекти – промена на прозорци, нова ЕЕ фасада, изолација на покривот.

12


СУГС Јосип Броз Тито


СКОПЈЕ ЛИДЕР ВО ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТА Градот Скопје стана првата локална самоуправа во Република Македонија што набавила електрично возило;   

движење со нула емисии на штетни издувни гасови, почиста и поздрава животна средина, намалување на трошоците за одржување.


СКОПЈЕ ЛИДЕР ВО ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТА        

Возило со 5 врати, Електричен серво управувач, Моќност на моторот од 80 киловати, Батерија од 24 kwh, Со обичен приклучок возилото се полни за околу 10 часа, Со посебен приклучок – за околу 4 часа, Целосното полнење на батеријата, чини околу 70 денари, Автомобилот поминува 170 -190 километри.


СКОПЈЕ ЛИДЕР ВО ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТА Градот Скопје во 2015 година набави 5 електроскутери електровелосипеди за потребите на градската администрација

и

5


СКОПЈЕ ЛИДЕР ВО ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТА Во 2014 година беа промовирани 5 електромобили и 10 електровелосипеди на ЈП „Градски паркинг“ за граѓаните и посетителите на Скопје за разгледување на знаменитостите во центарот на градот.


НОВИ ЕЛЕКТРОМОБИЛИ ЗА ТУРИСТИЧКО РАЗГЛЕДУВАЊЕ Седум нови електромобили со ретро дизајн и пет електротротинети, есента 2015 година, им беа ставени на располагање на граѓаните за туристичко разгледување на знаменитостите во центарот.


СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУПУВАЊЕ ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ Предвиден буџет – 5.890.000 ден. Субвенцијата важи до висина на 70% од вредноста на инвестицијата.  подобрување на ЕЕ на системот за греење,  намалување на потрошувачката на енергенти за производство на иста количина на енергија,  намалување на загадувањето врз животната средина.


Не можеме и не мора сами да го смениме светот! Доволно е да ги смениме сопствените дејствија! Да дозволиме нашиот пример да ги инспирира другите да го направат истото!

БЛАГОДАРАМ Град Скопје Сектор за Локален економски развој ivan.ivanov@skopje.gov.mk ognen.dimitrov@skopje.gov.mk ljupco.trpkovski@skopje.gov.mk Тел. ++389 2 3207 531

Ognen dimitrov, sk pridobivki od gasifikacija na grad skopje, energetski efikasni fasadi, elektricni  
Ognen dimitrov, sk pridobivki od gasifikacija na grad skopje, energetski efikasni fasadi, elektricni  
Advertisement