Page 1

Број 157

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

Април 2016

МАЦЕФ промовира енергетска ефикасност и почиста животна средина

`+

Во овој број:  Од уредникот  Активности на МАЦЕФ 3  Новости од Македонија и светот  Занимливости  Корисни web-адреси  Манифестации

OД УРЕДНИКОТ

Почитувани колешки и колеги, членови и симпатизери на МАЦЕФ! Како и досега, во секој месец се обидуваме, а и успеваме, да ги реализираме сите предвидени задачи, благодарение на работните способности на учесниците во проектните активности. Нашата пријава на Конкурсот кој го распиша Владата на Република Македонија, за финансирање на 20 проекти, не е прифатена. Потсетуваме дека нашиот предлог беше да приготвиме прирачник за сопствена изработка на сончев колектор, со едноставни средства, ефтино а корисно, како што се нудат на пазарот системи според принципот “Do it yourself”. А да биде од полза за сите. Сакаме да го насочиме вашето внимание кон нашите меѓународни активности, при што стекнатите сознанија ги пренесуваме кон корисниците во Македонија, јасно ако им се потребни : Редовни активности на меѓународните проекти REACH, Streetlight EPC, GGF и RePublic_ZEB Тркалезна маса како дел од проектот Streetlight EPC Куса промоција на ТВ НОВА за достигнувањата во разработка на Визијата за декарбонизација на секторот за производство на електрична енергија до 2050 година преку проектот финансиран од European Climate Foundation Интензивна работа на 3-от Акционен план за енергетска ефикасност Почеток на изработка на енергетска контрола на фирмата Фротирка Го најавуваме организирањето на Тркалезната маса со наслов

Долгорочен развој на енергетиката во Македонија – желби и пречки, на 3 јуни. На овој собир, организиран од МАЦЕФ и Фондацијата Конрад Аденауер, покрај македонските презентери, ќе учествуваат еминентни излагачи од Хрватска, Маѓарска, Босна и Херцеговина и Косово. Членовите на МАЦЕФ ќе добијат дополнителни покани за присуство на овој настан. Поздрав до следниот број Проф. д-р Константин Димитров ЗА МАЦЕФ МАЦЕФ е доброволно научно здружение, коешто нуди услуги и стручни знаења од областа на енергетиката и заштита на животната средина во Република Македонија и пошироко. МАЦЕФ е член на: - меѓународната мрежа за енергетска ефикасност RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources) - мрежата managenergy формирана од страна на European commission DG Energy and Transportwww.managenergy.net - Асоцијацијата на Консултантски организации - на РЕЕЕП, Motor Challenge Programme и официјален партнер на Sustainable Energy Europe - член на Деловниот совет на Универзитет Американ Колеџ Скопје

Активности на МАЦЕФ

Трет Акционен план за енергетска ефикасност Тимот предводен од МАЦЕФ беше носител на изработката на Стратегијата за ЕЕ на Македонија (национален документ), Првиот Национален Акционен План за Енергетска Ефикасност 20 2018 година (НАПЕЕ), вториот НАПЕЕ и некако природно произлезе дека треба да биде вклучен и во третиот НАПЕЕ. Но во овој случај голем дел од работата е предвидено да ја извршат Агенцијата за енергетика и Секторот за енергетика при Министерството за економија, во соработка со GIZ. Оваа соработка започна во април, интензивно ќе се спроведува во мај, а завршниот документ ќе биде доставен до ЕУ Енергетската заедница во средината на јуни. (КД) Проект Streetlight-EPC На 15ти април се одржа првиот работен состанок, на кој присуствуваа претставници од неколку општини од Република Македонија. На работниот состанок се отвори плодна дискусија меѓу присутните кои имаа можност да ги претстават пречките со кои се соочуваат во процесот на јавните набавки. Во втората половина од месец мај ќе се одржи вториот состанок на кој ќе присуствуваат претставници од општини и претставници од неколку приватни компании кои се занимаваат со реконструкција на улично осветлување. Во последната недела на месец април тимот на МАЦЕФ одржа 3 состаноци со 3 различни приватни компании, со цел утврдување на расположливите ЛЕД технологии кои се застапени и се нудат на пазарот на Република Македонија. (ДТ) Повеќе... Проект REACH- Подготовка на извештајот за напредокот на активностите Во месец април, активностите на проектот REACH се концентрираа на подготовката на документите од тендерската документација за набавка на енергетско ефикасните уреди кои ќе бидат доделени при посетите на енергетско сиромашните домаќинства. Покрај тоа, во месец април се вршеа подготовките за втората сесија на обуки на енергетските советувачи, ученици од ЕТУЦ „Михајло Пупин“. Дополнително во април е започната и подготовката на видео клиповите за промоција на проектните активности. Како дел од веќе прифатениот план за работа, кон крајот на месецот е започнато со подготовка и на Вториот извештај за напредокот на проектните активности кој треба да се достави до средината на месец мај 2016. (ЖИ) Повеќе... Проект РеПублик_ЗЕБ Локалниот тим на проектот РеПублик_ЗЕБ, МАЦЕФ, во изминатиот период ја прилагодуваше заедничката методологија за оптимални трошоци за условите во Македонија. Како резултат на тоа, софтверот изработен од страна на Политехнико ди Торино беше прилагоден за македонски услови.

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте нé на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, Тел. 02 3090 178 Факс 02 3090 179, e-mail: macef@macef.org.mk www.macef.org.mkСледете нé и наMACEF Facebook


ИНФОМАЦЕФ 157

Страница 2

Финализирање то на софтверот и неговата прва примена, на два референтни објекти, ќе заврши во месец Мај. Резултатите официјално ќе бидат презентирани на неколку настани кои проектот ќе ги спроведе во Македонија во месец Јуни, како дел од Недела на одржлива енергија. Повеќе информации ќе бидат објавени во наредниот број на нашиот месечен информатор и на интернет страниците на МАЦЕФ и РеПублик_ЗЕБ. (СП) Повеќе Декарбонизација на производството на електрична енергија “Со сите наши стратегиски планови кои се однесувааат на Reference Global Cost

Optimal Global Cost

Test Global Cost

[€]

[€]

[€]

€ 5,185,802

€ 1,793,799

€ 1,793,799

Test Cost of EEM

N. of EEM

[€]

16

Here the number of the energy efficiency performance levels is reported. If "zero" is filled, it means that energy efficiency measure is not considered in the refurbishment

Start Optimization

€ 156,698

Level of EEO

EEO

Reference

Optimum

1

Test

Parameter Cost of EEM value

EEM

N.

Symbol

No. EEO

2

3

Level of EEO

4

1

0

1

EXTERNAL WALL THERMAL INSULATION

Up

4

0.27

0.23

0.21

2

17

2

WALL VS UNCONDITIONED THERMAL INSULATION

Up,u

5

0.30

0.25

0.21

1

1

0

3

ROOF THERMAL INSULATION

Ur

4

0.24

0.21

0.19

0

0

0

0

4

FLOOR THERMAL INSULATION

Uf

0

3

1

1

WINDOW THERMAL INSULATION

1.49

1.35

1.16

0

5

1

1

1

6

SOLAR SHADING SYSTEM

2

1

1

0

7

CHILLER

2

1

1

0

8

GENERATOR FOR SPACE HEATING AND APPROPRIATE EMISSION SYSTEM

2

1

1

0

9

GENERATOR FOR DHW

COP

0

0

0

0

10

COMBINED GENERATOR FOR SPACE HEATING AND DHW, AND APPROPRIATE EMISSION

0

0

0

0

11

HEAT PUMP FOR SPACE HEATING, DHW AND COOLING, AND APPROPRIATE EMISSION SYSTEM

0

0

0

1

0

12

THERMAL SOLAR SYSTEM

85

45000

13

PV SYSTEM

1

1

1

0

14

HEAT RECOVERY VENTILATION SYSTEM

1

1

1

4

31526

15

HEATING SYSTEM CONTROL

1

5

5

5

5

6.09

16

LIGHTING SYSTEM

0

0

0

5

1

0.00

22.00

32.00

40.00

0.00

17.00

22.00

28.00

0.00

24

2

22

3

30

4

5

150.00

200.00

0

213455

252265

0

146584

175699

Cost of EEM

1 2

3

0.3

0.19

Parameter values

1 2

€/m2

30.00

€/m2 €/m2

Uw

5 2

2

EER

3

5

6

ηgn

3

1.1

0.88

ηgn,Pn,W

2

2.6

ηgn

2

1.1

0.88

0.91

120.00

220.00

3.7

3855

3.9

234800

4.3

255650

284560

256146

3.1

13000

47

70

85

0

24000

30000

45000

1

4

5

10.85

10.85

6.09

6.09

6.09

19794.24

31236.84

68711.94

68711.94

80154.54

m2

0

kWp

5

ηr

PN

€/m2 €/m2

113

1

EER

€/m2

4

27

2

6

10

15

0.7

0

0

2000

15000

4000

7000

PLEASE, SHEET IN ORDER TO UNDERSTAND THE COMPATIBILITY AMONG DIFFERENT ENERGY EFFICIENCY MEASURES APPLICATION: e.g. external wall thermal insulation couldn't be applied with the cavity wall insulation

30740

31526

80154.54

17

0

16

Lighting control systems (LCS)

FO

1

0.9

1

0.9

0.9

included

included

included

included

included

16

Lighting control systems (LCS)

FC

0.9

0.9

0.9

1

0.9

included

included

included

included

included

16

Lighting control systems (LCS)

FD

0.9

0.9

0.9

1

0.9

included

included

included

included

included

На состанокот, беше усвоен извештајот од работниот пакет 1: Анализа на ситуацијата и најдобри практики за M&V шеми и механизми за координација. За крај, претставник на проектот COOPENERGY за управување на повеќе нивоа ги претстави нивните резултати кои би биле од корист за multEE проектот. На 15ти април, се одржа и состанокот на советниците на проектот multEE, каде членува и Агенцијата за енергетика на Република Македонија. На овој состанок, советниците дадоа свој придонес во истражувањата кои ги прави проектот, како и планирањето на идната работа. Корисните коментари од страна на советниците ќе бидат земени во предвид во понатамошната работа на проектот. Наредниот проектен состанок ќе се одржи на почетокот на ноември во Скопје. (СП) Повеќе Студија за парна инсталација– делумно финансирање од страна на ЕБОР Здружението МАЦЕФ во следниот период ќе изработува студија за зголемување на енергетската ефикасност на парната инсталација за потребите на ФРОТИРКА КОМПАНИ АД. Проектот претставува услуга реализирана од МАЦЕФ, а делумно финансирана од Европската банка за обнова и развој. За успешно спроведување на проектот предвидено е да се спроведе енергетска контрола на целиот процес. (ДТ) Училишен проект На крајот од месец април во училиштата ООУ Луиѓ Гуракуќи од с. Желино и ООУ Прпарими од с. Чегране беа срповедени предавања за методите и пристапот преку кои членовите на Зелените енергетски клубови ќе ја спроведуваат во нивното училиште. За двете предавања здружението МАЦЕФ ја покани г-ѓата Разије Јонузи, новинар од ТВ Алсат М. Третото предавање во ООУ Коле Неделковски ќе се одржи на почетокот од месец мај, а ќе го спроведе г-динот Огнен Јаневски, новинар од ТВ 24 Вести. Последните работилници на трите Зелени енергетски клубови ќе бидат посветени на „Отворените денови“, односно активноста на членовите на клубовите ќе биде да ја прошират пораката за зголемена заштеда на енергија - особено електрична енергија и воедно заштита на животната средина. Како и секоја година во рамки на проектот ќе биде организиран национален квиз, на кој ќе му претходи 5 дневна Летна школа наменета за средношколците - волонтери. (ДТ) „Македонија во европската енергетска рамка – безбедност и вработувања“ На 11 април во хотел Континентал во Скопје организацијата „Еко-свест“ одржа настан по повод промоција на две студии од едицијата „Македонија во европската енергетска рамка“. Студиите имаат за цел да отворат дискусија за нивото на усогласеност кое Република Македонија го има постигнато со спроведување на климатските и енергетските политикки на ЕУ. Настанот се одржа во две панел сесии, а говорници беа г.Иван Трпески на тема „Анализа на достапноста на лигнит во република Македонија“, г-ѓа Невена Смилевска од Еко-свест „Здравствени и социјални влијанија од термоелектраните во

стратегија за енергетски развој, за енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија, целта е да се ослободиме од еден увоз на електрична енергија и веројатно во следниот период, не во наредните 5-6 години, но ајде да заокружиме на 20 години, ако може да се ослободиме од увоз на енергенти. Тоа не е лесно и не е евтино, но има определени придобивки. Комплетно се ослободуваме од секаква зависност, пред се политичка, и се зголемува суверенитетот на државата. Некој го смета ова за утопија, но треба ова да се стави како патоказ“.

Ова се дел од коментарите на Проф. К. Димитров на панел сесијата на ТВ НОВА, а поврзани со промоцијата на резултатите од истражувачкиот проект за ослободување на Македонија од увоз на електрична енергија и енергенти за нејзино производство, преку примена на обновливите енергетски ресурси кои ни’ се на располагање. http://tvnova.mk/vesti/ekonomija/dimitrov-obnovlivite-izvori-mozhatda-ne-spasat-od-uvoz-na-struja/ (КД) Проектот РеПублик_ЗЕБ доби Награда за најдобар труд на Контарт 2016 Истражувачите на ИРЕК добија награда за Најдобар труд во областа 3: Енергетско реновирање, одржливост и достапност на настанот Контарт, конвенција за градежништво во Гранада. Темата на трудот беше примена на заедничката методологија во за оптимални трошоци Каталонија, резултат на РеПублик_ЗЕБ проектот. Презентацијата за трудот, како и останатите презентации за овој проект можете да ги најдете: Тука (СП) Повеќе... Работен состанок на multEE проектот и состанок на советниците на проектот во Сараево На 14 и 15ти април 2016 година, проектниот тим на multEE проектот одржа работен состанок во Сараево, Босна и Херцеговина. На состанокот беше прикажана протоплатформата за следење и верификација на енергетски заштеди преку методот оддоленагоре. Во наредниот период, платформата ќе почне да се користи во земјите учеснички на проектот. Исто така, во ноември, во Скопје ќе се одржи обука за администратори на платформата во државите кои ќе ја користат.

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте нé на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3090 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@macef.org.mk www.macef.org.mk ;Следете нé и наMACEF Facebook


ИНФОМАЦЕФ 157

Страница 3

Македонија“, г-ѓа Соња Ристовска од Аналитика „Компаративна анализа: работни места во термоелектраните наспроти работни места во секторите обновливи извори и енергетска ефикасност во Македонија„ и г. Роберт Шарламанов, KfW „Институционална инфраструктура и креирањето пазари за обновливи извори“. (ДТ) ОБУКА за обучувачи на алатката за пресметка на Поедноставениот енергетски модел за згради Четворицата претставници од здружението МАЦЕФ кои беа дел од обуката за обучувачи на алатката за пресметка на поедноставениот енергетски модел за згради се здобија со Сертификати за користење на алатката и за обучувачи. Обуката се одржа на крајот од февруари 2016 година во организација на Министерството за економија, а обучувачи беа г-дин Енди Леури и г-дин Шабир Хусеини од групацијата BRE trust од Обединетото Кралство. (ДТ) ИЗРАБОТУВАМЕ ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ Издаваме СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Издаваме Изјави/Потврди за исполнување на барања за минимални енергетски карактеристики, потребни за вадење градежна дозвола. Приготвуваме ИЗЈАВИ/ПОТВРДИ за станови кои треба да се понудат на пазар за продажба или изнајмување. Изработуваме и помагаме при подготовка на Програми и Акциони планови за енергетска ефикасност наопштините усогласени со обврската која произлегува од Законот за енергетика.

ТЕРМОВИЗИЈА - СНИМАЊЕ СО ТЕРМАЛНА КАМЕРА

Снимање на објекти на терен, анализа и извештај. Информации на тел.: 02 3090 178 или macef@macef.org.mk

МОМЕЕ - Македонска oпштинска мрежа за енергетска ефикасност

Сегашни членови на МОМЕЕ се општините: Сарај, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Центар, Гази Баба, Валандово, Чаир, Кочани, Ресен, Берово, Аеродром, Гевгелија, Штип, Чашка, Прилеп, Богданци,Кичево и Демир Капија.

Годишна членарина: 24 000 денари

ЗАЧЛЕНЕТЕ СЕ - ЗДРУЖЕНИ СМЕ ПОСИЛНИ! Повластена цена за изработка на Програм и Акционен план за ЕЕ. За членовите – бесплатни совети и помош !

Новости од Македонија

Одбележан светскиот Ден на Планетата Земја 2016 Претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање, по повод одбележувањето на светскиот Ден на Планетата Земја 2016, кој годинава се реализира под мотото „Дрвја за планетата Земја“, се приклучија кон активностите организирани во основното училиште „Партениј Зографски“ во Скопје, кое е прво енергетско училиште во Македонија. Во дворот на училишето, по засадувањето на дрвни садници, се одржаа три паралелни настани: предавање за климатските промени во Зелениот камион, интерактивна работилница за социјални иновации кои ги адресираат климатските предизвици и еколошка ликовна изложба на учениците од „Партениј Зографски“.

Активностите за садење се во склад со овогодинешната тема на светскиот Ден на Планетата Земја – Дрвја за планетата Земја, којa има за цел да мобилизира акции насекаде низ светот за засадување на приближно 8 милијарди дрвја до 2020 година – едно дрво за секој маж, жена и дете. (СП) Повеќе Климатските промени тема на состанокот на министерот Амети со француската амбасадорка Оер На 26.04.2016 министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети оствари работна средба со амбасадорката на Франција во Македонија Н.Е. Лоренс Оер. На оваа протоколарна средба, се разговараше за досегашната добра соработка што ја има Министерството за животна средина и просторно планирање и Амбасадата на Франција во Македонија. Во разговорите посебно се нагласи добрата соработка во областа на климатските промени и во областа на третирањето на отпадните води, а се зборуваше и за можната идна соработка во областа на подигнувањето на јавната свест и зголемување на визибилноста на заедничкото работење, како и можност за реализација на поконкретни проекти во насока на унапредување на животната средина. (СП) Повеќе Повик за климатски предизвик - се бараат иновативни идеи за борба против климатските промени и зголемување на урбана отпорност На прес конференцијата на 15 април 2016 г. беше претставен новиот климатски предизвик отворен за сите граѓани на Македонија. Предизвикот е објавен од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД), во партнерство со Амбасадата на Шведска, Министерството за животна средина и просторно планирање, Милиеуконтакт Македонија и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Вториот конкурс ги поканува сите граѓани да достават предлози за иновативни проекти насочени кон сеопфатната цел на “урбана отпорност“ за: Борба против климатските промени; Намалување на загадувањето; Заштита на зелените површини; и/или Намалување на цврстиот отпад. Најиновативната идеја ќе биде наградена со грант од $ 10,000 американски долари, од кои $ 1,000 ќе бидат доделени како парична награда, додека $ 9,000 американски долари ќе бидат доделени на победникот во форма на придонеси за да се поддржи развојот на идејата во прототип на решение. Ова вклучува технолошка поддршка, менторство и помош во изнаоѓање на партнери кои би можеле да бидат заинтересирани за усвојување на решението или за финансирање на неговиот понатамошен развој. (СП) Повеќе

Новости од светот

Компанијата RP Global близу Дубровник пушта во употреба 34,2 MW ветерен парк Компанијата РП Глобал која е во приватна сопственост и е производител на електрична енергија го претставува новиот ветерен парк во Рудине во југот на Хрватска. Преку ветерните паркови Данило и Рудине, компанијата за обновлива енергија со потекло од Австрија севкупно има инвестирано 123 милиони евра во земјата. Со тоа компанијата РП Глобал претставува најголемиот инвеститор во овој сектор во Хрватска, со удел на пазарот од 20%. Новата ветерна електрана со моќност од 34,2 MW се наоѓа во близина

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте нé на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3090 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@macef.org.mk www.macef.org.mk ;Следете нé и наMACEF Facebook


ИНФОМАЦЕФ 157

Страница 4

на селото Слано, на 50 километри од градот Дубровник. Со неа се додадени 10 проценти на веќе постоечкиот ветерен капацитет во земјата. Изградбата е започната во август 2014та година и е комплетирана минатата година. Заедно ИФЦ и УниКредит обезбедиле 42,5 милиони евра од потребните 53 милиони евра за комплетирањето на ветерниот парк кој се состои од дванаесет ветерни турбини од по 2,85 MW. (БК) Повеќе... Показател на карактеристиките на енергетската инфраструктура за 2016 година за 126 земји Од Светскиот економски форум е објавен Извештај со рангирање на земјите според „Показател на карактеристиките на енергетската инфраструктура“. Показателот се определува според методологија која што вклучува три дополнителни под-показатели: eкономски раст и развој, oдржливост во однос на животната средина и енергетска сигурност и достапност на енергијата. Од претходно наброените категории утврдени се вкупно 18 показтели за оценка односно рангирање на карактеристиките. Во рангирањето за 2016 година, вклучени се 126 земји. Во споредба со претходните истражувања од претходните години, ново е што за првпат се вклучени Куба, Судан и Зимбабве. Поради недостаток на потребните податоци за првпат оваа година Сирија и Македонија не се вклучени во рангирањето. Од резултатите може да се види дека земјите Швајцарија, Норвешка и Шведска се рангирани на првите три места. Од околниот регион, најдобро рангирани се: Словенија на 15, Албанија на 17 и Хрватска на 18 место. Србија е на 74, а Босна и Херцеговина се на 93то место. (БК) Повеќе... Шкотска ја исклучува од употреба последната електрична електрана на јаглен После скоро 50 години користење, последната термоцентрала на јаглен на Шкотска – Лонганнет Пауер Статион веќе не е во употреба. Ставајќи крај на скоро 100 години на согорување на јаглен за добивање на електрична енергија. Ова претставува важен момент за шкотската енергетска мрежа, којашто гледа напред кон иницијативи за чиста енергија со цел комплетно производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија до 2020та година. Но исто така е симболично дејство во светски рамки. Надевајќи се дека другите нации ќе ги следат нивните стапки, создавајќи домино ефект од земја на земја кои ќе ги исклучуваат од употреба термоцентралите на јаглен, во корист на алтернативата на обновливите извори на енергија. Термоцентралата Лонганнет била пуштена во употреба во 1969та година и била дизајнирана за користење за временски период од 25 години. Термоцентралата имала четири производни единици со максимален капацитет од 2400 MW – кој е доволен за задоволување на 25 % на потребите на домаќинствата во Шкотска. Во почетокот кога била изградена, термоцентралата била најголемата централа која користи јаглен во Европа. Исклучувањето на термоцентралата на јаглен било од големо значење во снабдувањето со електрична енергија. Затоа бил неопходно да се дејствува внимателно со цел да се избегне загрозувањето на снабдувањето со електрична енергија за време на транзицијата. (БК) Повеќе...

Занимливости

Зелените сертификати во Турција преку I-REC Компаниите во Турција сега се со можност за купување на обновлива енергија која е документирана од Меѓународниот РЕЦ Стандард (I-REC), шема слична на RECs во северна Америка и го гарантира потеклото од Европа. Компанијата ЕКОХЗ

(ECOHZ) и ГТЕ Карбон (GTE Carbon) за решенија во областа на обновливата енергија најавуваат дека се првите коишто ќе понудат обновлива енергија во рамките на I-REC во Турција. Компаниите коишто се со седишта и централи за производстов на енергија во земјата имаат пристап до меѓународен валиден систем за следење и документирање на нивната потрошувачка на електрична енергија од обновливи извори. „Побарувачката за електрична енергија се повеќе се зголемува во Турција, но досега не постоела сигурна сетификација или шема за нејзино следење“, изјавува г-дин Kemal Demirkol кој што е менаџмент директор во компанијата GTE Carbon. (БК) Повеќе... Чиста енергија од бактериско погонувани соларни панели За прв пат истражувачите успеале да поврзат девет био-соларни ќелии во склоп на био-соларен панел. Тие постојано произведуваат електрична енергија од панелот и ја имаат најголемата ватажа од било која друга постоечка соларна ќелија. Био-соларната ќелија произведува 5,59 микровати. „Кога еден функционален био-соларен панел ќе стане достапен, тој би можел да стане постојан извор на енергија за долгорочно снабдување на мали, бежични телеметриски системи како и бежични сензори кои се користат на недостапни места каде фреквентното заменување на батерии е непрактично,“ вели Сеокен „Сеан“ Чои, асистент проферор за електро и компјутерски инженеринг во Универзитетот Бингхамтон. Г-динот Чои е автор на трудот „Биоенергетско производство во микрофлуиден био-соларен панел,“ во кој се претставени неговите пронајдоци. „Ова истражување исто така може да го овозможи неопходното разбирање на процесот на пренесување на електроните наречен „фотосинтетички екстрацелуларен“ (photosynthetic extracellular) во помала група на микроорганизми со одлична контрола на микроживотната средина, со што се овозможува различна платформа за студиите за основите на био-соларните ќелии,“вели г-дин Чои. (БК) Повеќе...

Корисни интернет адреси www.energyweek.mk www.managenergy.net/kidscorner www.erc.org.mk www.sustenergy.org/www.ase.org/ www.motorchallenge.org/www.rec.org www.kids.evn.com.mk www.display-campaign.org/ www.rexus.com.mkwww.ri.com.mk www.europesustainableenergy.com

www.reachenergy.eu www.republiczeb.org www.energy.eu www.worldbank.org www.economy.gov.mk www.ea.gov.mk www.energie-cites.org/ www.reeep.org www.rehau.com.mk

Манифестации

Долгорочен развој на енергетиката во Македонија 3 јуни, Скопје Организтор: МАЦЕФ и Фондацијата Конрад Аденауер Тркалезна маса со учество на реномирани учесници од Хрватска, Унгарија, Босна и Херцеговина и Косово. SpliTech2016 13ти до 15ти јули 2016 Сплит, Хрватска Одлична можност на настанот SpliTech2016 (Меѓународна мултидисциплинарна конференција за комјутерската и енергетската наука). Повеќедневниот настан ќе се содржи од Научна и професионална конференција со летен амбиент на градот Сплит во Хрватска. За времетраењето на овие денови понудени се: научна конференција, кадешто се поканети трудови од областа на техниката, професионални трудови, презентации од претприемништвото и индустријата, како и изложбен саем. (БК) Повеќе... Меѓународна конференција „Инженерингот и технологијата, компјутерски, основни и апликативни науки“ 11ти до 12ти август 2016 Белград, Србија На конференцијата ќе бидат опфатени главните прашања во областа на инженерингот и технологијата, компјутерски, основни и апликативни науки. Целта на конференцијата е поддршка, охрабрување и обезбедување на платформа за вмрежување, споделување, објавување и одржување на потенцијалниот развој на индивидуалните изучувачи ширум светот. (БК) Повеќе... Редакција: Центар за енергетска ефикасност на Македонија - МАЦЕФ Главен уредник: проф. д-р К. Димитров; заменик: Д. Трпкоска. Соработници: Ј. Д. Капац, Б. Калиманов, С. Паневски, Ж. Илиевски.

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте нé на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3090 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@macef.org.mk www.macef.org.mk ;Следете нé и наMACEF Facebook

Infomacef br 157  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you