Page 1

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ХОТЕЛИТЕ ТЕРМО И АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЈА


ФАБРИКА СТРУМИЦА ПРОИЗВОДСТВО ОД 2003


ИЗОЛАЦИОНЕН ЦЕНТАР - КАДИНО


CELIOT ASORTIMAN POSTOJANO NA LAGER


ИЗОЛМАК-ФИБРАН ДОО • ПРОИЗВОДИТЕЛ НА :

за термо-фасада, под и кров

• •

GRAFIT ETICS

за термо-фасада, под и кров за термо-фасада, под и кров за термо фасада и акустична изолација


ГЛАВНИ ПРОБЛЕМИ КАЈ ХОТЕЛИТЕ • Високите трошоци за греење и ладење

• БУКА која се пренесува помеѓу собите и од ресторантот


OЧЕКУВАЊА НА ГОСТИТЕ ВО ХОТЕЛИТЕ • Комфор и удобност • Загреана соба • Топла вода во купатилото • Да можат слободно да отворат прозор во зима и во лето • Потполно осветлена соба • Желба на хотелиерите

• За рентабилно работење да ја намалат потрошувачка на енергија, но да не се наруши комфорот на гостите на хотелот


РЕШЕНИЈА ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ • Намалување на трошоците за греење и ладење до 75% со апликација на термоизолација со ТЕРМОПОР, ГРАФИТ или ФИБРАН гео, на фасадата, на подот и на покривот од хотелот • Систем 63 Db за намалување на преносот на звук помеѓу собите со аплицирање на камена волна ФИБРАН гео и минерална волна IZOCAM за новоградби и • Систем Easy за хотелски соби кои веќе се во употреба, се користи за намалување на преносот на звук помеѓу собите со аплицирање на камена волна ФИБРАН гео • Се добива:

• Можност за брзо загревање и ладење на собите, овозможен поголем комфор • Поголема рентабилност во работењето на хотелот


РЕФЕРЕНЦИ ЗА ИЗОЛИРАНИ ХОТЕЛИ • Хотел ФЛАМИНГО, македонско – грчка граница


РЕФЕРЕНЦИ ЗА ИЗОЛИРАНИ ХОТЕЛИ • Хотел КАТАРИНО, Банско, Бугарија


ХОТЕЛ ПИРИН ГОЛФ, БАНСКО, БУГАРИЈА

• Хотел Пирин Голф, Банско, Бугарија


• Хотел Пирин Голф, Банско, Бугарија


• Хотел Перун, Банско, Бугарија


• Хотел СИРИУС, Струмица


• Хотел Глигоров, Струмица


• ВИП Хотел, Скопје


РЕФЕРЕНЦА НА ХОТЕЛИ ВО МАКЕДОНИЈА И БУГАРИЈА • Сириус, Струмица

Романтик Дојран

• Глигоров, Струмица и Берово

Македонија ( Галеб ) Дојран

• Есперанто, Струмица

Aпарт хотели Дојран

• Илинден, Струмица

Фламинго, Мак.-Гр. Граница

• ВИП Хотел, Скопје

Пирин Голф Банско, БГ

• Бел Камен Радовиш

Катарино спа, Банско БГ

• Бела вода Суви Лаки

Перун, Банско, БГ

• Мис стон, Василево

и други


ИЗОЛМАК- ФИБРАН ДОО • Фабрика СТРУМИЦА, Индустриска зона север бб 034 344 299 • Изолационен центар Скопје, индустриска зона Кадино, Илинден Горан Финдачки, дипл. маш. инж. - Техничка Подршка 076 271 299 • goran@izolmak.com.mk , info@izolmak.com.mk • Web. www.izolmak.com.mk , www.fibran.mk , facebook.com/IzolmakFibran

Goran findacki, izolmak fibran energetska efikasnost kaj hotelite  
Goran findacki, izolmak fibran energetska efikasnost kaj hotelite  
Advertisement