Page 1

ПРОЕКТ “СКОПЈЕ ВЕЛО - ГРАД” АКЦИСКИ ПЛАН 2014 – 2017

Работна група за унапредување на велосипедската инфраструктура и имплементација на проектот | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Главни цели • Намалување на сообраќаен метеж преку охрабрување на учесниците во сообраќајот за промена на начинот на транспорт односно користење на одржливи видови на транспорт наместо приватни автомобили • Промоција на велосипедот како алтернативен начин на транспорт • Зголемување на процентот на патување со велосипед на 5 % до 2020 година • Подобрување на квалитетот на воздух • Скопје да стане поодржлив град и подобар град за живеење | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Опфат • Реконструкција на велосипедски патеки во должина од 50 км • Воведување на велосипедски ленти (преку трансформирање на сообраќајна лента во велосипедска лента или стеснување на сообраќајни ленти и обезбедување на простор за велосипедска лента) • Воведување на систем за споделување на велосипеди со автоматизирано изнајмување на велосипед • Воведување на велосипедска станица во рамките на интермодалниот транспортен центар • Обезбедување на места за паркирање на велосипеди • Заштита на велосипедските патеки од илегално паркирање на моторни возила | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Забележани проблеми…

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Забележани проблеми…

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Забележани проблеми…

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Забележани проблеми…

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Акционен план за подобрување на велосипедска инфраструктура – (50 km)

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Рута 1 - 2014-2015 (≈8км) – Во завршна фаза

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Рута 2 - 2015-2016 (≈11км) – во тек

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Рута 3 2016-2017 (≈8,5 км)

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Рута 4 2016-2017 (≈5 км)

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Конектори (7) – 2017 (≈19км)

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Резултати… низ фотографии

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Резултати… низ фотографии

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Резултати… низ фотографии

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Резултати… низ фотографии

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Резултати… низ фотографии

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Ви благодариме за вниманието daniel.pavleski@skopje.gov.mk

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |

Daniel stojkovski, grad skopje proekt skopje velo grad akciski plan 2014 2017  
Daniel stojkovski, grad skopje proekt skopje velo grad akciski plan 2014 2017  
Advertisement