Page 1

Telenga. Drukkers sinds 1843

04

Telenga brochure def.indd 2

04-02-2009 14:39:27


Telenga. Drukkers met een helder verhaal.

Telenga brochure def.indd 3

04-02-2009 14:39:41


Als drukkers zijn we trots op ons bedrijf, trots op onze mensen en trots op de techniek waar we over beschikken. De drive om dagelijks bezig te zijn met alle aspecten die het drukkersvak zo boeiend en interessant maken, die voel je wanneer je bij ons binnenstapt. Het grafisch ambacht, daar ligt ons hart, daar ligt onze ambitie, daar zijn we sterk in.

Maar wij realiseren ons ook dat u dit gewoon van ons verwacht. Dat het eigenlijk niets bijzonders is wanneer we als grafisch bedrijf enthousiast bezig zijn met het produceren van hoogstaand drukwerk. U gaat er gewoon van uit dat wij de kwaliteit leveren die u voor ogen heeft‌

Danny van Bronkhorst

en terecht.

Telenga Drukkerij

Dat is voor ons ook de reden om in deze brochure de andere kant van onze organisatie te belichten. De aspecten die, naast de kwaliteit van ons drukwerk, voor u van belang zijn. Wij hebben in de ruim 166 jaar, dat wij inmiddels bestaan, geleerd hoe wij als drukkerij ons positief kunnen onderscheiden en op welke wijze wij de toegevoegde waarde voor uw organisatie kunnen vormgeven.

Telenga brochure def.indd 4

04-02-2009 14:39:50


“Welke eisen zouden wij stellen wanneer wij in uw schoenen zouden staan�?

Telenga brochure def.indd 5

04-02-2009 14:40:03


De aanpak van Telenga Drukkerij is erop gericht om aspecten aan onze dienstverlening toe te voegen die voor u van extra toegevoegde waarde zijn. Wij staan in dienst van u. Dat is voor ons ook de reden om voortdurend in de schoenen van onze opdrachtgevers te gaan staan om als klant naar ons bedrijf te kunnen kijken. Dit heeft geresulteerd dat binnen onze samenwerking per opdrachtgever onderwerpen zijn toegevoegd waarmee wij specifiek beantwoorden aan hun wensen, hun verwachtingen en hun werkwijze. Wij noemen dit de ‘Maatwerkservice van Telenga’. De onderwerpen die wij, naast het leveren van drukwerk, samen met u kunnen organiseren zijn afgestemd op de wijze waarop u met ons wilt samenwerken.

Telenga brochure def.indd 6

04-02-2009 14:40:08


“Onze toegevoegde waarde in duidelijke taal”

Telenga brochure def.indd 7

04-02-2009 14:40:19


Vaste prijsafspraken, helder en gemakkelijk.

kan worden. Bij periodiek terugkerende drukorders kunnen wij een

Duidelijkheid in prijsbeleid is één van de peilers waarop wij graag

deel van deze planning voor u beheren. Samen met u bespreken wij

zaken met u willen doen. Zodat er voor u géén verrassingen achteraf

de gewenste data en onze medewerkers zorgen ervoor dat wij u tijdig

ontstaan. Wij bieden daarom de mogelijkheid om het offertetraject

attenderen op de aanleverdata van de noodzakelijke bestanden.

structureel in kaart te brengen, door te werken met een specifiek voor u samengestelde tarievenlijst. Een lijst waarmee u kunt werken, zonder dat u ons daarvoor per order nodig heeft. Voor u betekent dit

Storage- en beheerfaciliteiten. Wij zorgen voor uw voorraad.

duidelijkheid op inkoopniveau en een aanzienlijke besparing op tijd.

De

Helder en gemakkelijk.

dienstverlening die wij graag voor u uitvoeren. Vanuit onze

opslag

en

voorraadbeheer

van

uw

drukwerk

is

een

geconditioneerde opslagruimten kunnen wij uw drukwerk uit voorraad Planningfaciliteiten. Wij zorgen voor een tijdig start.

leveren. Bij voorraadbeheer ontvangt u periodiek van ons een overzicht

De voorbereiding van drukwerk vraagt elke keer opnieuw om een

van het resterende drukwerk, zodat wij er samen met u voor kunnen

planning waarin alles gerealiseerd moet worden voordat het gedrukt

zorgen dat u altijd over voldoende drukwerk beschikt.

Telenga brochure def.indd 8

04-02-2009 14:40:23


Prepostale handelingen kunt u aan ons toevertrouwen

netwerk grafische vormgevers met wie wij u in contact kunnen

Ook het verwerken van uw mailingen en postdrukwerk (abonnementen,

brengen op het moment dat er specifieke eisen worden gesteld aan de

nieuwsbrieven, magazines etc.) kan door ons professioneel worden

vormgeving.

behandeld. Vanaf de planning, het printen van de adressen, het samenstellen en verpakken van de postzendingen of mailingen tot en

Het archiveren van uw grafische bestanden kunnen wij voor u

met het aanbieden bij de posterijen. Wij zorgen ervoor dat die zaken

verzorgen

geregeld worden.

De hedendaagse digitale wereld maakt het mogelijk dat al uw drukwerk, logo’s en bestanden gemakkelijk uitwisselbaar zijn. Handig, maar niet

Grafische en creatieve ondersteuning, wij geven er vorm aan

altijd zonder risico. Want wie zorgt ervoor dat er altijd de meest actuele

Naast het vervaardigen van hoogstaand drukwerk kunnen wij ook

logo’s, foto’s of bestanden van u worden gebruikt? Wie archiveert

opmaak en vormgeving voor u verzorgen. Bij Telenga beschikken wij

dit voor u? Bij Telenga bestaat de mogelijkheid dat wij uw digitale

over een eigen afdeling met specialisten die u kunnen helpen bij het

bestanden archiveren. Altijd de meest recente versies handig op één

opmaken van de drukbestanden. Daarnaast hebben wij een uitgebreid

adres en nooit meer zoeken naar bestanden.

Telenga brochure def.indd 9

04-02-2009 14:40:28


Productieondersteuning in de prepressfase Als drukker werken wij veel voor intermediaire opdrachtgevers (reclamebureaus, uitgevers, collega drukkers, drukwerkmakelaars etc.). Wij weten uit ervaring hoe belangrijk het is om over voldoende productiecapaciteit te beschikken in de prepressfase. Onze uitgebreide prepressafdeling kan desgewenst werkzaamheden van u overnemen.

“Uw ideeën over samenwerking worden onze standaards”

Bijvoorbeeld wanneer uw eigen medewerkers teveel werk hebben of wanneer u niet over de juiste mensen beschikt. Het team van Telenga staat klaar om u te ondersteunen.

Wilt u weten op welke wijze wij een samenwerking kunnen aanpassen aan uw wensen? Wij lichten het u graag persoonlijk toe.

Telenga brochure def.indd 10

04-02-2009 14:40:45


Wij combineren ambacht met de modernste technieken

Telenga brochure def.indd 11

04-02-2009 14:41:08


Telenga brochure def.indd 12

04-02-2009 14:41:29


De onbegrensde mogelijkheden van een allround grafisch bedrijf

Meedenken, daarmee begint het bij ons

Prepress

Drukwerk is en blijft maatwerk. Elke opdracht, hoe groot of hoe

Alle kennis en technische middelen die noodzakelijk zijn om

klein ook, kan op oneindig veel manieren worden uitgevoerd.

het prepressniveau te verzorgen, hebben wij in eigen huis.

Onze accountmanagers kennen alle mogelijkheden en hebben

Wij gebruiken de modernste technologieĂŤn, waarmee we niet

verstand van materialen en afwerkingen. Wij denken dus graag

alleen de kwaliteit gunstig kunnen beĂŻnvloeden, maar waarmee

in een vroegtijdig stadium met u mee over het drukwerk dat

we ook de snelheid van het proces kunnen voorspoedigen.

beantwoordt aan uw wens, uw doelstelling en uw budget.

Telenga brochure def.indd 13

04-02-2009 14:41:37


Press

Afterpress

Met ons machinepark en onze grafische partners hebben wij de

Voor welke afwerking u ook kiest, wij zorgen ervoor dat het

mogelijkheid om elk vorm van drukwerk te kunnen leveren. Van

wordt geregeld zoals u dat wenst. Van een standaard aanpak tot

traditioneel tot digitaal, van klein formaat tot groot formaat,

een maatwerk oplossing. Wij hebben de mensen, de machines

van vellendruk tot rotatiedruk, van ĂŠĂŠn kleur tot wat u maar

ĂŠn de netwerken waarmee we uw wens kunnen vertalen naar

wilt. Voor elke opdracht hebben wij een passende oplossing

een perfect eindresultaat.

waarmee we volledig kunnen inspelen op de behoefte en de wensen van u en uw budget.

Telenga brochure def.indd 14

04-02-2009 14:41:43


Telenga en FSC

plantage waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken.

Telenga vindt het als verbruiker van papier belangrijk om op het

Het FSC-keurmerk geeft u zekerheid over de herkomst van

milieu te letten. We zijn dan ook sinds 21 mei 2006 officieel ‘FSC-

grondstoffen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden

gecertificeerd’ en horen daarmee bij een selecte groep Neder-

van de verschillende FSC-papiersoorten en kunt u ook middels

landse grafische bedrijven die dit keurmerk mogen voeren. Het

het toevoegen van het FSC-logo op uw bedrijfsdrukwerk de

FSC-keurmerk geeft u de zekerheid dat de grondstof voor papier

gecertificeerde status van uw drukwerk aangeven. Voorwaarde

afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Als gebruiker van

is natuurlijk wel dat de drukker FSC-gecertificeerd is en er uiter-

papier kunt u er dan ook vanuit gaan dat de pulp niet afkomstig

aard FSC-gecertificeerd papier gebruikt wordt.

is uit een bos met hoge natuurwaarde (‘oerbos’) of van een

SGS-COC-2604 FSC, het keurmerk voor verantwoord bosbeheer © 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Telenga brochure def.indd 15

04-02-2009 14:41:46


Telenga drukkerij bv. Harlingerweg 14 8801 PA Franeker Postbus 42 8800 AA Franeker

Telenga. Drukkers met een helder verhaal.

tel. (0517) 380 980 fax (0517) 380 987 email info@telenga.nl

Telenga brochure def.indd 16

04-02-2009 14:41:47


www.telenga.nl

SGS-COC-2604

Telenga brochure def.indd 1

04-02-2009 14:41:48

Telenga Drukkerij  

Bedrijfsinformatie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you