Page 21

‫�ستكون يف مركز تنمية املجتمع بالق�صور‬ ‫يوم الثالثاء املوافق ‪2008/3/4‬‬ ‫بعد �صالة املغرب‬ ‫جدول املحا�ضــــــــــــــــرات‬ ‫م‬

‫ال�شـــــــــــيخ‬

‫التـــاريــــــــــخ‬

‫املكـــــــــــــــــــان‬

‫‪1‬‬

‫يو�سف ال�سند‬

‫الأربعاء ‪3/5‬‬

‫م�سجد طلحة الأن�صاري ‪ -‬مبنطقة القرين‬

‫‪2‬‬

‫عبداحلميد الباليل‬

‫الأحد ‪3/9‬‬

‫م�سجد طلحة الأن�صاري ‪ -‬مبنطقة القرين‬

‫‪3‬‬

‫د‪ .‬عبداملجيد املطلق‬

‫الأربعاء ‪3/12‬‬

‫م�سجد طلحة الأن�صاري ‪ -‬مبنطقة القرين‬

‫‪4‬‬

‫�سليمان اجلبيالن‬

‫الأحد ‪3/16‬‬

‫م�سجد طلحة الأن�صاري ‪ -‬مبنطقة القرين‬

‫جميع املحا�رضات تقام بني املغرب والع�شاء ويوجد مكان خم�ص�ص للن�ساء‬

‫جدول املحا�ضــــــــــــــــرات يف الـمــــــــــــدار�س‬ ‫م‬

‫الثانوية‬

‫املُحا�ضــــــــــــــــر‬

‫التاريخ‬

‫املنطقة‬

‫‪1‬‬

‫عبدالله املبارك‬

‫يو�سف ال�سند ‪ +‬حما�رض من وزارة الداخلية‬

‫الأحد ‪3/9‬‬

‫العدان‬

‫‪2‬‬

‫ليلى الغفارية‬

‫يو�سف ال�سند ‪ +‬حما�رض من وزارة الداخلية‬

‫الأحد ‪3/16‬‬

‫مبارك الكبري‬

‫‪3‬‬

‫�سليمان العد�ساين‬

‫يو�سف ال�سند ‪ +‬حما�رض من وزارة الداخلية‬

‫الأحد ‪3/23‬‬

‫الق�صور‬

‫‪4‬‬

‫طليطلة‬

‫يو�سف ال�سند ‪ +‬حما�رض من وزارة الداخلية‬

‫الأحد ‪3/30‬‬

‫القرين‬

‫جميع املحا�رضات تقام بني ال�ساعة ‪� 9.30‬صباحا �إىل ال�ساعة ‪� 10.30‬صباحاً‬

‫‪21‬‬

Issue 6  
Issue 6  

Kuwait, Q8developer