Page 1

TÍTULO DA ACTIVIDADE: Getting to know you NIVEL EDUCATIVO: A2 RECURSOS NECESARIOS: Unha copia do exercicio para cada alumno e un ordenador con conexión a internet. CONTIDOS: Esta é unha actividade que os alumnos poden facer o primeiro día de clase para coñecerse e ó mesmo tempo practicar como preguntar e responder a preguntas sobre información persoal. Os alumnos traballarán en parellas. O alumno A entrevistará ó compañeiro B e completará o cadro coa información persoal que lle pide. Unha vez completado será o alumno B o que entreviste ó alumno A e seguirá o mesmo procedemento. Unha vez rematada esta parte, os alumnos da clase non se presentarán eles mesmos, senón que cada alumno presentará ó alumno que entrevistou dando toda a información da que dispón. Empregará así tempos verbais en terceira persoa así coma os pronomes. Finalmente, cada alumno fará unha breve composición con información persoal coma no exercicio anterior: o alumno adoptará a personalidade de un personaxe famoso e escribirá un breve texto sobre sí mesmo (como famoso) aportando outros datos se quixese (hobbies, familia,...) e logo subiríao a ISSUU, donde o profesor gardaría nun cartafol todas as redaccións feitas por todos os alumnos dun mesmo grupo para que todos os alumnos poidan ler as composicións dos seus compañeiros “famosos”.

GETTING TO KNOW YOU 1.- Take it in turns to interview your partner and to write down his/ her answers on the following form: FIRST NAME: _____________ SURNAME: _____________ NATIONALITY: _______________ ADDRESS: ________________________________ AGE: ____________ PHONE NUMBER: ___________________ E-MAIL ADDRESS: __________________ LANGUAGES: ________________


2.- When both have finished, take it in turns to tell the rest of the classmates about the person you have interview.

3.- Imagine you are a famous person. Write a short composition about you (as the famous person, of course) dealing with the points mentioned in the previous exercise. You can add more information such as family relationships, hobbies, your work. Once you have finished, upload it to ISSUU.

Módulo 4 tarefa 4 remake  

Getting to know you

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you