__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

‫פחימה‬ ‫שיפוצים‬

‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫מוועדכם‬

‫מבצע צביעת בתים‬ ‫במחיר מיוחד‪°‬‬

‫‪∞µ≤≠µ∞∂∞πππ‬‬

‫הבית‬

‫‪DOV‬‬ ‫„· ‪ÌÈÒÎ‬‬ ‫‪ISRAEL-NEW YORK‬‬

‫‪∞∑∑≠µ∞±≠µ∏≤± ‚ÈÈÁ‬‬

‫·‪ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ˇ π≥∞ ßÒÓ ÔÂÈÏÈ‚ ˇ ·¢Ú˘˙ Ô¢Á· Ê¢Î È˘ÈÓÁ ÌÂÈ ≤¥Æ±±Æ≤∞±± „¢Ò‬‬ ‫˜‪∞¥≠π∞∞∞∞∏µ Á ß‚ ‰Ó˜ ¨≤ ˙ȯȇ ßÁ¯ ¨‰È¯‰ ÔÂÈ‬‬ ‫‪∫ÏÈÈÓ ¨∞¥≠π∞∞±¥µµ ÆÒ˜Ù‬‬ ‫·˙‪¯˙ÂÈ ÂÓ˘¯ ‰È¯‰· ÌÈÂÎÈ˙‰ ¯ÙÒ‰ È‬‬ ‫‪ÌÈ„ÂÓÈω ˙˘· ‰Áψ‰ ÈÊÂÁ‡ ∑∞≠Ó‬‬ ‫˙˘‪ÈÙÏ ÌÈÈ˙˘ ˜¯˘ ÔÈÓ‡Ó ‰È‰ ÈÓ Æ‡¢Ú‬‬ ‫‪±∞ ßÓÚ ÌÈÊÂÁ‡‰ µ∞ ˙‡ ÌÈÂ˙‰ „¯È‚ ÔÎ‬‬

‫‪Ë¯Ëȇ· Â˙·Â˙Î‬‬

‫‪M A B A T R O N @ N E T V I S I O N . N E T. I L‬‬

‫‪co.il.‬‬

‫‪˙˘¯· ‰È¯‰‬‬

‫‪.www‬‬

‫תתפנקו‪°‬‬

‫ק‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫לקוראי עית‬ ‫ון‬ ‫’‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ד‬ ‫ש‘‬

‫פרטים בעמ‘‬

‫∞‪±‬‬

‫בגדי מעצבת ומותגי אופנה לנשים‬

‫כ≠∞∑ ילדים ממשפחות מעוטות‬ ‫יכולת חגגו בר מצווה בנהריה‬

‫∞‪±‬‬ ‫עמ‘‬

‫בס"ד‬

‫עופר אלקיים‬ ‫ייעוץ ו‬

‫פיקוח‬

‫קבלן עבודות‬ ‫גמר שיפוצים‬ ‫צבע איטום‬ ‫עבודות גבס‬

‫יהודה המכבי ‪ 28/2‬נהריה טל'‪049824841 .‬‬ ‫נייד‪E-mail: ofer1470@walla.com | 0525620363 .‬‬

‫לא תאמינו איזה אורח מכובד‬ ‫הגיע למרכז תקוותנו בנהריה‬

‫‪≤¥‬‬ ‫עמ‘‬

‫למרות הכל¨ קבוצת הכדורסל של עירוני‬ ‫נהריה עשויה לקבל את ההקצבות‬

‫∏‪¥‬‬ ‫עמ‘‬

‫הצטרפו‬ ‫להצלחה‪°‬‬

‫רי‪Ø‬מקס‬

‫קורס הכנה למבחן‬ ‫המתווכים‬

‫החל מ≠‪¥Æ±≤Ʊ±‬‬ ‫לפרטים∫ דני ‪∞µ¥≠≤¥∑±∑∏µ‬‬

‫·‪·Î¯‰ ÁÂËÈ‬‬ ‫‪°ı¯‡· ÏÂʉ‬‬

‫‪ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÎÂÒ‬‬

‫≤≥ ˘‪˙ÂÓ‡ ˙¯˘ ˙Â‬‬

‫‪≥≤ ßÓÚ· ÌÈ˯Ù‬‬

‫המחשב של‬

‫נירית המעצבת‬

‫עופר‬

‫מעבדת שירות תמיכה ושדרוג מכירת מחשבים וציוד היקפי‬ ‫בדיקת מעבדה ראשונית חינם‬

‫עיצוב ברמה אחרת‪°‬‬

‫‪∞¥≠∏¥∞≤¥¥¥‬‬

‫מחשבים ניידים החל מ≠‪πππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫ההגנה ‪© ≤π‬עמידר® נהריה‬ ‫עופר ∂‪∞∑∑≠∂µ∞∑∞∏∞ ¨∞µ≤≠∂¥∞∂±±‬‬ ‫בס"ד‬

‫ה‬ ‫צטרף‬ ‫לצוות‬ ‫תמי‬

‫‪˙ÂÚ˜˘‰Â ÌÈÒÎÏ „¯˘Ó‬‬

‫‪°°°‡Ó‚„Ï‬‬ ‫‪≤∞±∞ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈË‬‬

‫‪±∑µ∞ ≠Ó ÏÁ‰‬‬

‫¶‬

‫בלבד‪°‬‬ ‫˙‪Ô˜È‬‬ ‫·‪ԇ·ȉ ÈÎÒÂÓ‬‬ ‫בלבד‪°‬‬

‫≥≥≥∞∞∞‪∞¥≠π‬‬ ‫‪polisa 4 less.co.il‬‬

‫אתם בטוחים?‬

‫דרוש לנו מקדם‪Ø‬ת מכירות דינאמי‬ ‫עצמאי¨ נהרייני¨ בעל כושר ביטוי ונכונות ללמוד¨‬ ‫רכב חובה¨ עדיפות לבעלי נסיון‬

‫ולמתאימים מובטחת הכנסה גבוהה‪°°°‬‬

‫לתאום כולל קו“ח ‪ ∞µ≤≠≤∂∂∂±∂µ‬תמי‬


‫מבטחדש ‪2‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫הולכים על נהריה יפה ונקיה‪°‬‬

‫‪˙‡Ë¯‚ ÌÊ‚ ˙‡ˆÂ‰ ÈÓÈ‬‬

‫‪‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬

‫בחודשי החורף  ‪ 1‬בדצמבר עד ‪ 31‬למרץ‬ ‫עדכון נובמבר ‪2011‬‬

‫˙‪°Ìȯ˜È ÌÈ·˘Â‬‬ ‫‪È΄ډ ÌÊ‚‰ ÈÂÈÙ ¯„Ò‰ ˙‡ ÌÎ˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬ ‫‪≥±Ø≥ر≤ „Ú Û¯ÂÁ‰ È˘„ÂÁÏ‬‬ ‫בהתאם להסדר חדש לכל שכונה ואזור קבוע יום אחד בשבוע להוצאת גזם עד שעה ‪ 18:00‬בערב‪.‬‬ ‫העירייה תדאג לאסוף את הגזם ביום המחרת ליום ההוצאה‪.‬‬

‫‪∫˙‡Ë¯‚ ÌÊ‚ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙È ̉· ÌÈÓȉ ÔωÏ‬‬ ‫˘‪‰ÂÎ‬‬

‫¯‪˙·ÂÁÁ‬‬

‫‪ÌÊ‚‰ ˙‡ˆÂ‰ ÌÂÈ‬‬ ‫‪˙‡Ë¯‚‰Â‬‬ ‫‪‘‡ ÌÂÈ‬‬

‫ˆ‪ÔÂÙ‬‬

‫מגעתון עד חניתה‬

‫‪̯„ ¯ÈÚ‬‬

‫מגעתון עד סייפן‪ ,‬קפלן כולל קיי‪ ,‬ורה‪ ,‬מגינים‪ ,‬דרך‬ ‫שלמה ושביל השיטה‬

‫‪‘· ÌÂÈ‬‬

‫‪‰¯˘ ÔÈÚ‬‬

‫מצבעוני‪ ,‬סייפן ועד שקד כולל עין שרה הותיקה‬

‫‪‘‚ ÌÂÈ‬‬

‫‪˜ү ≠ ¯„ÈÓÚ‬‬

‫מחניתה ואלי כהן עד בן גאון כולל אזור התעשייה צפוני‬

‫‪‘‰ ÌÂÈ‬‬

‫‪¯Â„ÏÙÓ¯Ë‬‬

‫כל רחובות השכונה‬

‫‪‘„ ÌÂÈ‬‬

‫¯‚‪¨ÔÂÒÏˆÎ ¨ÌÂ‬‬ ‫˜¯‪¨¯Â˘Ú ˙È‬‬ ‫‪ÏËÙÒÂÈ‬‬

‫כל רחובות השכונה כולל שד‘ בן צבי צפון‬ ‫)הכביש לבית החולים(‬

‫‪‘‚ ÌÂÈ‬‬

‫‡˘‪¨˜ˆÈ¯Ù˘ ¨ÏÂÎ‬‬ ‫‪‰˜Â¯È‰ ‰È¯‰‬‬

‫כל רחובות השכונה כולל שד‘ בן צבי דרום‬ ‫)הכביש לבית החולים(‬

‫‪‘‡ ÌÂÈ‬‬

‫‡‪ÔȘ˘ÈÒÂ‬‬

‫כל רחובות השכונה‬

‫‪‘‡ ÌÂÈ‬‬

‫‪·¯Ú· ±∏∫∞∞ „Ú ¯˜Â·· ∞∑∫∞∞ ˙ÂÚ˘· ÌÊ‚ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙È‬‬ ‫יש להקפיד על הפרדת הגזם מפסולת אחרת וכו להכניס את הגזם הדק וכיסוחי הדשא לשקיות איסוף‬ ‫גזם‪ ,‬אותן ניתן לקבל ללא תשלום בעירייה במחלקת הביטחון‪.‬‬ ‫על מנת להימנע מאי נעימות וקנסות מיותרים אנא הקפידו להוציא גזם גרוטאות בימים הרשומים בלבד‪.‬‬ ‫לפרטים נוספים אנא פנו למחלקת תברואה ואיכות הסביבה‪ ,‬טל‘ ‪049879842‬‬ ‫עיריית נהריה‬


‫מבטחדש ‪3‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫˙‪ÌÈÒÎ ˜ÂÂÈ˘Â ÍÂÂÈ‬‬

‫¯˘‪≥±µµ≥ ßÒÓ ÔÂÈ‬‬ ‫‪VIPNADLAN.COM‬‬

‫‡˙¯ ‪∫˙È·‰‬‬ ‫‡‪vipnadlan@gmail.com ∫ÏÈÈÓÈ‬‬

‫¯· ˜‪∞¥≠π∞∞±∂∞∞ ∫ÈÂÂ‬‬ ‫‡·‪∞µ≤≠≥∞≥≤±≤± ¯˙È‬‬

‫בר ש ו שתי נל ו מ ב ח ר גד ו ל‬ ‫ב כ ל ר ח בי נ כ סי ם‬ ‫ה גלי ל ה עי ר וי ש ו בי‬ ‫ה מ ע ר בי‬ ‫וילה ‪ 6‬חד' במרכז העיר‬

‫קוטג‘ בעמידר‬

‫וילה מהממת במרכז העיר ‪ 250‬מ"ר‬ ‫בנוי ברמה גבוהה! על מגרש של‬ ‫כ‪ 600‬מ"ר‪ ,‬לכניסה מידית!‬

‫מרווח מאוד‪ ,‬כ‪ 160‬מ“ר על מגרש‬ ‫גדול‪ ,‬בנייה איכותית‪ ,‬יחידת דיור‪,‬‬ ‫מתוחזק ביותר!‬

‫פרטים במשרד‬

‫פרטים במשרד‬

‫מציאת השנה!‬

‫באוסישקין‬ ‫דירת ‪ 3‬חדרים מתוקה‪ ,‬מושקעת‬ ‫עד הפרט האחרון‪ ,‬גינה מטופחת‪,‬‬ ‫מגרש פינתי‬ ‫פרטים במשרד‬

‫‪ 5‬חדרים חדישה‬

‫מושקע ומתוחזק¨ כיווני‬ ‫אויר מעולים¨ מרפסת של‬ ‫כ≠∞∑ מ“ר¨ נוף פתוח‪°‬‬

‫במיקום מעולה בעיר‪ ,‬בבניין חדיש‬ ‫ומפואר‪ ,‬מרפסת שמש‪ ,‬ממ“ד‪,‬‬ ‫חניה ומחסן‪ .‬במחיר אטקטיבי!!!‬ ‫פרטים במשרד‬

‫פנטהאוז ‪ 6‬חד‘‬

‫‪ 5‬חד‘ בקרבת העיר‬

‫במיקום מעולה בעיר‪ ,‬מרווח במיוחד‪,‬‬ ‫כ‪ 150‬מ"ר ‪ +‬מרפסת גדולה‪.‬‬ ‫להיכנס ולגור!!!‬

‫במיקום טוב‪ ,‬כחדשה‪ ,‬מרווחת מאוד‪,‬‬ ‫כ‪ 145‬מ“ר‪ ,‬חדרים גדולים‪ ,‬ממ“ד‪,‬‬ ‫חניה מקורה‪ ,‬לכניסה מיידית!‬

‫פרטים במשרד‬

‫בית קרקע ‪ 4.5‬חד‘‬

‫≥ חד‘ מסודרת ´ מרפסת‬ ‫עם נוף לכיוון בן עמי¨‬ ‫קומה גבוהה¨ בהזדמנות‪°‬‬

‫בקרבת העיר‪ ,‬משופץ כחדש‬ ‫‪ +‬גינה מטופחת‪,‬‬ ‫מחיר אטרקטיבי!!!‬

‫בגשר הזיו‬

‫∞∞∞¨∞∑∑‪₪‬‬

‫‪ 3‬חדרים משופצת‬ ‫ברחוב שקט‪ ,‬משופצת מהיסוד‪,‬‬ ‫קומה ראשונה‪ ,‬מתאימה למבוגרים‬ ‫ולהשקעה!!!‬

‫צימרים בגליל‬ ‫בישוב פסטורלי בגליל¨‬ ‫וילה יפהפייה הצופה‬ ‫לנוף גלילי מדהים‬ ‫´ ≥ צימרים מפוארים¨‬ ‫בריכה¨ ‪ SPA‬ועוד‪ÆÆÆ‬‬ ‫בבלעדיות‬

‫פרטים במשרד‬

‫פנטהאוז ‪ 6‬חד' בעיר‬

‫בבלעדיות‬

‫נדירה‪ °‬בהרחבת הקיבוץ וילה‬ ‫∑ חד‘ פינתית¨ ∞‪ ±π‬מ“ר בנוי‬ ‫על מגרש כ≠∞∞∂ מ“ר‬ ‫´ אפשרות ליחידת דיור‪°‬‬

‫וילה ∑ חדרים ∞‪≤¥‬‬ ‫מ‪¢‬ר בנוי על מגרש‬ ‫של כ≠∞∞∂ מ‪¢‬ר¨‬ ‫מושקעת ומטופחת¨‬ ‫בשלב א‪ ´ ß‬אופציה‬ ‫ליח‪ ß‬דיור של ≥ חד‪ß‬‬ ‫בבלעדיות פרטים במשרד‬

‫בית כפרי עם נוף מדהים‪°‬‬ ‫בהרחבת מושב¨ בקרבת‬ ‫נהריה¨ בית חדיש¨ מושקע‬ ‫ומטופח עם נוף עוצר נשימה‬ ‫´ יח‪ ß‬דיור על מגרש של‬ ‫כ≠∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר‪ Æ‬מיידי‪°‬‬

‫בבלעדיות‬

‫∞∞∞¨∞∏‪₪±¨±‬‬

‫פנטהאוז ענק! כ‪ 160‬מ"ר‪ ,‬סלון וחדרים‬ ‫ענקים‪ ,‬מרפסת עם נוף לים‪2 ,‬‬ ‫מטבחים‪ ,‬ממ"ד‪ ,‬מעלית‪ ,‬מחסן וחניה‬ ‫פרטים במשרד‬

‫דירת ‪ 4‬חד‘ בעיר‬ ‫במיקום טוב בעיר מושקעת ברמה‬ ‫גבוהה‪ ,‬מרפסת‪ ,‬מעלית וממ“ד‪,‬‬ ‫לכניסה מיידית!‬

‫פרטים במשרד‬

‫∞∞∞¨∞‪₪µ¥‬‬

‫בכפר ורדים‬

‫∞∞∞¨∞‪₪∏¥‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫במעונה‬

‫וילה ∂ חד‘‬ ‫צופה לנוף מדהים¨‬ ‫מוארת ומרווחת¨‬ ‫תכנון מעולה¨‬ ‫בהזדמנות¨ לכניסה‬ ‫מיידית‪°‬‬ ‫בבלעדיות פרטים במשרד‬

‫במעלות‬ ‫בשכונב יפה נוף‬ ‫קוטג‘ איכותי¨‬ ‫הצופה לנוף מדהים¨‬ ‫אפשרות ליח‘ דיור¨‬ ‫במחיר אטרקטיבי‪°°°‬‬ ‫בבלעדיות‬

‫פרטים במשרד‬

‫סניף נהריה∫ בלפור ‪¨∞¥≠π∞∞±∂∞∞ ¨∏±‬פקס∫ ∞∞∑‪ˇ∞¥≠π∞∞±‬סניף מעלות∫ הרב קוק ≤¨ ‪¨∞¥≠ππ∑∏¥¥¥‬פקס∫ ∏‪∞¥≠ππ∑∏¥¥‬‬

‫למידע נוסף בקרו באתר הבית‬

‫‪VIPNADLAN.COM‬‬

‫או חייגו ∞∞∂‪∞¥≠π∞∞±‬‬


‫מבטחדש ‪4‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫‪˙˜ÂÏÁ‬‬ ‫‪È˙ÁÙ˘Ó‬‬ ‫‪ÏÂÙÈËÏ ‰Á˙‰‬‬ ‫‪˙ÂίÚ‬‬ ‫‪ÔÈ‡Â˘È‰ ÈÈÁ· ıÂÚÈÈÂ‬‬ ‫‪Ô‚Ó‬‬

‫‪‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬

‫המחלקה לשירותים חברתיים‬ ‫"המרכז לשלום המשפחה"‬

‫הננו שמחים להודיע על הרחבת שרותי התחנה לטיפול משפחתי‬ ‫צוות התחנה כולל המטפלים משפחתיים‪/‬זוגיים מיומנים הנותנים ייעוץ‪,‬‬ ‫הדרכה וטיפול בנושאים הבאים‪:‬‬

‫‪‚Âʉ È· ÔÈ· ÌÈ˘ÈÏÙ˜ ÌÈÎÂÒÎÒ‬‬ ‫˜˘‪ÌÈ„ÏÈÏ Ìȯ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ· ÌÈÈ‬‬ ‫˜˘‪‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂØÌȯ‚·˙Ó ‡˘Â· ÌÈÈ‬‬ ‫©‪®˙ȯ‰ ‰Î¯„‰‬‬

‫הודעה לציבור‬

‫חיסון שועלים ותנים כנגד‬ ‫מחלת הכלבת ≠ ‪≤∞±±‬‬ ‫במסגרת פעולות המטה למלחמה במחלת הכלבת¨‬ ‫יתבצע בתקופה שבין ‪ ±≥ر±Ø±±‬עד ≤‪ ¨≤πØ∞≤ر‬שלב נוסף‬ ‫בפרוייקט החיסון האורלי של שועלים ותנים¨ פרוייקט‬ ‫משותף לשירותים הוטרינריים ולרשות הטבע והגנים‪Æ‬‬ ‫הפיתיונות בצבע חום וגודלם כקופסת גפרורים‪Æ‬‬ ‫הם יפוזרו מהאוויר באמצעות כלי טייס שונים‪Æ‬‬ ‫הפיתיונות מכילים תרכיב כנגד מחלת הכלבת‪Æ‬‬ ‫למרות שאין בפיתיונות אלה סכנה כל שהיא¨‬

‫אין לגעת בהם‪°‬‬ ‫חשוב להקפיד על כך שילדים לא יאספו אותם‪Æ‬‬

‫‪ÔÈ˘Â¯È‚ ÍÈω˙· ÌÈÈ˘˜Â Ìȯ·˘Ó‬‬ ‫‪Ú·˜˘ ‚¯„Ó È¢ÙÚ ÌÂÏ˘˙· Âȉ ÏÂÙÈˉ‬‬ ‫‪‰Á¯‰ „¯˘Ó ˙‡¯Â‰ È¢Ú‬‬ ‫כתובת התחנה‪ :‬רח' יחיעם ‪ ,2‬נהריה‪.‬‬ ‫ימי קבלה‪ :‬א‪ ,‬ב‪ ,‬ד'‪ ,‬שעות ‪.16.0019.00‬‬ ‫יש לתאם טלפונית‪ 049879538 :‬או בפקס‪049879503 :‬‬

‫הציבור הרחב מוזמן להיעזר בשרות חיוני זה‪°‬‬

‫יש לקשור את הכלבים במיוחד בתאריכים הנ‪¢‬ל‪Æ‬‬ ‫במקרה של מגע ישיר בפיתיון יש לרחוץ היטב את‬ ‫הידיים¨ תוך שימוש בסבון ולהתקשר לאחד משני‬ ‫מספרי הטלפונים הבאים∫ ‪ ∞µ∑≠∑∑∂≤≤≤π‬או ≤‪Æ∞µ∞≠∂≤¥±≥µ‬‬ ‫שטח הפיזור משתרע מצפון המדינה‬ ‫≠ הגולן וגבול לבנון כולל הערבה‪Æ‬‬

‫עיריית נהריה‬

‫השרות הוטרינרי‬ ‫עיריית נהריה‬

‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰‬‬

‫‪‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬

‫˙‪Ìȯ˜È ÌÈ·˘Â‬‬ ‫במסגרת פרויקט "דרך ירוקה" אותו יזם ומוביל המשרד להגנת הסביבה בשיתוף ובתיאום עם העירייה‪,‬‬ ‫פונתה וסולקה פסולת אסבסט פריך מאתרים רבים מרחבי העיר נהרייה‪.‬‬

‫הפרויקט ימשך גם בשנה הבאה ‪.2012‬‬

‫תושבי נהרייה אשר בשטחי המגורים שלהם מצוי אסבסט פריך )לא צמנט(‪ ,‬מתבקשים לפנות למנהלת‬ ‫ברח' יצחק שדה ‪ 18‬נהרייה טל'‪ ,049512010 :‬פקס‪ ,049000186 :‬דואר אלקטרוני‪:‬‬ ‫‪ mailto:rafi@adbar.co.il‬ו‪/‬או למח' איכות הסביבה בעירייה טל'‪ ,049879842 :‬פקס‪.049922303 :‬‬ ‫מנהלת הפרויקט והעירייה ייבחנו את הבקשות במטרה לסייע לתושבים לפנות ולסלק את פסולת‬ ‫האסבסט הפריך וזאת בכפוף לתנאים ולקריטריונים שנקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬ ‫‪¨‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ßÁÓ‬‬ ‫‪‰Èȯ‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬


‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫מבטחדש ‪5‬‬


‫מבטחדש ‪6‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬


‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫מבטחדש ‪7‬‬


¯Á‡

ÔÂÈ˜· ÌÈ‰ ˙‚ȂȂȂ ‰ÁÈψӉ ÌÈ„Ïȉ ˙·ÎÂÎ ÔÂÈ˜· ‰ÚÙÂ‰Ï ¯·Ú˘ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÚÈ‚‰ Ì˘ ¨ÌÈ˘‚¯ ÌÈËÂË‡Ê ˙Â‡Ó ÈÙ· ¨‰È¯‰ Ì‚ ÆÌÏÂÎ ˙‡ ‰ÏÈÚى ‰„Ș¯‰ ¨‰¯˘ ˙¢¯‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï χ¯Â‡Â χȯ‡ ÌÈ„Ïȉ Æگ‡Ӊ ˙‡ ıÈÓÁ‰Ï ÌÓˆÚÏ

ÌÈ˜È‰ÂÓ‰ ˙¯Á‡

̉¯·‡ ¯Á˘

‰ÓÎ „Ú ËÂÏ˜Ï ‰˘˜ ÌÈÓÚÙÏ ÌÈȯȯ·˘ ÍÎ ÏÎ ÂÏ˘ ÌÈÈÁ‰ È˙Ï·‰ ˙ÂϘ‰ ÆÌȘӘÓÁ ÌÈÎω ÂÈ¯È˜È ‰·˘ ˙Ï·Ò ÌÚÙ ÏÎ ˙¯¯ÓˆÓ Â˙È‡Ó ÏÎÏ ˙¯˜Ï ÏÂÎÈ ‰Ê Æ˘„ÁÓ ËÈÏÁ‰˘ ¨¯ÈÚˆ ¯ÂÁ· ∫„Á‡ Ô‚‚‰Â ˙Ïȇ· ÔÂÏÓ· ˘ÂÙÏ ‰ˆ¯˘ ÌÈÒ˜Ó „ÏÈ ªÂÈÏÚ ÏÙ ¯Èη ªÂÎÚ· Ï‚¯Â„Î ˜Á˘Ï ˙‡ˆÏ ËÈÏÁ‰˘ ÏӯΠ‡¢„Ó· ÌÈÈÚ·˘Î ÈÙÏ ÆÌÈÈÙ‡ ÏÂÈËÏ Ï“Ê ÛÏ˘ ˙ȯȇ ˙ȇÂ˙ÈÚ‰ ¯˘‡Î ¨·Â˘ ‰¯˜ ‰Ê ‰˙ȉ ‡È‰ Æ‰Ï˘ Ú·˜‰ ÈȇÆ‡ÆÈ„‰Ó ȄȘÙ˙· ÌÈ˘ ‰„·Ú˘ ¨ÛÏ˘ ˙ȯȇ ÔÓ „ÁÎ˘ ÌȇÂ˙ÈÚ Ï˘ ¯Â„Ï ˙ÎÈÈ˘ ¨ÂÎÚ ¯Âʇ· ÌÈÂÓ˜ӷ ‰·È˙Π‰ÎÈ¯Ú Ë¯Ëȇ‰ Ô„ÈÚ Ì¯Ë ¨ÌÏÂÚ‰ ≠ ‰ÏÈÏ· Ô¢ÈÏ ‰Îω ¨˙Âȯ˜‰Â ‰È¯‰ ‰˙Ù ˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘· Æ¢˙ÂȘÈÙÈÙÁ¢‰Â Ư˜Â·· ‰Ó˜ ‡Ï ≠ „ÈÓ˙Î ‰ÓÈÒ˜Ó ‰ÙÈ ‰¯·Á‰Â ÌÈÙÒÂÓ‰ ¨Ìȯ„Ӊ ÌÂÁ˙Ï ÚÂ¯È‡Ï È˙Ú‚‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ‰˙˘Ú Â˙‡ Ì‚Â ¨¢˙Âȯ˜‰ „‰¢ ÔÂ˙ÈÚ· ‰·˘È È„ÈÏ Æ‰¯Â˘·‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï È˙Ó‰„ ˙¯ÈÒÓ ¨˙ˆȯÁ· ≠ „ÈÓ˙ ÂÓÎ ≠ ˙ȯ˜ ˙ÈȯÈÚ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÈÈÚ¯ ¨È¯Âˆ ‰Ù„ „¯˘Ï ‰ÁÈψ‰˘ ÍÂ˙ ¨ı˜ Ôȇ ˙ÂÈ„ÂÒÈ Ô¯ÒÓ ÈÏ ‰˙‡¯‰˘ ¨È¯Âˆ ÌÈÈÁ ¨ÔȘˆÂÓ Ô„ÈÚÏ Ï‚˙҉ϠÌÈÈÂÈ˘‰ ˙ÂÁ¯ ˙‡ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙ȯȇ ‰Ï ‰¯È‡˘‰˘ ÈÁÂ Ƙ·ÒÈÈى ÌÈÏÈÈÓ‰ ¨Ë¯Ëȇ‰ ‰ÁÓ˘‰ ‰Ï‰Ó ÍΠ¨ıÓÁ ·Ï‰Â ‰˙ÂÓ Ï‡Â ¨‰¯˜È ˙ȯȇ ¨Í·Î˘Ó ÏÚ ÌÂÏ˘· ‰˙ȉ ˙ȯȇ Æ·ˆÚ ÔÂÓ‰· ¯Â‡ß„ ÈÓχ· ˙ÂÂÓ˙ ‰ÓÎ ‰ÏÚÓÏ Ì˘ ÌÏˆÏ ÈÁ΢˙ È˙¯Î‰˘ ÌÈÈÚˆ˜Ó‰ ÌȇÂ˙ÈÚ‰ „Á‡ ¯Â·Ú ‰˜ÈÙÓ È‡„ ˙‡˘ Ìȯ„Ӊ ¯Â·Ú ˜ÂÁˆ‰ ¨‰„·ډ ¯ÒÂÓ ¨˙ˆȯÁ‰ ÆÈÈÁ· ÆÌÈ·ÏӉ ÌȉÂχ ˜ÏÁ Âȉ ¯ÂÁ˘‰ ¯ÂÓ‰‰Â Ï‚Ï‚˙Ó‰ „ÈÈÊ Ï‚

Ɖ‚ȉÏ ‰¯ÂÓ ∫˜ÂÒÈÚ ı·˜Ï‡ ȘßÊ Ïˆ‡¢ ∫¯˜Â· Ï˘ Ô¢‡¯ ‰Ù˜ Æ¢È˘È·‡ Ï˘ ‰ÈÙ· ÂÈ˘ÎÚ ¨Ï„‚‰ ÈÁÂÓ· ‰ÏÂÚ˘ ‰¢‡¯‰ ‰·˘ÁÓ‰ ‰Ó ¯¯ÂÚ˙Ó È‡ ¯˜Â· Ï΢ ∫¯¯ÂÚ˙Ó È‡˘Î Æ¢‰ÊÓ ·ÂË Ôȇ Æ˙Â·‰ Ï˘ ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘ ÌÚ ∫¯˙ÂÈ È˙‡ ÔÈÈÚÓ ‰Ó ≠ ˙ÂÏÈί ‡ ˙¢„Á Æ¢˙¢„Á ˙ÂÈÂÏÈί ÆÆÆ ˙¢„Á¢ ·È¯ÚÓ ¨˙ÂÚÈ„È¢ ∫‡¯Â˜ È‡ ÔÂ˙ÈÚ ‰Êȇ Æ¢ÌÂȉ χ¯˘È Ì‚ ¯˘Ù‡ Ì‡Â Ï˘ ˯҉¢ ∫‰¯Á‡Ï È˙ȇ¯˘ ·ÂË Ë¯Ò Æ¢ÔÈÈÚÓ ÈΉ ¨ÈÏ˘ ÌÈÈÁ‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ψ‡¢ ∫‡ˆÂÓ È‡ ÈÏ˘ ˘˘‰ ˙‡ Æ¢ÈÏ˘ ‰‡ÏÙ‰ Æ¢ÌÈ˘‰ Ìȯ·„‰¢ ∫È˙‡ ÁÓ˘Ó ‰Ó ‰˘ÂÚ ‰˘ÂÚ È‡˘ ‰Ó ·‰Â‡¢ ∫ÌÈÈÁ· ÂËÂÓ Æ¢·‰Â‡ È‡˘ ‰Ó ·ÂË Ì˜ӷ¢ ∫ÌÈ˘ ¯˘Ú „ÂÚ· ‰È‰‡ ‰Ùȇ Æ¢ÌÈÈÁ‰ ÚˆÓ‡· ¨Â‡¢ ∫ÈÏÚ ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï Ì˙‡˘ Ìȯ·„ „ÂÚ Æ¢øÏÈÁ˙‰Ï ‰ÙȇÓ

¨ÂÎÚ ¨¯ÈÚ· ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙„˜·Â ¯‡Â„‰ ˙·È˙· ‰ˆÙ‰≠‰È¯‰ ∫‰ˆÂÙ˙ ˙ÓÈ˘¯ ÌÈÁ ıÙÂÓ ≠ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚· ÌȈ·Ș ÌÈ·˘ÂÓ ¨‡Î¯È ¨¯ÎÓ ¨ÛÈÒÈ ¯ÙÎ ¨ÈÓÂÏ˘ ∞¥≠π∞∞±¥µµ∫Ò˜Ù ∞¥≠π∞∞∞∞∏µ∫ÔÂÙÏË ß‚ ‰Ó˜ ‰È¯‰ ÔÂÈ˜ ≤ ˙ȯȇ ∫Â˙·Â˙Î mabatron@netvision.net.il ∫˙¯‡‰Â ˙Â¯Ú‰Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÔÎÂ˙Ï ˙ȇ¯Á‡ ˙ίÚÓ‰ Ôȇ

∫Ë¯Ëȇ· ÂÈ˙·Â˙Î

.www

˙˘¯· ‰È¯‰

co.il.

‫מבט אישי‬

ͯÂÚ‰ ¯·„

ÔÈÈˢ„Ï‚ ÏËȯ ¨È‡ÈÁÏ ¯È‡Ó ∫ÌÂү٠ȈÚÂÈ ‰ÁÂÓ Ô· ‰„Â‰È ∫ÌÈÙÒÂÓ ÌÈ˘È¯٠ωÓ ÔÏ‚ ‰È‡Ó ¨ÔӈȠ˙ȯ„ ¨ÔÈ„Ï‚ Èȯ„‡ ∫ÈÙ¯‚ ·ÂˆÈÚ Ó¢Ú· ˜ÁˆÈ Ï˙ ËȯÙÂÙ¯‚ ∫ÒÂÙ„

ø„ÁÂÈÓ Ú¯ȇ ø„ÁÂÈÓ Ú‚¯ Ì˙„ÚÈ˙ galza100@gmail.com ∫χ ÂÁÏ˘Â ÔÂÙÏË ÌÈ˯٠Û¯Ȉ· ÌÈÏÈÓ ‰ÓΠ·˙Î

‫דף הבית‬

8 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

Ó¢Ú· ÔÂÙˆ ‰È„Ó Ë·Ó ∫Ï¢ÂÓ

galza100@gmail.com „ÈÈÊ Ï‚ ∫È˘‡¯ ͯÂÚ

ԯ˜ ÏË ∫Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡ ωÓ ‰˘Ó ͯÂÚ Ê¯ ÈÁ ∫‰È„Ó ˙ωÓ

±∑∫±≥ ∫˙·˘ ˙‡ÈˆÈ

±∂∫∞≥ ∫˙·˘ ˙ÒÈÎ

˙„ÏÂ˙ ∫Ú·˘‰ ˙˘¯Ù ˘„Á Ë·Ó ˙ˆ ¨ÌÂÏ˘ ˙·˘ ˙ί··

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫ ט‬Æ‫™התמונה להמחשה בלבד‬

°‫מחדשים לך את המטבח‬

‫הח לפת ד לתות מ טבח‬ ‫טריו מטבחים‬ ‫החלפת דלתות פורמייקה בשלל גוונים וטקסטורות עד ∑ מ“ר‬

∞µ¥≠≤µ¥ππ≤≥


‫מבטחדש ‪9‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬ ‫‪‰È¯‰‬‬ ‫‪‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬ ‫‪˙ÈȯÈÚ‬‬

‫לדבר את שפת המוסיקה‬ ‫וליהנות‬

‫·‪ÌÈ·Ï „È¢ ˙È‬‬

‫‪¢‬‬

‫הודעה לציבור‬

‫‪ÌÈ·Ï „È‬‬

‫סדרת מפגשים מוזיקליים מתחילה‬ ‫ביום ד‘ ‪ ≥∞ر±Ø≤∞±±‬בשעה ∞∞∫‪±π‬‬ ‫בתכנית בת ‪ ≤µ‬מפגשים ≠ עלות הסדרה ‪₪ ∂≤µ‬‬ ‫לא ניתן להשתתף במפגשים בודדים כי יש רצף מידע שניתן ממפגש למפגש‪Æ‬‬

‫מבין המפגשים ידונו בנקודות הבאות∫‬

‫נקודות אחיזה במוסיקה∫ המוטיב והסקוונצה‬ ‫המשפט המוסיקלי‬ ‫הפראזה המוסיקלית‬ ‫מרקם‬ ‫צורה מוסיקלית רונדו¨ שיר¨ סוויטה¨ קאנון¨ פוגה ועוד‪ÆÆÆ‬‬ ‫תקופות במוסיקה ≠ הבחנה בין תקופה לתקופה וכן‬ ‫הצמתים המרכזיים‪Æ‬‬ ‫מלחינים דוגמת∫ באך¨ מוצרט¨ בטהובן¨ שוברט¨‬ ‫מנדלסון¨ שופן ואחרים‪Æ‬‬ ‫נגיעות במודרנה‬ ‫מגמות במוסיקה בת זמננו וסיכום‪ Æ‬ועוד‪Æ‬‬

‫לוח מודעות‬ ‫בהתאם לחוק עזר לנהריה ©שילוט®‬ ‫התש‪¢‬ס ≠ ∞∞∞≤ ¨ חל איסור מוחלט‬ ‫לפרסם או להדביק מודעה על לוח‬ ‫מודעות עירוני ללא קבלת היתר מטעם‬ ‫העירייה ותשלום אגרה כחוק‪Æ‬‬ ‫כל המפרסם מודעה בניגוד לחוק הנ‪¢‬ל‬

‫צפוי לקנס כספי‬

‫על בסך ∞≥∑‬

‫‪₪‬‬

‫המבקש לפרסם מודעה בלוח מודעות‬ ‫עירוני מתבקש לפנות למחלקת הגביה‬ ‫בעירייה‪Æ‬‬

‫הקורס בהנחיית אילן בר שלום בוגר החוג למוסיקולוגיה‬ ‫באוניברסיטה העברית‪Æ‬‬ ‫נותרו עוד מקומות למעוניינים‬ ‫למידע והרשמה∫ רחל רונן ‪∞µ¥≠¥∏∏∏ππ¥ ¨∞¥≠π∏≤∏µ∞±‬‬ ‫או במייל ‪betyadlab@gmailÆcom‬‬ ‫ניתן להגיע עם אוטובוס מתחנת אגד בכל שעה עגולה‪Æ‬‬ ‫חנייה ליד המבנה בנסיעה דרך החורשה¨ בשכונת אוסישקין‬

‫עיריית נהריה‬ ‫מחלקת פיקוח ורישוי עסקים‬

‫משרד לנכסים והשקעות‬

‫‪Futyncndj‬‬

‫איגור ≤∏≥‪∞µ¥≠≥≥∂±‬‬ ‫אורלי ‪∞µ≤≠≥≥≤≥∂∂µ‬‬

‫‪Tktyf- 054-4551163‬‬

‫‪ytldb;bvjcnb‬‬

‫שד‪ ß‬הגעתון ∂‪ ¨±‬נהריה‬ ‫מעל הסופרמרקט טל‪ Æ‬משרד∫ ‪πµ±≤≥¥µ‬‬

‫מציאת השבוע‬

‫מציאת השבוע‬ ‫באפרים שריר‬

‫דירת ‪ 3‬חד‘ משופצת‪,‬‬ ‫מערבית‪ ,‬מצויינת להשקעה!‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪₪≥¥‬‬

‫מציאת השבוע‬

‫בזמיר ‪ 3‬חדרים ‪,‬‬ ‫מסודרת‪ ,‬מערבית‪,‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫רק ∞∞∞¨∞≤∂‪₪‬‬

‫בבלפור בבניין חדש‬

‫ברח‘ אפרים שריר‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪±¨∞µ‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞≤‪₪¥‬‬

‫עם גינה גדולה ומטופחת‪,‬‬ ‫מטבח מפואר!‬

‫דירת ‪ 4‬חדרים‬ ‫‪ +‬מרפסת גן‪ ,‬נוף לים!‬

‫‪ 3.5‬חד‘‪ ,‬מסודרת‪,‬‬ ‫מצויינת להשקעה‬

‫בהזדמנות חד פעמית! מציאת השבוע פנטהאוז קרוב‬

‫וילה חדשה ומפוארת כ‪ 250‬מטר בנוי‪,‬חניה‬ ‫כפולה‪ ,‬יחידת דיור‪,‬גינה מטופחת‪,‬נוף משגעה!‬

‫רק ∞∞∞¨∞∞∏‪₪±‬‬

‫מציאת השבוע‬ ‫ביוספטל ‪ 2.5‬חד‘‬ ‫מסודרת ומצויינת להשקעה‬ ‫‪) +‬אפשרות עם דייר(‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪≥µ‬‬

‫מציאת השבוע‬ ‫קרוב למרכז‬

‫דירת ‪ 3‬חד‘ מושקעת‬ ‫‪ +‬מעלית‪ ,‬מחסן‪ ,‬ממוזגת‬

‫רק ∞∞∞¨∞∞‪₪µ‬‬

‫להשכרה‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‪°‬‬ ‫בויצמן בית ענק‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫בלב העיר דירת ‪ 2‬חד‘‬

‫מרוהטת ומעוצבת‪ ,‬קומה א‘‪,‬‬ ‫כניסה מיידית!‬

‫רק ∞∞∂¨≤‪₪‬‬

‫לים‪,‬‬

‫בניין חדיש‪ ,‬מעלית‪ ,‬ממ“ד‪ ,‬מרפסת מערבית‪,‬‬ ‫גדול במיוחד‪ ,‬מטבח מושקע‬

‫רק ∞∞∞¨∞∑∏‪₪‬‬ ‫בבלעדיות‬

‫מציאת השבוע‬

‫פרטים במשרד‬

‫בבלעדיות‪°‬‬ ‫ברחוב המגינים‬ ‫דירת ‪ 3.5‬חדרים מושקעת‪,‬‬ ‫מרווחת‪,‬פונה לים!‬

‫מציאה! בית דו משפחתי‬

‫דירת קרקע‬

‫רק ∞∞∞¨∞≥‪₪µ‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪¥µ‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪µπ‬‬

‫בבלעדיות‪°‬‬ ‫במרכז העיר‬

‫דופלקס ‪ 5.5‬חדרים‬

‫דירת ‪ 3,5‬חדרים‬ ‫מרווחת מאוד‪ ,‬מערבית‬

‫מגרש גדול כ‪ 300‬מ“ר‪,‬‬ ‫מקום מעולה!!!‬

‫מציאת השבוע‬ ‫במרכז העיר‬

‫‪ 4‬חדרים מרווחת ומסודרת‪,‬‬ ‫‪ +‬מעלית‪ ,‬מחסן וחניה‬

‫רק ∞∞∞¨∞∞∑‪₪‬‬

‫להשכרה‬ ‫‪ 3‬חדרים‬

‫במרכז העיר‪ ,‬ברחוב מבוקש‬ ‫‪ +‬מרפסת‪ ,‬מעלית וממ“ד‬

‫רק ∞‪₪≤¨πµ‬‬

‫‪ 4‬חד‘ ‪ +‬גינה‬ ‫‪ +‬מרפסת‪ ,‬ממ“ד‬

‫בבלעדיות‬ ‫דירת קרקע ‪ 3‬חד'‬ ‫מסודרת וממוזגת!‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪≤πµ‬‬

‫להשכרה‬

‫בויצמן דירת ‪ 3.5‬חד‘‬

‫גדולה במיוחד‪ ,‬ממוזגת ‪+‬‬ ‫ריהוט חלקי‪ ,‬מיידית!‬

‫רק ∞∞‪₪≤¨µ‬‬

‫בבלעדיות‬ ‫‪ +‬גינה‪ ,‬מרפסת ענקית‪,‬‬ ‫נוף יפה!‬

‫רק ∞∞∞¨∞∞‪₪π‬‬

‫להשכרה‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫פנטהאוז בלב העיר‬

‫בבניין חדיש ‪ 4‬חד‘ מרווח עם‬ ‫מעלית‪ ,‬מחסן וחניה‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪¥‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∂µ‬‬

‫להשכרה‬ ‫במרכז ‪ 4‬חד‘‬ ‫מרווחת מאוד‪ ,‬מטבח יפה‪ ,‬חדר‬ ‫ארונות‪ ,‬קומה ב‘‪ ,‬כניסה מיידית‬

‫רק ∞∞‪₪≥¨±‬‬

‫להשכרה‬

‫בלב העיר משרד !‬

‫גדול כ‪ 60‬מ“ר‪ ,‬קומה א‘‪,‬‬ ‫כניסה מינואר!!!‬

‫רק ∞∞≥¨≤‪₪‬‬


˙¯‚·‰ ÈÂ˙· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÈÈÏÚ ‰È¯‰· ÌÈÂÎÈ˙‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÔÎ ÈÙÏ ÌÈÈ˙˘ ˜¯ ¯˘‡Î ¨‰Áψ‰ ÈÊÂÁ‡ ∑∞≠Ó ¯˙ÂÈ ÏÚ ÌÈÂ˙‰ „ÓÚ ‡¢Ú˘˙ ÌÈ„ÂÓÈω ˙˘· È¢Ú ÂÂ˙‰˘ ˙Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· ˙ω˙Ó ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ¢ ∫‰ÈȯÈÚ‰ Æ„·Ï· ÊÂÁ‡ µ∞≠Î ÏÚ Â„ÓÚ Ì‰ ¢Âχ ÌÈÓÈ· ˘ÓÓ˙Ó‰ ÈÎÂÈÁ ÔÂÊÁ Â·˘ ¨‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È‡ ÛÂ˙È˘· ÈÎÂÈÁ‰ ˙ˆ‰ ˙ÈÎÂÈÁ ˙‚ȉÓ Ô‡Î ˘È ƉȂ‚„Ù ‰„ÈÓÏ ‰·È˘Á ÔΠ¨˙È˙Ù· ˙ȇ¯Á‡ ¨‰ÏÈ·ÂÓ ˙‡ˆÂÈ ‰ÈÈÙ‰ÙÈ ˙Ȃ‚„Ù ‰ÈÈ˘Ú ˙ÈÎÂÈÁ ÔÂÁÓ˘ Ï˘ ‰„·ډ‰ ¯ÂÈÒ Íωӷ Æ¢ÏÏÎ‰Ó È¯Ê ÏÚ ‰Á ‰ȇ ‰ÈȯÈÚ‰ ÈÎ ¨‚·Ò ¯Ó‡ ۘȉ· ‰Ó¯˙ ‰ÒÈ‚ ‰¯Á‡Ï ÈΠ¨‰Ù„‰ ÊÎ¯Ó ÌȘ‰Ï È„Î ¯Ï„ ÔÂÈÏÈÓ ≤Ƶ Ï˘ ¯Â„ÏÙÓÂ¯Ë ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÁ˙Ó· ¨¯ÈÚ· ˙ÂÈÂˆÓ Ïȯه· ÈÎ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ ¯Ó‡ „ÂÚ Æ¯·Ú˘Ï ‰˘ÂÏ˘ χ¯‰ ‰Ùχ ÌÁ˙Ó· ÂÎÁÈÈ ≤∞±≤ È˙·Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ ∂∞∞≠Î Â˙¯˘È˘ ˙ÂÓχ ÏÚÙÈ ¨‰Ùχ‰Â Ì‰Â˘ Ô·‡ ¨ÔӈȠ¯ÙÒ‰ ƯÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ô„ÚÂÓ Ì˘ ¯ÒÓ ¨Èϯ‚ „„ ¨ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· ÊÂÁÓ‰ ¯·Â„ ¨ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙· ±≤ ¨ÌÈ‚ ∏¥ ˘È ‰È¯‰· ÈÎ ˙„ÒÂÓ ‰˘ÂÏ˘Â ÌÈÈ„ÂÒÈ ÏÚ ¯ÙÒ È˙· ‰˘ÈÓÁ ·¢Ú˘˙≠‡¢Ú˘˙ ÌÈ˘· Æ„ÁÂÈÓ ÍÂÈÁÏ ÔÂÈÏÈÓ ≤¥≠Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È¯‰· ÊÂÁÓ‰ ÚȘ˘‰ ¨˙ÈÎÂÈÁ ‰Á¯ Ô‚ΠÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙÏ Ï˜˘ ¯Â·‚˙ ¨®˙ÂÓÎÁ ˙Â˙ÈΠ·Â˘ÁÈÓ© ·Â˘˜È˙ ˙È· ˙ÂÈÎÂÈÁ ˙ÂÓÊÂÈ ¨‰È‚‚„Ù ¨‰‡¯Â‰ ÂϷȘ ‰¯·Ú˘ ‰˘· Æ„ÂÚ ‰Î¯„‰ ¨˙ÂȯÙÒ ÏÚ ˙¢¯‰Ó ÈÙÒÎ Ò¯Ù ¯ÈÚ· ÌÈ‚ ≥¥ „ÈÈÊ Ï‚ Ɖ˙‡ ‰˜ÂÊÁ˙

Ú

ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· ÊÂÁÓ‰ ˙¯·Â„ ∫ÌÂÏȈ

˙ÂÈÁ· ˙‡ˆÂ˙· ‰„Á ‰ÈÈÏ ÌÈÂÎÈ˙‰ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ˙¯‚·‰ „¯˘Ó ÈÂ˙Ó ‰ÏÂÚ ÍΠƉȯ‰· ÔÂ˙ÈÚ È„ÈÏ ÂÚÈ‚‰˘ ¨ÍÂÈÁ‰ ¨˙ӄ˜‰ ÌÈ„ÂÓÈω ˙˘· Æ¢˘„Á Ë·Ó¢ ∑¥ ÌÚ ¨¯ÎÈ ÔÙ‡· ¯ÂÙÈ˘‰ ËÏ· ¨‡¢Ú˘˙ ÈÓÂÁ˙ ·¯‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÈÓÏ˙Ï ‰Áψ‰ ÈÊÂÁ‡ ˙È· È„ÈÓÏ˙Ï ‰Áψ‰ ÈÊÂÁ‡ ∑≤≠ ÌȘÁ˘ ÏÂϘ˘· ¨˙ÂÈÂӇ ÌÈÚ„ÓÏ ÈÓÂÁ˙ ·¯‰ ¯ÙÒ‰ ÂÏÚ ÌÈÂ˙‰ ÆÛ¯ÂÁ‰ „ÚÂÓ ˙ÂÈÁ· ˙‡ˆÂ˙ „ÓÚ Ë¢Ò˘˙ ˙˘· ∫‰˘ È„Ó ‰‚¯„‰· ˙˘·Â ‰Áψ‰ ÈÊÂÁ‡ µ∞Æ∂≤ ÏÚ ˙‡ˆÂ˙‰ ¨‰Áψ‰ ÈÊÂÁ‡ µ∑Æ∏∏≠Ï ˙‡ˆÂ˙‰ ÂÏÚ Ú¢˘˙ ÔÈÂˆÈ ÆÌÈÊÂÁ‡ ∑∞≠Ó ¯˙ÂÈÏ ÂÚÈ‚‰ ¯ÂӇ΢ „Ú ÊÂÁÓ· ÏÈ·ÂÓ‰ È¯ÈÚ‰ ·Â˘Èȉ ‡È‰ ‰È¯‰ ÈÎ Æ˙¯‚·Ï ÌÈ‚˘È‰ ˙ÈÁ·Ó ÔÂÙˆ‰ ‰È¯‰· ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ ÈÎ ¯ÒÓ ‰ÈȯÈÚ‰Ó È¢Ú ÂÂ˙‰˘ ˙Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· ˙ω˙Ó ¨‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È‡ ÛÂ˙È˘· ÈÎÂÈÁ‰ ˙ˆ‰ ˘ÓÓ˙Ó‰ ¨≤∞∞∏ ˙˘Ó ÏÁ‰ ÈÎÂÈÁ ÔÂÊÁ Â·˘ ÈÎ ¯ÒÓ „ÂÚ Æȯ٠‰‡Â¯ ¯ÂӇΠ¨Âχ ÌÈÓÈ· ȘÈÁ¯Ó ÌÈÈÂÈ˘ ÌÊÈ ¨‚·Ò ȘßÊ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ ‰ËϘى ˙¯ÊÚ· ÈÎÂÈÁ ÔÂÊÁ ‰·Â ˙ÎÏ ˙ˆ ƉÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È‡ Ï˘ ÍÂÈÁÏ

ÌȘÁ˘ ¯ÙÒ ˙È·· ¯Â˜È·· ÔÂÁÓ˘ ‰¯Â‡ ÆÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ ˙‡ ‰Á·È˘

ÏÚ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌȯÂÓ ¨ÌÈωÓ ¨‰Î‡ÏÓ· Æ¢¯ÈÚÏ ÌÈ‡È·Ó Ì‰˘ „·Ή ÌÈ‚˘È‰‰ ‰È¯‰· ‰¯˜È· ÌÈÈÚ·˘Î ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰¯Â‡ ¯¢„ ¨ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· ÊÂÁÓ‰ ˙ωÓ Æ¯ÈÚ· ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ ˙‡ ‰Á·È˘Â ¨ÔÂÁÓ˘ ¯ÈÚ ‰ȉ ‰È¯‰¢ ∫ÔÂÁÓ˘ ‰¯Ó‡ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÊÂÁÓ· ˙ÈÊÎ¯Ó ˙Ȃ˯ËÒ‡ ˙Â·È˘Á ˙ÏÚ· ¨‰‡¯Â‰ ¨ÍÂÈÁÏ ¯Â˘˜‰ Ïη˘ ȇ„· ¨ÔÂÙˆ‰

¨˙ÈÎÂÈÁ ·‡ ˙ÈÎÂ˙ ‰· ‰ËÈÒ¯·È‡‰ È˙· ¨Í¯‰ ÏÈ‚‰Ó ÏÁ‰ ˙·¯Ú˙‰ ˙ÏÏÂΉ ¨ÌÈÂÎÈ˙‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰ÏΠÌÈÈ„ÂÒȉ ¯ÙÒ‰ ¯Ó‡ Ú·˘‰ ÆÚÈ‚‰Ï ¯Áȇ ‡Ï Ô· ˙‡ˆÂ˙‰Â Æ˙ÂÙ¯‰Ï ‡Ï ÁÈË·Ó È‡¢ ∫‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ· ÌȷȈ˜˙ ÚȘ˘‰Ï ÍÈ˘Ó‡ ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ‰ÙÓ‰ ÏÚ ‰È¯‰ ˙‡ ˙ÂÏډϠÌȘÒÂÚ‰ ÏÎÏ ˙Â„Â‰Ï ˙Âӄʉ‰ ÂÊ Æ˙·¯˙‰Â

‫מקומי‬

10 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

˙ˆÓÏ ÂÚÈ‚‰ ÌÚÈ‚‰ ÌÚ „ÁÂÈÓ· ˘‚¯Ó Ú¯ȇ ÂÂÁ ¨‰·È·Ò‰Â ‰È¯‰Ó ˙ÏÂÎÈ ˙ÂËÂÚÓ ˙ÂÁÙ˘ÓÓ ˙Â·Â ÌÈ· ∂∏ ÒÒ¯ ÈÓχ· ˘‚¯Ó ·¯Ú· ÌÈÈ˙҉ ¨¢ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈ¢ ˙ÒΉ ˙È·· ¨¯˜Â·· ÏÁ‰˘ ¨˙ˆÓÏ ‰ÈÈÒÂÏ· ÏÚ ÌÈÏÈË Ìȯ‚Â˘Ó Â· ¨ı¯‡· ‡È˘ ÚȈ‰ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î Æ˙ÈÁ¯Ê‡ È˙‚‰ ̯ÈÁ ͯÚÓ ÌȘ‰Ï ‰ÂȈ ˙˙ÂÓÚ ¨Ì„‡ „È ˙·¯Ú˙‰ ‡ÏÏ ¨˙ÈËÓ¡ ÏÚÙÈ˘ ˙È„Ó ÈÁˢ ¯·ÚÏ ÏÈË Â‡ ̇Ҙ ¯Â‚È˘ Ïη ‡ „Á‡ ¨‰·Â‚˙ ÏÈË ¯Â‚È˘ ÏÚ ‰¯ÂÈ ¨Ï‡¯˘È ÏÈˉ ¯Â‚È˘ ¯Á‡Ï ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¨¯˙ÂÈ ‰„‰ ÌÈÁÎÂ‰ ˙‡ ͯȷ ÔÂÏÁÎ ¯˘‰ Æȯ˜Ӊ ˙‡ ‰Î¯È· ˜ÈˆÈ‡ ΢Á ÆÌ˙·Ȅ ÏÚ ÌÈÓ¯Â˙Ï ˙ÈȯÈÚ ˘‡¯ ˙‡Â ÌÈÓ¯Â˙‰ ˙‡ ¨˙ÂÁÙ˘Ó‰ ˙˙ÂÓÚÏ ‰„‰ ‚·Ò ‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ Ɖȯ‰ Ê‡Ó ‰È¯‰· ‰ÎÈÓ˙‰ ÏÚ ÂËÈÙÏ ‰ÂȈ ͯ·Ӊ ÚÂÈÒ‰ ÏÚ ¨‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ ˙ÂÎÈӢ ÌȯÂ˙ ˜ÏÁÏ ‰ÈȯÈÚÏ ¯˘Ù‡Ó˘ Ô·ÂÓΠÌÈ‚Á· ÔÂÊÓ ˙ÂÏÈ·Á ¨Û¯ÂÁ· ÌÈ˘È˘˜Ï È¯Â·Ú ‰Ï„‚ ˙ÂÎÊ ÂÊ¢ ƉˆӉ È· Ú¯ȇ ÏÚ ¯·Î ÍÙ‰˘ ¨‰Ê‰ ·Â˘Á‰ Ú¯ȇ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Â˜ÈÚ‰ ·¯Ú‰ ÌÂÈÒ· Æ‚·Ò ¯Ó‡ ¨¢˙¯ÂÒÓÏ ‰ÂÓ˙ ÌÈ„ÏÈÏ È˙¯˜ÂÈ ÔÂÚ˘ ÂËÈÙ ‚·Ò Æ˙¯ÎÊÓÏ ˙È˙ˆÂ·˜

·

È· ∂∏ ‚‚Á „ÁÂÈÓ· ˘‚¯Ó Ò˜Ë ˙ÏÂÎÈ ˙ÂËÂÚÓ ˙ÂÁÙ˘ÓÓ ¯ÚÂ ˙Â·Â È· Ò˜Ë ‰·È·Ò‰Â ‰È¯‰Ó ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ¯·Î ƉÂÂˆÓ È· ÌÚ ÌÈ˘‚¯‰ ÌȯÚ‰ ÂÒÎ˙‰ ˙ÂÓ„˜ÂÓ‰ ¢ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈ¢ ˙ÒΉ ˙È·· ̉È˙ÂÁÙ˘Ó ÔÈÏÈÙ˙ ÂÁÈ‰ Ì˘ ¨‰È¯‰· ‰¯˘ ÔÈÚ ˙Â΢·˘ ¨¯ÈÚÏ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ·¯‰ „ÓÚÓ· ¨‰¯Â˙Ï ÂÏÚ ·¯‰Â ¨‡¯ÈˆÁ·‡ ÈÁ „„ ·¯‰ ¯¢ÂÓ„‡‰ ¨‚·Ò ȘßÊ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ ¨ÒÈÏËÈÈÓ Â‰ÈÚ˘È È‚Èˆ ¨ÂËÈÙ ‰ßʯ ¨‰ÂȈ ˙˙ÂÓÚ ‡È˘ ‰˘‰ ÂÊ Í¯Ú Ú¯ȇ‰ ÆÊȯÙÓ ÌÈÓ¯Â˙‰ ‰È¯‰ È·˘Â˙Ï Ë¯Ù ¨˙ÂÙȈ¯· ˙È˘ÈÓÁ‰ ÌÈ ˙ȯ˜Ó ‰ÂÂˆÓ ˙Â·Â È· Ì‚ · ÂÙ˙˙˘‰ ˘È¯ى ÔÚÓÏ ‰Ó¯˙ ‰ÂȈ ˙˙ÂÓÚ ÆÈÓÂÏ˘Ó ȄÏÈÏ ‰ÏÚ‰Â „‚ȷ ˙·ÂËÏ Ï˜˘ Ûχ ≤∞∞≠Î ‰ÙÈΠ¯Â„ÈÒ ¨ÔÈÏÈÙ˙ ¨˙ÈÏË ÔΠ¨‰ÂÂˆÓ ¯·‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ˙ÂÚÒ‰ ÌÚ „ÁÈ ¨È‚È‚Á ʯ‡Ó ÍÂ˙· ˙È‚È‚Á ‰·ÈÒÓ· Ì˙Á Ú¯ȇ‰ Æ˙ÒΉ ˙È·Ï ˙Á¯‡ ‰ÏÏ΢ ¨Ìȯ‡ÂÙÓ‰ ÒÒ¯ ÈÓχ·

Ú¯ȇ· ‰ÂȈ ˙˙ÂÓÚ È¯·Á ÂËÈÙ ¨‚·Ò ¨‡¯ÈˆÁ·‡ ·¯‰ ¯¢ÂÓ„‡‰

ß‚¯Ù ÂÈ„ÂËÒ ∫ÌÂÏȈ

ÌȂȈ ¨ÌÈ¯Ú È˘‡¯ ¨˜ÈˆÈ‡ ‰ÈÏ„ ΢Á ¨ÔÂÏÁÎ ÌÈ„·ÂÎÓ ¨ÂËÈÙ Ì˘‡¯·Â ¨‰ÂȈ ˙˙ÂÓÚÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ ˙‡ ͯȷ ÂËÈÙ ÆÌÈÙÒÂ ÌÈ·¯ ‚ȇ„Ó‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ¯·È„ ˙ÂÂˆÓ ÏÈ‚Ï ÌÚÈ‚‰

˙˜‰Ï ÂÙ˙˙˘‰ ‰· ¨˙È˙ÂÓ‡ ˙ÈÎÂ˙ ·¯Ú ÔÈ· ÆÏÓÚ ˙ÂϘ ˙˜‰ÏÓ ÌÈÏÂÒ È˘Â Ôȯ„Ó ¨‚·Ò ȘßÊ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ ·¯Ú· ÂÁÎ ¯‡˘‰ ‰˘Ó ¨˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘Â ‰Á¯‰Â ‰„·ډ ¯˘

‫ערמונים‬

www.m-spa.co.il

‫ ץ מ ה‬¢ ‫השג ח ת בד‬ ‫דרין‬ ‫ב‬

‫מטבח ישראלי‬

ÆÆÆ‫אין עוד ספא כזה‬

¥µ∞

₪µµ∞ ‫ במקום‬₪

‫™מוגבל לקופון אחד בלבד‬

∫‫מושב בן עמי נהריה ˇ לתאום מראש‬ ∞µ≤≠∏∞∞µ∞π∞ ¨∞µ∑≠∂≤∞∞≤±∞ ¨∞∑≥≠∑≤∂∞µµ∂

‫ארוחה זוגית‬ ∑π

₪±¥∞ ‫ במקום‬₪ ‫ ש“ח‬±¥∞ ‫™בהזמנה מעל‬ ‫™מוגבל לקופון אחד בלבד‬ ‫™כולל ארוחות עסקיות‬

ππ

∞¥≠ππ≤∏∂≥µ ∫‫הגעתון ≥≥ נהריה¨ שדרות דניאל‘ס¨ טל‬

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫∞≥ ט‬Ʊ±Æ±± ‫™הקופון בתוקף עד‬

‫הכולל∫ עיסוי זוגי ´ ארוחת בוקר ´ כוס יין‬ ‫´ שימוש חופשי במתקנים‬

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫∞≤¨ בכפוף לתקנון ט‬Ʊ≤Ʊ± ‫™בתוקף עד‬

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫∞≤ ט‬±± ‫™הקופון בתוקף עד סוף דצמבר‬

‫יום כיף זוגי‬

°‫בסניף נהריה בלבד‬

‫מסעדה בשרית‬

‫רולר ספר‬ µπ

₪±≤∞ ‫ במקום‬₪ ‫™מוגבל ליחידה אחת בקופון‬

ππ

∞¥≠π∞∞∞∞≥∏ Æ‫≥ נהריה¨ טל‬µ ‫רחוב לוחמי הגטאות‬


‫סופשנה‪S‬‬

‫מבטחדש ‪11‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫‪50 40 30‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪%‬‬

‫‪%‬‬

‫הנחה‬

‫הנחה‬

‫הנחה‬

‫חפשו את הצבע‪ .‬חפשו את ההנחה‪ .‬חפשו את המדבקה‪.‬‬

‫מגוון הנחות על רהיטי תצוגה‪ ,‬עודפי ייצור‪ ,‬עודפי ייבוא ומערכות ישיבה בעודפי בדים‬

‫מחלקות שטיחים ופרקט | קולקציה עשירה ומגוונת!‬ ‫קיבוץ שמרת‬ ‫)בין עכו לנהריה(‬ ‫‪073.2221845‬‬

‫חיפה‬ ‫חוצות המפרץ‪,‬שד‘‬ ‫ההסתדרות ‪177‬‬ ‫‪04.8410865‬‬

‫נתניה‬ ‫מתחם פולג‪,‬‬ ‫גיבורי ישראל ‪ 5‬א‘‬ ‫‪09.8656601‬‬

‫רמת גן‬ ‫ששת הימים ‪28‬‬ ‫)מול קניון איילון(‬ ‫‪03.6180430‬‬

‫ראשל“צ‬ ‫לישנסקי ‪18‬‬ ‫)פינת סחרוב(‬ ‫‪03.9626512‬‬

‫בילו סנטר‬ ‫קריית עקרון‬ ‫‪08.9351381‬‬

‫ירושלים‬ ‫דרך בית לחם‬ ‫‪) 120‬בית ויסמן(‬ ‫‪02.6733138‬‬

‫חדש! באר שבע‬ ‫דרך חברון ‪48‬‬ ‫)השדרה השביעית(‬ ‫‪08.8604095‬‬

‫שמרת‬

‫הזורע ‪OUTLET‬‬

‫קיבוץ שמרת‬ ‫‪073.2221845‬‬

‫שעות פתיחה‪ :‬א‘–ה‘ ‪ | 10:00–21:00‬ימי ו‘ ‪ | 09:00–14:00‬שמרת ובילו פתוחים בשבת מ– ‪ | 10:00‬שאר הסניפים פתוחים במוצ“ש – פרטים באתר‬ ‫בתוקף עד ‪ | 31.12.11‬התמונות להמחשה בלבד | אין כפל מבצעים | בכפוף לתקנון | ט‪.‬ל‪.‬ח‬

‫מחלקת‬ ‫פרוייקטים‬ ‫לעסקים‬ ‫ומוסדות‬ ‫‪02.6303700‬‬


‫מבטחדש ‪12‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫בדצמבר מאירים בירוק את קניון נהריה ‪°‬‬

‫שיתוף פעולה בנושא איכות הסביבה בין עיריית נהריה לקניון נהריה הניב חודש ייחודי עם שפע פעילויות‬ ‫עבורכם התושבים ועבור העיר שלנו‪°‬‬ ‫במסגרת חודש דצמבר שמוקדש לאיכות הסביבה בקניון נהריה יושק בחנייה החיצונית של קניון נהריה מרכז‬ ‫מיחזור שישרת את תושבי נהריה ובייחוד את תושבי שכונת עין שרה הסמוכה‪Æ‬‬ ‫המרכז יכיל מיחזור∫ בקבוקים¨ סוללות¨ ‪ ¨CD‬נייר¨ ספרים ובגדים‪Æ‬‬

‫מייצג אופנה מרהיב‬ ‫שכולו חומרים‬ ‫ממוחזרים¨ על המייצג‬ ‫ועיצובו אחראיות‬ ‫אומניות מהאזור ≠‬ ‫אסור לפספס‪°‬‬

‫ימי ג‪ ß‬בדצמבר‬ ‫≠ יריד אומנים‬ ‫מקומיים היוצרים‬ ‫אומנות ממוחזרת‬ ‫©המעוניינים להציג‬ ‫ביריד ללא תשלום‬ ‫∑∑‪®∞¥≠ππ≤ππ‬‬

‫מכירת‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫מסובסדים‬

‫שפע של הצגות‬ ‫וסדנאות יצירה‬ ‫ייחודיות שטרם‬ ‫נראו כמותן‬ ‫בקניון‬

‫לונה פארק‬ ‫אקולוגי‬

‫≠ חוויה בחנוכה לכל‬ ‫המשפחה‪°‬‬ ‫≠ מדוושים באופניים‬ ‫בקניון והופ‪ ÆÆÆ‬יוצרים‬ ‫שייק פירות מאנרגיית‬ ‫הסיבוב¨ מפריחים‬ ‫בועות סבון ועוד‪ÆÆÆ‬‬

‫בואו ליהנות¨ ללמוד ולחתום על אמנת המיחזור שבקניון‪°‬‬

‫לקוחות הקניון המעוניינים לקבל תוכנייה חודשית למייל עם כל פעילויות הקניון והמבצעים‬ ‫שבקניון¨ אנא הזינו את פרטיכם באתר האינטרנט של הקניון תחת לשונית ‪¢‬צור קשר‪Æ¢‬‬

‫בזכות הגשם∫‬

‫עלייה של עשרות אחוזים במכירות האופנה בקניונים‬ ‫גשמי נובמבר הציפו את הקניונים במבקרים ובחנויות נרשם מחסור במלאי ‪¢‬רשתות מכרו בשלושה‬ ‫שבועות את מה שתיכננו למכור בחודש‪Æ¢‬‬ ‫מזג האוויר הסוער הפתיע את רשתות האופנה והקניונים והביא לגידולים של עשרות אחוזים במכירות‬ ‫ולמחסור במלאי בחנויות ¨ כך עולה מבדיקת ‪Æthemarker‬‬

‫לדברי רפאל בולניק מנכ“ל קניון נהריה ומנהלת השיווק חגית זייד∫ ‪¢‬יש היסטריה בחנויות‪ Æ‬אין סחורה וכל‬ ‫המגפים והמעילים נמכרו¨ אנחנו מדברים על עלייה של •∞∂≠•∞≥ במכירות‪Æ¢‬‬ ‫בשנה שעברה בנובמבר לא היה גשם ‪ Æ‬השנה החורף היכה במלוא עוצמתו והרשתות לא היו מוכנות‬ ‫לכאלה ביקושים¨ בנוסף בשל המחאה החברתית ¨ אנשים צימצמו קניות וכעת נוצר להם צורך אמיתי‪Æ‬‬ ‫גל המכירות הביא רווחה לרשתות האופנה¨ קסטרו¨ רנואר¨ קרייזי ליין¨ גולברי¨ ‪ ¨YOOP‬הוניגמן¨ לי קופר¨‬ ‫דיזל¨ נעלי ג‘וזף¨ אלדו¨ ‪ ¨ml‬ג‘אמפ ועוד מותגי הקניון‪ Æ‬אוגוסט היה חלש מאוד בשל המחאה וספטמבר לא‬ ‫הצליח לפצות על כך‪Æ‬‬ ‫ברשתות האופנה אומנם מרוצים ¨ אך לגידול במכירות עשויה להיות השפעה משמעותית על מכירות‬ ‫סוף העונה לצרכנים‪Æ‬‬ ‫מאחר ומרבית הייצור נעשה במזרח הרחוק ובשל החורפים הקודמים תחזית הרכש לשנה זו הייתה‬ ‫שמרנית וזהירה נוצרו חוסרים ברשתות האופנה עליהם לא ניתן יהיה לכפות‪Æ‬‬ ‫מכירות סוף העונה יהיו בהיקף קטן יותר¨ הן יחלו מאוחר יותר ויחולו על מספר מצומצם של פריטים‬ ‫בגלל שלא יישאר מלאי ¨ כבר כעת מדווחים ברשתות על מחסור במלאי בפרטי החורף שעשוי להתגבר‪Æ‬‬

‫לפרטים נוספים∫ ‪www.nahariya-mall.co.il‬‬

‫קבוצת קניוני ישראל∫‬

‫·¯‪χ¯˘È ˘ÈËÈ‬‬

‫קניון‬ ‫ללא עישון‬

‫חנייה‬ ‫חינם‬

‫מושב‬ ‫בטיחות לתינוק‬

‫‪χ¯˘È ÈÂÈ˜ ˙ˆÂ·˜Ó‬‬

‫נגישות‬ ‫לנכים‬

‫פינת‬ ‫החתלה‬

‫‪Wi Fi‬‬

‫רשת‬ ‫אלחוטי‬

‫‪≤∞±∞ ˙˘· Â˙È˘ ‰¯Ë˘Ó ˙ÂÁ„· ¯·Â„Ó‬‬ ‫·‚‪¯È˘ÎÓ· ¯Â·È„ ¨˙ʯÙÂÓ ˙¯ȉӷ ‰‚ȉ ÔÈ‬‬ ‫‪˙ÂÁÈË· ˙¯‚Á ˙¯È‚Á ȇ ȯÏÂÏÒ‬‬

‫˜‬

‫‪¥∞≠Î Ï˘ ‰„Á ‰„È¯È ˙ÓÈÈ‬‬ ‫‡‪˙ÂÁ„‰ ˙ÂÓη ÊÂÁ‬‬ ‫˘¯˘‪χ¯˘È ˙¯Ë˘Ó ‰Ó‬‬ ‫·‪ÔÈ‚· ≤∞±∞ ˙˘· ‰È¯‰‬‬ ‫‪¯Â·È„ ¨˙ʯÙÂÓ ˙¯È‰Ó· ‰‚ȉ‬‬ ‫·‪˙¯‚Á ˙¯È‚Á ȇ ȯÏÂÏÒ ¯È˘ÎÓ‬‬ ‫·‪˙˘· ÌÈÂ˙‰ ˙ÓÂÚÏ ¨˙ÂÁÈË‬‬ ‫‪¯Â‡ ˙˙ÂÓÚ ÈÂ˙Ó ‰ÏÂÚ ÍÎ Æ≤∞∞π‬‬ ‫‪˙¯Ë˘Ó ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ÌÈÎÓ˙ÒÓ‰ ¨˜Â¯È‬‬ ‫‪˙˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÂ˙‰Ó Æχ¯˘È‬‬ ‫∞‪˙ÂÁ„ ±¨∏π≥ ‰È¯‰· ÂÓ˘¯ ≤∞±‬‬ ‫·˘‪≥∂∞ ∫ÂÏω ÌȯËÓ¯Ù‰ ˙˘ÂÏ‬‬ ‫„‪ȯÏÂÏÒ ¯È˘ÎÓ· ¯Â·È„ ÔÈ‚· ˙ÂÁÂ‬‬ ‫·‪‰‚ȉ ÔÈ‚· ˙ÂÁ„ ≥∞≤ ¨‰‚ȉ ˙Ú‬‬ ‫·‪˙ÂÁ„ ±¨≤≥±≠ ˙ʯÙÂÓ ˙¯ȉÓ‬‬ ‫·‚‪Æ˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á ˙¯È‚Á ȇ ÔÈ‬‬ ‫‪‡Ï ÂÓ˘¯ ≤∞∞π ˙˘· ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ‬‬ ‫‪ÔÈ‚· ˙ÂÁ„ ≥¨∞≥∞ ≠Ó ˙ÂÁÙ‬‬ ‫‪ÔÈ‚· ˙ÂÁ„ ¥¥∂ ∫Âχ ÌȯËÓ¯Ù‬‬ ‫„‪¨‰‚ȉ ˙Ú· ȯÏÂÏÒ ¯È˘ÎÓ· ¯Â·È‬‬

‫‪˙¯ȉӷ ‰‚ȉ ÔÈ‚· ˙ÂÁ„ ∂π¥‬‬ ‫‪ȇ ÔÈ‚· ˙ÂÁ„ ±¨∏π∞≠ ˙ʯÙÂÓ‬‬ ‫‪Æ˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á ˙¯È‚Á‬‬ ‫‪‰„È¯È ‰˙ȉ ˙Ȉ¯‡‰ ‰Ó¯· ÈÎ ÔȈÈ‬‬ ‫˘‪˘ÂÏ˘ Æ≤∞±∞ ˙˘· ÊÂÁ‡ ≤µ≠Î Ï‬‬ ‫‪‰Â·‚‰ ¯ÙÒÓ‰ Ì˘¯ Ô‰· Ìȯډ‬‬ ‫·‪ÔÈ‚· ˙ÂÁ„ Ï˘ ≤∞±∞ ˙˘· ¯˙ÂÈ‬‬ ‫˘‪ÌÈÏ˘Â¯È ∫Ô‰ ÂÏω ˙¯ȷډ ˘ÂÏ‬‬ ‫©‪±π¨≤∂≥© ·È·‡ Ï˙ ¨®˙ÂÁ„ ≤∂¨πππ‬‬ ‫„‪Æ®˙ÂÁ„ ±≥¨≥≤π© ‰ÙÈÁ ®˙ÂÁÂ‬‬ ‫‪∫·‡Â·‡ χÂÓ˘ ¨˜Â¯È ¯Â‡ Ï¢ÎÓ‬‬ ‫‪˙‡ ¯È·‚‰Ï ˘È ¯˜Ò‰ ÈÂ˙ ¯Â‡Ï¢‬‬ ‫‪ÌÈ˘È·Î· χ¯˘È ˙¯Ë˘Ó ˙ÂÁÎÂ‬‬ ‫‪‡È‰˘ ˙˜Ȅ·‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Â‬‬ ‫‪‰ÙÈ· Ì˘Ï Ô‰ ˘Â¯„ ¯·„‰ Æ˙Úˆ·Ó‬‬ ‫¯‡‪˙Ú˙¯‰ Ì˘Ï Ô‰Â ˜ÂÁ‰ Ï˘ ‰ÈÂ‬‬ ‫‪Ú„ÈÈ˘ ‚‰ Ɖ¯È·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ó ÌÈ‚‰‰‬‬ ‫˘˜‪ÔÈ‚· ÒÙ˙ÈÈ˘ ·¯ ÈÂÎÈÒ ÌÈÈ‬‬ ‫‪‡Ï˘ „ÈÙ˜È ¨ÚˆÈ·˘ ‰ÚÂ˙ ˙¯È·Ú‬‬ ‫‪Æ¢‰Úˆ·Ï‬‬ ‫‚‪„ÈÈÊ Ï‬‬

‫איפה הם היום‪Ø‬אלי גולדברג‬

‫עוד בחודש המיחזור בקניון נהריה∫‬ ‫≠ ימי ג‪ß‬‬ ‫בחודש דצמבר‬ ‫בין השעות‬ ‫∞∞∫∑‪ ±‬עד ∞∞∫‪±π‬‬

‫מקומי‬

‫חדשות בקניון נהריה‬

‫‪˙ÂÓη ÊÂÁ‡ ¥∞≠Î Ï˘ ‰„ȯÈ‬‬ ‫‪‰È¯‰· ÂÓ˘¯˘ ˙ÂÁ„‰‬‬

‫בואו להיות‬ ‫הראשונים לדעת‬

‫כנסו לאתר∫‬

‫‪www.nahariya-mall.co.il‬‬

‫‪˙Á˜¯Ó‰ ˙È· Ï˘ ͇ÏÓ‰‬‬ ‫¯·‪¯˜ÈÚ·Â ¨‰È¯‰ È·˘Â˙Ó ÌÈ‬‬ ‫‪¨·Ëȉ ÌȯÈÎÓ ¨Ì‰ÈÈ·˘ Ìȯ‚·Ӊ‬‬ ‫‡‪ÌÚ ¨ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ ˙ÂÁÙÏ Â˘‚Ù Â‬‬ ‫‪˙Á˜¯Ó‰ ˙È· ˙ωÓ ¨¯Ï˜ ‰ÊÈÏ‬‬ ‫‪˙‡ȯ· È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ˙ÈÓ‰‬‬ ‫‪‰Ï Ìȇ¯Â˜ Ì‚ ÌÈ·¯˘ ¨‰ÊÈÏ Æ˙ÈÏÏÎ‬‬ ‫‪ߥ∂ ˙˘· ‰ÈÓ¯· ‰„ÏÂ ¨‰ÊÈÏÚ‬‬ ‫‪˙È˘‡¯· ‰˙ÁÙ˘Ó ÌÚ ı¯‡Ï ‰˙ÏÚÂ‬‬ ‫˘‪˙˘· ‰ÚÈ‚‰ ‰È¯‰Ï Æ∂∞≠‰ ˙Â‬‬ ‫‪¨ÂÈß‚¯Ò ¨‰ÏÚ· ˙·˜Ú· ß∂π‬‬ ‫‪˙ÈÚˆ˜Ó ‰‡Ù¯Ó· ‰„·Ú ‰ÏÈÁ˙·Â‬‬ ‫·¯‪˙¯·ÁÎ ¨‰ÈȯÈÚ‰ „ÈÏ ¨Ïˆ¯‰ ·ÂÁ‬‬ ‫ˆ‪˙Â˘ ÚˆÓ‡· Æ˙Á˜¯Ó‰ ˙È·· ˙ÂÂ‬‬ ‫‪È˙Â¯È˘ ˙ωÓÏ ‰Ó„˜ ‡È‰ ∑∞≠‰‬‬ ‫¯‪·ÂÁ¯· ¨˙ȯÂʇ ‰È¯‰· ˙ÂÁ˜Â‬‬ ‫‪‰ÊÈÏ ‰˜ÈÊÁ‰ ‰Ê „ȘÙ˙· ÆÌÈ„ÒÈÈÓ‰‬‬ ‫·‪Â˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡È‰Â ¨‰˘ ≥≤ ͢Ó‬‬ ‫·‪È˙Ï· ˙ˆȯÁ·Â ı˜ Ôȇ ˙¯ÈÒÓ‬‬ ‫¯‚‪ÌÚ ˙„„ÈÈ˙Ó ‡È‰˘ ÍÂ˙ ¨‰ÏÈ‬‬ ‫¯·‪Æ˙ÂÁÂ˜Ï‰Ó ÌÈ‬‬ ‫·‪¯ÙÒÓ ‰ÊÈÏ ‰Ï·È˜ ÌÈ˘‰ ÍωÓ‬‬ ‫‪˙ÂÈÈˈ‰ ÔÈ‚· ÌÈÈ˙¯˜ÂÈ ÌÈÒ¯Ù‬‬ ‫‪Ȉ¯‡ ү٠̉·Â ¨˙ÙÂÓÏ ‰„·ÚÂ‬‬ ‫‪Ò¯Ù ˙ÈÏÏÎ ÌÈÏÂÁ ˙Ù˜ Ï¢ÎÓÓ‬‬ ‫‪‰ÊÈÏ ‰˘¯Ù ≤∞∞∏ ˙˘· ÆÈ·Á¯Ó‬‬ ‫‪‰¯·Ú ÌÈ˘ ‰ÂÓ˘ ÈÙÏ Æ˙‡ÏÓ‚Ï‬‬ ‫‪¨‰·‚¯ ·˘ÂÓ· ¯¯Â‚˙‰Ï ÂÈß‚¯Ò ÌÚ‬‬ ‫‡‪¯ÈÚ ¨‰È¯‰· ‡ˆÓ ÔÈÈ„Ú ‰·ÈÏ Í‬‬ ‫‡‪¯Á‡Ï Æ„Â‡Ó ˙·‰Â‡ ‡È‰ ‰˙Â‬‬

‫‪¯Ï˜ ‰ÊÈÏ‬‬

‫˘‪¨ÌÈ„Î‰ ˙˘˘Ï ÔÓÊ ‰‡ˆÓ ‰˘¯Ù‬‬ ‫˘˘‪¨‰„˜· Ìȯ¯Â‚˙Ó Ì‰Ó ‰˘ÂÏ‬‬ ‫‪ß‚„ȯ· ̉·Â ¨ÌÈ¢ ÌÈ·È·Á˙ÏÂ‬‬ ‫‪‰ÏÈÚÙ ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ Æ˙ÂÏÓÚ˙‰Â‬‬ ‫·‡¯‚‪˙‡ȯ· È˙Â¯È˘ ȇÏÓÈ‚ ÔÂ‬‬ ‫‪„·ÚÏ È˙ÏÁ˙‰˘Î¢ ∫‰ÊÈÏ Æ˙ÈÏÏÎ‬‬ ‫·‪Ì„‡ Ï˘ ˙ˆ ÂÈȉ ¨˙ȯÂʇ ‰È¯‰‬‬ ‫‪∂≠µ ¯·Î ÂÈȉ È˙˘¯Ù˘Î ¨ÈˆÁÂ‬‬ ‫‡‪‰È‰ ‰„·ڷ ÈÏ˘ ÂËÂÓ‰ ÆÌÈ˘‬‬ ‫‪‰È‰ ÔÓʉ ÏÎ ¨‰ÏÂÁ‰ ÔÚÓÏ ˙ÂȉÏ‬‬ ‫‪˙‡ È˙˙ ÆÈ˘Â‡‰ ¯˘˜‰ ÈÏ ·Â˘Á‬‬ ‫‪Æ¢‰„·ÚÏ È·ÈÏ‬‬

‫‪˙¯Ȅ‰Ó ÊÂÁ‡ ∂∞≠Î‬‬ ‫·‪¯ÎÓ H≠ÚÏÒ Ë˜È¯Ù‬‬ ‫·˘‪͢Ó ‰˜Â¯È‰ ‰È¯‰ ˙ÂÎ‬‬ ‫˙‪˘ÈÂ¯Ù Ï˘ ˙¯Ȅ‰ ˙¯ÈÎÓ ÍÈω‬‬ ‫‪Ï‚„‰ ˘È¯٠Âȉ˘ ¨H ÚÏÒ ‰¯˜Âȉ‬‬ ‫˘‪ÚÏÒ ˙ˆÂ·˜Ó ¨ÈÂÈ· ÚÏÒ ˙¯·Á Ï‬‬ ‫‡‪‰ÏÚÓÏ Â¯ÎÓ ‰Î „Ú Æ˙˜ÊÁ‬‬ ‫‪¯˘‡Î ¨˙¯Ȅ‰Ó ÊÂÁ‡ ∂∞ ≠Ó‬‬ ‫‪ÌÈ„È‚Â ¯ÈÚ Ì˜¯Ï ÏÁ‰ ˘È¯ى‬‬ ‫·˘‪˘È¯ى ÈÎ ÔÈÂˆÈ Æ˙Â·È‰Ï ÁË‬‬ ‫‪‡Ï ¨‰È¯‰· È˙¯˜ÂÈ ¯Âʇ· ̘ÂÓ‬‬ ‫‪È˘ ÏÏÂÎ ‡Â‰Â ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ˜Á¯‰‬‬ ‫‪˘È¯ى Æ˙ÂÓ˜ ±± È· ÌÈÏ„‚Ó‬‬ ‫‪ÈÎË Ë¯ÙÓ ÌÚ È„ÂÁÈÈ ‰‡¯Ó ·Ï˘Ó‬‬ ‫‪µ≠ ¥ ˙¯Ȅ ÂȯÈÈ„Ï ÚȈÓ ̄˜˙Ó‬‬ ‫‪˙¯Ȅ ÌÚ „ÁÈ ¨˙ÂÁÂÂ¯Ó Ìȯ„Á‬‬ ‫‪ÆÌÈʇ‰ËÙ ÌÈÒ˜ÏÙ„ ¨ÌÂÈÓ¯Ù‬‬

‫‪H ÚÏÒ Ë˜È¯Ù‬‬

‫‪ÏÈÈËÒ‰ ˙¯Â˘· ˙‡ ‡È·Ó H ÚÏÒ‬‬ ‫‪˙¯˘Ù ‡ÏÏ ˙ÂÎȇ ÌÚ „ÁÈ ¨¯ÈÚÏ‬‬ ‫‪¨ÈÂÈ· ÚÏÒ Ï¢ÎÓ ÆÌÈÁÂ ÌȯÈÁÓÂ‬‬ ‫‡‪˙¯Ȅ‰ ÒÂÏ· ÈÎ ¯ÒÓ ¨ÚÏÒ ¯Ó˙È‬‬ ‫‪Æ≤∞±≥ ÛÂÒ· ÏÁÈ‬‬


‫מבטחדש ‪13‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫ח‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ני‬ ‫ון‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫רי‬ ‫ה‬ ‫!‬

‫שעות‬ ‫גם ב‬

‫תיות‬ ‫שגר‬ ‫לא‬

‫כשחיוך ושופינג נפגשים‪...‬‬ ‫טיפולי שיניים משמרים השתלות ושיקום הפה ניקוי אבנית הלבנת שיניים ועוד‪.‬‬ ‫הטיפולים יינתנו ע"י מיטב הרופאים והמומחים לפה ולסת‪ ,‬עם דגש‬ ‫על מקצועיות ללא פשרות ויחס אישי‪.‬‬

‫בדיקה והתייעצות חינם! ‪04-9534004‬‬ ‫קניון נהריה ‪ -‬יותר מכל מקום אחר‪.‬‬ ‫קבוצת קניוני ישראל‪:‬‬


¯È‡Ó ÍÏ˘ ¯‰

Ï¢Ê ˘È ¯È‡Ó Ï˘ ¯ÎÊÏ ‰¯Îʇ‰

È˘‡Â Ìȯ·Á ¨‰ÁÙ˘Ó È· ˙¯˘Ú ÈÈÚÏ ·‚˘Ó· ÔÈÓÏÚ‰ ˙È·· ‰Î¯Ú ÏӯΠ‡¢„Ó ¯È‡Ó Ï˘ Â˙ÂÓÏ ÌÂÈ ≥∞ Ï‚¯Ï ‰¯Îʇ ωÓ Ô‚Ò ˘ÓÈ˘˘ ¨Ï¢Ê ˘È ®Èϯ‡© ˙‡˙· ‚¯‰˘ ¨˘È ÆÏӯΠ‡¢„Ó ÌÈ˘ ¯¯Â‚˙‰ ¨ÔÂÓˆÚ ¯‰· ÌÈÈÙ‡ ˘ÓÈ˘ ‡¢„Ó· Âί„ ˙ÏÈÁ˙·Â ¨‰È¯‰· „˜ÂÓ Ô¯Â˙ ÒÏ·Ӈ ‚‰ ˘·ÂÁ ¨Íȯ„Ó ˘ÓÈ˘ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ɖȯ‰ ‡¢„Ó ˙Á˙· ‰È¯‰ ‡¢„Ó Ï˘ ȇ¯Á‡‰ ˜È„Ó‡¯Ù‰ ¯¯Â‚˙‰Ï ¯·Ú ÌÈ˘‰ ÌÚ Æ‰Á˙‰ ȇ¯Á‡Â ÔÂÓˆÚ ·Â˘ÈÈ· ÂÈ„ÏÈ ˙˘ÂÏ˘Â Â˙˘‡ ÌÚ „ȘÙ˙Ï „Ú Ì„˜˙‰ ¯ÂӇΠ¨·‚˘Ó·˘ ¯Âʇ ÏÚ ˘ÏÂÁ‰ ¨ÏӯΠ‡¢„Ó Ï‰Ó Ô‚Ò ÔÂÚ·Ë ˙ȯ˜ ¨¯˘ ¨˙Âȯ˜‰ ¨‰ÙÈÁ ÂÏ „ÙÒ ‰·ˆÓ‰ ÈÂÏÈ‚ Íωӷ Ɖ·È·Ò‰Â ¨„ÏÙ ‰ÎÈÓ ·¯‰ ¨Ô¯ÂÁ ˙È· ·Â˘Èȉ ·¯ Íωӷ ÏȈ‰ ÈÎ ¯Ó‡˘ ¨Â„„ Ô· Âȉ˘ Ïη ÈÎ ÛÈÒ‰ ¨˙ÂÂÓÓ ÌÈ˘‡ ˙Â‡Ó ÂÈÈÁ ¨˘È Íȯ„‰ Ì˙‡ ¨‡¢„Ó È˘‡Ó „Á‡ ÍÈ˘Ó‰Ï Ì‰Ï ¯ÂÊÚÈ˘ ¨ÂÓÓ Â‰˘Ó ¯‡˘ ÆÂÏ˘ ˙˘¯ÂÓ‰ ˙‡ ÏȈ‰Ï ˘È ÍÈ˘Ó‰ Â˙ÂÓ ¯Á‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ Ì˙Á ÂÈÏÚ È„‡ ÒÈ˯Π˙ÂÎÊ·Â ¨ÌÈÈÁ Ï˘ ÌÙ‚· ÂÙ‚ ȯ·È‡Ó ‰ÓÎ ÂÏ˙˘Â‰ „ÈÈÊ Ï‚ ÆÌÈ˘‡ ‰˘ÂÏ˘

‰È¯‰· ¯‡Â„ ÛÈÒ „„˘ ∫„˘Á ÚÂˆÈ·Ï Â˙‡ ˙¯˘Â˜‰ ˙¯Á‡ ˙Â¯È·Ú Â‡ „¢‰ ÆÂÏ ÂÒÁÈÈ˘ ¨¯ˆÚÓ ˙ί‡‰· ÔÂÈ„· ËÙ˘Ó ˙È·· ͯÚ˘ ‰˘˜È· ¨˙Âȯ˜· ÌÂÏ˘‰ ˙‡ Íȯ‡‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÆÌÈÓÈ ‰ÂÓ˘· ¯ˆÚÓ ¯ ˙ Ú ‡ Ï Ë Ù Â ˘ ‰ ˙‡ Íȯ‡‰Â ‰˘˜·Ï „¢Á‰ Ï˘ ¯ˆÚÓ ÆÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘·

È„È„ ¯Â‡ÈÏ ÏÎÈÓ „¢‰ÂÚ

¯ˆÚ ‰È¯‰Ó ¯ÈÚˆ „Á‡· „¢ ÚÂˆÈ·Ï „˘Á· ¯ÈÚ· ¯‡Â„‰ ÈÙÈÒÓ ˙ÂȈ¯Ù˙‰ Úˆȷ·Â Ɖȯ‰· Ô‰ Û‡ ¨˙Â¢ È„È„ ¯Â‡ÈÏ ÔÈ„‰ ÈίÂÚ ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰ ¨È„È„ ÏÎÈÓ ·Ï˘· ÂÚË ¨„¢Á‰ ˙‡ ‡Â‰ ÈÎ ¯ˆÚÓ‰ ˙ί‡‰ ˙‡ ڈȷ ‡Ï ÏÏÎ Ôȇ ÈΠ¨ÂÏ ÒÁÂÈÓ‰ ‰È‡¯ ÏÎ ‰È¯‰ ˙¯Ë˘ÓÏ

‫פלילונים‬ ÌÈÓÏ˘Ó ‡Ï ÌȘτ˙Ó ¯ÙÒÓ ‰È¯‰ ˙¯Ë˘Ó· ÂÏ·˜˙‰ ‰¯Á‡Ï ˙‡ ÌȘτ˙Ó‰ Ìȷί È‚‰ ÏÚ ˙ÂÂÏ˙ ̉· Ìȯ˜Ó· ¯·Â„Ó ÆÌÈÓÏ˘Ó ‡Ï ̷ί ˙‡ ÈÓˆÚ ˙Â¯È˘· ÌȘτ˙Ó ·Î¯ È‚‰ ÈÏ·Ó ˜Ï„‰ ˙Á˙Ó ÌÈËÏÓ ̷ί ˙¯˙‡Ó ‰È¯‰ ˙¯Ë˘Ó Ƙτ‰ ÏÚ ÌÏ˘Ï ˙¯ÊÚ· Ìȷί‰ ÈÏÚ· ˙‡ Âχ ÌÈÓÈ· ˙ÂÁ˙· ˙ÂÓ˜ÂÓÓ‰ ‰ÁË·‡ ˙ÂÓÏˆÓ ÌÈÓÈ· ¯·ÚÂÈ ‰¯È˜Á‰ ȘÈ˙ ¨˜Ï„‰ ˙˘‚‰ Ì˘Ï ˙ÂÚÈ·˙ ˙„ÈÁÈÏ Ìȷ¯˜‰ ÆÌÂ˘È‡ ·˙Î ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈχ ȯ˜ÂÁ È„È ÏÚ ¯ˆÚ ¯Âʇ‰ ·˘Â˙ ¯ÈÚˆ ‰È¯‰ ˙¯Ë˘Ó ˙Á˙· ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈχ Æ˙ÂÓÈχ ÏÚ Â„‚ ‰ÂÏ˙‰ Â˙˘‡˘ ¯Á‡Ï ¨˙„˘ÁÏ ÂÓˆÚ ¯˘˜Â ¯˜Á˘ ¨„¢Á‰ Íȯ‡‰˘ ¨Ô¯Â˙ ÌȯˆÚÓ ËÙ¢ ÈÙ· ‡·Â‰ ¯Á‡Ï Ɖ¯È˜Á‰ ˙ÓÏ˘‰ Ì˘Ï Â¯ˆÚÓ ˙‡ ·˙Î „¢Á‰ „‚ ¢‚‰ ‰¯È˜Á‰ ÌÂÈÒ ÌÈÎÈω‰ ÌÂ˙ „Ú ¯ˆÚÓ ˙˘˜·Â ÌÂ˘È‡ ÆÔÂÏÂ·Ê ˙ÂÚÈ·˙ ˙ÁÂÏ˘Ó Ú·Â˙ È„È ÏÚ

ÔӈȠ·ÂÁ¯· ‰Ë˘ ‰È¯‰· ÔӈȠ·ÂÁ¯· ˜ÒÚ ˙È·Ï ÍÂÓÒ· ¯ÙÒÓ ˜ÏÁ ÂÏË ‰· ¨‰Ë˘ ‰Ú¯È‡ ÂÈÁ·‰ ̘ÓÏ ÂÚÈ‚‰˘ ÌȯË¢ ÆÌȯÈÚˆ ‰ÈÈÙˆÓ ¨ÌȯÈÚˆ Ï˘ ‰·¯ ˙Âω˜˙‰· ˙ÈȯÈÚ ‰·Èˆ‰˘ ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÓψӷ ‡ÏÏ ¯ÈÚ¢ ˘È¯٠˙¯‚ÒÓ· ¨‰È¯‰ Ɖˢ· ÌÈ·¯ÂÚÓ ¯ÙÒÓ ÂÙˆ ¨¢˙ÂÓÈχ ‰ÚˆÈ· ‰È¯‰ ˙¯Ë˘Ó· ¯ÚÂ‰ ˙ÈÈÏÂÁ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ¨ÌÈ·¯ÂÚÓ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÌȯˆÚÓ ÌÈ·¯ÂÚÓ Ï˘ ÌȯˆÚÓ ÌÈÈÂÙˆ ÈÎ ¯ÒÓ Ư˙‡ Ì¯Ë˘ ¨ÌÈÙÒÂ ‰Â˙Á· ÚÈÓ„Ó Ê‚ ¨ÁÓ˘Ó Ú¯ȇ ÏÏΠͯ„· ‰ȉ ‰Â˙Á ¯Ùη ͯÚ˘ Ú¯ȇ ÌÈÈ˙Ò‰ ÍÎ ‡Ï ͇ ˙È·Ï ÂÂÙ ·¯Ú‰ Íωӷ Ɖȯ‰Ï ÍÂÓÒ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÁ¯Â‡‰Ó ‰ÓÎ ‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ Ê˙‰˘ ÚÈÓ„Ó Ê‚Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÂÚ‚Ù˘ ÌÈÈÂÙˆ ÈÎ ¯ÒÓ ‰È¯‰ ˙¯Ë˘ÓÓ Æ̯·ÚÏ ÌÂÈÒ· ÈΠ¨‰˘¯Ù· ÌÈ·¯ÂÚÓ ¯˜ÁÈ‰Ï ˙ÂÚÈ·˙ ÔÂÈÚÏ ˜È˙‰ ¯·ÚÂÈ ‰¯È˜Á‰ ÆÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ Ì˘Ï ¨ÔÂÏ·Ê

ÂÎÚ· ˘‡

¯ÎÚ ˙ÚÙ¯ ∫ÌÂÏȈ ÂÎÚ· ˙È·· ‰Ùȯ˘‰

‰Ï·˜˙‰ ¨ÌÈȯ‰ˆ ˙Ú˘· ¨¯·Ú˘ Ú·˘· È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ‰Ïˆ‰Â ˙‡·Î È˙Â¯È˘· Ɖ˜È˙Ú‰ ÂÎÚ· ˙È· ˙Ùȯ˘ ÏÚ ‰Ú„‰ ¨È·ÈÎ È˙ˆ ‰˘ÂÏ˘ ˜ʉ ̘ÓÏ È·‡ Û˘¯ ¨˙¯Ó˘Ó‰ ˘‡¯ Ï˘ „˜ÈÙ· ÌÈ˙ˆ‰ ÂÈÁ·‰ ̘ÓÏ ÌÚÈ‚‰· ÆÂË· ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ‰¯È„ ˙ÂÂÏÁÓ Â‡ˆÈ˘ ˙·‰Ï· È·ÈÎ ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÏÁ‰Â ¨‰ÂÈÏÚ‰ ‰Ó˜· ˜¯Ò ÔÎ ÂÓΠƉÎÂ˙Ó ‰¯È„Ï ıÂÁÓ ¨ÌÈ„ÂÎÏ ¯Â˙ȇ Ì˘Ï ‰·Ó‰ ˙‡ ÌÈ˙ˆ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘ Â‚È˘‰ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ¯Â·ÚΠ˙˜ÈÏ„ ¯˜ÂÁ ÆÌÈÚ‚Ù Âȉ ‡Ï ƉÙȯ˘‰ ƉÙȯ˘‰ ˙·ÈÒ ˙‡ ¯Â˜ÁÏ È„Î ÔÓÂÊ

¯È˜·˘ ˘È‡‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ ÈÓ ¯ˆÚ ¨ÂÈÈÁÏ µ∞≠‰ ˙Â˘· ¨‰È¯‰ ·˘Â˙ ı¯Ù˘ ¯Á‡Ï ¨‰È¯‰ ¯ÂÈÒ È¯Ë¢ È¢Ú ¨„¢Á‰ ƯÁ‡ ˜ÒÚ ÍÂ˙Ó ˜ÒÚ ˙È·Ï „ȯÙÓ‰ ¯È˜ ¯·˘ ¨‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÎÂÓ Âȉ˘ ¯È˜· Ú˜˙ ¨¯ÈÚ· ˜ÒÚ È˙· È˘ ÔÈ· ÈÏÚ·Ó „Á‡ Æ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ ‰È‰˘ ÈÏ·Ó Ì‰„ ¨Ì˜Ӊ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ÚÈ‚‰˘ ¨˜ÒÚ‰ È˘ ÔÈ· „ȯÙÓ‰ ¯È˜· ¨‰ÏÈ‚˘ ¯Á‡Ï ÆÚÂÈÒ Ï·˜Ï ÔÁ˙Ó‰ Ú˜˙ Ì„‡ ¨ÌȘÒÚ‰ „·Π¯Á‡ Ϸ‰ ÏÊÓ‰ ¯ÒÁ „¢Á‰ „‚ ¢‚‰ ¨¯˜Á Ì˘ ¨‰¯Ë˘Ó‰ ˙Á˙Ï „Ú ¯ˆÚÓ ˙˘˜· Ì‚ ÂÓÎ ¨ÌÂ˘È‡ ·˙Î ÆÌÈÎÈω‰ ÌÂ˙

‫פלילים ומשטרה‬

14 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11


‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫ג‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ם‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫מי‬ ‫‪ ß‬קי‬

‫י‬

‫בס‪¢‬ד‬

‫מבטחדש ‪15‬‬

‫אסימונים לכל ילד‬ ‫ג‪ß‬ימבורי ומתנפחים‬ ‫ליצן או קוסם או‬ ‫די‪Æ‬ג‪ß‬י או השרדות‬

‫מאג‪ß‬יק‬

‫ניתן לעשות קריוקי‬

‫במקום‪°‬‬

‫‪ÔÂÙˆ· Ï„‚‰ ÈÂÏÈ·‰ ÊίÓ‬‬

‫קניון נהריה קומה ב‪ ≠ ∞µ≤≠∂≤¥∂∞µµ ¨∞¥≠ππ≤¥¥µµ ß‬אשר‬

‫™הזמנות מראש ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬

‫ועכשיו חדש‪°‬‬


∫Ê‚‰ ÏÚÙÓ Â‰È˙Ï ‰٠ȯ˜Ï

ı¯‡· Íω˙‰Â ̘

‰Ù ¨È¯˜Ï ÔÂÚÓ˘ ¨ÂÎÚ ˙ÈȯÈÚ ˘‡¯ ÔÈÓÈ· ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ·˜Â ·˙ÎÓ· Úȯ˙‰ · ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ȯ˘ ¯‡˘Ï ¨Â‰È˙ ˙·¯ÂÁ ÏÚ È˙˘·È Ê‚ ÏÚÙÓ ˙Ó˜‰ ÈÙÓ ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯Âʇ·˘ ̯˯٠ÈÓÈΉ ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÎÊ· ÈÎ ¨Â·˙ÎÓ· ÛÈÒ‰ ȯ˜Ï ÆÂÎÚ Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ ÔÈ·Â ÂÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈΠ¨ÏÈÏ‚· ˙ÈÊÎ¯Ó ¯ÈÚ ˙ÂÈ‰Ï ÂÎÚ ‰¯ÊÁ ‰Óˆډ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ÂÈ·‰ ˙ÂÏ˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ó ˘¯„ ȯ˜Ï Æ¯ÈÚ‰ ÒÂÒÈ··Â ˜ÂÊÈÁ· ¨Ê‚‰ ÈÏÚÙÓ ÔÈÈÚ· ·¯Ú˙‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ¨ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ‰Â‰˙ Ì˙ÈÈ· ÈÎ Úȯ˙‰Â Ú‚Ù˙ ¨ÂÎÚ Ï˘ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙‡ ÚÓ˙ ̯‚˙ ¨‰È·˘Â˙ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎȇ· ˘ÂÓÈÓ ÚÓ˙ ˙ÈÏÈÏ˘ ‰¯È‚‰Ï ˙·ˆ‰¢ ƯÈÚ‰ Ï˘ È˙¯ÈÈ˙‰ χȈËÂÙ‰ ¯Ê‚ Ô˙ÓÎ ‰ÂÓÎ ¨ÂÎÚ ÈÓÂÁ˙· Ê‚‰ ˙ÂÂÁ ƉÈ˙Ï È¯˜Ï ·˙Î ¨¢˙ÂÂÓ ÔÈ„

·ÈÁ¯Ó ¨Ï‡¯˘È ı¯‡ È„ÂÓÈÏ· ‰ÁÓ˙Ó‰ ¨ÌÂÏ˘·‡ ÔÂÎÓ ¨ÌÈү˜ Ï˘ ¯È˘Ú ÔÂÂ‚Ó ÚȈÓ ¨‰È¯‰· Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ı¯‡‰ Êίӷ ˜¯ Âȉ ‰Î „Ú˘ ¨ÌȯÂÈÒ ˙‡ˆ¯‰

Ô„ÈÚ ÛÂÒ ÌÈÊÈ‚¯Ó‰ ÌȯÂ˙‰ ¯Â˙≠χ ˙ίÚÓ· ‰˘„Á˙‰ ‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ Ï·˜Ï ÌÈ·˘Â˙Ï ˙ÚÈÈÒÓ‰ ¨˙ÏÏÎÂ˘Ó Æ¯Â˙· ÌÈÈ˙ÓÓ Ì‰˘ ˙Ú· ȇ¯ ˙Â¯È˘ ¨¯ÙÒÓ· ‰ÒÈη „ÈÈËˆÓ ·˘Â˙‰ ȘÙÏ„Ï ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ˙ίÚÓ‰ Ɖ٘ϠÌÈÓ‰ ˙˜ÏÁÓÏ ¨‰ÈÈ·‚‰ ‡·‰ ¯ÙÒÓ‰ ‰Ó ¯Â˙‰ ÈÙÏ ‰ÚÈ„ÂÓ ÍÂ˙ ¨˙ÂÙÏ ·˘Â˙‰ ÏÚ ·˘‡ ‰ÊȇÏ ÌȈÂÁ‰ ÌÈ·˘‡Ï Â˙‡ ˙·˙Ó ‡È‰˘ Ô˙È ¨Ô¢‡¯‰ ÔÂÈÒÈ‰ Ú·˘ ¯Á‡Ï ÆÂÏ ·˘Â˙‰Ó ¨Â¯ˆ˜˙‰ ÌȯÂ˙‰˘ ˙‡¯Ï ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ Æ˙¯˙ÂÈÓ ‰˙Ó‰ ˙ÚÓ ˙ίÚÓÏ ¯·ÚÓ‰ ˙‡ ÌÊÈ˘ ¨‚·Ò ȘßÊ ÌÈÚ ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÎ ˜ÂÙÈÒ· ÔÈȈ ¨‰˘„Á‰ ƉËÈ˘‰ ˙‡ ÌȈӇÓ ÈÂÈ˘Ï

ÔÂÎÓ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ‰ÁÂÏ˘· ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰ ÌÂÏ˘·‡ ¨‰È¯‰ ¨ÂÏ˘ ¯˙ÂÈ· ˙ÈÂÙˆ‰ ˙‡ ÌÓÂ„Ï ¯ÈÚ‰ È·˘Â˙ ÌÈÏÂÎÈ ˙Áψ‰ ¯Â‡Ï Ʒί‰ ÈÚÂÓ ÔÂÎÓ‰ ËÈÏÁ‰ ¨˙ÈÁÎÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÂÙˆ· Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ˙‡ˆ¯‰ ¨ÌÈү˜ ‰È¯‰· ÌÈȘÈ Êίӷ ‰Î „Ú ÂÓÈȘ˙‰˘ ¨ÌȯÂÈÒ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰Ó˘¯‰‰ Æ„·Ï· ı¯‡‰ ÌÂÏ˘·‡ ÔÂÎÓ Ï˘ ÌȯÂÈÒ‰ „Á‡ Ư·Óˆ„ ÛÂÒ „Ú ¯˘Ù‡˙˙ ÔÂÎÓ‰ ÌÈ˘‰ ÌÚ Æχ¯˘È ı¯‡ È„ÂÓÈÏÏ ÏÈ·ÂÓ‰ ̘¢ ˙ˆÂ·˜ ‰È¯‰· Á˙ÙÈ˙ ‰˘‰ ¯˜ÈÚ· ¨È„ÂÁÈÈ È˙¯·Á ÊίÓÏ ÔÂÎÓ‰ ÍÙ‰ „ÁÂÈÓ· ‰Ó‡˙‰˘ ¨¢ı¯‡· Íω˙‰Â ˙Â˙ÈÎÏ ¨ÌÈÙ˙¢Ӊ ÌȯÂÈÒÏ ˙„‰ ÂχΠ‰¯Èȯ˜ ÈÏÚ· ÌȘÂÒÚ ÌÈ˘‡Ï ÆÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÔÈ· ¯ˆÂ˘ ȉϠ˙¢·Â‚Ó‰ ¯È˘Ú‰Ï ¨„ÂÓÏÏ ¨Ì‰È˜ÂÒÈÚ „ˆÏ ¨ÌȈ¯‰ ˙ÚÂ˙¢ Â˙‡ ˙ÂÎÏ ÌÈ‚‰Â ÔÂÎÓ‰ ȯ‚· ‰¯·Á ÈÈÁÓ ˙Â‰ÈÏ ̉È˙ÂÚÈ„È ˙‡ ÏÚ ‰Â‡‚· ÌȯÙÒÓ ¨¢Ìȯ‚·ÓÏ ¯ÚÂ ˙‡ˆ¯‰‰ Æı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈÏÂÈË Íωӷ ˙ÂÓÈȘ˙Ó‰ ˙Â¢‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ È˘ ÈÓÈ· ¨Ú·˘‰ Íωӷ ˙ÂÓÈȘ˙Ó ‰¯È˘ ¨ÌȄ˜ȯ ˙ÂÏÏÂΉ ¨ÌÈÏÂÈË‰Ó ˜ÏÁ ÆÈ˘È˘ ÈÓÈ· ÌÈÓÈȘ˙Ó ÌȯÂÈ҉ ¨·¯Ú· ¨˙¯Á‡ ˙ÂÈ˙·¯˙ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯Â·Èˆ· ڈȉ ÌÈÏÏÂÎ ÌȯÂÈÒ‰ ԉ ˙‡ˆ¯‰‰ Ô‰ ۇ ˙ˆÈÓ‡ ˙Âȯ·Á ÌÚÙ ‡Ï „Èω˘ ¯ÂÈÒÓ ÏÁ‰ ¨Ìȇ˘Â Ï˘ „Â‡Ó Ô‚Ӡ·Á¯ ÌÈÏÚÙÂÓ ÔÂÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ˙¢„Á ˙·‰‡ ˙¯Îȉ ͯ„ ¨ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ‚· ˙ÒÎ È˙·· ¨˙‡ˆ¯‰ ¨ÌÈү˜ ˙¯˘Ú ı¯‡‰ È·Á¯· È‚˘ÂÓ ÌÈȯÂËÒȉ‰ ·Ïˆ‰ ˙ÂÚÒÓ ÌÚ Ì‰Èχ ÌÈ΢ÂÓ‰ ¨ÌȯÂÈÒ ÌÈÏÂÈË ‰‡Ï Ï˘ ‰˙¯È˘· ‰ÏΠ¨Ì‡ÏÒȇ· „ÂÒÈ ·Á¯ ÌȇÏÈ‚ ÁÂÂË· ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¥¨∞∞∞≠Î ˙˘Ï ‰ÏÈ·˜Ó ˙ÈÎÂ˙‰ Æ‚¯·„Ï‚ ˙¯‚˙‡Ó‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙Á‡ ÆÔ‚Ӡ‰¢‡¯‰ ˙ÂÏÈÚى ¨˙ÈÓ„˜‡‰ ÌÈ„ÂÓÈω ÏÈ·˘ ˙ÁÈψ ‰ȉ ¯˙ÂÈ· ˙Â‰Ó‰Â „Ú ˙΢Ó Âχ ÌÈÓÈ· ˘ÓÓ ‰ÏÈÁ˙Ó ¨ÌÈÏÈÈËÓ ˙ˆ·˜ ±± ˙ÏÏÂΉ ¨Ï‡¯˘È ˜È˙‰ ÔÂÎÓ‰ Âȉ˘ ¨ÌÂÏ˘·‡ ÔÂÎÓ ÆÈÂÈ ÈÏÂÏÒÓÓ „Á‡· ˙„Úˆ ÌÈÈÚ·˘ È„Ó˘ ‰˘· ‚‚ÁÈ© χ¯˘È ı¯‡ È„ÂÓÈÏÏ ı¯‡· ÌÈ˘ ˘ÓÁ≠Ú·¯‡ ÍÂ˙ ¨Ï‡¯˘È ÏÈ·˘ Ô˙Á È¢Ú Ì˜Â‰ ¨®˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘ ∂∞ ‰‡·‰ ˙‡ˆ¯‰‰ ÆÏÂÏÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÓÈÈÒÓ ¨¯ÂˆÈ·‡ χÂÓ˘ ßÙ¯٠χ¯˘È Ò¯Ù È·ÂË È„È ÏÚ Ìȯ·ÚÂÓ ÔÂÎÓ· ÌÈÏÂÈˉ ‚ÂÁÎ ¨Ï‡¯˘È ı¯‡ ȯ˜ÂÁ·˘ ÌÈ·Â˘Á‰Ó ÆÌÈÎȯ„Ӊ ÌȈ¯Ó‰ „ÒÂÓÏ ÌÈ˘‰ ˙·¯· Íى ¨Ô˘ ÌÈÏÈÈËÓ

∫‡·‰ Ú·˘· Ò¢‰È· ˙ÁÈ˙Ù ÌÈÈÙ‡ ˙·ÈÎ¯Ï Û˙˙˘È · ¨Ò˜Ë‰ ¯Á‡Ï Ò‡¯Ù ‰„ ¯Âˉ ‰ÎÂÊ Í¯„Ï ‡ˆÈÈ ¨¯Â„Ë˜ Â˯·Ï‡ Ì„˜Ï „ÚÂ˘ ¨ÌÈÈÙ‡ ÚÒÓ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚· ˙¯ÈÈ˙‰ ˙‡

·

ÚÈ‚˙ ¨≤Ʊ≤ ¨‡·‰ È˘È˘ ÌÂÈ ÌÈÈÙ‡‰ ˙ˆÂ·˜ ÂÎÚÏ ¨Saxo Bank≠SunGard ˙ÈÚˆ˜Ó‰ Ò‡¯Ù≠‰„ ¯Âˉ ‰ÎÂÊ ‰˘‡¯·Â ˙ÂÙ˙˙˘‰ Í¯ÂˆÏ ¨¯Â„Ë˜ Â˯·Ï‡ χ¯˘È· Ô¢‡¯‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ó˜‰· „ÈÏ Ì˜ÂÈ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÆÌÈÈÙ‡ ˙·ÈÎ¯Ï ÂÎÚ È„ÏÈÏ ¯˘Ù‡È ÌÈ ÈȈ˜Ï ¯ÙÒ‰ ˙È· Æ‰Ê Ë¯ÂÙÒ ÛÚ· Úˆ˜Ó˙‰Ï ‰·È·Ò‰Â „ÓÚÓ· ÌÈȘ˙È ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÁÈ˙Ù Ú¯ȇ ˙˘‡ ¨È¯˜Ï ÔÂÚÓ˘ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ ‰ÓÊÈ˘ ¨¯Â¯„ Ô·≠Ò‡¯Ë˘ ‰ÈÚ¯ ÌȘÒÚ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙ ¨ı¯‡Ï ‰ˆÂ·˜‰ ˙‡·‰ ˙‡ ˘È¯ٷ ¯·Â„Ó Æ‰ËÒ ‰¯Ë ÔӈȠ¯ÙÒ‰ Ò¯Ù ÊÎ¯Ó ¨¯Â¯„ Ô·≠Ò‡¯Ë˘Ï Û˙Â˘Ó ˙ÈÏÎÏΉ ‰¯·Á‰ ¨ÂÎÚ ˙ÈȯÈÚ ¨ÌÂÏ˘Ï Ò˜Ë‰ ¯Á‡Ï ÆÂÎÚ È·Î¯ Ô„ÚÂÓ ÂÎÚ Ï˘ ¨˙¯ÈÈ˙‰ ÌÂ„È˜Ï È„ÂÁÈÈ ÌÊÈÓ Í¯„Ï ‡ˆÈÈ Â‡Â·¢ ‰ÓÒÈÒ‰ ˙Á˙ ÌÈÈÙ‡ ÚÒÓ· ÏÁÈ˘ ˙ÂÓ˜Ӊ Ïη ¯Â·ÚÈ˘ ¨¢È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚Ï Ï˘ ÌÈÈÙ‡‰ ÚÒÓ Æ¯Âʇ· ÌÈÈ„ÂÁÈȉ ¨≥Ʊ≤≠· ¨Ò˜Ë‰ ˙¯ÁÓÏ ÏÁÈ ‰ˆÂ·˜‰ Æ·Á¯‰ ω˜Ï ÁÂ˙Ù ‡Â‰Â Ï˘ ‰˙Ó¯˙ ÈÎ ¯Ó‡ ȯ˜Ï ‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ ÔÈ‡Ï ‰ȉ ¯ÈÚ‰ ÌÂ„È˜Ï Ò‡¯Ë˘ ˙ÁÙ˘Ó È„Î ÏΉ ‰˘Ú˙ ‰ÈȯÈÚ‰ ÈΠ¨ÍÂ¯Ú Ì˜ÂÈ˘ È˙¯·Á ˘È¯٠ÏÎÏ ¯·Á˙‰Ï ÆÌÈ·˘Â˙‰ ˙ÁÂÂ¯Ï „ÈÈÊ Ï‚

‫מקומי‬

16 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

‫מוסך הגליל‬

‫רכב‬ ‫שרות‬ ‫בהנהלת אבי שלב‬

‫מכונאות כללית בנזין ודיזל‬ ‫לכל סוגי המכוניות‬ ‫דיאגנוסטיקה‬Ø‫מיזוג אויר‬Ø‫חשמל‬ ‫תיקון משאבות סולר לכל סוגי הרכבים‬ ‫הכנה לטסט ´ העברת טסט‬ ‫לקיחת הרכב מבית הלקוח‬

‫מוסך הגליל‬ ‫שירות אדיב מהיר ומקצועי‬ ‫מורשה מטעם משרד התחבורה‬ ‫חבר איגוד המוסכים בישראל‬

‫מבצע‬

±∞¨∞∞∞ ‫טיפול‬ °‫´ בדיקת מחשב חינם‬

≥µ∞ ≠‫ב‬

‫לא כולל מע“מ‬

‫לוחמי הגטאות נהריה‬±Ø ‫צומת סולד‬

∞¥≠ππ≤≥∏∂∞ ∫‫∞¨ פקס‬¥≠πµ±∑∞µµ ∫‫∞ אבי¨ מוסך‬µ∞≠µ≥±∏∏≤∞


‫מבטחדש ‪17‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬ ‫·‪„¢Ò‬‬

‫לשאלות מקצועיות∫ ‪lazarj@netvision.net.il‬‬

‫לזר ישראל ובנו בע‪¢‬מ‬

‫אל תיתן להצפה הבאה‬

‫להפתיע אותך‪°‬‬

‫מחממים לכם את החורף!‬ ‫תנור גז שחור‬

‫תנור בטיחותי לשימוש¨ המצוייד ב∫‬

‫הגנה מחוסר חמצן ≠ כאשר רמת ה≠≤‪CO‬‬ ‫יורדת מתחת ל≠•‪ ±Æµ‬בחדר בו נמצא‬ ‫התנור¨ נכבה הפיילוט¨ שסתום התנור‬ ‫נסגר‪Æ‬‬

‫אפור‬

‫תנור גז לחימום ביתי‬ ‫התנור מופעל בחיבור‬ ‫לנקודת גז ביתית בלבד‪Æ‬‬ ‫מנגנון הגנה מחוסר חמצן‪Æ‬‬

‫הדלקה‬ ‫באמצעות מצת‬ ‫אלקטרי ≠ מנגנון‬ ‫הבטיחות‬ ‫המומלץ ביותר‬ ‫מונע את הצורך‬ ‫בלהבה חשופה‬ ‫בכדי להדליק‬ ‫את התנור‪Æ‬‬

‫מחיר∫‬

‫הפועל על גז‬

‫מיועד לחימום חללים קטנים‬ ‫ובינוניים כגון סלונים‪Æ‬‬ ‫ללא ארובה ואינו מצריך התקנה ‪Æ‬‬ ‫מפיץ חום ואווירה נעימה ‪Æ‬‬ ‫חיישני חום להפסקת הפעולה‬ ‫במקרה של כיבוי על ידי רוח‪Æ‬‬ ‫מפזר חום קדמי לפליטת חום‬ ‫מוגברת‪ Æ‬בעירת אש‬ ‫כשריפת בולי עץ ‪Æ‬‬

‫קמין‬

‫מעטפת עץ מהגוני‬ ‫קמין גז דמוי אח ללא ארובה‬ ‫בעיצוב קלאסי הכולל‬ ‫מעטפת עץ‪ Æ‬לקמין מנגנון‬ ‫הגנה מכיבוי הגז ע‪¢‬י רוח‪Æ‬‬ ‫חסכוני בצריכת גז‪ Æ‬כולל חיישן‬ ‫בקרת בעירה¨ הצתה אלקטרונית‪Æ‬‬ ‫מחמם שטח של כ≠∞‪ µ‬מ‘‬

‫הגיעו‬ ‫משאבות טבולות‬ ‫להצפות‪°‬‬ ‫™התמונות להמחשה בלבד‪ Æ‬ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‪Æ‬‬

‫הגנה תרמו אלקטרית ≠ אם נכבה‬ ‫הפיילוט¨ אספקת הגז נסגרת תוך‬ ‫דקה אחת‪Æ‬‬

‫תנור חימום‬

‫קמין גז יצוק‬

‫‪∞Ƶ‬משאבה טבולה‬ ‫כ‪¢‬ס מים דלוחים‬ ‫‪VA≠≥≠∑≠∞Æ≤µA‬‬

‫מחמם שטח‬ ‫איכותי‬

‫לחימום היקפי‬ ‫חיצוני ברדיוס‬ ‫של ‪ µ‬מטר‪Æ‬‬ ‫מתאים לגני‬ ‫ארועים¨‬ ‫מסעדות¨ חצרות‬ ‫וגינות פרטיות‪Æ‬‬

‫‪πππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫מחיר∫‬

‫‪∑ππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫מחיר∫‬

‫‪≤≥ππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫מחיר∫‬

‫‪≥πππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫מחיר∫‬

‫‪±±ππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫ל ו ח מ י ה ג ט א ו ת ‪ ≥ π‬נ ה ר י ה ט ל ‪∞ ¥ ≠ π π ≤ ∏ ∑ ± ∏ ¨∞ ¥ ≠ π π ≤ ∏ ± ∏ ∏ Æ‬‬


˙‡ ÂÏ·˜ ÔÈÈˈӉ ωÓ‰

Ô˯ÒÏ ‰Ù Á˙Ù˙ χ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ¯È·ÒÓ ¨˘„ÂÁ‰ ͯÚ˘ ¨‰‡È¯‰ ˙ÂÏÁÓÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÌÂÈ Ï‚¯Ï ÍÎ ÏÎ ‰È¯‚ÈÒ‰ ÚÂ„Ó ¨¯ËÚ Ï‡˘ ¯¢„ ¨‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰È‚ÂÏÂÈ„¯˜ Ìȯ‚ÈÒ·Â ˙¯Ë˜Ó· ¨‰ÏÈ‚¯· ˘ÂÓÈ˘ ÈÙ· Ì‚ ÚÈ˙¯Ó ¨‰˜ÈÊÓ ˙ȇӈډ ‰ÚÂ˙· ÌÈÚ‚ÂÙ ÂÏω Ìȇ˙‰ ÌÈ˘ ψ‡ ÆÌÈÊÊ ˙ÂÁ٠̉ ÔÎÏ گʉ Ï˘ ¨˙¯ˆÂˆÁ‰ ÍÂ˙· Ìȇ˙‰ ÌÈÚ‚Ù ˙Â˘ÚÓ ±≤≠Î ÆÔÂÈ¯È‰Ï ÒÎÈ‰Ï Ô‰Ï ‰˘˜ ÔÎÏ Íωӷ ˙Â˘ÚÓ Ï‡¯˘È· ÌÈ˘‰Ó ÊÂÁ‡ ˙‡ ˙¯ȷ‚Ó Ô‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Π¨ÔÂȯ‰‰ ÈÂÎÈÒ‰ ÈÎ ‡ˆÓ Ư·ÂÚ‰ ˙‡ „·‡Ï ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÈÚ· ·˜Ú ÊÙ˘‡˙È ˙˘ÚÓ Ï˘ ‰·˘ ‰¯˜È ‰Ê˘ ÈÂÎÈÒ‰Ó ÊÂÁ‡ ∑∞≠· Ï„‚ ‰‡È¯ Æ˙˘ÚÓ ‰ȇ˘ Ì‡Ï Ô·Ï ¨˙¯Ë˜Ó‰ È˘ÚÓ˘ ·Â˘ÁÏ Ï·Â˜Ó ˙ÂÁÙ ÌÈÎ˙ÒÓ ˙ÂÏÈ‚¯‰Â Ìȯ‚ÈÒ‰ ¯·„‰˘ ‡Ï‡ ¨Ô¢ÈÚÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÏÁÓ· Ìȯ˜ÂÁ Æ˙‡ȈӉ ÔÁ·Ó· „ÓÂÚ Âȇ ˙ÂÁÙÏ ‰Â·‚ ‰ÏÈ‚¯· ˜·Ë‰ ÊÂÁ‡˘ ‡ˆÓ ÌÈϘÈÓÈÎ ÏÈÎÓ ‡Â‰Â ¨‰È¯‚ÈÒ·˘ ‰Ê ÂÓÎ ÔÈ˘È µ ÈÙ ˘È ¯‚ÈÒ· ÆÌÈ·¯ ÌÈÏÈÚ¯ ¯ÎÓÓ ‡È‰ ÈÎ ¯Ó‡˘ ‰Ó ¨‰ÏÈ‚¯ ‰È¯‚ÈÒÓ ÌÈÎÂÒÓ ˙ÂÁÙ Ìȇ Ìȯ‚ÈÒ Æ„Â‡Ó ¨Ìȯ‚ÈÒ ÌÈ˘ÚÓ˘ ÌÈ˘‡ Æ˙Âȯ‚ÈÒÓ Ô˯ҷ ˙ÂÏÁÏ ÌÈÏÂÎÈ ¨˙Â¯Ë˜Ó Ì‚Â Ô˘Ú‰ ˙˜ÊÁ‰ Æ˙ÂϘ ¯˙È· ÚÂω ‰Ù‰ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ Û‚· ˙Ú‚ÂÙ ‰Ù· Ɖٷ Ô˯ÒÏ ¨¯˙ÂÈ Û‡ ‰Ï„‚ ˙ÂÏÈ‚¯· ‰ÈÚ·‰ ˘È ‰Ó Ú„ÂÈ ˘ÓÓ ‡Ï „Á‡ Û‡˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨˙ÂÓÈÓ˙ ˙‡¯ Ô‰ Áˢ‰ ÈÙ ÏÚ ÆÔÎÂ˙· ÍÙȉ‰ Ï·‡ Æ„ÓÁ ‰˘Ó ¨˙¯ÈÙ ÌÚË· ÂÏȇ ·Â˙Î ‡Ï ‰ÒÙ˜‰ ÏÚ ¨ÔÂÎ‰ ‡Â‰ ‰ÏÈ‚¯˘ ÚÂ„È ÌÂȉ ¨‰· ˘È ÌȯÓÂÁ ÌȯÓÂÁ È˘ ¨Ô¯ËÚ ˙ÙÊ ÔÂÓ‰ ‰ÏÈÎÓ ÆÌÈÎÂÒÓ „‡Ó

Ì„‡ ¨Í¯‡‰ ÁÂÂË· ˙Âȯ‚ÈÒ ¯˘Ú Ô˘ÚÓ‰ ÍÎÏ ‡È·Ó ¨ÌÂÈ· ‰ÏÚӠ̯‚˙ ‰È¯‚ÈÒ‰˘ ÈÏÎ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÓÈ˙ÒÏ „˜Ù˙· ‰Ú¯Ù‰‰ ÆÌ„‰ È„È ÏÚ Ì‚ ˙‡Ë·˙Ó ‰Ù˜ÈÊ· ‰Ú¯Ù‰ ÈÏÎ ˙ÂÏÁÓ ¨·Ï ÈÚ¯ȇ ¨ÌȘ¯ÂÚ ˙˘¯Ë ·¯˜· Æ„ÂÚ ÌÈÈÁÂÓ ÌÈÚ¯ȇ ¨ÌÈÈÏ‚¯· Ì„ ˙È¯Π‰‡È¯ ˙ÏÁÓ Ì‚ ‰ˆÂÙ ÌÈ˘ÚÓ ˙Ó˜¯ Ï˘ Ï„τ ÏÂÚÈ˘· ˙‡Ë·˙Ó˘ Ì‚ ˘È „ÁÂÈÓ· ÌÈ„·Î ÌÈ˘ÚÓÏ ¨‰‡È¯‰ Ìȯ˜Ó‰ Ïη ƉÓÈ˘ ¯ˆÂ˜ Ï˘ ‰ÈÚ· Ô˘ÚÓ‰ ˙‡ ˙‡ȷӉ ˙ÂÏÁÓ· ¯·Â„Ó Æ‰„Â¯È ÌÈÈÁ ˙Ó¯Ï ÌÈӯ‚‰ ÌÈ·¯ ÌÈ·ÈÎ¯Ó ˘È ‰È¯‚ÈÒ· ˙·È˯‰Â ‰Ù˜Èʉ ÆÌ„ ÈÏÎ ˙ˆÂÂÎ˙‰Ï ÆÌ„ ÈÏÎ ˙ˆÂÂÎ˙‰Ï ˙Â¯Â˘˜ ˜È˙¯· ˙Âȯ‚ÈÒ ¯˘Ú Ô˘ÚÓ‰ Ì„‡ ¨Í¯‡‰ ÁÂÂË· ‰È¯‚ÈÒ‰˘ ÍÎÏ ‡È·Ó ¨ÌÂÈÏ ‰ÏÚÓ ÆÌ„‰ ÈÏÎ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÓÈ˙ÒÏ Ì¯‚˙ È„È ÏÚ ˙‡Ë·˙Ó ÂÓˆÚ „˜Ù˙· ‰Ú¯Ù‰‰ ˙Â˘ÚÓ ·¯˜· Ì‚ Ɖ٘ÈÊ· ‰Ú¯Ù‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡Ë·˙Ó‰ ¨‰Ú¯Ù‰ ˘È ˙„·Î ƘÈ˙¯· ˘·ÂÈ ˙ÂÎȇ· Ô‰ ¨˙ÂȯÂÙ· Ú‚ÂÙ Ô¢ÈÚ‰ „Á‡ ÆÌÈ˘ Ï˘ ˙ÂȯÂÙ· ԉ گʉ ƉÈÏÈÒ È‡˙ ‡Â‰ ‰È¯‚ÈÒ‰ Ï˘ ÌÈ·ÈίӉ

‫לבית אבות‬

ÌÂÈ ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈȘ˙‰ ˘„ÂÁ‰ Íωӷ ÂÎÂ˙· ÏÏ΢ ¨‰‡È¯‰ ˙ÂÏÁÓÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ÌÂÈ ˙¯‚ÒÓ· ÆÔ¢ÈÚ‰ ȘÊ ˙‡ Ì‚ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ˜ÈÚÈ ·Â˘Á‰ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰È‚ÂÏÂÈ„¯˜ ‡˘Â· ‰‡ˆ¯‰ ¨¯ËÚ Ï‡˘ ¯¢„ ¨‰È¯‰· ¨±π∫∞∞≠· ¨≤πƱ± ¨‡·‰ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· ˙„ÚÂÈÓ‰ ¨‰È¯‰· ÔÈ‚ÈÙ ˙„ÚÒÓ· ˜ÈÚ‰Ï ˙‡ ‡Â‰ ÌÈÈ˙È· Æ·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ ÏÚ ¯È·ÒÓ‰ ¯ÂË ¢˘„Á Ë·Ó¢ ÔÂ˙ÈÚÏ Ì‚ ÂÓÎ ¨·Ï ˙ÂÏÁÓÏ Ô¢ÈÚ‰ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ ÆÔ˯҉ ˙ÏÁÓÏ ÌÈ˘‡ ÔÂÈÏÈÓ µ ÌÏÂÚ· ÌÈ˙Ó ‰˘ È„Ó ‚¯Â‰ Ô¢ÈÚ‰ ÆÔ¢ÈÚ È˜ÊÓ ‰‡ˆÂ˙Î È„Ó µ∂∞≠ ÌÂÈ È„Ó Ì„‡ È· ±≥¨¥∞∞ ±∞¨∞∞∞ ‰˘ È„Ó ÌÈ˙Ó Ï‡¯˘È· Æ‰Ú˘ ≤∏ ÌÈ‚¯‰ ÌÂÈ È„Ó ÆÔ¢ÈÚ È˜ÊÓ ÌÈ˘‡ ¯ÙÒÓÓ ¯˙ÂÈ ¨Âχ ÌȘÊÓ ÌÈχ¯˘È ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈί„ ˙Â‡˙· ˙Â·¯Â˜‰ Æ„ÁÈ Ì‚ ˙ÂÂÓ‰ ȯ˜ÓÓ ÊÂÁ‡ ≥∞≠Ï Ì¯Â‚ Ô¢ÈÚ‰ Á˙ÙÏ Ô˘ÚÓ Ì„‡ Ï˘ ÈÂÎÈ҉ ¨Ô˯ÒÓ ÆÔ˘ÚÓ Âȇ˘ Ì„‡Ó ≥ ÈÙ Ï„‚ ÔË¯Ò ·¯˜· ¯˙ÂÈ· ‰ÁÈ΢‰ Ô˯҉ ˙ÏÁÓ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ˙‡ȯ‰ ÔË¯Ò ‡È‰ ÌÈ˘ÚÓ ˙ÂÏÁÏ ¯˙ÂÈ ‰Ï„‚ ‰ÈÈË ÌÈ˘ÚÓÏ ÔË¯Ò ¨·Ï·Ï‰ ÔË¯Ò ¨˙ÈÂÓ¯Ú‰ Ô˯ҷ ÆÌÈ˘Ï „˘‰ Ô˯Ò ¨‰Ù‰ Ô˯Ò ‰·È˜‰ Ô‚Π˙ÂÏÁÓ ˙ÂÏÂÏÚ ÌÈ˘ÚÓ ·¯˜· ÌÈ˘ ±µ≠±∞ ÚÈ‚‰Ï Ì„ ÈÏΠ·Ï ˙ÂÏÁÓ ÆÔ˘ÚÓ Âȇ˘ ÈÓ Ïˆ‡ ¯˘‡Ó Ì„˜ÂÓ ¯˙ÂÈ ¯‡˘‰ ÔÈ· ˙ÂÏÏÂÎ ·Ï‰ ˙ÂÏÁÓ ÈÎ ÔȈÈ

Â˙ÈÈگ ‰‡ß‚‰ß‚ ·Èß‚ ¯¢„

‫בריאות‬

18 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

˜ÈÚ‰ ˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó ȯÈη „ÓÚÓ· ßÙ¯٠ϢÎӉ ÔÓˆÈÏ ·˜ÚÈ ¯˘‰ Ô‚Ò ÔÈÈˈӉ ωÓ‰ Ò¯Ù ˙‡ ÂÊÓ‚ È¯ Ìȯ·‚ ˙ȯˇÈÎÈÒÙ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ωÓÏ ¯¢„ ¨ÂÎÚ· Ú¯ÊÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰¯Â‚Ò ¯¢„ ϷȘ Ò¯Ù‰ ˙‡ Ɖ‡ß‚‰ß‚ ·Èß‚ Â˙Ó¯˙ ¨Â˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂÎÊ· ‰‡ß‚‰ß‚ ÔÈ· ÆÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Â˙„·ڷ Â˙Ú˜˘‰Â ˙ËÏÁ‰· ÔȈ Ò¯Ù‰ ˙˜Ú‰Ï ÌȘÂÓÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÈ·ÂÓ ‡Â‰ ÈÎ ¨˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó ‰‰Â·‚ ˙ÂÚ„ÂÓ ÍÂ˙ ÌÈÂÎÈÒ Ï‰È ÌÂÁ˙· ÌÈ˙ˆ ¯È˘ÎÓ Íȯ„Ó ¨˙ÂÎÈ‡Ï Æ‰‰Â·‚ ˙Â¯È˘ ˙Ú„Â˙Ï ˙ÂÈÚˆ˜ÓÏ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˜ÒÚÂÓ ‰‡ß‚‰ß‚ ¯¢„ ωÓ „ȘÙ˙ ˙‡ ‡ÏÓÓ ±π∏± ˙˘Ó ±∂ ‰ÊÓ Ú¯ÊÓ· ˙ȯˇÈÎÈÒÙ ‰˜ÏÁÓ ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙ωÓ ÂÁÎ Ҙ˷ ÆÌÈ˘ ˙ωÓ‰ ¨¯Ó¯˜ ‰Ïȇ ¯¢„ ¯¢ÂÈ ¨ÔÈÏÂÒ‡ ÈÓÚ ¨˙È·È˯ËÒÈÈÓ„‡‰ ¯¢„ ÆË¯‚ ¯˙Ò‡ ¯¢„ ¨ÌȇÙ¯‰ „Ú ‡ˆÂÈ Ï‰Ó „·ÂÚ Â˙Âȉ „·ÏÓ¢ ∫¯Ó¯˜ Â˙„·ÚÏ ÛÒÂÓ Í¯Ú ‡È·Ó ‡Â‰ ¨ÏÏΉ ÔÓ ‰Ó¯ ˙ˆ‰Ó ÂÓˆÚÓ ˘¯Â„ ¨˙ÈÓÂÈÓÂȉ ‰Î¯Ú‰ ÔΠ¨˙ÂÈÚˆ˜Ó Ï˘ ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚ Æ¢˙¯˘Ù ‡ÏÏ ˜ÂÈ„Â

‫ד‬¢‫בס‬

‫זכות אבות לדורותיה‬

‫פתוח‬ ‫בשבת‬

‫מגורי איכות לגיל הזהב‬

‫מודים לכם מכל הלב‬ ‫על הטיפול המסור באימנו‬ ‫ז“ל‬

‫אדית זוסמן‬

°‫יישר כח‬

‫אירנה¨ גילה‬ ‫ודני‬

‫כל סוגי הצילומים‬ ‫מיכשור דיגיטלי חדיש ומתקדם‬ ‫שירות מקצועי ואדיב‬ ‫מחירים נוחים‬

±∂∫∞∞≠±π∫∞∞ ¨±∞∫∞∞≠±≥∫∞∞ ‫¨ שבת‬±∂∫∞∞≠±π∫∞∞ ‘‫שעות פעילות∫ ב‘≠ו‬

‫מול הדואר¨ ליד חומוס אבו אדהם¨ כפר יאסיף‬

∞¥≠πµ∂≥≤±±


‫מבטחדש ‪19‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫אזור תעשייה ק‪Æ‬ביאליק‬ ‫‪„Á‡ ‚‚ ˙¯Â˜ ˙Á˙ ÏΉ‬‬

‫סביון אופנועים וטרקטורונים‬ ‫‪‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÂÒ‬‬

‫מבצעים‬ ‫חסרי תקדים‬

‫אולם תצוגה מפואר‬ ‫מורשה‬ ‫מוסך‬ ‫ל‬ ‫כל דיגמי ‪≤∞±±‬‬ ‫ומשומשים®‬ ‫©חדשים‬ ‫אין‬ ‫טרייד‬ ‫מחלקת‬ ‫או‬ ‫פ‬ ‫נו‬ ‫עי‬ ‫ם¨‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫נו‬ ‫עים‬ ‫חנות חלקי חילוף ©חדשים ומשומשים®‬ ‫וטרקטרונים‬ ‫תיקון תאונות בהסדר חברות ביטוח‬ ‫מח‘ החלפת צמיגים ©כולל מכונות איזון אלקטרוני®‬ ‫טרקטורון‬ ‫‪R ZR‬‬ ‫וחזרה‬ ‫הלקוח‬ ‫לבית‬ ‫הובלה‬ ‫ג‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫לון‬ ‫הגיעו דגמי ≤‪≤∞±‬‬

‫לשרותכם יעמוד צוות אמין מיומן ומנומס‪°‬‬

‫מתנה‪°‬‬

‫‪∫ԇ·ȉ ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ‬‬ ‫· ‪∞ ¥ ≠ ∏ ∑ ¥ ≤ µ π ∑ Ï Ë ¨ ˜ È Ï ‡ È · Æ ˜ ˙ Æ ‡ ¨∑ ‰ Î ‡ Ï Ó È Ï Ú‬‬

‫¯‪È‬‬

‫‪∞µ¥≠∂≤¥¥¥∞µ‬‬


∂∫∂ Ìȇ¯ ÌÈÈÈÚ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó È·ˆ ¯¢„ ¨‰È¯‰· Á¢‰È·· ·¯‰ Ò¢‰È·Ï ıÙ˜ ¨Ï‚Ò ‰‡ˆ¯‰ ˜ÈÚ‰ Ì˘ ¨ÈÓÂÁ˙ Â˙· Ï˘ ‰˙ÈÎÏ

ϯ˜ Â˙·Â Ï‚Ò ¯¢„

ÌÂÈ· ͯÚ˘ ¨ÌÈÚ„Ó ¯ÂÚÈ˘ ˙¯‚ÒÓ· ·¯‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ∂ ßÊ ‰˙Èη ¯·Ú˘ È˘È˘ ÚÈ‚‰ ¨‰È¯‰· ˙ÂÈÂӇ ÌÈÚ„ÓÏ ÈÓÂÁ˙ ωÓ ∫„ÁÂÈÓ· „·ÂÎÓ Á¯Â‡ ‰˙ÈÎÏ ÏÈÏ‚Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈÈÈÚ ˙˜ÏÁÓ ‡˘˘ ¨Ï‚Ò È·ˆ ¯¢„ ¨‰È¯‰· È·¯ÚÓ ˙„ÓÂÏ ‰· ¨‰˙ÈΉ ÈÙ· ˙˜˙¯Ó ‰‡ˆ¯‰ ‰·Ó ‡˘Â· ‰˜ÒÚ ‰‡ˆ¯‰‰ Æϯ˜ Â˙· ¯È·Ò‰ ‰Îωӷ ¨‰Èȇ¯ ˙ÂÈÚ·Â ÔÈÚ‰ „ȘÙ˙ Ô‚Π˙ÂÈ‚ÂÒ ÏÚ Ï‚Ò ¯¢„ ˘Â¯ÈÙ ‰Ó ¨Ú‚Ó‰ ˙¢„Ú ÌÈÈÙ˜˘Ó‰ ¯È·Ú‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ¨Ï˜ÂÙÈËÏÂÓ ‰ÏÈÓ‰ „ÈÓÏ˙Ó Ú‚Ó ˙¢„Ú Â‡ ÌÈÈÙ˜˘Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Æ„ÂÚ ˘¯Ë˜ Â‰Ó ¨„ÈÓÏ˙Ï Ì‚„‰˘ ¨È˙ÈÈÂÂÁ‰ ¯ÂÚÈ˘‰Ó „Â‡Ó Â‰ Âχ˘Â ÔÈÈÚ ÂÚÈ·‰ ¨ÌÈËÂ˯˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÓʉ Ï‚Ò ¯¢„ ÈÎ ÔÈÂˆÈ Æ˙·¯ ˙Âχ˘ ÆÈ˘ Ú·˘ ˙· ¨‰˙ÈΉ ˙ÎÁÓ È¢Ú

ÌÈË„ÂËÒÏ ˙‚ÏÓ ∫ʯ‡ ˙ÏÏÎÓ Ï‰È ‰ÈÈ˘Ú˙ ȇ҄‰ ÏÂÏÒÓ·

ÈÓÂÁ˙ ·¯· ¯Ó‚‰ ÏÚ ÌÈÊËÙÓ

ÌÈÏÂÚ ¨Ìȯ¯ÁÂ˘Ó ÌÈÏÈÈÁ ∫˙‚ÏÓ‰ ÈÏ·˜Ó ÔÈ· ÂÏÁ‰ ‰ÏÏÎÓ· ÌÈË„ÂËÒ‰ ÆÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÈ˘˜ ÈÏÚ·Â ˘„Á‰ ÒÂÙÓ˜· ÌÈ„ÂÓÈω ˙˘ ˙‡

Ïү„η ÌÈ˘‰ ˙¯Á· ‰È˜Á˘Ó ÏÎ ˙‡ ‰ÁˆÈ ˙ÂÙÈχ Ï˘ ÌÈ˙·‰ ·Ï˘· ∫·Â¯˜· ÆÌÈÂÎÈ˙Ï ı¯‡‰ ¯Ó‚‰ Ú·¯

‰ÏÁ‰ ÈÓÂÏ˘ ·Â˘ÈÈ·˘ ʯ‡ ˙ÏÏÎÓ ˘„Á‰ ÒÂÙÓ˜· ÌÈ„ÂÓÈω ˙˘ ˙‡ ÌÈÏÈÈÁÏ ˙‚ÏÓ ÔÓÈÒ· ¨‰Ï˘ ÌÚ ÌÈË„ÂËÒ ÌÈÏÂÚ ¨Ìȯ¯ÁÂ˘Ó ÈÏÂÏÒÓ· ÌÈ„ÓÂω ¨ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÈ˘˜ ÏÂÏÒÓ Ì‰·Â ¨ÌÈ¢‰ „ÂÓÈω ˙Ó‚Ó Êί ÆωÈ ‰ÈÈ˘Ú˙ ȇ҄‰ ÈÎ ¯Ó‡ ¨Ô‚„ ͯ· ¨Ìȇ҄‰ ˜ÈÚ‰Ï ‰¯ËÓÏ ‰Ï ‰Ó˘ ‰ÏÏÎÓ‰ ωÈ ‰ÈÈ˘Ú˙ ÏÂÏÒÓ· ÌÈË„ÂËÒÏ ÌÈÈ˙‡ȈÓ ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈÏΠʯ‡ ˙ÏÏÎÓ Ï˘ ˘„Á‰ ÒÂÙÓ˜‰ ÌÏÂÚ Ï˘ Ìȯ‚˙‡‰ ÌÚ ˙„„ÂÓ˙‰Ï ˙·Ï˙˘‰‰ ÏÚ ‰¢‡¯·Â ˘‡¯· ÌÈ·˘ÂÁ ¯‚˙‡‰¢ ÆÌÈ˙Â¯È˘·Â ‰ÈÈ˘Ú˙· ‰˙˘Ó‰ Â‡ ÍÎ Ì˘Ï Æ‰„·ڷ Âȯ‚· Ï˘ ÌÈÏη Ì˙‡ ¯È˘Ú‰Ï ‡Â‰ È˙ÈÓ‡‰ ωÈ ‰ÈÈ˘Ú˙Ï ‰Ó‚Ó‰ ȯ‚· ÆÌÈÓÈȘ ·Ï˙˘‰Ï Ì‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ¨ÌÈÈ˘ÓÓ ¨˜ÂÂÈ˘‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈωÓÎ ÌÈ„·ÂÚ Æ¯È·ÒÓ ‡Â‰ ¨¢ÌÈÂÂ‚Ó ‰„Â·Ú ˙ÂÓ˜ӷ ¨˙ÂÎȇ ˙ÁË·‡ ¨È¢Ù˙ ¨‰˜ÊÁ‡ ¨¯ÂˆÈȉ Ï˘ È΄ډ ·Á¯‰ ¯Á·Ó‰ ¨Ô· Ƣ„ÂÚ ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ ¨˘Â‡ È·‡˘Ó ÏÂÏÒÓ· ‰˘‰ ˆ·Â˘˘ „ÂÓÈω ˙ÂÚˆ˜Ó ÛÂ˙È˘ ÏÁ‰ ‰˘‰ ÈÎ ‰ÙÈÒ‰ ÊÂÏȇ ‰Èȇ¯ ÏÂÏÒÓ‰ ȯ‚Â·Ï ˜ÈÚÓ ¨Ìȇ҄‰ Ô¯˜‰ ÔÈ·Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÈ· ÔÙ„ ‡ˆÂÈ ‰ÏÂÚÙ Ï˘ ‰·ÂË ‰·‰Â ˜Â˘‰ Ï˘ ‰·Á¯ ·È‰˘ ¨ÔÈÈˢ˜‡ ·¯‰ ˙¢‡¯· ˙„ȄÈÏ ÏÚ ˘‚„ ÂÓ˘ ̉ ÈÎ ÛÈÒ‰ Ô‚„ ÆÌÈÎÈω˙ Ìȇ҄‰Ï Ì„˜ ˙ÈÎÓÏ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙‚ÏÓ ·Â˘ÁÏ ÌÈË„ÂËÒ‰ Ï˘ ̉È˙ÂÏÂÎÈ ÁÂ˙ÈÙ ÈωÓ Ò¯Â˜ Ô‚ΠÌȯÁ‡ ÌÈү˜ Ô‚ÓÏ Â‡ ¨ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙΢ ÆÌÈÓÊÈ ˙ÂȉÏ Ï„‚· ˙˘· ‰Ó˜Â‰˘ ¨‰ÏÏÎÓ‰ ˙¯ËÓ Æ˙¯ÈÎÓ Ìȇ҄‰ ÏÂÏÒÓ È¯‚· ¯˙ÂÈ ¯˙ÂÈ Ìȇ¯ ÌÚ ‡ÏÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ˙ÏÚÂÙ ß∏≥ ‚¯·˙‰ ‡ ÌÈÓÊÈÏ ÂÎÙ‰˘ ¨Ê¯‡ Ï˘ ÌÈÏÎÂ Ú„È ˜ÈÚ‰Ï ‰ȉ ¨˙¢Ó˙‰ „¯˘Ó Æ˙ÈÂÙˆ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙· ωÈ ˙„ÓÚ· ‰È¯Ùȯى È·˘Â˙ ÌÈË„ÂËÒÏ Â¯˘Ù‡È˘ Ìȯ‚· ˙‡¯Ï ‡Â‰ ÂÏ˘ ˜ÂÙÈÒ‰ ËÏ˜È‰Ï ¨Ë¯Ù· È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰Â ÏÏη ‰ÏΠ‰ÈÈ˘Ú˙· ¯ÂˆÈÈ È˜ ÌÈωÓ˘ ˙ÂÚˆ˜Ó‰ Æ· Ì„˜˙‰Ï ‰„·ډ ˜Â˘· ˙ÂÂÎÓÏ ÏÚÙÓ ˙Ó˜‰ ÌÊÈ˘ ¨ÂÏ˘ ¯‚·· ÈÙ ÏÚ ‰˘ È„Ó ÌȷίÂÓ ÌÈ„ÓÏ‰ Á¯ÊÓ· ÂȯˆÂÓ ˙‡ ˜Â¢Ó ‰„ÈÏ‚ ÈÙ ÏÚ ÔÂÙˆ· ‰„·ډ ˜Â˘ ˙Â˘È¯„ ƯÓ‡ ‡Â‰ ¨¢‰Ù¯ȇ ÆȈ¯‡‰ ˜Â˘· ÌÈ˘Â˜È· Â‡¢ ∫ÊÂÏȇ È„Ò ¨Ê¯‡ ˙ÏÏÎÓ ˙ωÓ

ÂÎÚ· ˙„ÈÈ ‰ÈȯÙÒ ∫˘„Á ‰ȉ ˘È¯ى ˙¯ËÓ ÈÎ ¯Ó‡Â ¨ÂÎÚ· ƯÚÂ‰ È·Â ÌÈ„Ïȉ ·¯˜· ‰‡È¯˜‰ „„ÈÚ È„ÏÈÏ ÚÈ‚˙ ˙„ÈÈ‰ ‰ÈȯÙÒ‰ ¨Âȯ·„Ï ÆÌ˙È·Ï „Ú ¨ÌÈ·¯Ú ÌÈ„Â‰È ¨¯ÈÚ‰ ˙ÂÚ˘ ¯Á‡Ï ÌÂÈ È„Ó ÏÚÙ˙ ‰ÈȯÙÒ‰ ÏÂÏÎ˙ ¨·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘ „Ú ÌÈ„ÂÓÈω ¯È‡· ˙ÂψÁÓ ÌÈÙÂÙ ¨ÌȯÙÒ ˙ÂÏ‚Ú ÌȘ¯‡Ù·Â ÌÈÚ¢ڢ È‚· ¨ÁÂ˙Ù‰ ÌÈÈÂÓ‰ ÂÏÎÂÈ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÆÌÈÈ¯ÈÚ‰ ¨ÔÎÂ˙ ˙·¯˙ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÚÙ˘Ó ˙Â‰ÈÏ ˙Âڢ ÌȯÙÂÒ È˘‚ÙÓ ¨‰·È˙Î ˙‡„Ò ˙‡ ˙¯˘˙ ÂÎÚ· ˙„ÈÈ‰ ‰ÈȯÙÒ‰ ƯÂÙÈÒ ÌÈ„ÏÈ ÈÊίӷ ÏÚÙ˙ ¨¯ÈÚ‰ È·˘Â˙ ÏÎ ˙ÂÚÂ˙ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ¨¯ÚÂ ÔΠ¨¯ÈÚ· ˙ÂÈ·¯Ú‰Â ˙ÂȄ‰ȉ ¯ÚÂ‰ Ìȯ‚·Ó ¯ÚÂ ¨ÌÈ„ÏÈ ˙¯ÙÒ ÔÂÂ‚Ó ÚȈ˙ ¨˙ÈÏ‚‡ ¨˙È·¯Ú Ì‚ Ô‰·Â ¨˙Â¢ ˙ÂÙ˘· Æ˙ȯ‰Ó‡Â ˙ÈÒ¯

ȯÙÒ ˙˙ÂÓÚ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜· ˙‡ Ú·˘‰ Â˜È˘‰ Á˙ÙÓ ˙È˘ÈÓÁ‰ ˙„ÈÈ‰ ‰ÈȯÙÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ¨ı¯‡· ¯ÙÒÓ· Ï˘ ¢ÁÈψ˙ ‡¯˜˙¢ ÔÈÈÙÓ˜ Ú¯ȇ· Æ¢‰Ïȉ˜· ÌÈÏÚÂÙ¢ ÌÈȘ˙‰˘ ¨È‚È‚Á‰ ‰˜˘‰‰ ˜· ¯¢ÂÈ ÂÙ˙˙˘‰ ¨ÂÎÚ· ˘‡¯ ¨ÈÒÂ¯Ò ¯È‡È ¨ÌÈÏÚÂÙ‰ ¨È¯˜Ï ÔÂÚÓ˘ ¨ÂÎÚ ˙ÈȯÈÚ ¨·‚˘ „‰Â‡ ¨‰ÈȯÈÚ‰ Ï¢ÎÓ ˙ȯ‡ ¨ÍÂÈÁ‰ ωÈÓ ˘‡¯ ÂÎÚ ˙ÈȯÈÚ ¯·Â„ ¨Ô‡‰„ Ô¯˘ ∫ÌÂÏȈ ˙„ÈÈ‰ ‰ÈȯÙÒ‰ È˙·Ó ÌÈ·¯ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¨‚ÈÈÒ‡ ˙È„Â‰È ‰ÈÈÒÂÏ· ˙¯˘˙ ÂÎÚ· ‰ÈȯÙÒ‰ ¨È·¯Ú‰Â Ȅ‰ȉ ¯Ê‚Ó· ÌÈ‚‰Â ¯ÙÒ‰ ÌÂȘ „ Ï˘ „ÁÂÈÓ ¯ÒÓ ‰· ˘È ˙È·¯Ú ÆÂÎÚ· ‰¢‡¯‰ ˙„ÈÈ‰ ‰ÈȯÙÒ‰Ó Â‰˘ ÏÏÎ Ï˘ È˙¯·Á ÈÏÎÏÎ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â Í˘Ó‰ ‰ÂÂ‰Ó ˙„ÈÈ‰ ‰ÈȯÙÒ‰¢ ∫ÈÒÂ¯Ò ˜·Ï ‰„‰ ȯ˜Ï Æ¢‰È„Ó‰ È·˘Â˙ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ˜·‰ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙·¯˙‰ ÌÂ„È˜Ï Â˙Ó¯˙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ‰ ƯÚÂ È·Ï ÌÈ„ÏÈÏ ‰‡È¯˜‰ ˙·‰‡

¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ÌÈ˘‰ Ïү„Π˙¯Á· ‰Ó˘¯ ˙ÂÈÂӇϠÌÈÚ„ÓÏ ÈÓÂÁ˙ ·¯‰ Ï˘ ÌÈ˙·‰ ·Ï˘· ÊÂÁ‡ ±∞∞ Ï˘ ÔÊ‡Ó Ô¯Á‡‰ ˜Á˘Ó· ÆÌÈÂÎÈ˙‰ ˙ÂÙÈχ ‰¯·‚ ¨®ÈÚÈ·¯© ÏÂÓ˙‡ ͯÚ˘ ¨·Ï˘· ˙Ó¯ ‚¯·˯ ÏÚ ıÂÁ· µ¥∫µπ ‰ˆÂ·˜‰ ¨Ô¢‡¯‰ ̘ӷ ‰ÓÈÈÒ ‰ˆÂ·˜‰ ÆÔ¯˘‰ ƉÈÈ˘‰Ó ¯˙ÂÈ ˙„˜ ˘ÂÏ˘ Ï˘ ˘¯Ù‰· ¨¯Ó‚‰ Ú·¯ ˙ϯ‚‰ ͯÚÈ˙ ®È˘È˘© ¯ÁÓ ‰ˆÂ·˜ ˙¯Á·‰ ˘Â‚Ù˙ ‰¯˜Ó Ïη ¯˘‡Î ̘ӷ ‰‚¯Â„˘ ¨‰ÓÓ ‰·ÂË ˙ÂÁÙ ÆÌȯÁ‡‰ ÌÈ˙·‰ „Á‡· È˘ÈÏ˘‰ ·Ï˘· Ô¯Á‡‰ ˜Á˘Ó‰¢ ∫ʯ‡ ÔÂ¯È ÔÓ‡Ó‰ ·Â˘Á ‰È‰ Ï·‡ ¨ÌÂÏÎ ÂÏ Ú·˜ ‡Ï ÌÈ˙·‰ ÔÈÈÙ‡Ó˘ ‰Ó ¨ÏÏη ÆÂ˙‡ Ì‚ ÁˆÏ ÂÏ Ôˆ¯‰Â ˙¯‚·‰ ¨˙¢ÈÁ‰ ‡Â‰ ˙Â·‰ ˙‡ ¨ÛÒÂ· ƘÁ˘Ó Ïη ÁˆÏ ÏÈ‚¯ È˙Ï·‰ ˙‡ ÌÈÏ·Ï·Ó˘ ‰‚‰ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ È˙ÒΉ ˙ÂȈ˯ ¨ÌÈÙÂÏÈÁ ÔÂÓ‰ ÌÚ ¨˙·ȯȉ Æ¢ÂÓˆÚ ˙‡ ÁÈÎÂÓ ‰Ê ¨˘¯‚Ó‰ ÏÚ ıÁÏ øÂÚÈ‚˙˘ ÔÈÓ‡Ó ‰˙‡ Ô‡Ï ˙Âӄʉ ‰˘‰ ÂÏ ˘È˘ ÔÈÓ‡Ó È‡¢ ¨‰ÙÈÁ· ‰È‰È ¯Ó‚‰ ȈÁ ÈÎ ¨‰ÏÈ‚¯ È˙Ï· ˙¯„‰ ˙È·‚ Á¯ Ï·˜ ≠ ÂÈχ ÚÈ‚ ̇ Ƣω˜‰Ó ø¯Ó‚Ï ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡ ȈÁ˘ ÔÈ·‰Ï Íȯˆ Ï·‡ ¨¯˘Ù‡˘ ¯Â¯·¢ ÏΉ „Á‡ ˜Á˘Ó·Â ¨„Á‡ ˜Á˘Ó ‰Ê ¯Ó‚‰ „ÈÈÊ Ï‚ Æ¢˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ

¨Â¯ÈÎ˙ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙ ̢˜·‰ ‰Ê ·¯‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ó ·¢È ˙·Î˘ ‰ÚÒ Ú·˘‰ ˙È˙¯·Á ˙‚ȉÓÏ ˙ÂȈÓÏ ÈÓÂÁ˙ ̢˜·· ¯Â˜È·Ï ¨‰È¯‰·˘ ÌȘÁ˘ ˜ÏÁΠͯÚ ¯ÂÈÒ‰ ƯÓ¢‰ Ï˙ ÒÈÒ··˘ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Î‰Ó „¯Ù È˙Ï· ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ˙¯·‚‰ ¨Ï¢‰ˆ· È˙ÂÚÓ˘Ó ÒÂÈ‚‰ ÌÂÈ ˙‡¯˜Ï ˙¢˘Á ˙¯Ò‰Â ÌÈ˙È·· ¯˜È· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÆÔ¢‡¯‰ ‰·Î˘‰ ˙ÂÎÁÓ Ï˘ Ô˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ÌÈ¢ ÌÈ˙È·‰ Ư‡ Ô· ˙‡ÈÏ ¨‰˘‡¯· ˙„ÓÂډ ÌÈÈ·¯˜‰ Âȉ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ÂÓÈ˘¯‰˘ ˙‡ ÌÈÏÈÈÁ‰ ‚Ȉ‰ Ì˘ ¨‰ÓÈÁω ÈÎÓÂ˙ ˙ÂÏÈÁ· ÌÈÏÂÏÒÓ‰ ˙‡Â ̉ȄȘÙ˙ ÏÈÁ ¨·¢‚Ó ¨ÌÈÁ˙Â˙ ¨ÌÈÁˆ ∫ÌÈ¢‰ ¨˙ȇ·ˆ ‰¯Ë˘Ó ¨‰‡ÂÙ¯ ÏÈÁ ¨Ìȉ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Æ„ÂÚ ̢Á˘ ¨‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ Æ„ÁÂÈÓ· ̯Â˙ ÈÂÈÁÎ ÌÂȉ ˙‡ ÂÓÎÈÒ

ÒÒ¯ ˙ÂÓχ ‫באירוע מכיירת אוכל‬ ÒÒ¯

39 ‘ÓÚ· ÌÈ˯Ù

‫בשישי קבוע‬

08:30‫מכירת האוכל החל מ‬

‫חינוך‬

20 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11


‫‪ȘÈÈ‬‬ ‫‪new‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪collection‬‬

‫מבטחדש ‪21‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫מבצע‬ ‫על כל נעלי‬ ‫’בורה‘‬

‫‪∑π‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ȘÈÈ‬‬

‫החל מ≠‬

‫‪₪‬‬

‫ילדים נועלים אופנה‬

‫שעות פתיחה‪ :‬א'ה' ‪ 09:0020:00‬ו' ‪09:0014:00‬‬

‫הגעתון ‪ ,25‬מלון קרלטון‪ ,‬נהריה ‪049511304‬‬

‫‪www.papaya.co.il‬‬


‫‪ - 24166‬סלע בינוי ‪ - Sela H‬מבט נהריה ‪37.5x53 - 25.11 -‬‬ ‫מבטחדש ‪22‬‬

‫‪11/22/11 2:59:44 PM‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬


‫מבטחדש ‪23‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫ההדמיה להמחשה בלבד‬

‫‪Style&Design‬‬ ‫אנו גאים להציג את פרויקט הדגל של סלע בינוי ‪ Sela H -‬בשכונת נהריה הירוקה‪.‬‬ ‫‪ Sela H‬מביא את בשורת הסטייל לעיר‪ ,‬יחד עם איכות ללא פשרות ובהזדמנות ייחודית‪,‬‬ ‫החל מ‪ .₪830,000 -‬אתם מוזמנים להיכנס לדירה החדשה שלכם‪ ,‬להתרשם מהעיצוב‬ ‫המרהיב ולהכניס את הסטייל לחייכם‪ ,‬פנימה‪ .‬מצפים לראותכם‪.‬‬

‫הנחה‬

‫לזכאי‬

‫משרד‬

‫הבינוי‬

‫והשיכון‬

‫רח’ הרצל ‪ ,47‬נהריה | ‪1-800-333-939‬‬

‫‪www.selabinui.co.il‬‬ ‫‪o f f ice @ s e l a b i n u i . c o . i l‬‬

‫‪24166_37.5x53_25.11‭.indd 1‬‬


24 ‫מבטחדש‬

ÏÈʯ· Ï˘ ¢Â·Ó¯¢ ‰È¯‰Ï ÚÈ‚‰ ‰ÈÓ„˜‡Ï „·ÂÎÓ Á¯Â‡ ‡· ¯·Ú˘ Ú·˘· „Ïȯ ¯ËÒ‡Ó ¨Â˙˜˙ Êίӷ˘ „˜ȇËÏ ÏÈʯ·· ÂÏÂ‡Ù Â‡Ò ˙¯Ë˘Ó È¢Ú ÁÏ˘˘ ¨Ê‚ȯ„¯ ‡Â‰ ÔÈ·Ï ÔÈ· Æ˙ÂÈχ¯˘È ‰ÓÈÁÏ ˙ÂÈÂÓ‡ „ÂÓÏÏ ˙È‡È¯Â˜ ‰ÓÈÁÏ ˙ÂÓ‡· ¯ÈÓÒ ˜ÈÚ‰ Ì‚

‫מגזין‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

‫מלון קרלטון נהריה‬

·Ëȯ ˙ȯ„ ∫‰ÓÏȈ ‰·˙Î

Â˙˜˙ Êίӷ ‰ÏÂÚÙ· ʂȯ„¯ ¯ËÒ‡Ó

ø¢Â„Șى¢ ‰ÓÈÁω ˙ÂÓ‡ ¨‰˙‡ È˙ÈÏÈ‚˘ Ô¢‡¯‰ Ú‚¯‰Ó¢ ‡È‰˘ È˙˘‚¯‰ ¨ß∏≥ ˙˘· ‰Ï˘ ‰˜ÈÎË· ‰˘Ó ÆÈÏ ‰Óȇ˙Ó È˙Áψ‰˘ ÁÓ˘ È‡ ÆÈÏ ÌÒ˜ Â‡Ò ˙¯Ë˘Ó· ‰˙‡ Ì˘ÈÈÏ Ìȯډ ˙Á‡· ˙‡ˆÓ˘ ¨Âχ٠ÏÚ ‰‚‰Ï ¯Â˘˜‰ Ïη ˙¢˜ ÈΉ Æ¢ÌȯË¢ øχ¯˘ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ˙¯Á· ‰ÓÏ ¯ËÒ‡Ó ÏÚ ˜Â·ÒÈÈÙ· È˙‡¯˜¢ ‰ÈÓ„˜‡‰ „ˆÈÎ È˙·‰Â ‰¯Èȯ٠‰¯Ë˘ÓÏ È˙È٠ʇ ¨˙„·ÂÚ ÂÏ˘ ÆÌÎÈχ ÚÈ‚‰Ï Ì‰Ó È˙˘˜È·Â È„Î ¯Â˘È‡ Ì‰Ó È˙ϷȘ ¨È˙ÁÓ˘Ï ‰ÓÈÁω ˙ÂÈÂÓ‡ ˙‡ „ÂÓÏÏ Ï‡¯˘È· ÂÁ˙ÂÙ˘ ˙¢„Á‰ ÔÂӉϠÌÎÏ˘ ‡·ˆÏ ˙¯ÊÂÚ ƢÌÏÂÚ· ÌÈ˘‡ ‰˘˜·Ï ÏÈʯ·· ÂÒÁÈÈ˙‰ „ˆÈÎ øχ¯˘ÈÏ ‡˜Â„ ÚÈ‚‰Ï ÍÏ˘ ƉÙÈ „Â‡Ó ÍÎÏ ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÈʯ··¢ ‰ÏÂÚÙ È˙ȇ ÂÙ˙È˘ ˙ÂÈ¢¯‰ ̉ Ì‚ Ɖʉ „Úˆ‰ ÏÚ Âίȷ ÌÎÓ „ÂÓÏÏ ·Â˘Á ¯·„ ‰Ê˘ ·˘Á Æ¢‰ÓÈÁÏ ˙ÂÈÂÓ‡ ‰ÈÓ„˜‡‰ ‰¢ ‰Ó· ÂÊÏ ı¯‡· „˜ȇËÏ øÏÈʯ··˘ ¨ÌÎÏ˘ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰ÙÈ˘ ‰Ó¢ ˙ÂÈÂÓ‡ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó „ÓÏÓ ‡Â‰˘ Ô˙Ó ÍÂ˙ ¨ÌÏÂÎ ÔÈ· ·Ï˘Ó ‰ÓÈÁÏ ¯˘‡Î ÆÌÈÎÈÁÏ ˙·¯ ˙Âȯ˘Ù‡ È˙Ó‰„ ¯ÈÓÒ‰ ˙‡ È˙¯·Ú‰ ÌÈ„Ïȉ Ï˘ ‰‰Â·‚‰ ‰Ó¯‰Ó ‰‡ÏÙ ‰˘‚¯‰ ‰˙ȉ ÂÊ ÆÌȯ‚·‰Â ÔÈÈÚ ÌÈÈ·Ó˘ ÌÈ˘‡ ÌÚ „·ÚÏ ÏÈʯ·· Ư·„Ó È‡ ‰Ó ÏÚ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ¯Â‚Ò „Â‡Ó ¯ÙÒ‰ È˙· ÌÎÏ ˘È Æ˙Á‡ ‰ÓÈÁÏ ˙ÂÓ‡ ˜¯ „ÂÚ ÌÈÏ·˜Ó Ì˙‡ ¨ÁÂ˙Ù ˘‡¯ „Â‡Ó ¨ÏÏη ƉÓÈÁÏ ˙ÂÈÂÓ‡ ‰È„Ó‰Ó ‰·ÂËÏ È˙Ó˘¯˙‰ ¯ÂÊÁÏ ÁÓ˘‡ ÆÌÎÏ˘ ‰ÈÈÙ‰Ùȉ „·ÚÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ¯Â˜È·Ï „È˙Ú· Æ¢‰È¯‰· ‰ÈÓ„˜‡‰ ÌÚ Â„Ïȯ¢ ∫‰¯Èȯ٠„¯Â‡Ï ¯ËÒ‡Ó ¨˘ÂÁ ı¯Á ¨ÈÚˆ˜Ó „Â‡Ó Ì„‡ ¯Á‡Ï Ô‡ÎÏ ÚÈ‚‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ̈Ú ˙‡ ¯·˘Â ÌÈί„ ˙‡˙· ÚˆÙ˘ È˙‡ ÔÈÓʉ ‡Â‰ ÆÏΉ ˙¯Ó‡ ¨Â„È ˙¯Ë˘Ó· ÔÈÏÓ‚ ¯Â˜È·Ï ÚÈ‚‰Ï ˙‡ Ì˘ Íȯ„‰Ï È„Î ¨ÂÏÂ‡Ù Â‡Ò ÌÈÓ¯Â˙ ÂχΠÌȯ˜ȷ ÆÌȯË¢‰ ˙ÈÚˆ˜Ó Ô‰ ¨ÌÈ„„ˆ‰ È˘Ï ˙·¯ Æ¢˙È˙¯·Á Ô‰Â

·

ÈÏ·Ó ¨Ë˜˘· ˘˘ ÏÚ Ì˙ÚÓ˘ Ìη¯˘ ¯·Ú˘ Ú·˘· ÚÈ‚‰ ¨ÍÎ ÌȯÂÓ‰ „Á‡ ‰È¯‰Ï ¨‰ÓÈÁÏ ˙ÂÈÂÓ‡· ÌÏÂÚ· ÌÈÏ„‚‰ ¨Ê‚ȯ„¯ „ÈÒ¯Ù‡ „Ïȯ ¯ËÒ‡Ó ˙¯Ë˘Ó· ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÈÁÈ· „·ÂÚ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ È¢Ú ÁÏ˘˘ ¨ÂÏÂ‡Ù Â‡Ò ˙ÂÈÂÓ‡ Èʯ ˙‡ „ÂÓÏÏ È„Î ÔÈ· Æχ¯˘È· ˙ˆÂÙ‰ ‰ÓÈÁω ÈÎÈÁÏ ¯ÈÓÒ Ê‚È¯„¯ Í¯Ú ¯‡˘‰ ¯ËÒ‡Ó Ï˘ „˜ȇËÏ ‰ÈÓ„˜‡‰ Â˙˜˙ Êίӷ ‰¯Èȯ٠„¯‡ÈÏ ‰ÈÓ„˜‡‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ Æ‰È¯‰·˘ ¯˘Ú ‰Ê ˙ÏÚÂÙ‰ ¨Â„˜ȇËÏ ÏÈ‚Ó ÏÁ‰ ÌÈ„ÏÈÏ ˙„ÚÂÈÓ ¨ÌÈ˘ ¨Ìȯ‚·Ó ¯ÚÂ È· ¨˘ÂÏ˘ Æ˙Â¢ ‰ÓÈÁÏ ˙ÂÈÂÓ‡ ˙·Ï˘Ó Íȯ„Ó ÔÓ‡Ó‰ ¨¥≤ Ô· ¨Ê‚ȯ„¯ ¨ÂÏÂ‡Ù Â‡Ò ˙Á˙· ÌȯË¢‰ ˙‡ ˙Á‡Ï ˙·˘Á‰ ¯ÈÚ· ˙‡ˆÓ‰ ‰ÁÓ˙‰ ¨ÌÏÂÚ· ˙ÂÎÂÒÓ‰ ‰ÓÈÁÏ ˙ÂÓ‡ ‰ȉ˘ ¨¢Â„Șى¢· ˙‡ ‰ÓÈÏ˘Ó ‰˘ÚÓÏ˘ ¨˙È‡È¯Â˜ ˙ÂÓ‡ ‡È‰ Û‡ ¨Â„˜ȇˉ ÏÚ È˙ÚÓ˘¢ Æ˙È‡È¯Â˜ ‰ÓÈÁÏ ‰ÈÓ„˜‡‰ ÏÚ ‰¯Èȯ٠¯ËÒ‡Ó Í¯„ ‰È¯‰· „˜ȇËÏ ÛÂ˙È˘ ÏÁ‰ ÍΠ¨˜Â·ÒÈÈÙ‰ È„Î Ô‡ÎÏ È˙Ú‚‰ ƉÏÂÚÙ‰ ‡È‰˘ ¨ß„Șى߷ ¯ÈÓÒ ¯È·Ú‰Ï ‰‚‰Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰ÓÈÁÏ ˙ÂÓ‡ ÌÈÓÁÂÏ ÂÁ˙ÈÙ ‰˙‡ ¨˙ÈÓˆÚ „ÂÓÏÏ È„Î Ì‚Â ¨‰‡È¯Â˜ ̯„Ó ¨¢Ï‡¯˘È Ï˘ ‰ÓÈÁÏ ˙ÂÈÂÓ‡ ÚÂˆ Ì„‡ ¨Ê‚ȯ„¯ ¯ËÒ‡Ó ¯È·ÒÓ Â‰‡¯Ó· ¯·„ Ì¢˘ ¨·È·Á ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Û˘ÂÁ Âȇ ÈˆÈÁ‰ ÌÈÏ„‚‰ ÌÈÓÁÂω „Á‡· ¯·Â„Ó˘ Â‡Ò È¯Ë¢ ˙‡ ÔÓ‡Ó‰ ¨Ï·˙· È˙Ú‚‰˘ ÈÙÏ Ú·˘Î¢ ÆÂχ٠‡Ï Ï·‡ ¨„ȉ ˙‡ È˙¯·˘ ı¯‡Ï ȉÈ ÚÈ‚Ó È‡˘ È˙ËÏÁ‰Â È˙¯˙È ÌȯÂÚÈ˘· Æ‰Ï‚Ó ‡Â‰ ¨¢‰Ó ÔÈÁ·‰Ï ‰È‰ Ô˙È È˘Â˜· ¯È·Ú‰˘ ·È¯È ÏÈÙ‰ ‡Â‰Â ¨Â„È ˙‡ ¯·˘˘ Ô˙Ó ÍÂ˙ ¨˙ÂÏÈϘ· ·È¯È ¯Á‡ ÔÂÂ‚Ó Ï˘ Ìȯ·Ò‰Â ˙ÂÓ‚„‰ ˙Âȯ˘Ù‡Â ˙ÂËÈÚ· ¨˙ÂÚÂ˙ Ɖ‚‰ ˙¯Á· ‰ÓÏ ¨Ê‚ȯ„¯ ¯ËÒ‡Ó ø‰¯Ë˘Ó· „·ÚÏ ·Â˘Á ÈÏ ‰È‰Â ¯Ë¢ ‰È‰ È·‡¢ ‰˘ ±∏ ¯·Î ÆÂί„ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï Æ¢‰¯Ë˘Ó· È‡˘ ˙‡ „ÂÓÏÏ ˙ËÏÁ‰ Ú„Ó

‫אירועים‬

±≤π

°‫למנה‬

≠‫החל מ‬

‫מחירים מיוחדים‬ ‫לשבתות חתן‬

‫המלון שוכן בלב שדרות הגעתון וממוקם מרחק הליכה משפת הים‬ ‫ במלון חדרי אירוח מרווחים למשפחות‬Æ‫והטיילות החדשות של נהריה‬ ‫עם ילדים¨ בריכת שחייה¨ פעילויות לילדים¨ ספא מפואר¨ חדר כושר‬ Æ‫וארוחות מגוונות ועשירות‬ ‫ניתן להתאים לכל סוגי הכשרות‬

‰ È ¯ ‰ 

Ô Â Ë Ï ¯ ˜

www.carlton-hotel.co.il

∞µ∞≠≤∞∞¥∏∂∞ ¨∞¥≠π∞∞µµ∞∞ ß‫ הגעתון ≥≤ נהריה¨ טל‬ß‫שד‬ dinor@carlton-hotel.co.il


‫מבטחדש ‪25‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫לנו חשוב‬ ‫שתצאו עם חיוך‬

‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ן‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪₪ 370‬‬

‫‪₪ 6000‬‬

‫‪65‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪₪ 12,000‬‬ ‫‪| 04-9922305‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪33504‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪10‬‬

‫‪04-8677328‬‬

‫‪04-9553030‬‬ ‫‪04-8643393‬‬

‫‪miniphone.co.il | 1700-70-80-11‬‬


·È·‡≠˜„ Ï·ÈËÒÙ ∫˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ·

˙Á‡ Ô‰˘ ÌÈÈ˙˘

ÌÈË¯Ò ≥∞≠Î ÏÂÏÎÈ ¨·Â¯˜‰ È˘ ÌÂÈ· Á˙ÙÈÈ˘ ¨Ï·ÈËÒÙ‰ ˙ÂÏÚÓ· ÌÈÓÁ˙Ó ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ ÏÚ ÂÒ¯Ù˙È˘ ¨ÌÈȯËÓ˜„

˙ÂÈÓψ‰ Ï˘ ‰Î¯Ú˙ ‰Á˙Ù ‰È¯‰· ˙È¯ÈÚ‰ ‰È¯Ï‚· ÌÈÈÏ‚¯Â ÌÈÈ„È ˙ÂÙη ˙˜ÒÂÚ‰ ¨ÔÈÈÏ˘ ÈÙ‚Â ÛÁ˘ „¯Â

ÌÈÈÁ‰¢ ˯҉ ÌÈ„¯Â ¯Ùη Ô¯˜Â‰ Ú·˘‰ ˯҉ Ô¯˜Â‰ ˙¯ÁÓÏ ¨¢„Á‡ ÌÂÈ· ¯ÁÓ ¨ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ Ò¢˙Ó· ¢‰ÈÓψ‰¢ Ô¯·Ú ı·Ș· ¢‰ÈÓψ‰¢ Ô¯˜Â˙ ®È˘È˘© Ɖȯ‰ „ÈÏ˘ „¢ÂÚ ¨È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ˙ÂÈ¢¯ ÏÂ΢‡ Ï¢ÎÓ ˙ÂÓ„˜ÂÓ‰ ˙Â¯˜‰‰ ÈÎ ¯ÒÓ ¨Ï‡ÈÂÓ ˜È¯‡ Û˘ÁÈ‰Ï ¯˙ÂÈ ·¯ ω˜Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰˘Ú˘ È˙ÂÎȇ‰ ȯËÓ˜„‰ ÚÂÏÂ˜Ï ‰È¯Ùȯى ˙‡ ˜ÊÁÓ Ú¯ȇ‰¢ Æχ¯˘È· ÔÂÂ‚Ó Æ˯ٷ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰ ˙‡Â ÏÏη ‰Ó· ÌÈ˙Â ‰˘‰ ‚ˆÂÈ˘ ÌÈ˯҉ ÌÈÓ¯Ê ÔÂÂ‚Ó ˙‚ˆÈÈÓ˘ ¨˙È˙ÂÎȇ ˙·¯˙Ï ¯Ó‡ ¨¢¯Âʇ‰ È·˘Â˙ ˙ÁÂÂ¯Ï ÂÏ˘ ‰¯·Á· ∫¯Â„· ‰ÈÏ‚ ¨·È·‡≠˜Â„ ˙ÈÏ¢ÎÓ ÆχÈÂÓ ÈÙÂ˙È˘ ˙‡ ‰˘‰ ·ÈÁ¯Ó Ï·ÈËÒÙ‰¢ È‡Â ¨ÏÂ΢‡‰ ˙ÂÈ¢¯ ¯‡˘Ï Ì‚ ‰ÏÂÚÙ‰ Ôȯ˜‰Ï ÂÏ ‰˙È˘ ˙ÂÎʉ ÏÚ ‰ÁÓ˘ ˜ÏÁÎ ¨˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ¢¯· Ì‚ ˙ÂÎȇ ÈË¯Ò Æ¢˙ÂÏÚÓ· ͯÚ‰ Ï·ÈËÒÙ‰Ó

˙

ÂÎÊÈ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰ È·˘Â ÌÈÓÈ ‰Ú·¯‡Ï ˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ· ¨È˙ÂÎȇ Èχ¯˘È ÚÂϘ Ï˘ ÚÂÏÂ˜Ï Ï·ÈËÒÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÆÈ˘ÈÏ˘‰ ÏÈÏ‚ ·È·‡≠˜„ ¨È¯ËÓ˜„ ¨‡ÁÈ˘¯˙ ˙ÂÏÚÓ· ͯÚÈÈ˘ ¨Ï·ÈËÒÙ‰ ∫ÌÈÓÁ˙Ó ‰˘ÂÏ˘· ÌÈË¯Ò ≥∞≠Î ÏÂÏÎÈ Ò¢˙Ó ¨‰Ó·‰ ˙ÂӇ ˙·¯˙Ï ÏÎȉ‰ ˘¢Ú ‰È¯Ï‚ ˙ÂÈÂÓ‡ ÊίÓ ү‚ È˘ ÌÂÈ· Á˙ÙÈÈ Ï·ÈËÒÙ‰ Ư¯·≠¯ËÙ‡ Æ≤Ʊ≤ ¨È˘È˘ ÌÂÈ· ÏÚÈÈ ¨≤∏Ʊ± ¨‡·‰ ÌÚ ˘‚ÙÈ‰Ï ÌÈÙˆ‰ ÂÏÎÂÈ ˙Â¯˜‰‰ „ˆÏ ÆÏ·ÈËÒÙ‰ ÈË¯Ò Ï˘ ÌȯˆÂÈ ÌÈ˜Á˘ ÌÈ„ÏÈÏ ˙‡„Ò Ì‚ ÂÓÈȘ˙È ÛÒÂ· ƉÁÙ˘Ó‰ ÏÎÏ ÌÈÚÙÂÓ ˙ÈȯÈÚ ¨È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ˙ÂÈ¢¯ ÏÂ΢‡ Ï·ÈËÒÙ‰ ˙ω‰Â ‡ÁÈ˘¯˙≠˙ÂÏÚÓ ˙Â¯˜‰ ˘ÂÏ˘ ‰˘‰ ÌÈÈ˜Ï ÂËÈÏÁ‰ „·ÏÓ ¨¯Âʇ· Ï·ÈËÒÙ‰ È˯ÒÏ ˙ÂÓ„˜ÂÓ Ô¢‡¯ ÌÂÈ· Æ˙ÂÏÚÓ· ÂÓÈȘ˙È˘ Âχ

ÌÈÈȯ‰‰ ˙‡ ˘‚Ù Ìȯه˘Î ‰ÓÈ˘¯Ó ˙ÂÂÓ˙ ˙‚ˆÓ ‰Á˙Ù ¯·Ú˘ È˘È˘ ÌÂÈ· ˙‡Ó ¢‰Ï¯„ÈÒ¢ ‰¯Ù‡‰Ó ¨ÌÈÈȯ‰‰ ¯Óʉ ˙¯Â·Á ˙¯Â·Á ‰Ù˙˙˘‰ ‰· ¨ÈÈÒ¯ ¨‰È¯‰· ˙·¯˙‰ ÏÎȉ· ·¯Ú‰ Ï˘ È˘‰ ȈÁ· ƯÓʉ ÌÚ ¨‰Ï˘ ±±≠‰ ‰ÂÚ‰ ˙‡ ¨¯ÈÓ˘ Ìȯه ¯Óʉ Á¯‡˙‰ ÔÈ· ÏÏ΢ ¨˘„Á ÚÙÂÓ ˙ÈÂˆÓ ‰ÚÙ‰ Ô˙˘ Ìȇ˜ÈÒÂÓÏ ‰ÂÂÁÓ ¯‡˘‰ ‰ÏÏΠ¨ÈˆÁ ‰Ú˘Î ‰Î¯‡˘ ¨·Âχȯ·‚ ȘÈÓ ¯Ëί ÈÂÈ ÂÏÂÒ‰ ÈÓÂ·Ï‡Ó ÌÈ¯È˘ ÌÈÓÈ· ˙„ω ÌÂÈ ÌÈ‚‚ÂÁ‰ ‰· ¨˙¯ÂÂÎ ˙˜‰ÏÓ ÂÏ˘ ¨Ï¢Ê ȇ· ÈÒÂÈÏ ¨Âχ ¨È˘‰ ·¯Ú· Ư·Á ‰È‰ ·Ëȯ ˙ȯ„ ∫ÌÂÏȈ ÚÙÂÓ· ¯ÈÓ˘ Ìȯه ÌÈ˘ ˘ÓÁ ‡ÏÓ ‰˘‰˘ ˙¯Óʉ Á¯‡˙˙ ¨¯‡ÂÈ· ≤∞≠· ͯÚÈÈ˘ ˙„ω ÌÂÈ ‚‚ÂÁ ‰È‰ ‡Â‰ Û‡˘Â ¨Â˙ÂÓÏ Æ¯ÈÙ‡ ˙È¯ ‰Á˙Ù ·¯Ú‰ ˙‡ ÆÈÁ ‰È‰ ̇ ¨Âχ ÌÈÓÈ· „ÈÈÊ Ï‚

‰ÓψӉ¢ Æ˙˜˙¯Ó ‰Á˙Ù ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÓÈ· ÏÈÈËÏ È˙‡ ‰‡ÈˆÂÓ ˙ È   ¯ È Ú ‰ ‰ È ¯ Ï ‚· ı¯‡· ÌÈ¢ ˙ÂÓ˜ӷ ‰È¯‰· ÌÈÓ‰ Ï„‚Ó·˘ È˙Èȉ ‡Ï ̉Èχ ¨ÌÏÂÚ·Â ˙Á˙ ¨‰˘„Á ‰Î¯Ú˙ ‰˘È‚ÙÓ ¨‰È„ÚÏ· ‰ÚÈ‚Ó ÌÈ‚ˆÂÓ ‰· ¨¢˙ÂÙ΢ Ì˘‰ ÌÏÂÚÏ˘ ÌÈ˘‡ ÌÚ È˙‡ ÌÈÈ„È ˙ÂÙÎ ÈÓÂÏȈ ˙˘‚ÂÙ È˙Èȉ ‡Ï ÏÎ ¨ÂÓÏȈ Ô˙‡ ¨ÌÈÈÏ‚¯Â Æ˙¯Ó‡ ‡È‰ ¨¢‰È„ÚÏ· ˙ÂÈÓ‡‰ ¨„¯Ù· ˙Á‡ ˙ÂÏÏÂÎ ‰È˙Â„Â·Ú ÆÛÁ˘ „¯Â ÔÈÈÏ˘ ÈÙ‚ ˙ÂÓ˜ÓÓ ÌÈÈ„È ÈÓÂÏȈ ‰¯·Ú ‰˙„ÏÈ˘ ¨ÔÈÈÏ˘ ÌÈȄȉ¢ Æı¯‡· ÌÈ¢ ‰„ÓÏ ¨‰ÙÈÁ· ‰ÈÏÚ ¯ÂÙÈÒ ¯ÙÒÏ ˙ÂÏÂÎÈ Ô„·Ï ÔÂÎÈ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÂÏȈ ‰¯È·ÒÓ ‡È‰ ¨¢ÌÏ˘ ‰„ÓÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨Â¢ˆÈ ‰Î˘Ó ÍÎ ÏÎ ÚÂ„Ó ÚÒÓ ‰Î¯Ú ‰È‚ÂÏÂÒ˜ÏÙ¯ ˙‡ ÆÌÈÈ„È ÌÏˆÏ ‰˙„ÏÈ ¯Á˘Ó Æ„‰· ÔÈÈÏ˘ ÈÙ‚ Ï˘ ˙¯Ȉȉ ˙Á‡ ·ÈËȉ Âʉ ˙ÂÓÏ˘‰ ÌÈÈ„È ˙ÂÙÎÏ ‰Î˘Ó ‡È‰ ¨‰‡„‰Â· Ô˙Â‰È ¨‰Î¯Ú˙‰ ¯ˆÂ‡ ‚Ȉ‰Ï ˙ÂÙÎ Ô˙Â‡Ó ·È‰ Â„Â‰Ï ÚÒӉ ¨ÌÈÈÏ‚¯Â ÈÙ· ¯˘ÎÂÓ ÔӇ ˙ÂÓ‡Ï ‰¯ÂÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÓ‡ ˙¯ÈˆÈ ¨ÈÙ‚ Ï˘ ‰ÎÂÂÈ˙· ¨ÌÈÈ„È ‰Î¯Ú˙· ڈȷ˘ ˙¯ˆÂ‡‰ ˙„Â·Ú ÆÂÓˆÚ ‰ÙÈÁ· ÏÁ‰˘ ÏÂÏÒÓ‰ ˙„ÏÂ˙ Æڷˉ Ï˘ ‰‡ÏÙÂÓ ˙Á‡ ˙ÂÓÏ˘ ÌÈÓ‰ Ï„‚Ó· ‰¯ˆÈ ∫¯Â¯·Â ·Â˘Á ¯ÒÓ ‰ÂÂ‰Ó Â„Â‰· ÌÈÈ˙҉ ÔÈÁ·‰Ï ‰˘˜˙Ó ‰· ¯˜·Ó‰˘ ¨‰ÊÎ ÔÙ‡· ¨¯ÂÚ‰ Ú·ˆ· ‰Á·‡ ‡ÏÏ ¨„Á‡ ÂÏÂÎ Æ˙Â¢ ˙ÂÈÓ‡ È˙˘· ԇΠ¯·Â„Ó ÌˆÚ·˘ ÆÚˆ˜Ó‰Â ‰„Èω ÌÂ˜Ó Â¯˜È· ‰ÁÈ˙Ù‰ „ÓÚÓ· ¨ÈÏ·ÓÈÒ ÔÙ‡· ‰‡ˆÓ ¨ÛÁ˘ „¯Â ¨‰Î¯Ú˙· ‰ÈÈ˘‰ Úψ‰ ¨‰È¯‰Ó ˙ÂÈÁ‡ È˙˘ Ì‚ ‰Î¯Ú˙· Ô·˙‰Ï ‰Ï ÚÈÈÒÓ‰ ¯ÊÚ ÈÏÎ ‰Óψӷ ÂÚÈÙ‰ ‰Î¯Ú˙‰ ˙ÁÈ˙Ù· Æ˙Â‰Ê ˙ÂÓ‡˙ ˙¯ˆÂÈ ‡È‰ ‰˙ÓÏˆÓ Í¯„ ÆÌÏÂÚ‰ ÏÚ ÊÎ¯Ó¢Ó ‰‡„‰Â· ÏÈ‚Â ÔȯÓʯ ˙È‚Á ‚Âʉ ˙ÂÓÂ˜Ó Ï‡ ˙Â˙Ï„ ˙Á˙ÂÙ ˙¯Â˘˜˙ ÍΠ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ‰È‚ ÈÚ˘· ¢ÏÈÏ‚· ÏÈÏÁ ‰˘Î¯ ÌÂÏȈ· ÈÒÈÒ·‰ ڄȉ ˙‡ ÆÌÈ˘‡Â ˙ÂÓÏ˘ ÍÂ˙· ˙ÂÓÏ˘ ‰Î¯Ú˙· Â‡ˆÓ ÌÂÏÈˆÏ ‰˘¯„Ó· ‰È„ÂÓÈÏ ˙¯‚ÒÓ· ¨˙ÂÓÏ˘ ¯ˆÈ˘ ˙ÂÈÓ‡ ∫˙ÂÓÏ˘ ÍÂ˙· ‰˙ÏÈ‚ Â˙‡ ·¯‰ ÔÈÈÚ‰ ÆÈÙ¯‚‡Ȃ ˙ÂÓÏ˘ ¯ˆÈ˘ ÌÈ‚ ¨˙ÂÓÏ˘ ¯ˆÈ˘ ¯ˆÂ‡ ·È·Ò ˙ÂÈ¢Á¯˙‰Â ˙ÂÈ·¯˙ ¨ÌÈ˘‡· ‰Î¯Ú˙‰ Æ˙ÂÓÏ˘ ÂÈ‚Ù‰˘ ˙¯˜·Ó ˙‡ ‰Ïˆ‡ ÁÈÓˆ‰ ¨ÌÈÁÏÂÙ ÌÈÒ˜Ë ∫‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ÂÚ˘ Ʊ∑Ʊ≤ „Ú ‰È¯Ï‚· ‚ˆÂ˙ ÌÂÏȈ ÏÏη ·ÂÁ¯ ÌÂÏȈ· ˙˜ÓÚ˙‰‰ ÔÈ· Ì‚ ߉ ߂© ±≥∫∞∞≠π∫∞∞ ¨ß‰≠߇ ‰·¯ ˙ÂÈÂÚ·ˆ ·È‰ Âχ Æ˯ٷ ÌÈ˘‡ Ʊ¥∫∞∞≠±∞∫∞∞ ÔÈ· ˙·˘ ¨®±∏∫∞∞≠±∂∫∞∞ ˙ÈÓÈ„ ‰Èˆ˜¯Ëȇ Ï˘ ‰„ÏÂ˙ ‰Â‰Ӊ

‫תרבות‬

26 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11


‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫מבטחדש ‪27‬‬


‫מבטחדש ‪28‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫רי‪Ø‬מקס‬

‫מוכר או קונה נכס‪ ø‬רימקס חלוצים‬ ‫אודותינו‬

‫נכסים בנהריה‬

‫נכסים‬ ‫בעכו‬

‫נכסים‬ ‫במעלות‬ ‫המלצות‬

‫נכסים‬ ‫בכפר ורדים‬ ‫שירותים‬

‫נכסים‬ ‫בשלומית‪Ø‬שלומי‬ ‫דרושים‬

‫רי‪Ø‬מקס הינה רשת תיווך בינלאומית בעלת וותק של עשרות שנים ועוצמה של מותג≠על‬

‫הצטרפו להצלחה‬ ‫מרסלו≠זכיין‬ ‫∑‪∞µ¥≠∂π∏ππ±‬‬

‫מיכל‪Æ‬ק≠זכיינית‬ ‫∂‪∞µ¥≠∂µ∑µµπ‬‬

‫אירנה≠מ‪Æ‬משרד‬ ‫‪∞µ∞≠∏¥∑π≤≤±‬‬

‫רן≠נהריה‬ ‫∑‪∞µ¥≠≥±±∞∏±‬‬

‫קורין≠נהריה‬ ‫‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫גידי≠נהריה‬ ‫∞∂∂‪∞µ¥≠∂±π¥‬‬

‫כרמית≠נהריה‬ ‫‪∞µ¥≠≤≥≥≤≥¥µ‬‬

‫פרח≠נהריה‬ ‫‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬

‫סוניה≠נהריה‬ ‫∂∏∞≥≤∂‪∞µ≤≠¥‬‬

‫אנה≠נהריה‬ ‫≤‪∞µ∞≠≥∞≤∞¥µ‬‬

‫איגור≠נהריה‬ ‫‪∞µ∞≠∏∂≥µπ±π‬‬

‫רחלי≠נהריה‬ ‫‪∞µ∞≠≥¥π≤∑≤µ‬‬

‫בקפלן‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫במרכז העיר‬ ‫דירת ≥ חדרים‬ ‫קומה א‘¨‬ ‫כל הקודם זוכה‪°‬‬ ‫בבל‬

‫עדיות‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬ ‫מרווחת¨ קומה ג‘¨‬ ‫מושקעת עם‬ ‫מרפסת‪°‬‬

‫בזמיר‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫דירת ≥ חדרים‬ ‫במרכז העיר‬ ‫מסודרת מאוד‪Æ‬‬ ‫קומה ראשונה‬ ‫בבל‬

‫עדיות‬

‫גידי ∞∂∂‪∞µ¥≠∂±π¥‬‬ ‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬ ‫‪ µ‬חד‪ ±π∞ ¨ß‬מ‪¢‬ר בנוי‬ ‫על מגרש ∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר¨‬ ‫בית חדש מפרט‬ ‫גבוה כדאי לראות‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫באשרת‬

‫בית ´ עסק‬ ‫תיירות פעיל‬ ‫פוטנציאל‬ ‫להכנסה גבוהה¨‬ ‫מעולה להשקעה‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬

‫רחלי ‪∞µ∞≠≥¥π≤∑≤µ‬‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫במצובה‬

‫לאוניד ∞‪∞µ≤≠∂≤∂∞¥π‬‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בבלפור‬

‫במעלות‬

‫במצובה‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫וילה פרטית‬ ‫∂ חדרים‬ ‫נוף פתוח‬ ‫לשמורת טבע‪°‬‬

‫במעלות‬

‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫∑ חד‪≤∏∞Ø¥∂µ ¨ß‬‬ ‫מ‪¢‬ר¨ אפשרות‬ ‫ליח‪ ß‬דיור נפרדת¨‬ ‫מושקעת מאד¨‬ ‫כדאי לראות‪°‬‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בנווה זיו‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫∂ חד‪¥∞∞Ø∑∞∞ ¨ß‬‬ ‫מ‪¢‬ר¨ וילה‬ ‫מהממת¨‬ ‫מושקעת מאד¨‬ ‫כדאי לראות‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬ ‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫בזמיר‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫יפהפייה עם‬ ‫מרפסת בבניין‬ ‫חדש‪°‬‬

‫דירת ‪ µ‬חד‪ß‬‬ ‫מושקע ∂‪±∂µØπµ‬‬ ‫מ‪¢‬ר ´ אפשרות‬ ‫ל≠≤ צימרים‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬ ‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫בבל‬

‫גידי ∞∂∂‪∞µ¥≠∂±π¥‬‬ ‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫בזמיר‬

‫מיטל ≥‪∞µ≤≠≤¥∞≥∞µ‬‬ ‫עדיות‬

‫בזמיר‬

‫במנות‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬ ‫מקסימה‪ °‬ק“א¨‬ ‫עם מרפסת‬

‫∞∞≤ מטר מהים‬ ‫דירה ‪ µ‬חדרים‬ ‫ענקית‪°°°‬‬

‫בהרחבה שלב ב‪ß‬‬ ‫מגרש אטרקטיבי‬ ‫∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר במיקום‬ ‫מעולה‪°°°‬‬

‫‪ µ‬חד‪≤¥∞Ø∂≤µ ¨ß‬‬ ‫מ‪¢‬ר¨ מסודרת¨‬ ‫למחפשי שקט‬ ‫ושלווה‪°‬‬

‫בשקד‬

‫לאוניד ∞‪∞µ≤≠∂≤∂∞¥π‬‬

‫גידי ∞∂∂‪∞µ¥≠∂±π¥‬‬ ‫בשומרה‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫וילה ∑ חדרים‬ ‫עם ברכת שחייה‬ ‫אווירה כפרית‪°‬‬

‫דירה יוקרה‬ ‫בבניין מפואר‬ ‫‪ ¥‬חד‘ מעוצבת‬ ‫ברמה גבוהה‪°‬‬

‫דירת ≥ חד‘‬ ‫מערבית¨‬ ‫פינתית¨ מסודר¨‬ ‫רכישה‪±‬השכרה‬

‫בעבדון‬

‫בבל‬

‫לאוניד ∞‪∞µ≤≠∂≤∂∞¥π‬‬ ‫בויצמן‬

‫אנה ≤‪∞µ∞≠≥∞≤∞¥µ‬‬

‫רחלי ‪∞µ∞≠≥¥π≤∑≤µ‬‬ ‫עדיות‬

‫באיריס‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫דו≠משפחתי‬ ‫∂ חדרים‬ ‫קרוב לים‪°‬‬ ‫בדרום העיר‬

‫דירת ‪ ≥Ƶ‬חדרים‬ ‫עם מרפסת‬ ‫מעוצבת¨‬ ‫נוף פסטורלי‪°‬‬

‫בנווה רבין¨‬ ‫דירת ≥ חדרים‬ ‫עם נוף מדהים‪°‬‬

‫לאוניד ∞‪∞µ≤≠∂≤∂∞¥π‬‬

‫באשרת‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫רחלי ‪∞µ∞≠≥¥π≤∑≤µ‬‬ ‫בשלומית‬

‫בסיגלית‬

‫אנה ≤‪∞µ∞≠≥∞≤∞¥µ‬‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫מרווחת מאוד¨‬ ‫מערבית קומה‬ ‫חמישית‬

‫רחלי ‪∞µ∞≠≥¥π≤∑≤µ‬‬

‫בשקד‬

‫בזמיר‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫דירת ≥ חד‘‬ ‫קומה רביעית¨‬ ‫מסודרת ומושקעת¨‬ ‫נוף לים‪°‬‬

‫מרסלו ∑‪∞µ¥≠∂π∏ππ±‬‬

‫דירת ‪ µ‬חדרים‬ ‫בקומה ∑ מערבית‬ ‫ומרווחת מאוד‪°‬‬

‫בשלומי‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫פנטהאוז‬ ‫מהמם ‪ ¥‬חד‪´ ß‬‬ ‫מרפסת¨ ∞∂ מ‪¢‬ר‬

‫אנה ≤‪∞µ∞≠≥∞≤∞¥µ‬‬

‫למשרדנו בנהריה¨ עכו וגליל מערבי‪°‬‬

‫אנה ≤‪∞µ∞≠≥∞≤∞¥µ‬‬

‫אנה ≤‪∞µ∞≠≥∞≤∞¥µ‬‬ ‫בשקד‬

‫דרושים‬ ‫סוכנים‪Ø‬ות‬

‫דו≠משפחתית‬ ‫∂ חד‘ מושקעת‬ ‫ומסודרת¨ מחיר‬ ‫אטרקטיבי‪°°°‬‬

‫דירת ≥ חדרים‬ ‫מסודרת ברחוב‬ ‫שקט קרוב לים‪°‬‬

‫אנה ≤‪∞µ∞≠≥∞≤∞¥µ‬‬ ‫בשקד‬

‫בשקד‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫∂‪∞µ¥≠∂µ∑µµπ‬‬

‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫דומ‪¢‬ש ∂ חד‪ß‬‬ ‫∞≤‪ ±‬מ‪¢‬ר‬ ‫´ גינה ‪ ±≥¥‬מ‪¢‬ר¨‬ ‫≤ מפלסים¨‬ ‫כדאי לראות‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬ ‫בויצמן‬

‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫דירת ‪ ¥Æµ‬חד‪ß‬‬ ‫מערבית¨ ק‪¢‬ב¨‬ ‫מיקום מעולה¨‬ ‫פנוייה מיידית‪°‬‬

‫רן ∑‪∞µ¥≠≥±±∞∏±‬‬

‫משרדים ראשיים∫ הרצל ∂‪ ¥‬נהריה ‪ ¨∞¥≠π∞∞±µ¥±‬פקס∫ ≥‪www.remax-israel.com/pioneers ¨∞¥≠π∞∞±µ¥‬‬


‫מבטחדש ‪29‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫עברית ‪English Ø‬‬

‫עם הצלחה לא מתווכחים‪°‬‬ ‫התיישבות‬ ‫כפרית‬

‫ניהול‬ ‫פרוייקטים‬

‫מחלקה‬ ‫עסקית‪Ø‬מסחרית‬

‫חדשות ברימקס‬

‫קורס הכנה‬ ‫למבחן המתווכים‬

‫החל מ≠ ‪¥Æ±≤Ʊ±‬‬

‫ביה‪¢‬ס‬ ‫לנדל‪¢‬ן‬

‫דני∫ ‪∞µ¥≠≤¥∑±∑∏µ‬‬

‫צור קשר‬ ‫במשרדנו ‪ ±∑µ‬נכסים בבלעדיות‪°‬‬ ‫בתחום הנדל‪¢‬ן ≠ כי אף אחד לא מוכר יותר נדל‪¢‬ן מרי‪Ø‬מקס‬

‫בית פתוח‬ ‫‪≤µÆ±±Æ≤∞±±‬‬

‫ביום שישי ∞≥∫≤‪±∞∫≥∞≠±‬‬ ‫בב‬

‫לעדיות‬

‫בהרצל‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫מושקעת¨‬ ‫לובי מפואר‬ ‫´ ≤ מעליות‪Æ‬‬ ‫כדאית‪°°°‬‬

‫מיכל‪Æ‬ס≠כפר ורדים‬

‫גידי ∞∂∂‪∞µ¥≠∂±π¥‬‬ ‫בגולומב‬

‫≥‪∞µ∞≠∑≥∞¥∞µ‬‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬ ‫מסודרת ויפה‬ ‫קומה א‘¨‬ ‫מערבית‬ ‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בבל‬

‫שלי ∏∑‪∞µ¥≠∏±∏µπ‬‬ ‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫‪ µ‬חד‪ ±¥∞ ¨ß‬מ‪¢‬ר¨ מגרש ≤‪µ±‬‬ ‫מ‪¢‬ר¨ מפלס אחד¨ בית‬ ‫מסודר¨ גינה מטופחת‪Æ‬‬ ‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬

‫בויצמן‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בהרצל‬

‫בעין יעקב‬ ‫בהתיישבות כפרית‬

‫∑ חד‪ ±∏∏ ¨ß‬מ‪¢‬ר¨‬ ‫מגרש ∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר¨ מפלס‬ ‫מגורים ´ יחידת דיור‪Æ‬‬

‫אנה ≤‪∞µ∞≠≥∞≤∞¥µ‬‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בעמידר‬

‫דירת ‪ µ‬חדרים‬ ‫קומה קרקע‬ ‫גדולה מאוד‬

‫פרח ‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בשי עגנון‬

‫עמלת‬

‫בהרצל‬

‫פרח ‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬ ‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫במרכז‬

‫דירת ≥ חדרים‬ ‫טובות למשקיעים‪°‬‬ ‫מפתחות במשרד‬

‫בעין יעקב‬ ‫בהתיישבות כפרית‬

‫פרח ‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬

‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫‪ ¥Æµ‬חד‪ ±±∞ ¨ß‬מ‪¢‬ר ´ גינה ∞∂‪±‬‬ ‫מ‪¢‬ר¨ בית מושקע¨ נוף עוצר‬ ‫נשימה באזור מבוקש‪Æ‬‬ ‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬

‫אחוזת נורדאו‬

‫קוטג'ים ‪ 5‬חדרים מפוארים‬ ‫ללא‬

‫עמלת‬

‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫מעלות‬ ‫בגבעת הזיתים‬

‫הבוסתן הספרדי‬

‫חדש‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫מרווחת¨ מסודרת‬ ‫מפתחות במשרד‬

‫ויצמן‬

‫תיווך‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫ברמז‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬

‫בית אלונים‬

‫רן‬ ‫∑‪∞µ¥≠≥±±∞∏±‬‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫∏ חד‪ ≤≤∞ ¨ß‬מ‪¢‬ר¨ מגרש ∞∑∏‬ ‫מ‪¢‬ר¨ מפלס מגורים ´ יחידת‬ ‫דיור¨ אפשרות לצימרים‪Æ‬‬

‫‪ 4‬וילות בלבד‪ .‬שיא האיכות והפאר‪.‬כל הקודם זוכה!‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫∞∞≥ מ‪¢‬ר‬ ‫∑ חדרים¨‬ ‫זקוק לשיפוץ‬ ‫עם נוף לים‪°‬‬

‫פרח ‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬

‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫ללא‬

‫דירת ≥ חדרים כ≠∏∑ מ‪¢‬ר‬ ‫מסודרת ויפה‪°‬‬

‫בעמידר‬

‫דופלקס‬ ‫‪ µ‬חדרים במקום‬ ‫מרכזי ביותר‪°‬‬

‫סוניה ∂∏∞≥≤∂‪∞µ≤≠¥‬‬

‫פרוייקט‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בארלוזורוב‬

‫פרח ‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬ ‫בב‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫מרווחת‬ ‫קומה ≤ עם‬ ‫מעלית‪°‬‬ ‫לעדיו‬

‫≤≥‪∞µ∞≠πµ±≥±‬‬

‫בית קרקע‬ ‫חדש¨ גדול ויפה‪Æ‬‬ ‫גם ל≠≤‬ ‫משפחות‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫ארז ‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬ ‫בבל‬ ‫עדיות‬

‫בצפון נהריה‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫מסודרת ויפה‬ ‫´ גינה‪°‬‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫בקומה ‪ µ‬עם‬ ‫מעלית¨ מסודרת‬ ‫ויפה‪°°°‬‬

‫שלד איכותי‬ ‫∂ חד‘ ´ יח‘ דיור‬ ‫≥ חד‘¨ צופה‬ ‫לים‪°‬‬

‫בשז“ר‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫פרח ‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬ ‫עדיות‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫אריה≠ניהול פרוייקטים‬

‫מיטל≠נהריה‬ ‫≥‪∞µ≤≠≤¥∞≥∞µ‬‬

‫בהגנה‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫דופלקס ‪ µ‬חדרים‬ ‫עם מרפסת¨‬ ‫מערבית¨ גדולה‪°‬‬

‫פרח ‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬

‫ארז≠מעלות‬ ‫‪∞µ∞≠µµ¥∞µ≥µ‬‬

‫דו≠משפחתי‬ ‫מדהים ∞∞≥ מ‪¢‬ר‬ ‫בנוי ´ יח‪ ß‬דיור¨‬ ‫קרוב לים‪°‬‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫דירת ‪ µ‬חדרים‬ ‫ענקית¨ קומה ב‘¨‬ ‫במקום מעולה‪°‬‬

‫גיתה‬ ‫בהתיישבות כפרית‬

‫בבל‬

‫דירת ≥ חד‘¨‬ ‫קומה א‘¨ בבניין‬ ‫מטופח¨ מיקום‬ ‫מעולה‪°°°‬‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫לאוניד≠שלומי‬ ‫∞‪∞µ≤≠∂≤∂∞¥π‬‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬ ‫עדיות‬

‫בבורוכוב‬

‫שפירא‬

‫אלון≠עכו‬ ‫≥≥‪∞µ¥≠¥≤π∞µ‬‬

‫קו ראשון לים‬ ‫∞∞≤ מ“ר בבניין‬ ‫חדש‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫קומה ≤¨ משופצת‬ ‫קומפלט בטוב‬ ‫טעם‪°‬‬

‫בעבדון‬

‫בעלייה‬

‫דירה בקומת א‘¨‬ ‫מסודרת ויפה‬ ‫עם מעלית‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫באחד העם‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫רן ∑‪∞µ¥≠≥±±∞∏±‬‬

‫בוולפסון‬

‫שלי≠מעלות‬ ‫∏∑‪∞µ¥≠∏±∏µπ‬‬

‫ורדה≠מעלות‬ ‫‪∞µ≤≠µ∏¥∏≤µ±‬‬

‫דירת ≤ חדרים¨‬ ‫קומה שנייה¨‬ ‫סופרים גלים‪°‬‬

‫פנטהאוז חדש‬ ‫‪ µ‬חד‘ מערבי‪Æ‬‬ ‫הכי יפה‬ ‫בנהריה‪°‬‬ ‫בוולפסון‬

‫דני≠עכו‬ ‫‪∞µ¥≠≤¥∑±∑∏µ‬‬

‫המקום שלך‪°‬‬

‫יסמין≠עכו‬ ‫‪∞µ≤≠∑∑≥±∑≥π‬‬

‫קרין≠עכו‬ ‫≥∏∏‪∞µ≤≠∂¥≤π‬‬

‫אבי≠מחלקה עסקית‬ ‫≤∑∏≥∂∂‪∞µ¥≠µ‬‬

‫מאור≠עכו‬ ‫≤∂≤∂≤∞≥≠∞‪∞µ‬‬

‫תיווך‬

‫פרוייקטים‬

‫דירות גן‪ ,‬דירות ‪ 45‬חד'‪,‬‬ ‫מיניפנטהאוזים ופנטהאוזים‬

‫חדשים‬ ‫לפרטים‪:‬‬

‫‪∞µ∞≠∏¥∑π≤≤±‬‬ ‫אדריכל‪ :‬יוחנן ברנדס‬

‫אדריכלית‪ :‬זלטה עוז‬

‫חלוצים נהריה¨ עכו והגליל מערבי∫ כפר ורדים¨ מעלות¨ שלומי‪Ø‬שלומית¨ התיישבות כפרית‬


˙È„Â‰È ‰Â‡‚‰ ¨˙È¯ÈÚ ‰‚È‚Á‰ ¨ÊÓ¯ ¨ÔÂÒÏˆÎ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ¨Ï‡¯‰ ˙Ùχ ¨Ì‰Â˘≠Ô·‡ ¨ÔȘ˘ÈÒ‡ ¨¯È‡Ó ‰„Ï‚ ˙·ÈËÁ ÔÈ‚· ¨Ì¢·Ó¯ ¨ÔӈȠÚÈÙ‰ ·¯Ú· ÆÔÂχ ÌÈÈÈ·‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ó ÈϘÈÊÂÓ ·Î¯‰ ÌÈÚ˘ È˘ Ô‚È˘ ¨Ì¢·Ó¯ ۯˈ‰ ̉Èχ ¨ÌÈ˘‚¯Ó χÎÈÓ ¨¯ÙÒ‰ ˙È· ωÓ ÆÔÂÙÂÒ˜Ò· ‰È‚· ¨Ô˘Â˘ Ï ˘ ˙ È ‚ ‚„ Ù ‰ ˙ ˆ Ú Â È ‰ ‰ÁÈ˙Ù· „„Á Ò„Ò¯Ó ‚ÈËÎÈÏ ¯ÙÂÚ ¨¯·Ï‡ Ô¯Ú ˙ÂÙ˙¢‰ ȂȈ ¨„„Á Ò„Ò¯Ó ¨˙ÂÙ˙¢‰ ‰·ÂËÏ ‰ÈȈ ¨¯ÈÚ· ‰ÓÊÂȉ ˙‡ ‰Ïȷ‰˘ ÔÈ·¯ ˘¢Ú ˙ÂÈÂӇ ÌÈÚ„ÓÏ ÈÓÂÁ˙≠·¯‰ È‡¢ ÆÌȯÂӉ ÌÈωÓ‰ Ï˘ ˙ÂÚȉ‰ ˙‡ Ô‰ÈÈ·Â ¨˜¯ÂÈ ÂÈ· ˙ÈÓ‡ÏÈ·‰ ˙¯Á˙Ï ‰ÎÈÓ˙‰ ÏÚ ‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚÏ ‰„ÂÓ ‰„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ¢ÌȉÂχ Ú·ˆ‡¢ ‰Ê¯Î‰ Ì‚ ‰Â‡‚ ÌÚ ˙È¯ÈÚ ‰‚È‚Á ‰˙ȉ ÂÊ ÆÚÂÈ҉ ˙ÂÎÂʉ ˙ÂʯΉ ˙Á‡ ¨Ï˜˘Ó χÈÏ Æ„„Á ‰¯Ó‡ ¨¢˙È„Â‰È ˙Â„Â·Ú ˙‚ˆÂÓ ÔÎ Æ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙¯Á˙·

Ȅ‰ȉ „ÂÓÈω ÌÂÈ¢ ÈÚ¯ȇ ˙¯‚ÒÓ· ‰È¯‰ ˙ÂÙ˙¢ ˙ÓÊÂÈ· ͯÚ˘ ¨¢ÈÏ·ÂÏ‚‰ È˙· ÏÎ ÂÙ˙˙˘‰ · ¨Èʯ߂ ÂÈ ÔÂÙˆ Ú·˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰Á˙Ù ¨‰È¯‰· ¯ÙÒ‰ ˙‚ˆÂÓ‰ ¨˙„·Ú ÌȯÂȈ ˙ίÚ˙ ˙È· ‰È¯‰ ¯ÈÚ‰ ˙„ÏÂ˙Ï Ô‡ÈÊÂÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰ÓÈȘ˙‰ ‰ÁÈ˙Ù‰ ÆÔÓ¯·ÈÏ ˙ÂÙ˙¢‰ ȂȈ ¨ÌÈÓ‡ ¨ÍÂÈÁ È˘‡ ˘‡¯ ˙‚Ȉ Ɖȯ‰ ˙ÈȯÈÚ È‚Èˆ ˙‡ ‰Á·È˘ ¨˜ÈÏÙ˜ÏÂÙ ÏÁ¯ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ ˙‡Â ÌȯÈÚˆ‰ ÌÈÓ‡‰ ‰ÈÈ˘Ú·Â ˙Â¯˘Èη ‰Î¯·˙‰˘ ¨¯ÈÚ· ˜ÈÏÙ˜ÏÂÙ ‰Á·È˘ ÔÎ ÂÓÎ Æ˙Î¯Â·Ó ‰Î ¨Èʯ߂ ÂÈ ÔÂÙˆ ‰È¯‰ ˙ÂÙ˙¢ ˙‡ ˙ίÚÓ ·¯˜· ‰ÓÊÂȉ ˙‡ ‰Ïȷ‰˘ ˙‚ˆÂÓ ‰Î¯Ú˙· Æ˙È¯ÈÚ‰ ÍÂÈÁ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ó ÂÁÏ˘˘ ˙ÂʯΉ ‰ÂÓ˘

‰Î¯Ú˙· ‚Ȉ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì˙‡ Ì‚ ¯Â·Ú ÏÓÒÓ‰ ¨‰Ê‰ ÌÈÈÙ‡‰ ÏΉ ¯·„Ï ‰‰ÈÓΉ ˙‡ ˙ÈÓ‡‰ ‚˘ÂÓ È˙Ï· ËÚÓΉ ¯È„ ÍÎ ¯ÙÒÓ· ˘‚„‰ ¨˙„Ïȉ ˙Ù˜˙· ƉίÚ˙· ˙Â¯ÈˆÈ ¨±±∫≥∞≠· ¨≤∂Ʊ± ¨‰·Â¯˜‰ ˙·˘· ¨¢‰ˆ˜‰¢ ˙Èȯς· ͯÚÈÈ ˙Ȉ·Ș‰ ‰Î¯Ú˙‰ ˙‡¯˘‰· ÌÚ ˘‚ÙÓ ¨Ù¯Ù≠Ì¢·˘¯ Ï˘ ¯·Á ¨¯·Â ȯ‡ ¯¢„ ‚ÂÏÂȈÂÒ‰ ·Ëȯ ˙ȯ„ ∫ÌÂÏȈ ‰È˙¯ȈÈÓ ˙Á‡ „ÈÏ ßÙ¯Ù≠Ì¢·˘¯ Ô¯˘ ‰Èω ÏÚ ÁÁÂ˘È˘ ¨ÌÚÈÁÈ ı·Ș ‰ÒÈΉ ˙ÂÏÚ ÆÌȈ·Ș· ˙Ù˙¢Ӊ ¨„ÁÂ‡Ó ÌÈÈÁ ˙Ú·‚ ı·Ș ˙‡ˆÂÈ ¨Ù¯٠‰ÓÁ ‰ÈÈ˙˘ ÏÏÂÎ ¨Ï˜˘ ≤∞ ‰ȉ ˘‚ÙÓÏ ¨ı·Ș· ‰˙„ÏÈ ˙‡¯˘‰· ÌȯÂȈ ˙ÏÏÂÎ ÔÂÓÈÓÏ ˘„˜ Ôȉ ˙ÂÒΉ‰ ÆϘ „·ÈΠ„Á‡ ÌÈÈÙ‡ ‚ÂÊ ‰È‰ ÌÈ„Ïȉ ÏÎÏ ¯˘‡Î ¨˙ÂÓ‡ ÌÂ„È˜Ï ¢‰ˆ˜‰¢ ˙˙ÂÓÚ ˙ÂÏÂÚÙ ˘Ó˙˘‰Ï ˆχ · ¨ı·Ș‰ Ïη ÆÏÈÏ‚· ‰¯·Á ˙·¯˙ ‚ÂÊ Æ˙Â·Ï ˙ÂÈÙ‚ ÔÂӉ ¨˙¯Â˙·

Ï˘ ¨‰„ÏÈ¢ ‰Î¯Ú˙‰ ˙Áψ‰ ˙·˜Ú· ˙‚ˆÂÓ‰ ¨Ù¯Ù≠Ì¢·˘¯ Ô¯˘ Ï˘ ¢ø˙‡ ÈÓ È¯·Á ÊίӉ ÔÈÓÊÓ ¨‰È¯‰· ‰ˆ˜‰ Êίӷ ¨ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎÓ ‰Â‰·Â ¯·Ú· ÌȈ·Ș ¨‰·Ï ‰ÈÙ‚· ˙»„ÏÈ ˙ÂÓ˙ ÂÈχ ÁÂÏ˘Ï ¯ˆÂÂÈ˙ „ÁÈ· Ưˆ˜ ËÙ˘Ó Û¯Ȉ ÌÚ „ÁÈ ¨Ë¯Ëȇ‰ ˙˘¯· ¢‰Î¯Ú˙¢ ÔÈÚÓ ¨˙Â·Ï ˙ÂÈÙ‚ Ï˘ ÛÒ‡ ˙ÏÏÂΉ ˙‡ ÆÌȈ·Ș· ÌÂ˙‰ ÈÓÈ ˙‡ ˙ÂÏÓÒÓ‰ ∫Ï¢‡Â„‰ ˙·Â˙ÎÏ ÁÂÏ˘Ï Ô˙È ˙ÂÂÓ˙‰ ·Â˘Á ÆtheÆedgeÆcenter@gmailÆcom ®ÌȯÎÂÊ Ì‡© ÌÂÏȈ‰ ˙˘ ¨Ì˘‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ÌÈ˯ÙÏ Æ‰ÂÓ˙‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ‰ÓÎÒ‰‰ ˙‡Â ßÏËÏ ¯˘˜˙‰Ï Ô˙È ÌÈÙÒÂ ÔÂ˙ÈÚ· ÌÒ¯ÂÙ˘ ÈÙÎ Æ∞¥≠ππ≤∂∏±π ≠Ì¢·˘¯ Ï˘ ‰Î¯Ú˙‰ ¨¢˘„Á Ë·Ó¢

‡˙·Ò‰ Ì˘·

¢„ÓÁÂÓ Ì‡¢

ÂÎÚ Ï˘ Ô¯ˇÈ˙Ï Êίӷ ‰˙ÏÚ Ú·˘‰ ̇¢ ¨Ô¯ÚÈ ¯„ÓÒ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰‚ˆ‰‰ Ô¢‡¯‰ ˜¯Ù‰ ‰ȉ ‰‚ˆ‰‰ Æ¢„ÓÁÂÓ ˙·˜ÂÚ ‰· ¨¢È˙·Â‰‡ ÂÎÚ¢ ‰È‚ÂÏȯ˷ ¯˜ÁÓ· ˙ÂȇÂÎÚ ÌÈ˘ ¯Á‡ Ô¯ÚÈ ¨‰˘È˘˜ ÌÚ ‡Â‰ Ô¢‡¯‰ ˜¯Ù‰ ∫ȯ„≠·¯ ‰ÈÈÁÏ ¥∞≠‰ ˙Â˘· ‰˘‡ ÌÚ È˘‰ ÂÎÚ ˙·˘Â˙ ÔÏÂÎ ≠ ‰„ÏÈ ÌÚ Ô¯Á‡‰Â ‰¯ÈˆÈ ‡È‰ ¢„ÓÁÂÓ Ì‡¢ Ɖ˜È˙Ú‰ ÔÂÈ‡È¯Ó ˙·Î¯ÂÓ‰ ˙È˘„Á ˙È˘È‡ ‰˘‡ ÌÚ Ô¯ÚÈ ‰Î¯Ú Â˙‡ ÌÏÂˆÓ ÂÎÚ· ‰ÈÈÁ ˙¯˜ ÏÚ ˙¯ÙÒÓ‰ ˙¯‚Â·Ó ‰„·ډ ÆÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ‰˜È˙Ú‰ ÌÈÙˆ ω˜ ÈÙ· ˙‚ˆÂÓ ˙„ÁÂÈÓ‰ ‡ˆÂÈ ÏÏÁ· ®ÌÈ˘‡ ¥∞ „Ú© ÈÓÈËȇ ÂÎÚ· ˙¯ˆÂȉ Ï˘ È˯ى ‰˙È· ∫ÔÙ„ Á¯‡˙˙ ‰‚ˆ‰‰ ÈÎ Ú„Â Ú·˘‰ Ɖ˜È˙Ú‰ Dancing On The¢ È˙¯˜Âȉ Ï·ÈËÒÙ· ‰˜È˙Ú‰ ÂÎÚ¢ ∫Ô¯ÚÈ ÆÌ„¯ËÒÓ‡· ¢Edge ‰·¯‰ Ô˙‡ ‰‡Â¯ È‡ Æ˙Â˙·Ò· ˙ÚÙÂ˘Ó È·˘Ú ˙¯ÎÂÓ ¨˙˜¯È ˙¯¯Â· ¨˜Â˘· ¨ÂÓÓ ˙‡ˆÂÈ Â‡ „‚ÒÓÏ ˙ÂÒÎ ¨ÔÈÏ·˙ „ÈÓ˙ È‡ ƉËÓÒ‰ ˙ÂÙˆ¯ ˙‡ ˙ÂÙË¢ ˙‡˘Â Ô‰ ‰Ó ÈÏ Â¯ÙÒÈ˘ ˙˜˜Â˙˘Ó ÔÈ· ¨˘‡¯‰ ÈÂÒÈη ÔÙˆÂÓ ‰Ó ¨Ô˙ȇ ˙ÂÙˆÏ Ô˙È Æ¢ÌÈÈ„È· ˙ÂϷȉ ÌÈËÓ˜‰ Êίӷ ¨≤±∫∞∞≠· ¨≤∂Ʊ± ¨˙·˘· ‰‚ˆ‰· ÆÂÎÚ Ï˘ Ô¯ˇÈ˙Ï

‫תרבות‬

30 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

049561370  0544455720 ÒÈÏ‘‚ ‰ÈÈ˘Ú˙Ƈ


‫מבטחדש ‪31‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫רוצים למכור‪ ø‬פונים למומחים‪°‬‬ ‫מ ש ר ד י נ ו ה ח ד ש ה ר צ ל ∏ ≥¨ נ ה ר י ה‬ ‫∞∞∏∞∞∞‪ ∞¥≠π‬משרד רב קווי‬

‫אלי ‪ ˇ ∞µ¥≠≤∞∂µµµµ‬אלינור ‪ ˇ ∞µ¥≠¥∏∑∏π∞π‬יגאל ≥≤∑∏∂∂≤≠≤‪∞µ‬‬

‫טופ נדל‪¢‬ן ≠ צוות לעניין ©ולבניין®‬

‫הערכת נכסים חינם וללא התחייבות‪°°°‬‬

‫כוכב השבועברמז‬

‫בזמירהדגם החדש בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫דירת ≥ חד‘¨ במיקום נפלא בקרבת גן שעשועים‬ ‫והים¨ מטבח חדש ומפואר¨ ג‘קוזי גדול¨‬ ‫אפשריות בנייה נוספות‬

‫לכניסה מיידית מפתחות במשרד!‬ ‫במחיר מדהים של‬

‫העסקה הכי טובה בירוקה‪ °°°‬באחריות‪°°°‬‬

‫דירת ‪ 4‬חד‘‪ ,‬קומה גבוהה שמורה ביותר‪,‬‬ ‫מרפסת צפון מערב‪ ,‬לכיוון הפארק החדש‬

‫∞∞∞¨‪ ¶∂±µ‬בלבד‬

‫∞∞∞¨‪ ¶∏≥µ‬בלבד‪°°°‬‬

‫אין דברים כאלה!!!‪ ,‬מהרו!!! הקודם זוכה!!!‬

‫כוכבי השבוע!‬

‫בשלומיתביסמין‬

‫פנטהאוז מפלס ‪1‬‬

‫קוטג‘ בעין שרה‬

‫קוטג‘ מקסים¨ ‪ ¥‬חד‘¨ חניה מקורה¨‬ ‫בסמטה יוקרתית מהאיריס¨ וילה‬ ‫מפוארת ביותר ‪ µ‬חד‘ ברמת פאר גבוהה מושקע ויפה¨ גינה מטופחת ביותר‬

‫במרכז היוקרתי¨ ‪ µ‬חד‘¨ במפלס‬ ‫אחד¨ מרפסת מערבית¨ נוף לים‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫בטיפול משרדינו‪°‬‬ ‫מיקום נפלא‬

‫פרטים במשרד‬

‫נוף ים מדהים‪°‬‬ ‫∞∞∞¨∞≥‪ ¶π‬בלבד‬

‫חם מהשבוע‪°‬‬

‫בבניין יוקרתי ומטופח‪°‬‬ ‫∞∞∞¨∞∏‪ ¶±¨µ‬בלבד‬

‫עסקת השבוע!!!‬

‫במושב בןעמי‬

‫בבלעדיות בשלומי‬

‫למכירה בבלעדיות‪°‬‬

‫וילה מפוארת¨ ‪ µ‬חד‘¨ במיקום‬ ‫דירת ≥ חד‘¨ בבניין חדיש מטופח¨‬ ‫נפלא ´ ≤ דירות יוקרה המושכרות מעלית¨ חניה¨ ממ“ד¨ מחסן¨ מרפסת‬ ‫שמש¨ דירה מושקעת¨ נוף מדהים‬ ‫נדיר במיוחד‪°‬‬ ‫∞∞∞¨‪ ¶¥πµ‬בלבד‬

‫פרטים במשרד‬

‫חדש בטופ נדל“ן יעוץ וליווי למשכנתאותקונקט פיננסי‪ ,‬בהנהלת אוליבר רוס‬

‫בנורדאו היוקרתי‬

‫ביבנהעמידר‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫להשכרהנכס מסחרי נדיר בויצמןדירה חדשה חדשה!‬ ‫בבלעדיות‬

‫בקרן היסוד ≥≤¨ בניין ≤ קומות‬ ‫בית בודד על מגרש ∞≥≥ מ“ר¨ בנוי מיני פנטהאוז¨ ≥ חד‪ ¨ß‬מעלית¨‬ ‫חניה¨ מחסן¨ מרפסת גג כ≠∞‪ ¥‬מ‪¢‬ר לכל מטרה ´ מגרש חניה ענק¨‬ ‫∞‪ ≤¥‬מ“ר ומחולק ל≠≤ בתים‬ ‫מתאים גם לגן ילדים¨ סוכנות‬ ‫שמור‬ ‫מ‪¢‬ר¨‬ ‫כ≠≤‪±‬‬ ‫נוספת‬ ‫מרפסת‬ ‫´‬ ‫נוספות‬ ‫נפרדים¨ אפשרויות בניה‬ ‫רכב¨ חברות ועוד‪ÆÆÆ‬‬ ‫נדיר במיוחד‪°‬‬ ‫נדיר להשגה‬ ‫שיפוץ לפי דרישת הלקוח‬

‫בבלעדיות‬

‫דופלקס מפואר נוף לים‬

‫דירת גן נדירה‬

‫בבלעדיות‬

‫בקרבת הים¨ ‪ µ‬חד‘¨ מפוארת‬ ‫‪ µ‬חד‪ ¨ß‬ברמת פאר בבניין מטופח ביותר¨ בבניין חדיש ומטופח¨‬ ‫ביותר ´ ≤ מרפסות נוף לכיוון צפון מעלית¨ מחסן¨ חניה¨ ממ“ד¨‬ ‫מרפסת ענקית¨ נוף לים‬ ‫מערב לאוהבי שקיעות וזריחות‬

‫בבלעדיות‬

‫מגרש ברסקו‬

‫בשלומי בנוף הרים‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫נחלה של ‪ ≤¥‬דונם הכוללת בית‬ ‫מפואר ‪ ¥‬חד‘ ∞∏‪ ±‬מ“ר מהמם‬ ‫´ בית קטן¨ ≥ חד‘¨ אפשרויות‬ ‫לצימרים¨ חקלאות¨ תיירות וכו‘‬

‫שכונת העתיד של נהריה‬

‫חנות בעכו למכירה‬

‫בשלומית עסקה נדירה‬

‫‪ ¥‬חד‘¨ מרווחת וגדולה¨‬ ‫מרפסת ענקית¨ ‪≥µ‬‬ ‫מ“ר ´ גינה קטנה‬

‫דו משפחתי¨ ‪ ¥‬חד‪ ¨ß‬על מגרש‬ ‫∞∏‪ µ‬מ“ר¨ אפשרויות בניה‬

‫בבלעדיות‬

‫∞∞∞¨‪ ¶µπµ‬בלבד‬

‫בטיפול משרדינו‪°‬‬

‫פוטנציאל ענק!‬

‫∞∞∞¨‪ ¶∑≤µ‬בלבד‬

‫ביבנה עמידר‬

‫עסקה נהדרת בבלעדיות‬

‫בהרחבה מגרש של חצי‬ ‫דונםניתן בבניין שמור ויפה¨ מעלית¨ ממ“ד¨‬ ‫בהרחבה‬ ‫במיקום הטוב ביותר‬ ‫מרפסת שמש¨ חניה מחסן‬ ‫לבנות עד ∞‪ ≤¥‬מ“ר במפלס אחד‬

‫עסקה נהדרת‬

‫∂ חד‘¨ במרכז השקט והיוקרתי¨ ≤‪ ±µ‬מ“ר בנוי ´ ‪∑µ‬‬ ‫מ“ר מרפסת¨ הכל ענק ובגדול ובמחיר קטן‪ ÆÆÆ‬קטן‪ÆÆÆ‬‬

‫פרטים במשרד!‬

‫בבלעדיות‬

‫∞∞∞¨∞‪ ¶¥¥‬בלבד‬

‫∞∞∞¨∞‪ ¶∏µ‬בלבד‬

‫על מגרש של כ≠∞∞‪ π‬מ“ר וילה במפלס אחד נדירה בגודלה ∞∞≤ מ“ר בנוי‬ ‫ברמת פאר גבוהה ביותר ובנוסף ≤ צימרים מדהימים ∞∞‪ ±‬מ“ר כל אחד ´‬ ‫בריכת שחיה¨ גינה מדהימה שילוב של מגורים והכנסה בטוחה‬

‫פרטים במשרד!‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫∞∞∞¨‪ ¶π∑µ‬בלבד‬ ‫מומלץ ביותר‪°‬‬

‫בשלומיתכמו בשוויץ‬ ‫בבלעדיות‬

‫במורד ההר בניצן¨‬ ‫במדרחוב בן ≠עמי¨ במקום הכי הכי¨ ∏≤‬ ‫קוטג‘ויפה¨ ברח‪ ß‬האלון¨ בית בודד¨ ‪ µ‬חד‪¨ß‬‬ ‫מ“ר ק“ק¨ מושכרת¨ ∞∞∞≥ ש“ח תשואה דו≠משפחתי¨ ‪ µ‬חד‘¨ שמור‬ ‫מושקע ויפה¨ נוף חלומי ומדהים¨‬ ‫צופה לנוף הררי ופסטורלי¨‬ ‫נהדת •‪ °°°π‬אין דברים כאלה‪ °°°°‬המקום הטוב ביותר לגידול‬ ‫ילדים¨ ציוץ ציפורים ושקט¨ פינוי מיידי‬ ‫מושכרת ב≠∞∞‪ ≥µ‬ש“ח לחודש‬

‫במושב יערהעיסקה נהדרת!‬

‫דופלקס ‪ µ‬חדרים¨שמור ביותר¨ ≥ כיווני אוויר ´מרפסת‬ ‫וחניה¨ והדובדבן≠יחידת דיור המושכרת ב≠∞∞∂‪ ±‬ש“ח‬ ‫‪₪985,000‬בלבד‬

‫פנטהאוז נדיר‬

‫בבלעדיות‬

‫∞∞∞¨∞∑∏¶ בלבד‬

‫בקפלן‬

‫פרטים במשרד‪ °‬פרטים במשרד‪ °‬עסקה מדהימה‪ °‬פרטים במשרד‪°‬‬

‫בשלומיברב מימון‬

‫בבלעדיות‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘ חדשה¨ מעלית¨ ממ“ד¨ ‪ ¥‬חד‘ מפלס אחד¨ מרפסת ∞‪ µ‬מ“ר¨‬ ‫צפון מערבית עם נוף ובריזה‬ ‫חניה¨ מחסן¨ מרפסת שמש¨ מחדרי‬ ‫נהדרת¨ מעלית¨ חנייה ומחסן‬ ‫השינה נוף ים חלק¨ עיסקה‬ ‫במחיר מחאת הדיור‬ ‫מצויינת למהירי החלטה‪°‬‬

‫פרטים במשרד‪ ¶∏∂µ¨∞∞∞ °‬בלבד מפתחות במשרד‪ °‬פרטים במשרד‪°‬‬

‫בבוסתן הגליל‬

‫פנטהאוז בשקד‬

‫בבוסתן הגליל היוקרתי‬ ‫וילה בודדת¨ ‪ ¥‬חד‘ על מגרש של ∞∞∑ מ“ר¨ ברמת פאר¨‬ ‫ובנוסף ‪ ¥‬צימרים מפוארים ויוקרתייים עם נוף ים‬

‫פרטים במשרד!‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫מפתחות במשרד‪°‬‬

‫בבלעדיותחם חם!‬ ‫בבלפור‬

‫≥ חד‘ בבניין מטופח¨ מעלית¨ חנייה¨‬ ‫מחסן ממ“ד¨ מרפסת שמש מערבית¨‬ ‫דירה מרווחת ביותר ולא שיגרתית‬

‫פרטים במשרד‬

‫דירת גן מהממת בשלומית!‬ ‫בבלעדיות‬

‫בנווה רבין דירת גן ‪ ¥‬חד‘¨ יפייפיה עם גינה מטופחת‬ ‫ביותר נוף להרים¨ במחיר מצחיק לעסקה‬ ‫‪ ₪725,000‬בלבד‬

‫הקודם זוכה!‬


32 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

‫בגדי מעצבת ומותגי אופנה לנשים‬

ELITE fashion

BLANCO Sexy&Trendy

Î Â Ï Ì Ó Â Ê ÌÈÓ Ï ‰ ˘ ˜ ‰ ˘ Ï ˙ÂÁ‰

· È Â Ì Á Ó È ˘ ±Æ±≤Ʊ± È Ú˘· ±∏∫∞∞ ‰

∞¥≠πµ±∞∂∂∂

‰È¯‰ ¨≤∞ ÔÂ˙Ú‚‰ ‘Á¯


33 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

„Ó ¯ ¯Â Ï ¯Â„Ó ÂÏÈÎ ¨‰Ï Èί ÏÂÏ Ï ˙ ¯Â„Ó ÂÏÈί ˙ÂÏ Â„Ó ¨‰ Èί Â Ï Ï Â ¨‰ ί ÂÏ ˙ Â„Ó ¨‰Ï Èί ¯ ÂÏ ˙ÂÏ¯Â„Ó ¯Â„ÓÏ ˙ÂÏÈ Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ‰ÏÂÏ Ï „Ó Ï Â ¨  Èί ¯ ¯Â Ï ˙Â Ó ¨‰ ÏÈί ÏÂÏ Â„ ˙ÂÏ „Ó ¨‰ÏÏÈί ¯ ‰ÏÂÏ ˙ ¯Â„Ó ˙ÂÏÈί ÂÏÈÎÓ ¨‰Ï Èί ¯Â„ÏÂÏ ˙ ¯Â„Ó ¨‰ÂÏÈί Ï ˙ Â Â Â Ï ¯ ˙ Ó ¨ Èί ÂÏ ¨‰Ï Ó ¨‰ÏÂÈί ¯Â„ÏÂÏ ˙ÂÏ¯Â„Ó ¨‰ ÂÏÈί ¨‰ÏÂÏ ˙ „Ó ˙ÂÏÈί ¨‰ÏÂÏ Î¯ ¯Â„ ÂÏ ˙ÂÏ „Ó ¨‰Ï Ó Â Ó „ ˙ ¯ „ ¯Â„ Â Ï Â ‰ È Â ¨ Ó ¯ ¯ Ï Ï ¯Â„Ó Ï Î¯ ¯Â ¯ ¯¯ ¯Â„Ó ÂÏÈÎ ¨‰ÏÂÏÈί ¯Â„ÏÂÏ ˙Â Â„Ó ¨‰ ÂÏÈί Èί ÂÏ ˙ Â„Ó ÂÏÈ ¨‰Ï Èί Èί ¯Â„ÂÓ„Ó Î ˙ Ï È Â ˙ÂÏ Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ‰ÏÂÏ ˙ ¯Â„Ó ˙ÂÏÈί Ó ¯ Ó Ï ˙ Ï ˙ Ï ˙ÂÏ Èί ¯ „Ó ˙Â Ï ˙ÂÏÈÎÈί ¯Â„ „Ó ¯Â„ ÂÏ ˙Â Â„Ó ¨‰ÂÏÈί ¨‰ÏÂÏ ¯Â„ ÂÏ ˙Â Â„Ó ¨ ÂÏÈί ¨‰ÏÂÏ Â Â ¨‰Ï ÏÈί ¯ ÂÏ ˙ ¯Â„Ó ¨‰ÏÂ Ï ˙ÂÏ Èί ¯ Â„Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ÂÏ ˙ ¯Â„Ó ¨‰Ï ˙ÂÏ ¯ ¯ Ó ˙Â Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯Â„ÓÓ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ ÏÈί ¯ ¯Â„Ó „Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈΠί ¯Â„ „Ó Â ˙Â Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ¯ „ Â Î È „ Ï Â Ï˙ È ¯ Â„Ó ‰ÏÂÏ ˙ÂÏ ¯ ¯Â Ó Â ˙ ÏÈί Â„Ó ‰ ¯ Ï Î ¨ ¯ Â È Ï ¯Â„ ÂÏ ˙Â Â Ï ¯ ˙ ¨ ¯ Â Ó Î Â „ ÈÎ Ï Â„ ¯¯ ˙ ‰Ï ¨‰Ï Ï ˙ Èί Â„Ó ‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈ ¯ ¯Â ¨‰Ï ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ ÏÈί ¯ ¯Â„Ó ¨ ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ÓÓ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ ÏÈί ¯ ¯Â„Ó ¨ ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ÓÓ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ Ó ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ Ó Â Î¯ Ï ÈÎ ¯Â„ Ï ˙ ‰ Â Ó Ï Î Â ¨ Ï „ Â È „ Ï Ï Â È Ï Â ¯ ¨‰ ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰Ï ˙ÂÏ ¯ ¯ ˙ ‰ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ ÏÈί ¯ ¯Â„Ó ¨ ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ Â ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¨‰Ï ÂÏ ˙ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ¨‰Ï ¨‰Ï

‫לה‬

‫לו‬

Ï ˙ Èί Ó ÂÏ ˙ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ Èί ¯Â„„Ó ¨‰Ï ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ Èί ¯Â ¨‰Ï Ï ˙ÂÏ ‰ÏÂ

¯Â„Ó Èί Èί ¯Â„ÓÓ Ï Â ˙ ÂÏ ¯Â„

Ï ˙ Èί Ó ‫ל¯ו‬ ¨‰Ï ˙ÂÏ ¯ ¯Â„ Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„Ó ‫ל‬ ¯ Ó Î ‫ ה‬ÂÏÈ ¯Â„ ¨‰ÏÂÏ ÂÏÈÎ

‫ל‬

‫לולה‬

Ï ˙ Èί Ó ÂÏ ˙ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ Èί ¯Â„„Ó ¨‰Ï ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ Èί ¯Â ¨‰Ï Ï ˙ÂÏ ‰ÏÂ

¯Â„Ó Èί ¯Â„Ó ˙ÂÏ ˙ÂÏÈί ¯ ¯Â„Ó

Ó Ï ÈÎ ‫ל¯ו‬ ¨‰Ï ˙ÂÏ ¯ ¯Â„ Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„Ó ‫ל‬ ¯ Î Ï Ó Î È Â È „ ‫ ה‬ÂÏ ¯Â ¨‰Ï ÂÏ

‫ו‬ ‫לה‬

‫קוואלי בהלם‬ ·È·‡ Ï˙· ͯÚ˘ ‰Ù‡‰ Ú·˘· ‰¯˜È· ‰ËÒÈÂÓ ÈÂÏ ¯ÂÓÈÏ Â˯·Â¯ ÏÚ‰ ·ˆÚÓ Æ‰Ï˘ ˙ү‰‰ ‰Èˆ˜Ï˜‰ ˙‡ ‰ÓÚ ‰‡È·‰Â ‰Óȉ„Ó‰ ‰Èˆ˜Ï˜‰ ÁÎÂÏ ÌÂÓ‰ ¯‡˘ ¨Ú¯ȇ· ÁÎ˘ Èχ˜ ‰ÙÂÙˆ ‰ÁÈ˘· ÂÙˆ ÌÈÈ˘‰˘ Ô΄ÚÏ ‰ÏÂÎÈ ‰ÏÂÏ Æ¯ÂÓÈÏ Ï˘ Ʒ¯˜· ÌȇÏÓ‰ ÌÈ˯ى ÆÆƄ‡Ó

ELITE fashion

¥

≠π

µ±∞∂∂

‫שני ענקים במקום אחד‬ ‰Ê Ì˘ ‡Ï ‰Ê ‰ÈÂÏ Ú„ÈÎ ‰Ùˆ Ú·˘‰ Æ‚˙ÂÓ Â„Â„ ψ‡ ‚˙ÂÓ‰ ‰Ó ˙‡ „ȯÂÓ ÔÂËÈ· ¯‡˘ ‡Ï ¯·Î˘ ‰ÈÂÏ ¨˘‡¯· Ú„˙˘ È„È„È ‰Ê ÔÂËÈ· „„˘ Æ‚˙ÂÓ Ì‚Â Ì˘ Ì‚

BLANCO Sexy&Trendy

‫בגדי מעצבת ומותגי אופנה לנשים‬

¯

∂ ‰

ȯ

‰

¨≤ ∞ Ô ˙

‰ Ú‚

‘Á

‫סוככים עושים‬ ‫באהבה‬ Èχ Ï˘ ˙ˆ‰ ˙‡ ‰ÏÂÏ ‰ÒÙ˙ ÌÈÎÎÂÒ ‰ÙÓ ÌÈÎÈÈÁÓ Ì‰˘Î ÌÈ„·ÂÚ˘ ‰Ê ‰ÎÎ ÆÔÊÂ‡Ï Æ‰·‰‡·

‫יום הולדת לראיס‬ ȯ˜Ï ÔÂÚÓ˘ ÂÎÚ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ¯·Ú˘ Ú·˘‰ ÛÂÒ· ‚‚Á ËÂÂȇ‰ ÆÌÈ˘ Ï·ÂÈ ÈÓχ· ˘Á¯˙‰ ‰ Ë Ù È ¯ ˜ ‰ ÂÎÚ·˘ ÌÈÓÈÒ˜Ó‰ ¨ ‰ ˜ È ˙ Ú ‰ ‫ימי שלישי‬ ‰ÁÙ˘Ó˘Î ÌÈ„·ÂÎÓ Ìȯ·Á Â Ú È ‚‰ Ì È · ¯ ÔÂÈÁ‡ ÂÊÈÏ Æͯ·Ï ˙È˘¢Ï¯ ¨ÌÈÚ Ô·≠ ÂÊ ‡È‰ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ ‰Áψ‰· ‰ÁˆÈ˘ ‰˙Á‰ ۇ Ú¯ȇ‰ ÔÈ· ÆÌÚË ·ÂË· Â˙‡ Íωӷ ˙·¯‰ ˙ÂÚ˙Ù‰‰ Ï˘ ÚÙÂÓ ÌÈȘ˙‰ ·¯Ú‰ ¨ÒÈÒ˜·‡ ·„ ËÒÈÙ‡„ËÒ‰ Ì˘ Âȉ ÔÁ „ÚÈ·‡ Ï˘ Ì˙¢‡¯· MC ÂÈ„ÂËÒ Ï˘ ÌÈÚˆ˜Ó‰˘Î „ÈÈ‰ ÌÂÏȈ‰ ‡˙ ÍÈ˘ÓÓ ÛÒÂ· ÆÌȯȄ ÌÈË‚Ó ÌÂÏÈˆÏ Â‚‡„ ˙ÂÂ‰Ï VIPIX ≠ ‰ MC ÂÈ„ÂËÒ Ï˘ ÔÂÙˆ· È„ÈÁȉ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÆÚ¯ȇ Ïη ‰Èˆ˜¯Ë‡

‫קריוקי ישראלי‬

°‫קבוע‬

‫מבט השבוע שייך לזוג הילה אטיאס ושומרי עזיזי‬ ‫ יוסי פנסו‬:‫צילום‬/ ‫שהתחתנו ביום שלישי שעבר‬ ‫ הצליחו הילה ושומרי לשבור שיאים שטרם נראו‬,‫לאחר החגיגה הגדולה בחינה‬ !‫ לולה היתה במקום ומפרגנת בחום‬.‫במחוזותינו בחתונה מושקעת במיוחד‬ .‫פרטים ותמונות נוספים מחתונת השנה בהמשך המדור‬

‫בס“ד‬

‫נאווה הילולה‬ ‫מעצבת בגדי ערב‬

‫נאווה הילולה‬

≠‫ˇ בקרו אותנו ב‬

∞¥≠∂π≥∏≤π≥ ¨∞µ¥≠∂¥µµ≥ππ

‫להזמנות∫ נאוה‬Æ‫טל‬


‫מבטחדש ‪34‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫לולה‬

‫כוכבים בשקשוקיה‪ .‬יורן וסי היימן‬

‫לא מפסיקה להפתיע‬ ‫‪ÒÂÓÚ Ô˙ȇ ÈÙÂÒ ˙ȇ˜ÈËÓÒ˜‰ Ï˘ Ê¢Âω‬‬ ‫·‪‰¯·Ú˘ ˙¯·‚‰ Ɖχ ÌÈÓÈ· „ÁÂÈÓ‬‬ ‫‪˙¯ÈÁ· ÌÁ˙Ó· ˘„Á‰ ‰΢ÓÏ‬‬ ‫‪¨ÚÈ˙Ù‰Ï ‰˜ÈÒÙÓ ‡Ï È·Ï‬‬ ‫‪ÌÚ ˘„Á˙‰Ï ˘„ÁÏ‬‬ ‫‪¨ÌÈÈÚˆ˜Ó ÌÈÏÂÙÈË‬‬ ‫קומפלקס‬ ‫‪Ì„˜˙Ó ¯Â˘ÎÓ‬‬ ‫כלות‬ ‫‪˙˜ÈÎËÂ‬‬ ‫‪Æ ˙  ˘ È „ Á‬‬ ‫אקסקלוסיבי‬ ‫‪˙‡ˆÂ˙‰‬‬ ‫עיצוב שמלות כלה‪Ø‬ערב‬ ‫‪„Ú· ˙¯·„Ó‬‬ ‫גלריית חתנים‬ ‫‪‰ÏÂÏÏ ÔÓˆÚ‬‬ ‫עיצוב תכשיטים‬ ‫¯˜‬ ‫‪¯˙Â‬‬ ‫עיצוב שיער‬ ‫איפור מקצועי‬ ‫‪ÆÌÂÁ· ıÈÏÓ‰Ï‬‬ ‫טיפוח הציפורן‬ ‫קוסמטיקאיות מקצועיות‬

‫טיפול מפנק אצל מעיין שטרן לסקר‬

‫שבוע האופנה אצל ניסן בר חן מוואן מיליון‬

‫מעצב השיער המוביל דודי תורג‘מן ושירן ברמי‬

‫רכב מבית טוב‬ ‫‡ˆ‪Է‡¯ Ï‬‬ ‫‪ËÒ˜ÈÒ ‰ÓÏ˘Ó‬‬ ‫‪ÌÎÏ ‡È·‰Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ‬‬ ‫‪Ì Ú Ì È · Î ¯ Ô Â Â ‚Ó‬‬ ‫˜‪‡Ï˘ ÍÂÓ ßʇ¯ÂËÓÂÏÈ‬‬ ‫˙‪‰ÏÂÏ ¨¯Á‡ ÌÂ˜Ó Ì¢· ‡ˆÓ‬‬ ‫‪ÆÊ‚ ‰˙ ¯·Î‬‬

‫טיפול מפנק‬ ‫‪ÈÙÂȉ ÔÂÎÓ ˙‡ ‰Á˙Ù ¯˜ÒÏ Ô¯Ë˘ ÔÈÈÚÓ‬‬ ‫‪ÈÏÂÙÈË· ˜Ù˙‰Ï ˙Â·‰ ÔÎ˙‡ ‰ÈÓÊÓÂ‬‬ ‫‪Ú·˜ ¯ÂÙȇ ¨ÌÈȇÂÙ¯ ÌÈÙ‬‬ ‫¨‪‰ÏÂÏ ¨‰ÂÂڢ ˙·‚ ·ÂˆÈÚ‬‬ ‫‪ÆÌ˘ ¯·Î‬‬

‫כיפה אדומה‬ ‫·¯‪ÍÂÂ˙Ó‰ ÚÓ˘ ÍÂ‬‬ ‫‪ÔÒÈ ‰ÏÂÏ ¨È„‚‡‰‬‬ ‫‪ÔÂÈÏÈÓ Ô‡ÂÂÓ‬‬ ‫‪̉˘ ÍÏ ÌȯÒÂÓ‬‬ ‫‪‰ÙÈÎ ÍÏ Â˘Ú‬‬ ‫‡„‪ÏÏ‚· ˜¯Â ‰ÓÂ‬‬ ‫‪Ï˘ ˘„Á‰ ˜ÂÁ‰‬‬ ‫‪‡Ï ‡È‰ Ú¯ Ô¢Ï‬‬ ‫˙¯‪ÂÙ¯ه Æ·ÈÁ‬‬ ‫‪¨ÔÂÈÏÈÓ Ô‡ÂÂÓ ÔÒÈ‬‬ ‫ליבי‬ ‫בחירת‬ ‫‡‪ÛÂÏÎÓ ÔÂÓ‬‬ ‫קומפלקס כלות אקסלוסיבי‬ ‫‪NEW COLLECTION 2011‬‬ ‫‪ÂÙˆ ı¯Ù ÌÂÏ˘·‡Â‬‬ ‫לוחמי הגטאות פינת קפלן נהריה‬ ‫טלפון∫ ‪∞¥≠πµ≤µµ¥¥‬‬ ‫˜‪‰Á˙ÏÓ Ì˜ӷ ÌÈÂ‬‬ ‫˘‪ÆÌÈ˘¯˘¯Ó ‰·¯‰· ‰ÓÏ‬‬ ‫‡‪‰È‡Ó Ï˘ ÌÈÒÈß‚ ≤ ‰˜ ÔÂÓ‬‬ ‫‪¥ ˜¯ ‰˜ ÌÂÏ˘·‡Â Ô¯ÂÏ Ûχ¯ ˙ˆÏÂÁ ≤≠Â‬‬ ‫‚‪Æ˙ˆÏÂÁ ¥≠ ÌÈÒÈß‬‬

‫רכבים מבית טוב‪ .‬ראובן משלמה סיקסט‬

‫יום הולדת לראיס‪ .‬שמעון לנקרי וציפי לבני‬

‫‡‪˙ȯÂ‬‬ ‫˙¯‪ÈÒÈ‬‬ ‫אלומניום זה אנחנו כבר ∂≥ שנה‬ ‫˙‬

‫‡‬

‫˜‪Ș ËÓÒÂ‬‬

‫טיפולי פנים‬ ‫איפור קבוע‬ ‫עיצוב גבות‬ ‫שעווה‬

‫רגליים‬ ‫ידיים‬ ‫רגליים´ידיים´מפשעות´בית שחי‬ ‫מסג‘ ©∞∂ דק‘®‬ ‫הדבקה ©הלחמת® ריסים‬

‫מילוי ריסים‬ ‫פדיקור רפואי‬ ‫מניקור‬

‫תצוגת עבודות בפייסבוק‬

‫∞∂‪₪±‬‬ ‫∞∞‪₪µ‬‬ ‫∞‪₪¥‬‬ ‫∞∂‪₪‬‬ ‫∞‪₪¥‬‬ ‫∞‪₪±µ‬‬ ‫∞‪₪±µ‬‬ ‫∞‪₪≤µ‬‬ ‫∞∞‪₪±‬‬ ‫∞∑‪₪‬‬ ‫∞‪₪¥‬‬

‫∏∞∂∞∞‪∞µ≤≠≤µ‬‬ ‫כתובת∫ סלון כלות בחירת לבי‬ ‫לוחמי הגטאות¨ פינת קפלן¨ נהריה‬

‫דרושים עו‬ ‫מבנודיסיייםצור והרכבה‬

‫מייצרים מיטב התוצרת‬

‫מקלחונים מחוסמים ≠ תריסים חשמליים‬ ‫חלונות‪Ø‬דלתות פתיחה והזזה בלגיים‬ ‫תריסים חשמליים מבחר מקלחונים ועוד‬

‫מפעל∫ ≤‪ ˇ ∞¥≠π∏∞∏µµ‬אתר∫ ‪httpØØT≠oritÆdpagesÆcoÆilØ‬‬


‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫מבטחדש ‪35‬‬


‫מבטחדש ‪36‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫לולה‬

‫מכדרר אל התואר‬ ‫‪‰‚Èω Ô˜Á˘ ÏÚ Ìȯ·ÂÚ „ÁÂÈÓ· ÌÈÒÂÓÚ ÌÈÓÈ‬‬ ‫‪Ô¯ÈÏ ¨Ïү„η ˙ÈÓ‡ω‬‬ ‫˘‪ÈÓÁÂÏ ıÂ·È˜Ó „ψ¯ÂÂ‬‬ ‫‪˜Á˘Ó ÔÈ· ∫˙‡˂‰‬‬ ‫‪¨Â˙ˆÂ·˜· ˜Á˘ÓÏ‬‬ ‫‪‡Â‰ ¨‰È¯‰ È¯ÈÚ‬‬ ‫‪‰ÈÎÓ· „ÓÂÏ‬‬ ‫‪˙ÈÓ„˜‡ Ì„˜‰‬‬ ‫˘‪‰ÏÏÎÓ‰ Ï‬‬ ‫‪˙ÈÓ„˜‡‰‬‬ ‫‚‪¨È·¯ÚÓ ÏÈÏ‬‬ ‫‪˙‡ ÔÓ‡Ó‬‬ ‫˜·‪ÌÈ„Ïȉ ˙ˆÂ‬‬ ‫˘‪¯˘‡ ‰ËÓ Ï‬‬ ‫‪˙‡¯˜Ï ͯÚÂ‬‬ ‫‪Â˙· ˙„ω‬‬ ‫‪Ì˘ ȇ ‰¯Âη‰‬‬ ‫·‪Æı¯Ó‬‬ ‫‪øÍ˘Ó‰Ï ˙ÂÈÎÂ˙‰ ‰Ó‬‬ ‫‪ÌȘÒÚ Ï‰Ó È„ÂÓÈÏ¢‬‬ ‫‪‰‰ È‡ Ú‚¯Î Æ˯ÂÙÒÂ‬‬ ‫‪ÌÈÏÂÚÓ ÌȯÂÓ‰ ¨‰ÈÎÓ· ÌÈ„ÂÓÈωÓ‬‬ ‫‪ÂÁ‡ ¨‰ˆÂ·˜‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ˙ÈÙÈÎ ‰¯È‡‰Â‬‬ ‫·ˆ‪‰‚ÈÏ ˙ÂÏÚÏ ÌÈÙ‡Â˘ ¨˙ÈÓ‡ω ‰‚Èω ˙¯Ó‬‬

‫מבצעים מטורפים‪ .‬סנדרה ממרכז המותגים‬

‫מכדרר אל התואר‪ .‬לירן שוורצוולד‬

‫שני ענקים בבמקום אחד‪ .‬דודו ביטון ולוניה‬

‫הצוות המנצח של רימקס‬

‫יופי של קולקציה‪ .‬ויקטוריה פאשן‬

‫ב‬

‫בר‬

‫בס“ד‬

‫הנ‬

‫ה‬

‫שע‬

‫ל‬

‫ת‬

‫אב‬ ‫כז ה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫י ממר‬

‫לח‬

‫ם‬

‫ל‬

‫כשר‬

‫‪°‰Áψ‰· Æ¢Èχȯ „‡Ó ‰ÊÂ‬‬ ‫מתמקצעים עבורכם‬ ‫‪‰Ù˙˙˘‰ ÌȈÂÏÁ Ò˜Óȯ ˙¯Á·‬‬ ‫‪‰È‚ÂÏÂÎË ˙„Ò· Ú·˘‰‬‬ ‫‪ÌȘÒÚ Ï‰ÈÏ ˙Ó„˜˙Ó‬‬ ‫‡˘¯ ‪È„È ÏÚ ‰¯·Ú‰‬‬ ‫‚‪¯ÙÒ‰ ˙È· ωÓ ÏÈ‬‬ ‫‪˙˘¯· ԢτÏ‬‬ ‫¯‪ÌÈÎÂÒ‰ ÆÒ˜ÓÈ‬‬ ‫‪„ÓÏ ¨ÂÏÈ΢‰‬‬ ‫‪¯·Î ÂÚˆ˜Ó˙‰Â‬‬ ‫‪ÏÈ·Â‰Ï ÌÈÎÂÓ‬‬ ‫‡˙ ˜‪˙ÂÁ˜ω ω‬‬ ‫·˙‪‰ÏÂÏ Æ‰Ê ÌÂÁ‬‬ ‫˘‪·Â¯˜Ó ˙·˜ÂÚ‬‬ ‫‡‪˙¯˘Î‰‰ ¯Á‬‬ ‫‪ÈÎÂÒ Ï˘ ˙ÂÈÚˆ˜Ó‰‬‬ ‫‪‰ÙˆÓ ‰‡‚ ˙˘¯‰‬‬ ‫‪Æ˙ÂÁψ‰‰ ͢ӉÏ‬‬ ‫פיצוץ של מותגים‬ ‫‪‰ÒÎ ÌÈ‚˙ÂÓ ˙ÏÂÁÎ ‰ÚÂ„È˘ ‰ÏÂÏ‬‬ ‫‪ÌȈˆÂ‰ ˙ÂÓ˘‰ ÏÎ ¨ÌÈ‚˙ÂÓ‰ ÊίÓÏ‬‬ ‫‪˙‡ ÛÂÏ˘Ï ‰˙‡ ·ÈÈÁ ÌÈÙ¯ÂËÓ‰ ÌÈÚˆ·Ó‰Â‬‬ ‫‪Æ˙ÂȘ˘ ‡ÏÓÏ ‰Êȉ‬‬

‫תמיד מחייכים‪ .‬אלי סוככים‬

‫כריך חצי בגט ´ קפה‬

‫רק‬

‫סלט בהרכבה עצמית‬ ‫´ קפה‬

‫רק‬

‫תפו“א אפוי ´ סלט‬ ‫´ קפה‬ ‫בייגל טוסט ´ סלט‬ ‫´ קפה‬

‫רק‬

‫רק‬

‫חדש‪ ÆÆÆ‬חדש‪ ÆÆÆ‬חדש‪ÆÆÆ‬‬ ‫מרק חם‬

‫רק‬

‫‪≤µ‬‬ ‫‪≤µ‬‬ ‫‪≥µ‬‬ ‫∑≤‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫≤‪±‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫ניתן לרכוש במקום∫ כרטיסי חיוג ˇ סיגריות‬

‫פסטות טוסטים כריכים ארוחות בוקר סלטים בהרכבה אישית תפו“א אפויים מיץ סחוט טבעי קפה ומאפה ועוד‪ÆÆÆ‬‬

‫משלוחים חינם‪∞∑≤≠≤≠±µ±≠±µ± °‬‬ ‫המקום של אבישי רח‘ הרצל ‪ ∑µ‬נהריה‬


‫מבטחדש ‪37‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫קפה איכותי‬ ‫במבצע חד פעמי‬ ‫מכונת קפה ´ ∞‪ µ‬קפסולות‬

‫מתנה‪°‬‬ ‫´ אחריות לשנה במחיר‬

‫∞‪µπ‬‬ ‫בלבד‬

‫‪₪‬‬

‫מומגלאי‬ ‫ל≠∞בל‬ ‫מכונ ≥‬ ‫ות‬

‫כולל מע“מ‬

‫הגעתון ‪ ¨±‬נהריה ≤∂‪∞¥≠ππ≤π≠¥‬‬ ‫‪E R‬‬ ‫‪F I G‬‬ ‫‪H I L‬‬

‫•∞‪µ‬‬ ‫ע‬

‫ל פרט‬

‫חנות מורשה מטעם היבואן הבלעדי‬ ‫של דיזל בישראל≠פולימוד ©‪ ®±ππ¥‬בע“מ‬

‫השני‬

‫ט‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מעצבים ט‬

‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫נשים‪Ø‬‬

‫≤‬ ‫ב≠ ‪₪±¥π‬‬ ‫‪ππ‬‬

‫גברים‬

‫≤‬ ‫∞∞‪µ‬‬

‫ב≠ ג‘ינסים‬ ‫‪₪‬‬

‫נסשיר י ג י ם‬ ‫ם‬

‫‪ππ‬‬

‫‪Ø‬גברים‬

‫החל מ≠‬

‫‪±¥π‬‬

‫‪₪‬‬

‫מגוון אדידס אופנה נשים‪Ø‬גברים במחירים חסרי תקדים‪°‬‬

‫מ‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫לנשים ם‬

‫‪ππ‬‬

‫החל מ≠‬

‫‪₪±ππ‬‬

‫דיזל קניון נהריה¨ קומה ‪ ¨±‬טל‘ ∂≤∂≥‪∞¥≠πµ±‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪M M‬‬ ‫‪T O‬‬


‫מבטחדש ‪38‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫לולה‬

‫‪ÌÈÈ˙˘ ȯÁ‡ ‰È¯‰Ï ¯ÊÁ˘ ¯„χ ‰ÏÚ·Ï‬‬ ‫·¯‡˘ ‪ƉÈÙ‬‬

‫צילום‪ :‬שאול בכר‬

‫ש ד‪ ß‬ד ני א ל‪ ß‬ס¨‬

‫ויז‘ן‬

‫ש ד‘‬

‫הג‬

‫ביב‬

‫‪∂¥‬‬

‫האחת והיחידה‪ .‬ענבל חסון‬

‫מובילה באופנה‪ .‬לירז דיזיין‬

‫חדש‪...‬‬

‫לולה שולחת ד“ש‪ .‬גלית אבוטבול והבעל אלדר‬

‫חדש‪...‬‬

‫חדש‪...‬‬

‫¨ח‬

‫עת‬

‫הבנות של טופנייל בסדנה מקצועית‬

‫מבצע מכירות מטורף אצל בןהרוש‬

‫חדש‪...‬‬

‫חדש‪...‬‬

‫‪SEASON LIQUOR‬‬

‫דרושה‬ ‫עוחבדת חרוצה‬ ‫לשעו‬ ‫תפאנותר הצהריים‬ ‫נא‬ ‫ל‬ ‫לחנות!‬

‫‪∞µ∞≠µ≤µ¥±‬‬

‫הזוכות בתחרות נערת הצפון בגרנד קניון‬

‫עיניים פקוחות לרווחה‬ ‫‪‰˜È„· ¯Á‡Ï ¨˜ÂÈÚÏÏ Ú·˘‰ ‰ÒÎ ‰ÏÂÏ‬‬ ‫˜ˆ¯‪‰˘Á ˘„Á ¯ÙÒÓ ˙Ó‡˙‰Â ‰‬‬ ‫יומולדת ליפיפייה‬ ‫‪ÂÁ˜Ù ‰Ï˘ ÌÈÈÈÚ‰ ÈÎ‬‬ ‫‪¯·Ú Æ˙„ω ÌÂÈ ÌÂȉ‬‬ ‫‪‡È‰ ÍÎ ÏÚ ˘„ÁÓ‬‬ ‫ˆ„‪≤≤ ÌÂȉ ˙‚‚ÂÁ ˜Â‬‬ ‫‪·Ï ·¯˜Ó ‰„ÂÓ‬‬ ‫˘‪‰ÏÂÏ ÌÂȘ ˙Â‬‬ ‫‪ÛÒÂ· Æ„ß‚‡ÓÏ‬‬ ‫בס“ד‬ ‫˘‪˙‡ ˙·‰Â‡ „‡Ó‬‬ ‫¯ˆ˙‪‰ÏÂÏ ‰‬‬ ‫‪˙ÁÏ¢ ¨‰Ùȉ‬‬ ‫‪ÈÎ Ô΄ÚÏ‬‬ ‫‪vision‬‬ ‫˘‪ÌÚ ˙Âί· ÏÏ‬‬ ‫‪Â È ˘ Î Ú‬‬ ‫‪ÌȘ·ÈÁ ‰·¯‰‬‬ ‫·‪˜ÂÈÚÏ‬‬ ‫‪˙Â˜È˘Â‬‬ ‫‪ÌÈÚˆ·Ó‬‬ ‫‪„ÂÚ ˙ÏÁ‡ÓÂ‬‬ ‫פ ת ר ו נ ו ת נ ד ל ” ן‬ ‫‪ÌÈÙ¯ÂËÓ‬‬ ‫˘‪˙·¯ ÌÈ‬‬ ‫‪Ï‬‬ ‫‪Î‬‬ ‫‪ÏÚ‬‬ ‫הזדמנות צריך ל‪¢‬תפוס‪ ¢‬בזמן‪ÆÆÆ‬‬ ‫‪„ÂÓˆ‰ ÌÚ‬‬ ‫‪Æ˙¯‚ÒÓ‰‬‬ ‫מתחילים לבנות באפריל¨‬ ‫‪Ȅ„ ү‰‰‬‬ ‫בהרחבה ברסקו מגרש ∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר‬ ‫‪ÆÈÒ¯Ò‬‬ ‫עצמאית‬ ‫בשטח‬ ‫מיידי‪°‬‬ ‫מעולה¨‬ ‫במיקום‬ ‫˘‪‰‬‬ ‫‪±µ‬‬ ‫‡‪ȯÁ‬‬ ‫יעצור‬ ‫מי‬ ‫‪∞µ‬‬ ‫אותה‪ø‬‬ ‫ון ≥ ≥ ¨ כל הקודם זוכה‪≤ ≠ ≥ °°°‬‬ ‫·‪˙Ùˆ ˙ÈȯÈÚ‬‬ ‫∂∑≤‬ ‫‪Ï˘ Û¯ÂËÓ‰ ·ˆ˜‰‬‬ ‫‪ÔÈÈ· ˙ÈÏÎȯ„‡Î‬‬ ‫∏≤∂‬ ‫סי ∞‪µµ‬‬ ‫‪Ïη ͢Ó ÔÂÒÁ Ï·Ú‬‬ ‫∞ ∞ ∞ ‪ ¨∞ ¥ ≠ π‬יו‬ ‫‪ÈÂ˘È¯ ˙˜ÏÁÓ ˙ωÓÂ‬‬ ‫‪‰È‚ÙÓ˘ ÌÈÚˆȷ‰ ÆÁΉ‬‬ ‫·‪‰ËÈÏÁ‰ ¯ÈÚ‰ ˙ÂÊÁ ‰È‬‬ ‫‪˙Â·‰ ˙‡ ÌÈÙÏÚÓ ·ˆ˜‰ ˙‰ÂÎ‬‬ ‫‚‪È‡ÓˆÚ „¯˘Ó ÁÂ˙ÙÏ Ï·Ë·‡ ˙ÈÏ‬‬ ‫˘‪˙¯Ê‚· Ì‚ Æ˙ˆ¯Ó ˙ÂËÂÁÒ ˙‡ˆÂÈ‬‬ ‫˘‪ƉÈ· ˙ÂÙÒÂ˙ ˙ÂÏÎȯ„‡ ˙Â¯È˘ Ô˙ÈÈ‬‬ ‫‪Æ‡È˘ ˘Â˜È· Ì˘¯ ÌÈ‚ÂÁÏ ‰Ó˘¯‰‰‬‬ ‫‪˘¢„ ˙ÁÏ¢ ‰Áψ‰· ˙ÏÁ‡Ó ‰ÏÂÏ‬‬

‫משקאות חריפים‬

‫חדש‪...‬‬

‫‪4‬‬

‫מבחר ענק של משקאות | סיגרים | שוקולד | ריבות | אריזות שי | חדר קירור למשקאות | נרגילות | טבק‬

‫לרגל הפתיחה מבחר מבצעים והנחות‬ ‫שעות פתיחה‪ :‬שנירביעי ‪ ,10:3022:30‬חמישישבת ‪10:3023:00‬‬

‫בכניסה לאזור תעשייה מעיליא‪ ,‬מול עאסי סנטר‪ ,‬ליד ממתקי יאסר‬

‫טלפקס‪:‬‬

‫‪049572606‬‬


‫מבטחדש ‪39‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬ ‫·‪„¢Ò‬‬

‫באירוע מכיירת אוכל‬

‫בשישי קבוע‬

‫מכירת האוכל החל מ‪08:30‬‬ ‫אפשרות לגלט בהזמנה מראש‬

‫לקבלת התפריט במייל‪:‬‬

‫‪renaissance.halls@gmail.com‬‬

‫‪¯˘Î‬‬

‫¯‪ÒÒ‬‬ ‫·‪‰È¯‰ ˙Â·¯‰ ˙Á‚˘‰‬‬

‫‪‰È¯‰ ¨‰ÈȯÈÚ ¯ÎÈÎ ¨±π ÔÂ˙Ú‚‰‬‬

‫‪9922666‬‬

‫‪≠· Â˙‡ ¢ÙÁ‬‬

‫מבט מדיה‬

‫‡‪ÒÒ¯ ˙ÂÓÏÂ‬‬


‫מבטחדש ‪40‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫אלי ‪µ‬‬

‫≤∑∏∂∂≤≠≤‪∞µ‬‬

‫לולה‬

‫·‡‪Ï·ËÈ·‡ Ô¯ÂÈ Û˘ ¯ËÒ‡Ó‰ Ï˘ ÏÎÂ‬‬ ‫בשעה טובה‬ ‫‪‰·ÂË ‰Ú˘· ¯·˘ ȯÓ¢ ‰Ïȉ ÌÈÒ˜Ó‰ ‚Âʉ‬‬ ‫‪‰¯Á‡Ï ÈÎ Ô΄ÚÏ ‰ˆÂ¯ ‰ÏÂÏ ¨‰È˜Â˘˜˘‰Ó‬‬ ‫‡˙ ‪ÆÌȯ‡ÂÙÓ‰ ‰Ï‡˜ ÈÓχ· ÒÂΉ‬‬ ‫‪ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ ‰„ÚÒÓ‰ ˙‡ ÌÈ„˜ÂÙ‬‬ ‫·‪‚‚Á ÌÈ·¯ Ìȯ·Á ‰ÁÙ˘Ó È‬‬ ‫¯·‪ÔÓÈȉ ÈÒ ˙¯Óʉ ̉· ÌÈ‬‬ ‫‪˙ÂÚ˘‰ „Ú ‚Âʉ ÌÚ‬‬ ‫˘·‪‰ÏÂÏ ÆÚ·˘‰ ‰¯˜È‬‬ ‫‪ωÂÎχ‰˘Î ˙Â˘‰‬‬ ‫·‪‰Ê‰ ·ˆ˜· ÈÎ ‰ÁÂË‬‬ ‫‪‰ÏÂÏ ÆÌÈÓ ÂÓÎ ÍÙ˘‬‬ ‫‪˙ÈÎÂ˙Ï Ô¯ÂÈ ‰ÎÊÈ‬‬ ‫‪˙Âί·Ï ˙ٯˈÓ‬‬ ‫·‪ÂÏ˘Ó Ï¢È‬‬ ‫‪ÏÊÓ ÔÂÓ‰ ˙ÏÁ‡ÓÂ‬‬ ‫·‪ÆÌÈÈË ÌÈȯÙ‬‬ ‫טופ נדל‪¢‬ן ≠ צוות לעניין ©ולבניין®‬ ‫‪°·ÂË‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪°‬‬ ‫ב‬ ‫רוקנו את‬ ‫בבלעדיות‪ °‬בזמיר בלעדיו‬ ‫ת‬ ‫‪°‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪°‬‬ ‫המדפים‬ ‫עיצוב ברמה‬ ‫הדגם החדש‬ ‫אחרת‬ ‫‪‰‚¯Ù˘ ¯Á‡Ï‬‬ ‫העסקה הכי טובה בירוקה‪ °°°‬באחריות‪°°°‬‬ ‫‪χ˙ ·ÈÈ‬‬ ‫‪Ú·˘· ‰ÏÂÏ‬‬ ‫דירת ‪ ¥‬חד‘¨ קומה גבוהה שמורה ביותר¨‬ ‫‪ÌȷˆÈÚ ‰ÓÈÁÙÓ‬‬ ‫˘‪‰Èˆ˜ÏÂ˜Ï ¯·Ú‬‬ ‫מרפסת צפון מערב¨ לכיוון הפארק החדש‬ ‫‪˙ÂÁ· ‰Óȉ„Ó‰‬‬ ‫˘‪Ï‬‬ ‫‪‰˘„Ú· ÂÒÙ˙‬‬ ‫במחיר מדהים של‬ ‫·‚„‪ÌÈ˘‰ È‬‬ ‫‪Ì‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫˘‬ ‫‪Î ‰ÏÂÏ‬‬ ‫¶ בלבד‪°°°‬‬ ‫‪‰È¯Â˘È ‰˘„Á‰‬‬ ‫‪„ÂÚ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ‬‬ ‫‪˙·¯ ˙ÂÁÂ˜Ï ¨Ô˘‡Ù‬‬ ‫∞ אין דברים כאלה!!!‪ ,‬מהרו!!! הקודם זוכה!!! י ג‬ ‫‪‰ÏÂÏ ÆÁψÂÓ Ë˜È¯Ù‬‬ ‫∞ˇ‬ ‫‪Â˜Â¯Â ˙ÂÁÏ ÂÚÈ‚‰‬‬ ‫מבחר נכסים בעמ‘ ‪≥±‬‬ ‫ˇ‬ ‫‪Á˜ÏÏ‬‬ ‫‪¯˘·Ï ‰ÏÂÎÈ‬‬ ‫≠‪µ¥‬‬ ‫‡˙ ‪¯·Î ‰ÏÂÏ ÆÌÈÙ„Ó‰‬‬ ‫אל‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫‪Ï·˜Ï‬‬ ‫‪Íω‬‬ ‫‪‡Â‰˘ ¯˘Â‡Ó‰‬‬ ‫ו‬ ‫‪¥‬‬ ‫ר‬ ‫∏‬ ‫‪∑∏π∞π‬‬ ‫˜‪˘„ÂÁ ȇÏÓ‰˘ ÔÂÎ„Ú ‰Ï·È‬‬ ‫·‪ÆÏ¯ÂßÊ‰Ó ˙È‬‬ ‫‪¯‰ÓÏ ‰È¯‰ ˙Â·Ï ˙‡¯Â˜Â‬‬ ‫‪ÌȯÊÈ·‡Â ˙¯Èڈ ÌÈ˘ È„‚·Ó ˙Â‰ÈÏÂ‬‬ ‫כוכבים אצל המאסטר שף‬ ‫‪ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÌȷˆÈÚÂ‬‬ ‫‡‪ÌÈ·‰Â‡Ó ‰È¯‰ È·˘Â˙ ˜¯˘ Ì˙·˘Á Ì‬‬

‫החברות הטובות‪ .‬מירי ורעות‬

‫‪∂µµµ‬‬

‫בית מהז‘ורנל‪ .‬יניב ונתנאל מפחימה עיצובים‬

‫לא מפסיקה להפתיע‪ .‬הקוסמטיקאית סופי איתן‬

‫א‬

‫‪µ¥‬‬

‫ל≥‬

‫∞≤≠‬

‫∞∞∞¨‪∏≥µ‬‬

‫החתונה של‬ ‫הילה ושומרי‬

‫הקטלוג החדש בעיצומו‪ .‬תהילה ביטון ואלה פייקין מסלון דואט‬

‫בס“ד‬ ‫·‪˙Á‚˘‰‬‬

‫משה יהודא‬ ‫ליב‬

‫וק‬ ‫ק‬

‫הר‬

‫שמחה הכ‬ ‫הן‬ ‫ב‬

‫טל‘ להזמנות‬

‫≥≥≤∑‪∞¥≠πµ±‬‬

‫כיכר המזרקה נהריה‬ ‫שעות פתיחה∫ א‘≠ה‘ ∞∞∫≥≤≠∞∞∫≤‪¨±‬‬ ‫ו ∞∞∫‪ ¨±±∫∞∞≠±µ‬פתוח מוצ“ש‬

‫פיתה‬ ‫עם זעתר‬ ‫פיתה לבנה‬ ‫עם זעתר‬

‫∞‪∞µ¥≠µ≤π¥±¥‬‬

‫סמבוסק יווני‬ ‫∏‬ ‫‪±‬‬ ‫סמבוסק ירקות‬ ‫∏‬ ‫‪±‬‬ ‫סמבוסק פיצה ∏‪±‬‬ ‫סמבוסק מאנו ∞≤‬

‫‪₪‬‬

‫בולגרית¨ זיתים שחורים¨‬ ‫עגבניות¨ זעתר עם שמן זית‬

‫‪₪‬‬

‫פתוח‬ ‫עד‬ ‫חצות‬

‫פיצה משפחתית ∞‪¥‬‬ ‫פיצה אישית ‪∏±‬‬

‫‪₪‬‬

‫רוטב פיצה¨ גבינה צהובה¨ בולגרית¨‬ ‫תירס¨ עגבניות¨ בצל¨ גמבה‬

‫‪₪‬‬

‫כולל תוספות ‪₪µ‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫רוטב פיצה¨ גבינה צהובה¨ זיתים‬

‫™ניתן להזמין סמבוק ´ תוספת לבחירה‬

‫‪₪‬‬

‫כל תוספת ≠ ≤‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫∏‬ ‫≤‪±‬‬

‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫תוספות∫ זיתים ירוקים‪Ø‬שחורים¨ תירס¨‬ ‫פטריות¨ טונה¨ בולגרית¨ חציל¨ בצל¨‬ ‫עגבניות¨ גמבה¨ אננס‬

‫המיוחדים שלנו∫‬ ‫פיתה עם‬ ‫בולגרית וזעתר‬

‫∏‪±‬‬

‫‪₪‬‬

‫ק‬

‫ר‬

‫רח‘ הסחלב ‪±‬‬

‫‪₪‬‬

‫בהשגחת רבנות‬ ‫נהריה‬

‫‪‡„Ï‬י ב ר‬ ‫ב א ב“ד רבנ‬

‫בהשגחת‬

‫לחם שום ∞‪±‬‬ ‫סלט יווני ‪≤µ‬‬ ‫סלט טונה ‪≤µ‬‬ ‫סלט תפו“א ‪≤µ‬‬

‫כשר למהדרין‬

‫פיתה בולגרית‬ ‫צהובה ושומשום‬

‫∏‪±‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪±µ‬‬ ‫∏‪±‬‬

‫לאפה לבנה עם‬ ‫זעתר וירקות‬

‫‪₪‬‬

‫פיתה בצל חריף‬ ‫עם בולגרית‬

‫‪₪‬‬

‫פיצ‬ ‫´ שתייההמ‪Ƶ‬שפחתית‬

‫´ תוס ‪ ±‬ליטר‬ ‫פת‬ ‫‡‪·‰ ˙ÈÈÙ‬‬

‫≤פ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫יות‬ ‫´ש‬

‫‡‬

‫תייה ‪ ±Æµ‬ליטר‬

‫‪°Ì˜ӷ ≠ ˜ˆ·‰ ˙ÈÈÙ‬‬

‫רק ‪∑µ‬‬

‫‪₪‬‬

‫ˆ˜ ≠ ·‪°Ì˜Ó‬‬

‫רק ∞‪µ‬‬

‫‪₪‬‬


‫מבטחדש ‪41‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫בס“ד‬ ‫כשר‬ ‫למהדרין‬ ‫בהשגחת‬ ‫הבד‪¢‬ץ‬

‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ ניו‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ש ג ח ת‬ ‫ב ה‬

‫ב ד ‪ ¢‬ץ‬

‫מ ה‬ ‫ד ר י ן‬

‫מטבח ישראלי‬

‫מבצע מיוחד ל ם‬ ‫ארועים לכל שמחה‬ ‫עד ∞‪ ±¥‬אורחים‬

‫ל‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫חה‬

‫שדרות דניאל‘ס‬ ‫שד‪ ß‬הגעתון ≥≥ נהריה‬ ‫טל∫ ∏‪∞µ¥µ≠∑µ∏≠∑µ‬‬ ‫טלפקס∫ ‪∞¥≠ππ≤∏∂≥µ‬‬

‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ות‬


‫מבטחדש ‪42‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫‪VICTORIA‬‬ ‫‪FASHION‬‬ ‫לנשים שמבינות עניין‬

‫‪°˘„Á‬‬

‫הג‬ ‫קיעה‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫בגדים חציית‬ ‫בייבוא אידשה‬ ‫שי‬

‫‪l‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪k‬‬ ‫י‬ ‫‪e‬‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫‪e‬‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫‪W‬‬ ‫≠שישי‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫•‬ ‫∞‬ ‫•‬ ‫≥‬ ‫∞‬ ‫ה‬ ‫≤‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ל כל‬ ‫על כ‬ ‫ל‬

‫נשים‬ ‫וצעירות‬

‫™ג‘ינסים עד •∞≤ הנחה‪ Æ‬ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬

‫ענק‪°‬‬ ‫מבחר‬ ‫של בגדי‬

‫הג‘ינסים‬

‫החנות‬

‫‪G.SPOT | MISS LOLA | ANTIGO | PAYOTA‬‬

‫הגעתון ∞≤ נהריה¨ פתוח א‘¨ ב’¨ ד‘ ∞∞∫‪ ∞π∫∞∞≠±¥‬ו≠∞≥∫‪ ¨±∂∫∞∞≠±π‬יום ג‘¨ ו‘ ∞∞∫‪∞π∫∞∞≠±¥‬‬

‫טל‪∞∑∑≠µ≥µ∞≥π∞ Æ‬‬


‫מבטחדש ‪43‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫לולה‬

‫בניית גגות רעפים מכל הסוגים‬

‫מידי שבוע נביא לכם את המשפטים¨‬ ‫הבדיחות והקטעים הכי שווים בפייסבוק‬ ‫נפתח בבדיחה‪ÆÆÆ‬‬

‫בניית פרגולות¨ דקים¨ צימרים ומבנים קלים¨ תיקון ושיפוץ גגות‬

‫בחור נוסע בכביש הערבה ב ‪ 12‬בלילה‪ .‬פתאום קופץ לו לכביש גמד צהוב ומסמן לו עם הידיים עצור בצד‪.‬‬ ‫הבחור עוצר ומתחיל לצעוק על הגמד‪" :‬מה אתה עושה? היית יכול להידרס!" הגמד עונה לו‪" :‬אני גמד קטן‬ ‫צהוב ומניאק ועד שלא תיתן לי בננה אני לא אתן לך לעבור" הבחור מוסר לגמד בננה וממשיך בדרכו‪ .‬לאחר‬ ‫כמה דקות קופץ לו לכביש גמד אדום בין הגלגלים ומסמן לו לעצור בצד‪ .‬הבחור עוצר בחריקת גלגלים‬ ‫וצועק על הגמד‪" :‬מה אתה עושה? למה אתה קופץ לי לגלגלים???" הגמד עונה לו‪" :‬אני גמד קטן אדום‬ ‫ומניאק ועד שלא תיתן לי תות אני לא אתן לך לעבור" הבחור העייף שרוצה רק להגיע הביתה נותן לו תות‬ ‫שדה וממשיך בדרכו הארוכה‪ .‬לקראת סוף הנסיעה קופץ לפני הרכב גמד כחול ומסמן לבחור לעצור בצד‪.‬‬ ‫הבחור עוצר‪ ,‬פותח חלון ומתחיל לצעוק" מספיק‪ ,‬כבר נמאסתם עליי! תן לי לנחש‪ ,‬אתה גמד קטן כחול‬ ‫ומניאק ומה אתה רוצה?" הגמד אומר לו‪" :‬רשיונות בקשה"‪.‬‬

‫‪ ≥µ‬שנות‬ ‫ניסיון‬

‫צבע¨ קרמיקה¨ אינסטלציה¨ עבודות גבס‬ ‫גדרות עץ מעוצבים במחירים מפתיעים‪°‬‬

‫קבלן רשום‬ ‫מס‪≤≥µ ß‬‬

‫אפשרות לתשלומים נוחים‬

‫שי‬

‫≤∞≤‪∞µ∞≠∏≥¥¥‬‬

‫ˇ‬

‫אברהם גלילי‬

‫≥≤‪∞µ¥≠∂±≥π±‬‬

‫מעיין היופי‬ ‫מעיין שטרן≠לסקר‬

‫מעיין שטרן‬

‫הילה מיימון‬

‫מזמינה אתכן הבנות להתפנק‬ ‫בטיפולי פנים רפואיים‪ ,‬איפור‬ ‫קבוע‪ ,‬עיצוב גבות ושעווה‬

‫קשה להירדם מרוב מחשבות על לשון הרע‪...‬‬ ‫זה אומר שלפני כל פוסט צריך סיוע משפטי?‬ ‫גם אם הוא נכתב בציניות ומנקודת השקפה‬ ‫אישית? או מיי גאד נכנסתי לחרדות‪ ...‬אני חפה‬ ‫מפשע ויש לי כמעט חמשת אלפים עדים ‪(:‬‬

‫מזי וורצל‬

‫נאוה קולג‘‬

‫טיפולי פנים רפואיים איפור קבוע ומקצועי‬ ‫מבצעים חמים לחורף‪°‬‬ ‫עיצוב גבות שעוות‬

‫יוסף הלוי ≥‪ ¨≤±Ø‬נהריה ‪∞µ≤≠∏≥≤∏≤≤±‬‬ ‫נשא‬

‫רו תאריכים אחרונים‬

‫ללחודמשיבםצינועארחפובררואף‪°‬‬ ‫ר‬

‫בוקר טוב עולם‪ .‬ריח החמין שאופף את הבית‬ ‫נדבק לאפי ולא מרפה‪ .‬אחחח איזו שבת חמימה‬ ‫וטעימה בחיק המשפחה האהובה‪.‬‬

‫התחזית למחר בבה"ס נאוה קולאז היא‪:‬יום פתוח‬ ‫עם מלאאאאא גשם של מבצעיםםם אז בואו להיות‬ ‫חלק מאלפי בוגרים בבה"ס נאוה קולאז מחר זה‬ ‫קורה בין השעות‪ 9:00:‬עד ‪!!!20:00‬‬

‫הרשמה לאירועי אביב קיץ ≤‪ ≤∞±‬בעיצומה‬

‫לפרטים נוספים‬ ‫ולהזמנות∫‬

‫‪∞µ≤≠µ∑≥∏∏¥∂ ¨∞¥≠πµ±≥π≥π‬‬ ‫מפלי שוקולד‬

‫בובות אלכוהול‬

‫מייצגים‬

‫בר מתוקים‬

‫פירוטכניקה‬

‫מגנטים‬

‫אטרקציות וגימיקים לאירועים‪ÆÆÆ‬‬

‫זיוית הלצנית‬

‫פרח שקד‬

‫בוקר טוב חברים‪ .‬תפיצו "מסיבות חנוכה "עם זיוית‬ ‫וצוות טופי‪ .‬יוצאות לדרך השנה אנחנו באים עם‬ ‫רקדניות‪ ,‬ומופע מדליק עם עד ‪ 4‬בובות ענק‪ ,‬מכונות‬ ‫מזון‪ ,‬מפלי שוקולד‪ ,‬בר מתוקים מושקע ביותר!‬ ‫מגנטים הכי מדליקים בצפון! מגנטים בצורת חנוכיה‬ ‫או חמסה‪ .‬והבועות האכילות ימי ימי חגיגה! אסור‬ ‫לפספס!!!! שבת שלום לכם פייסבוקים!!!‬

‫בוקר טוב‪.....‬מי מכיר באיזור דחוף‬ ‫מתקן למכונת כביסה?‬

‫‪∞µ∞≠π≥µπ∏∂≤¨∞µ≤≠µ∞π±∞π±‬‬ ‫חפשו אותנו ב≠‬

‫כניסות מיוחדות‬

‫חלום של אירוע‬

‫יום הולדת שמח‪°‬‬ ‫פדיקור‬ ‫מניקור‬ ‫גבות‬ ‫יובל יתח‬

‫יחיאל מקיאס‬

‫גי רואימי‬

‫מזל טוב‪°‬‬

‫מזל טוב‪°‬‬

‫מזל טוב‪°‬‬

‫∞∑‪₪∏∞ ˝ ₪₪‬‬ ‫∞‪¥‬‬ ‫∞‪₪¥‬‬

‫∞‪₪±‬‬ ‫לק‬ ‫בנייה ∞∞≤‪ ₪‬רק ∞∑‪₪±‬‬ ‫∞∞‪ ₪±‬רק ∞∏‪₪‬‬ ‫מילוי‬

‫על כל עיצוב גבות ≠ לק חינם‪°‬‬

‫הרצל ‪ ∏±‬נהריה¨ ‪∞µ¥≠∂¥±∏∑∑π ¨∞¥≠π∞∞∞∞≤¥‬‬

‫אוהל חינה‬


‫מבטחדש ‪44‬‬

‫בס“ד‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫ארועים ברמה אחרת‪°‬‬

‫לולה‬

‫ערמונים‬ ‫ש ג ח ת‬ ‫ב ה‬

‫ב ד ‪ ¢‬ץ‬

‫מ ה‬ ‫ד ר י ן‬

‫מטבח ישראלי‬

‫איזה סופגנייה‪ .‬לוויס מקונדטוריית דוד‬

‫מסעדה בשרית‬ ‫ארועים‬ ‫ע ד‬

‫בריתות‬ ‫בר מצווה‬ ‫שבת חתן‬ ‫חינה‬

‫א ר ו ע י ם‬

‫משגיח כשרות צמוד‬

‫∞ ‪ ± ¥‬א י ש‬

‫כ‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ג‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫הבד‪¢‬ץ‬ ‫שד‪ ß‬הגעתון ≥≥ נהריה‬ ‫טל∫ ∏‪∞µ¥µ≠∑µ∏≠∑µ‬‬ ‫טלפקס∫ ‪ππ≤∏∂≥µ‬‬

‫יעקב לזר מלזר השקייה‬

‫קיבלה מחמאות‪ .‬חן אברהם מחן עיצובים‬

‫מסיבה בזליג‬ ‫‪˘Â„„ ˙¯·Â„ ¯· ‰‚‚Á Ú·˘‰‬‬ ‫‪‚ÈÏÊ· ˙„ω ÌÂÈ ˙ÓÓ‰Ó‰‬‬ ‫·¯‪·¯Ú· ‰˙ȉ ‰ÏÂÏ Æ‬‬ ‫‪¯· ÌÚ „ÁÈ ‰‰Ó‰‬‬ ‫‪˙¯·Á‰ ÏÎÂ‬‬ ‫‪‡Ï˘ ˙·Âˉ‬‬ ‫‪ ˜ È Ò Ù ‰‬‬ ‫‪¯È˘Ï ¨˙Â˙˘Ï‬‬ ‫‪ÏÚ „˜¯ÏÂ‬‬ ‫‪ÏÊÓ Æ¯·‰‬‬ ‫‪°·ÂË‬‬

‫‪·ˆÓ· ÂÏÙÈË ‰ÈȘ˘‰ ¯ÊÏÓ ¯ÈÚ· ÌÈÏ„‚‰‬‬ ‫·‪Æ˙ÂÁÏ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÏÂ·Ë ˙·‡˘Ó ˙¯ÊÚ‬‬ ‫‡‪Âȇ¯ ‡Ï ¨ÂÚÓ˘ ‡Ï „Ȃ˙ Ï‬‬ ‫‪Ɖ‡·‰ ‰Ùˆ‰Ï ÂÎÁ˙ χÂ‬‬

‫תתפנקו‪°‬‬

‫קופונים‬

‫מחמם לנו‬ ‫את החורף‬ ‫‪¨¯ÊÏ ·˜ÚÈ‬‬ ‫‪Ê Î ¯ Ó Ó‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪Íω ‰ÈȘ˘‰‰‬‬ ‫בעמ‘‬ ‫‪˙‡ ÂÏ ÌÓÁÏ‬‬ ‫‪¯·Î ‰ÏÂÏ ÆÛ¯ÂÁ‰‬‬ ‫‪ȇÏÓ‰ ˘„Á˙È˘ ‰ÎÁÓ‬‬ ‫‪¨‰ÈÓʉ ‡È‰˘ ¯Â˙‰ ÚÈ‚ÈÂ‬‬ ‫‪‰ÏÂÏÏ ¨¯ÊÏÏ „Á‡ „ÂÚ ÆÈ˘È‡ ¯·Î ‰Ê ¨·˜ÚÈÂ‬‬ ‫‚‪˙ÂÓ˜Ӊ „Á‡· ‰Ùˆ‰ ‰˙ȉ˘ ‰ÚÂÓ˘ ‰·Â‬‬

‫לקוראי עיתון ’מבט חדש‘‬

‫∞‪±‬‬

‫ללקק את‬ ‫האצבעות‬ ‫·˜‪„„ ˙ÈȯÂËÈ„Â‬‬ ‫˙‪˙‡ ‰ÏÂÏ ‰ÒÙ‬‬ ‫‪‰Ë ÂÙ‡ ÒÈÂÂÏ‬‬ ‫˘‪Ï‬‬ ‫‡·‡‬ ‫‪¯ÂËÈ„˜‰‬‬ ‫˘‪‰‰ „‡Ó‬‬ ‫‪¨˙ÂÈ‚ÙÂÒ‰Ó‬‬ ‫‪Ô΄ÚÏ ‰˙ˆ¯Â‬‬ ‫˘·‪ÌÚËÏ ÛÒÂ‬‬ ‫‪˙¯˘Î Ô‰ ‡ÏÙ‰‬‬ ‫‪ÆÔȯ„‰ÓÏ‬‬

‫פורצת גבולות‬ ‫‪ÌȷˆÈÚ ÔÁÓ ¨Ì‰¯·‡ ÔÁ‬‬ ‫‪„Ïȇ˙· ‰˘ÙÂÁÏ ‰‡ˆÈ‬‬ ‫‪Ì‚˘ Ú„Â ‰ÏÂÏÏ ÆÚ‚¯ ÏÎÓ ‰˙‰Â‬‬ ‫˘‪Æ˘Â·Ï‰ ÏÚ ‰Ï ‡ÈÓÁ‰Ï ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‬‬

‫זליג¨ הבר‬ ‫הישראלי שלי‬


45 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

‫לולה‬

‫ מאג‘ד מלעיונק‬.‫פקח את העיניים של לולה‬

‫יחס חם אצל בבר ממספרת בבר‬

‫ מרסלו מרימקס‬.‫מגייס סוכנים חדשים‬

‫ גילה מאופנת בנות‬.‫אופנה שנשים אוהבות‬

ÔÂÏ·‡Ï ÌÈÈ˙˘ ˙„ω ÌÂÈ ¨ÏÈÁ˙Ó ‰Ê È˘È˘· ÏÈÁ˙È ‰¯ÚÒ· ÚÈ‚Ó ¯· ‰‚Ó ÆÈ˙¯˜ÂÈ ÌÈÓÊÂÓ ÏÈÈ˘˜· ÚÈ‚Ó Û¯Èˉ ˘ß߈ÂÓ· ˙‡ ÌÈ¯È Ô¯‰‡ „„˘Î ‰Ê ¯ÈÂÂ‡Ï ÔÂÏ·‡‰ ÆÏΉ ‡Ï „ÂÚ ·Â¯˜‰ È˘ÈÓÁ· ÒȘ¯ ¯Â‡ÈÏ „ÈÁȉ „Á‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ ÔÂÏ·‡‰ ˙·Á¯ ˘‡¯· Ô˙ÈÈ ‡Â‰ ˜¯˘ ÂÓÎ ‡Ï ‰ÏÂÏ ÆÚ„ÂÈ ¯·Î ‰ÏÂÎÈ °‫ ´ ג‘ל מתנה‬₪ Æ˙ÂÎÁÏ

‫אופנה שנשים אוהבות‬ ψ‡ ¯˜·Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ ‰È¯‰ ˙¢ ˙‡ÈÓÁÓ ˙Â· ˙ÙÂ‡Ó ‰ÏÈ‚ ˙Â‚Ӊ ‰Èˆ˜Ï˜‰ ÏÚ ˙‡ ˙‡ˆÂÓ ˙Á‡ ÏÎ ‰· Æ‰Ï Ìȇ˙Ó˘ Ëȯى ‫בס“ד‬

≥∞µ

µ∑

∑ ¨‫ר‬

‫תחת לדוא‬

‫נהנים‬ ‫באבלון‬

‫הגלע‬

∏‫ד‬

∞µ≤≠µ

≥∞ ‫גבר‬Ø‫תספורת ילד‬

‫השקה‬ ‫נוצצת‬ ʯÈÏ ‰Ù‡‰ ˙ÂÁ· ÏÚ ı¯Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÔÈÈÊÈ„ Ò·ÏÒ‰ ÔÈ·˘Î ˙ˆˆÂ‰ ‰˜˘‰‰ vega ˙˜‰Ï ¨ÈÂÏ ÈÏÓ ÂÈ‰È Ì˜ÓÏ ÂÚÈ‚È˘ ÆÌ˘ ¯·Î ‰ÏÂÏ ¨ÌÈ·ÂË ÌÈ·¯ „ÂÚÂ

‫טיפול‬ ‫מיוחד‬ ÏÂÙÈˉ ˙‡ È Ú Â · ˘ ‰ ÌÈÈ¯ÂÙÈˆÏ ‰Ï·È˜ ‰Ï˘ ‰ Ï Â Ï ˙ÂÈÓ‡‰Ó ‚‡„˘ ÏÈÈÙÂË· ÌÈËÂ˘È˜Ï ‰Ï „ÂÚ ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÏÈÈÙÂË· ¨‰˘· ÌÈȘ˙‰Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙‡„Ò ÆÛ¯ÂËÓ ËÂ˘Ù ˘Â˜È·‰˘Î

‘‫רח‬

‫משה אמזלג‬

‫הר‬ ‫י‬ ‫ה‬ ¨ ‫מ‬

‫נ‬

°‫זה מגיע בסערה‬


‫מבטחדש ‪46‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫לולה‬

‫חלום ש ל‬

‫כלה לבית בחירת לבי‬

‫יופי של הפקה בים של אגדות‬

‫אבי סופר ורמי אקוקה בקצב מכירות מטורף‬

‫הטופ של הנדלן‪ .‬אלי אלון‬

‫ללא עמלת תיווך‬

‫‪BUY-iT‬‬

‫·‪˙È‬‬ ‫‪ÌÈÒÎ‬‬

‫‪Real estate‬‬ ‫במרכז העיר‬

‫להשכרה בירוקה‬

‫‪ 4‬חד' ברחוב חד סיטרי‬ ‫מבוקש בית גדול ומרווח‬ ‫מיזוג מטבח מפואר‬ ‫מעלית מחסן חניה‬ ‫להיכנס ולגור!‬

‫‪ 3‬חד' כחדשה‬ ‫מטבח חדש‬ ‫מיזוג ועוד‬

‫דירת גן ‪ ¥‬חד‘‬

‫מפוארת ומושקעת‬ ‫חדשה‪ ,‬במרכז‪ ,‬שיא‬ ‫ביותר‪ ,‬מטבח‪ ,‬מיזוג‪,‬‬ ‫הפאר‪ ,‬מטבח‪ ,‬מיזוג‪,‬‬ ‫פרקטים ועוד‬ ‫אמבטיה מפוארת‪ ,‬גינה‪,‬‬ ‫דקה הליכה מכל מקום‪ + .‬גינה ענקית מטופחת‪,‬‬ ‫להכנס ולגור!‬ ‫הכי מבוקש בעיר!!!‬ ‫‪₪ 1,200,000‬‬

‫‪₪ 890,000‬‬

‫‡‪˘Â¯‰ Ô· ÔÏÈ‬‬

‫‪0505211745 | 049858483‬‬

‫‪˙ÂÚ˜˘‰Â ÌÈÒÎÏ „¯˘Ó‬‬

‫‪₪ 1,350,000‬‬

‫בשיחה צפופה עם קוואלי‪ .‬לימור לוי מאופנת ויסטה‬

‫מבחר דירות חדשות‬

‫בס"ד‬

‫דירת גן ‪ µ‬חד‘‬

‫א‬

‫עים‬

‫ותנ‬

‫אירו‬

‫ו ב≠‬

‫הקטלוג החדש של לירז דיזיין‬

‫אירוע‬

‫אט‬ ‫ים ל‬ ‫ר ק ציו ת וגימ יק‬

‫הפקה מהסרטים‬ ‫הטופ של הנדל‪¢‬ן‬ ‫·‪Ï˘ ÌÈ· ÌÈÎÈ˘ÓÓ ‰ÎÂÁÏ ˙ÂÎ‰Ï ÏÈ·˜Ó‬‬ ‫‡‪ψ¯‰ ßÁ¯· ˘„Á‰ „¯˘ÓÏ ¯·Ú ÔÂχ ÈÏ‬‬ ‫‡‚„‪ÌÈÚ˜˘ÂÓ ˙„ω ÈÓÈ ˙˜Ù‰· ˙Â‬‬ ‫‪ÆÙÂˉ Ï˘ ÙÂË· ÏÈ‚¯Î ÌȘÒÚ‰ ÂÙË ÂÙËÂ‬‬ ‫·‪‰Î‡ÏÓ‰ ÏÚ ˙ÁˆӢΠ¨„ÁÂÈÓ‬‬ ‫שוחד מתוק‬ ‫‪ƯÂÊÓ ˙Ú ¨‰„ÈÁȉ ˙Á‡‰‬‬ ‫·„‪ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÔÂÈ˜·˘ ÏÊÈ‬‬ ‫˘‪Èχ Ï˘ Ì˙È· ¨Ô‰Î ÂÏ‬‬ ‫·‪ÌÈÙ¯ÂËÓ ÌÈÚˆ·Ó‬‬ ‫‪˙„ÏÂÓÂÈ ‰‚‚Á „¯ÂÂ‬‬ ‫‪ÆÌÈ‚˙ÂÓ‰ ·ËÈÓÓ‬‬ ‫∑ ‪ÏÎ ÌÚ „ÁÈ‬‬ ‫‪‰„ÈÙ˜Ó˘ ‰ÏÂÏ‬‬ ‫‪‰˙ÈÎÏ ‰È˙¯·Á‬‬ ‫‪ÌÈ‚˙ÂÓ ˜¯ ˘Â·ÏÏ‬‬ ‫‪‰˙ÁÙ˘ÓÂ‬‬ ‫‪‰Á˙ÏÓ· ‰¯„˙Ò‰‬‬ ‫‪˙Â·‰ Ɖ·Â¯˜‰‬‬ ‫‪ÌÈÓȉ ˙ÏÈÁ˙Ï‬‬ ‫‪‰ÏÚÙ‰Ó Â‰‬‬ ‫‪Â˙¯ÊÚ· ÌÈÓ¢‚‰‬‬ ‫‪Ï˘ ‰¯È˘Ú‬‬ ‫˘‪„ÈÁȉ „Á‡‰ Ï‬‬ ‫¯‪ÌȄ˜È‬‬ ‫¯‪˙Ó ÏÚ˘ ¨Ô‬‬ ‫‪‰ÈÈÙÈÙÈ ‰¯ÈˆÈÂ‬‬ ‫˘‪‰Èχ „ÂÓˆ ‰È‰È‬‬ ‫˘‪ÛÂÒ· ÂÈΉ‬‬ ‫˘‪‰„ÁÈ‬‬ ‫‪ÌÈÈ˙Ú˘Ï‬‬ ‫‪Æ˙„ÏÂÓÂȉ‬‬ ‫מפלי שוקולד בובות אלכוהול פירוטכניקה‬ ‫‪‰ÏÂÏ‬‬ ‫‡‪Â˙Â‬‬ ‫‪˙ÙÒÂ ‰Ú˙Ù‰‬‬ ‫בר מתוקים כניסות מיוחדות אוהל חינה‬ ‫·˘‪‰Ù˜Ó „ϘÂ‬‬ ‫‪ÂÏ˘Ï ‰˙ÎÈÁ‬‬ ‫שו‬ ‫מייצגים מגנטים‬ ‫‪±‬‬ ‫חפ‬ ‫‪°‰Â¢ ‰È‰ ƯÁ˘‰‬‬ ‫˘‪Ï˘ ¯Â˜È·Ï ‰˙ÎÊ‬‬ ‫‪±∞π‬‬ ‫∞ ‪¨∞ µ‬‬ ‫‪π‬‬ ‫∞‬ ‫‪µ‬‬ ‫≠≤‪≠π≥µπ∏∂≤¨∞µ‬‬ ‫‪Æ˙È¯Ë˘ ‰Ïȇ ‰¯ÂÓ‰‬‬ ‫זוכים להצלחה‬ ‫‡·‪ÈÓ¯ Ï˘ Û˙¢‰ ¯ÙÂÒ È‬‬ ‫יחס חם‬ ‫‡˜‪„Â‡Ó ‰È‰Â ‰È¯‰· ÛÈÒÏ ÚÈ‚‰ ‰˜Â‬‬ ‫‪‰˙ÎÊ ¯·· ˙¯ÙÒÓÏ ‰ÒÎ ‰ÏÂÏ‬‬ ‫‪‰ÏÂÏ‬‬ ‫·‪Æ̘Ó‬‬ ‫‪Û¯ÂËÓ‰ ˙¯ÈÎÓ‰ ·ˆ˜Ó ‰ˆÂ¯Ó‬‬ ‫‪È˘È‡ ˙Â¯È˘Â ÌÁ ÒÁÈ ¨˙ÙÏÚÓ ˙¯ÂÙÒ˙Ï‬‬ ‫‪ƉÂÓ˙Ï‬‬ ‫‪ÌÈÈ˘‰‬‬ ‫‪˙‡ ‰ÒÙ˙ ·Ï‰ ÏÎÓ ˙‚¯ÙÓ‬‬ ‫‪Ʒ¯˜· ·Â˘ ¯˜·Ï ‰ÁÈË·ÓÂ‬‬

‫‪₪ 2,600‬‬

‫קוטג‪ ß‬בבניה‬

‫יחיד במינו בעיר מתאים‬ ‫למשפחה גדולה ניתן‬ ‫לתכנן ולעצב לפי דרישת‬ ‫הלקוח שיא הפאר בית‬ ‫כנסת קרוב מתאים גם‬ ‫לשומרי מסורת‬

‫ללא עמלת תיווך‬

‫בבניין חדש‬

‫בעין שרה‬

‫במרכז העיר ברחוב‬ ‫הכי מבוקש ‪ 4‬חד'‪ ,‬שיא‬ ‫הפאר מטבח מפואר‬ ‫מיזוג ועוד‬

‫קוטג' חדש ענק‬ ‫‪ 5‬חד' שיא הפאר‬ ‫גינה גדולה‬ ‫מפרט טכני עשיר‬ ‫‪₪ 1,750,000‬‬

‫‪₪ 1,175,000‬‬

‫‪₪ 1,050,000‬‬

‫כשכולם מחפשים לכם דירה‪...‬‬

‫אנחנו נמצא לכם בית!‬

‫במרכז העיר‬

‫פנטהאוז ‪ µÆµ‬חד‪ß‬‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬

‫קוטג‪ ß‬בעיר‬

‫דירת ‪ 4‬חדרים‬ ‫ענקית ‪ +‬חניה‪,‬‬ ‫מחסן ומעלית‪,‬‬ ‫להכנס ולגור!‬

‫ענק‪ ,‬מושקע ביותר‪,‬‬ ‫במרכז העיר‪ ,‬מרחק‬ ‫הליכה מכל מקום‪,‬‬ ‫מרפסת ענקית‪.‬‬ ‫פנטהאוז נדיר בגודלו!‬

‫ברחוב מבוקש במרכז‬ ‫העיר‪ ,‬קרוב לגנים‬ ‫ובתי ספר‪ ,‬ענקית‪,‬‬ ‫לאחר שיפוץ כללי ‪+‬‬ ‫מיזוג‪ ,‬מטבח ועוד‪...‬‬

‫‪ 5‬חד' ענק ומפואר‬ ‫‪ +‬גינה גדולה‬ ‫ויחידה נפרדת‪.‬‬ ‫בהזדמנות!‬

‫‪₪ 740,000‬‬

‫להשכרה‬ ‫מגוון דירות‬ ‫בכל הגדלים‬ ‫במחירים נוחים גם‬ ‫בנהריה וגם בקיבוצים‬

‫‪₪ 1,450,000‬‬

‫‪₪ 840,000‬‬

‫וילה בודדת ‪ 5‬חד' בישוב סמוך לנהריה ‪300‬‬ ‫מ"ר בנוי על מפלס אחד‪ ,‬יושב על דונם אדמה‪,‬‬ ‫ברמה הגבוהה ביותר‪ ,‬שניתן לדמיין! מקלחת‬ ‫ושירותים בכל חדר‪ ,‬מטבח הכי מפואר שקיים‪,‬‬ ‫מיזוג ועוד‪ ...‬אפשרות לצימרים‪ ,‬נוף פתוח לים‬ ‫מראש הנקרה עד חיפה‪ ,‬בשלבי בנייה‪ .‬ניתן‬ ‫לבחור את האריחים והמטבח לפי רצונכם!‬

‫‪2,100,000‬‬

‫‪₪‬‬

‫בבלעדיות‬

‫בז‘בוטינסקי מיני קוטג' חדש‬

‫‪₪ 1,490,000‬‬

‫בבלעדיות‬

‫הזדמנות חד פעמית‪°‬‬

‫קיבוץ געתון ‪ ,049858483‬אילן ‪0505211745‬‬

‫בבניין חדש‬ ‫במרכז העיר ברחוב‬ ‫מצויין ‪ 5‬חד' ענקית‬ ‫מפוארת מטבח מפואר‬ ‫מיזוג ועוד ‪...‬‬

‫ללקוחותינו ממרכז הארץ!‬ ‫דרושות דירות להשקעה‬ ‫ברחבי העיר‬ ‫צרו עימנו קשר בהקדם!‬ ‫בעין שרה‬

‫במרכז העיר‬

‫ענק ‪ 6‬חד' מרהיב‬ ‫ביופיו‪ ,‬הכי מושקע בעיר‬ ‫‪ +‬מטבח מפואר‪ ,‬מיזוג‪,‬‬ ‫חניה פרטית‪ ,‬גינה‬ ‫גדולה‪ ,‬נוף לים ועוד‬

‫‪ 3‬חד' מרווחת‬ ‫קומה נוחה‬ ‫השקעות רבות‬ ‫בהזדמנות‬

‫‪ 3‬חד' ענקית‬ ‫מצויינת לזוג צעיר‬ ‫או להשקעה‬ ‫קרוב לכל מקום‬

‫‪₪ 590,000‬‬

‫‪₪ 510,000‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫להשכרה ‪ ¥‬חד‘‬

‫במושב סמוך לנהריה‬ ‫בבלעדיות‬

‫במרכז העיר‬ ‫קרוב לכל מקום‬ ‫משופצת מטבח‬ ‫מיזוג הכל חדש‬ ‫‪₪ 2,900‬‬

‫שלד ‪ 300‬מ“ר בנוי ‪ +‬יח‘‬ ‫נפרדת כולל חשמל‬ ‫ואינסטלציה‪ ,‬חניות מקורות‪,‬‬ ‫בהזדמנות חד פעמית!‬

‫פרטים במשרד‬

‫‪e-mail: buyit11@walla.com‬‬


‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫מבטחדש ‪47‬‬


48 ‫מבטחדש‬

‰È¯‰ Ï˘ Ï„‚‰ ·Ï‰

∫‰‚ÈˆÓ ‰È¯‰ ÏÚÂÙ‰ ˙È˘ÙÂÁ ‰ÁÈˆ

¨‰˙È·‰ ÂÓÁ Ô· ԯ‡ ¯ÊÁ ¨ÌÈ¯Ê ˙„˘· ÌÈ˘ Ú·˘ ‰Ú¯˘ ¯Á‡Ï ·˘ ÚÂ„Ó ¯ÙÒÓ ‡Â‰ ¢˘„Á Ë·Ó¢ ÔÂ˙ÈÚÏ ÔÂȇ¯· Ɖȯ‰ È¯ÈÚÏ „È˙Ú‰ È·‚Ï ˙ÂÈÓÈËÙ‡ ‰Ï‚Ó ‰¯·Ú˘ ‰ÂÚ‰ Íωӷ ˜¯

‰ÎÈ˘ÓÓ ˙ÈÂˆÓ ‰ÂÚ ˙ÁÈ˙Ù ¯Á‡Ï ‰‚ÈÏ© ‰È¯‰ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ Ï‚¯Â„Ή ˙ˆÂ·˜ ¯·Ú˘ Ú·˘‰ ÛÂÒ· Ɖ·Â‚ „·‡Ï ®ß‚ ‡È‰ Û‡ ¨‰ÈÈÚÂ·Ï ¥∫± ‰ˆÂ·˜‰ ‰„ÈÒÙ‰ ¯Ú˘Ó ∞∫± ‰Ïȷ‰ ‡˜Â„ ‰È¯‰ Æ˙¯Óˆ‰Ó ‰˜¯Ù˙‰ ͢Ӊ· ͇ ¨Ò¯· ‰˘Ó Ï˘ ̘ӷ ˙‚¯Â„Ó ‰ˆÂ·˜‰ ƉÈÈÚÈ·¯ ‰‚ÙÒ ¯‡ßÚÓ È·Ó ˙„˜ Ú·˘ ˜Á¯Ó ¨ÈÚÈ·¯‰ Íω ‰ÈÈÏÚ‰ ÌÂÏÁ ÈÎ ‰‡¯ ¨‰¢‡¯‰ È˘ÈÏ˘ „ÒÙ‰· ¯·Â„Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÆıÙ˙Ó È˘Â ¨‰È¯‰ ¯Â·Ú ÌȘÁ˘Ó ‰Ú·¯‡· ˜Á˘ÓÏ ‰ˆÂ·˜‰ ‡ˆ˙ ˙·˘· Æ˙ÂÙȈ¯· ‰‚ÈÏ© ‰È¯‰ ¯¢˙È· ƉÚ· È· „‚ ıÂÁ ÏÚÂÙ‰ „‚ ≤∫± È˙È· „ÒÙ‰ ‰Ó˘¯ ®ß· ·˜ÚÈ Ï˘ ¯Ú˘Ó ∞∫± ‰Ïȷ‰ ‰È¯‰ ÆÔÈÎÒ ÔÈÎÒ ‰ÚˆÈ· ͢Ӊ· ͇ ¨ßıÈ·ÂÈ·¯ ıÂÁ ˜Á˘ÓÏ ‰ˆÂ·˜‰ ‡ˆ˙ ˙·˘· ÆÍÙ‰Ó ÆÌÚ¯Ù˘ ÏÚÂÙ‰ „‚ ÒÈÙÙ È·‡

ԯ˜ ÏË ∫ÌÏȈ ·˙Î ÛÒÂ ¯·„ ÆÈÏ˘ ÔÂÈÒÈ‰Ó ˙˙Ï Ì˙‡ ‡Â‰ ¨¯ÈÚ‰ ·˘Â˙Î ¨„Â‡Ó ÈÏ ·Â˘Á˘ Æ¢˘¯‚ÓÏ Ï‰˜‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ø‰ÈÈÏÚ‰ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È¯‰ ‰‚ÈÏ· È˙˜ÁÈ˘ Ô‰· ˙ˆ·˜‰ Ïη¢ È‡Â ‰ÈÈÏÚÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÂÈȉ ¨˙ÈÓ‡ω ÂÏ ˘È Ɖ¯˜È ‰Ê ‰˘‰ Ì‚˘ ‰ÂÂ˜Ó ÈÙÎ ÂÎÈ˘ÓÈ Ìȯ·„‰ ̇ ‰·ÂË ‰ˆÂ·˜ ÏÎÂ ˙¯Óˆ· ‰È‰ ÂÁ‡ ¨ÌÂȉ ̉˘ Æ¢‰ÈÈÏÚ‰ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï È˘ ÔÓ‡Ó‰ ‡È·‰˘ ÛÒÂÓ‰ ͯډ ‰Ó ø‰ˆÂ·˜Ï ¯ËÒÈÓ ‡Â‰ È˘ ¨Ô„ÚÂÓ· ¯ÚÂ‰ ˙ˆÂ·˜ ÔÓ‡Ó΢ ¨ÂÏ˘ ͯ„‰ ÆÈ¯Â·Ú È˜ÈÁÏ Ï„ÂÓ ¨‡È·Ó ‡Â‰˘ ˙¢ÈÁ‰Â ˙ÂÈ·ÈÒ¯‚‡‰ „Â‡Ó È˙Ȉ¯ ƉÓÂˆÚ ‰ÙÈÁ„ ÂÏ ˙Â˙Â ˙‡¯Ï ÁÓ˘ È‡Â ¨‰ˆÂ·˜Ï ÚÈ‚È˘ È˙ÙÁ„ ƢÌÈÁÈÏˆÓ Ìȯ·„‰˘ ‡Ï˘ ÒÂÙÒÙ Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ ÍÏ ˘È ˙ˆ·˜‰ È˙˘Ó ˙Á‡· ˙˜ÁÈ˘ øÈχ¯˘È‰ Ïү„η ˙ÂÏ„‚‰ ¯˘Â‡Ó È‡Â ¨‰¯˜ ˙¯˜Ï Íȯˆ ‰È‰˘ ‰Ó¢ Æ¢ÂÈ˘ÎÚ „Ú È˙‚˘‰˘ ‰ÓÓ ø˜Á˘Ï ÍÈ˘Ó˙ È˙Ó „Ú Â‡ ˜ÈÙÒÓ „È‚È Û‚‰˘ „Ú ÍÈ˘Ó‡¢ Æ¢Ìȇ˙Ó ‡Ï ¯·Î È‡˘ ‰‡¯‡˘ ø‰˘È¯Ù‰ ¯Á‡Ï ˙ÂÈÎÂ˙ ÍÏ ˘È „ȘÙ˙· ÛÚ· ·Ï˙˘‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡¢ „Â‡Ó ‰Â˜Ó ¨ÈÚˆ˜Ó ‡ ÈωÈ Æ¢‰È¯‰· ‰È‰È ‰Ê˘

‫תלומשקבלים‬ ‫יקיתו זהב‬ß‫וצ‬ ‫ם‬

ÚˆÓ‡· Ï‚ÚÓ ¯‚Ò˘ ¯Á‡Ï ¨≥≤ ÏÈ‚· ÍÙ‰ ¨ÂȯÂÚ ˙ˆÂ·˜Ï ¯ÊÁ ‰¯·Ú˘ ‰ÂÚ‰ ‚¯Â·Ï ¨ÂÓÁÔ· ԯ‡ ¨‰È¯‰ È¯ÈÚ ÔËÙ˜ ‰È‰ ¯·Ú˘ Ú·˘·Â ¨‰ˆÂ·˜· ÈÊÎ¯Ó ÏÚ È˙È·‰ ÔÂÁˆÈ‰ ˜Á˘Ó· ÔÈÈˈӉ Æ˙„˜ ±∑ ÚϘ · ¨Â„È‚ÓØÌÚ˜È ÏÚÂÙ‰ ͇ ¨‰È¯‰Ï ¯ÂÊÁÏ È˙Ȉ¯ „ÈÓ˙¢ ÌÈ˘‰ Íωӷ ‰ˆÂ·˜· „·Ú˘ ÌÈÓ‡Ó‰ ‰Ï‚Ó ‡Â‰ ¨¢Ìȇ˙Ó È‡˘ ·˘Á ‡Ï Æ¢˘„Á Ë·Ó¢ ÔÂ˙ÈÚÏ ÔÂȇ¯· ÔË·Ó ÈÈȯ‰ ¨ÂÓÁ Ô· ÏÁ‰ Âί„ ˙‡ È¯ÈÚ Ï˘ ˙¯ÈÚˆ‰ ˙ˆ·˜· ¨‰„ÈÏ ÈÙÏ ÆÌȯ‚Â·Ï ‰ÏÚ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨‰È¯‰ ‚˘È‰Ï Û˙¢ ‰È‰ ¨≤µ ÏÈ‚· ¨ÌÈ˘ Ú·˘ ‰ÈÈÏÚ‰ ¨ÌÈÓʉ Ïη Ô„ÚÂÓ‰ Ï˘ Ï„‚‰ ‰ÂÚ‰ ÌÂÈÒ· ͇ ¨Û‡ÈÈÏÙ‰ ¯Ó‚Ï ˙ˆ·˜· ˜ÁÈ˘ ˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘· Ư¯Á¢ Ô‰·Â ¨˙ÂÂÈÏÚ‰ ˙‚Èω È˙˘· ˙Â¢ È·ÎÓ ¨ÔÂÏÂÁ ÏÚÂÙ‰ ¨Ú·˘ ¯‡· ÏÚÂÙ‰ ˙¯ˆ ‡˙‡ ˙ȯ˜ ¨ÔÂÚ·Ë ˙ȯ˜ ¨‰ÙÈÁ ¨‡ÈÏÈÚÓ· Á˙Ù ‰¯·Ú˘ ‰ÂÚ‰ ˙‡ Æ˙ÈÏÈÚ Æ‰È¯‰Ï ¯ÊÁ ‰Îωӷ ˙ˆ·˜· ˙„„˘ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ‰Ó øÌÈ˘‰ Íωӷ ˙·¯ ͇ ¨‰È¯‰Ï ¯ÂÊÁÏ È˙Ȉ¯ „ÈÓ˙¢ È‡˘ ·˘Á ‡Ï ‰ˆÂ·˜· „·Ú˘ ÌÈÓ‡Ó‰ Ì‚ Ƅ„Ï Íȯˆ È˙Èȉ ÔÎÏ ¨Ìȇ˙Ó ˜¯Â ¨¯ÂÊÁÏ È˙ÈÂÂȘ ‰¯·Ú˘ ‰ÂÚ· ‚¯·ÊÈȇ χ˘ ÌÈÎÒ‰ ‰ÂÚ‰ ÚˆÓ‡· Æ¢È˙‡ Û¯ˆÏ

ÂÓÁ Ô· ԯ‡ ÆÛ‡ÈÈÏÙ‰ ¯Ó‚ Ï˘ ÌÈÓÈÏ Ú‚Ú‚˙Ó

‰Áψ‰‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‰˙‡ Íȇ ø‰ÂÚ‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰Ï„‚‰ ¨ÔÂÁËÈ· ÂÏ Ô˙Â˘ ÔÈÂˆÓ ˙ˆ ‰Ù ˘È¢ ˜ÒÚ˙‰Ï ¨Ë˜˘ ÂÏ Ô˙Â ≠ ·Â˘Á ÈΉ Ìȇ˙‰ ÏÎ ˙‡ ˘È˘Î ÆÂË Ïү„η ÌÈ˜Á˘Â ‰˘˜ ‰„Â·Ú ÌÚ „ÁÈ ¨ÂÏω Æ¢˙ÂÚÈ‚Ó ˙‡ˆÂ˙‰ ¨Ìȯ˘ÎÂÓ ÌÏÂÎ Ï·‡ ¨Ë˜˘ ÏÚ ¯·„Ó ‰˙‡ ‰ˆÂ·˜‰Â ¨·ÂË ‡Ï ·ˆÓ‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ Æ‰ÙÓ‰Ó ˜ÁÓÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˘‡¯ ˙¢‡¯· ¨˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó¢ ÈÒÂÈ ÈÒÙχ ÌÈÒÈ ¨‚·Ò ȘßÊ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ÚÈÈÒÏ È„Î ÌÈÓÈÎ ˙ÂÏÈÏ ÌÈÏÚÂÙ ¨ÔËÈ·‡ È‡ ƉÏÂÚÓ ‰„Â·Ú ÌÈ˘ÂÚ Ì‰Â ¨‰ˆÂ·˜Ï Æ¢¯„˙ÒÈ ÏΉ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ÁÂË· ˘È‚¯Ó ‰˙‡ ¨‰ˆÂ·˜‰ ÔË٘Πø¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂȯÁ‡ ÍÈÏÚ ˙ÏËÂÓ˘ ÔÂÂÎÏ ¨ÌȯÈÚˆ‰ ˙‡ ÛÂÁ„Ï ‰ÒÓ È‡¢

ÌÈ·˘ÁÓ ∂¥π≥ ÌÈÒÎ

±ππ∂ „ÒÂ

ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÔÂÈ˘È¯ ‫עברנו לקומת קרקע‬

‫דיסק און קי‬ ¥G

ÁÆÏÆË Æ„·Ï· ‰˘ÁÓ‰Ï ‰ÂÓ˙‰

≤π

‫רק‬

‫לצפייה בדירות‬ ‫למכירה והשכרה‬

∫‫ולמבצעים‬

www.homereset.co.il

≠‫החל מ‬

‫מחשב נייד‬

°‫≥ שנים אחריות‬

±¨±π∞ ‫רק‬

≤¨¥π∞

‫דיגיטלי‬ ‫ממיר‬ ‫לצפייה חינם‬ ‫בכל ערוצי הדיגיטל‬ ‫הפתוחים¨ המשודרים‬ °°°‫בארץ‬ ₪

¥¥∑

±¥π

‫מבצע רק‬

‫מעבדה אזורית‬

±π¢ ‫מסך‬

‫לתיקון מחשבים ניידים‬ ‫לכל המותגים‬

‫רק‬

‫טלפונים סלולארים‬ ‫במחירים‬ ‫תוצרת גרמניה‬ ‫הכי זולים‬ °‫בנהריה‬ ‫רק‬

Fujitsu I-3 ₪

‫מבצע חדש‬

≤¥¢ LED ‫טלוויזיה‬

‫מחשבים‬ ‫יד שנייה‬

≥µ∞

„¢Ò·

‰Î „Ú ÂÈ˘Ú˘ ÈÙÎ ˙ÂÈӇ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó

‫רק‬

‡Ï ‰È¯‰ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ÌÈ˘‰ ˙ˆÂ·˜ ‰‚Èω ˙¯Óˆ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ˙ÂÂÎ˙Ó ÂÓ˘¯ ʯ‡ ÔÂ¯È Ï˘ ˙ÂÎÈÁ‰ ∫˙ÈÓ‡ω ÏÚÂÙ‰ „‚ ¥∞∫∏¥ ¨ÌÈ˘¯Ó ÔÂÁˆÈ Ú·˘‰ Ú·¯· ¯·Î ‰Á¯· ‰ˆÂ·˜‰ Æ·˜ÚÈ Ô¯ÎÊ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ˙ȈÁӉ ¨π∫±∏ Ô¯˙ÈÏ Ô¢‡¯‰ Íω ͢Ӊ· ¯˘‡Î ¨≤±∫¥± ‰‡ˆÂ˙· ·ˆÏÓ ‰È¯Ó ∫‰È¯‰Ï ÂÚϘ ÆÏ„‚ ¯ÚÙ‰ ¨±∂ ÔÂÁ ÌÈ¯Ó ¨®˙Â˘Ï˘ ¥© ˙„˜ ≤¥ ¯ÂÓÈÏ ¨π ÔÈÏÂÒ‡ ¯˙ÈÓ ¨±≥ „„ ‰Ҙ‡ ÈÂÏ ˙ȯÈÓ ¨µ ÔÈÏÂÒ‡ ¯È˘ ¨∏ ȘүÈ˘Â˜ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· Æ≤ Ôʯ ÌÂ˙ ¨≥ ¯ÂÓ Ï·Â˘ ¨¥ „‚ ‰˘˜ ıÂÁ ˜Á˘ÓÏ ‰ˆÂ·˜‰ ‡ˆ˙ Ɖ¢‡¯‰ ÔÂÈÏÚ ÏÈÏ‚ ÏÚÂÙ‰

‰¯ÓÂÁ ˙˜Ù҇ ·˘ÁÓ È„ÂÓÈÏÏ ÊίÓ

S a m s u n g G a l a x y 2 ‫מבצע‬

˙¯˙ÂÂÓ ‡Ï ˙¯Óˆ‰ ÏÚ

Reset

‫אתה לפני שא‬ ‫תהסטקומנה מחשב נייד‬ ‫חייב לבקר‬ °‫ברי חשבים הכי זול בארץ‬

‫מבצע‬

‫ספורט‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

‫מחשב‬

TABLET

±¨≥π∞

‫רק‬

‫שידרוג זיכרון‬ ‫לניידים‬

DDR2 1G ₪

∏π

‫רק‬

‫ קנייה וטרייד אין על מחשבים ישנים ˇ במלאי מטענים למחשבים ניידים מכל הסוגים ˇ סלולריים של כל‬Hablamos ‰˘Èί· ‰˙ÂÓ ‡Ï™ Æ‫החברות¨מגוון מכשירים במחירים אטרקטיביים במיוחד ˇ קונים מסכים שטוחים יד שנייה‬ Espanol

±∂∫∞∞≠±∏∫≥∞ ߉ ¨ß„ ¨ß· ÈÓÈ ¨∞π∫≥∞≠±≥∫∞∞ ßÂ≠߇ ÈÓÈ ∫‰ÁÈ˙Ù ˙ÂÚ˘ ¨∞¥≠πµ±±π∂∞ ‫לוחמי הגיטאות ≥¨ קומת קרקע¨ נהריה‬


‫מבטחדש ‪49‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬ ‫בס“ד‬

‫להשכרה‬

‫‪vision‬‬

‫ויז‘ן‬

‫פ ת ר ו נ ו ת‬

‫נ ד ל ” ן‬

‫לעסקים ופרטיים‪°‬‬ ‫נכנסים עם הרכב‬ ‫עד המחסן‪°°°‬‬

‫מבחר מחסנים במקום‬ ‫מקורה בלב העיר בגדלים‬ ‫עפ‪¢‬י צורכי הלקוח‪°°°‬‬ ‫מיידי‪°‬‬

‫לפרטים ופגישה אישית∫‬

‫יואל ‪ ¨∞µ≤≠≥∞ππ∞±±‬משרד∫ ∏≤∂∞∞∞‪∞¥≠π‬‬

‫תיווך ויז‘ן ≠ שד‪ ß‬דניאל‪ß‬ס¨ שדרות הגעתון ≥≥ נהריה‬

‫‪ÂÈ„·ÂÚ ÏÎ‬‬ ‫‪ÌÈÁË·Ó‬‬ ‫‪˜ÂÁ· ˘¯„Î‬‬

‫‪ÔÂȘ‬‬ ‫‪˙„ÒÂÓ‬‬ ‫‪ÌÈÏÚÙÓÂ‬‬

‫‪ÔÂȘ‬‬ ‫·˙‪ÌÈ‬‬ ‫‪¯Á‡Ï‬‬ ‫˘‪ıÂÙÈ‬‬

‫˘‪È˙¯È‬‬ ‫‪˘ÈÏÂÙ‬‬

‫‪ÏËÒȯ˜ ˘ÈÏÂÙ‬‬ ‫´ ‪Ò˜ÂÂ‬‬

‫‪˙·˘· ‡Ï‬‬

‫ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬

‫יואל ‪∞µ≤≥∞ππ∞±±‬‬

‫בסביבת עסקים דינמית ותוססת¨‬ ‫במיקום מרכזי בנהריה‬ ‫מבחר משרדים בגדלים שונים‬ ‫החל מ≠∞∑ מ“ר ועד ∞∞‪ ¥‬מ“ר‬ ‫רמת גימור גבוהה מאוד‪°°°‬‬ ‫שינויים והתאמות עפ“י צרכי הלקוח‪°‬‬

‫‪ÔÂȘ‬‬ ‫ˆ‪ÌȯÓÈ‬‬ ‫‪ÔÂȘ‬‬ ‫·˙‪ÌÈ‬‬ ‫‪ÔÂȘ‬‬ ‫‪ȯ„Á‬‬ ‫‪˙‚¯„Ó‬‬

‫‪ÔÂȘ‬‬ ‫‪ÌÈ„¯˘Ó‬‬

‫≥≤≥∞≥‪∞µ∞≠≥µ‬‬


‫מבטחדש ‪50‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫בס‪¢‬ד‬

‫משרד לשיווק נכסי מקרקעין‬

‫יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫תיווךמבט‬

‫ניסיון בנדל‪¢‬ן מעל ∞≤ שנה‬

‫מצטרפים להצלחה ומרוויחים כסף‪ °‬הידע והקשרים שלך שווים לך כסף והכנסה נוספת‪ Æ‬מהיום על‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בבלעדיות‬ ‫מציאת השבוע‪°‬‬ ‫בדרום העיר‬ ‫בעמידר‬ ‫בעין שרה‬ ‫בשז‪¢‬ר דירת ≥ חד‪ß‬‬ ‫מסודרת¨ בקומה נוחה‬ ‫´ מחסן‬

‫בעמידר¨ קרוב לים¨‬ ‫וילה חד מפלסית ∑ חד‪ß‬‬ ‫כולל יח‪ ß‬דיור נפרדת¨‬ ‫בנייה חדשה‪°‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫דירה מפוארת¨ בבניין‬ ‫חדש ומפואר ‪ ¥‬חד‘ ´‬ ‫מרפסת שמש¨ חניה¨‬ ‫מחסן וממ‪¢‬ד¨ נוף לים‪°‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫בצפון העיר דירת ‪ ¥‬חד‘‬ ‫מושקעת ´ מרפסת‬ ‫שמש ´ חניה ומחסן‬ ‫©‪®¥¥±∂µ‬‬ ‫רק ∞∞∞¨‪₪∑∑µ‬‬

‫קרובה למרכז‬

‫בעין שרה החדשה‬

‫במרכז העיר‬

‫מיני≠פנטהאוז‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫מפוארת כחדשה‬ ‫בקומה נוחה‪°‬‬

‫קוטג‪ ß‬מפואר‬ ‫‪ µ‬חדרים ´ גינה גדולה¨‬ ‫בנייה פרטית וחדשה¨‬ ‫כניסה מיידית‪°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪₪±¨∑µ‬‬

‫דירת ≥ חדרים‬ ‫משופצת¨ מערבית¨‬ ‫בקומה נוחה‬

‫במרכז העיר¨ בבניין‬ ‫חדיש¨ דירת ‪ µ‬חד‘ ´‬ ‫ענקית ´ השקעות רבות‬ ‫©∑∏∂‪®¥¥‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪µ∞µ‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪µπ‬‬

‫בלעדי במשרדינו‪°°°‬‬ ‫בעין שרה הישנה קוטג‪ ß‬מפואר ביותר¨‬ ‫∞∑‪ ±‬מ‪¢‬ר על מגרש של ∞≤‪ ¥‬מ‪¢‬ר עם עצי‬ ‫פרי¨ הכל חדש‪°°°‬‬ ‫´ אפשרות בנייה נוספת של ∂∂ מ‪¢‬ר‪°‬‬ ‫בדרום העיר‬

‫בטרומפלדור‬

‫בבניין חדיש דירת ‪¥‬‬ ‫חדרים פינתית¨ מערבית‬ ‫´ מרפסת שמש¨ ממ‪¢‬ד¨‬ ‫מחסן וחניה‪ Æ‬מושכרת‬ ‫ל≠≥ שנים¨ תשואה יפה‪°‬‬ ‫©‪®≤∏∞π±‬‬

‫בית קרקע מקורי‬ ‫על מגרש ∞∞‪ ¥‬מ“ר ´‬ ‫אפשרויות‬ ‫בנייה נוספות‪°‬‬ ‫מחיר גמיש‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∂µ‬‬

‫מושבים באזור כברי‬

‫בבלעדיות‬

‫למכירה‪ °‬וילה חד מפלסית על מגרש‬ ‫∞∞∏‪ ±Æ‬מ“ר¨ ∞∞≥ מ“ר בנוי כולל מרתף¨‬ ‫משקיפה לנוף מדהים‪°°°‬‬ ‫פרטים במשרד בלבד‪°‬‬ ‫בממשלתי‬

‫בבלעדיות‬

‫חייבת להמכר‪°‬‬

‫בבלעדיות‬

‫דירת גג ‪ µ‬חדרים ´‬ ‫דירת גג ∑ חדרים‬ ‫מרפסת ∞‪ ¥‬מ‪¢‬ר¨‬ ‫מפוארת ביותר‬ ‫השקעות רבות בדירה¨‬ ‫´ מרפסת גג גדולה¨‬ ‫משקיפה לנוף נהדר¨‬ ‫בקירבת ישיבת ‪ß‬אביר‬ ‫יעקב‪ ¨ß‬פינוי גמיש מאוד‪ °‬ללא בניינים מסביב‪°‬‬ ‫©∑‪®≥¥πµ‬‬

‫מחלקה מסחרית‬

‫פנטהאוז‬ ‫בצפון העיר¨‬ ‫בבניין חדיש¨‬ ‫∂ חדרים מושקע‬ ‫´ נוף נהדר לים‪°°°‬‬ ‫במחיר ללא תקדים‪°‬‬

‫להשכרה במספרה עם חוג לקוחות קבוע ≠ גלריה ≤≤‬ ‫מ“ר במיקום מרכזי ביותר¨ רק ∞∞‪ ±¨µ‬ש‪¢‬ח‬ ‫להשכרה במרכז מספרה כולל ציוד¨ להיכנס ולעבוד‪°‬‬ ‫בבלעדיות‬ ‫למכירה‪ °‬במרכז העיר בניין משרדים מפואר בתפוסה‬ ‫מלאה¨ תשואה יפה‪°°°‬‬ ‫בדרום העיר¨ פנטהאוז‬ ‫מפואר ביותר בעיצוב‬ ‫להשכרה חנות באיזור מסחרי ∞∏≥ מ‪¢‬ר¨ חניה בשפע‬ ‫מיוחד על כל הגג¨ נוף‬ ‫מדהים‪°°‬‬ ‫למסירה פאב עובד¨ הכנסה בטוחה‪ °°°‬פרטים במשרד‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫בעמידר ‪ ¥‬חדרים‬ ‫כחדשה ´ מרפסת‬ ‫משקיפה לים‪°‬‬ ‫©‪®≥π∑≥µ‬‬ ‫∞∞‪₪≥¨µ‬‬

‫בבלעדיות‪°°°‬‬ ‫בצפון העיר ‪ ¥‬חדרים‬ ‫משופצת ´ מעלית¨‬ ‫מחסן וחניה ©‪®≥µ∏±±‬‬ ‫∞∞‪₪≥¨µ‬‬

‫בבלעדיות‪°°°‬‬ ‫באוסישקין דירת ≥ חד‘‬ ‫בקומה נוחה¨ משופצת‬ ‫ומערבית‪®±∞π∏© °‬‬ ‫רק ∞∞≥¨≤‪₪‬‬

‫בעין שרה יחידת דיור‬ ‫≤ חדרים קרקע כולל‬ ‫ארנונה ´ כבלים‬ ‫©∏≥∂‪®≥π‬‬ ‫רק ∞∞≤¨≤‪₪‬‬

‫במרכז העיר‬ ‫דירת ‪ ¥‬חד‪ ß‬משופצת‬ ‫´ חניה¨ מחסן‬ ‫©∞‪®≥π∂¥‬‬ ‫רק ∞∞≤¨≥‪₪‬‬

‫ביוספטל‬ ‫דירת ‪ ≤Ƶ‬חד‘‬ ‫משופצת ´ מרפסת‬ ‫©∑‪®µ¥‬‬ ‫רק ∞∞∏¨‪₪±‬‬

‫במרכז בבניין חדיש‬ ‫דירת ‪ µ‬חד‪ ´ ß‬מחסן¨‬ ‫חניה¨ ממ‪ßß‬ד ומרפסת‬ ‫שמש ©∂≥∏‪®≥π‬‬ ‫רק ∞∞∏¨≥‪₪‬‬

‫ללקוחות רציניים‬ ‫רשומים במשרדינו‬ ‫דרושות‬ ‫דירות להשכרה‬ ‫ללא עמלת תיווך‪°°°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫חדש‬

‫בתיווך מבט‬ ‫ללא התחייבות‪°‬‬

‫הערכת נכסים מכל הסוגים¨‬ ‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫נכס השבוע‬

‫הזדמנות חד פעמית‪°‬‬

‫במרכז העיר¨ בבניין‬ ‫חדיש¨ דירת ‪ ¥‬חד‪ß‬‬ ‫´ חניה¨ מחסן ומעלית‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞≥∑‪₪‬‬ ‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫פנטהאוז על כל הגג‬ ‫בבניין חדש ומפואר פנטהאוז‬ ‫ברמה גבוהה ביותר‪ °‬נוף נהדר‬ ‫לים‪ °‬לכניסה מיידית‪°‬‬ ‫מפתחות במשרד‪ °‬בבלעדיות‬

‫בהזדמנות חד פעמית‪°°°‬‬ ‫במרכז העיר¨ בבניין חדיש ‪ ¥‬חדרים‬ ‫´ מרפסת שמש¨ חניה מקורה¨ מחסן‬ ‫וממ“ד‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∏µ‬‬

‫בבלעדיות‬

‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫מציאת השבוע‪°‬‬ ‫בטרומפלדור¨‬ ‫במיקום מעולה‬ ‫דירת קרקע בת ‪ µ‬חד‪ß‬‬ ‫משופצת ´ גינה גדולה‬ ‫וחניה מקורה‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪∑πµ‬‬

‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫תיווך מבט ≠ קניון נהריה¨ קומה ≥¨ רח‪ ß‬האירית ≤¨ יוסי ‪∞¥≠π∞∞∞≥∂∞ ¨∞¥≠ππ≤¥±∞¥∞ ¨∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬


‫מבטחדש ‪51‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫‪vision‬‬

‫לתאום פגישה אישית ויעוץ‬ ‫אצלך בבית או אצלך במשרד‬

‫פ ת ר ו נ ו ת‬

‫נ ד ל ” ן‬

‫ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬

‫ויז‘ן‬

‫חביב ‪∞µ∞≠µ≤µ¥±∂¥‬‬

‫יוסי ∞‪∞µ≤≠≥≤∑∂µµ‬‬

‫ל כל לקוח ו‪Ø‬או נכס שתביאו תוכלו להרוויח עד •∞‪ ±‬מדמי התיווך שלו¨ בכפוף לתקנון המשרד‪°°°‬‬ ‫בהרצל דרום בבלעדיות יחיד בעיר‪ °‬בבלעדיות בסוקולוב היוקרתי‬ ‫בהרצל דרום‬ ‫מהיום אתם קובעים‬

‫איך לשלם‬ ‫את דמי התיווך שלכם‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫קומה ג‪ ´ ß‬מעלית‬ ‫´ חניה ´ מחסן‬

‫חדש בויז‘ן‬

‫רק ∞∞∞¨∞∑∑‪₪‬‬

‫מיני פנטהאוז ≥ חד‪ß‬‬ ‫´ מרפסת גדולה¨‬ ‫מפוארת¨ מעלית¨‬ ‫מחסן וחניה‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∏µ‬‬

‫פנטהאוז דופלקס‬ ‫יוקרתי ויחיד במינו ´ ≥‬ ‫מרפסות ´ נוף לים¨ ‪ µ‬חד‪ß‬‬ ‫´ סלון ענק ´ פינת‬ ‫משפחה¨ מעלית¨ ממ‪¢‬ד¨‬ ‫מחסן וחניה‬

‫במרכז העיר דרומה‬

‫באחד העם‬

‫בבנין חדיש‬ ‫‪ µ‬חד‘ מפוארת‬ ‫מרפסת ´ ממ‪¢‬ד ´‬ ‫מעלית ´ מחסן וחנייה‬ ‫פרטים במשרד בבלעדיות‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‪ ß‬ענקית‪°‬‬ ‫קומה שנייה ´ מחסן‬ ‫וחניה מקורה‪°‬‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘ ´ מרפסת¨‬ ‫ממ“ד¨ קומה ד‘¨ מעלית¨‬ ‫מסודרת להפליא‪°‬‬ ‫יואל ‪∞µ≤≥≠∞ππ∞±±‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∂‪₪π‬‬

‫ברסקו‬

‫בזמיר‬

‫קוטג‘ מרהיב על מגרש של כחצי דונם¨‬ ‫השקעות מרובות¨ פטיו ´ גינה ענקית‬ ‫´ אפשרות ליחידת דיור‪°‬‬ ‫בבלעדיות‬ ‫פרטים במשרד‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘ ∞‪ ±±‬מ‪¢‬ר¨‬ ‫משופצת כחדשה¨‬ ‫נוף חזיתי לים‪°‬‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫´ שטח גדול‬ ‫´ אפשרות בנייה‪°‬‬

‫דירת ≥ חדרים‬ ‫´ מרפסת וממ‪¢‬ד‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∑µ‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∑µ‬‬

‫ההשקעה הכי טובה בעיר‪°‬‬

‫בוולפסון‬

‫אפשרות תשלום בכרטיס‬ ‫אשראי בפריסת תשלומים הנוחה‬ ‫בכפוף לתנאי המשרד וחברת האשראי‪°‬‬

‫נכס השבוע‬ ‫באיריס‬

‫קונים היום ומרווחים כ≠∞∞∞¨∞∞‪§ ±‬‬ ‫דירת ≥ חדרים¨ קומת קרקע‬ ‫באחד המקומות הטובים‬ ‫ביותר בעיר‪°‬‬

‫בויצמן ≠ צפון‬ ‫מבחר דירות חדשות‬ ‫במחירי קבלן‪°‬‬

‫בנאות ים‬

‫החל מ≠ ∞∞∞¨∞‪₪±¨∞µ‬‬

‫מבחר נכסים ופרוייקטים‬ ‫אטרקטיביים בכל הארץ‬ ‫כולל נכסים מניבים החל מ≠•∏‬ ‫תשואה‪ °‬מבחר דירות¨ בתים¨‬ ‫מגרשים בנהריה והסביבה‬ ‫על≠ פי דרישה‪°‬‬

‫בבלפור קוטג‘ ‪ µ‬חדרים‬ ‫∞∑‪±‬מ“ר על מגרש של ∞∞≥ מ“ר בבניה‬ ‫פרטית ובמיקום מדהים¨ מרפסות וגינה‬ ‫חזיתית לים‪ °‬מעלית בתוך הבית‬ ‫´ אפשרות ליחידת דיור נפרדת בבלעדיות‬

‫דרוש סוכנ‪Ø‬ת נדל‪¢‬ן‬ ‫נמרצ‪Ø‬ת ודינמי‪Ø‬ת‬ ‫תנאים מצויינים‪°°°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∂∑‪₪‬‬

‫משק ברסקו‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫‪ ¥‬חד‪ ¨ß‬בבנין בוטיק‬ ‫©≥ דירות®¨ כניסה פרטית‬ ‫ונפרדת¨ נוף פנורמי לים‬ ‫´ גג מדהים‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪₪±¨≤µ‬‬

‫בוולפסון‬

‫דו≠משפחתי ‪ ¥‬חד‪ ±≤∞ ß‬מ‪¢‬ר‬ ‫בנוי במפלס אחד¨ מושקע‬ ‫ומסודר¨ על מגרש של ∞∏≤‬ ‫מ‪¢‬ר עם אפשרות‬ ‫בניה ל≠∞‪ ±µ‬מ‪¢‬ר נוספים‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∞‪₪±¨±‬‬

‫פנטהאוז יחיד‬

‫פנטהאוז יחיד על הגג‬ ‫כ≠∞‪ ±¥‬מ‪¢‬ר ´ מרפסות ´‬ ‫א‪Æ‬בניה נוספים של כ≠∞∑‬ ‫מ‪¢‬ר על הגג ליח‪ ß‬דיור‬ ‫עצמאית ונפרדת‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫בארלוזורוב‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫יחיד בקומה¨‬ ‫בנוי ∞≤≤ מ‪¢‬ר ´ מרפסת‬ ‫צופה לים ´ גג פרטי‬ ‫בטאבו ´ מעלית‬ ‫פרטית‪°°°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫בבלפור ‪ ¥‬חדרים ענקית‬ ‫במקום מדהים ליד הים‬ ‫קומה ב‪ ´ ß‬אפשרות‬ ‫וילה פרטית על מגרש‬ ‫לריהוט מלא‬ ‫של חצי דונם‪°‬‬ ‫או חלקי ≠ מיידי‪°‬‬ ‫רק ∞∞≤¨≥‪₪‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫בבית דירות ≤ חדרים‬ ‫מרוהטת צופה לים‬ ‫כולל תשלום ועד‪°‬‬

‫רק ∞∞≥¨≤‪₪‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫בבלעדיות‬

‫בקפלן‬

‫בחניתה‬ ‫דירת ≥ חד‘‬ ‫צופה לים ´ מרפסת¨‬ ‫ממ‪¢‬ד וחניה‬

‫ביוסף לוי‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∏µ‬‬

‫קו ראשון לים‬

‫בבלעדיות‬

‫בית ´ ∞‪ ±‬דונם רצופים ´‬ ‫דירת ≥ חדרים קומה א‪ß‬‬ ‫פנטהאוז דופלקס‬ ‫´‬ ‫וצימרים‬ ‫בתים‬ ‫≤‬ ‫א‪Æ‬לבניה‬ ‫מתאים גם למשקיעים‬ ‫מפואר¨ ‪ µ‬חד‪ ¨ß‬כ≠∞∞≤‬ ‫בתים‬ ‫‪µ‬‬ ‫של‬ ‫עתידית‬ ‫א‪Æ‬לבניה‬ ‫´ תשואה טובה‪°‬‬ ‫מ‪¢‬ר ´ מרפסת מערבית‬ ‫החלקה¨‬ ‫בקצה‬ ‫נוספים‬ ‫גדולה ומקורה ´ גג עם‬ ‫כפוף לאישור השינוי‬ ‫אפשרות לתוספת בניה‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∞∑‪₪‬‬ ‫המתוכנן באגודה ‪´¥‬‬

‫בקפלן סוקולוב‬

‫ל לת יאו ו ךד‪°‬מ י‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫קוטג‪ ß‬מדהים ∂ חד‘¨‬ ‫גינה¨ חניה ¨ ממ‪¢‬ד‬ ‫כחדש‪°°°‬‬

‫באוסישקין‬

‫בבלעדיות‬

‫בעליה ≤ בתים במחיר של ‪±‬‬ ‫בהזדמנות חד≠פעמית‪ °‬כ≠∞‪ ≥µ‬מ‪¢‬ר‬ ‫בנוי ´ גינה ענקית ´ זכויות בניה‬ ‫נוספות בקרקע ובגג ´ יח‪ ß‬דיור‬ ‫עצמאית ≠ למביני עניין ניתן לעשות‬ ‫פרצלציה ל≠≤ דירות מדהימות‪°‬‬

‫באלי כהן‬ ‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫משופצת מהיסוד‬ ‫כחדשה‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪µµ‬‬

‫קוטג‪ ß‬ענק‬

‫בבלעדיות‬

‫≥ חדרים עם נוף מרהיב¨‬ ‫מתאימה למגורים‬ ‫ולהשקעה¨ תשואה‬ ‫טובה‪°‬‬

‫∞∏‪ ±‬מ‪¢‬ר ´ גינה¨‬ ‫קו ראשון לים¨‬ ‫חדש חדש‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∞‪₪¥‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫בנורדאו‬

‫בבלעדיות‬

‫קוטג‘ ‪ µ‬חדרים‬ ‫כ≠∞∞≤ מ“ר בנוי‬ ‫´ מרתף ´ מקלט‬ ‫´ גינה פרטית‪°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪₪±¨≥µ‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫פנטהאוס ‪ ¥‬חדרים‬ ‫´ מרפסת צופה לים‬ ‫ומרפסת גג¨‬ ‫מיידי‪°°°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨‪₪¥‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫באפרים שריר ≥ חדרים‬ ‫בויצמן¨ בלב העיר¨‬ ‫מרווחים¨ קומה ב‪¨ß‬‬ ‫דירת ≥ חדרים מדהימה‬ ‫כניסה בתחילת‬ ‫בקומת קרקע¨ כניסה‬ ‫אוקטובר‪Æ‬‬ ‫מיידית‪°°°‬‬ ‫רק ∞∞≥¨≤‪₪‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫בשקד‬ ‫דירת ≥ חדרים ´‬ ‫מרפסת¨ מעלית‬ ‫וחניה‪°‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫לה שכרה‪°‬‬ ‫בז‘בוטינסקי‬ ‫דירת קרקע ≥ חד‘‬ ‫מסודרת‪°‬‬

‫רק ∞∞‪₪≤¨µ‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫בבלפור דירת ≥ חד‘‬ ‫קומת קרקע¨‬ ‫ממוזגת¨ מיידית‪°‬‬

‫רק ∞∞‪₪≤¨µ‬‬

‫תיווך ויז‘ן ≠ שד‪ ß‬דניאל‪ß‬ס¨ שדרות הגעתון ≥≥ נהריה¨ טל‘ משרד∫ ∏≤∂∞∞∞‪∞¥≠π‬‬


Ïү„Ή ·Èˆ˜˙· ÍÂÓ˙Ï ÌÈÈÂ˘Ú ‰ÈˆÈÊÂÙ‡‰ ȯ·Á ¯Â˘È‡ „Ú· ÚÈ·ˆ‰Ï ÂÓÈÎÒ‰ · ¨‚·Ò ȘßÊ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯Ï ·˙ÎÓ ÂÁÏ˘ ‰Ú˘˙‰ Ìȇ˙ ‰ÓΠ·Ȉ‰ ̉ ͯ„·˘ ‡Ï‡ ÆÏү„η ‰È¯‰ È¯ÈÚÏ Ï˜˘ Ûχ ∑µ∞ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ Æ˙ÂÙÒÂ ˙¢„Á ˙Â˘È¯„·Â ˙Â˘È≠˙¢„Á ˘‡¯ È¢Ú ·ÂÈÁ· ÂÏ·˜˙ Âχ ˙Â˘È¯„ Ì‚ ȯ·ÁÏ ‰È‰˙ ‡Ï˘ „·Ï·Â ¨¯ÈÚ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‡Ï ˙Á‡ ‰·ÈÒ ÂÏ ‰ÈˆÈÊÂÙ‡‰ ÏÚ ˙ÂÂÓ ÔÈ„ ¯Ê‚Ï ‡È·‰Ï Íη ·Èˆ˜˙‰ ÂÓ˙ ˙‡Ê·˘ ‰Â˜˙ Â‡ ƉˆÂ·˜‰ Æ¢¯˙Ï‡Ï ¯˘Â‡È ·Èˆ˜˙‰Â ̉È˙Â˘È¯„ ˙‡ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· ‰ÏÁ ‰È¯‰ È¯ÈÚ „‚ ıÂÁ· π∞∫∏¥ ¨‰ÂÚ‰ È˘‰ ‰„ÒÙ‰ Ɖί‡‰ ¯Á‡Ï ¨¯È‡È ·ÎÂÎ؇·Ò ¯ÙÎ ÌÚ ¨È˘È˘‰ ̘ӷ ˙‚¯Â„Ó ‰ˆÂ·˜‰ ÂÁ¯‡È È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· Æ˙ÂÁÙ „Á‡ ˜Á˘Ó Ɖ·È ¯ÂˆÈχ ˙‡ ¯ËÒÈÓ È˘ Ï˘ ÂÈÎÈÁ

ƉˆÚÂÓ‰ ȯ·Á ·Â¯ È¢Ú Â¯˘Â‡È ÂÓÎÒÂÈ˘ ‰ÈˆÈÊÂÙ‡‰ ȯ·Á ÂÓÈÎÒÈ Ê‡ ˜¯ ¨¯ÂӇΠ‰ÈˆÈÊÂÙ‡‰ ¯·Á Æ˙ÙÒÂ˙‰ „Ú· ÚÈ·ˆ‰Ï Â˙˘È¯„ ˙‡ Â¯·Ú‰ Ú·˘‰¢ ∫¯ÊÈÈ ÏÈȇ ¨Â‡ÏÂÓÈ Ìȇ˙‰ ̇ ƉÈȯÈÚ‰ ˘‡¯Ï ‰ˆÂ·˜‰Â ¨˙ȷȈ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙· ÍÂÓ˙ ÈÚˆ˜Ó ωÈ ˙È˙ÈÓ‡ ‰¯˜· Áȯ˙ Ɖȯ‰· Ïү„Ή „È˙Ú ÔÚÓÏ È‡¯Á‡Â ‰ˆÂ·˜‰ ˙ω‰ ˙ÙÏÁ‰Ï Â˙˘È¯„ Úˆ˜Ó È˘‡ ÈÂÈÓ ¯˘Ù‡˙ ‰˙ÂÓډ ÌÈÈ„ÈÓ ‰ˆÂ·˜‰ ˙‡ˆÂ‰Â ÌÈÈÈÈÚ Ì·˙ÎÓ·¢ ∫¯ÒÓ ‰ÈȯÈÚ‰Ó Æ¢˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙Â˘È¯„· ‰ÈˆÈÊÂÙ‡‰ ȯ·Á Ìȇ· Ô¯Á‡‰

ƉˆÂ·˜·Â ‰˙ÂÓÚ· ˙Âω‰‰ ȯ·Á ÌÈ˘¯Â„ Â‡¢ ∫Ìȯ·Á‰ ÂÈȈ Ì·˙ÎÓ· ˙‡ˆÂ‰‰ ȯÙÒ ˙‡ ˙È„ÈÈÓ Ï·˜Ï ®˙‡·˘Á‰ ȯÙÒ ÏÏÎ ˙‡Â© ˙ÂÒΉ‰Â ¨˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ ˘ÂÏ˘Ó ‰ˆÂ·˜‰ Ï˘ ¨Ô·˘Á ‰‡Â¯ ÌÚ „ÁÈ· ¨ÏÎÂ˘ ˙Ó ÏÚ Â‡È·‰˘ ˙·ÈÒ‰Ó Ì˘¯˙‰Ï ˜Â„·Ï ÈÙÏ Úˆ· ‰˜È„·‰ ˙‡ ÆÌÈÏ„‚‰ ˙·ÂÁÏ ÛÒÂ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÏÎÂ˘ ¢¯„ ÔÎ ÂÓΠƢϘ˘ Ûχ ∑µ∞ Ï˘ ˙ω‰ ȯ·Á ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï Ìȯ·Á‰ ˙ω‰Â ‰È¯‰ Ò‡¯Ë˘ È¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ‰ ÌÈ˘‡Ï ‰ÓÈ˙Á ˙ÂÎÊ ˙¯ÈÒÓ ¨‰ˆÂ·˜‰

¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ· ‰ÈˆÈÊÂÙ‡‰ ȯ·Á ̇‰ øÂÒÙÈË ÂÈÏÚ ‰Â·‚‰ ıÚ‰Ó ÌÈ„¯ÂÈ ‰È¯‰ ®ÈÚÈ·¯© ÏÂÓ˙‡ ¯ȷډ Ìȯ·Á‰ ˙Ú˘˙ ÂÏÚ‰ · ¨‚·Ò ȘßÊ ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯Ï ·˙ÎÓ ¯Â˘È‡ „Ú· ÂÚÈ·ˆÈ ‰ÈÙÏ ˙¯˘Ù‡ ˙ˆÂ·˜Ï Ϙ˘ Ûχ ∑µ∞ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙‰ ¨Ïү„η ‰È¯‰ È¯ÈÚ Ï˘ Ìȯ‚·‰ ͯÚÈ˙˘ ¨‰‡·‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·È˘È· ‰ÈˆÈÊÂÙ‡‰ ȯ·Á˘ ‡Ï‡ Ư·Óˆ„ ˙ÏÈÁ˙· ÚÈ·ˆ‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î Ìȇ˙ ¯ÙÒÓ ÂÏÚ‰ ˙‡ ̉ȄÈÏ Ï·˜Ï ̉·Â ¨‰Úˆ‰‰ „Ú· ‰ˆÂ·˜‰ Ï˘ ˙ÂÒΉ‰Â ˙‡ˆÂ‰‰ ȯÙÒ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ¨˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ ˘ÂÏ˘Ó

‫ספורט‬

52 ‫מבטחדש‬

‫ כ”ז בחשון תשע”ב‬24.11.11

Ï„‚‰ ԉΉ ¨˙‡Ê ˙¯ÓÏ Æ‰Óȉ„Ó ‰ÂÚÏ Â˙ˆÂ·˜ ˙‡ ÏÈ·ÂÓ ¨Ô‰Î Èχ ¨ÂÎÚ ÏÚÂÙ‰ ÔÓ‡Ó ¢˙ÂÙÈχ‰ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˜ÓÂÚ ˜ÈÙÒÓ ÂÏ Ôȇ¢ ∫‰¯È‡‰ ˙‡ ÔˆÏ ¯‰ÓÓ ‡Â‰ ̯Â˙ ˘„Á‰ ÔÂȄˈȇ‰ ‰ÓÎ „Ú øÌÎÏ˘ ˙ÏÂÎÈÏ ‰ÂÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ‰ÏÈÏ ÌÂÈ Ï˘ Ï„·‰ ‰Ê¢ ÌÈÙˆ ≤∞∞ È˘Â˜· ÂÚÈ‚‰ ʇ ¨‰¯·Ú˘ ‡Ï˘ ÌÈÙχ ˘È ÌÂȉ ÂÏȇ ¨˙¯ˆÏ Ì¯Â‚ ‡Â‰ ω˜‰ Æ„„ÂÚÏ ÌȘÈÒÙÓ Æ¢ÂÏ˘ ‰Áψ‰· È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ˜Á˘‰ ‰ÂÚ‰ ÌÂÈÒ· ¨‰Ê‰ ·ˆ˜· Æ˙¯Óˆ ˙ˆ·˜Ï ÂÁ¯·È ÍÏ˘ È˙Ï· ¯·„ ‡È‰ ÌÈ˜Á˘ Ï˘ ‰·ÈÊÚ¢ ÆÌ„˜˙‰Ï ÌȈ¯ ̉˘ ÈÚ·Ë ‰Ê ÚÓ ÌÈ˜Á˘ ÂÓ˙Á‰ ‰˘‰ ¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ÔÈÓ‡Ó ‡Ï È‡˘ ÍÎ ¨‰Î¯‡ ‰Ù˜˙Ï Ô¯Â˜ ÏË Æ¢‰Ï„‚ ‰·ÈÊÚ ‰È‰˙˘

Æ¢¯˙ÂÈ ÌÓˆÚÓ ÌȇȈÂÓ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‰˙‡ „ˆÈÎ ø‰ÂÚ‰ ‰Áψ‰‰ ‰¯È‡‰ ‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰¢ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Â Ô„ÚÂÓ· ‰„·ډ ͯ„ ÆÔӈȠÔÂȈ ÂÏ˘ ˙Ù˙¢Ӊ ‰·È˘Á‰Â ÂÎÚÏ ‡È·‰Ï ‰ÁÈÏˆÓ Ì‚ ÌÈÓȇ˙Ó˘ ÌÈ˜Á˘ ÁÂ¯Ï Ì‚Â ˙ÈÚˆ˜Ó ‰ÈÁ·Ó ‰„·ÂÚ‰ ¨ÛÒÂ· ÆÔ„ÚÂÓ‰ ¢ÏÁ ˙ÂÏ„‚‰ ˙ˆ·˜‰˘ ¨ÔÓˆÚ· ˙ÂÈÓ‡Ó ˙Â˘‰Â Æ¢ÌȯÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ‰‡È·‰

ԉΠÈχ Æ¢ÌȯÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ‡È·Ó ‰Ê ¨ÔÓˆÚ· ˙ÂÈÓ‡Ó ˙Â˘‰Â ¢ÏÁ ˙ÂÏ„‚‰¢

‫מהיבואן לצרכן‬

°‫אנו הכתובת בצפון‬

‫קרמיקה‬ ‫הזימה שריף‬ ‫בכביש ראשי‬ ‫כפר יאסיף≠נהריה‬

Rthfvbrf Ifhba Fpbvf

∞¥≠ππ∂¥¥µ±

hf,jnftv gjkye/ ytltk/ c 90%00 lj 20%00 rafh Zcba

‫¨ רדיו¨ טלפון‬ß‫עם מסאג‬ ÆÆÆ‫וכל אמצעי פינוק‬

‫ועוד המון מבצעים במקום‬

www.ceramica-sh.com

¨∞π∫∞∞≠≤∞∫∞∞ ‫פתוח רצוף כל השבוע בין השעות‬ ‫ מכבדים כרטיסי אשראי‬Æ‫גם בשבת ובחגים‬

‫ לפנות ימינה‬¢‫אבו סנאן‬¢ ‫בכיכר הראשונה של‬ ‫כיכר‬

‫שלומי‬

‫צומת כברי‬

‫כפר יאסיף‬

‫נהריה‬

‫שריף הזימה‬

‫ד‬¢‫בס‬

¨‫מסעדה בשירות עצמי¨ פינת גריל‬ ‫אוכל ביתי משובח במשקל‬

‫ מסיבות‬Ø ‫ ימי הולדת‬Ø ‫ חינה‬Ø ‫ בריתה‬Ø ‫ברית‬ ‫ בר קינוחים‬Ø ‫ בר שתייה חריפה‬Ø ‫בר כניסה עשיר‬ ‫ מבחר תוספות חמות‬Ø ‫עשירמבחר סלטים על השולחן‬ ‫מבחר בשרים על האש או מטעמי השף‬ ‫ איש‬±≤∞ ‫אירועים במקום עד‬

‫מבצע‬

∑µ ≠‫החל מ‬ÆÆÆÆ‫∞∂ ספרדי‬x∂∞ ‫פורצלן‬ ‫ר‬¢‫ למ‬₪≥π ≠‫ החל מ‬Æ‫ספרדי‬ ¥µx¥µ ‫קרמיקה‬ ‫ר‬¢‫ למ‬₪µ≥ ≠‫החל מ‬ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‫מט‬ ∂∞x∂∞ ‫פורצלן‬ ‫ר‬¢‫ למ‬₪≤≥∞ ≠‫בכל מקום נמכר ב‬ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‫בן לציפוי‬ °° °‫ר ב דו ק‬¢‫ למ‬₪± ≥ ∞ ‫א צל נו רק‬ ‫א‬ ‫ר‬¢‫ למ‬₪

Æ‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫ ט‬Æ‫™התמונת להמחשה בלבד‬

®‫©אדים‬ ®‫תצוגה מיוחדת לסאונות ©אדים‬

‫אביב‬

‫בע רי‬

‫כשר‬ ‫בהשגחת הרבנות‬ ‫נהריה‬

‫למנה‬

±∞∞¶≠‫מ‬

‫מכירת אוכל במשקל‬ ±¥∫∞∞ ‫ימי שישי משעה ∞∞∫∏∞ עד‬ Æ‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫ט‬

‫מבצעים‬

‫חסרי תקדים כל השנה‬ ‫קוזים‬ß‫סאונות¨ ז‬ ‫ודברים מיוחדים‬

È·ÎÓ ÏÚ ∞∫≥ Ìȉ„Ó‰ ÔÂÁˆÈ‰ ˙¯ÓÏ ÔÙ‡· ÂÎÚ ÏÚÂÙ‰ ˙‡ ÍÙ‰˘ ¨·È·‡ Ï˙ ¨ÏÚ‰ ˙‚ÈÏ Ï˘ ‰Ï„‚‰ ‰Ú˙Ù‰Ï ÈÓ˘¯ È˙˘ ÌÚ ¯‡˘ ¨Ô‰Î Èχ ¨‰ˆÂ·˜‰ ÔÓ‡Ó ˙˜Ù‡Ӊ Âί„·Â ¨Ú˜¯˜‰ ÏÚ ÌÈÈÏ‚¯ ÂÏ Ôȇ¢ Æ˙‚ȂÁ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ‰ÒÓ Ì‡ Æ˙ÂÙÈχ‰ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˜ÓÂÚ ˜ÈÙÒÓ ¨¢ÔÂÈÏÚ‰ ˜ÏÁ· ÌÈÈÒ ¨˙ÏÂÎȉ ÏÚ ¯ÂÓ˘ ƯÓ‡ ‡Â‰ ‰Èˆ·ÈËÂÓ ÌÚ ˜Á˘ÓÏ Ì˙Ú‚‰ ø·È·‡ Ï˙ È·ÎÓ ÂÊ˘ ÏÏ‚· ˙„ÁÂÈÓ ‰Ê ƘÁ˘Ó Ïη ÌÈȘ ÁÈψ‰Ï Ôˆ¯‰¢ ˙ˆ·˜ ÏÂÓ ÌȘÁ˘Ó ¯˘‡Î˘ ÈÚ·Ë ÌÈ˜Á˘Â ‰‰Â·‚ ˙ÂÎÂÓ ˘È ¨˙ÂÏ„‚

‫אפשרות‬ ‫למשלוחים‬

‫כשר‬

‫אפשרות‬ ‫לבשר חלק‬ ‫וגלאט‬

‫ נהריה‬±∑ ‫בוטינסקי‬ß‫מול בית אבות מלון עדן≠ז‬

∞¥≠πµ≤∞≤∂∑ ¨∞µ¥≠∏±∏∞∏±¥ ∫‫ אבי‬Æ‫∞ טל‬µ¥≠∂¥¥ππµ∞ ∫‫ מוטי‬Æ‫טל‬


‫מבטחדש ‪53‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫הלוח שמוכר‬ ‫נדל"ן‬

‫דרושים‬

‫עיסויים‬

‫נדל"ן‬ ‫דירות למכירה‬ ‫נהריה‬

‫נהריה¨ עכו¨ שלומי¨ בוסתן הגליל¨ לוחמי הגיטאות¨ רגבה¨ עברון¨ סער¨ גשר‬ ‫הזיו¨ לימן¨ בצת¨ כברי¨ בן עמי¨ שבי ציון¨ יחיעם¨ נתיב השיירה¨ ירכא¨ כפר יסיף‬

‫עסקים‬

‫ביקוש‬ ‫עבודה‬

‫שונות‬

‫מקצוענים‬

‫בפרוייקט‬

‫)‪(1512‬‬

‫·‪„“Ò‬‬

‫רכבים‬

‫לפרסום מודעה בלוח שמוכר ‪∞¥≠π∞∞∞∞∏µ‬‬

‫מועד אחרון לפרסום מודעות מילים ושטח יום ד‪ ±±∫∞∞ ß‬בבוקר‬

‫”וילות בנופר”‬ ‫עין שרה נהריה‬

‫נכס השבוע‪°‬‬

‫למכירה בשלומית‬ ‫מורד ההר‬

‫בסביבה שקטה ונהדרת לגידול ילדים דו‬ ‫משפחתי ∞∂‪ ±‬מ‪¢‬ר בנוי על מגרש ∞‪ ≤µ‬מ‪¢‬ר‬ ‫‪ ¥‬חד בית מושקע ביותר מרווח מטבח‬ ‫נגרות פרטית¨ חדרים גדולים¨ גינה‬ ‫מסודרת¨ פרגולות¨ מרפסת שמש¨ מזגנים‬ ‫עיליים¨ חניה מקורה¨ ריצפה פורצן ועוד‬ ‫במחיר הכי טוב כיום בשלומית‬

‫≥ חדרים¨ ק“א¨ משופצת¨ אופציה להרחבה¨‬ ‫תצפית לים¨ כניסה מיידית¨ ≥∂≥‪ ∞µ∞≠¥¥¥¥‬ע“ש‬ ‫בעמידר קרוב לים וילה חד מפלסית ´ יח‪ ß‬דיור‬ ‫נפרדת¨ בנייה חדשה‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬ ‫באוסישקין במיקום מעולה בית קרקע ∞≥≤‬ ‫מ“ר מושקע כולל יחידת דיור נפרדת¨‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠∏∂∞‪®±‬‬ ‫חייבת להימכר‪ °‬דירת גג בצפון העיר‪ µ‬חד‪ß‬‬ ‫מושקעת מאוד¨ בבניין חדיש¨ ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫©מ®‬ ‫בשזר ≥ חד‪ ¨ß‬בקומה נוחה¨ מסודרת מאוד¨‬ ‫מצויינת גם להשקעה‪© ∞µ≤∏≠≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫·‡‪È˙¯˜ÂÈ ˙ÂÏÈ ¯ÂÊÈ‬‬ ‫˜‪‰Ï„‚ ˙ÒÙ¯Ó ´ ‘„Á µ ¯‡ÂÙÓ ‘‚ËÂ‬‬ ‫‪¯”Ó ≤µ∞≠≤∂∞ ÌÈ˘¯‚Ó ÏÚ‬‬ ‫˜¯˜‪ÌÈÈÁ ˙ÂÎȇ ¨È˙·È·Ò ÁÂ˙ÈÙ ¨˙È˯٠Ú‬‬

‫∞∞∞¨∞‪₪∏π‬‬

‫מבצע מיוחד ל‪ 2‬בתים! במחיר ‪ 1,650,000‬ש“ח בלבד!!!‬

‫וילות בנופר בע“מ‪ ,‬לפנות לזוהר‪0522786499 :‬‬

‫בצפון העיר דירת ‪ ¥‬חד‘ משקיפה לים ´‬ ‫מעלית¨ מחסן וחניה¨ רק ∞∞∞¨‪ ∑πµ‬ש“ח¨‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠≥≥‪®¥¥µ‬‬

‫)‪(0302‬‬

‫בצפון העיר ‪ µ‬חד‪ ¨ß‬מושקעת ¨ בקומה נוחה‬ ‫רק ∞∞∞¨∞≥∑ ש‪¢‬ח ©מ® ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫)‪(2411‬‬

‫במרכז ברח‪ ß‬שקט ויוקרתי¨ דירת דופלקס¨ ∂‬ ‫חדרים ´ גינה ≠ בהזדמנות‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫פנטהאוז‬ ‫בירוקה‬

‫)‪(0302‬‬

‫בצפון העיר דירת ≥ חד’ ´ מעלית¨ מחסן וחניה¨‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪ ∂µ‬ש‪¢‬ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠∏≥≥‪®¥¥‬‬

‫בשלומית למכירה בנווה רבין דירת ‪ ¥‬חד קומה‬ ‫א‪ ß‬בסביבה שקטה פונה לנוף ים מרפסת ∞≤‬ ‫מ‪¢‬ר´ ממ‪¢‬ד ∞∞∞¨∞∏‪ µ‬ש‪¢‬ח אדר נכסים‬ ‫‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומית¨ מספר בתי קרקע למכירה החל‬ ‫מ≠∞∞∞¨∞‪ ∏π‬ש“ח¨ שלמה דהן ∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫במרכז העיר ≥ חד‪ ß‬משופצת¨ מערבית בקומה‬ ‫נוחה¨ רק ∞∞∞¨∞‪ ∂µ‬ש‪¢‬ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫יחידת דיור חדשה כולל כל המיסים‪°‬‬ ‫‪© ∞µ∞≠¥¥π∞π¥π‬מ®‬

‫בכניסה לשלומי¨‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בגשר הזיו‬ ‫חדש בשוק‪°‬‬

‫מציאת השנה¨‬ ‫הכי זול בשוק‪°‬‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫מושקע¨ מתוחזק¨‬ ‫מרפסת כ≠∞∑ מ“ר‬

‫נדירה‪ °‬בהרחבת הקיבוץ¨ וילה‬ ‫∑ חד‘¨ פינתית¨ ∞‪ ±π‬מ“ר בנוי‬ ‫על מגרש כ≠∞∞∂ מ“ר¨‬ ‫אפשרות ליח‘ דיור‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞≥∏‪₪‬‬

‫‪∞µ≤≠≥∞≥≤±≤±‬‬

‫‪∞µ≤≠≥∞≥≤±≤±‬‬

‫להשקעה בשלומי‬ ‫דירת ≥ חדרים‬ ‫כ≠ ∞∞‪ ±‬מ‪¢‬ר קומה ב¨‬ ‫בעלת פוטנציאל¨‬ ‫תשואה עתידית •‪∑Ƶ‬‬ ‫לרציניים בלבד‪°°‬‬

‫∞∞∞¨∞∑≤‪₪‬‬

‫בעמידר במיקום מעולה בניין חדש מחולק‬ ‫ל≠‪ ¥‬יח‪ ß‬מגורים ´ אחוזי בנייה נוספים על הגג¨‬ ‫לפרטים ‪© ∞µ≤∏≤∏π∞∏¥‬מ≠‪®±≤∑π‬‬

‫בירוקה דירת ‪ ≥Ƶ‬חד‪ ß‬משופצת נוף פתוח לבן‬ ‫עמי¨ בהזדמנות‪ Æ‬לפרטים ≥≥≥∂‪ ∞µ≤∑∑π‬מיכל‬ ‫©‪®VIP‬‬

‫למשקיעים בלבד¨ דירת ‪ ≤Ƶ‬חד‘ ´ מרפסת‬ ‫ענקית כ≠∞∏ מ“ר¨ קומה ב‘ ´ אפשרויות בניה¨ רק‬ ‫∞∞∞¨∞‪ ≥¥‬ש“ח¨ הזדרזו‪ °‬שלמה דהן ∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫בראש הנקרה וילה מעוצבת ‪ µ‬חד ∞≥≤ מ‪¢‬ר ´‬ ‫יח דיור מושכרת¨גינה מטופחת ∞‪ ¥‬עצי פרי¨יח‬ ‫הורים ´ מרפסת אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫במרכז העיר ‪ ≥Ƶ‬חד‪ ß‬כ≠‪ ±∞¥‬מר‪ ß‬עם גינה‬ ‫ופוטניצאל מושקעת ‪ ∞µ≤∏∂π±±µπ‬מיקי ©ת®‬

‫בצפון העיר ≥ חד‘ בבניין מטופח עם מעלית‬ ‫רק ∞∞∞¨∞≥∂ ש“ח ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בז‪ß‬בוטינסקי ‪ ¥‬חד‪ ß‬מרווחת רק ∞∞∞¨∞∞∑ ‪₪‬‬ ‫©ת®‬

‫‪Ï„‚ Ô“Ï„ ˘È¯٠˜ÂÂÈ˘Ï‬‬ ‫·‚‪È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‬‬

‫בעמידר¨ ∞∂‪ ±‬מ‪ ß‬כולל יח‪ ß‬דיור נפרדת‪ Æ‬גינה‬ ‫מרווחת¨ מקום שקט לפרטים ≥≥≥∂‪∞µ≤∑∑π‬‬ ‫מיכל ©‪®VIP‬‬

‫בויצמן¨ מרכז העיר¨ קומה א‘¨ ‪ µ‬חד‘ ´ גינה ´ יח‘‬ ‫דיור רק ∞∞∞¨∞‪ ±¨≤π‬ש“ח עורפית שלמה דהן‬ ‫∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫באיזור כברי וילה חד≠מפלסית על מגרש ∞∞∏¨‪±‬‬ ‫מ“ר¨ משקיפה לנוף מדהים‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫קוטג‪ ß‬מפואר ∂ חדרים ∞∞≤ מ‪¢‬ר בנוי ´ מקלט‬ ‫באיזור הים¨ לכניסה מיידית‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫דרושים‬

‫פנטהאוז ‪ µÆµ‬חד‪ ß‬ברח‪ ß‬מבוקש בעיר כ∞‪ ±µ‬מ‪ß‬‬ ‫בנוי ´ מרפסת ענקית בהזדמנות¨ אביתר‬ ‫‪®VIP© ∞µ≤≥∞≥≤±≤±‬‬

‫בטרומפלדור¨ מספר דירות להשקעה לפנות‬ ‫לגיל ∑‪∞µ≤≠µ≥π∞∂µ‬‬

‫בבן עמי בית קרקע חד מפלסי¨ חדש ומפואר‬ ‫ביותר¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫דירות להשכרה‬ ‫נהריה‬

‫בית בודד יושב על מגרש במרכז העיר אחוזי‬ ‫בניה גבוהים מתאים ל≠‪ π‬יחי‪ ß‬דיור יפות‬ ‫לפרטים תמי ‪© ∞µ≤≤∂∂∂±∂µ‬ת®‬

‫חייבת להימכר‪ °‬בעמידר דירת קרקע ‪ µ‬חד’‬ ‫לכניסה מיידית¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠‪®¥¥∂µπ‬‬

‫‡‪ÔÂÈÒ ÈÏÚ·Ï Ô¯˙È ¨˙¯ÈÎÓ È˘‬‬

‫בעיר¨ ‪ µ‬חד‘¨ בבניין עם מעלית¨ חניה ומחסן¨‬ ‫דירה מושקעת¨ מיזוג¨ שירותים כפולים¨ מטבח‬ ‫חדש¨ ∞∞∞¨∞≥∑ ש“ח ‪© ∞µ∞≠µ≤±±∑¥µ‬בנ®‬

‫‪∞µ¥≠∂µ∑µµπ∂ ∫ÏÎÈÓ ÌÈ˯ÙÏ‬‬

‫במרכז העיר ‪ µ‬חד‪ ß‬מושקעת ´ חניה ומחסן‪Æ‬‬ ‫‪© ∞µ∞≠¥¥π∞π¥π‬מ®‬

‫במרכז העיר¨ דירת ‪ ¥‬חדרים ענקית ´ חניה¨‬ ‫מחסן ומעלית¨ להכנס ולגור‪₪∑¥∞¨∞∞∞ °‬‬ ‫‪© ∞µ∞≠µ≤±±∑¥µ‬בנ®‬

‫באחד העם היוקרתי ‪ ¥‬חד דירה חדשה‬ ‫מהקבלן ממ‪¢‬ד¨מרפסת ומעלית ∞∞∞¨∞∂‪ π‬ש‪¢‬ח‬ ‫אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫בויצמן‪ ,‬בלב העיר‬

‫בטרומפלדור במיקום מעולה דירת קרקע‪µ‬‬ ‫חד‘ משופצת בהזדמנות‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫בית ענק ‪ 3‬מפלסים עם‬ ‫גינה גדולה ומטופחת‪,‬‬ ‫מטבח מפואר ומרתף‬

‫בירוקה בבנייה החדשה ‪ ¥‬חד‘¨ נוף לפארק¨‬ ‫מושקעת כחדשה¨ מיזוג מרכזי¨ חנייה ´ מחסן‬ ‫‪ ®≤≤∞π© ∞µ∞≠µπ∏µ¥∞≥ ¨∞µ∞≠∂≤≤≥≥≤±‬ע“ש‬

‫∞∞∞¨∞∞≥¨≤‪₪‬‬

‫בדרום העיר בבניין חדש ומפואר¨ ‪ ¥‬חד‪ß‬‬ ‫מפוארת ביותר¨ מערבית ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫בשכונת רגום בהזדמנות‪ °‬דירת ≥ חדרים¨‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫‪∞¥≠πµ±≤≥¥µ‬‬

‫במרכז העיר ≥ חד‪ ß‬ענקית מצויינת לזוג צעיר‬ ‫או להשקעה קרוב לכל מקום ∞∞∞¨∞‪₪µ±‬‬ ‫‪© ∞µ∞≠µ≤±±∑¥µ‬בנ®‬ ‫בעמידר וילה חד מפלסית משופצת כחדשה ´‬ ‫א‪Æ‬בניה¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫במרכז העיר¨ ‪ ¥‬חד‘¨ ענקית¨ ‪ ≥∞ª‬מ“ר¨ קומה וחצי‬ ‫ללא מעלית רק ∞∞∞¨∞∏∑ ש“ח איןן כאלו‬ ‫דירות≠נדיר¨ שלמה דהן ∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫מושבים‪/‬ישובים‬ ‫ללקוחותינו דרושים בתי קרקע במושבים‬ ‫במושבים¨ בגליל המערבי¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בטרומפלדור¨ בית קרקע¨ ‪ µ‬חד‘¨ במיקום‬ ‫מעולה ושקט ´ גינה ∞∞‪ ±‬מ“ר ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫©מ®‬

‫בגרנות¨ בית קרקע ∞∞≤ מ“ר בנוי ´ גינה גדולה‬ ‫©∏≤∑‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ ®¥¥‬מ®‬

‫בוולפסון¨ דירת ≥ חד‘¨ קומה ב‘¨ ∞‪ π‬מ“ר‬ ‫∞∞∞¨∞∞∑ ש“ח¨ שלמה דהן ∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫ברשותינו מבחר בתי קרקע¨ נחלות¨ משקים‬ ‫בכל איזור הגליל המערבי ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בבורכוב¨ דירת ‪ ¥‬חד‘¨ צופה לים¨ קומה א‘¨‬ ‫ענקית¨ ∞‪ ±±‬מ“ר ´ מעלית¨ חניה ומחסן ∞∞∞¨∞≤∑‬ ‫ש“ח שלמה דהן ∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫במצפה גיתה וילה חד מפלסית מפוארת‬ ‫ביותר¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫שטח ברסקו¨ של ∞∞∑ מ“ר ´ אישור בנייה רק‬ ‫∞∞∞¨∞∞≥¨‪ ±‬ש“ח שלמה דהן ∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫בכפר ורדים¨ במיקום מעולה וילה איכותית‬ ‫ומושקעת ´ יחידת דיור מושכרת על מגרש‬ ‫כ≠∞∞∂ מ‪¢‬ר¨ ‪ VIP‬נדל‪¢‬ן ≥≥≥∂‪∞µ≤≠∑∑π‬‬

‫בצפון העיר בבניין חדיש¨ פנטהאוז ∂ חד‘ עם‬ ‫נוף לים¨ בהזדמנות בלתי חוזרת‪°‬‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫בויצמן ≥בבניין חדיש ‪ ¥‬חד’ השקעות רבות ´‬ ‫חניה מקורה¨ מחסן ומרפסת שמש¨ רק‬ ‫∞∞∞¨∞‪ ∏µ‬ש‪¢‬ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠≥≥≥‪®¥¥‬‬ ‫בממשלתי ליד הישיבה דירת גג מפוארת‬ ‫∑ חד‪ ´ ß‬מרפסת ©מ® ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫בטרומפלדור במיקום מעולה מגרש ∞∞‪ ¥‬מ“ר‬ ‫עם בית מקורי¨ ©מ® ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫פנטהאוז על כל הגג¨ מפואר ביותר‪ °‬נוף לים¨‬ ‫לכניסה מיידית‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬ ‫‪ ¥Æµ‬חדרים מושקעת מאוד‪ ´ °°°‬מחסן ´ חניה‬ ‫מקורה ´ ∂ מזגנים ≠ ∞‪ ±±‬מ‪¢‬ר ≠ ∞∞∞‪ ∑≤∞Æ‬ש‪¢‬ח לסגור‬ ‫עסקה‪ °‬פינוי גמיש≠ יואל ‪© ∞µ≤≥∞ππ∞±±‬תו®‬ ‫ללא תיווך¨ ‪ ¥‬חד‘¨ איכותית ומרווחת קומה‬ ‫ב‘ ´ שירותים כפולים ´ חדר כביסה גדול ´‬ ‫ארונות ´ חנייה ´ מחסן ≥‪ ¨ ∞¥≠ππ≤∂∂±‬לא‬ ‫בשבת‪ °‬ע“ש‬ ‫בהרחבה ברסקו¨ שטחים של ∞∞‪ µ‬מ“ר¨‬ ‫שלמה דהן ∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬ ‫בעמידר¨ בית ברביעייה ´ ∞‪ ±µ‬מ“ר ´ יח‘ דיור‬ ‫ומחסן רק ∞∞∞¨∞‪ ∏µ‬ש“ח¨ שלמה דהן‬ ‫∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫‚‪·ÂË Ì‡ Ì‬‬ ‫‪·Ï‰ ÏÚ ÍÏ‬‬

‫‪‰‡Â˘‰‬‬ ‫‡˙‬ ‫‪¯ÂÎÊ‬‬ ‫‪·˜ÚÈ‬‬

‫בעין יעקב וילה מפוארת ביותר ∞≤≤ מ‪¢‬ר על‬ ‫מגרש ∞‪ ∑µ‬מ‪¢‬ר¨ נוף מדהים‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫שלומי‪/‬שלומית‬

‫בכניסה לשלומי¨‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫עכו‬

‫בדרום העיר¨ ‪ ¥‬חד‘¨ מעלית ´ מחסן ´ חניה¨ ∞∞∞≥‬ ‫ש“ח¨ פינוי גמיש ©≤‪© ∞µ≤∏≤∏π∞∏¥ ®≥π∏µ‬מ®‬ ‫במרכז העיר קוטג‪ ∂ ß‬חד‪ ß‬מרווח ומטופח‬ ‫בכניסה מיידית¨ ‪ VIP‬נדל‪¢‬ן¨ ≥≥≥∂‪∞µ≤≠∑∑π‬‬

‫בשלומית ביסמין למכירה דו משפחתי ‪ ¥‬חד‬ ‫∞∂‪ ±‬מ‪¢‬ר מושקע ביותר מטבח חדש¨ריצוף‬ ‫מזגנים ועוד‪ ∏π∞¨∞∞∞ ÆÆÆ‬ש‪¢‬ח המחיר הכי טוב‬ ‫כיום בשלומית אדר נכסים ‪Æ∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בעיר¨ דירת ‪ µ‬חדרים ´ מעלית¨ מחסן¨ ממ“ד¨‬ ‫מרפסת שמש וחניה¨ ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫©מ≠∂≥∏‪®≥π‬‬

‫בשלומית למכירה בגבעת הארזים בית פרטי ‪¥‬‬ ‫חד בסביבה שקטה ונפלאה לגידול ילדים רק‬ ‫∞∞∞¨∞∏‪ π‬ש‪¢‬ח אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫להשכרה מבנה ∞∞‪ ¥‬מר‪ ß‬באיזור מסחרי בעיר‬ ‫למטרות רבות ניתן לחלוקה לפרטים תמי‬ ‫‪© ∞µ≤≤∂∂∂±∂µ‬ת®‬ ‫בשי עגנון ≥ חד‘ ממוזגים קומה ראשונה‬ ‫מתאריך ‪ ±µÆ±±Æ±±‬רק ∞∞≥≤ ש‪¢‬ח ≠ יואל‬ ‫‪© ∞µ≤≥∞ππ∞±±‬תו®‬

‫למכירה בשלומית‬ ‫נווה רבין‬

‫‪ ¥‬חד‘ כ≠ ∞∞‪ ±‬מ‪¢‬ר מרווחת‬ ‫מוארת ומסודרת מיקום מעולה‬ ‫קומה א‘ מזגן מרכזי¨ יח הורים¨‬ ‫ממ‪¢‬ד¨ מרפסת ¨ צופה לנוף ים‬ ‫מרהיב כניסה מיידית‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞∏‪₪µ‬‬

‫בצפון העיר ‪ ¥‬חד‪ ß‬משופצת ´ מעלית¨ מחסן‬ ‫וחניה¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠‪®≥µ∏±±‬‬ ‫במרכז העיר ‪ ¥‬חד‘ משופצת ´ חניה ומחסן¨‬ ‫∞∞≤¨≥ ש‪¢‬ח¨ ‪© ∞µ≤∏≠≤∏π∞∏¥‬מ≠∞‪®≥π∂¥‬‬ ‫בהרצל ≥ חדרים בנהריה ´ מרפסת ∞∞∂≤ ש“ח‬ ‫כולל ארנונה וועוד ©ריסט® ∂‪∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬‬ ‫באוסישקין דירת ≥ חד‘ בקומה נוחה¨‬ ‫משופצת ומערבית¨ רק ∞∞≥¨≤ ש“ח ©מ≠∏‪®±∞π‬‬ ‫‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫בכניסה לשלומי¨‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בשכונות מבחר דירות במחירים זולים‪°°°‬‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בשלומית בניצן למכירה דו משפחתי ‪ µ‬חד‬ ‫מרווח צופה לנוף ים סביבה נפלאה לגידול‬ ‫ילדים במחיר מעולה רק ∞∞∞¨∞∏∏ ש‪¢‬ח אדר‬ ‫נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בשטיינמץ ‪ ¥‬חד‘ גדולים¨ קומה ב‘¨ מושקעת‬ ‫מאוד ‪ ∞µ≤≠¥µπ¥∑∏±‬לא בשבת‪ ®≤≤∞π© °‬ע“ש‬ ‫בדרום העיר בבניין חדיש¨ פנטהאוז על כל הגג¨ שיא‬ ‫הפאר¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בשלומי דירת גן ‪ µ‬חד מושקעת ומעוצבת¨‬ ‫ביניין שמור ומטופח כניסה פרטית¨מחסן וחנייה‬ ‫∞∞∞¨∞‪ ∑µ‬ש‪¢‬ח אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בסוקולוב ≥ חד‘¨ ‪ πµ‬מ“ר¨ משופצת ´ מרפסת¨‬ ‫נוף לים¨ ∞∞∞≥ ש“ח ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בשלומי למכירה במרכז שלומי במיקום מעולה‬ ‫דירת ≥ חד קומה א‪ ´ ß‬מחסן וחנייה רק ∞∞∞¨∞∞≥‬ ‫ש‪¢‬ח אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫במרכז העיר דירת ≥ חד‪ ß‬חדשה ליחיד‪Ø‬זוג‬ ‫מרוהטת חלקית ¨ קומה ≤ עם מעלית וממד‬ ‫∞∞‪ ≥±‬ש‪¢‬ח‪ Æ‬לפרטים ≥≥≥∂‪ ∞µ≤∑∑π‬מיכל‬ ‫©‪®VIP‬‬

‫בשלומי למכירה להשקעה ≥ חד קומה ב‬ ‫משופצת במחיר הזדמנות רק ∞∞∞¨‪ ≤∂µ‬ש‪¢‬ח‬ ‫אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומית הותיקה למכירה וילה ענקית פינתית‬ ‫∏ חד מיקום מצויין אפשרויות בנייה רבות‬ ‫בהזדמנות לרציניים ∞∞∞¨∞∞≤¨‪ ±‬ש‪¢‬ח אדר‬ ‫נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫מפרטי¨ דירת חדר¨ משופצת¨ מסודרת¨‬ ‫מרוהטת¨ עם מזגן חדש וכבלים‬ ‫∞∑‪®±π∞≤© ∞µ≤≠≤π∏≤±‬‬ ‫דירת ‪ ¥‬חד‘¨ קומה ראשונה¨ משופצת עם‬ ‫מעלית¨ מחסן¨ ברח‘ הרצל¨ ∞∞∞≥ ש“ח‬ ‫‪®≤∂∞±© ∞µ¥≠∏∞∞µµ∂µ‬‬


‫מבטחדש ‪54‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫בבלעדיות בויצמן¨ דירת ≥ חד‘¨ קומה א‘¨‬ ‫מיידית‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π∂ °‬ריסט®‬

‫במושב בצת בית¨ ≥ חדרים¨ ‪ ∂µ‬מ“ר כחדשה‬ ‫ומרוהטת ∞‪ ∞µ≤≠∂∑πµπµ‬ע“ש‬

‫בבנין חדיש ‪ ¥‬חד‘ ´ מרפסת מסודרת מאוד‬ ‫∞∞‪ ≥µ‬ש‪¢‬ח כניסה מיידית ≠ יואל ‪∞µ≤≥∞ππ∞±±‬‬

‫שלומי‪/‬שלומית‬

‫בבלעדיות‪ °‬ברח‘ יוקרתי¨ ≥ חד‘¨ ממוזגת¨ פנוייה‬ ‫מיידית‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π∂ °‬ריסט®‬ ‫מפרטי¨ בעמידר¨ ‪ ≤Ƶ‬חד‘¨ קומה ב‘¨ דו“ש¨ מזגן¨‬ ‫מיידי‪®±π∞±© ∞µ≤≠∑≥≤≤µ∏µ ¨∞µ¥≠∂∑≥∑∏∑∞ ¨°‬‬ ‫מפרטי דירת ‪ µ‬חד‘¨ בקפלן ≤‪ ¨±‬קומה א‘¨ מרווחת¨‬ ‫ממוזגת¨ באיזור איכותי ∑∑∑∑∂≤∂≠∞‪®±≤∞±© ∞µ‬‬ ‫בממשלתי¨ דירת ≤ חד‘¨ משופצת¨ קרקע ´ גינה‬ ‫ומחסן¨ מרוהטת ©אפשר ללא® מיידי‪°‬‬ ‫∞‪®≤∂∞±© ∞µ≤≠≤π∑π∑µ‬‬ ‫בעין שרה יחידת דיור ≤ חד‘ קרקע כולל ארנונה‬ ‫וכבלים¨ ∞∞≤¨≤ ש“ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠∏≥∂‪®≥π‬‬

‫למלון בצפון‬

‫דרושים‪°‬‬ ‫טבחים בעלי‬

‫בשלומית בית פרטי מרווח ‪ ¥Æµ‬חד מיקום‬ ‫מעולה גינה גדולה ∞∞‪ ≥µ‬שח אדר נכסים‬ ‫‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומית יח דיור להשכרה מרוהטת מידית‬ ‫כולל כבלים ארנונה ומים אדר נכסים‬ ‫‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בעמידר דירת ‪ ¥‬חדרים כחדשה ´ מרפסת¨ משקיפה‬ ‫לים‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ≠‪®≥π∑≥µ‬‬

‫בירוקה ≥ חד‪ ß‬כחדשה מטבח חדש מיזוג ועוד‬ ‫∞∞∂¨≤‪© ∞µ∞≠µ≤±±∑¥µ ₪‬בנ®‬

‫להשכרה‬

‫משרד ∞≤ מ“ר¨ מסודר‬ ‫כניסה מיידית‪°°°‬‬

‫∞∞∞∞‪∞µ¥≠¥∑±‬‬ ‫מושבים‪/‬ישובים‬ ‫דירת ‪ ≥Ƶ‬חד‘ משופצת כחדשה במושב‬ ‫עמקא¨ כניסה מיידית ללא תיווך‬ ‫∂‪ ∞µ¥≠≤∂∑π≥π¥ ¨∞µ∞≠∑≤±≤±¥‬ע“ש‬

‫נציג‪Ø‬ת‬ ‫מכירות‬

‫אביתר‬

‫‪0523032121‬‬

‫דרושים‪Ø‬ות‬

‫בקניון נהריה¨‬ ‫שכר לשעה ´‬ ‫אחוזים¨ עבודה‬ ‫בין השעות‬ ‫∞∞∫∞≤≠∞∞∫‪±±‬‬

‫בונת ציפורניים ´‬ ‫מאפרת עם ניסיון‬ ‫ספר‪Ø‬ית‬

‫©≤‪®±µ±‬‬

‫בקניון נהריה‬

‫דרוש‪Ø‬ה‬

‫אמין‪Ø‬ה¨ חרוץ‪Ø‬ה ואסרטיבי‪Ø‬ת‬ ‫´ רכב¨ גם ללא ניסיון¨‬ ‫לווי מקצועי צמוד עד ההכשרה‪Æ‬‬ ‫עמלות גבוהות למתאימים‬

‫סוכן‪Ø‬ת נדל‪¢‬ן‬

‫©‪®≤¥±±‬‬

‫דירת גג¨ ‪ µÆµ‬חד‘¨ מרווחת¨ במרכז העיר¨‬ ‫≤‪ ∞µ∞≠∂¥µ¥∂π‬לא בבוקר‪®≤∂∞±© °‬‬

‫המשרות מיועדות‬ ‫לנשים וגברים כאחד!‬

‫דרוש‪/‬ה‬

‫דרושה‬ ‫מזכירה‬ ‫דוברת‬ ‫אנגלית‬ ‫´רוסית‬

‫ביקוש‬ ‫עבודה‬

‫קו“ח למייל∫‬

‫‪ofek-alon@hotmail.co.il‬‬ ‫או∫ ‪alond44@014.net.il‬‬

‫לעיתון‬

‫דרוש‪Ø‬ה‬ ‫גרפיקאי‪Ø‬ת‬

‫לפרטים∫ ∞∏∞≥∞∂‪∞∑∑≠µ‬‬

‫≤∞∏‪∞∑∑≠µ≥∞≤∏µ∞ ˇ ∞µ≤≠∏π≥±‬‬

‫קו“ח למייל ‪edufast@edufast.co.il‬‬

‫בס"ד‬

‫עסקים‬

‫סוויטה ל≠‪ ¥‬נפשות בקלאב הוטל אילת‬ ‫לתאריכים ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ ±±Æ±≤Ʊ±≠±∏Ʊ≤Ʊ±‬מ®‬

‫‪Illustrator¨ Photoshop¨ InDesign‬‬ ‫זריזות ומוכנות לעבודה תחת לחץ‬

‫קו‪¢‬ח לפקס‪Ø‬מייל לידי מאיה∫‬

‫‪mabatron@netvisionÆnetÆil‬‬ ‫‪∞¥≠π∞∞±¥µµ‬‬

‫למסירה¨ חנות לכל מטרה ‪ ≤µ‬מטר¨ קומת‬ ‫קרקע בויצמן במקום עסק מזון שכירות‬ ‫נמוכה ∞∏‪ ¨∞µ∞≠∑¥µ∏¥‬ע“ש‬ ‫באיזור מסחרי ≠ חנות ∞∏≥ מ‪¢‬ר ´ חניות¨‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫נדל‪¢‬ן עיסקי ≠ חנות גדולה כ≠∞∞‪ ±‬מר‪ ß‬רק‬ ‫∞∞∞¨∞∞‪ ∞µ≤ππ∑∑∑≤∂ ₪ ¥‬שמואל ©ת®‬

‫מנהלת‬ ‫חשבונות‬

‫בבלעדיות‪ °‬להשכרה משרד ממוזג¨ בלב‬ ‫העיר¨ מיידי‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π∂ °‬ריסט®‬ ‫להשכרה משרד מפואר בלב העיר ∞∏ מ‪¢‬ר‬ ‫כניסה מיידית‪© ∞¥≠π∞∞∞∂≤∏ °°°‬ויז‘ן®‬

‫מנהריה¨‬ ‫מקצועית‬ ‫עם הרבה‬ ‫ניסיון‬ ‫מעוניינת‬ ‫בעבודה‬

‫למכירה חנות בגעתון כ≠ ∞≥ מ‪¢‬ר ´ גלריה‬ ‫כניסה מיידית‪© ∞¥≠π∞∞∞∂≤∏ °°°‬ויז‘ן®‬ ‫להשכרה מבנה מסחרי ∞∑‪ ±‬מ‪¢‬ר ´ ∞∑ מ‪¢‬ר‬ ‫גלריה ´ חניה גדולה למספר רכבים כניסה‬ ‫מיידית‪ °°°‬רק ∞∞‪ µµ‬ש‪¢‬ח‪© ∞¥≠π∞∞∞∂≤∏ °°°‬ויז‘ן®‬ ‫להשכרה משרד‪Ø‬חנות בקניון נהריה כ≠ ∞≤‬ ‫מ‪¢‬ר עם ויטרינה רק ∞∞∞≤ ש‪¢‬ח כניסה‬ ‫מיידית‪© ∞¥≠π∞∞∞∂≤∏ °°°‬ויז‘ן®‬

‫החל‬ ‫מדצמבר‬ ‫‪≤∞±±‬‬

‫ידע בתוכנות‪:‬‬

‫דרישות∫ ניסיון‬ ‫מוכח במכירות‬

‫פינוקי מסאז‘ ‪®∞∏±≤© ∞µ≤≠∏¥∏∑≤π±‬‬

‫נופש‬

‫דרישות התפקיד‪:‬‬ ‫לרצינים‬ ‫בלבד‪°‬‬

‫עיסויים‬

‫‪0547070082‬‬

‫) ‪(1512‬‬

‫דירת סטודיו ©חדר® בלב העיר¨ ממוזגת¨ פנויה‬ ‫מיידית‪ °‬כולל כל ההוצאות ∞‪ ±µµ‬ש“ח¨‬ ‫∂‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬ריסט®‬

‫)‪(2010‬‬

‫דרושים‬

‫גולף ג‪ß‬נריישיין ∂∞∞≤¨ ∞∞∞¨∏≥ ק‪¢‬מ¨ יד‬ ‫ראשונה¨ נדירה¨ ∞∞∞¨≥∑ ש‪¢‬ח¨ ‪¨∞µ∞≠∏≥∏∞µ±µ‬‬ ‫‪© ∞¥≠ππ≤±∑¥¥‬ע“ש®‬

‫לפנות למאיר‬

‫) ‪(0112‬‬

‫בשלומית בית פרטי מפלס אחד ∂ חד ∞∞≤ מ‪¢‬ר‬ ‫גינה מטופחת ≠ כניסה מידית ∞∞∞‪ ¥‬ש‪¢‬ח כולל‬ ‫ארנונה אדר נכסים ‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫טויוטה קורולה רובוטית ∏∞∞≤¨ יד ראשונה¨‬ ‫צבע כסף¨ מחירון גמיש‪© ∞µ∞≠ππ≤≤≥¥π Æ‬ע‪¢‬ש®‬

‫חמישי‬ ‫בימי‬ ‫לפרטים‬

‫∏∂‪±µ≥≠µ∞≠¥π∞∞±‬‬

‫קו"ח‬ ‫לפקס‪:‬‬

‫רכבים‬

‫מפיצים‬ ‫לחלוקת‬ ‫עיתון‬

‫תעודת מקצוע‬ ‫ונסיון בתחום‬ ‫המלונאות‬

‫בשלומי להשכרה דירה ‪ ¥‬חד משופצת קומה ≤‬ ‫נוף לים ∞∞∞≤ ש‪¢‬ח אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫‪ ¥‬חד‘ במרכז העיר¨ קרוב לכל מקום משופצת‬ ‫מטבח מיזוג הכל חדש ∞∞‪∞µ∞≠µ≤±±∑¥µ ¨₪≤¨π‬‬ ‫©בנ®‬

‫דרושים‬

‫) ‪(0712‬‬

‫דירות להשכרה‬ ‫נהריה‬

‫בעבדון דירת ≥ חד‘ ´ גינה ´ חנייה¨ מיזוג‬ ‫מרכזי¨ מרוהטת ומסודרת¨ כניסה מיידית‬ ‫∞∞∞≤ ש“ח¨ כולל מיסים¨ ‪®≤≤∞π© ∞µ∞≠∂≥≤±∑∑π‬‬ ‫ע“ש‬

‫‪havaha@walla.co.il‬‬

‫‪∞µ≤≠∏∑±∏∞∑±‬‬

‫משרד ∞∑ מ“ר בגעתון ´ מטבחון¨ פינוי תוך‬ ‫חודש וחצי¨ ∂‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬ריסט®‬ ‫להשכרה חנות במרכז העיר¨ ∞≥ מ‪ßß‬ר ´ גלריה‬ ‫גדולה ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫˙‪∞µ≤≠≤∂∂∂±∂µ ÈÓ‬‬ ‫‪∞¥≠ππ≤∏∞∏±Ø¥∏ ∫„¯˘Ó‬‬

‫‪˙ÂÚ˜˘‰Â ÌÈÒÎÏ „¯˘Ó‬‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬

‫דירת קרקע‬

‫במרכז העיר¨‬ ‫בבנין מטופח¨‬ ‫דירה מסודרת‬

‫מרווחת מאד¨‬ ‫ברח‪ ß‬יוקרתי בעיר¨‬ ‫רואים ים‪°°°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∂∏‪₪‬‬

‫‪ µ‬חדרים כ≠∞≤‪ ±‬מר‪ß‬‬ ‫מסודרת פיקס ‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∏∏‪₪‬‬

‫למכירה‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬ ‫חדשה בלב העיר ברח‪ ß‬שקט‬ ‫קומה נוחה מרפסת שמש‬ ‫מטבח חזית למהירי החלטה¨‬ ‫לזכאים מענק של ∞∞∞¨∞∞‪₪ ±‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∏∞¨‪₪±‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫‪µ‬‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪∏πµ‬‬ ‫‪µ‬‬

‫∂‪∂±‬‬

‫דירת ‪ µ‬חדרים מרווחת¨‬ ‫ברמה גבוהה במיוחד¨‬ ‫כל קומה דירה¨ מעט דיירים‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪±¨±πµ‬‬

‫למכירה‬

‫‪∞µ‬‬

‫למכירה‬

‫ליזמים למכירה‬

‫‪∞µ‬‬

‫מגרש עם בית בודד‬ ‫לבנית כ≠‪ π‬יחידות דיור‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∞∏¨≤‪₪‬‬

‫למכירה‬

‫דירת ‪ µ‬חד‘‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬

‫בבנין חדש ופואר בלב‬ ‫העיר ´ מרפסת שמש¨‬ ‫כניסה מדצמבר‪°°°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨‪₪¥‬‬

‫בעיר¨ בבנין חדש חדש¨‬ ‫השקעות רבות¨ מרפסת‬ ‫שמש¨ מחסן וחניה‪°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∂‪₪π‬‬

‫קומה ראשונה¨ מפואר‬ ‫ואיכותית ברמה גבוהה¨ להכנס‬ ‫ולגור¨ ∞≥‪ ±‬מר‪ ß‬עם פוטנציאל‬ ‫לחדר חמישי¨ בלב העיר‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∏∞¨‪₪±‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫באוסישקין‬

‫דירת ‪ µ‬חד‘‬

‫פנטהאוז‬

‫דירת ≥ חד‪ ß‬מרווחת‘‬ ‫קומה ראשונה¨‬ ‫מיידית‪°‬‬ ‫רק ∞∞≥¨≤‪₪‬‬

‫חדשה חדשה מהקבלן‬ ‫´ מרפסת שמש¨ מחסן¨‬ ‫במיקום מעולה‪°‬‬ ‫רק ∞∞∏¨≥‪₪‬‬

‫‪ µ‬חד‪ ß‬בלב העיר‬ ‫כניסה מ≠‪µÆ±≤Æ≤∞±±‬‬ ‫רק ∞∞≤¨‪₪¥‬‬

‫דירת קרקע‬

‫בז‘בוטינסקי‬

‫≥ חד‘ אחרי שיפוץ כללי¨‬ ‫השקעות¨ פוטנציאל לבניה¨‬ ‫בממשלתי¨ מומלצת‪°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∞∂‪₪‬‬ ‫∂‪∂±‬‬

‫∂∂‬ ‫≤≠≤‬

‫למכירה‬

‫‪ ¥Æµ‬חד‪ ß‬קומה נוחה‬ ‫חזיתית לים¨ מרווחת‬ ‫במיוחד¨ מסודרת וממוזגת‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪₪π±‬‬

‫‪µ‬‬

‫∂‪∂±‬‬

‫∂∂‬ ‫≤≠≤‬

‫בפרוייקט‬ ‫חדש יוקרתי וחדשני‬

‫למכירה‬

‫‪∞µ≤≠≤∂∂∂±∂µ‬‬ ‫תמי‬ ‫מנהלת ויועצת בכירה בנדל‪¢‬ן‬

‫למכירה‬

‫∂∂‬ ‫≤≠≤‬

‫‪∞µ‬‬ ‫בבלעדיות‪°‬‬ ‫‪ ¥‬חד‪ ß‬מרווחת¨ ללא השקעות¨‬ ‫ק“א¨ מקום מעולה¨ מתאימה‬ ‫גם לזוג מבוגר‪ Æ‬מומלצת‪°°°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∂¥‬‬

‫למכירה‬

‫דירת ≥ חד‘‬ ‫מסודרת‬ ‫בשכונה צפונית‬ ‫כ≠∞∑ מ“ר‬

‫רק ∞∞∞¨∞∂≤‪₪‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫בית פרטי‬

‫בונבוניירה‬ ‫‪ ≥Ƶ‬חד‘ במקום מעולה‬ ‫בעיר¨ מיידי‪°‬‬ ‫רק ∞∞‪₪≥¨¥‬‬

‫‪µ‬‬

‫∂‪∂±‬‬

‫למכירה‬

‫∂∂‬ ‫≤≠≤‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫‪∞µ‬‬

‫בית גדול על שטח גדול‬ ‫כ≠∞‪ ±‬חד‪ ß‬מחולק ל≠≤ יחידות‬ ‫ל∫ דירת קרקע ‪ ¥‬חד‪ß‬‬ ‫ובית ∑ חד‪ Æß‬שווה לראות‪°‬‬

‫למכירה‬

‫דירת ‪ ≥Ƶ‬חד‘‬ ‫מיטב השקעות¨ מטבח חדש‬ ‫כולל אבזור ומוצרי חשמל‬ ‫חדשים¨ מיזוג בכל הדירה‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∂µ‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫פנטהאוז ∂ חד‘‬ ‫אחד היפים בנהריה משהו‬ ‫מפואר כולל ריהוט מודרני‬ ‫וחדשני בטוב טעם להכנס ולגור‬ ‫מיידי כדאי לראות‬

‫רק ∞∞‪₪µ¨µ‬‬

‫רח‪ ß‬הרצל ‪ ∑µ‬קומה א‪ ß‬נהריה¨ ∏‪wwwÆtami≠realestateÆcoÆil ¨∞¥ππ≤∏∞∏±Ø¥‬‬


‫מבטחדש ‪55‬‬

‫‪ 24.11.11‬כ”ז בחשון תשע”ב‬

‫תתפנקו‪°‬‬

‫מקצוענים‬

‫לפרטים התקשרו‬

‫קופונים‬

‫‪·˘ÁÓ‬‬ ‫‪‰È„ÓÈËÏÂÓ‬‬

‫∞‪±‬‬

‫פרטים בעמ‘‬

‫‪°°°˘„Á‬‬

‫‪±±ππ‬‬

‫¯˜ ‪¶ COMPUTER‬‬

‫‪COMPUTER‬‬ ‫‪ȇÏÓ‰ ¯Ó‚ „Ú‬‬

‫‪COMPUTER‬‬

‫‪ȇÏÓ‰ ¯Ó‚ „Ú‬‬

‫‪ËÒ‬‬ ‫‪‰È„ÓÈËÏÂÓ‬‬

‫∞≤‪±‬‬

‫¶‬

‫·≠‬

‫‪ȇÏÓ‰ ¯Ó‚ „Ú‬‬

‫‪COMPUTER‬‬

‫‚‪±∞±∏∏ Æ„Æ˙ ‰È¯‰ ¨±∂ ÔÂ˙Ú‬‬ ‫‪www.gi2000.co.il πµ±≤≥¥¥ ÆÒ˜Ù ˇ πµ±≤≥¥µ ÆÏË‬‬ ‫©≤‪®±¥±‬‬

‫בס“ד‬ ‫) ‪(0712‬‬

‫שייש‬ ‫במחירים שאין‬

‫©≤‪®∞±±‬‬

‫‪≤ππ‬‬

‫‪COMPUTER‬‬

‫¶‬

‫‪≠Ó ÏÁ‰‬‬

‫לקוראי עיתון‬ ‫’מבט חדש‘‬

‫‪049000085‬‬ ‫צילום לאירוע החשוב בחייכם‬ ‫עושים אצל המקצוענים!‬

‫‪·˘ÁÓ‬‬ ‫‪„È‬‬

‫‪COMPUTER‬‬ ‫˘‪‰ÈÈ‬‬

‫דברים כאלה‪ÆÆÆ‬‬

‫חפירות מיני מחפרון¨ תשתיות צנרת תת קרקעי¨‬ ‫גינון¨ שיפוץ מבנים¨ אינסטלציה¨ צבע וריצוף‬

‫≥≤‪∞µ¥≠≤µ¥ππ‬‬

‫טלאל ∞∑≤∂∞∏∂≠∞‪ ∞µ‬עודד ∂‪∞µ¥≠µ∑≥π∑π‬‬

‫לפרטים∫‬

‫בס"ד‬

‫בלעדי במשרדינו‪°°°‬‬

‫בדרום העיר בית קרקע‬

‫·‪¯¢Ó ±∑∞ ¨¯˙ÂÈ· ¯‡ÂÙÓ ß‚Ë˜ ‰˘È‰ ‰¯˘ ÔÈÚ‬‬ ‫‪°˘„Á ÏΉ ¨È¯Ù ÈˆÚ ÌÚ ¯¢Ó ¥≤∞ Ï˘ ˘¯‚Ó ÏÚ‬‬ ‫´ ‡‪°¯¢Ó ∂∂ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ÈÈ· ˙¯˘Ù‬‬

‫בבלעדיות‪°‬‬ ‫בנייה פרטית ´ יחידות מגורים‬ ‫נפרדות¨ רשומות כחוק¨ תשואה‬ ‫‪°„·Ï· „¯˘Ó· ÌÈ˯Ù‬‬ ‫כ≠∞∞∞¨∑ ש“ח לחודש על‬ ‫יוסי ‪∞¥≠π∞∞∞≥∂∞ ¨∞¥≠ππ≤¥±∞¥∞ ¨∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫היחידות‪°‬‬ ‫משרד לשיווק נכסי מקרקעין‬

‫בס"ד‬

‫יוסי ‪¨∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫∞‪∞¥≠π∞∞∞≥∂∞ ¨∞¥≠ππ≤¥±∞¥‬‬ ‫משרד לשיווק נכסי מקרקעין‬

‫ניסיון בנדל‪¢‬ן מעל ∞≤ שנה‬

‫למכירה‬

‫בממשלתי בבלעדיות‪°‬‬ ‫בס"ד‬

‫„‪´ ¯˙ÂÈ· ˙¯‡ÂÙÓ ¨ß„Á ∑ ¨‚‚ ˙¯È‬‬ ‫‪˙·È˘È ˙·¯È˜· ¨‰Ï„‚ ‚‚ ˙ÒÙ¯Ó‬‬ ‫‪®≥¥πµ∑© °„Â‡Ó ˘ÈÓ‚ ÈÂÈÙ ß·˜ÚÈ ¯È·‡ß‬‬

‫תיווךמבט לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫בס"ד‬

‫ניסיון בנדל‪¢‬ן מעל ∞≤ שנה‬

‫)‪(1901‬‬

‫©≥∞‪®≥±‬‬

‫לנשים¨ גברים וילדים‪°‬‬

‫החזרי‬ ‫מס‬

‫©ללא מין®‬

‫‪∞µ≤≠≥π≤∏≥±π‬‬

‫הערכות‬ ‫שווי‬

‫הצהרות‬ ‫הון‬

‫©∑∞∑∞® ©≤∞‪®∞π‬‬

‫החלפת פלדלת‬ ‫יד שנייה‬

‫∞‪₪±¨∂µ‬‬ ‫∞‪πµ‬‬ ‫∞∞‪∞µ≤≠≤≥∑ππ‬‬

‫במחיר‬ ‫ויז‘ן אטרקטיבי‪°‬‬

‫ייעוץ מס‬ ‫ומיסוי‬ ‫בינלאומי‬

‫סניף נהריה סוקולוב ‪ Ø ±±‬סניף חיפה הבנקים ≤‬ ‫שיחת חינם‬

‫‪vision‬‬

‫נייד‬

‫פ ת ר ו נ ו ת נ ד ל ” ן‬

‫‪∞µ∞≠∂µ∂∂µ∑∂ ˇ ±∏∞∞≠±∞≠≤∞≠≥±‬‬

‫שד‪ ß‬דניאל‪ß‬ס¨ הגעתון ≥≥¨ ∞‪∞µ≤≠≥≤∑∂µµ‬‬

‫בבלעדיות במשרדינו‪°‬‬

‫·‪„¢Ò‬‬

‫בס"ד‬

‫‪¨¯ÈÚ‰ Êίӷ ˙ÂÁ ‰¯Î˘‰Ï‬‬ ‫∞≥ ‪‰Ï„‚ ‰È¯Ï‚ ´ ¯ßßÓ‬‬ ‫‪°„·Ï· „¯˘Ó· ÌÈ˯Ù‬‬

‫יוסי ‪∞¥≠π∞∞∞≥∂∞ ¨∞¥≠ππ≤¥±∞¥∞ ¨∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫‪₪‬‬

‫משרד לשיווק נכסי מקרקעין‬

‫™לא כולל משקוף‪ Æ‬כולל מידות¨ הובלה¨ התקנה ומע‪¢‬מ‪ Æ‬ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬

‫ניסיון בנדל‪¢‬ן מעל ∞≤ שנה‬

‫תיווךמבט‬ ‫בס"ד‬

‫קניון נהריה קומה ≥¨ רח‪ ß‬האירית ≤‬

‫©∞‪®±∏±‬‬

‫מבצעי ענק של פלדלת‬

‫החלפת פלדלת‬ ‫חדשה‬

‫משרד מפואר ∞∏ מ“ר¨‬ ‫כניסה מיידית‪°‬‬

‫ייעוץ חינם בפגישה אישית‬

‫מגוון דלתות לחדרים במחירים מיוחדים‬

‫בלב העיר‬

‫הנהלת חשבונות‬ ‫לעצמאים וחברות‬

‫עיסוי רפואי‬ ‫עיסוי ארומתי‬ ‫עיסוי אבנים חמות‬ ‫עיסוי צלוליט‬ ‫עיסוי פיזיותרפי‬

‫בס"ד‬

‫קניון נהריה קומה ≥¨ רח‪ ß‬האירית ≤‬

‫קניון נהריה קומה ≥¨ רח‪ ß‬האירית ≤‬

‫מעסה ומטפלת‬ ‫רפואית בכירה‬

‫תיווךמבט‬

‫‪ÏÂÊ ÈΉ‬‬ ‫·‡¯‪ı‬‬

‫‪‰ÈÓ¯‚ ˙¯ˆÂ˙ ˙ÂÎȇ ¨ÔÈËÈÂÓ ˙Â˘ ≤µ‬‬

‫‪ÈÏÓ˘Á ‡ È„È ˙ÂÚÂ¯Ê ÈÎÎÂÒ ‰ÒÈ·Î ¯„ÁÏ ˙ÏÙ˜˙Ó ‰ÊȘ¯Ó‬‬ ‫‪ÌÈ„·‰ È‚ÂÒ ÏÎÏ ˙ÂÙÏÁ‰Â ÌÈ˜È˙ È˙Â¯È˘ ÌÈÚ·˜ ÌÈÎÎÂÒ‬‬ ‫‪°˙·ÈÈÁ˙‰ ‡ÏÏ ÌÎÈχ ÂÚÈ‚È Â‚Ȉ ÂÙÏË‬‬ ‫‪‰È¯‰ ÛÈÒ‬‬ ‫‪ÔÂÙˆ‰Â‬‬

‫≥≥≤≠‪∞µ≤≠≥≥≠µπ‬‬

‫‪∞¥≠π∞∞∞∞∏µ ¯˘˜˙‰ °Í˙‡ Ì„˜Ï ÈÏ Ô˙ øÔÚˆ˜ÓÏ ÍÓˆÚ ˙‡ ·È˘ÁÓ‬‬


Profile for mabat new

mabat_24.11.11  

mabat_24.11.11

mabat_24.11.11  

mabat_24.11.11

Profile for mabat888
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded