mabat.1.12.11

Page 1

‫מבט‬ ‫תעיפו מבט‪ÆÆÆ‬‬

‫יותר נועז‪ÆÆÆ‬יותר חריף‪ÆÆÆ‬יותר מעניין‪°°°‬‬

‫וגליל מערבי‬

‫פחימה‬ ‫שיפוצים‬

‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫מוועדכם‬

‫הבית‬

‫‪DOV‬‬

‫מבצע צביעת בתים‬ ‫במחיר מיוחד‪°‬‬

‫„· ‪ÌÈÒÎ‬‬ ‫‪ISRAEL-NEW YORK‬‬

‫‪∞µ≤≠µ∞∂∞πππ‬‬

‫‪ ¨±Æ±≤Ʊ±‬ה‪ ß‬בכסלו תשע‪¢‬ב‬ ‫גיליון מס‪ ˇ π≥± ß‬ללא תשלום‬

‫קניון נהריה¨ רח‪ ß‬אירית ≤¨ קומה ג‪ ¨ß‬טל‪∞¥≠π∞∞∞∞∏µ Æ‬‬

‫פקס‪ ¨∞¥≠π∞∞±¥µµ Æ‬אתר∫ ‪www.ncity.co.il‬‬

‫‪∞∑∑≠µ∞±≠µ∏≤± ‚ÈÈÁ‬‬

‫‪ÂÈÈÁ ÏÚÙÓ‬‬

‫המרכז הצפוני לרפואת שיניים‬

‫‪„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÁ ÏÚÙÓ Ò¯Ù· Â˙ÈÈÎÊ Ï‚¯Ï‬‬ ‫‪‰Ù˜˙· ‡˘‡˘ χ˘ ßÙ¯٠¯ÎÊ ¨˙‡ȯ·‰‬‬ ‫·‪Ì‚˘ ‰Ï‚Ó ¨‰È¯‰· Á¢‰È· ˙‡ ωÈ ‰‬‬ ‫‡‪≥∞ ßÓÚ ˙ÂÈÎÂ˙ „ÂÚ ˘È ∑∞ ÏÈ‚ ȯÁ‬‬ ‫כבוד ל‪¢‬שחקים‪ ∫¢‬ביה‪¢‬ס ‪¢‬השתלט‪¢‬‬ ‫על מועצת התלמידים הארצית‬

‫∏‪±‬‬ ‫עמ‘‬

‫לאחר ארבעה חודשים∫ פג שנולד‬ ‫במשקל ∞∞∂ גרם שוחרר מביה‪¢‬ח בנהריה‬

‫‪≤¥‬‬ ‫עמ‘‬

‫למרות הפתיחה המצוינת∫ עירוני‬ ‫נהריה בכדורסל מאבדת גובה‬

‫ייעוץ‬

‫ופיקוח‬

‫קבלן עבודות‬ ‫גמר שיפוצים‬ ‫צבע איטום‬ ‫עבודות גבס‬

‫נירית המעצבת‬

‫פרטים בעמ‘‬

‫עמ‘‬

‫החל מ≠‪¥Æ±≤Ʊ±‬‬

‫·‪·Î¯‰ ÁÂËÈ‬‬ ‫‪°ı¯‡· ÏÂʉ‬‬

‫‪ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÎÂÒ‬‬

‫≤≥ ˘‪˙ÂÓ‡ ˙¯˘ ˙Â‬‬

‫‪°°°‡Ó‚„Ï‬‬ ‫‪≤∞±∞ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈË‬‬

‫לפרטים∫ פרח ‪∞µ¥≠π∏∑µ¥±¥‬‬ ‫·‪„¢Ò‬‬

‫קניון נהריה¨ האירית ≤¨ קומה ≤¨‬

‫טלפקס∫ ‪lele_∑@wallaÆcom ¨∞¥≠πµ≥¥∞∞¥‬‬

‫‪Û¯ÂÁ‬‬ ‫„‪ÏÈ‬‬ ‫באולמות רנסנס‬

‫דיל חורף באולמות רנסנס‬

‫≤‪≤∞ ¨±‬‬

‫קורס הכנה למבחן‬ ‫המתווכים‬

‫עיצוב ברמה אחרת‪°‬‬

‫טיפולי שיניים ≠ משמרת‬ ‫≠ מומחה פה ולסת‬ ‫השתלות‬ ‫אורטודנטיה ≠ ישור שיניים‬ ‫גהות הפה ≠ שיננית‬

‫לקוראי עיתון ’מבט נהריה‘‬

‫רי‪Ø‬מקס‬

‫‪∞¥≠∏¥∞≤¥¥¥‬‬

‫יהודה המכבי ‪ 28/2‬נהריה טל'‪04 9824841 .‬‬ ‫נייד‪E-mail: ofer1470@walla.com | 052 5620363 .‬‬

‫מבצעים חמים‬ ‫לחורף‪°‬‬

‫≤‪µ‬‬

‫חדש‬ ‫קופונים‬

‫הצטרפו‬ ‫להצלחה‪°‬‬

‫בס"ד‬

‫עופר אלקיים‬

‫עמ‘ ‪≥ ¥‬‬

‫≥‪¥≤≠¥‬‬ ‫עמ‘‬

‫המחשב של‬

‫עופר‬

‫מעבדת שירות תמיכה ושדרוג מכירת מחשבים וציוד היקפי‬ ‫בדיקת מעבדה ראשונית חינם‬

‫מחשבים ניידים החל מ≠‪πππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫ההגנה ‪© ≤π‬עמידר® נהריה‬ ‫עופר ∂‪∞∑∑≠∂µ∞∑∞∏∞ ¨∞µ≤≠∂¥∞∂±±‬‬

‫בס"ד‬

‫הצטרף‬

‫לצוות תמי‬

‫‪˙ÂÚ˜˘‰Â ÌÈÒÎÏ „¯˘Ó‬‬

‫‪‰ÂÂˆÓ ˙د· ¨‰Â˙Á ÌÈ‚‚ÂÁÏ‬‬ ‫·‪°„·Ï· ¯‡Â¯·Ù ¨¯‡ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ‬‬

‫‪±∑µ∞ ≠Ó ÏÁ‰‬‬

‫¶‬

‫בלבד‪°‬‬ ‫˙‪Ô˜È‬‬ ‫·‪ԇ·ȉ ÈÎÒÂÓ‬‬ ‫בלבד‪°‬‬

‫≥≥≥∞∞∞‪∞¥≠π‬‬ ‫‪polisa 4 less.co.il‬‬

‫דרוש לנו מקדם‪Ø‬ת מכירות דינאמי‬

‫פרטים בעמ‘ ‪ÒÒ¯ 42 43‬‬ ‫אולמות ארועים‬

‫‪≠· Â˙‡ ¢ÙÁ | www.renesans.co.il‬‬

‫אתם בטוחים?‬

‫עצמאי¨ נהרייני¨ בעל כושר ביטוי ונכונות ללמוד¨‬ ‫רכב חובה¨ עדיפות לבעלי נסיון‬

‫ולמתאימים מובטחת הכנסה גבוהה‪°°°‬‬

‫לתאום כולל קו“ח ‪ ∞µ≤≠≤∂∂∂±∂µ‬תמי‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪2‬‬

‫הולכים על נהריה יפה ונקיה‪°‬‬

‫‪˙‡Ë¯‚ ÌÊ‚ ˙‡ˆÂ‰ ÈÓÈ‬‬

‫‪‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬

‫בחודשי החורף ‪ 1‬בדצמבר עד ‪ 31‬למרץ‬ ‫עדכון נובמבר ‪2011‬‬

‫˙‪°Ìȯ˜È ÌÈ·˘Â‬‬ ‫‪È΄ډ ÌÊ‚‰ ÈÂÈÙ ¯„Ò‰ ˙‡ ÌÎ˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬ ‫‪≥±Ø≥ر≤ „Ú Û¯ÂÁ‰ È˘„ÂÁÏ‬‬ ‫בהתאם להסדר חדש לכל שכונה ואזור קבוע יום אחד בשבוע להוצאת גזם עד שעה ‪ 18:00‬בערב‪.‬‬ ‫העירייה תדאג לאסוף את הגזם ביום המחרת ליום ההוצאה‪.‬‬

‫‪∫˙‡Ë¯‚ ÌÊ‚ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙È ̉· ÌÈÓȉ ÔωÏ‬‬ ‫˘‪‰ÂÎ‬‬

‫¯‪˙·ÂÁÁ‬‬

‫‪ÌÊ‚‰ ˙‡ˆÂ‰ ÌÂÈ‬‬ ‫‪˙‡Ë¯‚‰Â‬‬ ‫‪‘‡ ÌÂÈ‬‬

‫ˆ‪ÔÂÙ‬‬

‫מגעתון עד חניתה‬

‫‪̯„ ¯ÈÚ‬‬

‫מגעתון עד סייפן‪ ,‬קפלן כולל קיי‪ ,‬ורה‪ ,‬מגינים‪ ,‬דרך‬ ‫שלמה ושביל השיטה‬

‫‪‘· ÌÂÈ‬‬

‫‪‰¯˘ ÔÈÚ‬‬

‫מצבעוני‪ ,‬סייפן ועד שקד כולל עין שרה הותיקה‬

‫‪‘‚ ÌÂÈ‬‬

‫‪˜ү ≠ ¯„ÈÓÚ‬‬

‫מחניתה ואלי כהן עד בן גאון כולל אזור התעשייה צפוני‬

‫‪‘‰ ÌÂÈ‬‬

‫‪¯Â„ÏÙÓ¯Ë‬‬

‫כל רחובות השכונה‬

‫‪‘„ ÌÂÈ‬‬

‫¯‚‪¨ÔÂÒÏˆÎ ¨ÌÂ‬‬ ‫˜¯‪¨¯Â˘Ú ˙È‬‬ ‫‪ÏËÙÒÂÈ‬‬

‫כל רחובות השכונה כולל שד‘ בן צבי צפון‬ ‫)הכביש לבית החולים(‬

‫‪‘‚ ÌÂÈ‬‬

‫‡˘‪¨˜ˆÈ¯Ù˘ ¨ÏÂÎ‬‬ ‫‪‰˜Â¯È‰ ‰È¯‰‬‬

‫כל רחובות השכונה כולל שד‘ בן צבי דרום‬ ‫)הכביש לבית החולים(‬

‫‪‘‡ ÌÂÈ‬‬

‫‡‪ÔȘ˘ÈÒÂ‬‬

‫כל רחובות השכונה‬

‫‪‘‡ ÌÂÈ‬‬

‫‪·¯Ú· ±∏∫∞∞ „Ú ¯˜Â·· ∞∑∫∞∞ ˙ÂÚ˘· ÌÊ‚ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙È‬‬ ‫יש להקפיד על הפרדת הגזם מפסולת אחרת וכו להכניס את הגזם הדק וכיסוחי הדשא לשקיות איסוף‬ ‫גזם‪ ,‬אותן ניתן לקבל ללא תשלום בעירייה במחלקת הביטחון‪.‬‬ ‫על מנת להימנע מאי נעימות וקנסות מיותרים אנא הקפידו להוציא גזם גרוטאות בימים הרשומים בלבד‪.‬‬ ‫לפרטים נוספים אנא פנו למחלקת תברואה ואיכות הסביבה‪ ,‬טל‘ ‪04 9879842‬‬ ‫עיריית נהריה‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪3‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫˙‪ÌÈÒÎ ˜ÂÂÈ˘Â ÍÂÂÈ‬‬

‫¯˘‪≥±µµ≥ ßÒÓ ÔÂÈ‬‬ ‫‪VIPNADLAN.COM‬‬

‫‡˙¯ ‪∫˙È·‰‬‬ ‫‡‪vipnadlan@gmail.com ∫ÏÈÈÓÈ‬‬

‫¯· ˜‪∞¥≠π∞∞±∂∞∞ ∫ÈÂÂ‬‬ ‫‡·‪∞µ≤≠≥∞≥≤±≤± ¯˙È‬‬

‫בר ש ו שתי נל ו מ ב ח ר גד ו ל‬ ‫ב כ ל ר ח בי נ כ סי ם‬ ‫ה גלי ל ה עי ר וי ש ו בי‬ ‫ה מ ע ר בי‬ ‫דו משפחתי באוסישקין‬

‫קוטג‘ בעמידר‬

‫‪ 6‬חד‘ מרווח מאוד‪ ,‬כ ‪ 160‬מ“ר‬ ‫על מגרש של כ ‪ 340‬מ“ר‬

‫מרווח מאוד‪ ,‬כ ‪ 160‬מ“ר על מגרש‬ ‫גדול‪ ,‬בנייה איכותית‪ ,‬יחידת דיור‪,‬‬ ‫מתוחזק ביותר!‬

‫∞∞∞¨∞‪₪±¨±µ‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫‪ 5‬חדרים חדישה‬

‫וילה ‪ 6‬חד' במרכז העיר‬ ‫וילה מהממת במרכז העיר ‪ 250‬מ"ר‬ ‫בנוי ברמה גבוהה! על מגרש של‬ ‫כ ‪ 600‬מ"ר‪ ,‬לכניסה מידית!‬ ‫פרטים במשרד‬

‫באוסישקין‬ ‫דירת ‪ 3‬חדרים מתוקה‪ ,‬מושקעת‬ ‫עד הפרט האחרון‪ ,‬גינה מטופחת‪,‬‬ ‫מגרש פינתי‬

‫במיקום מעולה בעיר‪ ,‬בבניין חדיש‬ ‫ומפואר‪ ,‬מרפסת שמש‪ ,‬ממ“ד‪,‬‬ ‫חניה ומחסן‪ .‬במחיר אטקטיבי!!!‬

‫מציאת השנה!‬

‫פרטים במשרד‬

‫מושקע ומתוחזק¨ כיווני‬ ‫אויר מעולים¨ מרפסת של‬ ‫כ≠∞∑ מ“ר¨ נוף פתוח‪°‬‬

‫‪ 5‬חד‘ בקרבת העיר‬ ‫במיקום טוב‪ ,‬כחדשה‪ ,‬מרווחת מאוד‪,‬‬ ‫כ ‪ 145‬מ“ר‪ ,‬חדרים גדולים‪ ,‬ממ“ד‪,‬‬ ‫חניה מקורה‪ ,‬לכניסה מיידית!‬

‫רק ∞∞∞¨∞≥∏‪₪‬‬

‫∞∞∞¨∞‪₪∏±‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫פנטהאוז ‪ 6‬חד‘‬ ‫במיקום מעולה בעיר‪ ,‬מרווח במיוחד‪,‬‬ ‫כ ‪ 150‬מ"ר ‪ +‬מרפסת גדולה‪.‬‬ ‫להיכנס ולגור!!!‬

‫≥ חד‘ מסודרת ´ מרפסת¨‬ ‫נוף פתוח¨ קומה גבוהה¨‬ ‫בהזדמנות‪°‬‬

‫בית קרקע ‪ 4.5‬חד‘‬

‫∞∞∞¨∞‪₪∂µ‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫בקרבת העיר‪ ,‬משופץ כחדש‬ ‫‪ +‬גינה מטופחת‪,‬‬ ‫מחיר אטרקטיבי!!!‬

‫∞∞∞¨∞∑∑‪₪‬‬

‫‪ 3‬חדרים משופצת‬ ‫ברחוב שקט‪ ,‬משופצת מהיסוד‪,‬‬ ‫קומה ראשונה‪ ,‬מתאימה למבוגרים‬ ‫ולהשקעה!!!‬

‫בגשר הזיו‬

‫צימרים בגליל‬ ‫בישוב פסטורלי בגליל¨‬ ‫וילה יפהפייה הצופה‬ ‫לנוף גלילי מדהים‬ ‫´ ≥ צימרים מפוארים¨‬ ‫בריכה¨ ‪ SPA‬ועוד‪ÆÆÆ‬‬ ‫בבלעדיות‬

‫פרטים במשרד‬

‫פנטהאוז ענק! כ ‪ 160‬מ"ר‪ ,‬סלון וחדרים‬ ‫ענקים‪ ,‬מרפסת עם נוף לים‪2 ,‬‬ ‫מטבחים‪ ,‬ממ"ד‪ ,‬מעלית‪ ,‬מחסן וחניה‬ ‫פרטים במשרד‬

‫דירת ‪ 4‬חד‘ בעיר‬

‫בבלעדיות‬

‫‪ 2.5‬חד‘ להשקעה‬ ‫בקרבת העיר‪ ,‬כולל שוכרים מעולים‪.‬‬ ‫תשואה גבוהה מובטחת‪.‬‬ ‫בהזדמנות!‬

‫פרטים במשרד‬

‫וילה ∑ חדרים ∞‪≤¥‬‬ ‫מ‪¢‬ר בנוי על מגרש‬ ‫של כ≠∞∞∂ מ‪¢‬ר¨‬ ‫מושקעת ומטופחת¨‬ ‫בשלב א‪ ´ ß‬אופציה‬ ‫ליח‪ ß‬דיור של ≥ חד‪ß‬‬ ‫בבלעדיות פרטים במשרד‬

‫בית כפרי עם נוף מדהים‪°‬‬ ‫בהרחבת מושב¨ בקרבת‬ ‫נהריה¨ בית חדיש¨ מושקע‬ ‫ומטופח עם נוף עוצר נשימה‬ ‫´ יח‪ ß‬דיור על מגרש של‬ ‫כ≠∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר‪ Æ‬מיידי‪°‬‬

‫בבלעדיות‬

‫∞∞∞¨∞≥≤¨‪₪±‬‬

‫במיקום טוב בעיר מושקעת ברמה‬ ‫גבוהה‪ ,‬מרפסת‪ ,‬מעלית וממ“ד!‬ ‫פרטים במשרד‬

‫נדירה‪ °‬בהרחבת הקיבוץ וילה‬ ‫∑ חד‘ פינתית¨ ∞‪ ±π‬מ“ר בנוי‬ ‫על מגרש כ≠∞∞∂ מ“ר‬ ‫´ אפשרות ליחידת דיור‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞‪₪µ¥‬‬

‫בכפר ורדים‬

‫פנטהאוז ‪ 6‬חד' בעיר‬

‫∞∞∞¨∞≤≥‪₪‬‬

‫במעונה‬

‫וילה ∂ חד‘‬ ‫צופה לנוף מדהים¨‬ ‫מוארת ומרווחת¨‬ ‫תכנון מעולה¨‬ ‫בהזדמנות¨ לכניסה‬ ‫מיידית‪°‬‬ ‫בבלעדיות פרטים במשרד‬

‫במעלות‬ ‫בשכונב יפה נוף‬ ‫קוטג‘ איכותי¨‬ ‫הצופה לנוף מדהים¨‬ ‫אפשרות ליח‘ דיור¨‬ ‫במחיר אטרקטיבי‪°°°‬‬ ‫בבלעדיות‬

‫פרטים במשרד‬

‫סניף נהריה∫ בלפור ‪¨∞¥≠π∞∞±∂∞∞ ¨∏±‬פקס∫ ∞∞∑‪ˇ∞¥≠π∞∞±‬סניף מעלות∫ הרב קוק ≤¨ ‪¨∞¥≠ππ∑∏¥¥¥‬פקס∫ ∏‪∞¥≠ππ∑∏¥¥‬‬

‫למידע נוסף בקרו באתר הבית‬

‫‪VIPNADLAN.COM‬‬

‫או חייגו ∞∞∂‪∞¥≠π∞∞±‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪4‬‬

‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰‬‬

‫‪‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬

‫˙‪Ìȯ˜È ÌÈ·˘Â‬‬ ‫במסגרת פרויקט "דרך ירוקה" אותו יזם ומוביל המשרד להגנת הסביבה בשיתוף ובתיאום עם העירייה‪,‬‬ ‫פונתה וסולקה פסולת אסבסט פריך מאתרים רבים מרחבי העיר נהרייה‪.‬‬

‫הפרויקט ימשך גם בשנה הבאה ‪.2012‬‬

‫תושבי נהרייה אשר בשטחי המגורים שלהם מצוי אסבסט פריך )לא צמנט(‪ ,‬מתבקשים לפנות למנהלת‬ ‫ברח' יצחק שדה ‪ 18‬נהרייה טל'‪ ,04 9512010 :‬פקס‪ ,04 9000186 :‬דואר אלקטרוני‪:‬‬ ‫‪ mailto:rafi@adbar.co.il‬ו‪/‬או למח' איכות הסביבה בעירייה טל'‪ ,04 9879842 :‬פקס‪.04 9922303 :‬‬ ‫מנהלת הפרויקט והעירייה ייבחנו את הבקשות במטרה לסייע לתושבים לפנות ולסלק את פסולת‬ ‫האסבסט הפריך וזאת בכפוף לתנאים ולקריטריונים שנקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬ ‫‪¨‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ßÁÓ‬‬ ‫‪‰Èȯ‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪5‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪6‬‬

‫‪˙‡Ê· ˙ÓÒ¯ÙÓ ‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬

‫‪∫˙‡·‰ ˙„·ډ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈʯÎÓ‬‬ ‫‪„ÚÂÓ‬‬ ‫‡‪Ô¯Á‬‬ ‫‪‰˘‚‰Ï‬‬

‫˙‡‪¯Â‬‬ ‫‪‰„·ډ‬‬

‫‪˙¯ډ‬‬

‫‪∞∂±Ø±±‬‬

‫‪ȯ·ÚÓ ˙¯„Ò‰‬‬ ‫‪˙ÏÈÈË· ‰ÈȈÁ‬‬ ‫·‪‚ÂÂÈÒ ¯ÂÙÏ‬‬ ‫˜·‪±±± ˘¯„ ÈÏ‬‬ ‫‡ ‡‪‚ ≤∞∞ Â‬‬

‫‪ͯÚÈÈ ÌÈÏ·˜ ˘‚ÙÓ‬‬ ‫·˙‡¯‪∂ر≤Ø≤∞±± ÍÈ‬‬ ‫·‪‰Ú˘· ß‚ ÌÂÈ‬‬ ‫∞≥∫≥‪ÌÈ˘‚Ù ±‬‬ ‫··‪È·ÂÏ· ‰ÈȯÈÚ‰ ÔÈÈ‬‬

‫∞∞‪±¥Æ±≤Æ≤∞±± µ‬‬ ‫¶‬

‫‪∞µµØ±±‬‬

‫·‪Ìχ ˙ÈÈ‬‬ ‫‪˙È·· ˯ÂÙÒ‬‬ ‫‪Ì¢·Ó¯ ¯ÙÒ‬‬ ‫‪ÈÏ·˜ ‚ÂÂÈÒ‬‬ ‫‪≤ ‚ ±∞∞ ˘¯„‬‬

‫‪ͯÚÈÈ ÌÈÏ·˜ ˘‚ÙÓ‬‬ ‫·˙‡¯‪∂Ʊ≤Æ≤∞±± ÍÈ‬‬ ‫·‪‰Ú˘· ß‚ ÌÂÈ‬‬ ‫∞∞∫≤‪ÌÈ˘‚Ù ±‬‬ ‫··‪È·ÂÏ· ‰ÈȯÈÚ‰ ÔÈÈ‬‬

‫∞∞‪±¥Æ±≤Æ≤∞±± ±µ‬‬ ‫¶‬

‫‪∞∂µØ±±‬‬

‫‡‪ȯÊÈ·‡ ˙˜ÙÒ‬‬ ‫˙‡‪˙„ÒÂÓÏ ‰¯Â‬‬ ‫‪˙¯‚ÒÓ· ÍÂÈÁ‬‬ ‫‪‰È‚¯‡· ÔÂÎÒÁ‬‬

‫‪ßÒÓ‬‬

‫‪ʯÎÓ‬‬ ‫‪È·ÓÂÙ‬‬

‫‪È·ÓÂÙ‬‬ ‫‪È·ÓÂÙ‬‬

‫‪˙ÂÏÚ‬‬

‫∞∞≤ ‪∏Ʊ≤Æ≤∞±±‬‬ ‫¶‬

‫·‪Ï·˜Ï Ô˙È ÌÈʯÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ È˯٠˙‡ ÈÎ ¨˘È‚„ ÏÈÚÏ ÌÈʯÎÓ‰ ÏÎÏ ÒÁÈ‬‬ ‫·‪߇ ÌÂÈÓ ÏÁ‰ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ‰„·ډ ˙ÂÚ˘· ß ‰Ó˜ ¯ÈÚ‰ Ò„‰Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪ƯÊÁÂÈ ‡Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙ ¥Æ±≤Æ≤∞±±‬‬ ‫‪ÈÙÒΉ ‰Ù˜È‰Â ‰„·ډ ÈÙÂ‡Ï Ì‡˙ÂÈ ˘¯„‰ ÈÏ·˜‰ ‚ÂÂÈÒ‰‬‬ ‫‪È„¯˘Ó· ÌÈʯÎÓ‰ ˙·È˙Ï ‰¯Â‚Ò ‰ÙËÚÓ· ̉È˙ÂÚˆ‰ ˙‡ Â˘È‚È ÌÈÈÈÂÚÓ‰‬‬ ‫‪„Ú ÏÈÚÏ Ì¢¯‰ Íȯ‡˙‰Ó ¯ÁÂ‡È ‡Ï ∂ ‰Ó˜· ®¯ÈÚ‰ Ò„‰Ó „¯˘Ó© ‰ÈȯÈÚ‰‬‬ ‫‪Ʊ≥∫∞∞ ‰Ú˘‰‬‬

‫‪ȇ˙· ÌÈÚ·˜‰ ÌÈ·Ï˘· ‰˘ÚÈÈ ˙„·ډ Úˆȷ ÈÎ ˘‚„ÂÓ‬‬ ‫‪ÆȷȈ˜˙ ¯Â˘È‡Ï ÛÂÙΠʯÎÓ‰‬‬ ‫˙‪ÆÌÈÏ·˜‰ ¯ÂÈÒ· ‰·ÂÁ ˙ÂÙ˙˙˘‰ Âȉ ‰Úˆ‰ ˙˘‚‰Ï ȇ‬‬ ‫‪‰È¯‰ ˙ÈȯÈÚ‬‬

‫בס"ד‬

‫˙‪∞µ≤≠≤∂∂∂±∂µ ÈÓ‬‬ ‫‪∞¥≠ππ≤∏∞∏±Ø¥∏ ∫„¯˘Ó‬‬

‫‪˙ÂÚ˜˘‰Â ÌÈÒÎÏ „¯˘Ó‬‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬

‫דירת קרקע‬

‫במרכז העיר¨‬ ‫בבנין מטופח¨‬ ‫דירה מסודרת‬

‫מרווחת מאד¨‬ ‫ברח‪ ß‬יוקרתי בעיר¨‬ ‫רואים ים‪°°°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∂∏‪₪‬‬

‫‪ µ‬חדרים כ≠∞≤‪ ±‬מר‪ß‬‬ ‫מסודרת פיקס ‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∏∏‪₪‬‬

‫למכירה‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬ ‫חדשה בלב העיר ברח‪ ß‬שקט‬ ‫קומה נוחה מרפסת שמש‬ ‫מטבח חזית למהירי החלטה¨‬ ‫לזכאים מענק של ∞∞∞¨∞∞‪₪ ±‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∏∞¨‪₪±‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫‪µ‬‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪∏πµ‬‬ ‫‪µ‬‬

‫∂‪∂±‬‬

‫דירת ‪ µ‬חדרים מרווחת¨‬ ‫ברמה גבוהה במיוחד¨‬ ‫כל קומה דירה¨ מעט דיירים‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪±¨±πµ‬‬

‫למכירה‬

‫‪∞µ‬‬

‫למכירה‬

‫ליזמים למכירה‬

‫‪∞µ‬‬

‫מגרש עם בית בודד‬ ‫לבנית כ≠‪ π‬יחידות דיור‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∞∏¨≤‪₪‬‬

‫למכירה‬

‫דירת ≥ חד‘‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘‬

‫קרובה לעיר¨‬ ‫מרוהטת¨ מיידית‪°‬‬

‫בעיר¨ בבנין חדש חדש¨‬ ‫השקעות רבות¨ מרפסת‬ ‫שמש¨ מחסן וחניה‪°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∂‪₪π‬‬

‫קומה ראשונה¨ מפואר‬ ‫ואיכותית ברמה גבוהה¨ להכנס‬ ‫ולגור¨ ∞≥‪ ±‬מר‪ ß‬עם פוטנציאל‬ ‫לחדר חמישי¨ בלב העיר‬

‫רק ∞∞∞¨≤‪₪‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞∏∞¨‪₪±‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫באוסישקין‬

‫דירת ≤ חד‘‬

‫פנטהאוז‬

‫דירת ≥ חד‪ ß‬מרווחת‘‬ ‫קומה ראשונה¨‬ ‫מיידית‪°‬‬ ‫רק ∞∞≥¨≤‪₪‬‬

‫דירת קרקע‬ ‫כולל ארנונה ומים¨‬ ‫בעין שרה‬ ‫רק ∞∞∞¨≤‪₪‬‬

‫‪ µ‬חד‪ ß‬בלב העיר‬ ‫כניסה מ≠‪µÆ±≤Æ≤∞±±‬‬ ‫רק ∞∞≤¨‪₪¥‬‬

‫דירת קרקע‬

‫בז‘בוטינסקי‬

‫≥ חד‘ אחרי שיפוץ כללי¨‬ ‫השקעות¨ פוטנציאל לבניה¨‬ ‫בממשלתי¨ מומלצת‪°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞∞∂‪₪‬‬ ‫∂‪∂±‬‬

‫∂∂‬ ‫≤≠≤‬

‫למכירה‬

‫‪ ¥Æµ‬חד‪ ß‬קומה נוחה‬ ‫חזיתית לים¨ מרווחת‬ ‫במיוחד¨ מסודרת וממוזגת‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪₪π±‬‬

‫‪µ‬‬

‫∂‪∂±‬‬

‫∂∂‬ ‫≤≠≤‬

‫בפרוייקט‬ ‫חדש יוקרתי וחדשני‬

‫למכירה‬

‫‪∞µ≤≠≤∂∂∂±∂µ‬‬ ‫תמי‬ ‫מנהלת ויועצת בכירה בנדל‪¢‬ן‬

‫למכירה‬

‫∂∂‬ ‫≤≠≤‬

‫‪∞µ‬‬ ‫בבלעדיות‪°‬‬ ‫‪ ¥‬חד‪ ß‬מרווחת¨ ללא השקעות¨‬ ‫ק“א¨ מקום מעולה¨ מתאימה‬ ‫גם לזוג מבוגר‪ Æ‬מומלצת‪°°°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∂¥‬‬

‫למכירה‬

‫דירת ≥ חד‘‬ ‫מסודרת‬ ‫בשכונה צפונית‬ ‫כ≠∞∑ מ“ר‬

‫רק ∞∞∞¨∞∂≤‪₪‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫בית פרטי‬

‫בונבוניירה‬ ‫‪ ≥Ƶ‬חד‘ במקום מעולה‬ ‫בעיר¨ מיידי‪°‬‬ ‫רק ∞∞‪₪≥¨¥‬‬

‫‪µ‬‬

‫∂‪∂±‬‬

‫למכירה‬

‫∂∂‬ ‫≤≠≤‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫‪∞µ‬‬

‫בית על חצי דונם במרכז העיר‬ ‫וקרוב לים על שטח גדול כ≠‬ ‫∞‪ ±‬חד‪ ß‬מחולק לשתי יחידות ל≠‬ ‫דירת קרקע ‪ ¥‬חד‪ ß‬ובית ∑ חד‪ß‬‬ ‫שווה לראות לפרטים ולתאום‬

‫למכירה‬

‫בית בודד‬ ‫∞∑‪ ±‬מר‪ ¨ß‬במפלס ‪ ¨±‬מסודר¨‬ ‫ממ‪¢‬ד ויח‪ ß‬דיור נפרדת¨ על‬ ‫חצי דונם עם פוטנציאל ל≠≤‬ ‫קומות נוספות עם פרסלציה‬ ‫נפרדת לכל אחת ∞∞∞¨∞∞‪≤¨µ‬‬

‫להשכרה‪°‬‬

‫פנטהאוז ∂ חד‘‬ ‫אחד היפים בנהריה משהו‬ ‫מפואר כולל ריהוט מודרני‬ ‫וחדשני בטוב טעם להכנס ולגור‬ ‫מיידי כדאי לראות‬

‫רק ∞∞‪₪µ¨µ‬‬

‫רח‪ ß‬הרצל ‪ ∑µ‬קומה א‪ ß‬נהריה¨ ∏‪wwwÆtami≠realestateÆcoÆil ¨∞¥ππ≤∏∞∏±Ø¥‬‬


‫ספורט ‪OUTLET‬‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪7‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫בס“ד‬

‫נהריה‬

‫כל החנות במחירים חסרי תקדים ‪ÆÆÆ‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫∞∞∂ רק‪≥¥π‬‬

‫במקום‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫במקום‬

‫∞∞≥‬

‫‪₪‬‬

‫נייק ‪AIRMAX‬‬

‫מקצועיות‬ ‫ריצה‪Ø‬הליכה‬ ‫סאקוני‬ ‫בעלות תמיכה מרבית ליציבות כל הרגל‬

‫רק‪ππ‬‬

‫∞∞≥ ∞‪ µ∞∞ ¥µ∞ ≥µ‬רק ‪±ππ‬‬ ‫‪₪‬‬

‫ל‬ ‫ב‬ ‫אר‬

‫ץ‪°‬‬

‫ה‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫זו‬

‫ל‬ ‫ב‬ ‫אר‬

‫ץ‪°‬‬

‫ה‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫זו‬

‫במקום‬

‫‪₪‬‬

‫לגבר ˇ מידות∫ ‪¥≤≠¥µÆµ‬‬

‫‪ ₪‬סקצ‘רס הליכה‪Ø‬אופנה לנשים‬

‫‪₪‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪S‬‬

‫ה‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫זו‬

‫∞‪ µµ‬רק‪≤ππ‬‬

‫במקום‬

‫‪E‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪ππ‬‬

‫ל‬ ‫ב‬ ‫אר‬

‫ץ‪°‬‬

‫ה‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫זו‬

‫ל‬ ‫ב‬ ‫מבחר נעלי ספורט לגברים אר‬

‫‪ ₪‬מידות∫ ∂‪¥∞≠¥‬‬

‫ץ‪°‬‬

‫ועוד מבחר ענק של דגמים במחירים הכי זולים בארץ‪°°°‬‬ ‫ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‪Æ‬‬

‫‪.Op‬‬

‫‪prince‬‬

‫א‪≠ß‬ה‪ ∞π∫∞∞≠≤±∫∞∞ ß‬כולל יום שלישי¨ יום ו‪ ˇ ∞π∫∞∞≠±µ∫∞∞ ß‬ללקוחותינו חנייה חינם בתאום טלפוני‬ ‫הרצל ‪ ¨∑±‬פינת הגעתון ©סמוך ל≠‪ ¨®GOLF‬נהריה טל‪∞¥≠πµ±∑∑∞∞ Æ‬‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪8‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪9‬‬


‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

10 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

‰Â¢ ÈΉ ‰ˆ˜‰ ÈÈÁÏ „Ú ÛÂËÁ ÏÈÈÁ Ï˘ ¯ÂÙÈÒ Í¯„ ¨ÌÈ·¯Ú ˙ÈÓ‡Ï ˙·˘Á ÔÂÓ¯˘ ˙¯ÓÏ Æı·Ș· ˙„Ïȉ ˙ÁÂÊ ‡È‰˘ ÌÈ˘ ˘ÓÁ ¯·Î ¨Èˆ¯‡ ‰„ÈÓ ‰˜· ÂÈ„ÂËÒ‰ Æ˙È˘È‡‰ ‰˙¯ÈˆÈ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ˙ÂίÚ˙ ‚ÈˆÓ˘ ÈÊίӉ ÏÏÁÏ „ÂÓˆ‰ ¨‰Ï˘ ¯˘‡Ó ÔÒÁÓ ÂÓÎ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰‡¯ ¨˙ÂÙÏÁ˙Ó ÏÚ „·ÚÏ ˘‡¯ ˘È ÈÓÏ ÈÎ ¨‰„Â·Ú ˙ÈÙ „ÂÚ ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰Ï Íȯˆ˘Î ÍÏ˘ ˙¯Ȉȉ Ì‚ ¨ÔÂÓ¯ ÂÓΠƯÁ‡‰ ÔÚÓÏ Ú¯ȇ ‡ ‰Î¯Ú˙ ‰È‰ ‡Â‰ Ì‚Â ¨Í¯ÚÂÓ ‡ÏÙ ÔÓ‡ Âȉ ‰‚ÂÊ Ô· ˙¢ ÈΉ ˙Âȯς· ÌÂȉ ‚Ȉ‰Ï ˙ÂϘ· ÏÂÎÈ ÌÈ˘ ˘ÓÁÏ ·Â¯˜ ƉˆÂ¯ ‰È‰ ˜¯ ̇ ¨·È·‡ Ï˙· ¨„ÒÂÓ Û‡Ó ‰ÎÈÓ˙ ‡ÏÏ ËÚÓÎ ÏÚÙ ¢‰ˆ˜‰¢˘ ‰¯Á‡Ï ˜¯Â ¨‰ÈȯÈÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÓÒ ‰ÎÈÓ˙Ï Ë¯Ù ÆÂÏ ÚÈ‚Ó˘ ÈÙÎ ¨˙·¯˙‰ „¯˘ÓÓ ‰¯Î‰Ï ‰ÎÊ Èχ ¨¯Â˜È·Ï ¯ÂÒ ˙È˘È‡ ‰·ÂË ÌÎÓˆÚÏ Â˘Ú ÌȈÈÙÓ˘ ‰·‰‡·Â ˙ÂÈÓÈËÙ‡· ˜·„È˙ Ì˙‡ Ì‚ „ÈÈÊ Ï‚ Ư·Ú ÏÎÏ ‰‚Ï≠‰„ ÔÂÓ¯

‰ÒÒ·˙‰˘ ÌȯÂȇ ˙ίÚ˙ ˜ÈÙ‰Ï ‰‚Ï≠‰„ ÌÚ Æ±± Ô· ‰È‰˘Î ËÈÏ˘ „ÚÏ‚ ·˙΢ ¯ÂÙÈÒ ÏÚ ‰˘¯Ù ¨¢‰ˆ˜‰¢ ˙ÂÏ·‚Ó ‰Î¯Ú˙‰ ‰‡ˆÈ ÔÓʉ Ô΢ӷ ÂÏÈه ˙ÒΉ Ô΢ӷ ‰‚Ȉ‰Â ÌÈÈÙÎ ÔÂÓ¯ ‰¯ÊÁ˘Î ˘ÓÓ ÆÏÒȯ·· ÈÙ¯ȇ‰ „ÂÁȇ‰ ˙„ÂÂÊÓ‰ ÌÚ ‰˙ȉ „ÂڢΠ¨‰È‚Ï·· ‰Î¯Ú˙‰Ó ÈËÒÈÓ ËÚÓÎ Á¯Â‡· ≠ ‰¯˘·˙‰ ‡È‰ ¨ÌÈÈ„È· ˙·˜Ú· Æ„ÚÏ‚ Ï˘ ·¯˜‰ ¯¯Á˘ ÏÚ ≠ ˘È¯Î‰˘Î¢ ÌÈ„Ïȉ ¯ÙÒ ¯Â‡Ï ‡ˆÈ ‰Î¯Ú˙‰ ÈÙχ· ÌÂȉ ‡ˆÓ˘ ¨¢‰¢‡¯Ï ¢‚Ù ‚„‰Â ‰„ÏÂ˘ ˙¯Á‡ ‰Î¯Ú˙ Æı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈ˙· ÌÈÓψ ∑π ‰ÏÏÎ ¨¢ÛÂËÁ Ë·Ó·¢ ¨¢‰ˆ˜¢· Ô· Âȉ˘ ¨Ï¢Ê ¯Ò„ς Ȅ‡ Ì‚ ̉·Â ¨ÌÈÓ‡ ‰Î¯Ú˙Ï ‰ÂÓ˙ ÁÂÏ˘Ï ‰˘˜·Ï ‰Ú˘Â ‰È¯‰ ˙‡ ÔÂÓ¯ ÂÁÈψ‰ ˘˘· ˘˘· ÆÂ˙ÙÈËÁ Ì¯Ë ÈÈÁÏ ˙Î¯Â·Ó ‰·ÈË¯Ëχ ¯ÂˆÈÏ ‰‚Ï≠‰„ ÌÚ ˜Â„‰ ·ÂÏÈ˘ ÍÂ˙ ¨ÌȯÈÎÓ Â‡˘ ˙·¯˙‰ ÌÈ„Â‰È ÔÈ· ¯Â·ÈÁÓ ∫Ìȇ˘Â ÏÏ˘· ‰Ïȉ˜‰

‰ÒÈÂÒ Èχ ‰È¯‰· ≥¥ ˙‡˂‰ ÈÓÁÂÏ ·ÂÁ¯Ï ÚÈ‚Ó˘ ÈÓ ÒÙÒÙÏ ÏÂÏÚ ¨˙ÈÊίӉ ‰ÈÈÁ· ·ί ˙‡ ‰ÁÓ ƯÈÚ· ˙¯„‰‰ ‰„ÓÁ‰ ˙ÂÈÎ˘Ó ˙Á‡ ˙‡ ˜Ï„‰ ˙Á˙ ÏÈ„ ÏÒ¯Ù¢‰ ¯Á‡ ˙¯˙ ÌÈÈÈÚ‰ „ÂÚ ¨Áˢ· ÌÈËÏ·‰ ¨ÌÈÚ¢ڢ‰ ¯ÙÎ ˙ÂÁÂ Ï˘ „Á‡ Ú‚¯·Â ¨ÌȯÂه ÌȯÈÚÊ ÌȘÒÚ ‰ÓΠȘ¯ÂÚÓ „Á‡ ˙‡ ıÈÓÁ‰Ï ¯˘Ù‡ ÊÂÎȯ ¯ÒÂÁ ¨È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚· ÌÈ·Â˘Á‰Â ÌÈÈÊίӉ ˙·¯˙‰ ÔÈÈ· Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰Ó˜· ¨Ô˘ ÏÏÁ ÍÂ˙· ÏÚÂÙ‰ ˙‡ ÂÁ˙Ù˙ ̇ Ư˙ÂÈ ÌÈÙÈ ÌÈÓÈ Ú„È˘ Ô˘È ÆÌÂҘ ‡ÏÙ ÌÏÂÚÏ ÂÒÎÈ˙ ¨‰ÚÂˆ‰ ˙Ï„‰ È·Â ÌÈÓ‡‰ Ï˘ ‰ˆ˜‰ ÊίÓÏ Ìȇ·‰ ÌÈί· ÌÈ˘‰ ˘ÓÁ· Ɖ‚Ï≠‰„ ˜ÁˆÈ ÔÂÓ¯ ÈÏ ‚Âʉ ¨˙¯Â˘˜˙‰Â ¯Â·Èˆ‰ ÔÈÚÓ ˜Á¯‰ ¨˙Â¯Á‡‰ ¨˙¯„‰ ˙ÂίÚ˙ Á˜¯Ï ÊίӉ ÁÈÏˆÓ ¨ÁÈ˘≠È·¯ ¯ÂÙÒÈ‡Ï ˙·‡Â˘ Ô·‡ ˙¢ӢӉ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙¯ȈÈ ÌÈ‚ÂÁ ¨ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÚ¯ȇ ÔÂÓ¯ ÂÏÁ‰ ÌÂ˜Ó Â˙‡· ˘ÓÓ Æ‰Ïȉ˜‰ ÌÚ

øÔÂ҇¯˜ ‰ÏÂÚ ‰ÓÎ ¨„ÏÈ ¨‰È¯‰· ÔӈȠȄÂÒȉ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰ÏÈÚÙ ‰˜ÒÙ‰ Íωӷ ¨‰È¯ËÈÙ˜ ÔÈÚÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂωÈ ¨¯·Ú˘ Ú·˘· ‰Î¯Ú˘ ‰¯ËÓ‰ Æß‚ ˙Â˙ÈΠȯ‰ ÂÈΉ˘ ˙‚ÂÚ ÌÈÙ‡Ó Â¯ÎÓ ‰· Ì‰Ó ÌÈ¢ ÌȯÊÈ·‡ ˙˘ÈÎ¯Ï ˘Ó˘È˘ ÛÒÎ ÛÂÒ‡Ï ‰˙ȉ ˙ÏÚÙ‰ È„Î ÍÂ˙ ¨˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙˜ÒÙ‰· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Â‰ÈÈ ˙ÁÈ˜Ï ¨·Èˆ˜˙ ωÈ ÏÚ Ìȯ·„ ‰ÓΠ„ÓÏ Ì‰ ‰È¯ËÈÙ˜‰ ˙ÓÊÂÈ· ‰Î¯Ú ‰ÏÈÚÙ‰ ‰˜ÒÙ‰‰ Æ„ÂÚ ˙Â‡ÓˆÚ ¨˙ÂȯÁ‡ ˙ÎÁÓ ˜ÏÂÙ ÏËÈ·‡ ˙È˙¯·Á‰ ˙Êί‰ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ˆÚÂÓ Æ‚Âˆ¯‰ Șȯ ߉ ‰˙ÈΠ·Ëȯ ˙ȯ„ ∫‰ÓÏȈ ‰·˙Î

¯Á‡

‫דף הבית‬

‫מבט אישי‬

ͯÂÚ‰ ¯·„

¨ÂÎÚ ¨¯ÈÚ· ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙„˜·Â ¯‡Â„‰ ˙·È˙· ‰ˆÙ‰≠‰È¯‰ ∫‰ˆÂÙ˙ ˙ÓÈ˘¯ ÌÈÁ ıÙÂÓ ≠ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚· ÌȈ·Ș ÌÈ·˘ÂÓ ¨‡Î¯È ¨¯ÎÓ ¨ÛÈÒÈ ¯ÙÎ ¨ÈÓÂÏ˘ ∞¥≠π∞∞±¥µµ∫Ò˜Ù ∞¥≠π∞∞∞∞∏µ∫ÔÂÙÏË ß‚ ‰Ó˜ ‰È¯‰ ÔÂÈ˜ ≤ ˙ȯȇ ∫Â˙·Â˙Î mabatron@netvision.net.il ∫˙¯‡‰Â ˙Â¯Ú‰Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÔÎÂ˙Ï ˙ȇ¯Á‡ ˙ίÚÓ‰ Ôȇ

Æ¢¯˜˘È¢· ˜ÂÂÈ˘ ˘È‡ ∫˜ÂÒÈÚ Æ¢‰„·ڷ¢ ∫¯˜Â· Ï˘ Ô¢‡¯ ‰Ù˜ ÈÁÂÓ· ‰ÏÂÚ˘ ‰¢‡¯‰ ‰·˘ÁÓ‰ ‰Ó ·ÂË ‰Ó΢ ∫¯˜Â·· ¯¯ÂÚ˙Ó È‡˘Î Æ¢È˙¯¯ÂÚ˙‰˘ È˙‡ ÔÈÈÚÓ ‰Ó ¨˙ÂÏÈί ‡ ˙¢„Á Æ¢˙ÂÏÈί ËÚÓ ¨˙¢„Á ¯˜ÈÚ·¢ ∫¯˙ÂÈ ∫‡¯Â˜ È‡ ÔÂ˙ÈÚ ‰Êȇ Æ¢˙Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¢ Æ¢ÏÈß‚Â ˜ß‚¢ ∫È˙ȇ¯˘ ·ÂË Ë¯Ò ∫‡ˆÂÓ È‡ ÈÏ˘ ˘˘‰ ˙‡ Æ¢ÌÈ„Ïȉ ‰˘‡‰ ÌÚ ¨˙È·· ¨·¯Ú·¢ ∫È˙‡ ÁÓ˘Ó ‰Ó Æ¢˙¯˘Â‡Ó ÈÏ˘ ‰ÁÙ˘Ó‰˘¢ Æ¢˙ÂÈÁÏ Ô˙ ‰ÈÁ¢ ∫ÌÈÈÁ· ÂËÂÓ ¯Â‚‡¢ ∫ÌÈ˘ ¯˘Ú „ÂÚ· ‰È‰‡ ‰Ùȇ Â˙‡ ÏΉ ¨ß¯˜˘Èß· „·ڇ ‰È¯‰· ÔÂÈÒÈ ˙Â˘ ¯˘Ú ˙ÙÒÂ˙· ˜¯ ¨¯·„ Æ¢‰ÙÒÂÂ˙‰˘ ÌÈÈÁ ˙ÓÎÂÁ ∫ÈÏÚ ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï Ì˙‡˘ Ìȯ·„ „ÂÚ ÏÏ‚· ÈÓ¯‚ È˙‡ ‰ÎÓ ‰ÁÙ˘Ó‰¢ Æ¢ËÒÈÂȈ˜Ù¯Ù È‡˘

ÔÈÈˢ„Ï‚ ÏËȯ ¨È‡ÈÁÏ ¯È‡Ó ∫ÌÂү٠ȈÚÂÈ ‰ÁÂÓ Ô· ‰„Â‰È ∫ÌÈÙÒÂÓ ÌÈ˘È¯٠ωÓ ÔÏ‚ ‰È‡Ó ¨ÔӈȠ˙ȯ„ ¨ÔÈ„Ï‚ Èȯ„‡ ∫ÈÙ¯‚ ·ÂˆÈÚ Ó¢Ú· ˜ÁˆÈ Ï˙ ËȯÙÂÙ¯‚ ∫ÒÂÙ„

ø„ÁÂÈÓ Ú¯ȇ ø„ÁÂÈÓ Ú‚¯ Ì˙„ÚÈ˙ ∫χ ÂÁÏ˘Â ÔÂÙÏË ÌÈ˯٠Û¯Ȉ· ÌÈÏÈÓ ‰ÓΠ·˙Î galza100@gmail.com

Ó¢Ú· ÔÂÙˆ ‰È„Ó Ë·Ó ∫Ï¢ÂÓ

galza100@gmail.com „ÈÈÊ Ï‚ ∫È˘‡¯ ͯÂÚ

ԯ˜ ÏË ∫Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡ ωÓ ‰˘Ó ͯÂÚ Ê¯ ÈÁ ∫‰È„Ó ˙ωÓ

±∑∫±≤ ∫˙·˘ ˙‡ÈˆÈ

±∂∫∞≤ ∫˙·˘ ˙ÒÈÎ

‡ˆÈ ∫Ú·˘‰ ˙˘¯Ù

‰È¯‰ Ë·Ó ˙ˆ ¨ÌÂÏ˘ ˙·˘ ˙ί··

Futyncndj

‫משרד לנכסים והשקעות‬

Tktyf- 054-4551163

∞µ¥≠≥≥∂±≥∏≤ ‫איגור‬ ∞µ≤≠≥≥≤≥∂∂µ ‫אורלי‬

ytldb;bvjcnb

‫¨ נהריה‬±∂ ‫ הגעתון‬ß‫שד‬ πµ±≤≥¥µ ∫‫ משרד‬Æ‫מעל הסופרמרקט טל‬

°‫בבלעדיות‬ ‫בויצמן בית ענק‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫ברח‘ אפרים שריר‬

‫בבלפור בבניין חדש‬

,‫עם גינה גדולה ומטופחת‬ !‫מטבח מפואר‬

₪¥≤∞¨∞∞∞ ‫רק‬

₪±¨∞µ∞¨∞∞∞ ‫רק‬

‫פרטים במשרד‬

°‫בבלעדיות‬ ‫ברחוב המגינים‬ ,‫ חדרים מושקעת‬3.5 ‫דירת‬ !‫פונה לים‬,‫מרווחת‬

‫להשכרה‬

,‘‫ קומה א‬,‫ מ“ר‬60 ‫גדול כ‬ !!!‫כניסה מינואר‬

₪≤¨≥∞∞ ‫רק‬

,‫לים‬

‫ חדרים‬4 ‫דירת‬ !‫ נוף לים‬,‫ מרפסת גן‬+

, ‫ חדרים‬3 ‫בזמיר‬ ,‫ מערבית‬,‫מסודרת‬ ‫פרטים במשרד‬

₪∂≤∞¨∞∞∞ ‫רק‬

,‫ מרפסת מערבית‬,‫ ממ“ד‬,‫ מעלית‬,‫בניין חדיש‬ ‫ מטבח מושקע‬,‫גדול במיוחד‬

₪∏∑∞¨∞∞∞ ‫רק‬ ‫בבלעדיות‬

‫מציאת השבוע‬

°‫בבלעדיות‬ ‫במרכז העיר‬

₪µπ∞¨∞∞∞ ‫רק‬

₪¥µ∞¨∞∞∞ ‫רק‬

‫ חדרים‬3,5 ‫דירת‬ ‫ מערבית‬,‫מרווחת מאוד‬

‫ חדרים‬5.5 ‫דופלקס‬

₪≥¨±∞∞ ‫רק‬

,‫ מ“ר‬300 ‫מגרש גדול כ‬ !!!‫מקום מעולה‬

‫ גינה‬+ ‘‫ חד‬4 ‫ ממ“ד‬,‫ מרפסת‬+

‫בבלעדיות‬ ,‫ מרפסת ענקית‬,‫ גינה‬+ !‫נוף יפה‬

₪π∞∞¨∞∞∞ ‫רק‬

°‫בבלעדיות‬

‫להשכרה‬

‫פנטהאוז בלב העיר‬

‫ חד‘ מרווח עם‬4 ‫בבניין חדיש‬ ‫ מחסן וחניה‬,‫מעלית‬

₪¥¨∞∞∞ ‫רק‬

‫בבלעדיות‬ '‫ חד‬3 ‫דירת קרקע‬ !‫מסודרת וממוזגת‬

₪≤πµ¨∞∞∞ ‫רק‬

‫להשכרה‬

‘‫ חד‬3.5 ‫בויצמן דירת‬

+ ‫ ממוזגת‬,‫גדולה במיוחד‬ !‫ מיידית‬,‫ריהוט חלקי‬

₪≤¨µ∞∞ ‫רק‬

‫מציאת השבוע‬

₪±∏∞∞¨∞∞∞ ‫רק‬

‫מציאה! בית דו משפחתי‬

‫להשכרה‬

‫באפרים שריר‬

,‫ חד‘ משופצת‬3 ‫דירת‬ !‫ מצויינת להשקעה‬,‫מערבית‬ ₪≥¥∞¨∞∞∞ ‫רק‬

‫חניה‬,‫ מטר בנוי‬250 ‫וילה חדשה ומפוארת כ‬ !‫נוף משגעה‬,‫גינה מטופחת‬,‫ יחידת דיור‬,‫כפולה‬

‫דירת קרקע‬

‘‫ חד‬4 ‫במרכז‬ ‫ חדר‬,‫ מטבח יפה‬,‫מרווחת מאוד‬ ‫ כניסה מיידית‬,‘‫ קומה ב‬,‫ארונות‬

‫מציאת השבוע‬

‫בהזדמנות חד פעמית! מציאת השבוע פנטהאוז קרוב‬

₪µ≥∞¨∞∞∞ ‫רק‬

₪∂µ∞¨∞∞∞ ‫רק‬

!‫בלב העיר משרד‬

,‫ מסודרת‬,‘‫ חד‬3.5 ‫מצויינת להשקעה‬

‫מציאת השבוע‬

‫מציאת השבוע‬ ‫במרכז העיר‬

,‫ חדרים מרווחת ומסודרת‬4 ‫ מחסן וחניה‬,‫ מעלית‬+

₪∑∞∞¨∞∞∞ ‫רק‬

‫להשכרה‬ ‫ חדרים‬3

‫ ברחוב מבוקש‬,‫במרכז העיר‬ ‫ מעלית וממ“ד‬,‫ מרפסת‬+

₪≤¨πµ∞ ‫רק‬

‫מציאת השבוע‬ ‘‫ חד‬2.5 ‫ביוספטל‬ ‫מסודרת ומצויינת להשקעה‬ (‫ )אפשרות עם דייר‬+

₪≥µ∞¨∞∞∞ ‫רק‬

‫מציאת השבוע‬ ‫קרוב למרכז‬

‫ חד‘ מושקעת‬3 ‫דירת‬ ‫ ממוזגת‬,‫ מחסן‬,‫ מעלית‬+

₪µ∞∞¨∞∞∞ ‫רק‬

°‫בבלעדיות‬

‫להשכרה‬

‘‫ חד‬2 ‫בלב העיר דירת‬

,‘‫ קומה א‬,‫מרוהטת ומעוצבת‬ !‫כניסה מיידית‬

₪≤¨∂∞∞ ‫רק‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪11‬‬


12 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

¯˘ÂÎ È˜˙Ó ÂÏÏÎÈ˘ ˯ÂÙÒ ÈÓÁ˙Ó ÂÓ˜ÂÈ ‰È¯‰· „¯˘Ó È¢Ú Â·ˆ˜Â˙È ¨˜‡ËÙ È˘¯‚Ó Ì‚ ÂÈ‰È Ì‰· ¨ÌÈÓÁ˙Ó‰ ÏÈÏ‚‰Â ·‚‰ ÁÂ˙ÈÙÏ „¯˘Ó‰ È¢Ú ˯ÂÙ҉ ˙·¯˙‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ·Â Ìȯڷ ˜‡ËÙ È˘¯‚Ó ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È¯Ùȯٷ ˙‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÏÈ„‚‰Ï ÈÏ˘ ‰¯Â¯·‰ ˙¢¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˯ÂÙÒ‰ È˜˙Ó ¯ÙÒÓ Æ¢ı¯‡· ÌÂ˜Ó Ïη ÌÈ·˘Â˙‰ ˙Ï„‚‰¢ ÈÎ ¨˙·Ï ‰¯˘‰ ‰¯ÒÓ „ÂÚ ÔÂÓȇ È˜˙Ó Ï˘ ˙ÂÈÓʉ ˙Â˘È‚‰ ˘‡¯· ‰·Â˘Á ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰Ó¯· Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎȇ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰¢‡¯·Â ÏÈ·ÂÈ ¯˙ÂÈ Í¯‡‰ ÁÂÂË·Â ¨ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ìȇ˯ÂÙÒ È‚˘È‰· ¯ÂÙÈ˘Ï Ì‚ ¯·„‰ Ƣχ¯˘È· ˯ÂÙÒ‰ Ì„ȘÏ ∫ÌÂÏ˘ Ô·ÏÈÒ ¨ÏÈÏ‚‰Â ·‚‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ¯˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈ¯È˘ÚÓ ¯˘ÂΉ È˜˙Ó¢ È„Î Æ˙‡ȯ·‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÓ¯Â˙ ˯ÂÙÒ‰ ÂÈÏÚ ÏÈÏ‚Ï ˙ÙÒÂ ‰ÈÈÒÂÏ· Í¢ÓÏ ÚȈ‰Ï ¨˙ÓÈȘ‰ ‰ÈÈÒÂÏ·‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÌÈÈÁ ˙ӯ ˙„ÁÂÈÓ ˙Âȯ˘Ù‡ ÌÈ·˘Â˙Ï ÏÎÏ ÌÈ˘È‚ ÂÈ‰È Ë¯ÂÙÒ‰ È˜˙Ó Æ‰‰Â·‚ ÌȯÈÚˆÏ ‰ÎÈ˘Ó „˜ÂÓ Â‰È ̄‡ ÌÈ¯Â˘ÈÓ‰ Ïη ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó ÆÌȯ‚·ÓÏ ˙‡·‰ Ï˘ ÔÂÊÁ‰ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï È„Î ÏÈÏ‚Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ûχ ≥∞∞ „ÈÈÊ Ï‚ Æ¢·Â¯˜‰ ¯Â˘Ú·

·

˙ÏÏÂÎ ÔÎ ÂÓÎ ˙Ó˜‰ ˙ÈÎÂ˙‰ ÛÚ ¨˜‡ËÙ È˘¯‚Ó ÌÈ˘· ·˘Á‰ ˯ÂÙÒ ËȉÏÏ ˙Â¯Á‡‰ Ïη ¯˘‡Î ¨È¯ÈÚ ‰˘ÈÓÁ ÂÓ˜ÂÈ ¯ÈÚ ¨ÌÈ„ÂÓˆ ÌÈ˘¯‚Ó ¨ÌÈÏÒÙÒ ‰Ú·¯‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰¯Â‡˙ Ô˜˙Ó ·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· ÆÌÈÓ ˙ÈÈ˙˘Ï ˜Á˘Ó ‡Â‰ ˜‡ËÙ‰ Â¯Â˜Ó˘ È˙¯Á˙ ¯Â„Π˯ÂÙ҉ ˙·¯˙‰ „¯˘Ó ∫ÌÂÏȈ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÁÏÓ ˜¯‡Ù ƉÊÎ ‰È‰È ‰È¯‰· Ì‚ ·Ï˘Ó‰ ¨˙Ù¯ˆ· ˙ÙÒÂ ˙È˙¯·Á ˙¯‚ÒÓ ÌÂȘ ¯˘Ù‡È ¨‰ÈˆÈ„¯Â‡Â˜Â ‰·È˘Á ˙ÏÂÎÈ ¨‰˜ÈË˜Ë ¯ÂÙÈ˘Ï Ì¯˙È ÌÈ·˘Â˙‰ ·¯˜· ÌÈ„„·‰ ˯ÂÙÒ‰ ÈÙÚÓ „Á‡Ï ·˘Á È‡¢ ∫˙·Ï ¯ÂÓÈÏ ‰¯˘‰ ÆÌ˙‡ȯ· ˙¯Á˙‰Ï ÌÈ˘ Ìȯ·‚ Ìȇ˘¯ ̉· ƉÓÒÈÒ ˜¯ ‡Ï ÂÊ È˙¯·Á ˜„ˆ˘ ‰ÈÓ‡Ó ¯ÒÓ ˯ÂÙ҉ ˙·¯˙‰ „¯˘ÓÓ Æ‡˙ˆ· ˯ÂÙÒ ȇÙ ˙·¯˙· ‰ÂÎ ‰Ú˜˘‰ ÌÈ˜˙Ó‰ ˙‡ ÌȘ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰ÈÂ˘Ú ˙ÈÙ¯‚‡Ȃ‰Â ˙È˙¯·Á‰ ‰È¯Ùȯٷ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ¯È˘Ú‰Ï Ôˆ¯ ÍÂ˙Ó ‰Ï·˜˙‰ ÈڈӇ ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙ÈÙÏ ÛÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÙÈ„Ú ÈÏÚ· ‰ËÏÁ‰‰ ÆÌÈÈ˙¯·Á ÌȯÚÙ ÏÚ ¯Â˘È‚Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ ˙¯˘Ú‰ ÍÂ˙ ¨Ë¯ÂÙÒ‰ ÌÈÁÂ˙Ù ¯˘ÂÎ È˜˙Ó Ï˘ ÌÈÓÁ˙Ó ÌȘ‰Ï ‰Ê ÍÏ‰Ó ÈÎ ¯ÒÓ „ÂÚ ÆȇÙ‰ ˙ÂÚ˘Ï

˙¯˘ ÌÈÏÈ·ÂÓ Âχ ÌÈÓÈ ¯ÂÓÈÏ ¨Ë¯ÂÙ҉ ˙·¯˙‰ ·‚‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ¯˘‰Â ¨˙·Ï ˘È¯٠¨ÌÂÏ˘ Ô·ÏÈÒ ¨ÏÈÏ‚‰Â ˯ÂÙÒ ÈÓÁ˙Ó ˙Ó˜‰ Ï˘ ۘȉ ·Á¯ ˙ÂÙÈ„Ú ÈÏÚ· ÌÈ·Â˘ÈÈ ÌÈ¯Ú ≤∑≠· ÌÈ¯Ú Æ‰È¯‰ Ì‚ ̉ÈÈ·Â ¨˙ÈÓÂ‡Ï ÂÓ˜ÂÈ Ì‰· ÔÂÙˆ‰ ¯Âʇ· ÌÈÙÒÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ ¨Ï‡ÈӯΠ¨ÂÎÚ Ì‰ ÂχΠ˯ÂÙÒ ÈÓÁ˙Ó ˙ȯ˜ ¨‰È¯·Ë ¨˜ÓÚ‰ Ï„‚Ó ¨‰ÏÂÙÚ ¨Ë˜È¯ى ˙ÈÎÂ˙ ÆÔÈÎÒ ‰ÂÓ˘ ‰‡·Â‰ ¨Ï˜˘ ÔÂÈÏÈÓ ¥≠Î ‰ȉ ‰˙ÂÏÚ˘ Ìȯ˘‰ ˙„Ú ¯Â˘È‡Ï Ú·˘‰ È˘ ÌÂÈ· ‰˘ÚÈÈ ‰Úˆȷ ¨ÏÈÏ‚‰Â ·‚‰ ÁÂ˙ÈÙÏ Ë¯ÂÙ҉ ˙·¯˙‰ „¯˘Ó È¢Ú ¯ÂӇΠÆÏÈÏ‚‰Â ·‚‰ ÁÂ˙ÈÙÏ „¯˘Ó‰Â ¯˘ÂÎ È˜˙Ó ÂÏÏÎÈ Ë¯ÂÙÒ‰ ÈÓÁ˙Ó ÌÈ¯È˘ÎÓ ÔÂÂ‚Ó ÂÈ‰È Ì‰· ¨ÌÈÁÂ˙Ù ÁÂÎ ¨˙Âȷ¯ȇ ˙ÂÏÂÎÈ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ Ô˙È˙ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ˙¯„Ò Æ˙¢ÈÓ‚Â ÈÙ‚ Ìȯȯ˘‰Â „Ï˘‰ ˙ÂίÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰ÚÓ ÈÂ˘Ú ‰È‰È ÌÈ˜˙Ó‰ ÁË˘Ó ÆÌ„‡‰ Û‚· Ô˜˙Ó ÏÎ ˙ÂÏÚ ¯˘‡Î ¨¯ÊÁÂÓÓ ÈÓÂ‚Ó ÆϘ˘ Ûχ ±≤∞≠η ˙ίÚÂÓ

‫מקומי‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

˙Ó˜‰ „‚ ˜·‡Ó‰ ‰ËÓ ∫˙¢¯‰ È¯È ˙·˜Ú· ‰ÙÂÁ„ ‰·È˘ÈÏ ÒÎ˙‰ Ê‚‰ ÈÏÚÙÓ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡ ¯ÈÚ‰Ï È„Î ˙ÂÙÒÂ ‰ÏÂÚÙ Èί„ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ‰¯ËÓ· ÔÂÈ„ ÂÎ¯Ú ‰ËÓ· ÔÂÒ‡Ï Ì¯‚Ï ÏÂÏÚ Ì˙·¯˜· ÏÈË ˙ÏÈÙ ¨ÂÎÚ ¯Âʇ· Ê‚ ÈÏÚÙÓ ÂÓ˜ÂÈ Ì‡˘ ˘˘Á ÍÂ˙Ó ÈÎ ˜·‡Ó‰ ‰ËÓ ÔÚÂË Âί„ ˙ÏÈÁ˙Ó ˙‡ ˜¯ Ìȇ¯ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó È˘‡ ÏÚ Ì˙Ú„ ÌÈ˙Â Ìȇ ͇ ¨Ê‚· ͯˆ‰ ƉȯÙȯى ¯Â·Ú ÌÈÁÂË· ÌÈÈÁÏ ˙ÂÎʉ ÌȯÒÓ ÌȯȷÚÓ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó È˘‡¢ ¨È˜ÏÁ È˙˘·È ÏÚÙÓ· ‰ÎÒ Ôȇ˘ ÌÈÈÚˆ˜Ó ˙ÂÁÂ„Ó ÔÂÂÎÓ· ÌÈÓÏÚ˙Ó ÌȘ‰Ï Ô˙È˘ Ìȇ¯Ó‰ ¨Ì‰Ï ¢‚‰˘ ·Â˘Á Ì„‡ ÈÈÁ Í¯Ú Æ‡ÏÓ ÈÓÈ Ô˜˙Ó ˙ÂÁÂÏ ÈÏÂ˜È˘Â ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘Ó Ê‚ ÏÚÙÓ ˙Ó˜‰Ï „ÈÁȉ Ô¯˙ى ¨ÌÈÓÊ ˙ÂÈ„Ó· ‚‰Î ¨ÌÈ· ‡Â‰ È˙ÂÁÈË· Ú·˘‰ ‡¯˜˘ ¨‰ËÓ‰Ó ¯ÒÓ ¨¢˙Â˜Â˙Ó ÔÓ¯Ï È„È‚ ÔÎ˙Ӊ ÌÈίÂÚ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˜È„· Úˆ·Ï ÈÂÎ˙‰ ÍÈω‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ˙ÂÎÒ‰ Ô·˘Á· ÂÁ˜ÏÈÈ ‰·˘ ¨‰˜ÈÓÚÓ ÌÈÏÈËÓ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙¯ȷÒ ˙ÂÈÂÁËÈ·‰ ¯Âʇ‰Â Ê‚‰ ¯Â‰ÈËÏ Ô˜˙Ó· ˙¢¯Â ˙Á˜Ï ˙ȯÒÂÓ ‰·ÂÁ ÂÊ¢ ÆÂÏ ÍÂÓÒ‰ È¯È ¯Á‡Ï „ÁÂÈÓ· ¨‰Ê ÔÂ˙ Ô·˘Á· ˜¯ ‡Ï ÈÎ ‰‡¯‰˘ ¨Ú·˘‰ ˙¢¯‰ ¨¢˙È˘ÓÓ ‡Ï‡ ¨‰ÎÂÓ ‰ȇ ˙¯ȷ҉˘ Ƙ·‡Ó‰ ‰ËÓÓ ¯ÒÓ

Ƣȷ¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰ È˘‡¢ ∫‡¯ ¯ÓÂ˙ ¨˜·‡Ó‰ ‰ËÓ ¯·Â„ ‰ÎÒ‰Ó ÌÈÓÏÚ˙Ó ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÏÂÎÈ Ì‰Ï Ôȇ ÈÎ ¨˙ÈÂÁËÈ·‰ ÂÎÚ ¯Âʇ È·˘Â˙ ÆÈÂÁËÈ·‰ ÌÂȇ‰ ÌÚ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ˙‡ÓÏÁÏ Â˙ÈÈ ‡Ï ‰·È·Ò‰Â Æ¢ÌÈÁ˙Â˙ ¯˘·Ï Â˙‡ ÍÂÙ‰Ï ˙ÂËÏÁ‰‰

www.m-spa.co.il

ÆÆÆ‫אין עוד ספא כזה‬

‫הכולל∫ עיסוי זוגי ´ ארוחת בוקר ´ כוס יין‬ ‫´ שימוש חופשי במתקנים‬

₪µµ∞ ‫ במקום‬₪

‫™מוגבל לקופון אחד בלבד‬

¥µ∞

∫‫מושב בן עמי נהריה ˇ לתאום מראש‬ ∞µ≤≠∏∞∞µ∞π∞ ¨∞µ∑≠∂≤∞∞≤±∞ ¨∞∑≥≠∑≤∂∞µµ∂

ÏÈÏ‚· ˙¢¯‰ ˙ÏÈÙ ˙·˜Ú ‰ËÓ Ú·˘‰ ÒÎ˙‰ È·¯ÚÓ‰ ÂÎÚ· Ê‚‰ ÈÏÚÙÓ „‚ ˜·‡Ó‰ ‰ÙÂÁ„ ‰·È˘ÈÏ ‰·È·Ò‰Â ·Â˘ÁÏ ¨ÌȯÂÓÁ‰ ÌÈÚ¯ȇ· ÔÂ„Ï ‰¯ËÓ· ¯ÈÚ‰Ï ‰¯ËÓ· ˙ÂÙÒÂ ‰ÏÂÚÙ Èί„ ÏÚ Æ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈӯ‚‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡ ˙Â‡Ó ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÓÈ· ÂÓ˙Á ÍÎ ÍÂ˙· ‰ËÓ ıÈÙ‰˘ ‰Óˆډ ÏÚ ÌÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÓÈ˙Á‰ ÈÙÏ‡Ï ˙ÂÙÒÂÂ˙Ó‰ ¨˜·‡Ó‰ Ï·ÈËÒÙ Íωӷ ÂÙÒ‡˘ ‰Óˆډ ÏÚ ÈÁ¯Ê‡Ï ˙‡¯Â˜ ‰Óˆډ Ɖ˘‰ ÂÎÚ ÚÈ·‰Ï ˜·‡ÓÏ Û¯Ëˆ‰Ï ‰È„Ó‰ ˙¯ÂÓÁ‰ ˙ÂÎÒ‰ ÁÎÂÏ ˙„‚˙‰ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰ ¯Âʇ· ˘Á¯˙‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ˘ Ê‚‰ ÈÏÚÙÓ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ËÈÏÁ˙ ̇ ÆÂÎÚ ¯Âʇ· ÌÈÈ˙˘·È‰ ÌÈ·˘Â˙Ï ˜·‡Ó‰ ‰ËÓ ‡¯Â˜ ‰Óˆڷ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÏÚ ıÁÏ ÏÈÚÙ‰Ï ˙ÂÓÈˇ‰Ó ˙‡ˆÏ Ì‰Ó ˘Â¯„Ï Ϸ˜˙˙ ̇˘ ÌÈىϠ¨˙ÈÂËÏ˘‰ ¨‰˘·È· Ê‚‰ ÈÏÚÙÓ ˙‡ ÌȘ‰Ï ‰ËÏÁ‰ ‰ÎÒ ¯·„‰ ‰ÂÂ‰È ¨È˜ÏÁ ‡ ‡ÏÓ ÔÙ‡·

‫חדש‬

‫תתחילו להתרגל‬ ‫לשים את הקופון בארנק‬ ‫הטבות בלעדיות לקוראי‬ ‫עיתון מבט נהריה‬

‫ערמונים‬ ‫ ץ מ ה‬¢ ‫השגחת בד‬ ‫דרין‬ ‫ב‬

‫מטבח ישראלי‬

‫מסעדה בשרית‬ ‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫∞≤¨ בכפוף לתקנון ט‬Ʊ≤Ʊ± ‫™בתוקף עד‬

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫∞≤ ט‬±± ‫™הקופון בתוקף עד סוף דצמבר‬

‫יום כיף זוגי‬

·

ÈÙχ ˙¯˘ÚÏ Æ‰È¯Ùȯى È·˘Â˙ ¨˘„ÂÁÎ ÈÙÏ ˜¯ Û Â ˙ È ˘ ˘ ‚Ù Ó · ÈÈÈ·· ¯Â·Èˆ‰ ¨ÌÈÏ˘Â¯È· ‰Ó‡‰ ‰È„Ó‰ ȂȈ ¯Ӈ ÔÎ˙Ó‰ „¯˘Ó ÈÎ ¨ÔÓ¯Ï È„È‚ ÏÂÙÈÈ˘ ˙¯ȷ҉ Ê‚‰ ÏÚÙÓ ÏÚ ÏÈË ÔÎ ÏÚ ¨ÍÂÓ Âȉ Á˜Ï ‡Ï ‰Ê ˘ÈÁ¯˙ ÍÈω· Ô·˘Á· ˙‡Ê ¨ÈÂÎ˙‰ Ê‚‰ ÈÏÚÙÓ ˙Ó˜‰ „‚ ‰‚Ù‰ ˘ÓÁ·˘ ˙¯ÓÏ ±¨∞∞∞≠Ó ¯˙ÂÈ Â¯Â ˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ ‰Óˆڷ ÆÈ·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰ ¯ÂÊ‡Ï ÌÈÏÈË ¨ÈÂÁËÈ·‰ ‡˘ÂÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ì‚ ‰˘È ÌÈÚȯ˙Ó ‡·ˆ Èӯ‚¢ ∫·˙Î ‰Ê ÔÈÈÚ·Â ‡Â‰ ¨È˙˘·È Ê‚ ÏÚÙÓ Ì˜È ‰„ÈÓ·˘ ¨¯Â¯ËÏ „ÚÈ ۄÚÂÓ È‚Ë¯ËÒ‡ „ÚÈ ‰ÂÂ‰È È·˘Â˙ ÏÎ ˙‡ ÔÎÒÈ ‰˘·È· ÂÓ˜ÈÓ ÔÎÏÂ

‫ארוחה זוגית‬ ∑π

₪±¥∞ ‫ במקום‬₪ ‫ ש“ח‬±¥∞ ‫™בהזמנה מעל‬ ‫™מוגבל לקופון אחד בלבד‬ ‫™כולל ארוחות עסקיות‬

ππ

∞¥≠ππ≤∏∂≥µ ∫‫הגעתון ≥≥ נהריה¨ שדרות דניאל‘ס¨ טל‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪13‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪14‬‬

‫חודש דצמבר בקניון נהריה מוקדש לאיכות הסביבה¨‬ ‫מיזם משותף בין עיריית נהריה ≠ מח‪ ß‬איכות הסביבה והקניון‪Æ‬‬ ‫במסגרתו יושק בחנייה החיצונית של הקניון מרכז מיחזור שיישרת את‬ ‫תושבי נהריה ובייחוד את תושבי שכונת עין שרה הסמוכה למקום‪Æ‬‬ ‫במהלך החודש תוכלו ליהנות משפע פעילויות ברוח הנושא∫‬ ‫מייצג אופנה מרהיב ≠ תצוגה שעוצבה ע‪¢‬י‬ ‫אומניות מהאזור באחריות האומנית חני‬ ‫יוסטר¨ המייצג מדמה קולקציות אופנה של‬ ‫מיטב המותגים שבקניון¨ אך במקום בד‬ ‫עשוייה הקולקציה מחומרים ממוחזרים ≠‬ ‫פלסטיק¨ שקיות¨ נייר¨ צמיגים ועוד ‪ Æ‬הקולקציה‬ ‫העשויה עם הרבה השקעה והקפדה על‬ ‫פרטים מציגה תוצאה מדהימה ביופייה‬ ‫ובאיכות הגימור שלה והאבחנה בין המקורי‬ ‫לבין הממוחזר הופכת חוויה בפני עצמה‪Æ‬‬ ‫המייצג פתוח להנאתכם בקומת הכניסה‬ ‫של קניון נהריה במשך כל חודש דצמבר‪Æ‬‬ ‫יריד אומנים ≠ בכל יום שלישי במהלך‬ ‫חודש דצמבר יפעל בקניון יריד אומנים‬

‫מקומיים היוצרים אומנות ממוחזרת‪ Æ‬ביריד‬ ‫יוצגו וימכרו פריטים מיוחדים שעוצבו עם‬ ‫המון כישרון בטכניקה ייחודית על טהרת‬ ‫המיחזור‪ Æ‬בואו להתרשם‪Æ‬‬ ‫בחנוכה ≠ במסגרת הפעילות הענפה של‬ ‫הקניון לכבוד חג החנוכה¨ תינתן תשומת לב‬ ‫מיוחדת לאיכות הסביבה עם לונה פארק‬ ‫אקולוגי שהוא חוויה לכל המשפחה¨ פעילויות‬ ‫מהנות וחינוכיות כמו דיווש על אופניים ויצירת‬ ‫שייק פירות‪Ø‬העפת בועות סבון‪Ø‬התרוממות‬ ‫עם כנפיים ועוד אטרקציות כיפיות‪ Æ‬עם סדנת‬ ‫יצירת מתנות מקרטון¨ סדנת בניית רהיטים‬ ‫מקרטון¨ עם הצגה הומריסטית על איכות‬ ‫הסביבה ‪¢‬מיחזורו של דון קישוט‪¢‬‬ ‫ועם מופע אקולוגי מצחיק עד דמעות‪Æ‬‬

‫קבוצת קניוני ישראל יצאה בשת‪¢‬פ‬ ‫עם רשת סטימצקי ועלית מקבוצת שטראוס‬

‫יחל בתאריך ≤‪© ∏Ʊ‬יום חמישי®‬ ‫ויסתיים ב≠≤‪© ±∑Ʊ‬מוצ‪¢‬ש®‬ ‫לפרטים נוספים∫ ‪www.nahariya-mall.co.il‬‬

‫קבוצת קניוני ישראל∫‬

‫·¯‪χ¯˘È ˘ÈËÈ‬‬

‫קניון‬ ‫ללא עישון‬

‫‪ÂÚ‚Ù ÌÈ˘‡ ≤∏∏≠Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï‬‬ ‫·˙‡‪ÌÈ˘· ÌÈί„ ˙ÂÂ‬‬ ‫‪¯·ÂÚ‰ ¨∏π ˘È·Î· ≤∞±∞≠≤∞∞π‬‬ ‫·‡‪‡ÁÈ˘¯˙≠˙ÂÏÚÓ ¨‰È¯‰ ¯ÂÊ‬‬ ‫‪Âί‡˘ ˘È·Î· ¯·Â„Ó Æ˙ÙˆÏ „ÚÂ‬‬ ‫‪≤Ƶ Ï˘ ÚˆÂÓÓ ÌÚ ¨Ó¢˜ µ∏≠Î‬‬ ‫˙‡‪‰˘· ˘È·Î Ó¢˜Ï ˙ÂÂ‬‬ ‫‪Ó¢˜Ï ¥Æπ∞ Ï˘ ÌÈÚ‚Ù ÚˆÂÓÓÂ‬‬ ‫‪ÈÂ˙Ó ‰ÏÂÚ ÍΠƉ˘· ˘È·Î‬‬ ‫‪ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ¨˜Â¯È ¯Â‡ ˙˙ÂÓÚ‬‬ ‫‪˙ÂÁÈË·Ï ˙ÈÓ‡ω ˙¢¯‰ ÈÂ˙‬‬ ‫·„¯‪ÌÈ˘ Ô˙‡· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÆÌÈÎ‬‬ ‫‪ÌÈÈ¯ÈÚÈ·‰ ÌÈ˘È·Î· ÂÚ‚Ù‬‬ ‫·¯‪ÆÌ„‡ È· ±π¨≤±π ‰È„Ó‰ È·Á‬‬ ‫‪ÔÂÈˆÏ ÌÈȇ¯‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘È·Î‬‬ ‫·‡‪˘È·Î Ìȉ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰ ¯ÂÊ‬‬ ‫‪®„ÚÈÓÚ ˙Óˆ≠χÈÓ¯Î≠ÂÎÚ© ∏µ‬‬ ‫‪ͯ„ ¨·˜ÚÈ Ô¯ÎÊÓ© ∑∞ ˘È·ÎÂ‬‬ ‫˜¯‪ȯ·Î ¨„‰ÈÁ‡ „Ú ‡˙‡ ˙È‬‬ ‫‪·˘Á ∏µ ˘È·Î˘ ÔÈÂˆÈ Æ®ÈÓÂÏ˘Â‬‬ ‫‪ÌÈ˘È·Î‰ ˙˘ÓÁÓ „Á‡Ï‬‬ ‫‪˙Èȯ‚˘· ı¯‡· ÌÈÎÂÒÓ‰‬‬ ‫‪‰Â·‚‰ ÌÈÚ‚Ù‰ ÚˆÂÓÓ‬‬ ‫‪ÌÚ ¨‰˘· ˘È·Î ¯ËÓÂÏȘÏ‬‬ ‫‪Ó¢˜Ï ÌÈÚ‚Ù ±µÆ∑∞ Ï˘ ÌÈÂ˙‬‬ ‫·‪˜Â¯È ¯Â‡ ˙˙ÂÓÚÓ ÆÚˆÂÓÓ‬‬ ‫‪ÌÈÓÈȘ χ¯˘È· ÈÎ ¨¯ÒÓ‬‬ ‫‪ÌÈί„ Ï˘ Ó¢˜ ≥¨∞∞∞ ≠Î‬‬ ‫·‪¨˙ÂÈÏÂÏÒÓ≠„Á ˙ÂÈ¯ÈÚÈ‬‬ ‫‪‰„˘Â Ìȯˆ ÌÈÈÏ¢· ˙ÂÈÈÙ‡Ӊ‬‬ ‫¯‡‪‰¯Â‡˙ ¯„Ú‰ ÔΠ¨ÈÂ˜Ï ‰ÈÈ‬‬ ‫¯‡‪ÔÈ· ‰ÁÈ˘˜ ‰„¯ÙÓ ‰ÈÂ‬‬

‫‪Ï˘ ‰È‡¯ ‰Ú˜˘‰ ÆÌÈ·È˙‰‬‬ ‫‪¯ÂˆÈ˙ ÌÈ˘È·Î‰ ¯ÂÙÈ˘· ‰È„Ó‰‬‬ ‫˙˘˙‪Ìȯ˜Ó· Ì‚˘ ¨˙ÈÁÏÒ ˙È‬‬ ‫˘‪˙‚‰˙‰ ‡ ˘Â‡ ˙ÂÚË Ï‬‬ ‫‪˙‡ ‚ÂÙÒ˙ ¨˘È·Î‰ ÏÚ ‰Ú¯Ù‬‬ ‫‪ÆÔÂÒ‡ ÚÓ˙ ‰ÎÓ‰‬‬ ‫‪∫·‡Â·‡ χÂÓ˘ ¨˜Â¯È ¯Â‡ Ï¢ÎÓ‬‬ ‫‪ÈÙÏ ÌÈÚ‚Ù‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰¢‬‬ ‫‪ÈÏÎ Âȉ ˘È·Î ÈÚ˘ØÌÈ˘È·Î‬‬ ‫‪ÈÂÙÈÓÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ¯Â·Ú‬‬ ‫‪χ¯˘È· ÌÈÓ„‡‰ ÌÈ˘È·Î‰‬‬ ‫‪ÏÂÙÈË· ˙ÂÙÈ„Ú‰ ȯ„Ò ˙ÚÈ·˜ÏÂ‬‬ ‫·˙˘˙‪≥≥∑ χ¯˘È· ÆÌÈ˘È·Î‰ ˙ÂÈ‬‬ ‫˜‪¨ÌÈÓ„‡ ˘È·Î ÈÚ˘ Ï˘ Ó¢‬‬ ‫·‪˙Â‡˙· ÌÈÚ‚Ù‰ ¯ÂÚÈ˘ ̉‬‬ ‫„¯‪˘È ̉·Â ¨„ÁÂÈÓ· ‰Â·‚ ÌÈÎ‬‬ ‫‪ƢȄÈÈÓ ÔÙ‡· ÏÙËÏ‬‬ ‫‪ÌÈÈÈÙÂ‡Ó ÌÈÓ„‡‰ ÌÈ˘È·Î‰‬‬ ‫·‪Ô‚Π¨˙ÂÈ˙ÈÈ˙˘˙ ‰Ù¯Â˙ ˙„˜‬‬ ‫˘„‪¨ÔÎÂÒÓ Ï˜ÈÚ ¨Ï·‚ÂÓ ‰Èȇ¯ ‰‬‬ ‫‪˙¯Â‡˙ ¯„Ú‰ ¨‰„¯Ù‰ ¯„‚ ¯„Ú‰‬‬ ‫‪‚ÙÂÒ ‰˜ÚÓ ¯„Ú‰ ‡ ‰ÏÈÏ‬‬ ‫‡‪„·Ï· „Á‡ ÏÂÏÒÓ ¨‰È‚¯‬‬ ‫‪˙ˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÆÌȯˆ ÌÈÈÏ¢Â‬‬ ‫‪˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ¨ÔÈÈÈ˘ ˙„ÚÂ‬‬ ‫·‪˙‡Â ÌÈ˘È·Î‰ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË‬‬ ‫·‪ÌÈ˘È·Î· ÌÈ‚‰Â‰ Ï˘ ÌÂÁËÈ‬‬ ‫‪‰È„Ó‰ ˙˘¯„ ¨ÌÈÓ„‡‰‬‬ ‫‪Ϙ˘ ÔÂÈÏÈÓ ¥∞∞ ≠Î ÚȘ˘‰Ï‬‬ ‫·‪≤ ÏΉ ÍÒ·Â ¨ÌÈ˘ ˘ÓÁ ͢Ó‬‬ ‫‪˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯ÂÙÈ˘· ¨Ï˜˘ „¯‡ÈÏÈÓ‬‬ ‫·‪ÆÂχ ÌÈ˘È·Î‬‬

‫≤ ‪ ¨∏ ≠ ± ∑ Æ ±‬י ו ז מ נ ו‬ ‫הלקוחות לתרום‬ ‫ספרי פעוטות וילדים‬ ‫ולקבל בתמורה‬ ‫חבילה של שמיניית‬ ‫‪¢‬אצבעות שוקולד‬ ‫פרה‪ ¢‬מתנת עלית‪Æ‬‬ ‫הספרים המשומשים‬ ‫יועברו ע“י סטימצקי‬ ‫ובסיוע ויצ‪¢‬ו למעונות‬ ‫ויצ‪¢‬ו ברחבי הארץ‪Æ‬‬

‫המבצע יימשך ∞‪ ±‬ימים‬

‫חנייה‬ ‫חינם‬

‫‪̉ÈÙÏ ¨˜Â¯È ¯Â‡ ˙˙ÂÓÚ ÈÂ˙Ó ‰ÏÂÚ ÍÎ‬‬ ‫·‪„ÚÈÓÚ≠χÈÓ¯Î≠ÂÎÚ· ¯·ÂÚ‰ ˘È·Î‬‬ ‫‪ÌÈ˘· ˘È·Î Ó¢˜Ï ÌÈÚ‚Ù ±µÆ∑∞ ÂÓ˘¯‬‬ ‫‪¨‰È¯‰Ï ÍÂÓÒ‰ ¨∏π ˘È·Î· Ì‚ Æ≤∞±∞≠≤∞∞π‬‬ ‫‪Ôˆ¯ ÚÈ·˘Ó Âȇ ·ˆÓ‰‬‬

‫‪ÌÂ˙‰ ÈÓÈ ∫‚ÈˆÓ ¢‰ˆ˜‰¢‬‬

‫קניון נהריה מזמין את הציבור לתרום ספרי פעוטות‬ ‫וילדים ולקבל חבילת אצבעות של עלית מתנה‪ °‬הספרים‬ ‫שיתרמו יחולקו במעונות ויצ‪¢‬ו ברחבי הארץ‪Æ‬‬ ‫קבוצת קניוני ישראל¨‬ ‫תקיים בשיתוף רשת‬ ‫סטימצקי ועלית‬ ‫מקבוצת שטראוס‬ ‫פעילות למען‬ ‫פעוטות וילדים‬ ‫במעונות ויצ‪¢ß‬ו¨‬ ‫במסגרת יריד ספרים‬ ‫מוזלים שתקיים‬ ‫סטימצקי בקניון‬ ‫נהריה בין התאריכים‬

‫מקומי‬

‫חדשות בקניון נהריה‬

‫‪„Á‡ Âȉ ∏µ ˘È·Î‬‬ ‫‪ı¯‡· ÌÈÎÂÒÓ‰‬‬

‫מושב‬ ‫בטיחות לתינוק‬

‫‪χ¯˘È ÈÂÈ˜ ˙ˆÂ·˜Ó‬‬

‫נגישות‬ ‫לנכים‬

‫פינת‬ ‫החתלה‬

‫‪Wi Fi‬‬

‫רשת‬ ‫אלחוטי‬

‫בואו להיות‬ ‫הראשונים לדעת‬

‫כנסו לאתר∫‬

‫‪www.nahariya-mall.co.il‬‬

‫‡·‪®˙Â·Ï ˙ÂÈÙ‚ ˘È¯٠ÍÂ˙Ó© ±πµ≥ ¨‰È¯‰ ¨¯˘ÈÙ È·ˆÂ È‬‬

‫·‪‰ˆ˜‰ ÊÎ¯Ó ˙˘˜· ˙·˜Ú‬‬ ‫·‪˙ÂÂÓ˙ ÂÈχ ÁÂÏ˘Ï ‰È¯‰‬‬ ‫‪¨‰·Ï ‰ÈÙ‚· ˙„Ïȉ ˙Ù˜˙Ó‬‬ ‫·‪¯·Ú· ÌȈ·Ș ȯ·Á Ï˘ ¯˜ÈÚ‬‬ ‫‪˙¯˘Ú Êίӷ ÂÏ·˜˙‰ ¨‰Â‰·Â‬‬ ‫˙‪‰ˆ˜‰ ˙ÂÂη Æ˙Â˘È ˙ÂÂÓ‬‬ ‫‪¨Ë¯Ëȇ· ˙ÂÂÓ˙‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ‬‬ ‫‪ÏÓÒÏ È„Î ¨¯·„ ÏÎÏ ‰Î¯Ú˙Î‬‬ ‫‡˙ ‪ÌȈ·Ș· ˙ÂË˘Ù‰Â ÌÂ˙‰ ÈÓÈ‬‬ ‫˘‪ÁÂÏ˘Ï Ô˙È ÔÈÈ„Ú ÆÌÚÙ Ï‬‬ ‫ˆ‪∫Ï¢‡Â„‰ ˙·Â˙ÎÏ ¨ÌÈÓÂÏÈ‬‬ ‫‪theÆedgeÆcenter@gmailÆcom‬‬ ‫©‪̘Ӡ‰˘ ¨Ì˘ ÔÈÈˆÏ ‡‬‬ ‫‪ÌÂÒ¯ÙÏ ‰ÓÎ҉ ÌÂÏȈ‰‬‬ ‫‪Ú˜¯ ÏÚ Í¯Ú ˘È¯ى Æ®‰ÂÓ˙‰‬‬ ‫‪Ï˘ ¨‰„ÏÈ¢ ‰Î¯Ú˙‰ Ï˘ ‰˙ÁÈ˙Ù‬‬ ‫‪Ô¯˘ ˙ÈÓ‡‰ Ï˘ ¢ø˙‡ ÈÓ‬‬ ‫¯˘·‪ı·Ș· ‰Ï„‚˘ ¨Ù¯Ù≠Ì¢‬‬

‫‚·‪¨˙·¯ ‰˜ÒÚ „ÁÂ‡Ó ÌÈÈÁ ˙Ú‬‬ ‫·‪˙Â˘· ¨‰Î¯Ú˙‰ ˙¯‚ÒÓ‬‬ ‫‪ÈÏ ∫˙¯ˆÂ‡© ı·Ș· ‰˙„ÏÈ‬‬ ‫¯‪¨±±∫≥∞≠· ¨‰·Â¯˜‰ ˙·˘· Æ®ÔÂÓ‬‬ ‫‪ÌÚ ˘‚ÙÓ ‰ˆ˜‰ Êίӷ ͯÚÈÈ‬‬ ‫‪˙ÂÓ‡ ˙¯ˆÂ‡Â ˙¯˜ÂÁ ¨¯ÈÓ˙ ÈÏË‬‬ ‫‪‰Î¯Ú˙· ˜ÂÒÚÈ˘ ¨˙Èχ¯˘È‬‬ ‫‪‰˙‡ ¨®≤∞∞µ© ¢˙Ù˙Â˘Ó ‰ÈÏ¢‬‬ ‫‡ˆ¯‪¨¯ÈÓ˙ Æ·È·‡ Ï˙ Ô‡ÈÊÂÓ· ‰‬‬ ‫‪˙¯ˆÂ‡‰ ˙Á‡Ï ˙·˘Á‰‬‬ ‫‪ÏÚ ¯·„˙ ¨ı¯‡· ˙¢˜Â·Ó‰‬‬ ‫‪˙·‚˙ ÏÚ ‰Î¯Ú˘ ¯˜ÁÓ‰‬‬ ‫‪˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÂÏÚ Æ͢Ӊ‰‬‬ ‫‪‰ÈÈ˙˘ ÏÏÂÎ ¨ÌÈϘ˘ ≤∞ ‰ȉ‬‬ ‫‪Ôȉ ˙ÂÒΉ‰ ÆϘ „·ÈΠ‰ÓÁ‬‬ ‫˜‪˙˙ÂÓÚ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ˘„Â‬‬ ‫‪˙·¯˙ ¨˙ÂÓ‡ ÌÂ„È˜Ï ‰ˆ˜‰‬‬ ‫‚‪„ÈÈÊ Ï‬‬ ‫‪ÆÏÈÏ‚· ‰¯·ÁÂ‬‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪15‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫אל תקנו לפני‬ ‫שתבדקו אצלנו‪°‬‬

‫מבצע ענק לקראת סוף שנה‬ ‫חדר שינה אור‬

‫חדר שינה מיאמי‬

‫חדר שינה פוקט‬

‫מבחר‬ ‫מזנונים‬ ‫ושולחנות‬ ‫ב≠ ‪₪¥ππ‬‬

‫בלבד‪°‬‬

‫בקניית מזרן‬ ‫סילי פוסטרופדיק קבל‬

‫מכונת אספרסו ‪Italico‬‬ ‫מתנה‪°‬‬

‫מזרן סילי פוסטרופדיק זוגי‬ ‫דגם פרזידנט‬

‫במקום ‪∑¨≤¥µ‬‬

‫רק ‪¥¨±ππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫בקניית מזרן סימונס זוגי‬ ‫מסדרת ביוטירסט קבל‬ ‫שובר רכישה ברשת ורדינון‬

‫על סך ∞∞≤¨‪±‬‬ ‫מתנה‪°‬‬

‫מבצע ספות נוער סימונס וחצי‬ ‫דגם שוגר‬

‫דגם ריוור‬

‫דגם פאן‬

‫‪₪‬‬


·ÂË ÈÓÂÏ˘ ˙ÂÈÎÂ˙ ˙„˜Ù‰ ÏÚ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙·˜Ú· ˙¢„Á ¯ÂÈ„ ˙„ÈÁÈ ≥¨∞∞∞ ˙Ó˜‰Ï ¨ÈÓÂÏ˘ ‰¯ÈÈÚ‰ Ï˘ ‰Ó¯„·Â ‰ÂÙˆ· „ˆÓ ˙ÂÈÙ· ˙ÈÓ˜Ӊ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÙˆÂ‰ ˙È· ˙ÈÈ·· ÂÈÈÚ˙‰˘ ¨ÌÈ·¯ ÌÈÁ¯Ê‡ ̉ȄÏÈ ¯Â·Ú ˙¢„Á‰ ˙ÂÂ΢· ˙„ÈÁÈ ˙È·¯Ó Æ·Â˘ÈÈÏ ıÂÁÓ Ìȯ¯Â‚˙Ó‰ ȈÁÎ Ï˘ ۘȉ· Áˢ ÏÚ Â·ÈÈ ¯ÂÈ„‰ ¨ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â„Â·Ú ¯Á‡Ï Ɖ„ÈÁÈÏ Ì„ ˙ίÚÂÓ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ· ÂÈ‰È˘ ÌÈ˜‰ È„È ÏÚ Ú˜¯˜‰ ˙˘Èί· ‰Ú˜˘‰‰ ÆϘ˘ Ûχ ±µ∞ ≠η ÌÈÈχȈËÂÙ‰ ‰· ˘È¯ÙÏ „ÚÂÈÓ Áˢ‰Ó ˙ȈÁÓÎ ÌÈ˘˜·Ó‰ ¨È˘‰ ¯Â„‰ È· ¯Â·Ú Í˙È· ÆÌȇÎʉ ÈÓÂÏ˘ È„ÏÈÏ ¨ÈÓÂÏ˘Ï ·Â˘Ï ÌȯÈÚˆ ˙‚ÂÊ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ˙„ÚÂÈÓ ‰ÈÈ·‰ ̉ÈÈÁ ˙ÂÎȇ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ˘˘‰ ˙·ÂËÏ ˘Ú¯‰ ÊίӉ ˙‡ ·ÂÊÚÏ ˙ÈÎÂ˙ ÆÈ·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚· ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎȇ ‰˙ÎÈÙ‰ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ÈÓÂÏ˘ Ï˘ ¯‡˙ÈÓ‰ ‰·Â ¨ÌÈ·˘Â˙ Ûχ ≤µ ˙ÏÚ· ¯ÈÚÏ ‰ÏÏÎÓ Ô‚Π¨ÌÈÈ¯„ÂÓ ÌÈ˜˙Ó ˙„ÒÂÓ ÔÂÈ˜ ¨È¯Âʇ ‰¯Â·Á˙ ÊÎ¯Ó ¨˙ÈÓ„˜‡ ÆȯÁÒÓ ÊίÓÂ

„ÏÂ˜Â˘ Á˜ ¨¯ÙÒ Ô˙ È˘ÈÓÁ ÌÂÈÓ ÏÁ‰ ¨ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú ͢ӷ ¨±∑Ʊ≤ ¨˙·˘ ȇˆÂÓ „Ú ¨∏Ʊ≤ ¨‡·‰ ÈÂÈ˜ ˙ˆÂ·˜Ó ¨‰È¯‰ ÔÂÈ˜ ÌÈÈ˜È ÂÓÊÂÈ Â˙¯‚ÒÓ· ¨ÌȯÙÒ „È¯È ¨Ï‡¯˘È ÌÈ„ÏÈ ˙ÂËÂÚ٠ȯÙÒ Ì¯˙Ï ˙ÂÁ˜ω ‰¯ÂÓ˙· Ï·˜Ï ¨ÔÂÈ˜·˘ ȘˆÓÈËÒ ˙˘¯· „ÏÂ˜Â˘ ˙ÂÚ·ˆ‡ ˙ÈÈÈÓ˘ Ï˘ ‰ÏÈ·Á ÌÈ˘Ó¢Ӊ ÌȯÙÒ‰ Æ˙ÈÏÚ ˙˙Ó ‰¯Ù ¢ˆÈ ˙ÂÂÚÓÏ È˜ˆÓÈËÒ È„È ÏÚ Â¯·ÚÂÈ Æı¯‡‰ È·Á¯·

16 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

ÏÈˆÈ˘ ¯ÂËÏÂÓÈÒ‰ ‰‡·‰ ÌÈί„‰ ˙‡˙ ˙‡

Ô‡ÈÏÂÙ ÂÏÈÙ‡ ÔÈÓ‡Ó ‰È‰ ‡Ï

˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÂÎ¯Ú ‰È¯‰· ˜Â¯È ¯Â‡ È·„˙Ó ˙·Î¯≠˘È·Î È˘‚ÙÓ· ˙ÂÁÈË·‰ ¯ÂÙÈ˘ ÔÚÓÏ Èˆ¯‡ ˘È¯Ù

·Ëȯ ˙ȯ„ ∫ÌÂÏȈ

‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ˘ ¨ÌÈ·„˙ÓÏ ÁÂÎ ÌÂȉ ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈȉ ‡Ï Ì„ÈˆÓ Ï˘ ˙„ÓÚ È˙˘ ˙ÂÏÚÂÙ ÌÂȉ Ɖʉ ¥∞≠Πͯ‡ ·Â·ÈÒ ÏÎ ¯˘‡Î ¨¯ÂËÏÂÓÈÒ ‰ÁÓ ÔÁ· ˘È ‰„ÓÚ Ïη Æ˙˜„ ¯ÈÚÓ Ìȯ·ÂÚ Â‡ ÆÂÈ¯Â˘ÈÎÓ ˜ÈÚÓ˘ ‰ȉ ˙ÈÊίӉ ‰¯ËÓ‰ ¯˘‡Î ¨¯ÈÚÏ Æ¢˙Â‡˙ ÚÂÓÏ ¯Â‡ ˙ÚÂ˙· ÏÈÚÙ ·„˙Ó ¨ÈÓÎÁ Ú˘Â‰È ˙ÂÏÈÚÙ‰¢ ∫˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÏÚ Í¯·Ó ¨˜Â¯È ¨Â¯ÈÚÏ „Â‡Ó ‰·Â˘Á ˜Â¯È ¯Â‡ Ï˘ ‰¯Â˘·˘ ¨ÂχΠÌȇ˘Â· „ÁÂÈÓ· ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎȇ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰Â˙Á˙‰ Æ¢ÂÏÂÎ Ï˘ ·Ëȯ ˙ȯ„

¯Â‡ ˙˙ÂÓÚ È·„˙Ó ‰È¯‰· ˜Â¯È ÌÚ „ÁÈ ¨ÂÙ˙˙˘‰ Ì¢Ï˘ È·„˙ÓÓ ˜ÏÁ Ȉ¯‡ ˘È¯ٷ ¨¯ÈÚ· ˙ÂÁÈË·‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Í¯„Ø˘È·Î È˘‚ÙÓ· ÌÂÈ· ͯÚ˘ ¨˙·Î¯ ¯Â‡ Ô„ÚÂÓ· Ô¢‡¯ Ɖȯ‰· ˜Â¯È Ô˙È ‰È¯‰· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˘‚ÙÓ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˙·Î¯‰ ˙ÏÈÒÓ ÔÈÚ ˙Â΢· ˘È·Î‰Â ˙¯‚ÒÓ· Ɖ¯˘ ¯·Ú ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˜Â¯È ¯Â‡ È·„˙Ó ‰ÏÂÚÙ· ¯ÂËÏÂÓÈÒ‰ ¯ÂËÏÂÓÈÒ Ó¢Ï˘Â ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰¯ËÓ· ¨‰ÂÂÏ ÔÂχ˘ ÌÚ Æ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÎȇ ∫Șˆ¯·Â„ ‰ÓÏ˘ ¨‰È¯‰· ˜Â¯È ¯Â‡ Êί ¯Ù˘Ï ‰È‰È Ô˙È˘ È„Î „ÚÂ ˘È¯ى¢ ÏÁ‰ ¨˙·Î¯≠˘È·Î È˘‚ÙÓ· ‰‚ȉ‰ ˙‡ Æ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯ÂÙÈ˘ „Ú ÌÈ‚‰ ˙ί„‰Ó È˯ى Ì„‡‰ ÔÚÓÏ „ÚÂÈÓ Âȇ ˘È¯ى ‰Ó „ÂÓÏÏ È„Î ¨‰ÏÂÎ ‰¯·Á‰ ÔÚÓÏ ‡Ï‡ Æ¢˙Ȉ¯‡‰ ‰Ó¯· Ìȯ·„ ¯Ù˘Ï „ˆÈΠ¯ÒÁ ˙¯·Á Ï¢ÎÓ ˘Ó˘Ó‰ ¨‡¯ÈÙ˘ „‰‡ ‰È‚ÏÂÎÈÒÙ· ˙˜ÒÂÚ‰ ¨ÂËÈ‚˜ „ÈÓ¯ ¨˙ÂÈ·ÈË‚˜ ˙ÂÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘·Â ˙È˙¯Â·Ú˙ ÂÊ¢ ∫˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ‰Î¯Ú ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ¯˘ÈÈ ÚÈ‚Ó ¨˙ÁψÂÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ‰˙ȉ

ÏÈ‚ ¯‰≠ÔÈÈˢȯ‚ „¯˘Ó ∫‰ÈÓ„‰

‰‡¯ÈÈ ‰Ê ÍÎ

ÂÎÚÏ ˙ÈÏÎÏΉ ‰¯·Á‰Â ÂÎÚ ˙ÈȯÈÚ ˙ÏÈÈË Ë˜È¯٠˙‡ Âχ ÌÈÓÈ· ÌÈÓ„˜Ó ÛȘӉ ‰ÎÈω ÏÂÏÒÓ ‰ÂÂ‰È˘ ¨˙ÂÓÂÁ‰ Æ˙ÂÓÂÁ‰ È·‚ ÏÚ ‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÈ˙¯ÈÈ˙ ÌÈ„˜ÂÓ ÔÈ· ¯˘˜˙ ˙ÏÈÈˉ ÌÈÙÒÂ ÌÈ„˜ÂÓ ÂÁ˙ÂÙÈ ‰Î¯Â‡Ï ¨ÌÈÓÈȘ ˙‡ ˙ÂÂÁÏ ¯˘Ù‡È˘ ‰¯Â‡˙ ͯÚÓ ·Ï¢È ˙ÂÈÁ ¯˘ÎÂÈ ÔÎ ÂÓΠƉÏÈÏ· Ì‚ ̘Ӊ ‰È‰È Ô˙È Ô‰Ó ¨¯ÈÚÏ ˙ÂÒÈη ˙Âȯ·Ȉ Ô¢‡¯ ·Ï˘· Æ˙ÂÓÂÁ‰ ˙ÏÈÈË Ï‡ ˙ÂÏÚÏ ¯˘‡Î ¨˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÓÂÁ· ÏÙËÏ ËÏÁ‰ ˙ÈÓ¯„‰ ‰ÓÂÁ‰Ó Ú˘ ˙È·¯ÚÓ‰ ‰ÓÂÁ‰ ÔÈ· ÆÌÈÓ„˜ÂÓ ÔÂÎ˙ È·Ï˘· ÌȇˆÓ ·Á¯ÓÏ ÔÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂÁ‰ ÒÏÙÓ ÍÂÙ‰È ¯‡˘‰ ˙„·ډ ÂÏÏÎÈ ÔÎ ÂÓÎ ÆÁÙÂËÓ ÔÈÓÊÓ ¨˙ˆÂÁ ˉȯ ¨˙ÂÙˆÂ¯Ó ˙·Á¯Â ÌÈÏÈ·˘ ¨‰¯Â‡˙ ͯÚÓ ¨‰Ïψ‰ ÈËÓχ ˙Ó˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙¯˘Î‰ ¨˙ÓÈȘ‰ ‰ÈÈÁÓˆ‰ ÁÂÙÈË ˙ÂÈ˙˘˙ ˙¯„҉ ˙„ÈÈ ‰Ù˜ ˙ÂÏ‚ÚÏ Á˙ÂÙÈ ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈÈ˙ÂÚ ˙·¯˙ ÈÚÂ¯È‡Ï ˙È·¯ÚÓ‰ ‰ÓÂÁ· Ϸ‚‰ ·ÂÁ¯‰ ÏÏÁ ‰Â‰È ¨È¯ÁÒÓ È˙¯ÈÈ˙ ÏÂÏÎÓÎ ˙ÈÓ¯„‰Â ˙È·¯ÚÓ‰ ˙ÂÓÂÁ‰ ˘‚ÙÓ· „˜ÂÓ È¢Ú ÚˆÂ·Ó Ë˜È¯ى ÔÂÎ˙ Æ˙ÈÁ¯ÊӉ ÛÂ ÈÏÎȯ„‡ ¨ÏÈ‚≠¯‰ ÔÈÈˢȯ‚ „¯˘Ó ¨‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯ ÆÓ¢Ú· È˙·È·Ò ÔÂÎ˙ ‰ÂÂ‰Ó Ë˜È¯ى ÈÎ ¯Ó‡ ¨È¯˜Ï ÔÂÚÓ˘ È˙¯ÈÈ˙‰ ÏÂÏÎÓ· È„ÂÁÈÈ ·Â˘Á ˜ÏÁ ƯÈÚ‰ ‰ÚÈˆÓ˘

‫מקומי‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

‫מבט מדיה‬

‫ד‬¢‫בס‬

‰

‫ש‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫קים‬

‫ח נ ו כ ה‬

‫צ‬¢‫בד‬

‫הקדימו הזמנות לחגים‬ ¨‫לפרטיים¨ מוסדות‬ ÆÆÆ‫וועדי עובדים‬

‰

‰

¨‫חתונות¨ סלסלאות מקושטות¨ כריות לטבעות‬Æ‫בת¨ מצווה¨ חינות‬Ø‫מתנות לכל אירוע∫ בריתות¨ בר‬ ‫מטריה לכלה ולשושבינה¨ תיבה מקושטת לחינה¨ מתנות ליולדות¨ זרים מתוקים¨ שוקולד בלגי‬ BELLA CASA ‫צ פרווה®¨ בלוני הליום¨ כלים‬¢‫כל הסוגים¨ שוקולדים עם ברכות ©כולל בד‬

‫הכי‬ ‫זולים‬ °‫בדוק‬

∞µ∞≠≤±πµ≥∂π ¨∞µ¥≠µπ≥∏∞≥± ¨‫∞¨ אלאדין מתנות ועיצובים‬µ≤≠∂≥±∞≤∞∞ ‫ הרכבת‬ß‫אלאדין שוק ממתקים≠בד“ץ פסאג‬ ‫אלאדין תבלינים¨ קטניות ומבחר ענק של פירות יבשים מכל העולם‬ ∞¥≠ππ≤π≥µ≥ Æ‫פקס‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪17‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫‪C=100 M=75 Y=0 K=20‬‬


18 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

Ìȯ˘ÒÂÓ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÌȘÁ˘ Ò¢‰È· Ï˘

ÏÚ ÌÈÎω ‰ÈÈ˘ ‰¯Èȯ˜ ˙Âȯ˜≠È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ÈÆËÆÓ ˙ÂÓÊÈ ‡˘Â· ÒΠͯÚ

¯Á· ¨¯ÙÒ‰ ˙È·Ó ·¢È „ÈÓÏ˙ ¨ÔÈÈË˘Ï˜ÈÙ ¯ÂÓ È˘ ¨ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ˆÚÂÓ ¯¢ÂÈÏ „„ ˙Ȉ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ÊÂÁÓ‰ ˙‡ ‚ˆÈÈ˙ Ș¢ ‰È¯‰· ¯ÚÂ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯¢ÂÈ ˘Ó˘È ÔÓÏÒ˜

Ó

Î

Ș¢ È˘Â ®ÚˆÓ‡·© ÔÈÈË˘Ï˜ÈÙ ¯ÂÓ ¨ÔÓÏÒ˜ „„

·Â˘Á ¨˙ÂÈ¢¯ ‰·¯‰ ÈΉ ÌÚ ÊÂÁÓ‰ ‰Ê¢ ƯȷÒÓ ‡Â‰ ¨¢˙ÂÈ¢¯‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ „Â‡Ó ÈÏ ÌÈ˘È¯٠Ԃ¯‡Ï ‰ˆÂ¯ È‡ ¯‡˘‰ ÔÈ·¢ Ïη ˙·„˙‰ ÌÂÈ ÂÓÎ ¨ÌÈÈÊÂÁÓ Æ¢ÊÂÁÓ· ˙ÂÈ¢¯‰ „ÈÈÊ Ï‚

≠·¯‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï Ï„‚ „· ∫‰È¯‰· ÌȘÁ˘ ÈÓÂÁ˙ ¯ÂÓ ¨¯ÙÒ‰ ˙È·· ·¢È „ÈÓÏ˙ Ú·˘‰ ¯Á· ¨ÔÈÈË˘Ï˜ÈÙ ¯ÚÂ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ˆÚÂÓ ¯¢ÂÈ „ȘÙ˙Ï ˙‡ ‚ˆÈÈ Ì‚ ÔÈÈË˘Ï˜ÈÙ ÆÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ï˘ È˙˘ ÌÚ „ÁÈ ¨˙Ȉ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ÊÂÁÓ‰ ¨È˜Â¢ È˘ ∫‰È¯‰Ó ˙ÂÙÒÂ ˙„ÈÓÏ˙ ˙È·Ó Ï˜˘Ó χÈÏ ¨¢ÌȘÁ˘¢Ó ‡È‰ Û‡ ˙ÂÈÂӇϠÌÈÚ„ÓÏ ÈÓÂÁ˙≠·¯‰ ¯ÙÒ‰ ‰˙ÎÊ ‰¯Á‡Ï ˜¯ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÆÔÈ·¯ ˘¢Ú ÚÓ˘¢ ‡˘Â· ˙ÈÓÏÂÚ ˙¯Á˙· Ϙ˘Ó ÏÎÓ ÌÈ„Â‰È ˙Â‡Ó ÂÙ˙˙˘‰ ‰· ¨¢Ï‡¯˘È „„ ¯Á· ¯·Ú˘ Ú·˘· ÆÌÏÂÚ‰ È·Á¯ ˙ˆÚÂÓ ¯¢ÂÈÏ ¨¢ÌȘÁ˘¢Ó ‡Â‰ Û‡ ¨ÔÓÏÒ˜ ˙‚ȉÓÏ ˙¯ÈÁ·‰ Ɖȯ‰· ¯ÚÂ‰ ÌÂÈ· ‰Î¯Ú ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ï˘ ‰˘„Á‰ Âȉ ‰‡ÈÏÓ· ¯˘‡Î ¨Ï‡Èӯη Ô¢‡¯ ÔÈÈË˘Ï˜ÈÙ ÆÔÂÙˆ‰ È·Á¯ ÏÎÓ ÌȂȈ ̇ ¨‰˘Î ͢ӷ „ȘÙ˙· ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡ ˙‡Ê ¨¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ‰È‰˙ ÂÏ˘ ‰Èˆ„˜‰ ÈÎ ¯Á‡Ï ¨·¢È ‰˙ÈÎ „ÈÓÏ˙ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ¯Ó‡ Ú·˘‰ ÆÒÈÈ‚˙‰Ï ¯ÂÓ‡ ÂÈ„ÂÓÈÏ ÌÂ˙ ‰Ê¢ ∫¢‰È¯‰ Ë·Ó¢ ÔÂ˙ÈÚÏ ÔÈÈË˘Ï˜È٠Ɖ·¯ ˙ÂȯÁ‡ ˘¯Â„‰ ¨Ï„‚ „Â‡Ó „ȘÙ˙ È‡Â ¨„ȘÙ˙· ˙ÂÎÊÏ È˙˘‚¯˙‰ „Â‡Ó Æ¢ÈȈ¯Â È˘ÓÓ ÔÎÂ˙ · ˙˜ˆÏ ÔÂÂÎ˙Ó ÌȘ‰Ï ÔÂÂÎ˙Ó ‡Â‰ ÈÎ ÛÈÒ‰ ÔÈÈË˘Ï˜ÈÙ ÆÔÂÙˆ‰ ¯Âʇ· Ìȯډ Ïη ¯ÚÂ ˙ˆÚÂÓ

ԯ˜ ÏË ∫ÌÂÏȈ

˙ÂÓÏ˙˘‰· ÌÈ·¯‰ ˙˘ÂÏ˘

‰È¯‰·˘ ˜ËÚ„ÈÓ· ÌÈȘ˙‰ Ú·˘‰ ÌȯÂÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ï˘ È˘ÈÏ˘‰ ˘‚ÙÓ‰ ˙ÂÙ˙¢ ˙ÓÊÂÈ· ¨¢˙È„Â‰È ˙ÂÈÓÚ¢ ‡˘Â· „¯˘Ó ˙ÎÈÓ˙·Â ¨Èʯ߂ ÂÈ ÔÂÙˆ≠‰È¯‰ ÌÚÙ‰ ˜ÒÚ˘ ¨ÌÈÓÏ˙˘Ó‰ ÆÍÂÈÁ‰ Ï‡Ù ÌÚ Â˘‚Ù ¨˙„‰È· ÌÈÓ¯Ê ‡˘Â· ¨ÌÈȯ˜ÈÚ‰ ÌÈӯʉ ˙˘ÂÏ˘Ó ÌÈ·¯ Ï˘ ÔÙ‡· ‡˘Â‰ ˙‡ ·Â¯˜Ó „ÂÓÏÏ È„Î ˙·È˘È ˘‡¯ Âȉ ÌÈ·¯‰ ÆÈÚˆÓ‡ È˙Ï· ·¯ ªÌÂÏ· ‰Èχ ·¯‰ ¨‰È¯‰· ¯„Ò‰‰ χÎÈÓ ¨Ï‡Èӯη ˙È·ÈË·¯Ò˜‰ ‰Ïȉ˜‰ ˙ÈÓ¯ÂÙ¯‰ ‰Ïȉ˜‰ ·¯Â ¨„„≠Ô· Á˙Ù ˘‚ÙÓ‰ Æ·È·¯ È„‚ ¨Ï‡Èӯη ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ¢ ¯È˘‰ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰¯È˘· Æ·È·¯ ·¯‰ Ï˘ ‰¯ËÈ‚ ÈÂÂÈÏ· ¨¢ÂÈÓ¯ӷ ÂÚ Ì˙ÂÓ‡ ȯ˜ÈÚ ˙‡ ‚Ȉ‰ ÌÈ·¯‰ ¨˜Â„ˆ ÈÒÂÈ ¯¢„ ‰ÁӉ ω˜‰ ˙Âχ˘ ÏÚ Ï‡¯˘È ȯ˘˜ ÏÚ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ Âȉ˘ ÌÈÂÂ˜Ï ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˘ÂÏ˘‰ Æ˙ˆÂÙ˙‰Â „Á‡ÓÏ ÔÎÂ Ì‰Ï˘ ̯ʉ Ï˘ ÌÈÓ„‡‰ ˜ÏÁ ÂÚÈ·‰ ÌÂÈÒ· ÆÌÈӯʉ ÔÈ· „ȯÙӉ ÁÈ˘‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï Ôˆ¯ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰Ó ¨˙ÂÙ˙¢‰ Ï˘ ˙Ȃ‚„Ù‰ ˙ˆÚÂȉ Æ„È˙Ú· ˙‰ʉ ˙˜ÓÚ‰˘ ‰¯ÒÓ ¨„„Á Ò„Ò¯Ó ‡È‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌȯÂÓ ·¯˜· ˙Ȅ‰ȉ ¨ ˙  ٠˙  ˘ ‰ Ï ˘ Í Â Â ˙ ‰ È „ Â Ó ÚÓ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰¯ËÓÏ ‰Ï ‰Ó˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰˘Â ˜ÈÓډϠ˙Ȅ‰ȉ ˙‰ÊÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ ÆÌÈ¢‰ ÌÈӯʷ ÈËÒÈϯÂÏÙ‰ Ë·Ó‰ ˙‡

‫מבט מדיה‬

ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈ·˘Â˙ ˙‡ ˙ÂÓÊÈ ‡˘Â· Òη Ú·˘‰ ͯÚ˘ ¨‰ÈÈ˘ ‰¯Èȯ˜Â ˙ȯ˜ ÔÂÈ˜·˘ Ò˜ÓÒ·ÂÏ‚· ÏÈÏ‚ ÈÆËÆÓ Ï¢ÎÓ „ÓÚÓ· ¨˜Èχȷ ˙ÈȯÈÚ ˘‡¯Â ¨ÔÂËÈ· ȯ‰ ¨˙Âȯ˜≠È·¯ÚÓ ˜ÒÚ ÒΉ ÆȘү˜„ Èχ ¨˜Èχȷ ˙ȯ˜ ‰¯Âˆ· ÂωÈ ˜ÒÚ ˙Ó˜‰ Ï˘ ÌÈ·Ï˘· Ɖ¯Èȯ˜ ÈÂÈ˘· Ì‚ ÂÓÎ ¨˙ÈÏÓÈËÙ‡‰ ¨ÔÓ‡ ˙È„ÈÚ ¨Ë¯Ëȇ· ˜ÂÂÈ˘‰ ˙ÈÁÓÂÓ ˜ÒÚ ˙Ó˜‰ ‡˘Â· ‰‡ˆ¯‰ ‰‡˘ ª‰ÙÈ˘Á ÌÂÓÈÒ˜Ó·Â ÔÂÎÈÒ ÌÂÓÈÈÓ· ¨ÍÈÏ„¯ Èϯ‡ ¨ÍÈÏ„¯ ÔÂÎÓ ˙ωÓ ˙ÂίˆÂ ˙ÈÏÎÏÎ ˙Âω˙‰ ÏÚ ‰˙ˆ¯‰ ‰ˆ¯‰ ¨¯ÈÙÒ Ï‡‚È ¨¯Òχ Ï¢ÎÓ ¨‰· ȇ ÌÈÂÎÈÒ ÌÚ ˙„„ÂÓ˙‰ Èί„ ‡˘Â· ‡˘ ԉΠԷ‡¯ ȘÒÚ‰ ÔÓ‡Ó‰ Æ˙‡„ ¨˙È˘È‡ ‰ÁÈӈ ‰Ó˘‚‰ ‡˘Â· ‰‡ˆ¯‰ ¨‰˘„Á ‰¯Èȯ˜Ï ¯·ÚÓ Í¯„ ˙¯˘Ù‡˙Ó˘ Ϙ„ È·ÈÙ ˙ȘÒÈډ ˙È˘È‡‰ ˙ӇӉ ˙¢ÚÏ „ˆÈÎ ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈÙÈË ‰ÚȈ‰ ÆÈÂÈ˘‰ ˙‡ ȯ‰ ¨˙Âȯ˜≠È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ÈÆËÆÓ Ï¢ÎÓ ÌÈ˘˘ÂÁ‰ ÌÈ˘‡ ˙Â‡Ó ÈÎ ¯Ó‡ ¨ÔÂËÈ· ÂϷȘ È˙ÂÚÓ˘Ó ‰¯Èȯ˜ ÈÂÈ˘Ó ÁÂ˙ÙÏ ÌÈÈÚˆ˜Ó ÌÈÏÎ ÒΉ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈË·È‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ¨Ì‰Ï˘Ó ˜ÒÚ ¯˜ÈÚ·Â ¨ÈÂÈ˘· ÌÈίΉ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÆÈ„Ó ¯ÁÂ‡Ó ‡Ï ÌÚÙ Û‡˘ ÂÈ·‰ ˙Âȯ˜≠È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ÈÆËÆÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÌÈү˜ ˙¯˘Ú ‰˘‰ Íωӷ ÚÈˆÓ Èү˜ ȘÒÚ Ï‰È ¨È˘È‡ ÁÂ˙ÈÙÏ Æ˙„Ò·ÂÒÓ ˙ÂÏÚ· ¨‰¯˘Ú‰

ÈÂÏ‚‰ ÏÚ ¯˙Ò‰ ·¯

‫מקומי‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

‫טיפולי שיניים ≠ משמרת‬ ‫≠ מומחה פה ולסת‬

‫השתלות‬

‫המרכז הצפוני לרפואת שיניים‬

‫אורטודנטיה ≠ ישור שיניים‬ ‫≠ שיננית‬

‫גהות הפה‬

‫המרכז הצפוני לרפואת שיניים‬

lele_∑@wallaÆcom ˇ ∞¥≠πµ≥¥∞∞¥ ∫‫קניון נהריה¨ האירית ≤¨ קומה ≤¨ טלפקס‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪19‬‬


20 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

‰ÙÈ ‰Ù˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Î

‰ʉ È·Èί· Ìȯ˘ÂÚÓ‰ ÌÈÒÂÏ‚ ÚÙ˘ ÌÈ˜Ó ÌÈÈ˙Ù˘‰ ÏÚ ÌÈÈ‚Ó˘ ¨˙ÂÁÏ ≥µ ∫¯ÈÁÓ ÆÚÙ¢ ‡È¯· ¨ÔÚ¯ ‰‡¯Ó ÆÌÈÓ¯‡Ù· ‚È˘‰Ï ¨ÌÈϘ˘

¯ÂÚ· ÌȘ„Ò ˙¯ˆÂÂȉ ∫¯ÈÁÓ ÆÌÈÈ˙Ù˘‰ ‚È˘‰Ï ¨Ï˜˘ ±πÆππ Æ̯‡Ù‰ ˙Â˙˘¯· ¯ÙÒ‰ È˙· ˙˘¯ ÈÚˆ˜Ó ¯ÂÙÈ‡Ï ‰ÚÈˆÓ RAVIT ASAF ¨ÌÈÈ˙Ù˘Ï ÙÈÏ ˙ȈÓ˙ ÏÚ ÒÒ·Ӊ ¯„‰˙Ó ˙ÂÎÏÓ ˘·„ ˙¯˘ÚÂÓ‰ ‰ÏÂÓ¯ÂÙ· È „ ‚  Ò ˜ Ï Ù Ó Â ˜ · ¨E ÔÈÓËÈ ¨ÔˆÓÁ ÔӢ ‚Ó ˙‡ÓÁ Ì È ˜ È  ÚÓ ‰ ¨ È ‡ Ò ‡ ‰‚‰ ÌÈÈ˙Ù˘Ï Æ˘·ÂÈ ÈÙÓ ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó ‚È˘‰Ï ¨Ï˜˘ ππ ∫¯ÈÁÓ Æ˙˘¯‰ ÈÙÈÒ· ‰‚ÈˆÓ ‰È߂¯ËÂÈ ¨Lip Moisturizer ˙‡ ˙Ȃ¯Â‰ ‰ÁÒÂ‰ ¨˙ÂÁÏ ÔÂ˙Ù˘Ï ˙‡ ‰¯È‡˘Ó˘ ˙˘ÂÁ˙ ‡ÏÏ ÌÈÈ˙Ù˘‰ ÍÂ˙ ¨˙ÂÁÏ Ì‰Ï ‰˜ÈÚÓ ˙ÂÈÂÓ˘ ≤µ ∫¯ÈÁÓ ÆÌȘ„Ò ˘·ÂÈ ÈÙÓ ‰¯ÈÓ˘ ÆÌÈÓ¯‡Ù· ‚È˘‰Ï ¨Ï˜˘ ÚÈˆÓ CHIC Èχ¯˘È‰ ÌȘ¯Ó˙‰ ‚˙ÂÓ

Ú„ȉ ÏÈÚÈ ÔˆÓÁ „‚Â ¨E ÔÈÓËÈ· ƯÂÚ‰ Ï˘ ˙Èڷˉ ‰‚‰Ï ÚÈÈÒÏ Â˙ÏÂÎÈ· ‚È˘‰Ï ÆÏ¢Ó ¥Æµ≠Ï Ï˜˘ ≥¥Æππ ∫¯ÈÁÓ ÌÈÈ˯ى ˙Á˜¯Ó‰ È˙· ¨Ì¯‡Ù‰ ˙Â˙˘¯· ÆÌÈÏÂÁ ˙ÂÙ˜·Â ÌÈÈ˙Ù˘Ï ˜ÈËÒ ‚ÈˆÓ ¯Â‡Ï˜„ ‚˙ÂÓ‰ ˙‡ ÁÁÏÓ ÚÈ‚¯Ó ¯ˆÂÓ‰ Æ˙ÂÁÏ ˙˜Ú‰Ï ¯È‡‰ ̉ÈÊ È˜Ê ÈÙÓ Ô‚Ó ÍÎ¯Ó ¨¯ÂÚ‰ ˙Â˙˘¯· ‚È˘‰Ï ¨Ï˜˘ ±≤∏ ∫¯ÈÁÓ Æ¯Â˜‰Â Æ̯‡Ù‰ ÌÈÂ˙Ù˘ ÔÂÂ‚Ó ‰ÚÈˆÓ Ù¢ Ȅ· ˙˘¯ ¨˙Â˙© ˙¯ÈÙ ÈÓÚË· ¨˙¢·È ÌÈÈ˙Ù˘Ï Ï˜˘ ±πÆππ ∫¯ÈÁÓ Æ®Ò‚‡Â ‚Ó ¨‰¯ÂÏÙÈÒÙ Æ˙˘¯‰ ÈÙÈÒ· ‚È˘‰Ï ¨‰„ÈÁÈÏ ˙¯„Ò Ï‡ ۯȈ ÔÈÈˢ ÊÚ· ¯ÂÙȇ‰ ÔÓ‡ ÈÒÂÏ‚ Ìχ· ÙÈÏ ÂÏ˘ ÈÚˆ˜Ó‰ ¯ÂÙȇ‰ E ÔÈÓËÈ ¨ÌÈÈϯÈÓ ÌÈÓ˘ ÏÈÎÓ‰ ¨ÏÈÓÂÓ˜‰ ÁÓˆ Ï˘ ˙ÂÈÁÓˆ ˙ÂȈÓ˙ ˙ȈÓ˙ ¨‰ÚÈ‚¯Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ·Î Ú„ȉ ˙ÂÁÏ ¯Â˜Ó ‰Â‰Ӊ ¨‰˜ÏÈÒ‰ ÁÓˆ Æ˙Âί ˙¢ÈÓ‚ ÌÈÈ˙Ù˘ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ‰¯ÈÎÓ ˙„˜· ‚È˘‰Ï ¨Ï˜˘ ∏π ∫¯ÈÁÓ ˙Âȇ˜ÈËÓÒ˜‰ ψ‡Â ˙ÂÈÚˆ˜Ó Æ˙¢¯ÂÓ‰ ‡Ù¯Ó ÈÁÓˆ ʯÂÓ Ï˘ ÌÈÈ˙Ù˘‰ Ô‚Ó ÏÚ Ô‚‰Ï ‰„ÚÂ˘ ˙ÈÚ·Ë ‰Á˘Ó Âȉ ˙‡ ÏÈÎÓ ¯ˆÂÓ‰ Æ˘·ÂÈ ÈÙÓ ÌÈÈ˙Ù˘‰ ¨‰Â¯Ó ®˙È·Âί‡© ÌÂ‚ÈÏÂÙ ÌÈÁÓˆ‰ ˘·ÂÈ ˙ÂÚÈ‚Ù ˙ÚÈÓ· ˙‡Ë·˙Ó Ì˙ÂÏÈÚÈ˘

Ï˘ ‰ÈÈË‰ ˙‡ ÌȯÈÎÓ ÂÏ ¯˙ÂÈ ¨˘·ÈÈ˙‰Ï ÌÈÈ˙Ù˘‰ ÆÌÈÙ‰ Ï˘ ¯Á‡ ˜ÏÁ ÏÎÓ ‰·Ó‰ ‡Â‰ ÍÎÏ Ì¯Â‚˘ ¯·„‰ ¯ÂÚ ÆÌÈÈ˙Ù˘· ˙ÂÓ˜¯‰ Ï˘ È‚ÂÏÂÈÊÈÙ‰ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰·Ú ‰·Î˘· ‰ÒÂÎÓ ÌÈÙ‰ ˙·΢‰ ÏÚ ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÈ‚Ó‰ ¨Ìȇ˙ Ìȯ‡˘ ˘·ÂÈ ÌÈÚÂÓ Ì‰ Æ˙ÂÈÓÈÙ‰ ¯È‡ ‚ÊÓÏ ‰ÙÈ˘Á· Ì‚ Ú‚Ù ‡ÏÏ ˙ÈÒÁÈ ÏÈÚȉ ‰·ÓÏ ‰‡Â¢‰· Æ˘·È ‰˙˘Ó ÌÓ‡ Æ¢˙ÂÓ¯ÈÚ¢ ˙ÈÒÁÈ ÌÈÈ˙Ù˘‰ ¨‰Ê‰ Ï˘ ÂÊ ÂÓÎ ¢¯ÂÚ¢ Ï˘ ‰·Î˘ Ô‰Ï ˘È Ô„·Â‡ ÔÎÏ ¨‰¯È„Á ‰˜„ ‡È‰ ͇ ¨ÌÈÙ‰ ˙ÓÂÚÏ ‰ÓÎ ÈÙ Ï„‚ ÌÈÈ˙Ù˘· ˙ÂÁω ÆÌÈÙ· ÌȯÁ‡ Ìȯ·È‡ ÈÚ‚Ù ÌÚ „ÁÈ ¨ÂÊ ˙È‚ÂÏÂÈÊÈÙ ‰„·ÂÚ ‰Èȉ˘Â ¯Â˜ ¨Á¯ ¨˘·ÂÈ Ô‚Π¨ÌÈϘ‡‰ ¨˙˜ÙÒÓ ˙ÂÁÏ ‡ÏÏ ÌÈ‚ÊÂÓÓ Ìȯ„Á· ¯˙ÂÈ ÁÂ ¯˙ÂÈ ˘È‚¯ ¯·È‡Ï Ô˙‡ ÌÈÎÙ‰ ‰ÚÙÂ˙‰ Ɖ¯˜‰ ‰ÂÚ· ˘·ÂÈÓ Ú‚ÙÈ‰Ï ˙¯Â˯ÙÓˉ Ï˘· Û¯ÂÁ· ˙ÓˆÚ˙Ó ÌÈӯ‚˘ ¯Â˜‰Â Á¯‰ ¨˙ÂÎÂÓ‰ Ƙ„ÒȉÏ ˘·ÈÈ˙‰Ï ÌÈÈ˙Ù˘Ï ¯ÂÚÏ ø˙¢·È ÌÈÈ˙Ù˘· ÏÙËÏ Ô˙È „ˆÈÎ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙˘¯ ˙ÏÚ·Â ˙¯Ù‡Ó ¨ÛÒ‡ ˙ȯ ¯ÂÓ˘Ï È„Î˘ ˙¯Ó‡ ¨ÈÙÂȉ ˙ÂÚˆ˜ÓÏ ˙ÂÂÚ Ïη ˙ÂÙÈ ˙ÂÁÙÂËÓ ÌÈÈ˙Ù˘ ÏÚ ‡Ï ˙ÂÙ¢Á ԯȇ˘‰Ï ‡Ï˘ ·Â˘Á ¨‰˘‰ ˙ÂÈ·˜Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ Æ˙Â‚ÂÓ ÌÈÓÏÚ Ìȇ ÌȘ„҉ ˘·Âȉ Æ˙ÂÏ·Ò ÏÂÙÈË ÏÚ ‚ÂÏÈ„Â ¨ÈÓÚÙ „Á ÏÂÙÈË· ÏÂÏÚ ¨„Á‡ ÌÂÈÏ Ì‚ ¨ÌÈÈ˙Ù˘‰ ÁÂÙÈË ·Â˘Á ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÏÂÙÈË· ‰‚ÈÒÏ Ì¯‚Ï Á¢ÓÏ ıÏÓÂÓ Æ‰ʉ·Â ˙ÂÁÏ· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÈÎÓ‰ ¯È˘Ú ˙ÂÁÏ Ìχ·· ÌÈÈ˙Ù˘‰ ˙‡ ͢ӷ ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÏÈÚÙ‰ ˙ÂÁÏ È·Èί Ìȯ˘ÂÚÓ‰ ÌÈÒÂÏ‚ ÛÈ҉Ϡ¨ÌÂȉ ¯ÂÒ‡ ¨˘·ÂÈ Ï˘ ·ˆÓ· Æ˙ÂÁÏ È·Èίӷ ÌÈÁÏÓ ÏÈÎÓ ˜Â¯‰ ÆÌÈÈ˙Ù˘‰ ˙‡ ˜˜ÏÏ ˜¯Â ̘˙˘‰Ï ˙ÂÓ˜¯Ï ÌÈÚÈÈÒÓ Ìȇ˘ ÌȈ¯ ¯˘‡Î Ư˙ÂÈ „ÂÚ Ô˙‡ ÌÈ˘·ÈÈÓ ıÏÓÂÓ ¨˙¢·È ˙¯Ú· ÌÈÈ˙Ù˘· ÏÙËÏ ‰˘ ‰ÙÈË ÌÈÁ˜ÂÏ© ˙ÈÊ ÔÓ˘· ˘Ó˙˘‰Ï Æ®·¯Âˆ‰ ¯Âʇ‰ ÏÚ Ú·ˆ‡‰ ÌÚ ÌÈÁÙÂË ÒÂÓÚ ˜Â˘‰˘ ˙Ú„Ï ·Â˘Á ¨˙‡Ê ÌÚ ¨ÌÈÈÓ¢ ÌÈÈ˙Ù˘ È‚Ó ÌȯˆÂÓ· ÈÓ¢ ¯ÂÚ Ì˜¯Ó ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Ì„È˜Ù˙˘ ˘È ƯÂÚÏ Ìȇȯ· ÌÏÂÎ ‡Ï ͇ ¨ÌÈÈ˙Ù˘· ÌÈӯ‚ ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌȯˆÂÓÓ ÚÓÈ‰Ï ¨ËÈÓ¯ÙÙ ¨¯ÂÙÓ˜ ÂÓÎ ¨¯ÂÚ‰ ˙‡ Ìȯ‚Ó‰ ıÏÓÂÓ ¨ÌÂ˘È· ȯÓÂÁ ‡ Ìȯ„‰ ˙ÂȈÓ˙ ¨A ≠ E ÌÈÈÓËÈ ÏÈÎÓ ÔÂ˙Ù˘‰˘ ‡„ÂÂÏ ÆÌÈÈ˙Ù˘Ï ˙ÂÁω ˙‡ ÌȯÈÊÁÓ˘ øÛ„Ó‰ ÏÚ ˘„Á ‰Ó ‰‚‰Ï ÈÏÂÙÈË ÔÂ˙Ù˘ ‚ÈˆÓ ¯ÂÚ ¯Â˘„ ˙ÂÁÏ ‰‚‰ ˜ÈÚÓ‰ ˙È·ÈÒËȇ ˙ÂÁÏ ¯˘ÚÂÓ ÔÂ˙Ù˘‰ ÆÛ¯ÂÁÏ ˙ÂÓȇ˙Ó‰

‫צרכנות‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

‫עיסוי משולב‬

‫במקום‬

°‫ קפסולות מתנה‬µ∞ ´ ₪

‫ ™ אחריות לשנה‬Æ‫ ™מחיר כולל מע“מ‬Æ‫™מוגבל לקופון אחד בלבד‬

∞¥≠ππ≤π¥∂≤ ∫‫ נהריה¨ טל‬± ‫שד‘ הגעתון‬

‫במקום‬

‫™מוגבל לקופון אחד בלבד‬

∞¥≠∏∑∞∞≤∑µ ∫‫קניון נהריה¨ אירית ≤¨ קומה עליונה¨ טל‬

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫ בכפוף לתקנון ט‬Æ≥±Æ±≤Ʊ± ‫™בתוקף עד‬

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫∏¨ בכפוף לתקנון ט‬Ʊ≤Ʊ± ‫™בתוקף עד‬

‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫™מלאי מוגבל ל≠∞≥ מכונות ט‬

‫חמות‬ ‫אבנים‬ ‫עיסוי‬ ‫אספרסו‬ ‫מכונת‬ ‫גדול‬ ‫יוגי‬ ππ∞ π∞ ±¥∞ µπ∞ ¥∏∞ µ¥∞ ‘‫דק‬

µ∞ ‫במשך‬ ‫ במקום‬₪

‫™מוגבל לקופון אחד בלבד‬

∞µ∞≠∑≤∑πµ∑≤ ∫‫נהריה¨ טל‬


‫בועז‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫בס“ד‬

‫מורה נהיגה‬ ‫‪Ï‬‬

‫שיטה מיוחדת‬ ‫פלאפון∫‬

‫לגילאי ∑‪±‬‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪21‬‬


22 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

ÌÏ˘ Ú·˘Ï ÍÙ‰ „ÁÂÈÓ‰ ÌÂȉ

˙È˘‡¯·Ï ÌȯÊÂÁ

È˙·Ó ÌÈ·¯ ¨È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· ͯÚ ÌÈί„· ˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÈ˘ ˙¯ÓÏ ¨ÌÈ„ÈÁ ÌÚ ¨Ú·˘‰ ÏΠ͢ӷ Â˙‡ ÂÈȈ ‰È¯‰· ¯ÙÒ‰ ‡˘Â· ÌȯÂÚÈ˘Â ‰¯ÈˆÈ ˙ÂÈÙ ¨ÌȘÁ˘Ó

¢˙È˘‡¯·Ó Èχ¯˘È ÚÒÓ¢ ˙¯˙ÂΉ ˙Á˙ ·¯‰ ÔÂÎÈ˙‰ Ï˘ ‡¢È ˙Â˙ÈÎ ˙·Î˘ ‰‡ˆÈ ÚÒÓÏ ‰È¯‰ ˙ÂÈÂӇ ÌÈÚ„ÓÏ ÈÓÂÁ˙ Ìȯ‚˙‡Ó ÌÈÏÂÏÒÓ ÏÏ΢ ¨·‚· È˙ÈÈÂÂÁ ÔΠ¨Áˢ ˙ÈÏ ÈÂÂÈÏ· ÔÂÓ¯ ˘˙ÎÓ· ÆÚ·˘ ¯‡·Â ˙·È˙ ¨ÔÂϘ˘‡· ÌÈÏÂÈË ˜ÂÊÈÁ ˘Â·È‚ ‰˙ȉ ˘È¯ى ˙¯ËÓ Ï˘ ˙ÈÂȈ‰Â ˙Èχ¯˘È‰ ¨˙Ȅ‰ȉ ˙‰ʉ ÚÒÓ‰ ˜ÒÚ ¯‡˘‰ ÔÈ· ƯÚÂ‰ È· ÍÂ˙ ¨„ÈÓÏ˙‰ ÈÈÁ· ÌÈ¢ ÌÈÏ‚ÚÓ· ¨Ìȯ‚˙‡Ó ÌÈȯ‚˙‡ ÌÈÏÂÏÒÓ ·ÂÏÈ˘ Ì·ÂÏÈ˘Â ‰ˆÂ·˜‰Â „ÈÁȉ ˙Âχ˘· ˜ÂÒÈÚ ‰Ó¯˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ‰ÚÈ‚ ÔΠ¨‰Ê· ‰Ê ¨ÈÚÈ„ È˙‡ ¨˙È˙¯·Á‰ ˙ωÓ‰ ƉÏȉ˜Ï ˙‡ ˙·¯ ¯È˘Ú‰ ÏÂÈˉ ÈÎ ‰¯ÒÓ È˘¯Â˘Ï ÚÒÓÓ Â‰˘ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¨ÌȘ˙¯Ó ÌÈȯÂËÒȉ ˙ÂÓ˜ӷ ˙„‰È‰ ˙„‡ ÌȘ˙¯Ó ÌȯÂÙÈÒ ÂÂÏ˙‰ ÂÈχ Æ„ÂÚ ‡·ˆ‰ ¨˙¯˙ÁÓ‰

ÂϷȘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ɖ·˙· ‚‰Ï ÌÈί„· ¨‰Ê ÌÂÈÏ „ÁÂÈÓ· ‰·ˆÂÚ˘ ¨·Î¯Ï ‰˜·„Ó ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ Æ‡˘Â· „ÁÂÈÓ Ë˜Ï٠·ˆÈÚ ˙ÈÏ‚¯Ó È˙¯·Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙ÂÊί ÂÁˆÈ Âχ ÌȯÂÓ· ¯ÊÚ˘ ¨„ÏÙ ˙ȯ˘Â ‰È¯ÊÚ ÆÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ˆÚÂÓ ÌÈÏÈÈÁ

ß‚ ‰·Î˘ ¨·¢‰Ê ‚È· ‰Î¯Ú ß· ‰·Î˘ ‰·Î˘ ¨·¢‰Ê ˙‡ÓÒÈÒ ÌÈÓ‚˙Ù ‰ÈΉ ßÂ≠߉ ˙·΢ ¨˙Â˙ÈΉ ÔÈ· Ô„ÈÁ ‰Î¯Ú ß„ ÆÌÈÓ‚˙Ù ÌÚ ‰ÒÓÁ ÂÈΉ ¯Â„ÈÏ ˙Êί‰ ˙¢‡¯· ¨ÂÓÈȘ ÔȘ˘ÈÒ‡· ÂÏÏ΢ ¨Ú·˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ¨ÔÈÈ„

˙

¢ÌÈÈÁ ÌÈ·˘ÂÁ¢ ˙¯˙ÂΉ ˙Á ¯ÙÒ‰ È˙·· ¨È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· ÔȈ ˙·ÈÂÁÓ‰ ÌÂÈ ¨‰È¯‰ È·Á¯· ÆÌÈί„· ˙ÂÁÈË·Ï ˙ÈÓ‡ω È˙·Ó ˜ÏÁ ¨„Á‡ ÌÂÈ· ¯·Â„Ó˘ ˙¯ÓÏ ˙ÂÓÈ Ïη ‡˘Â· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÎ¯Ú ¯ÙÒ‰ ¨ÊÓ¯ ¯ÙÒ‰ ˙È·· Ì‚ ÆÚ·˘‰ È„ÂÒȉ ¯ÙÒ‰ ˙È· Âȉ˘ ‚ÈÙ‰ ÂÎ¯Ú ¨‰È¯‰· Ï„‚‰ ˙Êί ÆÚ·˘‰ ÏΠ͢Ó˘ ÈÁ¯ÊÓ≠‰Èχ ‰Ïȇ ·¢‰Ê ÌÈ„ÈÁ ÂίÚ ÈÎ ‰¯ÒÓ ˙Â¯È‰Ê ‡˘Â· ÌÈÈ˙˙ÈÎ Ìȯ‚·‰ ˙Â˙ÈΠ¨ÌÈί„· ÏÚ „ÁÈ Â„·Ú ÌȯÈÚˆ‰Â ˙¯‚Á¢Â ˙‡ÓÒÈÒ ˙Ή ÌÂÈÒ· Æ¢˙¯ÙÒÓ ˙ÂÁÈË· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÒÎ˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‡˘Â· ˙ȯÙÒ ˙È· ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ú·˘· ˙‚Ò٠ˢÁÓ È„ÈÓÏ˙ ·Ëȯ ˙ȯ„ ∫ÌÂÏȈ Ú·˘‰ ÔӈȠҢ‰È·· ß ‰˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙ ÂÈΉ ÔÎ ÂÓÎ ÆÒ·Âˇ‰ ÌÈί„· ˙ÂÁÈË·Ï ÍÂÈÁ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙Â¢ ˙Â¯ÈˆÈ ˙Ή ¨ÌȘÁ˘Ó ¨ÌÈ„ÈÁ ˙ÂÁÈË· ‡˘Â· ÌÈ¯È˘Â ÌÈÏ‚Èß‚ ÌÈ„Ïȉ ˙˜ÒÂÚ˘ ¨¯Ë¯ ˙ÈÏ‚¯Ó ¨ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ˙‡Ê ÏΠ¨„ÁÂÈÓ Ò˜Ë „ÁÈ ÂÙ˙˙˘‰ ̉ ®È˘ÈÓÁ© ÌÂȉ ¨ÌÈί„· ÔÂ˙ÈÚÏ ‰¯Ó‡ ¨‰˘ ≤∞≠Ó ¯˙ÂÈ ‰Ê ÌÂÁ˙· ∫˙Êί© ˙ÂÏȇ ¯ÙÒ‰ È˙·· Ì‚ ÆÌȯ‰‰ ®ÌÈÓÁ¯ ‰Ï‡È¯‡ ∫˙Êί© ÔÂχ ˙·ÈËÁ ÌÚ ˙ÚÎÂ˘Ó ‡È‰ ÈÎ ¨¢‰È¯‰ Ë·Ó¢ ¨®Ô‰Î ‰Ïȇ ∫˙Êί© Ì¢·Ó¯ ¨®ÈÙÎ ‰ÙÈ ÔÈ· Ƈ˘Â· ‰˜ÒÚ˘ ‰ÏÈÚÙ ‰˜ÒÙ‰· ÈΠ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï „Â‡Ó ˙Ó¯Â˙ ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ ∫˙Êί© ÔÈ‚· ¨®ÔȘ¯ÈÓ ‰„¯Â ∫˙Êί© ‰„Ï‚ ˙‚‰˙‰‰ ˙·¯˙ ÏÚ ˘‚„ ÊÓ¯ Ì˘ ¯‡˘‰ Æ‰Ú˘ Ïη ÌÂÈ Ïη ÌÈÈÁ ÏȈ‰Ï ¯˘Ù‡ ÈÙȈ ∫˙Êί© ÔÂÒÏˆÎ ®Ï‡ Ô· ÈÓÚ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙‡Ê ¨Ò·Âˇ‰ ·È·Ò ÏΠ¢‚Ù ‰˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ‰ÙÈÒ‰ ¯Ë¯ ˙ÂÂÂ‚Ó ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÎ¯Ú ®È˜¯È ˙Âω˙‰ ˙·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÚ·˜ ˙ÂÚÒ‰ ˘È ¨Ô‰Î Èχ Ò¢˙Ó· ‰È¯‰ ·¢‰Ê ÈÊί Æ˙ÂÈ˙ÈÈÂÂÁ ¨Ì‰˘ Ô·‡ ¯ÙÒ‰ ˙È·· Ì‚ Ɖ¯È‰Ê ‰ÁÂË· ‰ÈȯÈÚ‰ ‚Ȉ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘·Â ¨‰ÏÈÚÙ ‰˜ÒÙ‰ ÂÎ¯Ú ÏÓÚ ˙‚Ò٠ˢÁÓ· ÂÏÙÈË ¨ÔÈÏÂÒ‡ ÏÎÈÓ ˙Êί‰ ÌÚ „ÁÈ ˙„˜ÂÓÓ ‰¯Âˆ· „·Ú ¯¯Ï ÔÂÚÓ˘ ÏÚ ˙ˆ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÓ˙Á ‰Îωӷ ¯ÙÒ‰ ˙È·· Æ˙ÂÚÒ‰· ˙ÂÁÈË· ‡˘Â· ˙ÂÚ„ ˙ÙÏÁ‰ ÍÂ˙ ¨·¢‰Ê‰ ‡˘Â ·È·Ò ȘÂÁ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙·ÈÈÁ˙‰ ‰·Î˘ ÏÎ ‰Î¯Ú ®„˘‡ ‰·‰Ê ∫˙Êί© ÔӈȠ·Ëȯ ˙ȯ„ Æ˙ÂÁÂÓ ¯ÂÚÈÒ ˙‚‰˙‰‰ ÏÚ ˙ÂȯÁ‡ ˙Á˜Ï ¨‰ÚÂ˙‰ ¨Ïʇ٠‰ÈΉ ߇ ˙·Î˘ Æ˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙ

ÔÈÓ ÌÈÓ„˜ ¢ÌȘÁ˘¢· ÁÂË· Ú·˘· ¨‰Î¯Ú ÈÓÏÂÚ‰ Ò„Èȇ‰ ÌÂÈ Ï‚¯Ï ÏÓÚ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ‡¢È ˙·Î˘ ¨¯·Ú˘ ‡˘Â· ‰¯·Ò‰ ˙‡„Ò ‰È¯‰· ÌȘÁ˘ ¨Ò„Èȇ· ‰ÓÁÏÓÏ „Ú‰ ÌÚËÓ ¨‰ÏÁÓ‰ ˙ÂȯÁ‡ ˙ÁȘÏ ÁÂË· ÔÈÓ· ˜ÒÚ˘ ÏÚ ‰‡ˆ¯‰ ‰¯·Ú‰ ¯‡˘‰ ÔÈ· Æ˙È˘È‡ „ˆÈÎ Ô‚Π˙ÂÈ‚ÂÒ· ‰˜ÒÚ˘ ¨Ò„Èȇ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â·È˘Á ‰˜·„‰Ó ÚÓÈ‰Ï ‡˘ ÌÚ ˘‚ÙÓ ÌÈȘ˙‰ ÛÒÂ·Â ¨Ì„˜· ÍÁÓ‰ ȯÂÚÈ˘ ˜ÒÚ Ú·˘‰ ÆHIV ˜ÏÈÁ ®È˘ÈÓÁ© ÌÂȉ ¨Ò„Èȇ‰ ‡˘Â· ¨ÌÈÓ„‡ ÌÈË¯Ò ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ˆÚÂÓ È‚Èˆ ÆÒ„Èȇ· ˜·‡Ó‰ ÌÚ ˙‰„ʉÎ

‫חינוך‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪23‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מתווכים‬ ‫כמו משפחה‬

‫רן וקורין‬

‫בעל‪Ø‬ת מוטיבציה גבוהה¨ אמינות ויושר‪ø‬‬ ‫בוא‪Ø‬י להצטרף להצלחה‪°°°‬‬ ‫הנבחרת של רימקס חלוצים‬ ‫מחכה רק לך‪°‬‬

‫‪We speak english‬‬ ‫‪Nous parlons francais‬‬ ‫יועצי הנדל‪¢‬ן שלך בצפון נהריה‬

‫‪∞µ¥≠≥±±∞∏±∑ص‬‬ ‫לנוחותכם‬ ‫יותר מ ‪100‬‬ ‫נכסים‬ ‫למכירה‬ ‫בבלעדיות!‬

‫דרוש‪Ø‬ה‬

‫התמחות במגורים מצפון לגעתון יעוץ חינם¨ יחס אדיב‬

‫כשאיכות פוגשת יוקרה‬

‫למגורים והשקעה‬

‫בית אלונים ˇ אדריכלית∫ אביבה רוטביין‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫דירות‬ ‫חדשות‬ ‫גם‬ ‫להשקעה!‬ ‫מחלקה‬ ‫מסחרית‬

‫רי‪Ø‬מקס‬

‫בית ענק כ ‪ 550‬מ"ר בנויים‬ ‫על מגרש של כ ‪ 600‬מ"ר‪ ,‬מחולק‬ ‫ל ‪ 4‬יחידות‪ 100 ,‬מ' מחוף הים!!!‬

‫וילה גדולה בגימור מרהיב‪ ,‬באזור‬ ‫הטוב ביותר בנהריה‪ ,‬תכניות‬ ‫ופרטים נוספים במשרד‪.‬‬

‫חלוצים נהריה והגליל המערבי¨ הרצל ∂‪ ¥‬נהריה¨ ‪∞¥≠π∞∞±µ¥±‬‬

‫עם הצלחה לא מתווכחים‪°‬‬

‫כל הנכסים בלעדיים לרי‪Ø‬מקס נהריה¨ אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו∫‬ ‫‪www.remax-israel.com/pioneers‬‬

‫אי‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫מי‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫פתח שלנו‪°‬‬

‫בס“ד‬

‫מבצע ‪°‬מעוצבות‬ ‫שיווק דלתות‬ ‫•‪≤µ‬‬ ‫מבצע‪°‬‬ ‫כניסות ופנימיות‬

‫ות‬ ‫אסשפיקרה עד‬ ‫שבועיים‬

‫דלתות עץ¨‬ ‫ציפוי למינטו פורמייקה‬

‫החל מ≠ ∞‪₪±≤µ‬‬

‫כולל הכל‬

‫על דלהנחה‬

‫כניסתות‬ ‫ברכי ה‬ ‫דלתות שת‬ ‫ופנימכני‬ ‫תסה‬ ‫בי יו‬ ‫חד‪°‬‬

‫אנו מציעים רק דלתות איכותיות במחירים הוגנים בשרות טוב‪°‬‬

‫יחיעם ∑¨ נהריה ˇ שמעון∫ ≤≥∂≥‪∞µ≤≠µ¥π‬‬

‫‪multidoor.shimon@gmail.com‬‬ ‫‪www.multidoor.co.il‬‬


24 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

Ú¯ÊÓÏ „Ú ϷÂ Ò¯ÙÓ

‫כנגד כל הסיכויים‬

≤≥≠‰ Ú·˘· ‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· „ÏÂ ‚Ù Í˘Ó· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÏÙÂË ¨‰ÈÈ˘ÈÏ˘Ó ˜ÏÁΠ̯‚ ∂∞∞ Ϙ˘Ó· „ÏÂ˘ ¨‚Ù‰ „¯˘ ‡Ï ÂÈÁ‡ È˘ ¨¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ ÆÂ˙È·Ï Ú·˘‰ ¯¯Á¢ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡

Ï

Ƅ¯˘Ï ÂÏ˘ ˙ÏÂÎÈÏ „Â‡Ó È˙ÂÚÓ˘Ó ÆÌÈÈÁ‰ Ï·‚ ÏÚ ˘ÓÓ ‰Ê ≤≥ Ú·˘ ÌÈÁÈÏˆÓ ˙˜ÂÈ˙ ̉· Ìȯ˜Ó‰ ÌȯȄ ÔÂÂÈÎÓ ¨‰Ê Ú·˘· ÌÈ„ÏÂ ̉˘Î „¯˘Ï ¨ÌÁ¯Ï ıÂÁÓ ˙ÂÈÁÏ ‰Ï˘· ‡Ï ˙ίÚÓ‰˘ È·ȯ· ¯·Â„ӢΠ¯˙ÂÈ „ÂÚ ¯È„ ‰ÊÂ

̉· ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ ¯Á‡ ÏÈÏ‚Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÏÙÂË Â˙È·Ï ¯¯Á¢ ‰È¯‰· È·¯ÚÓ‰ ¨≤≥ ≠‰ Ú·˘· „ÏÂ˘ ¨‚Ù ‚Âʉ ¯˘‡Î ÏÁ‰ ÏΉ Æ̯‚ ∂∞∞ Ϙ˘Ó· ÏÈÏ‚·˘ ‡Î¯È ¯ÙÎ‰Ó Ï‡Óß‚ „‰Â Ïȇ‰ ÔÂȯ‰Ï ÒÎÈ‰Ï ÂÁÈψ‰ ÈÏÂÙÈË Â¯·Ú˘ ¯Á‡Ï ÆÌÈί‡ ‰È¯Ù‰ ˙ÁÙ˘Ó· ‰ÁÓ˘‰ ‰Ï„‚ ‰˙ȉ χÓß‚ ˜¯ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨„Â‡Ó ÔÂȯȉ· ¯·Â„Ó ‰È‰˘ ˙ÂÁÙ ‡Ï· ‡Ï‡ ¨Ô¢‡¯ ƉÈÈ˘ÈÏ˘ ¯˘‡Ó ÔÂÈ¯È‰Ï ±π≠‰ Ú·˘· ÔÂÈÓÏ ‚Âʉ È· ÂÚÈ‚‰ ¨‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÂÏÁ‰ „‰Ï ¯˘‡Î ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‚Ù‰ ËÂÚÙ‰ ÔʇÈ ¯Ù˘≠¯˘ÈÈÏÙ ¯¢„ ¨Ìȯ˘Â‡Ó‰ Ìȯ‰‰ ‡È‰ ÆÌÈÓ„˜ÂÓ ÌȯȈ ÌÈ·ÂˆÚ Í‡ ¨‰˙È·‰ Ô˘‰ Â· ˙‡ ˙Á˜Ï ¨ÏÂÎÈÚ‰ ˙ίÚÓ ¨ÁÂÓ‰ ¨˙‡ȯ‰ ÆÌȯ·ÂÚ ÔÂÈ¯È‰Ï ‰„ÈÁÈ· ˘„ÂÁΠ͢ӷ ‰ÊÙ˘Â‡ È‡ Ƅ¯˘Ï ÂÁÈψ‰ ‡Ï˘ ÂÈÁ‡ È˘ ÏÚ ¯¢„ Æ¢Ï˘· ‡Ï „ÂÚ ¯·„ Ì¢ Ú·˘·Â ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰Â·‚ ÔÂÎÈÒ· ÏÚ ÌȇÏÙ‰ ÌȇÙÂ¯Ï ˙Â„Â‰Ï ‰ˆÂ¯ ÌÈÓÈÒ‰ ÏÎ ÈÎ ‰ÙÈÒ‰ ¯Ù˘≠¯˘ÈÈÏÙ ˙¯˘Ú· Æ‚Âʉ È·Ï ‰ÈÈ˘ÈÏ˘ ‰„ÏÂ ≤≥≠‰ Æ¢Â˘Ú˘ ˘„˜‰ ˙„Â·Ú Âȉ χ¯˘È· ÂÓ˘˘ ¨ËÂÚÙ‰˘ Ìȇ¯Ó ¯ËÙ ‰„Èω ¯Á‡Ï ÌÈ¢‡¯‰ ÌÈÓȉ ¨Ì‰¯· „ÚÒÓ ¯¢„ ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ωÓ ÆÌÈηÈÒ ‡ÏÏ ‡È¯· „ÏÈ ˙ÂÈ‰Ï Ï„‚È ¨ÔÊ‡È ˜·‡ È˘ÈÏ˘‰ ÂÏȇ ¨˙˜ÂÈ˙‰Ó ÌÈÈ˘ ‰ÈÈ‚Ù‰ ¯Â·Ú ÌÈ˘¯Ó ‚˘È‰ ‰ʢ ∫ÌÎÈÒ „‚ȇ‰ Ï˘ ÌÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ Ï˜˘Ó· „ÏÂ˘ ¯Á‡Ï ¨„¯˘Ï ÁÈψ‰Â ÈÚˆ˜Ó‰ ȇÂÙ¯‰ ˙ˆ· ‰‡‚ È‡ ÆÂÏ˘ ˙„¯˘È‰‰ ÈÊÂÁ‡ ¨Ï‡¯˘È· È‚ÂÏÂË‡‰ Æ̯‚ ∂∞∞ Ú‚¯‰Ó ‚Ù· ÏÙÈË ‰ÂÂÈÏ˘ È„ÂÁÈȉ ÌÈ„ÓÂÚ Ì„˜ÂÓ ÍÎ ÏÎ Ú·˘· ‰„ÈÏÏ ¨¯Ù˘≠¯˘ÈÈÏÙ „¯Â ¯¢„ ¨‰ÈÈ‚Ù‰ ˙ωÓ È˙ÂÎȇ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ÌÈς„ Â‡ Æ„ÏÂ˘ ¨¯ÓÂÏÎ ¨„·Ï· ÌÈÊÂÁ‡ ‰Ú·˘ ÏÚ ÌÂÈÎ ˙ÂÚ·˘· ÌȯȈ ÌÈÏÈÁ˙Ó˘Î¢ ∫‰¯È·ÒÓ ÏÈ·˘· ˘‚¯ È‡Â ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰Ïȉ˜Ï Âχ ˙ÂÚ·˘· ˙„ÈÏ‰Ó ÊÂÁ‡ π≥ ˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ï ÌÈÒÓ Â‡ ¨ÌÈÓ„˜ÂÓ ÍÎ ÏÎ Ìȇȯ· ÌÈÈÁ „ÏÈÏ ÏÁ‡Ó Ìȯ‰‰ Æ˙ÂÂÓ· ˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ ˙ÂÚ·˘· ÆÔ˙È˘ ÏÎÎ ÌÁ¯· ¯·ÂÚ‰ Æ¢Ìȯ˘Â‡Ó ¨ÔÂÁËÈ·‰ ˙ίÚÓ· „·ÂÚ˘ ¨Ïȇ‰ ·‡‰ ¨ÌÁ¯· ¯·ÂÚ‰ ‡ˆÓ · ÌÂÈ ÏÎ ¨ÂÏω ‰È¯‰· Á¢‰È· ˙¯·Â„ ¨È¯„‰ ·ÈÚ ∫ÌÈÓÂÏȈ

¨Ò ˘ÓÓ ‰Ê¢ ∫„Â‡Ó ˘‚¯ Ú·˘‰ ‰È‰ ÁÈψ‰ Ô˘‰ ÔÊ‡È Æ˙¢‚¯˙‰Ó „Ú¯ È‡ ˙ÂÏÁÓ ÌȯÂÓÁ ÌÈÓ‰ÈÊ ÏÚ ¯·‚˙‰Ï ÌÚ „ÁÈ ÆÔ˘ ÍÎ ÏΠϘ˘Ó· ÏΉ ¨˙¢˜ ÏÎ Â‡ ƉÁÓ˘· ωӢ ·ˆÚ ˘È ¨˙‡Ê ÌÈÏÂÎÈ Â‡˘ ÌÈ˘‚¯˙Ó ÌÈÁÓ˘ ÍÎ

‫אביב‬

‫בע רי‬

‫כשר‬ ‫בהשגחת הרבנות‬ ‫נהריה‬

‫ד‬¢‫בס‬

Û˙˙˘‰ ÔÓË΢ Ô„ ßÙ¯٠ϷÂ Ò¯Ù Ô˙Á ˙‡ȯ·Ï Êίӷ ͯÚ˘ ÔÂÈÚ ÌÂÈ· Ú·˘‰ ¯˜ÁÓ¢ ˙¯˙ÂΉ ˙Á˙ ¨ÂÎÚ· Ú¯ÊÓ ˘Ù‰ ‰„·ÚÓ‰ ˙ÁÈ˙Ù Ï‚¯Ï ¨¢ÏΉ ˙¯ÓÏ ßÙ¯٠‡˘ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÆÁÂÓ‰ ¯˜ÁÏ ÌÈ˘È·‚¢ ‡˘Â· ‰‡ˆ¯‰ ÔÓË΢ Ú„Ó· ‰ÎÙ‰Ó ≠ ÌÈȯÂÊÁÓ Èʇ˜ ‚ÂÁ‰Ó ‰ÏÈ˘ È˘Â˘ Æ¢‰ÈÙ¯‚ÂÏËÒȯ˜‰ ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È‡· ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ‡˘Â· ¯˜ÁÓ ¯ÈÓÒ ‰˙Á‰ Ò¯Ù Ô˙Á ¨‰ÏÈ˘ ÈÒÂÈ ßٯ٠¨˙ȇÂÙ¯ ‰‡ˆ¯‰ ‡˘ ¨ÌÈÈÁ‰ ÈÚ„ÓÏ Ï‡¯˘È Æ˙¯Ȅ ˙ÂÈ˙˘¯Â˙ ˙ÂÏÁÓ ¯˜Á ‡˘Â· ˙„·ÚÓ Ï‰Ó ‰‡ˆ¯‰ ‡˘ ÔÎ ÂÓÎ ¯ÈÓÒ ÊίÓ ¨¯ÈÓ˘ ÔÂχ ¯¢„ ¨¯˜ÁÓ‰ ¨Ú¯ÊÓ ˙ωÓ Æ‚Ï٠„ÈÚ ¯¢„ ¨¯˜ÁÓ‰ ˜ÂÒÚ˙ ‰„·ÚÓ‰¢ ∫¯Ó¯˜ ‰Ïȇ ¯¢„ ¯˜ÁÓ ·Ï˘˙ ˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÚ¯Ù‰ ¯˜Á· ̯˙˙ ‰„·ÚÓ‰ ÆÌÈÏÂÁ· Ìȯ˜ÁÓ ÈÒÈÒ· ˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÚ¯Ù‰ Ï˘ ‰·‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÙÈË È˘‡Ï Ìȯ˜ÂÁ ÔÈ· ÁÈ˘ ¯˘Ù‡˙ ƢÔÂÙˆ‰ ¯Âʇ·Â Ú¯ÊÓ· ¨ÔÂÙˆ‰ ¯Âʇ ˙‡ ˙¯˘Ó ȇÂÙ¯‰ ÊίӉ ¨˘Ù Ûχ ∏µ∞≠Î Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏ· ‰ÂÓ‰ ÌÈȯˇÈÎÈÒÙ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÂÂ‚Ó ˜ÈÚÓ ‰ÎÁ ‰¯Á‡Ï ¨¯ÂӇΠƉÏÚÓ ±∏ È·Ï ¯˜ÁÏ ˙ȯϘÏÂÓ ‰„·ÚÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÆÔÂÈÎˉ ˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó ˙ÎÈÓ˙· ¨ÁÂÓ‰

˙ÂÂÏÁ ‫ביצוע כל עבודות‬ ‫אלומיניום‬

°È˜ °¯È‰Ó °°°ÁÂË·Â

¨‫מסעדה בשירות עצמי¨ פינת גריל‬ ‫אוכל ביתי משובח במשקל‬

‫ מסיבות‬Ø ‫ ימי הולדת‬Ø ‫ חינה‬Ø ‫ בריתה‬Ø ‫ברית‬ ‫ בר קינוחים‬Ø ‫ בר שתייה חריפה‬Ø ‫בר כניסה עשיר‬ ‫ מבחר תוספות חמות‬Ø ‫עשירמבחר סלטים על השולחן‬ ‫מבחר בשרים על האש או מטעמי השף‬ ‫ איש‬±≤∞ ‫אירועים במקום עד‬

‫למנה‬

±∞∞¶≠‫מ‬

Æ‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫ט‬

‫מכירת אוכל במשקל‬ ±¥∫∞∞ ‫ימי שישי משעה ∞∞∫∏∞ עד‬ ‫אפשרות‬ ‫למשלוחים‬

‫כשר‬

‫אפשרות‬ ‫לבשר חלק‬ ‫וגלאט‬

‫ נהריה‬±∑ ‫בוטינסקי‬ß‫מול בית אבות מלון עדן≠ז‬

∞¥≠πµ≤∞≤∂∑ ¨∞µ¥≠∏±∏∞∏±¥ ∫‫ אבי‬Æ‫∞ טל‬µ¥≠∂¥¥ππµ∞ ∫‫ מוטי‬Æ‫טל‬

ÔÓË΢ Ô„ ßٯ٠¯Ó¯˜ ‰Ïȇ ¯¢„

¯˯ ˙ȯ ∫ÌÂÏȈ

‫בריאות‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

fk/vbybtdst ldthb ‫דלתות אלומיניום‬ nhbcs ‫תריסים‬ cjkytxyst # fdnjvfnbxtcrbt

‫ חשמלי‬Ø ‫אור‬

fk/vbybtdst jryf

‫חלונות‬

cntrktybt ctnrb htvjynyst hf,jns

‫זגגות‬ ‫רשתות‬ ‫כל סוגי התיקונים‬

tkmubqcrbt,

djpvj;yjcnm jgkfns rhtlbnyjq rfhnjxrjq

‫בלגי‬

‫אפשרות לתשלום‬ ‫בכרטיס אשראי‬

∞¥≠πµ≤±≥¥µ ∫‫טל‬ FKTRC ˇ ‫∞ אלכס‬µ∞≠≥∞π≤∏∑∏ ∫‫נייד‬ E-mail:alefhalonot@gmail.com


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪25‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫רוצים למכור‪ ø‬פונים למומחים‪°‬‬ ‫מ ש ר ד נ ו ה ח ד ש ה ר צ ל ∏ ≥¨ נ ה ר י ה‬ ‫∞∞∏∞∞∞‪ ∞¥≠π‬משרד רב קווי‬

‫אלי ‪ ˇ ∞µ¥≠≤∞∂µµµµ‬אלינור ‪ ˇ ∞µ¥≠¥∏∑∏π∞π‬יגאל ≥≤∑∏∂∂≤≠≤‪∞µ‬‬

‫טופ נדל‪¢‬ן ≠ צוות לעניין ©ולבניין®‬

‫הערכת נכסים חינם וללא התחייבות‪°°°‬‬

‫כוכב השבוע ברמז‬

‫בזמיר הדגם החדש בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫דירת ≥ חד‘¨ במיקום נפלא בקרבת גן שעשועים‬ ‫והים¨ מטבח חדש ומפואר¨ ג‘קוזי גדול¨‬ ‫אפשריות בנייה נוספות‬

‫לכניסה מיידית מפתחות במשרד!‬ ‫במחיר מדהים של‬

‫העסקה הכי טובה בירוקה‪ °°°‬באחריות‪°°°‬‬

‫דירת ‪ 4‬חד‘‪ ,‬קומה גבוהה שמורה ביותר‪,‬‬ ‫מרפסת צפון מערב‪ ,‬לכיוון הפארק החדש‬

‫∞∞∞¨‪ ¶∂±µ‬בלבד‬

‫∞∞∞¨‪ ¶∏≥µ‬בלבד‪°°°‬‬

‫אין דברים כאלה!!!‪ ,‬מהרו!!! הקודם זוכה!!!‬

‫כוכבי השבוע!‬

‫בשלומית ביסמין‬

‫פנטהאוז מפלס ‪1‬‬

‫קוטג‘ בעין שרה‬

‫קוטג‘ מקסים¨ ‪ ¥‬חד‘¨ חניה מקורה¨‬ ‫בסמטה יוקרתית מהאיריס¨ וילה‬ ‫מפוארת ביותר ‪ µ‬חד‘ ברמת פאר גבוהה מושקע ויפה¨ גינה מטופחת ביותר‬

‫במרכז היוקרתי¨ ‪ µ‬חד‘¨ במפלס‬ ‫אחד¨ מרפסת מערבית¨ נוף לים‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫בטיפול משרדינו‪°‬‬ ‫מיקום נפלא‬

‫פרטים במשרד‬

‫נוף ים מדהים‪°‬‬ ‫∞∞∞¨∞≥‪ ¶π‬בלבד‬

‫חם מהשבוע‪°‬‬

‫בבניין יוקרתי ומטופח‪°‬‬ ‫∞∞∞¨∞∏‪ ¶±¨µ‬בלבד‬

‫עסקת השבוע!!!‬

‫במושב בן עמי‬

‫בבלעדיות בשלומי‬

‫למכירה בבלעדיות‪°‬‬

‫וילה מפוארת¨ ‪ µ‬חד‘¨ במיקום‬ ‫דירת ≥ חד‘¨ בבניין חדיש מטופח¨‬ ‫נפלא ´ ≤ דירות יוקרה המושכרות מעלית¨ חניה¨ ממ“ד¨ מחסן¨ מרפסת‬ ‫שמש¨ דירה מושקעת¨ נוף מדהים‬ ‫נדיר במיוחד‪°‬‬ ‫∞∞∞¨‪ ¶¥πµ‬בלבד‬

‫פרטים במשרד‬

‫חדש בטופ נדל“ן יעוץ וליווי למשכנתאות קונקט פיננסי‪ ,‬בהנהלת אוליבר רוס‬

‫בנורדאו היוקרתי‬

‫ביבנה עמידר‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫להשכרה נכס מסחרי נדיר בויצמן דירה חדשה חדשה!‬ ‫בבלעדיות‬

‫בקרן היסוד ≥≤¨ בניין ≤ קומות‬ ‫בית בודד על מגרש ∞≥≥ מ“ר¨ בנוי מיני פנטהאוז¨ ≥ חד‪ ¨ß‬מעלית¨‬ ‫חניה¨ מחסן¨ מרפסת גג כ≠∞‪ ¥‬מ‪¢‬ר לכל מטרה ´ מגרש חניה ענק¨‬ ‫∞‪ ≤¥‬מ“ר ומחולק ל≠≤ בתים‬ ‫מתאים גם לגן ילדים¨ סוכנות‬ ‫שמור‬ ‫מ‪¢‬ר¨‬ ‫כ≠≤‪±‬‬ ‫נוספת‬ ‫מרפסת‬ ‫´‬ ‫נוספות‬ ‫נפרדים¨ אפשרויות בניה‬ ‫רכב¨ חברות ועוד‪ÆÆÆ‬‬ ‫נדיר במיוחד‪°‬‬ ‫נדיר להשגה‬ ‫שיפוץ לפי דרישת הלקוח‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘ חדשה¨ מעלית¨ ממ“ד¨ ‪ ¥‬חד‘ מפלס אחד¨ מרפסת ∞‪ µ‬מ“ר¨‬ ‫צפון מערבית עם נוף ובריזה‬ ‫חניה¨ מחסן¨ מרפסת שמש¨ מחדרי‬ ‫נהדרת¨ מעלית¨ חנייה ומחסן‬ ‫השינה נוף ים חלק¨ עיסקה‬ ‫במחיר מחאת הדיור‬ ‫מצויינת למהירי החלטה‪°‬‬

‫פרטים במשרד‪ ¶∏∂µ¨∞∞∞ °‬בלבד מפתחות במשרד‪ °‬פרטים במשרד‪°‬‬

‫חנות בעכו למכירה‬

‫פנטהאוז בשקד‬

‫∞∞∞¨∞∑∏¶ בלבד‬

‫בבוסתן הגליל‬

‫מגרש ברסקו‬

‫בקפלן‬

‫נחלה של ‪ ≤¥‬דונם הכוללת בית‬ ‫מפואר ‪ ¥‬חד‘ ∞∏‪ ±‬מ“ר מהמם‬ ‫´ בית קטן¨ ≥ חד‘¨ אפשרויות‬ ‫לצימרים¨ חקלאות¨ תיירות וכו‘‬

‫בהרחבה מגרש של חצי דונם‬ ‫במיקום הטוב ביותר בהרחבה ניתן‬ ‫לבנות עד ∞‪ ≤¥‬מ“ר במפלס אחד‬

‫בבניין שמור ויפה¨‬ ‫מעלית¨ ממ“ד¨ מרפסת‬ ‫שמש¨ חניה מחסן‬

‫שכונת העתיד של נהריה‬

‫בשלומי בנוף הרים‬

‫בשלומי ברב מימון‬

‫בשלומית בסחלב‬

‫בשלומית עסקה נדירה‬

‫‪ ¥‬חד‘¨ מרווחת וגדולה¨‬ ‫מרפסת ענקית¨ ‪≥µ‬‬ ‫מ“ר ´ גינה קטנה‬

‫דו משפחתי¨ ‪ ¥‬חד‪ ¨ß‬על מגרש‬ ‫∞∏‪ µ‬מ“ר¨ אפשרויות בניה‬

‫קוטג‘ ‪ µ‬חד‘¨ מושקע ויפה¨‬ ‫גינה מטופחת בשילוב של‬ ‫ריצוף ´ מחסן גדול¨ מיקום‬ ‫נפלא בקרבת גני ילדים‬

‫דירת גן נדירה‬ ‫בבלעדיות‪°‬‬

‫בבלעדיות‬

‫במדרחוב בן ≠עמי¨ במקום הכי בקרבת הים¨ ‪ µ‬חד‘¨ מפוארת‬ ‫ביותר¨ בבניין חדיש ומטופח¨‬ ‫הכי¨ ∏≤ מ“ר ק“ק¨ מושכרת¨‬ ‫∞∞∞≥ ש“ח תשואה נהדת •‪ °°°π‬מעלית¨ מחסן¨ חניה¨ ממ“ד¨‬ ‫מרפסת ענקית¨ נוף לים‬ ‫אין דברים כאלה‪°°°°‬‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞‪ ¶¥¥‬בלבד פרטים במשרד‪ °‬עסקה מדהימה‪ °‬פרטים במשרד‪°‬‬ ‫בבלעדיות‬

‫∞∞∞¨‪ ¶µπµ‬בלבד‬

‫בטיפול משרדינו‪°‬‬

‫פוטנציאל ענק!‬

‫∞∞∞¨‪ ¶∑≤µ‬בלבד‬

‫ביבנה עמידר‬

‫עסקה נהדרת בבלעדיות‬

‫עסקה נהדרת‬

‫∂ חד‘¨ במרכז השקט והיוקרתי¨ ≤‪ ±µ‬מ“ר בנוי ´ ‪∑µ‬‬ ‫מ“ר מרפסת¨ הכל ענק ובגדול ובמחיר קטן‪ ÆÆÆ‬קטן‪ÆÆÆ‬‬

‫פרטים במשרד!‬

‫∞∞∞¨‪ ¶π¥µ‬בלבד‬

‫∞∞∞¨∞‪ ¶∏µ‬בלבד‬

‫על מגרש של כ≠∞∞‪ π‬מ“ר וילה במפלס אחד נדירה בגודלה ∞∞≤ מ“ר בנוי‬ ‫ברמת פאר גבוהה ביותר ובנוסף ≤ צימרים מדהימים ∞∞‪ ±‬מ“ר כל אחד ´‬ ‫בריכת שחיה¨ גינה מדהימה שילוב של מגורים והכנסה בטוחה‬

‫פרטים במשרד!‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫בבוסתן הגליל היוקרתי‬ ‫וילה בודדת¨ ‪ ¥‬חד‘ על מגרש של ∞∞∑ מ“ר¨ ברמת פאר¨‬ ‫ובנוסף ‪ ¥‬צימרים מפוארים ויוקרתייים עם נוף ים‬

‫פרטים במשרד!‬

‫∞∞∞¨‪ ¶π∑µ‬בלבד‬ ‫מומלץ ביותר‪°‬‬

‫בשלומית כמו בשוויץ‬ ‫בבלעדיות‬

‫במורד ההר בניצן¨‬ ‫קוטג‘ויפה¨ ברח‪ ß‬האלון¨ בית בודד¨ ‪ µ‬חד‪¨ß‬‬ ‫דו≠משפחתי¨ ‪ µ‬חד‘¨ שמור‬ ‫מושקע ויפה¨ נוף חלומי ומדהים¨‬ ‫צופה לנוף הררי ופסטורלי¨‬ ‫המקום הטוב ביותר לגידול‬ ‫ילדים¨ ציוץ ציפורים ושקט¨ פינוי מיידי‬ ‫מושכרת ב≠∞∞‪ ≥µ‬ש“ח לחודש‬

‫במושב יערה עיסקה נהדרת!‬

‫דופלקס ‪ µ‬חדרים¨שמור ביותר¨ ≥ כיווני אוויר ´מרפסת‬ ‫וחניה¨ והדובדבן≠יחידת דיור המושכרת ב≠∞∞∂‪ ±‬ש“ח‬ ‫‪₪985,000‬בלבד‬

‫פנטהאוז נדיר‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫בבל‬

‫עדיות‬

‫מפתחות במשרד‪°‬‬

‫בבלעדיותחם חם!‬ ‫בבלפור‬

‫≥ חד‘ בבניין מטופח¨ מעלית¨ חנייה¨‬ ‫מחסן ממ“ד¨ מרפסת שמש מערבית¨‬ ‫דירה מרווחת ביותר ולא שיגרתית‬

‫פרטים במשרד‬

‫דירת גן מהממת בשלומית!‬ ‫בבלעדיות‬

‫בנווה רבין דירת גן ‪ ¥‬חד‘¨ יפייפיה עם גינה מטופחת‬ ‫ביותר נוף להרים¨ במחיר מצחיק לעסקה‬ ‫‪ ₪725,000‬בלבד‬

‫הקודם זוכה!‬


26 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

„„ÂÓ˙‰Ï Íȇ ‰‡˜‰ ÌÚ ‚Âʉ ˙· ‰·˘ ‰ÈˆÂ‡ËÈÒ‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ ‡Ï ÈÓ ¯˘‡Î ‡ ¨¯Á‡ ¯·‚ ÌÚ Í„ÈÏ ˙„˜Â¯ ̇˙Ù È˘‰ ÔÈÓ‰ Ô· ÌÚ Ë˯ÏÙÓ ‚Âʉ È· È˘Ó „Á‡ Íȯˆ ‰Ó ʇ Æ˙ÂÈ˙¯·Á‰ ˙Â˙˘¯‰ ˙Á‡· ‰Ê ̇‰ ¨‰ÏÂÚ ۈ ‰‡˜‰ ˘‚¯˘Î ˙¢ÚÏ ¯˙ÂÈ· ·Âˉ Ô¯˙Ù‰ ‰Ó ‡˜Ï ¯„Ò·

‰Èˆ¯ËÒÂÏȇ ÈÓÂÏȈ

Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙ ‰ȉ ÂÊ ‰ÈÚ·˘ ÌÈÒÁÈ ˙ίÚÓ·˘ ‰˜ÈÓÈ„‰ ÏÚ ‰·Â‚˙ ˜¯ ‰Â‰Ó ¨˙ÓÈÂÒÓ ÌÈÈ·Ó Ì˙‡˘ Ú‚¯· ÆÌÈÂÒÓ È¯Ȃ ‰Ó¢ ∫ÌÎÓˆÚ ˙‡ Âχ˘ ¨˙‡Ê ¨˙¯Á˙Ó „ÁÙ ø‡˜Ï ÈÏ Ì¯Â‚ Æ¢ø‚‡· ‰ÚÈ‚Ù ¨Ô„·Â‡ ¨‰˘ÈË ˘‚¯ Ï˘ ˙ˆ¯Ù˙‰ ‰ȉ ‰‡˜ ‰Èχ ÌÈÒÁÈÈ˙ӢΠ¨ÈÓÈËȇ ˙ÈÁÙ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ¨˙Ú„ÂÓ ‰¯Âˆ· ÒÈÒ· ˙¯ÒÁ ˙ÂÈÂ˘¯Ù ¨ÌÈ„ÁÙ Æ˙ÂȈ¯ ‡Ï ˙·‚˙ ˙Á˜Ï ÌÈÎÂÓ ˙ÂÈ‰Ï Íȯˆ ˙‡ ˙Â˘Ï ˙È˘È‡ ˙ÂȯÁ‡ ˙ίÚÓ ˙‡ ˙Â˘Ï ‡ ÌÎÓˆÚ ˙·ØÔ·˘ ˙ÂÙˆÏ ‡Ï ¨ÌÈÒÁȉ ‰˙˘È ‰˘Ó˘ ‡ Â˙˘È ‚Âʉ ˙È˘È‡ ˙ÂȯÁ‡ ˙ÏÈË ÆÂÓˆÚÓ Í‡ ¨ËÂ˘Ù ‡Ï Ϙ ‡Ï ¯·„ ‡È‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ ‰ÈË˜Ó ‡È‰ ¯ÒÂÁ ˙˘ÂÁ˙ Ï˘ ˙ÈÒ¯‰‰ Íȇ ÌȯÁ·˘ Âχ Ì˙‡ ÆÌÈ‡‰ ̘ӷ ʇ Æ˙¢ÚÏ ‰Ó ·È‚‰Ï ‡ ˙˜ÒÂÙ È˙Ï· ˙ÂÈˆÒ ˙¢ÚÏ ¯·„Ï ‡Ï˘© ÌÈÏΉ ˙‡ ¯Â·˘Ï ¯ÂÁ·Ï ÛÈ„Ú ¨®˙ÂÓÈχ ÏÚ Ô·ÂÓΠƉϘ˘Â ‰ÏÈÚÈ Í¯„· ÈÂÈ˘Ï ÌÈ˙È˘ Ìȯ·„ Ì˘È ·Â˘Á Æ‡Ï˘ ˘È ÌÈÒÁÈ ˙ÂίÚÓ· ¯· ‡Â‰ ¯·„ ÏÎ ‡Ï˘ ÔÈ·‰Ï ÌÈ˙È ÔÎ Ìȯ·„ ÈΠ̇ ¨ÈÂÈ˘ ˙Â˘Ï ¨Ï˘ÓÏ ¨Ô˙È ‡Ï ƯÂÙÈ˘Ï Æ‚Âʉ ˙·ØÔ· Ï˘ ˙ÈÒÈÒ· ˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÈ‚‰˙‰ Ô˘È ¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ‰‡˜ ˙¯¯ÂÚÓ Èχ˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¢ ˙‚¯„· ˙Â˘Ï Ô˙È Ô˙‡ ÆıÓ‡Ó Ï˘ ÈÚˆÓ‡ ÂÏÏ΢ ÂÁ˙ÈÙ ‰ÁÈ˘ ¨Ï˘ÓÏ ÆÌÈ˘„Á ˙„„ÂÓ˙‰ ‡È‰ ‚Âʉ ˙·ØÔ· ÌÚ ‰ÈÂÏ‚ Ư˙ÂÈ· ‰·ÂË ˙„„ÂÓ˙‰ ˙˜ÈÎË ÌÎÏ ‰˘˜Â È„Ó ÌȯÚÒ Ì˙‡ ̇ ¯˘Ù‡ ¨‰Ú‚¯ ‰ÁÈ˘ ωÏ ·Â˘ÁÏ ¨Ú‚¯È‰Ï ¨˙ÈÓÊ ˜Á¯˙‰Ï ÌÈ˘‡ Û˙˘Ï Ì‚ Èχ ¨Ë˜˘· ‚Âʉ Ô· ˙‡ ÔÈÓÊ‰Ï Ê‡Â ¨Ìȷ¯˜ Ú·˘ ÛÂÒÏ ÂÏÈÙ‡ ‡ ¨‰˘È‚ÙÏ ÏÚ ‰ÈÂÏ‚ ‰¯Âˆ· ÁÁ¢Ï ¨ÈËÓ¯ ÏÚ ˙ÂÈ‚‰˙‰ ÏÚ ¨˙¢ÂÁ˙ ‚ÂÊ ¯˘‡Î ∫¯ÎÊ ÆÌÎÈ˙Âˆ¯ Ì„‡‰Ó ‰ÈÚ·‰ „˜ÂÓ ˙‡ ‰˘Ó ‰ÏÂÚ ¨‰‡˜ ¯¯ÂÚÓ ·ˆÓÏ È‡˜‰ ˘È ˙ˆ· „·ÚÏ ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ Æ·ˆÓ‰ ˙‡ ˙Â˘Ï ÌÈ·¯ ÌÈÈÂÎÈÒ ¨·ÂÙÒÎ ‰Ïȇ ˙ÈÓ‡ÏÈ· ˙È˘È‡ ˙Ó‡Ó

˙ÂȯÁ‡ ˙ÏÈË ‡Ï ¯·„ ‡È‰ ˙È˘È‡ ‡È‰ ͇ ¨ËÂ˘Ù ‡Ï Ϙ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ ‰ÈË˜Ó ˙˘ÂÁ˙ Ï˘ ˙ÈÒ¯‰‰ ̘ӷ ÆÌÈ‡‰ ¯ÒÂÁ È˙Ï· ˙ÂÈˆÒ ˙¢ÚÏ ˙‡ ¯Â·˘Ï ‡ ˙˜ÒÂÙ ¯ÂÁ·Ï ÛÈ„Ú ¨ÌÈÏΉ ‰Ï˜˘Â ‰ÏÈÚÈ Í¯„· ¨‰Ê‰ ˜ÂÁ‰ ˘‚¯‰ ˙‡ ‰ÂÂÁ ‡Ï ÈÓ ˜Ù„ ·Ï‰ ¨˙ÎÙ‰˙Ó ÔË·‰˘Î ÌÈ„·‡Ó ¨˘‡¯Ï ̯ÂÊ Ì„‰ ¨¯‰Ó Ô¢ÈÏ ÌȘÈÒÙÓ ¨Ô·‡È˙‰ ˙‡ ¯ÒÂÁ ȇ¯Â ·‡Î ÌÈ˘È‚¯Ó ‰ÏÈÓ‰ ¨˙ÂÙ˘‰ Ïη ÆÌÈ‡ ‰ÏÈÓ‰Ó ‰¢ ¢Â‰˘ÈÓÏ ‡˜Ï¢ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÈÎ ¨¢Â‰˘ÈÓ· ‡˜Ï¢ ‰‡˜¢ ÌÚ٠Ɖ¢ ÍÎ ÏÎ ˘‚¯Ï ˙·˘Á ‰˙ȉ ¢Â‰˘ÈÓÏ ÔÓÒÓ „·ÂÎÓ ¨ÈËÓ¯ „Â‡Ó Â˙‡ ÒÁÈÈÏ ‚‰ ÌÂȉ Ɖ·‰‡ „ÈÚÓ‰ ‰ÊÎ ¨ÈÎÂ‡Â È˘Âί ˘‚¯Ï ÏÓÒÓ ‡Ï ÏÏΠÔÂÁËÈ· ¯ÒÂÁ ÏÚ ˙‡ Á˜È ‡· ʇ Ɖ·‰‡‰ ˙‡ ƉȈ¯ÂÙ¯ٷ Ìȯ·„‰ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ „ÈÓ˙ ‡È‰ ‰‡˜ ‰‡˜· ·È‚‰Ï ‰ÈÈË‰ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ Ɖ‡˜ ¯¯ÂÚÓ‰ Ú¯ȇ ÔÈ·Ï ¨˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÂÎ˙Ï ‰¯Â˘˜ ‰ÈÈË‰ ‰ÈÈË ÌÚ ÌÈ˘‡ Ì˘È ˙Ó‡·Â ¯·„‰ ¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ Æ˙ÈˆȘ ¨ÌÈÒÁÈ ˙ίÚÓ· ÈÂÏ˙ „Â‡Ó Ì„‡ ÂÏÈÙ‡ ÆÚ¯ȇ·Â ‰Èˆ‡ÂËÈÒ· ˘È‚¯‰Ï ÈÂ˘Ú ÂÓˆÚ· ÁÂË·‰ Ôȇ ÆÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ·ˆÓ· ‰‡˜ ÌÈ·ˆÓ ÏÚ ‰Ê ¯˘˜‰· ¯·„Ï Í¯Âˆ ‡ ‰„È‚· ÂÓÎ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈÈˆȘ ˜¯ ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ Æ„ˆ‰Ó ÔÓ¯ ү‰ Ì‚ ‡Ï‡ ¨‰‡˜ ¯¯ÂÚÓ˘ ÆÌÈ‡Â˘È ÌÈÒÁÈ ˙ÂίÚÓ ˜ÈÙÒÓ ∫‡˜Ï È„Î ‰·¯‰ Íȯˆ ‡Ï Ì˙‡ ‰· ¨‰Èˆ‡ÂËÈÒ ¯‡˙Ï ¨„˜Â¯ ‚Âʉ Ô·Â ‰·ÈÒÓ· ÌȇˆÓ ȉ˘ÈÓ ÌÚ ·¯ ÔÓÊ ‰Ï·Ó ÁÁÂ˘Ó ‰ÏÂÎÈ ˙¯Á‡ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ Æ˙¯Á‡ ‰Ï‚Ó ‚Âʉ ˙· ¯˘‡Î ˙¯˜Ï ‰˘ÈÓ ÌÚ Ë˯ÏÙÓ ‰ÏÚ·˘ ‡ ÂÊ ˙È˙¯·Á ˙˘¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨„Á‡ Ï΢ ÁÈ‰Ï ¯È·Ò Æ˙¯Á‡ ‰‡˜ ˘ÂÁÏ ÈÂ˘Ú ¨‰ÊÎ ·ˆÓ· Ì˙Ò È‡ ̇‰ ∫ÂÓˆÚ ˙‡ χ˘Ï ‰·ÈÒ ÈÏ ˘È˘ ‡ ÔÂÁËÈ· ¯ÒÁ ‰Ê ¨˙È˘‡¯ ø‰‡˜ ˘ÂÁÏ ˙È˙ÈÓ‡ ‰ ‡  ˜ ˘ È ‚¯ ‰ Ï È Ó È Ë È ‚Ï ¯ÂÒ‡ Ï·‡ ¨ÂχΠ˙ÂȈ‡ÂËÈÒ· ÈÚÓ˘Ó≠„Á ÔÙ‡· ÍÎÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï È‡¢ ∫ÁÒÂ· ‚˙ ÍÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˘Ï ‡ ¨¢ÔÂÁËÈ· ˙دÒÁ ˙Øȇ˜ ÂÏÁÈ ‚Âʉ Ô· ‡ ˙·˘ ·Â˘ÁÏ Ì‰˘ ÏÏ‚· ¨Í· „‚·Ï ‰˙ÚÓ Æ˜Â·ÒÈÈÙ· ‰˘ÈÓ ÌÚ ÂË˯ÈÏÙ „ˆÈÎ ÌÈÙÈË ‰ÓÎ ÂÏ·˜ ÆÂχΠÌÈ·ˆÓ· ‚‰˙‰Ï ‰È‰˙˘ ‡Â‰ Ô¢‡¯‰ ¯·„‰ ÔÈ·‰Ï ÌÎÈÏÚ Æ‰ÈÚ·Ï ˙ÂÚ„ÂÓ

‫יחסים וזוגיות‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

‰ È ¯ ‰ 

Ô Â Ë Ï ¯ ˜

‫במרומי הקומה השביעית באווירה רגועה ושלווה¨ תפגשו את החיבור‬ ¨‫ בספא חדרי טיפולים מעוצבים‬Æ‫המושלם בין גוף¨ נפש ואומנות המגע‬ ¨‫פינת התרגעות המלווה במוסיקה מרגיעה ומבחר חליטות תה צמחים‬ Æ‫מיצים ופירות‬

‫אנו מזמינים אותך‬ ÆÆÆ‫לעצום עיניים ולהירגע‬ ‫מבצע חורף מיוחד השבוע‬ ∫‫הכולל‬

µ¥µ

‫רק‬

‫ דקות‬¥µ ‫ארוחת בוקר זוגית עיסוי זוגי‬ ‫אמבט שמנים זוגי מפנק‬

¨‫ הגעתון ≥≤ נהריה‬ß‫שד‬ ∞µ∞≠≤∞∞¥∏∑± ¨∞µ∞≠≤∞∞¥∏∂∞ ¨∞¥≠π∞∞µµµµ ¨∞¥≠π∞∞µµ∞≥ر∞ www.carlton-hotel.co.il

dunor@carlton-hotel.co.il


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪27‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪28‬‬

‫אן לצרכן‬ ‫מהייבו ערי תיווך‬ ‫ללא פ‬

‫מבח‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫לנשים¨ שה‬ ‫גברים‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪29‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מעילים‬ ‫בנים‪Ø‬בנות‬ ‫מידות∫‬ ‫∂‪¥≠±‬‬

‫החל מ≠‪∂πÆππ‬‬

‫ש“ח‬

‫ויתלחתונה‬ ‫דים‬

‫הת‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫‪°‬הכי זבות‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ול באר חיר‬ ‫ץ‬


‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

30 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

‫מגזין‬

È„·ÂÚÏ ÚÈ‚Ó ‰Ê‰ Ò¯Ù‰¢ ¢‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ¨‰È¯Ùȯٷ ˙‡ȯ·‰Â ‰‡ÂÙ¯‰ ÌÂ„È˜Ï ˙˜ÒÂÙ È˙Ï· ‰„Â·Ú Ï˘ ÌÈ˘ ˙¯˘Ú ¯Á‡Ï ÔÂȇ¯· ÆÌÈÈÁ ÏÚÙÓ Ò¯Ù ˙Ï·˜ ÌÚ ¨˙‡ȯ·‰ „¯˘ÓÓ ‰¯Î‰Ï ‡˘‡˘ χ˘ ßÙ¯٠‰ÎÊ ¨È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ωÓ ˘ÓÈ˘ ̉· ÌÈÓÈ· ‡˘‡˘ ¯ÎÊ ¢‰È¯‰ Ë·Ó¢ ÔÂ˙ÈÚÏ ¢Ï‡¯˘È· Ï„‚‰ ¯˜ÁӉ ‰‡ÂÙ¯‰ ÊίÓÏ ÏÈÏ‚‰ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ÌÏÂÁ È‡¢ ∫‰Ï‚Ó ԯ˜ ÏË ∫˙‡Ó

Ï

ԯ˜ ÏË ∫ÌÂÏȈ

ßÙ¯٠ϷȘ ÌÈ˘‰ ͯ‡ ÌÈ·˙ÎÓ ‡˘‡˘ χ˘ χ ˙‡ȯ·‰ „¯˘ÓÓ ÌÈ·¯ ͇ ¨Â˙È··˘ ¯‡Â„‰ ˙·È˙ Æ˙„ÁÂÈÓ ‰Ú˙Ù‰ ÂÏ ‰˙ÙȈ ÌÚÙ‰ ¯˘ Ô‚Ò ÌÂ˙Á ‰È‰ ÂÈÏÚ ¨·˙ÎÓ· ßÙ¯٠¯˘·˙‰ ¨ÔÓˆÈÏ ·˜ÚÈ ¨˙‡ȯ·‰ ωÓ ÌÈ˘ ≤∞ ͢ӷ ˘ÓÈ˘˘ ¨‡˘‡˘ ÈÎ ¨‰È¯‰· È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÏÚÙÓ ÏÚ „ÁÂÈÓ ˙‡ ÂÏ ˜ÈÚ‰Ï ËÏÁ‰ Æ˙‡ȯ·‰ ˙ÂÚˆ˜Ó· ÌȘÒÂÚÏ ÌÈÈÁ ÌÂ„È˜Ï ‰·¯‰ Í˙ÂÏÈÚÙ¢ ∫ÔȈ ·˙ÎÓ· ˙¯„Á‰Ï ¨‰È¯Ùȯٷ ‰‡ÂÙ¯‰Â ˙‡ȯ·‰

‡˘‡˘ χ˘ ßÙ¯٠Ɣگ ¯·„ ‡Â‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÏÂÎÒ˙”

˙‡ȯ·‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ·¯ ÌÈ‚˘È‰Ï ÛÂÒ· ÚÈ˙ÙÓ ÔÙ‡· ˘¯Ù ¨˙ÂÎȇ‰Â ˙Ù˜˙· ‰È‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·˘Î ¨≤∞∞∂ ÌÈ˘È¯٠¯ÙÒÓ ¯˘‡Î ¨‰¯È„‡ ‰Áȯ٠‰·Ó ̉·Â ¨˙ÈÓÊ Â· Â· ÌÈ·Â˘Á Û‚‡Â ÌÈ„Ïȉ Û‚‡ ¨ÈÓÈÙ ÊÂÙ˘‡ ˙˙Ï ÔÓʉ ‰Ê˘ È˙ËÏÁ‰¢ ƉȂÂϯÙ‰ ¨¢˙ίÚÓ‰ ˙‡ ÔگϠÒÎÈ‰Ï ¯ÈÚˆ ¯Â„Ï ÆÂ˙·ÈÊÚÏ ‰·ÈÒ‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‡Â‰ ÁÎÂÙÓ ÔÙ‡· ËÈ·Ó ‡Â‰˘Î ¨Âχ ÌÈÓÈ· ÂÈ„È ˙‡ ÍÂÓÒÏ ‡˘‡˘ ÍÈ˘ÓÓ ¨„ˆ‰Ó È˙· Ï˘ ÌȯÂÒÓ‰ ÌÈ„·Âډ ÌÈωÓ‰ ÏÚ Âί„ ÈÎÈ˘ÓÓ ˙‡ ˙‡¯Ï ‰‰ ÌÈÏÂÁ‰ ·˘ÂÁ ÔÈÈ„Ú Í‡ ¨‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ¨˙‡ȯ·‰ ˙ίÚÓ· ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È˘ ÈÙÎ ¨ÔÂÎ˙Ï Û‚‡ ÌȘ‰Ï Âȯ·„Ï ‰Îȯˆ˘ ‰„Â·Ú ˙ÈÎÂ˙ ÔÈÎÈ˘ ‰ÊÎ ¨‡·ˆ· Ï·Â˜Ó˘ ˙˘· ‰‡ÂÙ¯‰ ‰‡¯È˙ „ˆÈÎ ˙¯„ÂÒÓ ‡·‰ ßÓÚ· ͢Ӊ Ɖ˙‡¯˜Ï ÏÂÚÙÏ ≤∞≤∞

‰ËÈÒ¯·È‡‰ Ï˘ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÂÈ„ÂÓÈÏ ‡Â‰ ÌÂȉ „Ú ¨±π∂∏ ˙˘· ÌÈÈÒ ˙ȯ·Ú‰ ¨‰‡ÂÙ¯‰ Úˆ˜ÓÏ ‰ÊÚ ‰˜Â˘˙ ˘Á ¯·ÂÚ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ÈÎ ‰Ó„˘ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ıχ ‰ËÂ˘Ù ‡Ï ‰Ù˜˙ Úˆ˜Ó Ôȇ¢ ÆÌÈ·¯ Ìȯ‚˙‡Â ÌÈÈ˘˜ χȈËÂÙ Ïڷ ȇ¯ȉ ¨ÔÈÈÚÓ ÂÏ˘ ÊίӉ˘ ¨‰‡ÂÙ¯‰ ÂÓÎ ˙Âȯ˘Ù‡ ‡˘‡˘ ¯Ó‡ ¨¢ÌȯÁ‡ ÔÚÓÏ ‰ÈÈ˘Ú· Âȉ Æ˙˜¯Â· ÌÈÈÈÚ· ‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÏÁ‰ Âί„ ˙‡ ¨˙ÈÓÈÙ ‰‡ÂÙ¯· ‰ÁÓ˙ÓÎ ¨±π∂π ˙˘· ¯ÁÂ‡Ó Æ¯ÈÚ· ¯¯Â‚˙Ó ‡Â‰ ÌÂȉ „Ú ʇÓ ˙‡ ÌȘ‰Â ‰ÈÏÎ ˙ÂÏÁÓ· ‰ÁÓ˙‰ ¯˙ÂÈ ÆÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰ÈÏÎ ˙ÂÏÁÓÏ ‰„ÈÁȉ ˙È· ωÓ „ȘÙ˙Ï ‰ÂÓ ±π∏∑ ˙˘· „Ú ‰Áψ‰· ‡ÏÈÓ Â˙‡ ¨ÌÈÏÂÁ‰ ÈÓÎ ÚÂ„È ‡˘‡˘ ßÙ¯٠ÆÂ˙˘È¯ÙÏ ‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙‡ Ïȷ‰˘

ÏÂÎÈ ‡Ï ̉ȄÚÏ·˘ ¨‰È¯‰· È·¯ÚÓ‰ ˙˙Ï ÏÈ‚¯ È˙Èȉ¢ Ư·„ ˙¢ÚÏ ‰È‰ ¯·„‰Â ¨ÌÈ˘‰ ÏÎ ÌÈÒ¯Ù ÌȯÁ‡Ï ˙È· ωÓ˘ ‡Â‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ÈÏ ‡ÈÓÁÓ˘ Ïη ÈÓÈÚ „·Ú˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆ ÌÈÏÂÁ‰ ÈÏÚ ÂˆÈÏÓ‰˘ Âχ ̉ ¨‰Î¯‡‰ ‰Ù˜˙‰ ÌÂ˜Ó ·ÊÂÚ Ï‰ӢΠÆÒ¯Ù‰ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÎÊ ÂÊ ¨‰¯‰Ó· Á΢ ‡Â‰ ¨‰„Â·Ú ÌÈ˘‡Ó ÂÊÎ ‰Î¯Ú‰· ˙ÂÎÊÏ È¯Â·Ú ‰Ï„‚ ƯÓ‡ ‡Â‰ ¨¢Ì‰Ï Ì‚ ÍÈÈ˘ Ò¯Ù‰˘ ‰¯˜Ó· ‰‡ÂÙ¯Ï ÚÈ‚‰ ¨‰Ú·¯‡Ï ·‡Â È¢ ¨±π≥π „ÈÏÈ ¨‡˘‡˘ Úˆ˜ÓÏ ÚÈ‚‰Â ȇϘÁ ˙ÂÈ‰Ï ÏÏη ‰ˆ¯ ‰ÂÂÁ· „·Ú ‡Â‰ Ɖ¯˜Ó· È„ ‰‡ÂÙ¯‰ ÌÏÂÚÏ Û˘Á ‰· ¨Ô‡˘ ˙È·· ˙ÈÂÈÒÈ ͯ„‰ Ô‡ÎÓ ¨Â˙‡ ¢ÒÙ˙¢˘ Ú„Ó‰ ˙‡ Ɖ¯ˆ˜ ‰˙ȉ ‰‡ÂÙ¯‰ È„ÂÓÈÏÏ

˙ÂËÈÓ ¯ÙÒÓ ¯‡˘ ı¯‡· ÊÂÙ˘‡‰ ÆÔ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ‰‰Ê ¯Â‚ÈÙ· ÌȇˆÓ Â‡ ÈÙ¯ȇ‰ ˜Â˘Ï ÒÁÈ· ˙Â˜„ʉ ÆÛ˙¢Ӊ ‰ÈÈÒÂÏ·‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ‰‡ˆÂ‰ ˙·ÈÈÁÓ Ôȇ Ư˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ¨¯·˘ÓÏ ˙ÂÎÁÏ Í¯Âˆ ¨ÂÈ˘ÎÚ ÏÂÚÙÏ ˘È ˙ÎÂ˙Ó ‰¯Âˆ· ˙¯„ÂÒÓ ¨ÂÏÂΠȯ·Ȉ‰ ˙Â¯È˘· ˙ÂȈӠ˙ÂÎȇ ÏÈÏ‚· ˙ÂÓÈÚ‰ ˜ È·˘Â˙ ÔÂÁËÈ·Ï ‰‚‡„ ÂÓ¯˙ ¨ÏÏη ÏÈÏ‚‰Â ·‚‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ƢÔÂÙˆ‰ Ï˘ Â¯˜ ˙‡ÏÚ‰Ï ßÙ¯٠‰ÏÚ‰ ‡Ï Ú¯ى ÂÂÈÓ„· Ì‚ ¨±≤ ÏÈ‚· „„‚·Ó ı¯‡Ï ‰ÏÚ˘ ¨‡˘‡˘ ·Â˘Á ˙‡ Ï·˜Ï ‰ÎÊÈ ÌÈÓȉ ÔÓ ÌÂÈ·˘ ÂÈÈÁ Í¯Â‡Ï Â˙‡ ‰ÈÈÙȇ˘ ˙ÂÚÈˆ‰ Æ‰Ê ¯ÊÂÁ ‡Â‰˘Î ¨˙ÚÎ Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ÌÈωÓÏ ÚÈ‚Ó Ò¯ÙÏ ËÈ„¯˜‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ÏÈÏ‚Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆÏÂ


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪31‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫בס“ד‬

‫‪˙ÂÁ· ‚È˘‰Ï‬‬ ‫חנות ”נהרה“ ≠ כוכי ∂∞‪∞µ¥¥≠¥∑∑π‬‬ ‫הגעתון ≥≥¨ שד‪ ß‬דניאל‪ß‬ס¨ נהריה¨ טל‪∞¥≠ππ≤∏∑¥≤ Æ‬‬


‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

32 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

‰È‰˙ Ì˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰˘ ÈÚ·Ë ‰Ê ¨ı¯‡‰ È˘‡¯ ±∞∞ ̇˘ ÚÎÂ˘Ó È‡ Ư˙ÂÈ ‰Ï„‚ ˙ÂÁÂÎ „Á‡Ï ÂÏÈÎ˘È ¯Âʇ· ˙ÂÈ¢¯‰ ‰ÙÂ˙Ï ‰ÎÊ ¨˙Ù˙Â˘Ó ‰¯Âˆ· ÏÂÚÙÏ Ƣ‰¯È„‡ Ò¢˜ ÏÚ ÂÏÚ ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈÁÓ˙Ó‰

‰È¯‰· Á“‰È·· ‡˘‡˘ Æ˙ÓÈȘ ÔÈÈ„Ú ‰‡ÂÙ¯Ï ‰˜Â˘˙‰

‡Â‰ ¨ÏÈÏ‚· ȇÂÙ¯≠ÂÈ· ¯˜ÁÓ Ï˘ ˙È˙˘˙ ‰‡ÂÙ¯¢ ˙˙ÂÓÚÏ Âȯ·Á ÌÚ „ÁÈ ÏÚÂÙ ¨¯˜ÁÓ „ÒÂÓ ˙Ó˜‰ Ì˘Ï ¢ÏÈÏ‚· ¯˜ÁÓÂ È˘ÈÏ˘Â È˘ ¯‡Â˙ ˙˙Ï ÍÓÒÂÓ ‰È‰È˘ Ì‚ ‡Â‰ ¨˜ÈÙÒÓ Âȇ ‰Ê ÏΠ̇ ÆÌÂÁ˙· ÌÈȘ˙Ó˘ ȇÂÙ¯≠ÂÈ· ÒÎ Ô‚¯‡· Û˙¢ ±≤≠‰ ‰˘‰ ÂÊ ÌÈȘÓ ¨ÏÈÏ‚· ‰˘ È„Ó ÒÎ ˙‡ ‰È¯‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˙ÂÙȈ¯· ‡Â‰ Â˙‡ ÌÂÁ˙ ¨‰‡Â˘Â ‰‡ÂÙ¯Ï ‰È¯‰ ÆÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ¯˜ÂÁ È˙ÓÏÁ ̉ÈÏÚ Ìȯ·„‰ ˙‡ ‰‡Â¯ È‡¢ ÈÓÂÏÁ ¨ÌÈ„È‚Â ¯ÂÚ ÌÈӯ˜ ‰˘ ≤∞ ÈÙÏ ÊίÓÏ ÏÈÏ‚‰ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ‡Â‰ Ï„‚‰ ¨¢Ï‡¯˘È· Ï„‚‰ ¯˜ÁӉ ‰‡ÂÙ¯‰ ̉·Â ¨ÌÈ·¯ ÌÈÙ‚¢ ¨‰Ï‚Ó ‡Â‰ „¯˘Ó ¨ÏÈÏ‚‰Â ·‚‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙¢¯‰ È˘‡¯ ÌÚ „ÁÈ ¨Ú„Ó‰ „¯˘Ó ˙‡ȯ·‰ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÁÂÎ „Á‡Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ¨˙ÂÈ¢¯ ‰ÎÁÓ ÏÈÏ‚Ï˘ ÁÂË· È‡Â ¨ÔÂÎ‰ ÔÂÂÈη Æ¢¯È‰ÊÓ „È˙Ú

‰‡‚ ÈΉ ‰˙‡ ‰Ó· ¨¯ÂÁ‡Ï Ë·Ó· øÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ωÓ ˙˘ÓÈ˘˘ ‰Ù˜˙· ‡È‰ È¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ‰Ï„‚‰ ‰Â‡‚‰¢ Ï˘ Ô˘ ÈχȯÙȯ٠ÌÈÏÂÁ ˙È· ÏÈ·Â‰Ï Â˙‡ ‚¯„˘Ï ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ≥∞∞≠Ó ˙ÂÁÙ ÈΉ ˙ÂÎȇ ˙ÈÎÂ˙ ÌÚ ¨˙ÂËÈÓ ∂µ∞≠Ï ISO È˜˙ ÈÙÏ ˙ÏÚÂÙ˘ ¨ı¯‡· ‰·ÂË ˙ˆ ‰Ï‰‰Ï Èȯ·Á ÌÚ „ÁÈ ÆÌȯÈÓÁÓ Ï‰˙‰ ¨ÌÂ˜Ó Û‡· ‰ÂÓÎ Ôȇ˘ ¨ÌÈ„·ÂÚ‰ ÚÓ ß˙ȘÒÚß ‰¯Âˆ· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÚ Â„Ù˜‰ Æ˙ÂÂÚ¯È‚Ó ÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÎÂÓ ˙ÈÚˆ˜Ó ˙ÂÈÂˆÓ Æ¢Ì‰· ÚÙÂ˘Ó ‰È‰ Â¯Âʇ˘ ̯ÈÁ ßÙ¯٠˙‡ ¯ÂˆÚÈ ‡Ï ¯·„ Ì¢ ÈÎ ‰Ó„ Ïη „·ÚÏ ÍÈ˘ÓÓ ∑≤ ÏÈ‚· Ì‚˘ ¨‡˘‡˘ ͯ‡‰ ÍÈω˙‰ ˙‡ ÌÈÈÒ ‰¯Á‡Ï Æı¯Ó‰ · ¨˙Ùˆ· ‰‡ÂÙ¯Ï ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ó˜‰ Ï˘ ‰ÓΠ¨˙Â¯Á‡‰ ÌÈ˘· Û˙˙˘‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÂ˙‡ ÌÈÏÈ·ÂÓ Û‡ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ó ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ̇˙‰·

¨ÌÈÁÓ˙Ó‰ ˜·‡Ó ÏÚ Â˙‡ Ï‡Â˘ È‡˘Î ∫¯·Ú˘ Ú·˘· ‰‡¯˘ ÔÂ˯ҷ ¯ÎÊ ‡Â‰ ˙Ù¯ÂË ‰ÈÁÓ Á¯·˘ ÏÂ˙Á Ìȇ¯ ÔÂ˯ҷ¢ ‰ÂÓ˘ ‰·Â‚· È¯˜Â„ Ò¢˜ ÏÚ ÒÙÈË Ú˜˙ ¯‡˘ ¨˙„¯Ï ‰ˆ¯˘Î ÆÌȯËÓ ÆË‡Ï Ë‡Ï „¯È˘ „Ú ¨ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ ͢ӷ ¨¯ˆÂ‡‰ ¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÈÁÓ˙Ó‰˘ ÈÏ ‰Ó„ ˙ÚΠ¨ÌȯËÓ ‰ÂÓ˘ Ï˘ Ò¢˜ ÏÚ ÂÏÚ Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙‰ ÆÂÓÓ ˙„¯Ï Ì‰Ï ‰˘˜ ˘˜Ú˙Ó ¯ˆÂ‡‰ ͇ ¨˙˜„ˆÂÓ ÌÈÁÓ˙Ó‰ ¨¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÆÌÎÒ‰‰ ˙ÁÈ˙ÙÓ ÚÓÈ‰Ï ÌÎÒ‰Ï ÏÂÚÙÏ ‡È‰ Ô˙Ó ‡˘Ó· ‰¯ËÓ‰ ˘˜·Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯˘Î ÆÌÏÂÎ ˙·ÂËÏ ÏÚ ¨‡˘Â‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ÌÈÈÚ·˘ ÂÏ ¯˘Ù‡Ï Â˙˘˜· ˙‡ „·ÎÏ ÌÈÁÓ˙Ó‰ ͯ„ ˙‡ È˙·‰‡ „ÈÓ˙ ‡Ï Æ˙‡Ê ˙¢ÚÏ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÎȯˆ˘ ¨ÌÈÁÓ˙Ó‰ Ï˘ ˜·‡Ó‰ ˙Âω˙‰‰ ˙‡ È˙·‰‡ ‡Ï Ì‚ ͇ ¨˜ÂÙȇ ‡È·‰Ï ˘Ó‚˙‰Ï Íȯˆ˘ ¨¯ˆÂ‡‰ Ï˘ Æ¢Ìȯ·„‰ Ï˘ ÁψÂÓ ÌÂÈÒÏ ˙È˙¯·Á‰ ‰‡ÁÓ‰ ¨‡˘‡˘„ ‡·Èχ Ï˘ ÏÂÎÒ˙ ˙‡Ë·Ó Ô¯Á‡‰ ıȘ· ‰ˆ¯Ù˘ ˜·‡Ó· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·Â ÌÈ„·ÂÚ ¯·„ ‡Â‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÏÂÎÒ˙¢ ÆÌÈÁÓ˙Ó‰ ‰˙‡ ¨˙ίÚÓ· ÔÂÓ‡ „·‡Ó ‰˙‡˘Î ÆÚ¯ ÆÏΉ ˙‡ ‰Ï Ô˙Â ‡Ï ¯ÂÒ‡˘ Â·‰ ͇ ¨ÌÈÈ˘˜ Âȉ È˙Ù˜˙· Ì‚ Ìȯ·„‰ „Á‡Â ¨ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ÏÎÒ˙Ï È„·ÂÚ ˙ÒÈÎ ˙ÚÈÓ ‡Â‰ ÂÈÏÚ È˙ÓÁÏ˘ Æ¢ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ÔÏ·˜

ͯ„ ˙‡ È˙·‰‡ „ÈÓ˙ ‡Ï ¨ÌÈÁÓ˙Ó‰ Ï˘ ˜·‡Ó‰ ¨˜ÂÙȇ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÎȯˆ˘ ˙‡ È˙·‰‡ ‡Ï Ì‚ ͇ ¨¯ˆÂ‡‰ Ï˘ ˙Âω˙‰‰ ‡È·‰Ï ˘Ó‚˙‰Ï Íȯˆ˘ Ï˘ ÁψÂÓ ÌÂÈÒÏ Ìȯ·„‰

‫מגזין‬

̄˜‰ ßÓÚÓ Í˘Ó‰

‰‰Ê ¯‡˘ ı¯‡· ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÂËÈÓ ¯ÙÒÓ¢ ÌȇˆÓ Â‡¢ ¨¯Ó‡ ‡Â‰ ¨¢Ô¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· Û˙¢Ӊ ÈÙ¯ȇ‰ ˜Â˘Ï ÒÁÈ· ¯Â‚ÈÙ· ‰ÈÈÒÂÏ·‰ ˙Â˜„ʉ ÆÌÈ·¯ ÌÈ˘ÙÒ‡· ˙·ÈÈÁÓ Í„È‡Ó ‰‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â „ÁÓ ˙ÂÎÁÏ Í¯Âˆ Ôȇ Ư˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰‡ˆÂ‰ ‰¯Âˆ· ¨ÂÈ˘ÎÚ ÏÂÚÙÏ ˘È ¨¯·˘ÓÏ Æ¢˙¯„ÂÒÓ ˙ÎÂ˙Ó ÌÈ˘· ‰˘Ú˘ ‰·È˘Á‰ ÈÂÈ˘ ˙‡ È„ÈÏ ‡·˘Â ¨˙‡ȯ·‰ ˙ίÚÓ· ˙Â¯Á‡‰ ˙‡ ÌȘÊÁÓ‰ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ„Úˆ· ÈÂËÈ· ‡Â‰ ¨˙¢ÏÁÂÓ‰ ˙ÂÈÒÂÏ·‰Â ‰È¯Ùȯى Í¯Â‡Ï Âȯ·Á ‡Â‰ ¢ڢ ıÓ‡ÓÏ Û˜ÂÊ Ì˜Â‰˘ ‰‡ÂÙ¯Ï ¯ÙÒ‰ ˙È·¢ ÆÌÈ˘‰ ˙ίÚÓ Ï˘ ÌÂˆÚ ‚¯„˘Ï ‡È·È˘Â ˙Ùˆ· ÌÈ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ¨¯Âʇ‰ Ïη ˙‡ȯ·‰ ÒÈÎ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÌÈÙÒÂ ̉ ¨˙‡ȯ·‰ ÏÒÏ ÌÈÈÈ˘‰ ˙‡ÂÙ¯ ˙‡ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ·ÂÈÁ ÌÈ„Úˆ Æ¢‰È¯Ùȯى Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰Ù„Ú‰ ‰È¯Ùȯى˘ ‰‡¯ ÔÈÈ„Ú ¨˙‡Ê ˙¯ÓÏ Æ‰Ú¯Ï ˙ÈÏÙÂÓ ¨‰Ú¯Ï ˙ÈÏÙÂÓ ‰È¯Ùȯى˘ ÌÈÎÒÓ È‡¢ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ‰Ú¯ ‰ÂÂÎ ÍÂ˙Ó ‡Ï Êίӷ ‡ˆÓ ÌÈÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙ Ïη ˘Â˜È·‰˘

04 9561370 054 4455720 ÒÈÏ‘‚ ‰ÈÈ˘Ú˙Ƈ


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪33‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬ ‫בס‪¢‬ד‬

‫‡‪˙ȯÂ‬‬ ‫˙¯‪ÈÒÈ‬‬ ‫אלומניום זה אנחנו כבר ∂≥ שנה‬

‫בן שיטון‬

‫˙‬

‫תיווך‬

‫‡‬

‫הגעתון ∂≤ ©מעל בנק איגוד קומה א‪ ®ß‬נהריה‬

‫יוסי ≤∏‪∞µ∞≠µ∂∞≤¥‬‬ ‫יוכי ∂∑∑‪∞µ≤≠≤∂±µ‬‬ ‫בעמידר‬

‫‪ππ≤π≥πµ‬‬

‫קוטג‘ מושקע ‪ ¥‬חד‘‬ ‫´ יח‘ נפרדת¨ גינה‬ ‫ואחוזי בנייה‪°‬‬

‫פרוייקטים חדשים‬

‫ללא דמי תיווך‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞∞≥¨‪±‬‬ ‫ברגום‬

‫דירת קרקע ‪ ¥‬חד‘‬ ‫´ מזגן¨ מטבח וסורגים‬ ‫בכל דירה‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞∞‪¥‬‬

‫‪₪‬‬

‫בעמידר‬

‫דירת ≥ חד‘¨ קומה ב‘¨‬ ‫נוף פתוח¨ כניסה‬ ‫מיידית‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞‪≥π‬‬

‫להשכרה ≥ חד‘‬

‫פרטים במשרד‬

‫בטיילת‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘ מאוד‬ ‫מושקעת ´ ממ“ד‬ ‫ומרפסת לים‪°‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫בנהריה הירוקה‬

‫ברמז‬

‫דירת ≥ חד‘ מסודרת‬ ‫´ ממ“ד¨ מזגן¨‬ ‫מרפסת¨ מחסן וחניה‬

‫דירת ‪ ¥‬חד‘¨ קומה ב‘¨‬ ‫מרפסת¨ מזגן¨‬ ‫מעלית וחניה‬

‫∞∞∞¨∞∞∂‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬ ‫להשכרה ‪ µ‬חד‘‬

‫להשכרה ‪ ¥‬חד‘‬

‫דירת קרקע‬ ‫חדישה עם גינה¨‬ ‫קרובה לים‬ ‫ולמרכז‪°‬‬

‫קומה ג‘ עם‬ ‫מרפסת ´ מזגן¨‬ ‫מחסן¨ כניסה‬ ‫מיידית‪°‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫להשכרה ≥ חד‘‬

‫להשכרה קוטג‘‬

‫∞‪≤¨πµ‬‬

‫חדשה‪°‬‬ ‫´ ממ“ד¨ מרפסת¨‬ ‫מחסן וחניה¨‬ ‫מיידית‪°‬‬

‫בית קרקע ‪ µ‬חד‘‬ ‫על ∞∞∏ מ“ר¨‬ ‫כניסה מיידית‪°‬‬

‫פרטים במשרד‬ ‫להשכרה‬

‫להשכרה חנות‬

‫מבנה מסחרי‬ ‫על ‪ ±‬דונם‬ ‫לתעשיית מלאכה‬ ‫ומסחר‬

‫בלעדי‪°°°‬‬ ‫בשדרות הגעתון‬ ‫כניסה מיידית‪°‬‬

‫‪Reset‬‬

‫∞‪≤¨πµ‬‬

‫פרטים במשרד‬

‫‪₪‬‬

‫·‪„¢Ò‬‬

‫‪₪‬‬ ‫להשכרה בשבי ציון‬

‫∞∞‪≥¨µ‬‬

‫בלעדי‪°°°‬‬ ‫חדש‪ ∂ °‬חד‘‬ ‫בטיילת‬ ‫עם גינה ובריכה‪°‬‬

‫פרטים במשרד פרטים במשרד‬

‫‪‰¯ÓÂÁ ˙˜Ù҇ ·˘ÁÓ È„ÂÓÈÏÏ ÊίÓ‬‬

‫‪‰Î „Ú ÂÈ˘Ú˘ ÈÙÎ ˙ÂÈӇ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‬‬

‫דיגיטלי‬ ‫ממיר‬ ‫לצפייה חינם‬ ‫בכל ערוצי הדיגיטל‬ ‫הפתוחים¨ המשודרים‬ ‫בארץ‪°°°‬‬

‫מבצע רק‬

‫‪±¥π‬‬

‫‪₪‬‬

‫מבצע חדש‬

‫רק ∞‪±¨±π‬‬

‫רק‬

‫‪∏π‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪TABLET‬‬

‫רק‬

‫∞‪±¨≥π‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫תלומשקבלים‬ ‫וצ‪ß‬יקיתו זהב‬ ‫ם‬

‫‪±ππ∂ „ÒÂ‬‬

‫¯‪ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÔÂÈ˘È‬‬ ‫עברנו לקומת קרקע‬

‫‪₪‬‬

‫החל מ≠‬

‫∞‪≥µ‬‬

‫‪₪‬‬

‫מחשב נייד‬

‫טלפונים סלולארים‬ ‫במחירים‬ ‫תוצרת גרמניה‬ ‫הכי זולים‬ ‫בנהריה‪°‬‬ ‫רק‬

‫‪Fujitsu I-3‬‬

‫∞‪≤¨¥π‬‬

‫‪₪‬‬

‫מבצע‬

‫דיסק און קי‬ ‫‪¥G‬‬ ‫רק‬

‫‪≤π‬‬

‫‪₪‬‬

‫לצפייה בדירות‬ ‫למכירה והשכרה‬

‫ולמבצעים∫‬

‫‪www.homereset.co.il‬‬

‫‪ÁÆÏÆË Æ„·Ï· ‰˘ÁÓ‰Ï ‰ÂÓ˙‰‬‬

‫שידרוג זיכרון‬ ‫לניידים‬

‫‪DDR2 1G‬‬

‫מחשב‬

‫אתה לפני שא‬ ‫תהסטקומנה מחשב נייד‬ ‫חייב לבקר‬ ‫ברי חשבים הכי זול בארץ‪°‬‬

‫מחשבים‬ ‫יד שנייה‬

‫מסך ‪±π¢‬‬ ‫רק‬

‫מפעל∫ ≤‪ ˇ ∞¥≠π∏∞∏µµ‬אתר∫ ‪httpØØT≠oritÆdpagesÆcoÆilØ‬‬

‫רק‬

‫‪₪‬‬

‫∑‪¥¥‬‬

‫מקלחונים מחוסמים ≠ תריסים חשמליים‬ ‫חלונות‪Ø‬דלתות פתיחה והזזה בלגיים‬ ‫תריסים חשמליים מבחר מקלחונים ועוד‬

‫‪S a m s u n g‬‬ ‫‪G a l a x y 2‬‬ ‫מבצע‬

‫≥ שנים אחריות‪°‬‬

‫לתיקון מחשבים ניידים‬ ‫לכל המותגים‬

‫מייצרים מיטב התוצרת‬

‫‪ÌÈ·˘ÁÓ‬‬ ‫≥‪∂¥π‬‬ ‫‪ÌÈÒÎ‬‬

‫טלוויזיה ‪≤¥¢ LED‬‬

‫מעבדה אזורית‬

‫דרושים עו‬ ‫מבנודיסיייםצור והרכבה‬

‫∞∞∞¨∞∏‪π‬‬

‫בלעדי‪°°°‬‬ ‫מסודרת מאוד‬ ‫´ מרוהטת מלא¨‬ ‫כניסה מיידית‪°‬‬

‫∞‪≤¨≥µ‬‬

‫בטיילת‬

‫פנטהאוז מפואר‬ ‫על קו הים‪°‬‬ ‫עם גג בטאבו‬

‫ברח‘ נורדאו‬ ‫ברח‘ ז‘בוטינסקי‬ ‫ברח‘ רמז‬ ‫ברח‘ בלפור‬ ‫ברח‘ עין שרה‬ ‫ברח‘ ויצמן‬ ‫ב≠נהריה הירוקה‬ ‫ברח‘ הרצל‬

‫‪₪‬‬

‫יוסי בן שיטון‬

‫תצוגת עבודות בפייסבוק‬

‫‪ Hablamos‬קנייה וטרייד אין על מחשבים ישנים ˇ במלאי מטענים למחשבים ניידים מכל הסוגים ˇ סלולריים של כל‬ ‫החברות¨מגוון מכשירים במחירים אטרקטיביים במיוחד ˇ קונים מסכים שטוחים יד שנייה‪‰˘Èί· ‰˙ÂÓ ‡Ï™ Æ‬‬ ‫‪Espanol‬‬

‫לוחמי הגיטאות ≥¨ קומת קרקע¨ נהריה ∞∂‪±∂∫∞∞≠±∏∫≥∞ ߉ ¨ß„ ¨ß· ÈÓÈ ¨∞π∫≥∞≠±≥∫∞∞ ßÂ≠߇ ÈÓÈ ∫‰ÁÈ˙Ù ˙ÂÚ˘ ¨∞¥≠πµ±±π‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪34‬‬

‫תעיפו מבט‪ÆÆÆ‬‬

‫יותר נועז‪ÆÆÆ‬יותר חריף‪ÆÆÆ‬יותר מעניין‪°°°‬‬

‫מבט מדיה‬

‫מבט‬ ‫וג ליל מערבי‬


35 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

„Ó ¯ ¯Â Ï ¯Â„Ó ÂÏÈÎ ¨‰Ï Èί ÏÂÏ Ï ˙ ¯Â„Ó ÂÏÈί ˙ÂÏ Â„Ó ¨‰ Èί Â Ï Ï Â Ï ‰ ¨ Ï ˙ Â„Ó Î¯ ¨‰Ï Èί ¯ ÂÏ ˙ ¯Â„Ó ¯Â„ÓÏ ˙ÂÏÈ Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ‰ÏÂÏ Ï „Ó Ï Â ¨  Èί ¯ ¯Â Ï ˙Â Ó ¨‰ ÏÈί ÏÂÏ Â„ ˙ÂÏ „Ó ¨‰ÏÏÈί ¯ ‰ÏÂÏ ˙ ¯Â„Ó ˙ÂÏÈί ÂÏÈÎÓ ¨‰Ï Èί ¯Â„ÏÂÏ ˙ ¯Â„Ó ¨‰ÂÏÈί Ï ˙  ¨  ¯ Â Ï Ï ¯ ˙ ÂÏ Ó ÈÎ ¨‰ Ó ¨‰ÏÂÈί ¯Â„ÏÂÏ ˙ÂÏ¯Â„Ó ¨‰ ÂÏÈί ¨‰ÏÂÏ ˙ „Ó ˙ÂÏÈί ¨‰ÏÂÏ Î¯ ¯Â„ ÂÏ ˙ÂÏ „Ó ¨‰Ï Ó Â Ó „ ˙ ¯ „ ¯Â„ Â Ï Â ‰ È ¯ Â Ó Â ¨ ¯ Ï ¯Â„ Î ¯ Â„Ó ÂÏ Èί ÂÏ ¨‰Ï ¯ ¯¯ ¯Â„Ó Èί ÂÏ ˙ Â„Ó ÂÏÈ ¨‰Ï Èί Èί ¯Â„ÂÓ„Ó Î ˙ÂÏ Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ‰ÏÂÏ ˙ ¯Â„Ó ˙ÂÏÈί Ï È Â ˙ÂÏ Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ‰ÏÂÏ ˙ ¯Â„Ó ˙ÂÏÈί Ó Ï Ï Î ˙ Ï ˙ Èί ¯ „Ó ˙Â Ï ˙ÂÏÈ Èί ¯Â„ „Ó ¯Â„ ÂÏ ˙Â Â„Ó ¨ ÂÏÈί ¨‰ÏÂÏ ¯Â„ ÂÏ ˙Â Â„Ó ¨ ÂÏÈί ¨‰ÏÂÏ Â Â ¨‰Ï ÏÈί ¯ ÂÏ ˙ ¯Â„Ó ¨‰ÏÂ Ï ˙ÂÏ Èί ¯ Â„Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ÂÏ ˙ ¯Â„Ó ¨‰Ï ˙ÂÏ Î¯ ¯ „Ó ˙Â Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯Â„ÓÓ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ ÏÈί ¯ ¯Â„Ó Â„Ó ¨‰ÏÂÏ Ï ˙ÂÏÈ Èί ¯Â Â„Ó ˙Â Ó ¨‰Ï ÏÈί ¯ ¯ „  Π „ Ï Â È ¯  ˙ÂÏ ¯ ¯ Ó Ó ˙ ¯ ÂÏ ˙ ¨‰ ¯Â ί ÂÏ „Ó ¯Â„ ÂÏ ˙ ΠÂÏÈÎ ¯Â„ ¨‰Ï „ Ï ˙ Èί Â„Ó ‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈ ¯ ¯Â ¨‰Ï Ï ˙ Èί Â„Ó ‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈ ¯ ¯Â ¨‰Ï ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ ÏÈί ¯ ¯Â„Ó ¨ ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ÓÓ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ ÏÈί ¯ ¯Â„Ó ¨ ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ÓÓ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ Ó ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ Ó ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¯Â„Ó ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί ¨‰Ï ÂÏ ˙ ÏÈί  ¨‰Ï ÂÏ ˙Â Ï ¨‰ ÂÏ ˙ ¨‰Ï Ï ¨‰

‫לה‬

‫לו‬

Ï ˙ Èί Ó ÂÏ ˙ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ Èί ¯Â„„Ó ¨‰Ï ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ Èί ¯Â ¨‰Ï Ï ˙ÂÏ ‰ÏÂ

¯Â„Ó Èί Èί ¯Â„ÓÓ Ï Â ˙ ÂÏ ¯Â „

Ï ˙ Èί Ó ‫ל¯ו‬ ¨‰Ï ˙ÂÏ ¯ ¯Â„ Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„Ó ‫ל‬ ¯ Ó Î ‫ ה‬ÂÏÈ ¯Â„ ¨‰ÏÂÏ ÂÏÈÎ

‫ל‬

‫לולה‬

Ï ˙ Èί Ó ÂÏ ˙ ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ Èί ¯Â„„Ó ¨‰Ï ¨‰Ï ÂÏ ˙ÂÏ Èί ¯Â ¨‰Ï Ï ˙ÂÏ ‰ÏÂ

¯Â„Ó Èί ¯Â„Ó ˙ÂÏ ˙ÂÏÈί ¯ ¯Â„Ó

Ó Ï ÈÎ ‫ל¯ו‬ ¨‰Ï ˙ÂÏ ¯ ¯Â„ Â„Ó ¨‰ÏÂÏ ˙ÂÏÈÎ ¯ ¯Â„Ó ‫ל‬ ¯ Î Ï Ó Î È Â È „ ‫ ה‬ÂÏ ¯Â ¨‰Ï ÂÏ

‫ו‬ ‫לה‬

‫ברלד כיסה את האודיטוריום בבייגלה‬ „ϯ· ÔÂ¯È ¨¢˙¯„‰ ı¯‡¢ Ï˘ ¯·Â„Ӊ ۯËÂÓ‰ ¨˘„Á‰ ˘Î¯‰ ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ· ˙Á΢ È˙Ï· ‰ÚÙÂ‰Ï ÚÈ‚‰ ®¢‰ÏÈÏ Ï˘ ‰·Â·¢© ȯËÓÓÏ ÂÎÊ ÌÂȯÂËȄ‡· ÂÙÒ‡˙‰˘ ÌÈË„ÂËÒ‰ ÆÈ·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ÈÙÏ Æ˜ÂÁˆ Ï˘ ˙‚‡˘Â ·ÏÁ ¨ÌÈÓ ¨Â˜Â˘ Ï˘ ÌÈˆÈ¯Ù˘ ¨‰Ï‚ÈÈ· ÂÓÏÂÚÓ ÌÈ‚È‚‰· ®¢Èχ˜ÂÏ È„È„¢© ‰ÏȘÒ· ¯ÈÓ˙ ÚÈÙ‰ „ϯ· ÌÈÚ„ÂÓ ‰„‚‡· ÂÁ‡¢ ÆÈ‚Âʉ È˙ÁÙ˘Ó‰ Û¢Á ÚˆÂÓÓ‰ Ë„ÂËÒ‰˘ ÌȈÁÏÏ ¯Î˘Â „ÂÓÈÏ ¯Î˘ ¨ÌÈÂȈ ≠ Ì‰Ï ÈÁÈ·‡ ¨¯¢Âȉ ¯È·Ò‰ ¨¢‰¯È„ ˙ÚÙ‰ ÂÓÎ Ôȇ¢ ¨È„·Ú ‫קומפלקס‬ ÚˆÓ‡· ‰ÏÂÚÓ Ù‡ „ËÒ ‫כלות‬ È„ÂÓÈÏ ÌÂÈ ‫ אקסקלוסיבי‬ÌÔÚÂË ‰Ê Ư¯Á˙˘‰Ï Í˘Ó‰Ï ˙ÂÈ‚¯‡ ‫ערב‬Ø‫עיצוב שמלות כלה‬ Æ¢Ú·˘‰ ‫גלריית חתנים‬ ‫עיצוב תכשיטים‬ ‫עיצוב שיער‬ ‫פותחת סדנא‬ ‫איפור מקצועי‬ Ìȯ‰ ˙ÈÈÁ‰ ˙„Ò ‫טיפוח הציפורן‬ ¯Â¯„ ‰Ï¢ Ï˘ ‫קוסמטיקאית מקצועית‬ Ô¢‡¯· Á˙ÙÈ˙ Ɖȯ‰ ˆÈ· ·Â¯˜‰ ¯ÙÒÓ˘ ˙Ú„ÂÈ ‰ÏÂÏ ¯ÂÙȈ Ϸ‚ÂÓ ˙ÂÓ˜Ӊ ‫בחירת ליבי‬ ¯ÙÒÓ „ÂÚ Â¯˙Â˘ ‰Ï ‰˘ÁÏ È‡„Î ÔÎÏ ¨ÌÈ„„· ˙ÂÓÂ˜Ó ÆÌÂ˜Ó ÁÈË·‰Ï ¯‰ÓÏ ¨Ê¯„Ê‰Ï ‫קומפלקס כלות אקסלוסיבי‬

NEW COLLECTION 2011

‫לוחמי הגטאות פינת קפלן נהריה‬ ∞¥≠πµ≤µµ¥¥ ∫‫טלפון‬

‫ימי שלישי‬

‫ברכות חמות‬ ‚‚Á˙ ·˜ÚÈ Ô· ÈÏ˙ „¢ÂÚ ‰ÓÎ ·Â¯˜‰ Ô¢‡¯· ‰ÏÂÏ ÆÌÂȘ ˙Â˘ ˙‡ „Â‡Ó ˙·‰Â‡˘ ȯÂÁ‡Ó˘ ‰˘È‡‰ ÏÚ ˙ψ˙Ó ¨Ì˘‰ ÔÓÊ ‰Ï Ôȇ˘ ˙ÁÏ¢ ͇ ˘‚ÙÈ‰Ï ˙Â˜È˘ ¨ÌÈÏÂÁȇ ÆÌȘ·ÈÁÂ

‫קריוקי ישראלי‬

°‫קבוע‬

‫מבט השבוע שייך לדוגמנית דריה רדוצקי‬ ‫ רן שני‬:‫צילום‬ ‫ אתי שייקבוסקי‬:‫איפור‬ ‫ לירז דיזיין‬:‫בגדים‬

‫המקום הכי‬ ‫לוהט בעיר‬ ‰ÏÂÏ ‰Ï· Ú·˘‰ ˉÂÏ ÈΉ ̘ӷ ÌÈȯ‰ˆ ˙È˘‡¯· ˙„ÚÒÓ ¨¯ÈÚ· ¨ÌÈÚˉ Ï·‰Ó „Â‡Ó ‰˙‰ ÆԂ‰‰ ¯ÈÁӉ ‰¯È‡‰ ¨˙Â¯È˘‰ ¨ ‰ Á Ù ˘ Ó ‰  ÈÒÙχ È„¯ÂÓ ÂÓÎ ÌÈ·¯ ÌÈ„ÚÂÒ ‰˘‚٠̘ӷ ˙‡ Âχ˘˘ ˙Â·‰ ÏÎÏ Æ„ÂÚ ¯‚ÂÈ ‰ÎÈÓ ¨‰˘‡‰ ÌÚ ˙ȯËÈ˘ ÈÙ‡ ƘÊÁ ˜ÊÁ ÒÂÙ˙ ¯ÂÁ·‰ ÂÚ‚¯È˙ ¨ÌÈÏÚ·‰ „Á‡ ¨Ô¯ÙÚÊ ¯È„‡ ÏÚ ‰ÏÂÏ

‫בס“ד‬

‫נאווה הילולה‬ ‫מעצבת בגדי ערב‬

‫נאווה הילולה‬

≠‫ˇ בקרו אותנו ב‬

∞¥≠∂π≥∏≤π≥ ¨∞µ¥≠∂¥µµ≥ππ

‫להזמנות∫ נאוה‬Æ‫טל‬


‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

36 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

·‰Ï˙‰˘ Ìȯ·Á‰ ÆËȉ¯‰ ¯‡ÙÓ ˙È˙ÂÎȇ ¯ÂÚ ‡È‰˘ ÂÚ„È ‡Ï ‰ÏÂÏ ˙‡ ˙Á˜Ï ÂÁÈË·‰ ÍÎ ÏÎ Æ̘ӷ ‰Ú·˜ ‰ÁÂ˜Ï ‫חגגו את הולדת הבת‬ ‰Ï˜„ ÌÈ„ÂÓÁ‰ Ìȯ‰‰ ˙‡ ‚‚Á ¨Ô‚„ χȯ·‚ χÈÏ ˙·‰ ˙„ω ÒÒ¯ ÈÓχ· „·ÈÎ ¨Ìȯ‡ÂÙÓ‰ È· Ì˙ÂÁÎÂ· Ìȯ·Á ¨‰ÁÙ˘Ó Æ‰ÈȯÈÚ‰ ˘‡¯Â ¯˘Â‡Ó‰ ·‡‰ ·Ï˘· ËϘÈ˙ ‰˘Ú ÌÈÂÒÓ Ï·‰˘Î ÁÓ˘ ÆÚÙ˘· Ì¯Ê Ì˜ӷ ÏÁ‡Ó ÒÒ¯ ˙ˆ ÌȯÈÚˆ‰ ÌÈ¯Â‰Ï ÆÌÈÓÁ ÌÈÏÂÁȇ ˙Âί·

‫מקצוענית‬ ‰ÏÂÏ ‰ÒÙ˙ ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯Ù‡Ó‰ ‰Ïȉ ˙‡ ÊÈÊÚ ˙¯ÈÙ ˙˜¯È ¨·‡‰ Ï˘ ˙ÂÁ· ƉÂÓ˙· ‰Ï ‰‚¯ÙÂ

‫לולה‬

‫הכין עוגה‬ ‫מהסרטים‬ ÔÂÓ‰ ˙ÁÏ¢ ‰ÏÂÏ ·¯ÈÓÏ ·ÂË ÏÊÓ ‡¯ÊÚ Ô·≠ÔÓß‚¯Â˙ ÌÂÈ ‰‚‚Á˘ ˙‚¯ÙÓ ˙„ω Û˘‰ ¨‡·‡Ï ÔÈΉ˘ ‰˘Ó ÆÌÈË¯Ò‰Ó ‰‚ÂÚ

‫מתכרבלים בקניון‬ „ÁÂÈÓ· ˜ÙÓ Úˆ·Ó ÏÚ ÂÊȯΉ ÔÂÈ„¯Â· ÂÈ„ÏÈ Â˙˘‡ ¨Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÎ ÂÏÎÂÈ ÔÚÓÏ Æ˜¯‡‰ ÌÚ ÍÒÎ˙Ò‰Ï ÈÏ·Ó ‰‡‰· Ï·¯Î˙‰Ï

‫לפנק‬ ‰‚È‚ÁÏ ÛÒÂ· Ú·˘ È„Ó ‰Ï„‚‰ ÌÈÏÚ·‰ ¨‰ÈÏß‚‡· ˜ÙÏ ÍÈ˘ÓÓ ÈÓÊÏ ¯È ÚÈ‚Ó˘ ·¯‰ ω˜‰ ˙‡ ·Â¯˜· ÈÎ ÁÈË·‰Â ̘ÓÏ Æ˙ÂÏ„‚ ˙ÂÚ˙Ù‰ ˙ÂÈÂÙˆ ‫פאר של כורסא‬ ˙Ò¯Âη ‰ÏÂÏ Ï˘ Ìȯ·Á ‚ÂÊ ˘„Á˙‰ Ú·˘‰

‫ ראש העירייה ומשפ‘ דגן‬.‫חגגו את זבד הבת באולמי רנסנס‬

‫ מירב תורג'מן בן עזרא‬.‫חגגה יום הולדת‬

‫ בתיה דדון מפאר הרהיט‬.‫על איכות לא מתפשרים‬

‫בגדי מעצבת ומותגי אופנה לנשים‬

ELITE fashion

BLANCO Sexy&Trendy

‫הפתיחההיוהם‬

‫רשמית‬±∏∫∞∞ ‫בשעה‬

‫ל‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ים‬ °‫כדאי להגיע‬

∞¥≠πµ±∞∂∂∂

‰È¯‰ ¨≤∞ ÔÂ˙Ú‚‰ ‘Á¯

‫הילה המאפרת המובילה‬

‫ממשיכים לחגוג באנג‘לינה‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪37‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪38‬‬

‫‪ÌÂÈÎ ‰ÂÓ‰ ˙ˆ‰Â ÂÎÚ· Ì‚ ˙¯‡Ù˙Ï „¯˘Ó‬‬ ‫∂ ‪ÆÈÚˆ˜Ó ÏÈÚÈ ÔÙ‡· „ȘÙ˙ Úˆ·Ó ÌÈÎÂÒ‬‬ ‫·‪˘È¯٠˜ÂÂÈ˘· ˙ˆ‰ ÏÈÁ˙Ó ˘ÓÓ Âχ ÌÈÓÈ‬‬ ‫‚„‪Ïη ÌÎ˙‡ ˙¯˘Ï ÁÓ˘È È˙ÂÚÓ˘Ó ÏÂ‬‬ ‫‪Ɖ·¯ ‰Áψ‰ ˙ÏÁ‡Ó ‰ÏÂÏ ¨˙Ú‬‬

‫לולה‬

‫כוכבת שבוע האופנה‬ ‫‪‰Ù‡‰ Ú·˘· ‰¯˜È· ¯ÈÈ „¯Â˘ Ú„Â ‰ÏÂÏÏ‬‬ ‫˘‪ÏÚ ÌÏˈ‰Ï ‰Óʉ ·È·‡ Ï˙· ͯÚ‬‬ ‫‪˜¯ ¯ÂÓ˘˘ ÌÂ˜Ó Ì„‡‰ ÁÈˢ‰‬‬ ‫‪Ï˘ ‰˙Ó¯· ‰Ù‡ ÈÈ·ÓÏ‬‬ ‫‪‰Ù‡‰ È˘‡ Æ„¯Â‬‬ ‫בס“ד‬ ‫‪·ÂÏÈ˘Ó Â·‰Ï˙‰‬‬ ‫נותנת את כולה‬ ‫‚‪˙ÈÈÈÎÊ ¨¯Ó˘ ˙ÈÏ‬‬ ‫‪Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ ˘Â·Ï‰‬‬ ‫‪Ú·˘‰ ‰¯‚Ò ‰‚ÏÈÓ‬‬ ‫‪˙ÏÚ· ¯ÈÈ „¯Â‬‬ ‫·‡‪ÛÈÒ‰ ˙‡ ÈÙÂÒ ÔÙÂ‬‬ ‫·‪‰„ÂÓ ˜ÈËÂ‬‬ ‫·‪‰˙ÚÓ ԯ‚ ·˘ÂÓ‬‬ ‫‪ÔÂÈÒ Æ‰ÈʯÓ‬‬ ‫˙˙‪‰ÏÂÎ ÏÎ ˙‡ Ô‬‬ ‫‡„¯‪‰Ù˙¢‰ È‬‬ ‫‪˙Ú˜˘ÂÓ‰ ˙ÂÁÏ‬‬ ‫‪„¯Â‬‬ ‫˘‪Ï‬‬ ‫·˜‪‰ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂ‬‬ ‫‪‰„ÂÓ ˜ÈË·Ó‬‬ ‫˘·˜‪‰È¯‰ ÔÂÈ‬‬ ‫‪‰¯ÊÁ ‰ÈʯÓ‬‬ ‫˘‪·Á¯ ÔÂÂ‚Ó ‰ÚȈÓ‬‬ ‫‪Ú Â · ˘ ‰‬‬ ‫˘‪¨‰·È˘È ˙ÂÈÙ Ï‬‬ ‫‪˙ ˜ ˘ ‰ Ó‬‬ ‫‪˙¯ˆ Ô‚ӷ ÌÈÙÂÙ‬‬ ‫˜‪˙ÈȈ˜ÏÂ‬‬ ‫‪ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌȯˆÂÓÂ‬‬ ‫‪Ï˘ ÌÈÒÈß‚‰‬‬ ‫אדידס אופנה לנוער‬ ‫‪Æ˙˜ÂÈ˙Ï‬‬ ‫‪‚ ˙ Â Ó ‰‬‬ ‫מידות∫ ∞‪≥∂≠¥‬‬ ‫‪seven ÈÓ‡ÏÈ·‰‬‬ ‫‪ melissa‬ס מ ו ך פרטים בחנות ט ל ‪Æ‬‬ ‫‪Ï˘ ÌÈÈÏÚÂ‬‬ ‫חידשו את המלאי‬ ‫ל≠‪G OLF‬‬ ‫‪¨‰ÏÂÏ ‰˙‡¯˘ ‰Ó ÈÙÏ‬‬ ‫··‚„ ‪ÌÈÚÂÓ ÂÓÓÈÁ ˙ÙÎ‬‬ ‫‪‰„ÂÓ· ˉÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Íω‬‬ ‫·‪Ìȯ˜‰ Û¯ÂÁ‰ ÈÓÈ ˙·˜Ú‬‬ ‫‪°°°‰ÈʯÓ‬‬ ‫˘‪ȇÏÓ ‰Èˆ˜Ï˜ ¢„ÈÁ Â˙‡ ÌÈ„˜ÂÙ‬‬ ‫צוות לתפארת‬ ‫‪˙ÂÈ˙ÂÎȇ ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÙÈÏÁ Ï˘ ÌÂˆÚ ¯Á·Ó ÌÚ‬‬ ‫‪ÂÁ˙Ù ÌȈÂÏÁ Ò˜Óȯ ¨¯ÈÎÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÈÓÏ‬‬ ‫·„‚‪ÆÌÈ˘„Á ÌÈÓ‬‬

‫‪OUTLET‬‬ ‫ספורט נהריה‬

‫הרצל‬

‫∑‪∞¥≠πµ±‬‬

‫קולקציה חדשה ≤‪≤∞±‬‬

‫חורף חם בבגד כפת‬

‫הנבחרת המובילה של רימקס‬

‫∞∑‬

‫‪∑±‬‬

‫תקלידו‪” :‬ורד ויינר על השטיח האדום“ בגוגל‬

‫סיון אדרי ממודה מרזיה‬

‫∞‬

‫צחוק באקדמיה‪ .‬אביחי עבדי‪ ,‬ירון ברלד ותמיר בוסקילה‬

‫בנסיעה של ∞‪ ±‬דק‘ מנהריה לכפר יאסיף‪°‬‬

‫אפשר לחסוך הרבה הרבה כסף‪°‬‬

‫יאסיף‬ ‫כפר‬ ‫פנורמה‬ ‫צילומי שיניים‬ ‫פתוח‬ ‫בשבת‬

‫‪±‬‬ ‫≤‬

‫לדוגמא∫‬

‫צילום פנורמי∫ ‪πµ‬‬ ‫צילומים ליישור שיניים כולל אנליזה‬ ‫∞∑≥‪ ₪‬בלבד‪°‬‬ ‫כל סוגי הצילומים‬ ‫‪ ₪‬בלבד‪°‬‬

‫מיכשור דיגיטלי חדיש ומתקדם‬ ‫שירות מקצועי ואדיב במחירים נוחים‪°‬‬

‫שעות פעילות∫ ב‘≠ו‘ ∞∞∫‪ ¨±∂∫∞∞≠±π‬שבת ∞∞∫≥‪±∂∫∞∞≠±π∫∞∞ ¨±∞∫∞∞≠±‬‬

‫מול הדואר¨ ליד חומוס אבו אדהם¨ כפר יאסיף‬

‫‪∞¥≠πµ∂≥≤±±‬‬

‫˜‪Ș ËÓÒÂ‬‬

‫טיפולי פנים‬ ‫איפור קבוע‬ ‫עיצוב גבות‬ ‫שעווה‬

‫רגליים‬ ‫ידיים‬ ‫רגליים´ידיים´מפשעות´בית שחי‬ ‫מסג‘ ©∞∂ דק‘®‬ ‫הדבקה ©הלחמת® ריסים‬

‫מילוי ריסים‬ ‫פדיקור רפואי‬ ‫מניקור‬

‫∞∂‪₪±‬‬ ‫∞∞‪₪µ‬‬ ‫∞‪₪¥‬‬ ‫∞∂‪₪‬‬ ‫∞‪₪¥‬‬ ‫∞‪₪±µ‬‬ ‫∞‪₪±µ‬‬ ‫∞‪₪≤µ‬‬ ‫∞∞‪₪±‬‬ ‫∞∑‪₪‬‬ ‫∞‪₪¥‬‬

‫∏∞∂∞∞‪∞µ≤≠≤µ‬‬ ‫כתובת∫ סלון כלות בחירת לבי‬ ‫לוחמי הגטאות¨ פינת קפלן¨ נהריה‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪39‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫‪OSI LA BELLE‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪40‬‬

‫לולה‬

‫החגיגה‬ ‫ממשיכה‬ ‫·˘·‪ÌÈÈ˙˘ ˙„ω ÌÂÈ ˙‚ȂÁ ÂÏÁ‰ ¯·Ú˘ ÚÂ‬‬ ‫‪̘Ӊ ˙‡ „˜Ù ÌÈÏ·Ó ÈÙχ Ư·≠‰‚Ó ÔÂÏ·‡Ï‬‬ ‫‪˙‡ Ìȯ‰ Ô¯‰‡ „„ ı¯‡· ÏÈ·ÂÓ‰ ¯Óʉ˘Î‬‬ ‫‪˙‚ȂÁ· ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÌÂȉ ÆÌÈÈÓ˘Ï Ï‰˜‰‬‬ ‫‪¯Óʉ Ï˘ ‰ÚÙ‰ ÌÚ ÔÂÏ·‡‰ Ï˘ ÌÈÈ˙˘‰‬‬ ‫‪˘Â„‚ ˙ÂÈ‰Ï Íω˘ ·¯Ú· ¨ÒȘ¯ ¯Â‡ÈÏ‬‬ ‫·‪Æ˙˜„‰ ˙‡ ˙¯ÙÂÒ ¯·Î ‰ÏÂÏ Æ˙ÂÚ˙Ù‰‬‬

‫חדש‪...‬‬

‫חדש‪...‬‬

‫חדש‪...‬‬

‫חדש‪...‬‬

‫חדש‪...‬‬

‫‪SEASON LIQUOR‬‬

‫דרושה‬ ‫עוחבדת חרוצה‬ ‫לשעו‬ ‫תפאנותר הצהריים‬ ‫נא‬ ‫ל‬ ‫לחנות!‬

‫משקאות חריפים‬

‫חדש‪...‬‬

‫‪4‬‬

‫מבחר ענק של משקאות | סיגרים | שוקולד | ריבות | אריזות שי | חדר קירור למשקאות | נרגילות | טבק‬

‫לרגל הפתיחה מבחר מבצעים והנחות‬ ‫שעות פתיחה‪ :‬שני רביעי ‪ ,10:30 22:30‬חמישי שבת ‪10:30 23:00‬‬

‫בכניסה לאזור תעשייה מעיליא‪ ,‬מול עאסי סנטר‪ ,‬ליד ממתקי יאסר‬

‫טלפקס‪:‬‬

‫‪04 9572606‬‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪41‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫בס‪¢‬ד‬

‫חסון‬ ‫ענבל‬ ‫סטודיו‬ ‫לרקוד בקצב שלך‬ ‫הפעלות‬ ‫באירועים‬

‫חוגים‬ ‫מגלאים ∏‪¥≠±‬‬

‫היפ≠הופ‬ ‫ג‪ß‬אז‬

‫זומבה נערות ≤‪´±‬‬

‫ההרשמה‬ ‫בעיצומה‬ ‫חוגים לנשים‬

‫זומבה‬ ‫פילאטיס‬

‫מאמנת אישית ´ תזונה‬

‫מורה לריקוד‬

‫לחתן וכלה¨‬ ‫בר‪Ø‬בת מצווה‬

‫הופעה בסוף שנה‪°‬‬ ‫שיעור ניסיון≠חינם‪°‬‬

‫רח‪ ß‬ההגנה ‪ ≤π‬עמידר נהריה¨ ∞‪∞µ∞≠¥µ∂±≥¥‬‬


‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

42 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

Á˙Ù· „¯Â· ÔÂË·ÓÂÊÏ ‰ÚÒ ڂ¯Ï ˙¯ˆÂÚ ÂÓȯ‰ Ï·Ú Ï˘ ˙Â·‰˘ Ú„Â ‰ÏÂÏÏ Æ‰Â˜˙ Æ˙‡ÓÁÓÏ ÂÎʠ̘ӷ ‰¯È‡‰ ˙‡ ‫יק של יום הולדת‬ß‫מג‬ ˜Èß‚Ó· ˙„ω‰ ÌÂÈ ˙‡ ÁÎ˘È ‡Ï ‰È¯‰ ÔÂÈ˜·˘ ¨„ÂÓÁ‰ ÌÚÂ ÂÏ ÂÎÈÁ ̘ӷ˘Î Ï˘ ÌÈ Ìȯ·ÁÏ ÚÙÂÓ ˙ÂÚ˙Ù‰ Ʒȉ¯Ó ÌÈÓÒ˜ °·ÂË ÏÊÓ

‫לולה‬

‫חנוכה מתוק‬ Ï˘ ÔÓˆÈÚ· ÌȇˆÓ ÌȘ˙ÓÓ‰ ˙ÎÏÓÓ· ¯Á·Ó ÌÚ ·¯˜‰ ‰ÎÂÁ‰ ‚Á ˙‡¯˜Ï ˙ÂΉ Ï˘ ‰¯È‡· ÌȘÂ˙Ó Ï˘ ˜Ú ÔÂÓ‰ „ÂÚ ÌÈÂ·È·Ò ¨˙ÂÈÎÂÁ Æ˙ÂÚ˙Ù‰

ÚÂϘ ¯„Á

ÔÂÙˆ· ±Â¯¯ËÙÒ‡ÒÓÓ ˜ÈÊÂÈÓ

¯ÙÂÒ È·‡· Á˙Ù

°‫היום זה קורה‬ ˙ÈÓ˘¯‰ ‰˜˘‰‰ ‰Ù‡‰ ˙ÂÁ Ï˘ ÔÈÈÊÈ„ ʯÈÏ ¨ÔÂ˙Ú‚‰ ·ÂÁ¯· ÌÈÁ‡Ï „ÂÓˆ ≤∞ ÌÈȘ˙˙ ¨È˜ÒÂÏ Æ±∑∫∞∞ ≠ · ÌÂȉ ÌÈÁ¯Â‡‰ ÔÈ· ÂÓÎ Ò·ÏÒ ÂÈ‰È ˙˜‰Ï ·Î¯‰ ÆÈÂÏ ÈÏÓ ÔΠVEGA ÌÎÏ ˙‡¯Â˜ ‰ÏÂÏ ˙ˆˆÂ‰ ‰˜˘‰Ï ÚÈ‚‰Ï ‰Èˆ˜Ï˜‰Ó ˙Â‰ÈÏ Ɖ˘„Á‰ ˙ÂÁ‰ÓÂ

ÔÓ

∑≠

ˆÈÂ

∞∑

‫שירות‬ ß‫ ≠ ת‬ß‫מ ≠ א‬ ‰·‚ ‰ÚÂÓ˘ ‰ÓÏ˘· ÈÎ ‰ÏÂÏÏ ı·Ș ÏÂÓ˘ ËÒ˜ÈÒ ∞ ÂÈ˘ÎÚ ÌÈȘ˙Ó Ô¯·Ú ± ∞ π ßÓ π Ôȇ „ÈÈ¯Ë Ï˘ Úˆ·Ó Ú· ÌÈ˯٠ µ ≤≥ ‰ÏÂÏ ÆÔ¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ· ¥Øµ ¨‰È¯‰ ˙Â¯È˘Ó ‰˙‰ ̘ÓÏ ‰ÚÈ‚‰˘ ‰Ï ˜ÈÚ‰˘ ß˙ ≠ ߇ ≠ Ó ˙ÂÈÚˆ˜ÓÂ Æ˘„Á ·Î¯ ÌÚ Ô·ÂÓÎ ‰‡ˆÈ ¯ÈÓ˙ Է‡¯ ‫חוויה מלאת אנרגיות‬ ‡Ï ÔÂÒÁ Ï·Ú ÂÈ„ÂËÒ Ï˘ ‰·ÓÂʉ ˙ˆÂ·˜

‫שירות מא‘ עד ת‘ בשלמה סיקסט‬

‫ אלעד מלירז דיזיין‬.‫אופנה מובילה‬

‫ נועם החמוד והאמא המקסימה‬.‫חגג יום הולדת במג‘יק‬

‫ אווה סדוב מממלכת הממתקים‬.‫מתוק בפה‬

‫ הבנות של ענבל חסון בזומבטון‬.‫לא מפסיקות לרקוד‬

„¢Ò·

‰ÂÂˆÓ ˙د· ¨‰Â˙Á ÌÈ‚‚ÂÁÏ °„·Ï· ¯‡Â¯·Ù ¨¯‡ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ· ‫צלם במתנה‬ ‫תקליטן במתנה‬ ‫חבילת עיצוב אולם במתנה‬


43 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

‫שירות לבבי‬ ˘„Á˙‰Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ ‰È¯‰· ÔÂ˙Ú‚·˘ Ùȯ‚· ‰Ú·˜ ‰Á˜ÏÎ Æ˙ÂÙÏÚÓ ˙ÂȈ˜Ï˜· ÔÎ¯Â·Ú ¨˙ÂÎÈ‡Ï Ô‚¯ÙÏ ‰ÏÂÏ ‰ˆÂ¯ ̘ӷ ˙ÂÂˆÏ ·Â˘Á ÈΉ ¯ÈÁÓÏ „ÈÓ˙ ‰Ï ˜ÈÚÓ˘ ‡ÏÙ‰ ÆÈ··Ï ˙Â¯È˘ ‫הדבר הבא‬ ‰Ê „Â‡Ó ·Â¯˜· ‰ÁÈ˙Ù‰ ¨‰¯Â˜ ˙ÂÁ Ï˘ Ï ˘ Ì È „ ‚· ‰ ¨ÈÂÏ ÈÒ‡ ·‡ÙÏ ‰„ÂÓˆ‰ ¨ÔÂÒÈÂÂω ˙ÂÈ‰Ï ˙Îω˘ ‡·‰ ¯·„‰ ¯·Î ‰ÏÂÏ Æ‰È¯‰· ‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ˙ÎÒÂÁ ÒÈ˯η ˙Ú‚Â Ú¯Ù˙‰Ï ȄΠȇ¯˘‡‰ ‰ÁÈ˙Ù· Íȯˆ˘ ÂÓΠƷ¯˜‰ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ÌÈȘ˙˙˘ ‡È‰ ̘ӷ ‰Èˆ˜ÏÂ˜Ï ‰Ù˘Á˘ ¯Á‡Ï Ƈ ¨˙Á‡ ‰ÏÈÓ· ÌÎÒÏ ‰ÏÂÎÈ

‫לולה‬

‫בסוף של יום‬ Ï˘ ‰˘„Ú· ‰ÒÙ˙ ÌÈÒÎ ¯„‡Ó ‰ÎÏÓ Ô¯ÈÏ ‰Ù˜ ‰˙¢ ˙‡˜ÒÚ· ÒÂÓÚ ÌÂÈ È¯Á‡ ‰ÏÂÏ ˙Ú„ÂÈ ‰ÏÂÏ ÆÈ˘È·‡ Ï˘ ̘ӷ ƘÙ˙‰Ï ‰Ï ÚÈ‚Ó˘ ‫האחת והיחידה‬ ‰Èˆ˜Ï˜‰ ÏÚ ‰ËÒÈ· ‰Óȉ„Ó‰ ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ Ôȇ Ú·˘‰Â ÌÈÏÈÓ ‰ÏÂÏÏ ‰ˆÂ¯ ‰˘È‡Ï Ô‚¯ÙÏ ˙ÂÚ˘ ‰ÚȘ˘Ó˘ È„Î ı¯Ó ˙·¯ ‰È¯‰ ˙Â·Ï˘ ÌÈËȯى ˙‡ ÂÈ‰È ¯˙ÂÈ· ÌÈÙȉ ÆÈÂÏ ¯ÂÓÈÏ ¨Ô¯‡· ‫נתפסה בסגול‬ ÂÙˆ ¯ÙÂ ‰˙·Â ‰˘Ó ‰Á ˙¢ÂÚ Ô‰˘Î Ô¯Á‡‰ È˘ÈÏ˘· ¨ÔÂÈ˜·˘ ÏÂ‚Ò ˙ÂÁ· ‚ÈÙ¢ ˘„Á‰ Ú·ÂΉ ÌÚ ¯ÙÂ ˙‡ ‰ÒÙ˙ ‰ÏÂÏ ÆÔÂÂÈÎÏ ‰˘ÈÏى ‰˘Î¯˘

‫ מתכוננת לפתיחה‬.‫אוסי לוי היפיפייה‬

‫ לימור לוי מויסטה‬.‫קולקציה מדהימה‬

‫ לירון מלכה מאדר נכסים‬.‫התפנקה בקפה‬

‫שירות לבבי אצל שירי זומר מאופנת גריפ‬

‫ נופר משה‬.‫שופינג בסגול‬

¯˘Î

‫מבט מדיה‬

‰È¯‰ ˙Â·¯‰ ˙Á‚˘‰·

Û¯ÂÁ ÏÈ„ ‫באולמות רנסנס‬

ÒÒ¯

‫אולמות ארועים‬

99 22 666

≠· Â˙‡ ¢ÙÁ | www.renesans.co.il | ‰È¯‰ ¨‰ÈȯÈÚ ¯ÎÈÎ ¨±π ÔÂ˙Ú‚‰


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪44‬‬

‫‪µ‬‬

‫‪₪‬‬

‫ב‬

‫הנ‬

‫ה‬

‫חדש‬

‫‪C‬‬

‫רק ב≠‬

‫‪₪‬‬

‫אר ו ח ת ב ו‬

‫‪≤π‬‬

‫∞‪π‬‬

‫רק‬

‫ק‬

‫‪₪‬‬ ‫מבט מדיה‬

‫שע‬

‫‪E‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪T O- G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪O‬‬

‫∑‬

‫ט‪Ø‬תפו“א‬

‫קפה‬

‫רק ב≠‬

‫בר‬

‫א‬ ‫ב‬ ‫כז ה‬ ‫י‬ ‫שי ממר‬

‫לח‬

‫ה∫ כריךייגחלציטבגט‪Ø‬‬ ‫ס‬ ‫מנ טי‪Ø‬ב‬ ‫וס ל‬ ‫ט‬ ‫ג‬

‫‪O‬‬

‫ל‬

‫ם‬

‫ל‬

‫לולה התפנקה אצל אבישי מהמקום של אבישי‬

‫ר‬

‫כשר‬

‫ת‬

‫ה ריה‬

‫מכירת חיסול אצל יצחק חן מחן השטיחים‬

‫מבצעי השבוע‪°‬‬

‫בס“ד‬

‫ˇט‬

‫ניחוח סוחף‪ .‬בן מהמאפים שבאים באהבה‬

‫חורף חם‪ .‬ויקטוריה מויקטוריה פאשן‬

‫ל‪Æ‬‬

‫מהייבואן לצרכן‬ ‫ללא פערי תיווך‬

‫≤≠∞‬

‫∞∫‪π‬‬

‫‪∏±‬‬ ‫מתחדשים למענכם‬ ‫∞‬ ‫≤‬ ‫‪±‬‬ ‫∫‬ ‫≤‬ ‫∞‬ ‫‪ ¨∞ ¥ ≠ π µ‬א‘≠ ה‘ ∞‬ ‫·‪ÏÓ˘Á‰ ȯˆÂÓ ˙ÂÁ‬‬ ‫הצלחה מסחררת‬ ‫‪ÌÈÈ˙Ò‰ Ô¯ÏË ‰ÏÈ·ÂÓ‰‬‬ ‫·‪‰ÎÂÊ Ô˘‡Ù ‰È¯Â˘ÈÂ‬‬ ‫‪ËÂ˘Ù ‰‡¯ ̘Ӊ ıÂÙÈ˘ ‰¯Á‡Ï‬‬ ‫‪̘ӷ ˙¯¯ÁÒÓ ‰Áψ‰Ï ‰Èˆ˜Ï˜‰‬‬ ‫‪ÌÎÏ ÌÈÎÁÓ ‰˘‰ ÛÂÒ „·ÎÏ ÆÌȉ„Ó‬‬ ‫‪ÍÂÙ‰˙˘ ‰˘„Á‰ ‰Èˆ˜Ï˜‰ ˙‡ ÌÈÈÎÓ ¯·Î‬‬ ‫‪°ÚÈ‚‰Ï ‰Â¢ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÚˆ·Ó‬‬ ‫‡˙ ‪ƯÂʇ‰‬‬

‫™על כל‬ ‫הז‬ ‫ספ‬

‫עוד כלה מדהימה לבית בחירת לבי‬

‫פותחים‬ ‫את העונה‬ ‫במחירי‬ ‫סוף עונה‪°‬‬

‫∞י‬

‫ה ג דוד ‪ ¨≤ ±‬נ‬

‫מחסני אופנה לכל המשפחה‬

‫ום ו‬

‫ניחוח סוחף‬ ‫‪‰¯·Ú Ú·˘‰‬‬ ‫‪·ÂÁ¯· ‰ÏÂÏ‬‬ ‫‪¯ÈÚ· ψ¯‰‬‬ ‫‪ÛÁÂÒ‰ ÁÂÁÈ‰Â‬‬ ‫˘‪‰Ù‡Ï ÚÈ‚‰‬‬ ‫‪Ô·Ï ‰˙‡ Ïȷ‰‬‬ ‫‪ÌÈÙ‡Ó‰Ó‬‬ ‫˘·‡‪Ɖ·‰‡Ó ÌÈ‬‬ ‫·‪ÌÈÎÁÓ Ì˜Ó‬‬ ‫‪ÌÈÙ‡Ó‰ ·ËÈÓ ÌÎÏ‬‬ ‫·¯‪Æ˙ÈÓÏÂÚ ‰Ó‬‬

‫בגד כפת‬

‫טרי ובריא‬ ‫·‪Ï˘ ̘Ó‬‬ ‫‡·‪ÂÏÎÂ˙ È˘È‬‬ ‫‪˙   ‰ È Ï‬‬ ‫‪¯˜Â· ˙ÂÁ¯‡Ó‬‬ ‫‪˙  ˜  Ù Ó‬‬ ‫·‪ÌȯÈÁÓ‬‬ ‫‪ÆÌȘÈÁˆÓ‬‬ ‫‪ÌÈÎȯΠ¨ÌÈËÒÂË‬‬ ‫‪È¯Ë ÏΉ „ÂÚÂ‬‬ ‫‪Ƈȯ·Â‬‬

‫‘ ∞ ∞∫‪∞ ∏∫ ≥∞≠ ± µ‬‬

‫לולה‬

‫נעליים מבית טוב‬ ‫‪˜¯˘ ˙Ú„ÂÈ ‡È‰ ˙È˙ÂÎȇ ÏÚ ˘ÙÁÓ ‰ÏÂÏ˘Î‬‬ ‫‡ˆ‪‡ˆÓ˙ ‰È¯Â‡ ÈÏÚÓ ÂÓÁ Ô· ¯È‡Ó Ï‬‬ ‫‡˙ ‪‰ÒÎ Ú·˘‰ Ɖ˘˜Â·Ó‬‬ ‫‪˙¯˘Â‡Ó ‰‡ˆÈ ˙ÂÁÏ ‰ÏÂÏ‬‬ ‫‪˙¢ ÌÈÈÏÚ ÌÚ‬‬ ‫·‪Æ„ÁÂÈÓ‬‬

‫מחסלים את השטיחים‬ ‫·‪„·Ï· ÌÈÓÈ ±π „ÂÚ Â¯‡˘ ÌÈÁÈˢ‰ ÔÁ‬‬ ‫‪‡Ï „ÂÚ˘ ÌÎÓ ÈÓÏ ÆÌÈÁÈˢ‰ ÏÂÒÈÁÏ‬‬ ‫‪ÌÈÈ˙¯˜Âȉ ÌÈÁÈˢ‰Ó Ì˘¯˙‰‬‬ ‫‪‰ÏÂÏ ¨ÌÈÙ¯ÂËÓ‰ ÌȯÈÁÓ‰Â‬‬ ‫‪ÔÙ ¯‰ÓÏ ‰ˆÈÏÓÓ‬‬ ‫‪ƯӂÈÈ‬‬

‫ה‬ ‫קפ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫רק ב≠‬

‫∞‪±‬‬

‫מרק חם‬

‫‪₪‬‬

‫רק‬

‫≤‪±‬‬

‫‪₪‬‬

‫ניתן לרכוש במקום∫ כרטיסי חיוג ˇ סיגריות‬

‫פסטות טוסטים כריכים ארוחות בוקר סלטים בהרכבה אישית תפו“א אפויים מיץ סחוט טבעי קפה ומאפה ועוד‪ÆÆÆ‬‬

‫משלוחים חינם‪∞∑≤≠≤≠±µ±≠±µ± °‬‬ ‫המקום של אבישי רח‘ הרצל ‪ ∑µ‬נהריה‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪45‬‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪46‬‬

‫ל‬

‫לולה‬

‫מבצעים חמים לחורף‬ ‫ומבחר פרטים‬

‫רק ב≠‬

‫‪ππ‬‬

‫‪₪‬‬

‫הרצל ‪ ¥¥‬נהריה ‪ ¨∞¥≠πµ±∞∑≥µ‬חפשו אותנו ב≠‬ ‫ש ע ו ת‬

‫פ ת י ח ה ∫‬

‫∞ ∞ ∫ ∞ ≤ ≠ ∞ ∞ ∫ ‪ ∞ π‬ר צ ו ף ¨‬

‫ש י ש י‬

‫˘‪˙‡ ÚÂÓ˘Ï ‰‰ ËÂ˘Ù È‡¢ ¨˜Áˆ ‡Â‰‬‬ ‫‪¢…‰Ê‬‬

‫בדיחה ‪1‬‬

‫ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬

‫‪±´±‬‬ ‫בוטיק ברמה אחרת‪°‬‬

‫‪ππ‬‬

‫מידי שבוע נביא לכם את המשפטים¨‬ ‫הבדיחות והקטעים הכי שווים בפייסבוק‬

‫∞ ∞ ∫ ‪∞ π ∫ ∞ ∞ ≠ ± µ‬‬

‫בקומה עליונה‬

‫ויז‘ן‬

‫ש ד‪ ß‬ד ני א ל‪ ß‬ס¨‬

‫מילגה בקניון נהריה‬

‫‡‪ÆÂÏ˘ Ò·‰ Ï˘ ˙È·Ï ¯˘˜˙Ó „Á‡ ˘È‬‬ ‫‡˘˙‪ÔÂÙÏËÏ ‰ÂÚ Ò·‰ Ï˘ Â‬‬ ‫בדיחה ‪2‬‬ ‫‪ȇ ¨˙¯ÚˈӢ ¨ÂÏ ˙¯Ó‡Â‬‬ ‫‪ωÂÎχ ¨ÌÈ·˘ÁÓ‬‬ ‫‡‪¨Â˙ȇ ¯·„Ï ¯˘Ù‬‬ ‫‪Ì È ¯ Â Ó È ‰ Â‬‬ ‫‪¢Æ¯˜Â· ¯ËÙ ‡Â‰‬‬ ‫˘‪Ìȯ·„ ‰˘ÂÏ‬‬ ‫‪˘È‡‰ ˙¯ÁÓÏ‬‬ ‫˘‪Ìȯ·„Ó ‡Ï‬‬ ‫בס“ד‬ ‫‪·Â˘ ¯˘˜˙Ó‬‬ ‫‡ ‪Æ È È Ï‬‬ ‫‪Ï˘ ˙È·Ï‬‬ ‫‪‡Ï˘ ÈÓ‬‬ ‫‪vision‬‬ ‫‪˘˜·Ó Ò·‰‬‬ ‫‪≠ ÔÈÓ‡Ó‬‬ ‫‪ÆÂ˙ȇ ¯·„Ï‬‬ ‫˘‪ÈÏ ÁÏ˘È‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫‪˘ È ‡ ‰‬‬ ‫‪È‡Â ¨ÏÈÈÓ‬‬ ‫פ ת ר ו נ ו ת נ ד ל ” ן‬ ‫‪‰‬‬ ‫‪  Ú‬‬ ‫‪Ô Î Â Ó‬‬ ‫‪Ô‬‬ ‫‪Â‬‬ ‫‪Ù‬‬ ‫‪ÏËÏ‬‬ ‫בזמן‪ÆÆÆ‬‬ ‫ל‪¢‬תפוס‪¢‬‬ ‫צריך‬ ‫הזדמנות‬ ‫‪·¯Ú˙‰Ï‬‬ ‫¨‬ ‫˙‬ ‫¯‬ ‫‪Ó‬‬ ‫‪‡Â‬‬ ‫‡‪ÏÚ Â˙È‬‬ ‫מתחילים לבנות באפריל¨‬ ‫¨‬ ‫˙‬ ‫¯‬ ‫‪Ú‬‬ ‫‪Ë‬‬ ‫ˆ‬ ‫‪Ó¢‬‬ ‫· ˜ · ‪˜ Â‬‬ ‫בהרחבה ברסקו מגרש ∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר‬ ‫¯‬ ‫˘‬ ‫‪Ù‬‬ ‫‡‬ ‫‡‪È‬‬ ‫‪…‰˜„ÂÂ‬‬ ‫במיקום מעולה¨ מיידי‪°‬‬ ‫‪¨Â˙ȇ ¯·„Ï‬‬ ‫‪∞µ‬‬ ‫בדיחה ‪3‬‬ ‫‪¯ËÙ‬‬ ‫‪‡Â‰‬‬ ‫ון ≥ ≥ ¨ כל הקודם זוכה‪≤ ≠ ≥ °°°‬‬ ‫∏ ≤ מבחר נכסים בעמ‘ ‪≤ ∑ ∂µ∞≠µ±‬‬ ‫‡˙‪¢ÆÏÂÓ‬‬ ‫˘‡‪Ú„Ӣ ∫‰Ï‬‬ ‫∂‬ ‫וסי ∞‪µµ‬‬ ‫‪¯˘˜˙Ó ·Â˘ ˙¯ÁÓÏ‬‬ ‫‡‪ÌÈÎȯˆ ÌÈ˘‬‬ ‫∞ ∞ ∞ ‪ ¨∞ ¥ ≠ π‬י‬ ‫‪ÆÒ·‰ Ï˘ Â˙È·Ï ˘È‡‰‬‬ ‫‪ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ„ÓÁ ˙ÂȉÏ‬‬ ‫‪˙˜Úˆ ˙Ê‚¯˙Ó ‰˘È‡‰ ÌÚÙ‰‬‬ ‫˘‪¢ø̉Ï‬‬ ‫‪‡Â‰˘ ÌÈÈÓÚÙ ¯·Î ÍÏ È˙¯Ó‡¢ ∫ÂÈÏÚ‬‬ ‫˙˘‪˙‡ ÌȯÁ·˘ ‰Ï‡ ̉ È΢ ∫‰·Â‬‬ ‫‪¢ø°ø¯˘˜˙‰Ï ÍÈ˘ÓÓ ‰˙‡ ‰ÓÏ °¯ËÙ‬‬ ‫·‪¢…Ìȯ‰‰ Ï˘ ˙·‡‰ ˙È‬‬ ‫‪È„Î ÍÂ˙ ˘È‡‰ ‰Ï ‰ÂÚ ¨¢Ïˆ˙Ó È‡¢‬‬

‫ש ד‘‬

‫הג‬

‫ביב‬

‫‪∂¥‬‬

‫בגד כפת‬

‫‪www.milega.co.il • ∞µ¥≠∂¥∏∞∂∞∑ • ∞¥≠∏∑∞∞≤∑µ‬‬

‫מחסני אופנה לכל המשפחה‬

‫¨ח‬

‫עת‬

‫שעות פתיחה∫ א‘≠ה‘ ∞∞∫∞≤≠∞∞∫∞‪ ¨±‬שישי ∞∞∫‪∞π∫≥∞≠±¥‬‬

‫‪∞µ∞≠µ≤µ¥±‬‬

‫בס‪¢‬ד‬ ‫ניתן‬ ‫ל‬ ‫השיג‬ ‫מידות‬ ‫גדולות‬

‫ימור לוי‬

‫פרטים‬ ‫בעמ‘‬

‫‪≤∏≠≤π‬‬

‫מעילים‬ ‫בנים‪Ø‬בנות‬ ‫מידות∫‬ ‫∂‪¥≠±‬‬

‫החל מ≠‪∂πÆππ‬‬

‫ש“ח‬

‫אודיטוריום עכו ביום רביעי ‪ ±¥Æ±≤Ʊ±‬בשעה ∞≥∫∞≤‬

‫להזמנת מופעים∫ ≥‪ ∞µ≤≠≤¥±∑≥±‬יוסי בריזה הפקות‬

‫קרן טאו‬

‫לימור אוצרי בן חיים‬

‫אם את הולכת אם הייתי מוצא בי‬ ‫כוחות אם הייתי יכול רק לבכות‪...‬‬ ‫אמא! איזה שיררררררר ענק!‬

‫אחרי שנים של התנזרות מסדרות‬ ‫התמכרתי קשות ל"קליפורניקיישן"‪.‬‬ ‫איך יוצאים מזה עכשיו?‬

‫אוסי לוי‬

‫שיגמר כבר השבוע הזה‪ .‬אני‬ ‫מבקשת מכל מכשירי החשמל‬ ‫להפסיק להתקלקל בבית ושאר‬ ‫הדברים‪ .‬תודה! זה פשוט סיוט!‪..‬‬

‫יקיר זריהן‬

‫ממשיך לספק תספורות‬ ‫שטרם נראו‪ ,‬מחמאות‬ ‫מציפות את המקום‪.‬‬

‫דורון שובי‬

‫אדם צריך לדעת לפרוש בשיא‪,‬‬ ‫או באמצע או עייף או משהו‬ ‫כזה‪ .‬לילה טוב לכולכם‬

‫תתפנקו‪°‬‬

‫קופונים‬ ‫לקוראי עיתון ’מבט נהריה‘‬

‫פרטים בעמ‘‬

‫≤‪≤∞¨±‬‬

‫אביגדור אוסט‬

‫מזל טוב‪°‬‬

‫רוחה רביבו שלב‬

‫מזל טוב‪°‬‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪47‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫לפרסום במדור‬

‫≥∏∞∞∞∑∞∑≠‪∞µ¥‬‬ ‫בדיחה ‪4‬‬

‫˜‪È˙ȇ¯ ÏÂÓ˙‡¢ ∫¯·ÁÏ ¯ÙÒÓ „Á‡ Ï·È‬‬ ‫‡˙ ‪È‡ °ÌÚ٠ȇ È˙ȇ¯˘ ‰ÙÈ ÈΉ ‰¯ÂÁ·‰‬‬ ‫‡‪˙‡ ‰ÓÓ „È¯Â‰Ï È˙ÏÂÎÈ ‡Ï ¨ÍÏ ¯ÓÂ‬‬ ‫‪¢°ÌÈÈÈÚ‰‬‬ ‫‪¢ø¯‚Ò ‰Ó ¨Â¢ ∫¯·Á‰‬‬ ‫‪ÛÂÒ·¢ ∫Ô¢‡¯‰ Ï·È˜‰‬‬ ‫‪¢…È˙Áψ‰‬‬

‫בניית גגות רעפים מכל הסוגים‬

‫בדיחה ‪7‬‬

‫‪‡È‰˘ È˙ÈÏÈ‚Â ¯ÙÒ ˙È·· È˙‡ ‰·ˆÚ ‰„ÏÈ‬‬ ‫‡‪¨‰„ÏÈ A ≠ ‰Ï È˙¯Ó‡ ʇ Æ˙ÈÏ‚‡ ˙·‰Â‬‬ ‫‪…ÌÈÙ‰Ó ÈÏ C ʇ ¨ÌȘÁ˘Ó ‡Ï B‬‬

‫בדיחה ‪8‬‬

‫‪ ≥µ‬שנות‬ ‫ניסיון‬

‫צבע¨ קרמיקה¨ אינסטלציה¨ עבודות גבס‬ ‫גדרות עץ מעוצבים במחירים מפתיעים‪°‬‬

‫אלי ‪µ‬‬

‫‪∂µµµ‬‬

‫א‬

‫‪µ¥‬‬

‫ל≥‬

‫∞≤≠‬

‫∞∞∞¨‪∏≥µ‬‬

‫קבלן רשום‬ ‫מס‪≤≥µ ß‬‬

‫אפשרות לתשלומים נוחים‬

‫שי‬

‫≤∞≤‪∞µ∞≠∏≥¥¥‬‬

‫≤∑∏∂∂≤≠≤‪∞µ‬‬

‫ˆ‪‰˙È·‰ ‰ÚÈ‚‰ ‰¯ÈÚ‬‬ ‫‪¯·Á ÌÚ ‰‡ÈˆÈÓ‬‬ ‫˘‪‰˙Èȉ ‰Ï‬‬ ‫בדיחה ‪5‬‬ ‫‪‰ ·  ˆ Ú‬‬ ‫‪ÍÎ‬‬ ‫‪ÈÏ˘ Ô΢‰‬‬ ‫‪‡Â‰¢Æ„‡Ó‬‬ ‫‪°ÛˆÁ ÍÎ‬‬ ‫©ולבניין®‬ ‫לעניין‬ ‫צוות‬ ‫≠‬ ‫נדל‪¢‬ן‬ ‫טופ‬ ‫‪ÈÏ ÚȈ‰‬‬ ‫‪ÈÏ‬‬ ‫‪˜Ù„ ‡Â‰‬‬ ‫‪ÌÈ‡Â˘È‬‬ ‫בבלעדיות‪ °°°‬בזמיר בבלעד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫˙‬ ‫‪Ï‬‬ ‫‪„ ÏÚ‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪È  Ù Ï‬‬ ‫החדש‬ ‫הדגם‬ ‫‪Ì‬‬ ‫‪È‬‬ ‫·˘˙‪È‬‬ ‫˘‪¨¢‰Ú‬‬ ‫העסקה הכי טובה בירוקה‪ °°°‬באחריות‪°°°‬‬ ‫·‪°°‰ÏÈÏ‬‬ ‫‪‡ È ‰‬‬ ‫דירת ‪ ¥‬חד‘¨ קומה גבוהה שמורה ביותר¨‬ ‫‪ÏÊÓ ÂÏ ˘È‬‬ ‫‪‰¯ÙÈÒ‬‬ ‫מרפסת צפון מערב¨ לכיוון הפארק החדש‬ ‫‪È‬‬ ‫˘‪˙Èȉ‬‬ ‫‪‡ Ó ‡ Ï‬‬ ‫במחיר מדהים של‬ ‫˘‪¯ÂÚÈ‬‬ ‫·‡‪ÚˆÓ‬‬ ‫˘‪ƉÏ‬‬ ‫¶ בלבד‪°°°‬‬ ‫˙‪…ÌÈÙÂ‬‬ ‫‪˙‡ ‰ÓÏ Ê‡¢‬‬ ‫∞ אין דברים כאלה!!!‪ ,‬מהרו!!! הקודם זוכה!!! י ג‬ ‫‪ÏÎ ‰·ÂˆÚ‬‬ ‫בדיחה ‪6‬‬ ‫∞ˇ‬ ‫‪‰Ï‡˘ ¢øÍÎ‬‬ ‫ˇ א ל י נ מבחר נכסים בעמ‘ ‪µ ¥ ≠ ≤µ‬‬ ‫‡‪Ô„‡Ï ÔÈ· ‰ÓÒÂ‬‬ ‫ור ‪¥∏∑∏π∞π‬‬ ‫‡‪‡Â‰ È΢Æ̇‰ ‰˙Â‬‬ ‫‪˘˜·Ó ¯·Ï ÒÎ‬‬ ‫‚‪‡Ï ‡Â‰˘ ÈÏ ¯Ó‡ Ì‬‬ ‫‪ƯËÈÏ ÈˆÁ ‰¯È· ÔÓ¯·‰Ó‬‬ ‫‪‰·È˘‰ ¨¢ÌȉÂχ· ÔÈÓ‡Ó‬‬ ‫‪ÌÂÓ‰ ÂÈÏÚ ÏÎ˙ÒÓ ÔÓ¯·‰‬‬ ‫‪ÔÈÓ‡Ó ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ‡Â‰¢ ¨‰¯ÂÁ·‰‬‬ ‫‪ۄ¯ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ø˙Ú‚˙˘‰¢ ¨Ï‡Â˘Â‬‬ ‫˘‪‰ÓÎ ÂÏ È‡¯˙ Â˙ȇ È˙Á˙˙¢¢ÆÌÂ‰È‚ ˘È‬‬ ‫‡‪¨¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¯‰¯‰Ó Ô„‡Ï ÔÈ·¢ÆÍȯÁ‬‬ ‫‪¢ÆÆƉÚÂË ‡Â‰‬‬ ‫‪¢…‰˘˜·· Ô·˘Á ˘ÈÏ˘ ¨˜„ˆ¢‬‬

‫בניית פרגולות¨ דקים¨ צימרים ומבנים קלים¨ תיקון ושיפוץ גגות‬

‫ˇ‬

‫אברהם גלילי‬

‫≥≤‪∞µ¥≠∂±≥π±‬‬

‫מעיין היופי‬ ‫מעיין שטרן≠לסקר‬

‫טיפולי פנים רפואיים איפור קבוע ומקצועי‬ ‫מבצעים חמים לחורף‪°‬‬ ‫עיצוב גבות שעוות‬

‫יוסף הלוי ≥‪ ¨≤±Ø‬נהריה ‪∞µ≤≠∏≥≤∏≤≤±‬‬ ‫נשא‬

‫רו תאריכים אחרונים‬

‫ללחודמשיבםצינועארחפובררואף‪°‬‬ ‫ר‬

‫הרשמה לאירועי אביב קיץ ≤‪ ≤∞±‬בעיצומה‬

‫ליטל ושי שצברג‬

‫ילד אוהד מכבי‪ :‬אבא איך זה לנצח דרבי?‬ ‫לא יודע דקה אני ישאל את סבא שיהיה‬ ‫לכולנו יום אדום ונעים‪..‬‬

‫רפאל בן מוחה‬

‫אני‪ ,‬רפאל בן מוחה‪ .‬מודה קבל עם‬ ‫ועדה‪ ,‬יש לי חולשה לתלתלים‪.‬‬

‫לפרטים נוספים‬ ‫ולהזמנות∫‬

‫‪∞µ≤≠µ∑≥∏∏¥∂ ¨∞¥≠πµ±≥π≥π‬‬ ‫מפלי שוקולד‬

‫בובות אלכוהול‬

‫מייצגים‬

‫בר מתוקים‬

‫פירוטכניקה‬

‫מגנטים‬

‫אטרקציות וגימיקים לאירועים‪ÆÆÆ‬‬

‫מיה לוי עטס‬

‫קנאים הם כמו פופקורן הם‬ ‫יכולים לקפוץ לי עד שישרפו‪.‬‬ ‫חח )אהבתי העתקתי(‪.‬‬

‫תמר כוכבי‬

‫אולי אישה נאמנה יש רק‬ ‫בשיר של ישי לוי ‪ ,‬אבל גבר‬ ‫נאמן אין אפילו בשירים‬

‫יפעת גזית ישראל‬

‫סוף סוף הבנתי למה אני‬ ‫משלמת אגרה לרשות השידור‪:‬‬ ‫בערוץ ‪ 1‬יש הופעה של שלומי‬ ‫שבת‪...‬יש לו שם שיער‪ .‬חח‬

‫‪∞µ∞≠π≥µπ∏∂≤¨∞µ≤≠µ∞π±∞π±‬‬ ‫חפשו אותנו ב≠‬

‫פדיקור‬ ‫מניקור‬ ‫גבות‬ ‫מיכל כנר‬

‫מזל טוב‪°‬‬

‫אודי ביטון‬

‫מזל טוב‪°‬‬

‫חלום של אירוע‬

‫∞∑‪₪∏∞ ˝ ₪₪‬‬ ‫∞‪¥‬‬ ‫∞‪₪¥‬‬

‫כניסות מיוחדות‬

‫∞‪₪±‬‬ ‫לק‬ ‫בנייה ∞∞≤‪ ₪‬רק ∞∑‪₪±‬‬ ‫∞∞‪ ₪±‬רק ∞∏‪₪‬‬ ‫מילוי‬

‫על כל עיצוב גבות ≠ לק חינם‪°‬‬

‫הרצל ‪ ∏±‬נהריה¨ ‪∞µ¥≠∂¥±∏∑∑π ¨∞¥≠π∞∞∞∞≤¥‬‬

‫אוהל חינה‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪48‬‬ ‫בס‪¢‬ד‬

‫לירון מלכה‬ ‫יועצת נדל‪¢‬ן‬ ‫‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫ללקוחות משרדנו‬

‫דרושים דירות‬ ‫בשלומי ‪Ø Ø‬שלומית‪°°°‬‬ ‫ברשותנו מבחר של נכסים ‪Nechasim.info‬‬

‫ייעוץ ועיצוב הבית ©פנג שווי® ללא התחייבות‪°‬‬ ‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫דירת ‪ ¥‬חד כ≠ ∞∞‪ ±‬מ‪¢‬ר‬ ‫מרווחת קומה א מזגן‬ ‫מרכזי‪ Æ‬יח‘ הורים¨ ממ‪¢‬ד¨‬ ‫מרפסת צופה לנוף ים‬ ‫מרהיב כניסה מידית‪°‬‬

‫בשלומי ברח‘ דדו‬ ‫במרכז¨ שלומי מיקום‬ ‫מעולה דירת ≥ חדרים‬ ‫קומה ‪ ±‬חניה ´מחסן‬

‫∞∞∞¨∞∏‪₪µ‬‬

‫∞∞∞¨∞∞≥‪₪‬‬

‫וילה ענקית ∑ חד ∞‪ ≤¥‬מ‪¢‬ר בנוי מגרש‬ ‫∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר אפשרות לחלוקה גובל למושב‬ ‫בצת בית בודד עם פוטנציאל ענק‬ ‫מיקום נדיר קו ראשון לים‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫פרטים במשרד‪°‬‬

‫ממ‪¢‬ד¨ מזגן מיקום‬ ‫מעולה עסקה מדהימה‬ ‫וללא עמלת תיווך ‪°‬‬

‫דירה ≥ חד מרווחת כ≠‬ ‫∞‪ π‬מ‪¢‬ר קומה ≤ תשואה‬ ‫עתידית •∏ מצויין להשקעה‪°‬‬

‫∞∞∞¨‪₪¥πµ‬‬

‫∞∞∞¨∞∑≤‪₪‬‬

‫בשלומית נווה רבין‬

‫בשלומי‬ ‫רבין‬ ‫בשלומית נווה‬ ‫דירת ≥ חד כ≠ ∞∏ מ‪¢‬ר‬ ‫ברח‘ ששת הימים‬ ‫קומה במרפסת שמש¨‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫בשלומי ברח‘ אחיהוד‬

‫בשלומי וילה קו ראשון לים ‪µ‬‬ ‫דירה גן ‪ ¥‬חד‘ מרווחת כ≠∞∞‪±‬‬ ‫חד ∞‪ ≤±‬מ‪¢‬ר בנוי מגרש ∞≤∑‬ ‫מ‪¢‬ר מיקום מעולה מרפסת‬ ‫צופה לנוף גלילי משובח‬ ‫ענקית ∞≥ מ‪¢‬ר¨ גינה קטנה ממש במיקום מעולה לרציניים בלבד‬ ‫אופציה לחנות וצימרים‬ ‫דירה חמודה כדאי לראות‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞∑‪₪¥‬‬

‫בשלומית נווה רבין‬ ‫דירת גן דופלקס ‪ ¥‬חד‬ ‫כ≠ ∞‪ ±¥‬מ‪¢‬ר משופצת‬ ‫ברמה בהזדמנות‬ ‫לרציניים בלבד‬

‫בשלומי‬ ‫ברח‘ נתן אלבז‬

‫דירה ≥ חדרים משופצת‬ ‫ברמה גבוהה כל הקודם זוכה‪°‬‬ ‫כניסה מיידית במחיר מעולה‬

‫∞∞∞¨∞‪₪∑µ‬‬

‫∞∞∞¨∞∑≤‪₪‬‬

‫למכירה‬

‫בשלומי‬

‫נכס נדיר‪ °‬בית פרטי בנוי ∞‪ ≤¥‬מ‪¢‬ר על מגרש‬ ‫ענק ≤≤∑ מ‪¢‬ר שני מפלסים´ מרתף מואר ענק‬ ‫ומקלט≠ סה‪¢‬כ ∏ חד אפשרות חלוקה ל≠ ≥‬ ‫דירות או בניית בית נוסף צמוד≠ פוטנציאל‬ ‫ענק≠חובה לראות≠נוף לים מרהיב‬

‫בשלומית ביסמין‬

‫∞∞∞¨∞≥‪₪π‬‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫דו משפחתי שמור ומושקע ‪ ¥‬חד‬ ‫כ≠ ∞∂‪ ±‬מ‪¢‬ר בנוי מרווח¨ מטבח‬ ‫נגרות פרטית¨ ומרפסת ´פרגולה¨‬ ‫גינה גדולה ´חנייה מקורה במחיר‬ ‫הכי טוב כיום בשלומית‪°‬‬

‫דו≠משפחתי ‪ ¥‬חד מושקע ביותר‬ ‫מזגנים בכל חדר´מזגן מרכזי¨ חימום‬ ‫תת ריצפתי¨ שירותים ´גקוזי¨ קיר אבן‬ ‫ועוד‪ Æ‬בית במיקום מעולה באזור‬ ‫נפלא לגידול ילדים מול נוף הררי‬

‫∞∞∞¨∞∏∂‪₪‬‬

‫בשלומית הותיקה‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫בשלומי‬

‫אני מציעה לכם שירות מקצועי ואמין‬ ‫לפרטים נוספים ופגישת הכרות ללא התחייבות‬ ‫אתם מוזמנים להתקשר ∞∑∞‪∞∑≤≠≤∏≥π‬‬

‫∞∞∞¨∞∂‪₪π‬‬

‫בשלומית בניצן‬

‫בית פרטי ‪ ¥‬חד על מגרש‬ ‫∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר אפשריות בנייה‬ ‫רבות פוטנציאל ענק‪°‬‬

‫ביתכם הוא הנכס היקר ביותר שלכם דרוש יותר‬ ‫משלט או פירסום באינטרנט למכירת ביתכם‬

‫באחד העם היוקרתי בבניין‬ ‫חדיש דירה חדשה מהקבלן‬ ‫‪ ¥‬חד¨ ‪ ±∞µ‬מ“ר מערבית¨‬ ‫מרפסת שמש¨ ממייד¨ מחסן¨‬ ‫חנייה ומעלית‬

‫פרטים במשרד‪°‬‬

‫למכירה‬

‫מכירה מוצלחת מתחילה בשיווק‬ ‫נכון בפגישה אחת תבינו את ההבדל‪ÆÆÆ‬‬

‫למכירה‬

‫למכירה‬

‫בשלומי נוף הרים בשלומי הרב עוזיאל‬

‫למכירה‬

‫בנהריה‬

‫בראש הנקרה‬

‫דירת גן מושקעת ברמה‬ ‫גבוהה ‪ µ‬חד גינה מטופחת‬ ‫בניין שמור חובה לראות‪°‬‬ ‫להכנס ולגור‪°‬‬

‫וילה מעוצבת בסגנון מיוחד ויפה‬ ‫מרווחת¨ מיקום מעולה צופה לנוף‬ ‫ים פתוח ´ יח‘ דיור ≤ חד‘ מושכרת‬

‫פרטים במשרד‪°‬‬

‫∞∞∞¨∞∞‪₪≤¨µ‬‬

‫דירות להשכרה‬ ‫בשלומי‬

‫בית פרטי ‪ ¥‬חד‘‬ ‫שינה¨ גינה‬ ‫מסודרת‬

‫∞∞∞¨∞∞≤¨‪₪±‬‬

‫∞∞‪₪≥¨µ‬‬

‫בשלומית‬

‫בשלומי‬

‫בית מרווח‬ ‫ל≠‪ ¥‬חדרי שינה ´ ≤‬ ‫סלונים גינה מטופחת‬

‫חנות ‪ ≥µ‬מ‪¢‬ר‬

‫∞∞∞¨‪₪¥‬‬

‫∞∞∑¨‪₪±‬‬

‫באיזור תעשיה‬ ‫חנות ∞∂ מ‪¢‬ר‬

‫∞∞∞¨≤‪₪‬‬

‫∞∞∞¨∞‪₪∏π‬‬ ‫אנו לשרותכם בכל שאלה או התיעצות עם המומחים בנדל‪¢‬ן ‪ Æ‬אדר נכסים מחוייבים לסטנדרטים גבוהים של שירות¨ אמינות¨ מקצועיות והצלחה‪Æ‬‬

‫כי השיטה שלנו היא נכס בשבילך‪°‬‬

‫בכניסה לשלומי‪Æ‬משרד∫ ∞∑∞‪AdarRealEstate.com ˇ ∞∑≤≠≤∏≥π‬‬

‫בס“ד‬ ‫·‪˙Á‚˘‰‬‬

‫משה יהודא‬ ‫ליב‬

‫וק‬ ‫ק‬

‫הר‬

‫שמחה הכ‬ ‫הן‬ ‫ב‬

‫טל‘ להזמנות‬

‫≥≥≤∑‪∞¥≠πµ±‬‬

‫כיכר המזרקה נהריה‬ ‫שעות פתיחה∫ א‘≠ה‘ ∞∞∫≥≤≠∞∞∫≤‪¨±‬‬ ‫ו ∞∞∫‪ ¨±±∫∞∞≠±µ‬פתוח מוצ“ש‬

‫פיתה‬ ‫עם זעתר‬ ‫פיתה לבנה‬ ‫עם זעתר‬

‫∞‪∞µ¥≠µ≤π¥±¥‬‬

‫סמבוסק יווני‬ ‫∏‬ ‫‪±‬‬ ‫סמבוסק ירקות‬ ‫∏‬ ‫‪±‬‬ ‫סמבוסק פיצה ∏‪±‬‬ ‫סמבוסק מאנו ∞≤‬

‫‪₪‬‬

‫בולגרית¨ זיתים שחורים¨‬ ‫עגבניות¨ זעתר עם שמן זית‬

‫‪₪‬‬

‫פתוח‬ ‫עד‬ ‫חצות‬

‫פיצה משפחתית ∞‪¥‬‬ ‫פיצה אישית ‪∏±‬‬

‫‪₪‬‬

‫רוטב פיצה¨ גבינה צהובה¨ בולגרית¨‬ ‫תירס¨ עגבניות¨ בצל¨ גמבה‬

‫‪₪‬‬

‫כולל תוספות ‪₪µ‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫רוטב פיצה¨ גבינה צהובה¨ זיתים‬

‫™ניתן להזמין סמבוק ´ תוספת לבחירה‬

‫‪₪‬‬

‫כל תוספת ≠ ≤‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫∏‬ ‫≤‪±‬‬

‫‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬

‫‪₪‬‬

‫תוספות∫ זיתים ירוקים‪Ø‬שחורים¨ תירס¨‬ ‫פטריות¨ טונה¨ בולגרית¨ חציל¨ בצל¨‬ ‫עגבניות¨ גמבה¨ אננס‬

‫המיוחדים שלנו∫‬ ‫פיתה עם‬ ‫בולגרית וזעתר‬

‫∏‪±‬‬

‫‪₪‬‬

‫ק‬

‫ר‬

‫רח‘ הסחלב ‪±‬‬

‫‪₪‬‬

‫בהשגחת רבנות‬ ‫נהריה‬

‫‪‡„Ï‬י ב ר‬ ‫ב א ב“ד רבנ‬

‫בהשגחת‬

‫לחם שום ∞‪±‬‬ ‫סלט יווני ‪≤µ‬‬ ‫סלט טונה ‪≤µ‬‬ ‫סלט תפו“א ‪≤µ‬‬

‫כשר למהדרין‬

‫פיתה בולגרית‬ ‫צהובה ושומשום‬

‫∏‪±‬‬

‫‪₪‬‬

‫‪±µ‬‬ ‫∏‪±‬‬

‫לאפה לבנה עם‬ ‫זעתר וירקות‬

‫‪₪‬‬

‫פיתה בצל חריף‬ ‫עם בולגרית‬

‫‪₪‬‬

‫פיצ‬ ‫´ שתייההמ‪Ƶ‬שפחתית‬

‫´ תוס ‪ ±‬ליטר‬ ‫פת‬ ‫‡‪·‰ ˙ÈÈÙ‬‬

‫≤פ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫יות‬ ‫´ש‬

‫‡‬

‫תייה ‪ ±Æµ‬ליטר‬

‫‪°Ì˜ӷ ≠ ˜ˆ·‰ ˙ÈÈÙ‬‬

‫רק ‪∑µ‬‬

‫‪₪‬‬

‫ˆ˜ ≠ ·‪°Ì˜Ó‬‬

‫רק ∞‪µ‬‬

‫‪₪‬‬


49 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

‫לולה‬

‫עוד זוג מאושר מבית בחירת לבי‬

‫ לירן כהן מאופנת יופ‬.‫חזרה ובגדול‬

‫אורית מנעלי ג‘וזף‬

ԉΠԯÈÏ ÌÎÏ ‰ÎÁÓ Ì˘ ˙ÂÁÏ ÚÈ‚‰Ï ‰Ú¯ ‡È‰˘Î ‰„ÈÏ ˙˘ÙÂÁÓ ‰¯ÊÁ˘ Æ˙ÂÈ‚¯‡ ˙‡ÏÓ ‫הבית לקריוקי ישראלי‬ ÌÚ ËȉÏÏ ÂÎÙ‰ ÌÈ˘„Á‰ È˘ÈÏ˘ ÈÓÈ ¨¯· ‚ÈÏʉ Ï˘ ¯ˆÂȉ ˙È·Ó Èχ¯˘È ȘÂȯ˜ ‰„ÓÚ‰ ÏÚ ¯ÈÓ˙ ·È·‡˘Î ̘Ӊ ˙‡ ÌÈÙÈÚÓ Ì˙‡ ̇ ÆÌÈÈÓ˘Ï Ì˙‡˘ ÁÈÎÂ‰Ï ÌȈ¯ ‰ÏÂÏ ÌÈÙÈÈÊ ‡Ï ÌÎ˙‡ ‰ÈÓÊÓ Ô¯‚‰ ˙‡ ÌÓÁÏ ‰Èχ ۯˈ‰Ï ‚‚ÁÏ ‚ÈÏÊÏ Æ‰ÏÈω ÏÎ ‫ סייל‬ß‫גראז‬ ˙¯ÈÎÓ Ú¯ȇ ÔÂ‚Ò· È„ÂÁÈÈ ÏÈÈÒ ßʇ¯‚‰ ȇ˜È¯Ó‡‰ ‚È· Êίӷ ÌÈȘ˙È ˙‡ Á˙ÂÙ˘ ‰·‚¯ ˙È˙˘‰ ÌÈÏÈÈÒ‰ ˙ÂÚ È„ÂÁÈÈ ËÙÒ˜ Ú¯ȇ· È˘ÈÓÁ ÂÈȉ„ ¨ÌÂÈ‰Ó ÌÈȘ˙È˘ ÌȯÈÁÓ· ÌÈËȯ٠ÔÂÂ‚Ó ÚȈÈ ˙·˘ „Ú ˙¯‚ÒÓ· ÆÈ‚ÒÒ ˜Ú „ȯȷ ÌÈÏÊÂÓ ˙Â˙˘¯‰Â ˙ÂÈÂÁ‰ ÏÎ ‰‡ˆ˙ Ú¯ȇ‰ ÌÈ΄ Ï·ÈËÒÙÏ ‰ÈÁ‰ ˙·Á¯Ï Êίӷ ¨Ë‰ȯ ¨ÏÓ˘Á ȯˆÂÓ ‰¯ÈÎÓÏ ‰Úˆ˙ ¨‰˜ÈËÓÒ˜ ¨‰ÏÚ‰ ¨ÌÈÏÂÎ¯Ó ¨Ì¯‡Ù Æ„ÂÚ ‰Ù‡ È˯٠¨˙È· ÈÏÎ ¨˙Â˙Ó

‫מתכוננים במרץ‬ ˙‡¯˜Ï ı¯Ó· ÌÈÂÎ˙Ó È·ÈÏ ˙¯ÈÁ·· ÌÈÓÂÏȈ‰ ÆıˆÂ‰Â È„¯Ë‰ ˘„Á‰ ‚ÂÏ˘‰ ˙ÂÏÈ·ÂÓ ˙ÂÈӂ„ ¯·Î ¯Á· ·Â¯˜· ÂÏÁÈ Æ˘„Á‰ ‚ÂÏ˘Ï ÔÈÈÙÓ˜Ï ‫פסטיבל מכירות מטורף‬ ‰È¯‰ ÔÂÈ˜·˘ ÛÊÂß‚ ˙ÂÁ· ˙¯ÈÎÓ Ï·ÈËÒÙ ÌÈȘ˙Ó ‰Èˆ˜Ï˜ ÌÚ Û¯ÂËÓ ˙ Ú˜ ˘ Â Ó Â ‰ Ù È ÌÚ „ÁÂÈÓ· È Ò È Ë ¯ Î ÏÎÏ ˙ÂÁÂ˜Ï ‰   ˜ ÌÈ˜Ó˘ ‰ Á  ‰ ‰ Ú Â · ˜ ‰˘ ͢ÓÏ ‰ Á  ‰  ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÂÈ· ¯˙ÂÈ Û‡ ‰ÏÂÏ Æ˙„ω‰ ¯Â˜È·Ï ‰ÒÎ˘ ‰ÓÈÒ ÌÈÓ˘¯ ÏÚ ˜Ú È ‰ÓˆÚÏ ÏÚ ¯Á·Ó ˙Â¯È˘ ¨˙ÂÎȇ ˙ˆ‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÁÈψ‰ ͯ„‰ ˙Â˙ÙÓ ˙ÂÚ˙Ù‰ „ÂÚ ˙ÂÎÂ˙Ó˘ ̘ӷ ‰ÏÂÏ ÆÌȷ¯˜‰ ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ Íωӷ „ÁÂÈÓ· ÈÈÈÚ· ̇ ÆÔ΄ÚÏ Ô΄Ú˙‰Ï ‰ÁÈË·Ó ÙÂÈ ˙ÂÁ· Ì‚ ʇ ¨ÔȘÒÚ ÔÂÈ˜· ‰Ù‡ ÏÚ ÌÈ„˜˙ ¯ÒÁ Úˆ·Ó· ‡ˆÈ Ô‡ÈÒ È„Ú Ï˘ ÌÂÁ· ‰ˆÈÏÓÓ ‰ÏÂÏ ¨˙ÂÁ· „‚ȷ‰ ÏÎ

‫נהנים בבראשית‬

‫זליג¨ הבר‬ ‫הישראלי שלי‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪50‬‬

‫בס‪¢‬ד‬

‫משרד לשיווק נכסי מקרקעין‬

‫יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫תיווךמבט‬

‫ניסיון בנדל‪¢‬ן מעל ∞≤ שנה‬

‫מצטרפים להצלחה ומרוויחים כסף‪ °‬הידע והקשרים שלך שווים לך כסף והכנסה נוספת‪ Æ‬מהיום על‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בבלעדיות‬ ‫מציאת השבוע‪°‬‬ ‫בדרום העיר‬ ‫בעמידר‬ ‫בעין שרה‬ ‫בשז‪¢‬ר דירת ≥ חד‪ß‬‬ ‫מסודרת¨ בקומה נוחה‬ ‫´ מחסן‬

‫בעמידר¨ קרוב לים¨‬ ‫וילה חד מפלסית ∑ חד‪ß‬‬ ‫כולל יח‪ ß‬דיור נפרדת¨‬ ‫בנייה חדשה‪°‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫דירה מפוארת¨ בבניין‬ ‫חדש ומפואר ‪ ¥‬חד‘ ´‬ ‫מרפסת שמש¨ חניה¨‬ ‫מחסן וממ‪¢‬ד¨ נוף לים‪°‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫במרכז ‪ ¥‬חדרים‬ ‫´ מעלית¨ מחסן‬ ‫וחניה¨‬ ‫מיקום שקט ©‪®¥¥∑∞¥‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞≥∑‪₪‬‬

‫קרובה למרכז‬

‫בעין שרה החדשה‬

‫במרכז העיר‬

‫מיני≠פנטהאוז‬

‫דירת ‪ ¥‬חדרים‬ ‫מפוארת כחדשה‬ ‫בקומה נוחה‪°‬‬

‫קוטג‪ ß‬מפואר‬ ‫‪ µ‬חדרים ´ גינה גדולה¨‬ ‫בנייה פרטית וחדשה¨‬ ‫כניסה מיידית‪°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪₪±¨∑µ‬‬

‫דירת ≥ חדרים‬ ‫משופצת¨ מערבית¨‬ ‫בקומה נוחה‬

‫במרכז העיר¨ בבניין‬ ‫חדיש¨ דירת ‪ µ‬חד‘ ´‬ ‫ענקית ´ השקעות רבות‬ ‫©∑∏∂‪®¥¥‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪µ∞µ‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪µπ‬‬

‫בלעדי במשרדינו‪°°°‬‬ ‫בעין שרה הישנה קוטג‪ ß‬מפואר ביותר¨‬ ‫∞∑‪ ±‬מ‪¢‬ר על מגרש של ∞≤‪ ¥‬מ‪¢‬ר עם עצי‬ ‫פרי¨ הכל חדש‪°°°‬‬ ‫´ אפשרות בנייה נוספת של ∂∂ מ‪¢‬ר‪°‬‬ ‫בדרום העיר‬

‫בטרומפלדור‬

‫בבניין חדיש דירת ‪¥‬‬ ‫חדרים פינתית¨ מערבית‬ ‫´ מרפסת שמש¨ ממ‪¢‬ד¨‬ ‫מחסן וחניה‪ Æ‬מושכרת‬ ‫ל≠≥ שנים¨ תשואה יפה‪°‬‬ ‫©‪®≤∏∞π±‬‬

‫בית קרקע מקורי‬ ‫על מגרש ∞‪ ≥µ‬מ“ר ´‬ ‫אפשרויות‬ ‫בנייה נוספות‪°‬‬ ‫מחיר גמיש‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∂µ‬‬

‫מושבים באזור כברי‬

‫בבלעדיות‬

‫למכירה‪ °‬וילה חד מפלסית על מגרש‬ ‫∞∞∏‪ ±Æ‬מ“ר¨ ∞∞≥ מ“ר בנוי כולל מרתף¨‬ ‫משקיפה לנוף מדהים‪°°°‬‬ ‫פרטים במשרד בלבד‪°‬‬ ‫בממשלתי‬

‫בבלעדיות‬

‫חייבת להמכר‪°‬‬

‫בבלעדיות‬

‫דירת גג ‪ µ‬חדרים ´‬ ‫דירת גג ∑ חדרים‬ ‫מרפסת ∞‪ ¥‬מ‪¢‬ר¨‬ ‫מפוארת ביותר‬ ‫השקעות רבות בדירה¨‬ ‫´ מרפסת גג גדולה¨‬ ‫משקיפה לנוף נהדר¨‬ ‫בקירבת ישיבת ‪ß‬אביר‬ ‫יעקב‪ ¨ß‬פינוי גמיש מאוד‪ °‬ללא בניינים מסביב‪°‬‬ ‫©∑‪®≥¥πµ‬‬

‫מחלקה מסחרית‬

‫פנטהאוז‬ ‫בצפון העיר¨‬ ‫בבניין חדיש¨‬ ‫∂ חדרים מושקע‬ ‫´ נוף נהדר לים‪°°°‬‬ ‫במחיר ללא תקדים‪°‬‬

‫להשכרה במספרה עם חוג לקוחות קבוע ≠ גלריה ≤≤‬ ‫מ“ר במיקום מרכזי ביותר¨ רק ∞∞‪ ±¨µ‬ש‪¢‬ח‬ ‫להשכרה במרכז מספרה כולל ציוד¨ להיכנס ולעבוד‪°‬‬ ‫למכירה‪ °‬במרכז העיר בניין משרדים מפואר בתפוסה‬ ‫מלאה¨ תשואה יפה‪°°°‬‬ ‫להשכרה חנות באיזור מסחרי ∞∏≥ מ‪¢‬ר¨ חניה בשפע‬ ‫למסירה פאב עובד¨ הכנסה בטוחה‪ °°°‬פרטים במשרד‪°‬‬ ‫להשכרה במרכז בית קרקע ∞‪ µ‬מ“ר מתאים לגן ילדים‬

‫בשקד ≥ חד‘ ´ מחסון¨‬ ‫חניה ומרפסת¨ נוף‬ ‫מדהים לים‪°‬‬ ‫לכניסה מיידית‪°‬‬ ‫פרטים במשרד‬

‫בעמידר ‪ ¥‬חדרים‬ ‫כחדשה ´ מרפסת‬ ‫משקיפה לים‪°‬‬ ‫©‪®≥π∑≥µ‬‬ ‫∞∞‪₪≥¨µ‬‬

‫בבלעדיות‪°°°‬‬ ‫בצפון העיר ‪ ¥‬חדרים‬ ‫משופצת ´ מעלית¨‬ ‫מחסן וחניה ©‪®≥µ∏±±‬‬ ‫∞∞‪₪≥¨µ‬‬

‫בבלעדיות‪°°°‬‬ ‫באוסישקין דירת ≥ חד‘‬ ‫בקומה נוחה¨ משופצת‬ ‫ומערבית‪®±∞π∏© °‬‬ ‫רק ∞∞≥¨≤‪₪‬‬

‫בעין שרה יחידת דיור‬ ‫≤ חדרים קרקע כולל‬ ‫ארנונה ´ כבלים‬ ‫©∏≥∂‪®≥π‬‬ ‫רק ∞∞≤¨≤‪₪‬‬

‫במרכז העיר‬ ‫דירת ‪ ¥‬חד‪ ß‬משופצת‬ ‫´ חניה¨ מחסן‬ ‫©∞‪®≥π∂¥‬‬ ‫רק ∞∞≤¨≥‪₪‬‬

‫בצפון העיר בבניין חדש‬ ‫≥ חד‘ ´ מרפסת ¨ חניה¨‬ ‫לכניסה מיידית‪°‬‬ ‫©∑‪®≥π∏π‬‬ ‫רק ∞∞∞¨≥‪₪‬‬

‫במרכז בבניין חדיש‬ ‫דירת ‪ µ‬חד‪ ´ ß‬מחסן¨‬ ‫חניה¨ ממ‪ßß‬ד ומרפסת‬ ‫שמש ©∂≥∏‪®≥π‬‬ ‫רק ∞∞∏¨≥‪₪‬‬

‫במרכז‬ ‫דירת קרקע‬ ‫בת ≤ חדרים מיועד‬ ‫למבוגרים בלבד‪°‬‬ ‫רק ∞∞∞¨≤‪₪‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫בבלעדיות‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫לה שכרה‪°‬‬

‫חדש‬

‫בתיווך מבט‬ ‫ללא התחייבות‪°‬‬

‫הערכת נכסים מכל הסוגים¨‬ ‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫נכס השבוע‬

‫הזדמנות חד פעמית‪°‬‬

‫במרכז העיר¨ בבניין‬ ‫חדיש¨ דירת ‪ ¥‬חד‪ß‬‬ ‫´ חניה¨ מחסן ומעלית‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨∞≥∑‪₪‬‬ ‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫ללא עמלת תיווך‪°‬‬ ‫במרכז בבניין חדש דירת ‪ µ‬חד‘‬ ‫מפוארת ביותר¨ בקומה גבוהה‬

‫רק ∞∞∞¨∞≤≤¨‪₪±‬‬ ‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫בהזדמנות חד פעמית‪°°°‬‬ ‫במרכז העיר¨ בבניין חדיש ‪ ¥‬חדרים‬ ‫´ מרפסת שמש¨ חניה מקורה¨ מחסן‬ ‫וממ“ד‬

‫רק ∞∞∞¨∞‪₪∏µ‬‬

‫בבלעדיות‬

‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫מציאת השבוע‪°‬‬ ‫בטרומפלדור¨‬ ‫במיקום מעולה‬ ‫דירת קרקע בת ‪ µ‬חד‪ß‬‬ ‫משופצת ´ גינה גדולה‬ ‫וחניה מקורה‪°‬‬

‫רק ∞∞∞¨‪₪∑πµ‬‬

‫לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫תיווך מבט ≠ קניון נהריה¨ קומה ≥¨ רח‪ ß‬האירית ≤¨ יוסי ‪∞¥≠π∞∞∞≥∂∞ ¨∞¥≠ππ≤¥±∞¥∞ ¨∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬


52 ‫מבטנהריה וגליל מערבי‬

‰·Â‚ „·‡Ï ‰ÏÈÁ˙Ó ‰È¯‰ È¯ÈÚ

¯Ó‚‰ ȈÁÏ Í¯„· ÈÓÂÁ˙ ·¯‰

‰ˆÂ·˜‰ „‚ ∏≥∫µπ ‰Ò·Â‰ ®˙ÈÓÂ‡Ï ÏÚ ˙¯Ó¢‰ ¨ÔÂÈÏÚ ÏÈÏ‚ ¨‰‚ÈÏ· ‰·Âˉ ‰ÚˆÙ ˜Á˘Ó‰ Íωӷ ÆÌÏ˘ÂÓ ÔÊ‡Ó „Ú ‰¯ÊÁ ‡Ï ÏÒÙÒÏ ‰„¯È ¨ÈÂÏ ˙ȯÈÓ ˜Á˘ÓÏ ‰È¯‰ ‡ˆ˙ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· ÆÌÂÈÒ‰ ÆÔÈÏ·Ú‡· ıÂÁ „ÈÈÊ Ï‚

Ï˘ ÌÈ˘‰ ˙¯Á· ·¯‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÈÚ„ÓÏ ÈÓÂÁ˙ ͯ„· ˙ÂÈÂӇϠ˙ÂÙÈχ ¯Ó‚ ȈÁÏ ¨˙¯Á·‰ ∫¯ÙÒ‰ È˙· ¨Ê¯‡ ÔÂ¯È ÔÓ‡Ó ‰˙‡ ˙‡ µ∞∫π¥ ‰ÒÈ·‰ χÈӯΠ˙‚Ò٠˯‡ ÔÈ· Ô¢‡¯‰ ˜Á˘Ó· ͯÚ˘ ¨ÌÈÈ˙˘‰ ¯·Î ‡È‰Â ¨Ï‡Èӯη ÈÓÂÁ˙ ·¯‰ ˙Â· ÔÂÎ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ¨ÔÈÏÓ‚‰ ˜Á˘Ó Ưӂ‰ ȈÁÏ Ë˜˘ ˘‡¯· ÌÂÈ· ͯÚÈÈ ¨„·Ï· ÈÏÓ¯ÂÙ ‡Â‰ ÈÎ ‰‡¯˘ „‚È· ÈÎ ÔÈÂˆÈ Æ∑Ʊ≤ ¨‡·‰ ÈÚÈ·¯ ÏÂÏÎÈ ¯Ó‚‰ ȈÁ ¨¯Ó‚‰ Ú·¯ ·Ï˘Ï ÆÈϯËÈ ̘ӷ ¨„·Ï· „Á‡ ˜Á˘Ó ‰‚ÈÏ© ‰È¯‰ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ˙¯‚·‰ ˙ˆÂ·˜

‰È¯‰ ÏÚÂÙ‰Ï Ûˆ¯ È˘ÈÏ˘ „ÒÙ‰ ∫˙·˘· ÆÈ˘ÈÓÁ‰ ̘ÓÏ ‰¯„¯„ȉ ‰ˆÂ·˜‰ ‰¢‡¯‰ ¯‡ßÚÓ „‚ ‰¯Á‡‰ ˙Âӄʉ‰ ˜Á˘Ó ˙ÂÏÚÏ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÙÂÒ ËÚÓÎ ÏÒÁÈ ‰ÓÈÈÒ ®ß· ‰‚ÈÏ© ‰È¯‰ ¯¢˙È· Ɖ‚ÈÏ ‡È‰Â ¨ÌÚ¯Ù˘ ÏÚÂÙ‰ „‚ ∞∫∞ ˜È˙· Ʊ≥≠‰ ̘ӷ ˙‚¯Â„Ó È˙˘ ˙ÂÁÙÏ ˘È Âʉ ‰‚ÈÏ· ¨‰ÏÊÓÏ ÏӯΠ˙¯ÈË ¨‰ÓÓ ˙ÂÚ¯‚ ¯˙ÂÈ ˙ˆ·˜ ËÚÓÎ ˙ÂÒ·˙ ˙‚ÙÂÒ˘ ¨¯ÎÓ≠‰„È„ß‚Â ‰È¯‰ Ï˘ ‰ÈÈÂÎÈÒ˘ ÍÎ ¨Ú·˘ È„Ó ÌÈ¯È·Ò Ìȇ¯ Âʉ ‰ÂÚ‰ ˙‡ „¯˘Ï ˙‡ ‰ˆÂ·˜‰ Á¯‡˙ ˙·˘· Ư˙ÂÈ· ÒÈÙÙ È·‡ Ʒ·ΠÏÚÂÙ‰

‰‚ÈÏ© ‰È¯‰ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ Ï‚¯Â„Ή ˙ˆÂ·˜ ‰‚ÙÒ ‰ˆÂ·˜‰ ∫¯„¯„È‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ®ß‚ È· „‚ ≤∫± ¨˙ÂÙȈ¯· È˘ÈÏ˘ „ÒÙ‰ ‰È¯‰ ÆÈ˘ÈÓÁ‰ ̘ÓÏ ‰¯„¯„ȉ ¨‰Ú· ˘·Î ÔÈÏÂÒ‡ ÈÓÚ˘ ÈÙÏ ¨≤∫∞ ‰¯‚ÈÙ ¯·Î Â‰Ê ÈÎ ÔÈÂˆÈ Æ∂¥≠‰ ‰˜„· ˜ÓˆÓ ¯Ú˘ ÈÚÈ·¯‰Â ¨˙ÂÙȈ¯· È˘ÈÏ˘‰ ‰„ÒÙ‰ Ɖȯ‰ Ï˘ ¨ÌȘÁ˘Ó ‰˘ÈÓÁ· „‚ ıÂÁ ˜Á˘ÓÏ ‰ˆÂ·˜‰ ‡ˆ˙ ˙·˘· ÏÈ„‚È „ÒÙ‰ ¯˘‡Î ¨¯‡ßÚÓ È· ‰¢‡¯‰ ‰˘ÚÓÏ ¨˙„˜ ¯˘ÚÏ Ô‰ÈÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡

‰Ú·¯‡ ‰Ó˘¯ ¨ÌÈ„ÒÙ‰ È˘ Ú·˘‰ ‰ÏÁ˘ ¨‰ˆÂ·˜‰ ‰Èχ ÂÓÁ Ô·˘Î ‰Ê ‰ÎÎ ÆÌȘÁ˘Ó ‰˘ÈÓÁ· ÌÈ„ÒÙ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌȘÁ˘Ó· ˙„˜ ˘ÂÏ˘Ï ≤µ≠Ó ≥ „ÁÈ ÌÈÚϘ ¨˙¯„‰ ‰ÂÚ ˙ÁÈ˙Ù ¯Á‡Ï ¨ÌÈÙˆ¯ ˙ÂÂÁˆÈ ‰˘ÂÏ˘ ‰ÏÏ΢ ‰Ú·¯‡ ‰È¯‰ È¯ÈÚ ‰‚È˘‰ ÌȘÁ˘Ó‰ ˙˘ÓÁ· ÌÈ„ÒÙ‰ Ïη ‰˘˜ ‰ÎÓ ‰Ï·È˜Â ¨Ìȇ·‰ ƉÈÈÏÚ‰ ÏÚ ˜·‡Ó· ¯Â˘˜‰ È˘ ‰ˆÂ·˜‰ ‰ÏÁ Ô¯Á‡‰ Ú·˘· ‰ÂȈ Ò „‚ ∑±∫∂≥ ¨ÌÈ„ÒÙ‰ ¯ÂÊÁÓ‰Ó ‰Á„˘ ˜Á˘Ó· ¨ıÂÁ· ∑∏∫∑µ ·‡ÂÎ È˙È· „Òى ¨Ô¢‡¯‰ ԯ˜ ÏË ∫ÌÂÏȈ ÌÈ˜Á˘‰Â ¯ËÒÈÓ È˘ Æϯ˘‰Ó Ô¯˙Ù ‡ÈˆÂ‰Ï Í¯ËˆÈ ‰Á˙Ù ‰È¯‰ Ɖ·È ¯ÂˆÈχ „‚ Ô¯߂ ¨„Á‡ ÏÎ ≥ ¯È˘ ¯Â‡Ó ‡˙Ó ¨‰·È „‚ È˙È·‰ ˜Á˘Ó‰ ˙‡ ÔÈÂˆÓ ¨ÌÈ¯Á‡‰ ÌȘÁ˘Ó‰ È˘· Ʊ Ò˯·Â¯ Ú·¯‰ ÌÂÈÒ· ±¥∫≤≥≠ ¥∫±¥ ‰Ïȷ‰ ÈÊÂÁ‡ „ÁÂÈÓ· ÂËÏ· ¨‰·È ‰ÂȈ Ò „‚ Ï˘ ¯„‰ ˜Á˘Ó ˙ÂÎÊ· ¯˜ÈÚ· ¨Ô¢‡¯‰ ¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÈ„¯‡‚‰ Ï˘ ÌÈÚ¯‚‰ ‰ÚÈϘ‰ ‰¯Â˜˘ ÈÙ΢ ‡Ï‡ Æ„¯‡ÈÈ‚ ÒÂÎ¯Ó ¯Ê‰ ÌÈÁÈÏˆÓ ‡Ï˘ ¨ÂÓÁ Ô· ԯ‡ ‰Èχ È·‡ ‰˙ÏÈ‚ ¨ÌÈ¯Á‡‰ ÌȘÁ˘Ó· ËÚÓ ‡Ï ‰Ï ¯Ó‡ ‰˜ÈËÒÈËËÒ‰ Û„ ÆÌÈÏÒ ˙¢ÚÏ È˘‰ Ú·¯·Â ¨˙Â·ÈˆÈ ¯ÒÂÁ ‰ˆÂ·˜‰ ‰ÚϘ ‰ÂȈ Ò „‚ ˜Á˘Ó· ∫ÏΉ ˙‡ ¨‰·È ¨˙Á‡ ‰ˆÂ·˜ ˜¯ ˘¯Ù‰ ÏÚ ‰˙‡¯ ¨˙„˜ ˘ÂÏ˘Ï ≤¥ ≠Ó µ ‰ˆÂ·˜‰ ˙ψÓ ‡È‰˘ ÍÂ˙ ¨ÌÈ˘¯Ó ÍÙ‰Ó ‰˙˘Ú˘ ≤∂≠Ó ∑ ‰ÚϘ ‡È‰ ‰·È „‚ ˜Á˘Ó·Â ‰˙ÏÚ ¨‰È¯‰ „ˆÓ ‰‚‰· ‰˘ÏÂÁ ÌÂÁ˙· „ÁÂÈÓ· ‰Ú¯Ï ËÏ·˘ ÈÓ Æ˘ÂÏ˘Ï Â‰Èχ È·‡ Ï˘ ‰¯È„ ‰˘Ï˘ Æ≤π∫≥∞≠Ï ±≥≠Ó ≤ ÚϘ˘ ¨Â‰Èχ È·‡ ‡Â‰ ‰Ê‰ ≥∑∫≥π Ô¯˙ÈÏ ‰È¯‰ ˙‡ ‰„ȯ‰ °ÂÏω ÌȘÁ˘Ó‰ È˘· ˙„˜ ˘ÂÏ˘Ï Ú·¯‰ ˙‡ Ì‚ ·Ëȉ ‰Á˙Ù ‰·È Æ˙ȈÁÓ· ¨¯˙ÂÈ ·ÂË ‰È‰ ‡Ï ÂÓÁ Ô· ԯ‡ Ï˘ ÂÊ‡Ó ¨‰·¯˜˙‰ ‰È¯‰˘ ÌÚÙ Ïη ¨È˘ÈÏ˘‰ ÌȘÁ˘Ó‰ È˘· ˙Â˘Ï˘· π≠Ó ± ÌÚ ¨¯ÚÙ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰˘ ÍÏ‰Ó „ÂÚ ‰˙˘Ú ‡È‰ ‡ˆÓ ÔËÙ˜‰˘ Ì˘Â¯ ‰˘ÂÚ ¨ÌÈ¯Á‡‰ ˙ÏÈÁ˙· Ƶ≤∫µπ ‰Ïȷ‰ Ú·¯‰ ÌÂÈÒ·Â ‰‡¯ ÆÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈÚ·˘· ‰Ú¯ ‰Ù˜˙· ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰·È ‰ÎÈ˘Ó‰ Ô¯Á‡‰ Ú·¯‰ ‡ˆÓ ‰ˆÂ·˜‰ Ï˘ ¯ˆ˜‰ ÏÒÙÒ‰ Ì‚ ÈÎ ˜È¯‡Â „¯‡ÈÈ‚ Ï˘ ˙·ÂË ˙˜„ ¨¯ÚÙ‰ ≥∞ ÚÏ˜È „¯‡ÈÈ‚ ̇ Ì‚Â ¨‰È¯ÎÂÚ· ˙‡ ˙ˆ˜Ó· ÔÈ˘‰Ï ˜¯ ÂÁÈψ‰ ÏÓÈÈ¯Ë ˜ÈÙÒÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ê ¨˜Á˘Ó Ïη ˙„˜ ≥≤ „¯‡ÈÈ‚ ∫ÂÚϘ ‰È¯‰Ï Æ˘¯Ù‰‰ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· ÆÂȯ·ÁÓ ‰¯ÊÚ Ï·˜È ‡Ï ̇ ÏÓÈÈ¯Ë ˜È¯‡ ¨®ÌÈ„‡·È¯ ±≥© ˙„˜ „Â‡Ó ‰˘˜ ıÂÁ ˜Á˘ÓÏ ‰ˆÂ·˜‰ ‡ˆ˙ È·‡ ¨∂ ÊÈÈ· Ô˙Âß‚ ¨®ÌÈ„‡·È¯ π© ±∏ Æ˙ȈӉ χگÊÈ ˜ÓÚØÔÂÚ·Ë ÔÈ¯Ó „‚ Ï„‡Ú ¨ÂÓÁ Ô· ԯ‡ ¨®ÌÈËÒÈÒ‡ ±¥© ‰Èχ

‫מהיבואן לצרכן‬

„¢Ò·

°‫אנו הכתובת בצפון‬

‫מבצעים‬

‫חסרי תקדים כל השנה‬ ‫קוזים‬ß‫סאונות¨ ז‬ ‫ודברים מיוחדים‬

‫קרמיקה‬ ‫הזימה שריף‬ ∞¥≠ππ∂¥¥µ±

hf,jnftv gjkye/ ytltk/ c 90%00 lj 20%00 rafh Zcba

Æ‫ח‬Æ‫ל‬Æ‫ ט‬Æ‫™התמונת להמחשה בלבד‬

®‫©אדים‬ ®‫תצוגה מיוחדת לסאונות ©אדים‬

‫¨ רדיו¨ טלפון‬ß‫עם מסאג‬ ÆÆÆ‫וכל אמצעי פינוק‬

‫מבצע‬

∑µ ≠‫החל מ‬ÆÆÆÆ‫∞∂ ספרדי‬x∂∞ ‫פורצלן‬ ‫ר‬¢‫ למ‬₪≥π ≠‫ החל מ‬Æ‫ספרדי‬ ¥µx¥µ ‫קרמיקה‬ ‫ר‬¢‫ למ‬₪µ≥ ≠‫החל מ‬ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‫מט‬ ∂∞x∂∞ ‫פורצלן‬ ‫ר‬¢‫ למ‬₪≤≥∞ ≠‫בכל מקום נמכר ב‬ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‫אבן לציפוי‬ °° °‫ר ב דו ק‬¢‫ למ‬₪± ≥ ∞ ‫צל נו רק‬ ‫א‬ ‫ר‬¢‫ למ‬₪

‰ÁÙ˘Ó‰ ¯Úˆ· ÌÈÙ˙˙˘Ó Ï˘ ‰˙¯ÈËÙ ÏÚ

‫בכביש ראשי‬ ‫כפר יאסיף≠נהריה‬

Rthfvbrf Ifhba Fpbvf

‫ועוד המון מבצעים במקום‬

www.ceramica-sh.com

¨∞π∫∞∞≠≤∞∫∞∞ ‫פתוח רצוף כל השבוע בין השעות‬ ‫ מכבדים כרטיסי אשראי‬Æ‫גם בשבת ובחגים‬

‫ לפנות ימינה‬¢‫אבו סנאן‬¢ ‫בכיכר הראשונה של‬ ‫כיכר‬

‫שלומי‬

‫ספורט‬

‫ ה’ בכסלו תשע”ב‬1.12.11

‫צומת כברי‬

‫כפר יאסיף‬

‫נהריה‬

‫שריף הזימה‬

Ï¢Ê

¯¯Ù ÈÏ„ ÂÈÏÚ ‰·Â‰‡‰

¯„‰ ÔÂ‚ ˙ÁÙ˘Ó


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪53‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫לפרסום מודעה בלוח שמוכר ‪∞¥≠π∞∞∞∞∏µ‬‬

‫מועד אחרון לפרסום מודעות מילים ושטח יום ד‪ ±±∫∞∞ ß‬בבוקר‬ ‫נהריה¨ עכו¨ שלומי¨ בוסתן הגליל¨ לוחמי הגיטאות¨ רגבה¨ עברון¨ סער¨ גשר‬ ‫הזיו¨ לימן¨ בצת¨ כברי¨ בן עמי¨ שבי ציון¨ יחיעם¨ נתיב השיירה¨ ירכא¨ כפר יסיף‬

‫נדל"ן‬

‫גילוי‬ ‫דעת‬

‫דרושים‬

‫נדל"ן‬ ‫דירות למכירה‬ ‫נהריה‬

‫נופש‬

‫בפרוייקט‬

‫)‪(1512‬‬

‫·‪„“Ò‬‬

‫ביקוש‬ ‫עבודה‬

‫רכבים‬

‫עיסויים‬

‫עסקים‬

‫שונות‬

‫”וילות בנופר”‬ ‫עין שרה נהריה‬

‫נכס השבוע‪°‬‬

‫למכירה בשלומית‬ ‫מורד ההר‬

‫בסביבה שקטה ונהדרת לגידול ילדים דו‬ ‫משפחתי ∞∂‪ ±‬מ‪¢‬ר בנוי על מגרש ∞‪ ≤µ‬מ‪¢‬ר‬ ‫‪ ¥‬חד בית מושקע ביותר מרווח מטבח‬ ‫נגרות פרטית¨ חדרים גדולים¨ גינה‬ ‫מסודרת¨ פרגולות¨ מרפסת שמש¨ מזגנים‬ ‫עיליים¨ חניה מקורה¨ ריצפה פורצן ועוד‬ ‫במחיר הכי טוב כיום בשלומית‬

‫≥ חדרים¨ ק“א¨ משופצת¨ אופציה להרחבה¨‬ ‫תצפית לים¨ כניסה מיידית¨ ≥∂≥‪ ∞µ∞≠¥¥¥¥‬ע“ש‬ ‫בעמידר קרוב לים וילה חד מפלסית ´ יח‪ ß‬דיור‬ ‫נפרדת¨ בנייה חדשה‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬ ‫באוסישקין במיקום מעולה בית קרקע ∞≥≤‬ ‫מ“ר מושקע כולל יחידת דיור נפרדת¨‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠∏∂∞‪®±‬‬ ‫חייבת להימכר‪ °‬דירת גג בצפון העיר‪ µ‬חד‪ß‬‬ ‫מושקעת מאוד¨ בבניין חדיש¨ ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫©מ®‬

‫·‡‪È˙¯˜ÂÈ ˙ÂÏÈ ¯ÂÊÈ‬‬ ‫˜‪‰Ï„‚ ˙ÒÙ¯Ó ´ ‘„Á µ ¯‡ÂÙÓ ‘‚ËÂ‬‬ ‫‪¯”Ó ≤µ∞≠≤∂∞ ÌÈ˘¯‚Ó ÏÚ‬‬ ‫˜¯˜‪ÌÈÈÁ ˙ÂÎȇ ¨È˙·È·Ò ÁÂ˙ÈÙ ¨˙È˯٠Ú‬‬

‫בצפון העיר דירת ≥ חד’ ´ מעלית¨ מחסן וחניה¨‬ ‫רק ∞∞∞¨∞‪ ∂µ‬ש‪¢‬ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠∏≥≥‪®¥¥‬‬ ‫במרכז ברח‪ ß‬שקט ויוקרתי¨ דירת דופלקס¨ ∂‬ ‫חדרים ´ גינה ≠ בהזדמנות‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬ ‫בצפון העיר ‪ µ‬חד‪ ¨ß‬מושקעת ¨ בקומה נוחה‬ ‫רק ∞∞∞¨∞≥∑ ש‪¢‬ח ©מ® ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫בצפון העיר דירת ‪ ¥‬חד‘ משקיפה לים ´‬ ‫מעלית¨ מחסן וחניה¨ רק ∞∞∞¨‪ ∑πµ‬ש“ח¨‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠≥≥‪®¥¥µ‬‬ ‫בית בודד יושב על מגרש במרכז העיר אחוזי‬ ‫בניה גבוהים מתאים ל≠‪ π‬יחי‪ ß‬דיור יפות‬ ‫לפרטים תמי ‪© ∞µ≤≤∂∂∂±∂µ‬ת®‬ ‫במרכז העיר ‪ ≥Ƶ‬חד‪ ß‬כ≠‪ ±∞¥‬מר‪ ß‬עם גינה‬ ‫ופוטניצאל מושקעת ‪ ∞µ≤∏∂π±±µπ‬מיקי ©ת®‬ ‫בז‪ß‬בוטינסקי ‪ ¥‬חד‪ ß‬מרווחת רק ∞∞∞¨∞∞∑ ‪₪‬‬ ‫©ת®‬ ‫חייבת להימכר‪ °‬בעמידר דירת קרקע ‪ µ‬חד’‬ ‫לכניסה מיידית¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠‪®¥¥∂µπ‬‬ ‫במרכז העיר ‪ µ‬חד‪ ß‬מושקעת ´ חניה ומחסן‪Æ‬‬ ‫‪© ∞µ∞≠¥¥π∞π¥π‬מ®‬

‫פנטהאוז‬ ‫בירוקה‬

‫‡˙‪ÌÎ‬‬ ‫·ˆ‪ÌίÚ‬‬ ‫‪‰¯˜È‰ ÔÎÓ‡¨Í˙˘‡ ˙ÂÓ ÏÚ‬‬

‫מציאת השנה¨‬ ‫הכי זול בשוק‪°‬‬

‫מושקע¨ מתוחזק¨‬ ‫מרפסת כ≠∞∑ מ“ר‬

‫∞∞∞¨∞≥∏‪₪‬‬

‫‪∞µ≤≠≥∞≥≤±≤±‬‬

‫בעמידר במיקום מעולה בניין חדש מחולק‬ ‫ל≠‪ ¥‬יח‪ ß‬מגורים ´ אחוזי בנייה נוספים על הגג¨‬ ‫לפרטים ‪© ∞µ≤∏≤∏π∞∏¥‬מ≠‪®±≤∑π‬‬ ‫בצפון העיר ≥ חד‘ בבניין מטופח עם מעלית‬ ‫רק ∞∞∞¨∞≥∂ ש“ח ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בית פתוח‬ ‫‪±Æ±≤Æ≤∞±±‬‬

‫ביום חמישי ∞∞∫‪±∑∫∞∞≠±π‬‬

‫בבלעדיות‬ ‫בבורוכוב דירות ‪ ≥≠¥‬חדרים‬ ‫קורין ‪∞µ¥≠≥±±∞∏±µ‬‬

‫באחד העם היוקרתי ‪ ¥‬חד דירה חדשה‬ ‫מהקבלן ממ‪¢‬ד¨מרפסת ומעלית ∞∞∞¨∞∂‪ π‬ש‪¢‬ח‬ ‫אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בירוקה דירת ‪ ≥Ƶ‬חד‪ ß‬משופצת נוף פתוח לבן‬ ‫עמי¨ בהזדמנות‪ Æ‬לפרטים ≥≥≥∂‪ ∞µ≤∑∑π‬מיכל‬ ‫©‪®VIP‬‬

‫בטרומפלדור במיקום מעולה דירת קרקע‪µ‬‬ ‫חד‘ משופצת בהזדמנות‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫בעמידר¨ ∞∂‪ ±‬מ‪ ß‬כולל יח‪ ß‬דיור נפרדת‪ Æ‬גינה‬ ‫מרווחת¨ מקום שקט לפרטים ≥≥≥∂‪∞µ≤∑∑π‬‬ ‫מיכל ©‪®VIP‬‬

‫בירוקה בבנייה החדשה ‪ ¥‬חד‘¨ נוף לפארק¨‬ ‫מושקעת כחדשה¨ מיזוג מרכזי¨ חנייה ´ מחסן‬ ‫‪ ®≤≤∞π© ∞µ∞≠µπ∏µ¥∞≥ ¨∞µ∞≠∂≤≤≥≥≤±‬ע“ש‬ ‫בדרום העיר בבניין חדש ומפואר¨ ‪ ¥‬חד‪ß‬‬ ‫מפוארת ביותר¨ מערבית ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫בשכונת רגום בהזדמנות‪ °‬דירת ≥ חדרים¨‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫בצפון העיר בבניין חדיש¨ פנטהאוז ∂ חד‘ עם‬ ‫נוף לים¨ בהזדמנות בלתי חוזרת‪°‬‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫‪¨Â¯¯Ù χ¯˘ÈÏ‬‬ ‫‚‪ʯÈÏ ÈÏË ¨˙ÈÏ‬‬

‫פנטהאוז ‪ µÆµ‬חד‪ ß‬ברח‪ ß‬מבוקש בעיר כ∞‪ ±µ‬מ‪ß‬‬ ‫בנוי ´ מרפסת ענקית בהזדמנות¨ אביתר‬ ‫‪®VIP© ∞µ≤≥∞≥≤±≤±‬‬ ‫בעמידר וילה חד מפלסית משופצת כחדשה ´‬ ‫א‪Æ‬בניה¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫ברסקו ∞∞∑ מ‪¢‬ר מידי לבניה לפרטים לפנות‬ ‫לשלומי ∏‪ ∞µ≤∑≤µµ∏π‬תיווך הצלחה שלמה דהן‬

‫„‪¯¯Ù ÈÏÂ‬‬

‫בטרומפלדור במיקום מעולה מגרש ∞∞‪ ¥‬מ“ר‬ ‫עם בית מקורי¨ ©מ® ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫פנטהאוז על כל הגג¨ מפואר ביותר‪ °‬נוף לים¨‬ ‫לכניסה מיידית‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬ ‫‪ ¥Æµ‬חדרים מושקעת מאוד‪ ´ °°°‬מחסן ´ חניה‬ ‫מקורה ´ ∂ מזגנים ≠ ∞‪ ±±‬מ‪¢‬ר ≠ ∞∞∞‪ ∑≤∞Æ‬ש‪¢‬ח לסגור‬ ‫עסקה‪ °‬פינוי גמיש≠ יואל ‪© ∞µ≤≥∞ππ∞±±‬תו®‬ ‫ללא תיווך¨ ‪ ¥‬חד‘¨ איכותית ומרווחת קומה‬ ‫ב‘ ´ שירותים כפולים ´ חדר כביסה גדול ´‬ ‫ארונות ´ חנייה ´ מחסן ≥‪ ¨ ∞¥≠ππ≤∂∂±‬לא‬ ‫בשבת‪ °‬ע“ש‬ ‫בטרומפלדור¨ בית קרקע¨ ‪ µ‬חד‘¨ במיקום‬ ‫מעולה ושקט ´ גינה ∞∞‪ ±‬מ“ר ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫©מ®‬ ‫במרכז העיר ‪ ¥‬חדרים ענקית מעוצבת ע‪¢‬י‬ ‫מעצבת פנים ∞≤‪±‬מ‪¢‬ר בניין לפניי תמ‪¢‬א ∏≥ רק‬ ‫∞∞∞∞∞∏ לפנות לשלומי ∏‪ ∞µ≤∑≤µµ∏π‬תיווך‬ ‫הצלחה שלמה דהן‬

‫חדש בשוק‪°‬‬

‫בבלעדיות‪°‬‬

‫נדירה‪ °‬בהרחבת הקיבוץ¨ וילה‬ ‫∑ חד‘¨ פינתית¨ ∞‪ ±π‬מ“ר בנוי‬ ‫על מגרש כ≠∞∞∂ מ“ר¨‬ ‫אפשרות ליח‘ דיור‪°‬‬

‫בבן עמי בית קרקע חד מפלסי¨ חדש ומפואר‬ ‫ביותר¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫בעין יעקב וילה מפוארת ביותר ∞≤≤ מ‪¢‬ר על‬ ‫מגרש ∞‪ ∑µ‬מ‪¢‬ר¨ נוף מדהים‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫‪‰È¯‰ Ë·Ó ˙ÁÙ˘Ó ˙È·Ó‬‬ ‫דירת ‪ µ‬חד’ קומה א ‪´Æ‬יח ≤ חדרים בקומת‬ ‫הקרקע ´גינה רק ∞∞∞∞‪ ±≤π‬ויצמן מרכז עורפית‬ ‫ושקטה לפנות לשלומי ∏‪ ∞µ≤∑≤µµ∏π‬תיווך‬ ‫הצלחה שלמה דהן‬

‫בגרנות¨ בית קרקע ∞∞≤ מ“ר בנוי ´ גינה גדולה‬ ‫©∏≤∑‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ ®¥¥‬מ®‬ ‫ברשותינו מבחר בתי קרקע¨ נחלות¨ משקים‬ ‫בכל איזור הגליל המערבי ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫ללקוחות משרדנו דרושות דירות במרכז‬ ‫נהריה ובראש הנקרה לפנות לשלומי‬ ‫∏‪ ∞µ≤∑≤µµ∏π‬תיווך הצלחה שלמה דהן‬

‫שלומי‪/‬שלומית‬

‫במצפה גיתה וילה חד מפלסית מפוארת‬ ‫ביותר¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בשלומית ביסמין למכירה דו משפחתי ‪ ¥‬חד‬ ‫∞∂‪ ±‬מ‪¢‬ר מושקע ביותר מטבח חדש¨ריצוף‬ ‫מזגנים ועוד‪ ∏π∞¨∞∞∞ ÆÆÆ‬ש‪¢‬ח המחיר הכי טוב‬ ‫כיום בשלומית אדר נכסים ‪Æ∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בכפר ורדים¨ במיקום מעולה וילה איכותית‬ ‫ומושקעת ´ יחידת דיור מושכרת על מגרש‬ ‫כ≠∞∞∂ מ‪¢‬ר¨ ‪ VIP‬נדל‪¢‬ן ≥≥≥∂‪∞µ≤≠∑∑π‬‬

‫בשלומית למכירה בגבעת הארזים בית פרטי ‪¥‬‬ ‫חד בסביבה שקטה ונפלאה לגידול ילדים רק‬ ‫∞∞∞¨∞∏‪ π‬ש‪¢‬ח אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בפלמ‪¢‬ח דו משפחתי ≥ חדרים ∞∞‪±‬מ‪¢‬ר בנוי‬ ‫יושב על ∞∞≥ מ‪¢‬ר אפשרות בניה רק ∞∞∞∞‪±≤µ‬‬ ‫תיווך הצלחה שלמה דהן‬

‫בראש הנקרה בית מסוגנן מודרני מאד מיוחד‬ ‫צופה לים נוף מהמם לפרטים לפנות לשלומי‬ ‫∏‪ ∞µ≤∑≤µµ∏π‬תיווך הצלחה שלמה דהן‬

‫בשלומית בית בר‪¢‬ח הניצן ‪ µ‬חדרים רק ∞∞∞∞‪∏π‬‬ ‫במיקום מעולה לפנות לשלומי ∏‪∞µ≤∑≤µµ∏π‬‬ ‫תיווך הצלחה שלמה דהן‬

‫במרכז העיר ≥ ח קומה ‪ ∂∞∞∞∞∞ ¥‬ענקית‬ ‫במרכז לפנות לשלומי ∏‪ ∞µ≤∑≤µµ∏π‬תיווך‬ ‫הצלחה שלמה דהן‬

‫בראש הנקרה וילה מעוצבת ‪ µ‬חד ∞≥≤ מ‪¢‬ר ´‬ ‫יח דיור מושכרת¨גינה מטופחת ∞‪ ¥‬עצי פרי¨יח‬ ‫הורים ´ מרפסת אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫מושבים‪/‬ישובים‬

‫באיזור כברי וילה חד≠מפלסית על מגרש‬ ‫∞∞∏¨‪ ±‬מ“ר¨ משקיפה לנוף מדהים‪°‬‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫דירת ≥ חד‘ במקס נורדאו ק ≥ ≤´ מרפסות‬ ‫מערבית ומזרחית אפשרות להפוך ‪ µ‬חדרים‬ ‫בקלות רק ∞∞∞∞∞∞∏ לפנות לשלומי‬ ‫∏‪ ∞µ≤∑≤µµ∏π‬תיווך הצלחה שלמה דהן‬ ‫מס‘ דירות להשקעה בטרופלדור ביהודה‬ ‫המכבי ובחלוץ לפנות לגיל ∑‪∞µ≤ µ≥π∞∂µ‬‬

‫ללקוחותינו דרושים בתי קרקע במושבים‬ ‫במושבים¨ בגליל המערבי¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫בויצמן ≥בבניין חדיש ‪ ¥‬חד’ השקעות רבות ´‬ ‫חניה מקורה¨ מחסן ומרפסת שמש¨ רק‬ ‫∞∞∞¨∞‪ ∏µ‬ש‪¢‬ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠≥≥≥‪®¥¥‬‬ ‫בממשלתי ליד הישיבה דירת גג מפוארת‬ ‫∑ חד‪ ´ ß‬מרפסת ©מ® ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫בגשר הזיו‬

‫‪∞µ≤≠≥∞≥≤±≤± Ï“Ê‬‬

‫˘‪¯Úˆ „ÂÚ ÂÚ„˙ ‡Ï‬‬

‫‚‪·ÂË Ì‡ Ì‬‬ ‫‪·Ï‰ ÏÚ ÍÏ‬‬

‫‪‰‡Â˘‰‬‬ ‫‡˙‬ ‫‪¯ÂÎÊ‬‬ ‫‪·˜ÚÈ‬‬

‫בשלומית למכירה בנווה רבין דירת ‪ ¥‬חד‬ ‫קומה א‪ ß‬בסביבה שקטה פונה לנוף ים‬ ‫מרפסת ∞≤ מ‪¢‬ר´ ממ‪¢‬ד ∞∞∞¨∞∏‪ µ‬ש‪¢‬ח אדר‬ ‫נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומית¨ מספר בתי קרקע למכירה החל‬ ‫מ≠∞∞∞¨∞‪ ∏π‬ש“ח¨ שלמה דהן ∏‪∞µ≤≠∑≤µµ∏π‬‬

‫·‪„“Ò‬‬

‫)‪(0302‬‬

‫יחידת דיור חדשה כולל כל המיסים‪°‬‬ ‫‪© ∞µ∞≠¥¥π∞π¥π‬מ®‬

‫מבצע מיוחד ל ‪ 2‬בתים! במחיר ‪ 1,650,000‬ש“ח בלבד!!!‬

‫בכניסה לשלומי¨‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫)‪(0302‬‬

‫במרכז העיר ≥ חד‪ ß‬משופצת¨ מערבית בקומה‬ ‫נוחה¨ רק ∞∞∞¨∞‪ ∂µ‬ש‪¢‬ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫∞∞∞¨∞‪₪∏π‬‬

‫וילות בנופר בע“מ‪ ,‬לפנות לזוהר‪052 2786499 :‬‬

‫בשזר ≥ חד‪ ¨ß‬בקומה נוחה¨ מסודרת מאוד¨‬ ‫מצויינת גם להשקעה‪© ∞µ≤∏≠≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫מקצוענים‬

‫להשקעה בשלומי‬ ‫דירת ≥ חדרים‬ ‫כ≠ ∞∞‪ ±‬מ‪¢‬ר קומה ב¨‬ ‫בעלת פוטנציאל¨‬ ‫תשואה עתידית •‪∑Ƶ‬‬ ‫לרציניים בלבד‪°°‬‬

‫∞∞∞¨∞∑≤‪₪‬‬ ‫בכניסה לשלומי¨‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫עכו‬ ‫קוטג‪ ß‬מפואר ∂ חדרים ∞∞≤ מ‪¢‬ר בנוי ´ מקלט‬ ‫באיזור הים¨ לכניסה מיידית‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬

‫דירות להשכרה‬ ‫נהריה‬ ‫מפרטי¨ דירת חדר¨ משופצת¨ מסודרת¨‬ ‫מרוהטת¨ עם מזגן חדש וכבלים‬ ‫∞∑‪®±π∞≤© ∞µ≤≠≤π∏≤±‬‬ ‫בדרום העיר¨ ‪ ¥‬חד‘¨ מעלית ´ מחסן ´ חניה¨ ∞∞∞≥‬ ‫ש“ח¨ פינוי גמיש ©≤‪© ∞µ≤∏≤∏π∞∏¥ ®≥π∏µ‬מ®‬ ‫במרכז העיר קוטג‪ ∂ ß‬חד‪ ß‬מרווח ומטופח‬ ‫בכניסה מיידית¨ ‪ VIP‬נדל‪¢‬ן¨ ≥≥≥∂‪∞µ≤≠∑∑π‬‬ ‫בעיר¨ דירת ‪ µ‬חדרים ´ מעלית¨ מחסן¨ ממ“ד¨‬ ‫מרפסת שמש וחניה¨ ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫©מ≠∂≥∏‪®≥π‬‬ ‫להשכרה מבנה ∞∞‪ ¥‬מר‪ ß‬באיזור מסחרי בעיר‬ ‫למטרות רבות ניתן לחלוקה לפרטים תמי‬ ‫‪© ∞µ≤≤∂∂∂±∂µ‬ת®‬ ‫בשי עגנון ≥ חד‘ ממוזגים קומה ראשונה‬ ‫מתאריך ‪ ±µÆ±±Æ±±‬רק ∞∞≥≤ ש‪¢‬ח ≠ יואל‬ ‫‪© ∞µ≤≥∞ππ∞±±‬תו®‬

‫למכירה בשלומית‬

‫בצפון העיר ‪ ¥‬חד‪ ß‬משופצת ´ מעלית¨ מחסן‬ ‫וחניה¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠‪®≥µ∏±±‬‬

‫‪ ¥‬חד‘ כ≠ ∞∞‪ ±‬מ‪¢‬ר מרווחת‬ ‫מוארת ומסודרת מיקום מעולה‬ ‫קומה א‘ מזגן מרכזי¨ יח הורים¨‬ ‫ממ‪¢‬ד¨ מרפסת ¨ צופה לנוף ים‬ ‫מרהיב כניסה מיידית‪°‬‬

‫במרכז העיר ‪ ¥‬חד‘ משופצת ´ חניה ומחסן¨‬ ‫∞∞≤¨≥ ש‪¢‬ח¨ ‪© ∞µ≤∏≠≤∏π∞∏¥‬מ≠∞‪®≥π∂¥‬‬

‫נווה רבין‬

‫∞∞∞¨∞∏‪₪µ‬‬ ‫בכניסה לשלומי¨‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומית בניצן למכירה דו משפחתי ‪ µ‬חד‬ ‫מרווח צופה לנוף ים סביבה נפלאה לגידול‬ ‫ילדים במחיר מעולה רק ∞∞∞¨∞∏∏ ש‪¢‬ח אדר‬ ‫נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומי דירת גן ‪ µ‬חד מושקעת ומעוצבת¨‬ ‫ביניין שמור ומטופח כניסה פרטית¨מחסן וחנייה‬ ‫∞∞∞¨∞‪ ∑µ‬ש‪¢‬ח אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומי למכירה במרכז שלומי במיקום מעולה‬ ‫דירת ≥ חד קומה א‪ ´ ß‬מחסן וחנייה רק ∞∞∞¨∞∞≥‬ ‫ש‪¢‬ח אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומי למכירה להשקעה ≥ חד קומה ב‬ ‫משופצת במחיר הזדמנות רק ∞∞∞¨‪ ≤∂µ‬ש‪¢‬ח‬ ‫אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬ ‫בשלומית הותיקה למכירה וילה ענקית פינתית‬ ‫∏ חד מיקום מצויין אפשרויות בנייה רבות‬ ‫בהזדמנות לרציניים ∞∞∞¨∞∞≤¨‪ ±‬ש‪¢‬ח אדר‬ ‫נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בהרצל ≥ חדרים בנהריה ´ מרפסת ∞∞∂≤ ש“ח‬ ‫כולל ארנונה וועוד ©ריסט® ∂‪∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬‬ ‫באוסישקין דירת ≥ חד‘ בקומה נוחה¨‬ ‫משופצת ומערבית¨ רק ∞∞≥¨≤ ש“ח ©מ≠∏‪®±∞π‬‬ ‫‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫בשכונות מבחר דירות במחירים זולים‪°°°‬‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬ ‫בשקד ≥ חד’ משופצת ´ מחסן¨ חניה ומרפסת¨‬ ‫משקיפה לים‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ®‬ ‫בסוקולוב ≥ חד‘¨ ‪ πµ‬מ“ר¨ משופצת ´ מרפסת¨‬ ‫נוף לים¨ ∞∞∞≥ ש“ח ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫במרכז העיר דירת ≥ חד‪ ß‬חדשה ליחיד‪Ø‬זוג‬ ‫מרוהטת חלקית ¨ קומה ≤ עם מעלית וממד‬ ‫∞∞‪ ≥±‬ש‪¢‬ח‪ Æ‬לפרטים ≥≥≥∂‪ ∞µ≤∑∑π‬מיכל‬ ‫©‪®VIP‬‬ ‫דירת ‪ ¥‬חד‘¨ קומה ראשונה¨ משופצת עם‬ ‫מעלית¨ מחסן¨ ברח‘ הרצל¨ ∞∞∞≥ ש“ח‬ ‫‪®≤∂∞±© ∞µ¥≠∏∞∞µµ∂µ‬‬ ‫בהרצל¨ ≤ חד‘¨ משופצת¨ קומה א‘¨ ∞∞‪ ±µ‬ש“ח‬ ‫כולל ארנונה ומים לאדם בודד ∂‪∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬‬ ‫©ריסט®‬ ‫באושיסקין¨ בבלעדיות¨ ≥ חד‘¨ גינה גדולה¨‬ ‫מיידית ∂‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬ריסט®‬


‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪54‬‬

‫תתפנקו‪°‬‬

‫מקצוענים‬

‫לפרטים התקשרו‬

‫קופונים‬

‫‪·˘ÁÓ‬‬ ‫‪„È‬‬

‫‪COMPUTER‬‬ ‫˘‪‰ÈÈ‬‬

‫‪·˘ÁÓ‬‬ ‫‪‰È„ÓÈËÏÂÓ‬‬

‫∞≤¨≤‪±‬‬

‫פרטים בעמ‘‬

‫‪°°°˘„Á‬‬

‫‪±±ππ‬‬

‫¯˜ ‪¶ COMPUTER‬‬

‫‪ȇÏÓ‰ ¯Ó‚ „Ú‬‬ ‫‪COMPUTER‬‬

‫‪COMPUTER‬‬

‫‪ȇÏÓ‰ ¯Ó‚ „Ú‬‬

‫‪ËÒ‬‬ ‫‪‰È„ÓÈËÏÂÓ‬‬

‫∞≤‪±‬‬

‫¶‬

‫·≠‬

‫‪ȇÏÓ‰ ¯Ó‚ „Ú‬‬

‫‪COMPUTER‬‬

‫‚‪±∞±∏∏ Æ„Æ˙ ‰È¯‰ ¨±∂ ÔÂ˙Ú‬‬ ‫‪www.gi2000.co.il πµ±≤≥¥¥ ÆÒ˜Ù ˇ πµ±≤≥¥µ ÆÏË‬‬ ‫) ‪(0712‬‬

‫חידוש‬ ‫מטבחים‪Ø‬‬ ‫החלפת‬ ‫דלתות‬ ‫≥≤‪∞µ¥≠≤µ¥ππ‬‬ ‫לפרטים∫‬

‫בס"ד‬

‫©≤‪®±¥±‬‬

‫©≤‪®∞±±‬‬

‫צילום לאירוע החשוב בחייכם‬ ‫עושים אצל המקצוענים!‬

‫¶‬

‫‪≠Ó ÏÁ‰‬‬

‫לקוראי עיתון‬ ‫’מבט נהריה‘‬

‫‪04 9000085‬‬

‫‪≤ππ‬‬

‫‪COMPUTER‬‬

‫בס“ד‬

‫חפירות מיני מחפרון¨ תשתיות צנרת תת קרקעי¨‬ ‫גינון¨ שיפוץ מבנים¨ אינסטלציה¨ צבע וריצוף‬

‫טלאל ∞∑≤∂∞∏∂≠∞‪ ∞µ‬עודד ∂‪∞µ¥≠µ∑≥π∑π‬‬

‫בלעדי במשרדינו‪°°°‬‬

‫בדרום העיר בית קרקע‬

‫·‪¯¢Ó ±∑∞ ¨¯˙ÂÈ· ¯‡ÂÙÓ ß‚Ë˜ ‰˘È‰ ‰¯˘ ÔÈÚ‬‬ ‫‪°˘„Á ÏΉ ¨È¯Ù ÈˆÚ ÌÚ ¯¢Ó ¥≤∞ Ï˘ ˘¯‚Ó ÏÚ‬‬ ‫´ ‡‪°¯¢Ó ∂∂ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ÈÈ· ˙¯˘Ù‬‬

‫בבלעדיות‪°‬‬ ‫בנייה פרטית ´ יחידות מגורים‬ ‫נפרדות¨ רשומות כחוק¨ תשואה‬ ‫‪°„·Ï· „¯˘Ó· ÌÈ˯Ù‬‬ ‫כ≠∞∞∞¨∑ ש“ח לחודש על‬ ‫יוסי ‪∞¥≠π∞∞∞≥∂∞ ¨∞¥≠ππ≤¥±∞¥∞ ¨∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫היחידות‪°‬‬ ‫משרד לשיווק נכסי מקרקעין‬

‫בס"ד‬

‫יוסי ‪¨∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫∞‪∞¥≠π∞∞∞≥∂∞ ¨∞¥≠ππ≤¥±∞¥‬‬ ‫משרד לשיווק נכסי מקרקעין‬

‫ניסיון בנדל‪¢‬ן מעל ∞≤ שנה‬

‫למכירה‬

‫בממשלתי בבלעדיות‪°‬‬ ‫בס"ד‬

‫„‪´ ¯˙ÂÈ· ˙¯‡ÂÙÓ ¨ß„Á ∑ ¨‚‚ ˙¯È‬‬ ‫‪˙·È˘È ˙·¯È˜· ¨‰Ï„‚ ‚‚ ˙ÒÙ¯Ó‬‬ ‫‪®≥¥πµ∑© °„Â‡Ó ˘ÈÓ‚ ÈÂÈÙ ß·˜ÚÈ ¯È·‡ß‬‬

‫תיווךמבט לפרטים∫ יוסי ‪∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬ ‫בס"ד‬

‫ניסיון בנדל‪¢‬ן מעל ∞≤ שנה‬

‫)‪(1901‬‬

‫©≥∞‪®≥±‬‬

‫לנשים¨ גברים וילדים‪°‬‬

‫החזרי‬ ‫מס‬

‫©ללא מין®‬

‫‪∞µ≤≠≥π≤∏≥±π‬‬

‫הערכות‬ ‫שווי‬

‫הצהרות‬ ‫הון‬

‫ייעוץ מס‬ ‫ומיסוי‬ ‫בינלאומי‬

‫©∑∞∑∞® ©≤∞‪®∞π‬‬

‫החלפת פלדלת‬ ‫יד שנייה‬

‫∞‪₪±¨∂µ‬‬ ‫∞‪πµ‬‬ ‫∞∞‪∞µ≤≠≤≥∑ππ‬‬

‫סניף נהריה סוקולוב ‪ Ø ±±‬סניף חיפה הבנקים ≤‬ ‫שיחת חינם‬

‫‪vision‬‬ ‫במחיר‬ ‫ויז‘ן אטרקטיבי‪°‬‬

‫נייד‬

‫פ ת ר ו נ ו ת נ ד ל ” ן‬

‫‪∞µ∞≠∂µ∂∂µ∑∂ ˇ ±∏∞∞≠±∞≠≤∞≠≥±‬‬

‫שד‪ ß‬דניאל‪ß‬ס¨ הגעתון ≥≥¨ ∞‪∞µ≤≠≥≤∑∂µµ‬‬

‫בבלעדיות במשרדינו‪°‬‬

‫·‪„¢Ò‬‬

‫בס"ד‬

‫‪¨¯ÈÚ‰ Êίӷ ˙ÂÁ ‰¯Î˘‰Ï‬‬ ‫∞≥ ‪‰Ï„‚ ‰È¯Ï‚ ´ ¯ßßÓ‬‬ ‫‪°„·Ï· „¯˘Ó· ÌÈ˯Ù‬‬

‫יוסי ‪∞¥≠π∞∞∞≥∂∞ ¨∞¥≠ππ≤¥±∞¥∞ ¨∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬‬

‫‪₪‬‬

‫משרד לשיווק נכסי מקרקעין‬

‫™לא כולל משקוף‪ Æ‬כולל מידות¨ הובלה¨ התקנה ומע‪¢‬מ‪ Æ‬ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬

‫ניסיון בנדל‪¢‬ן מעל ∞≤ שנה‬

‫תיווךמבט‬ ‫בס"ד‬

‫קניון נהריה קומה ≥¨ רח‪ ß‬האירית ≤‬

‫©∞‪®±∏±‬‬

‫מבצעי ענק של פלדלת‬

‫החלפת פלדלת‬ ‫חדשה‬

‫משרד מפואר ∞∏ מ“ר¨‬ ‫כניסה מיידית‪°‬‬

‫ייעוץ חינם בפגישה אישית‬

‫מגוון דלתות לחדרים במחירים מיוחדים‬

‫בלב העיר‬

‫הנהלת חשבונות‬ ‫לעצמאים וחברות‬

‫עיסוי רפואי‬ ‫עיסוי ארומתי‬ ‫עיסוי אבנים חמות‬ ‫עיסוי צלוליט‬ ‫עיסוי פיזיותרפי‬

‫בס"ד‬

‫קניון נהריה קומה ≥¨ רח‪ ß‬האירית ≤‬

‫קניון נהריה קומה ≥¨ רח‪ ß‬האירית ≤‬

‫מעסה ומטפלת‬ ‫רפואית בכירה‬

‫תיווךמבט‬

‫‪ÏÂÊ ÈΉ‬‬ ‫·‡¯‪ı‬‬

‫‪‰ÈÓ¯‚ ˙¯ˆÂ˙ ˙ÂÎȇ ¨ÔÈËÈÂÓ ˙Â˘ ≤µ‬‬

‫‪ÈÏÓ˘Á ‡ È„È ˙ÂÚÂ¯Ê ÈÎÎÂÒ ‰ÒÈ·Î ¯„ÁÏ ˙ÏÙ˜˙Ó ‰ÊȘ¯Ó‬‬ ‫‪ÌÈ„·‰ È‚ÂÒ ÏÎÏ ˙ÂÙÏÁ‰Â ÌÈ˜È˙ È˙Â¯È˘ ÌÈÚ·˜ ÌÈÎÎÂÒ‬‬ ‫‪°˙·ÈÈÁ˙‰ ‡ÏÏ ÌÎÈχ ÂÚÈ‚È Â‚Ȉ ÂÙÏË‬‬ ‫‪‰È¯‰ ÛÈÒ‬‬ ‫‪ÔÂÙˆ‰Â‬‬

‫≥≥≤≠‪∞µ≤≠≥≥≠µπ‬‬

‫‪∞¥≠π∞∞∞∞∏µ ¯˘˜˙‰ °Í˙‡ Ì„˜Ï ÈÏ Ô˙ øÔÚˆ˜ÓÏ ÍÓˆÚ ˙‡ ·È˘ÁÓ‬‬


‫מבטנהריה וגליל מערבי ‪55‬‬

‫‪ 1.12.11‬ה’ בכסלו תשע”ב‬

‫בבלעדיות בויצמן¨ דירת ≥ חד‘¨ קומה א‘¨‬ ‫מיידית‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π∂ °‬ריסט®‬

‫במושב בצת בית¨ ≥ חדרים¨ ‪ ∂µ‬מ“ר כחדשה‬ ‫ומרוהטת ∞‪ ∞µ≤≠∂∑πµπµ‬ע“ש‬

‫בבנין חדיש ‪ ¥‬חד‘ ´ מרפסת מסודרת מאוד‬ ‫∞∞‪ ≥µ‬ש‪¢‬ח כניסה מיידית ≠ יואל ‪∞µ≤≥∞ππ∞±±‬‬

‫דירת ‪ ≥Ƶ‬חד‘ משופצת כחדשה במושב‬ ‫עמקא¨ כניסה מיידית ללא תיווך‬ ‫∂‪ ∞µ¥≠≤∂∑π≥π¥ ¨∞µ∞≠∑≤±≤±¥‬ע“ש‬

‫בבלעדיות‪ °‬ברח‘ יוקרתי¨ ≥ חד‘¨ ממוזגת¨ פנוייה‬ ‫מיידית‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π∂ °‬ריסט®‬

‫למלון קרלטון נהריה‬

‫דרושים‬ ‫איש אחזקה ברמן‪Ø‬ית פקיד‪Ø‬ת קבלה‬ ‫מנהל‪Ø‬ת חדר אוכל‬

‫שלומי‪/‬שלומית‬

‫מפרטי¨ בעמידר¨ ‪ ≤Ƶ‬חד‘¨ קומה ב‘¨ דו“ש¨ מזגן¨‬ ‫מיידי‪®±π∞±© ∞µ≤≠∑≥≤≤µ∏µ ¨∞µ¥≠∂∑≥∑∏∑∞ ¨°‬‬

‫בשלומי להשכרה דירה ‪ ¥‬חד משופצת קומה ≤‬ ‫נוף לים ∞∞∞≤ ש‪¢‬ח אדר נכסים ‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫מפרטי דירת ‪ µ‬חד‘¨ בקפלן ≤‪ ¨±‬קומה א‘¨ מרווחת¨‬ ‫ממוזגת¨ באיזור איכותי ∑∑∑∑∂≤∂≠∞‪®±≤∞±© ∞µ‬‬

‫בשלומית יח דיור להשכרה מרוהטת מידית‬ ‫כולל כבלים ארנונה ומים אדר נכסים‬ ‫‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בעין שרה יחידת דיור ≤ חד‘ קרקע כולל ארנונה‬ ‫וכבלים¨ ∞∞≤¨≤ ש“ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠∏≥∂‪®≥π‬‬

‫קו‪¢‬ח לפקס∫ ‪∞¥≠π∏≤≥∑∑±‬‬

‫רק פניות מתאימות תענינה¨ המודעה פונה לנשים וגברים כאחד‬

‫)‪(2010‬‬

‫בירוקה ≥ חד‪ ß‬כחדשה מטבח חדש מיזוג ועוד‬ ‫∞∞∂¨≤‪© ∞µ∞≠µ≤±±∑¥µ ₪‬בנ®‬

‫דרוש‪/‬ה‬

‫המשרות מיועדות‬ ‫לנשים וגברים כאחד!‬

‫דירת סטודיו ©חדר® בלב העיר¨ ממוזגת¨ פנויה‬ ‫מיידית‪ °‬כולל כל ההוצאות ∞‪ ±µµ‬ש“ח¨‬ ‫∂‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬ריסט®‬

‫סוכן‪Ø‬ת נדל‪¢‬ן‬

‫אמין‪Ø‬ה¨ חרוץ‪Ø‬ה ואסרטיבי‪Ø‬ת‬ ‫´ רכב¨ גם ללא ניסיון¨‬ ‫לווי מקצועי צמוד עד ההכשרה‪Æ‬‬ ‫עמלות גבוהות למתאימים‬

‫דרוש‪Ø‬ה‬

‫דירת גג¨ ‪ µÆµ‬חד‘¨ מרווחת¨ במרכז העיר¨‬ ‫≤‪ ∞µ∞≠∂¥µ¥∂π‬לא בבוקר‪®≤∂∞±© °‬‬ ‫בצפון העיר בבנין חדיש ≥ חד‘ ´ מרפסת וחניה¨ ∞∞∞¨≥‬ ‫ש“ח¨ ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ≠∑‪®≥π∏π‬‬

‫בקניון נהריה¨‬ ‫שכר לשעה ´‬ ‫אחוזים¨ עבודה‬ ‫בין השעות‬ ‫∞∞∫∞≤≠∞∞∫‪±±‬‬

‫להשכרה‬

‫בקניון נהריה‬ ‫משרד ∞≤ מ“ר¨ מסודר‬ ‫כניסה מיידית‪°°°‬‬

‫לרצינים‬ ‫בלבד‪°‬‬

‫קו“ח למייל ‪edufast@edufast.co.il‬‬

‫מושבים‪/‬ישובים‬

‫≤∞∏‪∞∑∑≠µ≥∞≤∏µ∞ ˇ ∞µ≤≠∏π≥±‬‬

‫פנטהאוז במרכז העיר‬

‫קוטג' בסוסקין‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫דופלקס מפואר‪ 4 ,‬חד'‪,‬‬ ‫‪ 130‬מ"ר‪ ,‬מרפסת ענקית‬ ‫עם נוף לים‪ .‬חלום!‬

‫קו“ח למייל∫‬

‫דרושים‪Ø‬ות‬

‫דרישות∫ ניסיון‬ ‫מוכח במכירות‬

‫∞∞∞∞‪∞µ¥≠¥∑±‬‬

‫דוברת‬ ‫אנגלית‬ ‫´רוסית‬

‫דרושים‬

‫בונת ציפורניים ´‬ ‫מאפרת עם ניסיון‬ ‫ספר‪Ø‬ית‬

‫לפרטים∫ ∞∏∞≥∞∂‪∞∑∑≠µ‬‬

‫דרושה‬ ‫מזכירה‬

‫‪052 3032121‬‬ ‫©≤‪®±µ±‬‬

‫בז‘בוטינסקי¨ ≤ חד‘¨ כולל ארנונה וכבלים לאדם‬ ‫בודד¨ ∞∞‪ ±π‬ש“ח ∂‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬ריסט®‬

‫©‪®≤¥±±‬‬

‫נציג‪Ø‬ת‬ ‫מכירות‬

‫˜ ¯ ‪Ô Â Ë Ï‬‬

‫‪‰ È ¯ ‰ ‬‬

‫‪ofek-alon@hotmail.co.il‬‬ ‫או∫ ‪alond44@014.net.il‬‬

‫אביתר‬

‫‪ 7‬חד' מרווחים‪ ,‬פינתי‪,‬‬ ‫מרפסת גדולה לחזית‪ ,‬גינה‬ ‫גדולה‪ ,‬חניה מקורה‪.‬‬ ‫א‪.‬ליח"ד עם כניסה נפרדת‪.‬‬

‫פינוקי מסאז‘ ‪®∞∏±≤© ∞µ≤≠∏¥∏∑≤π±‬‬

‫למסירה¨ חנות לכל מטרה ‪ ≤µ‬מטר¨ קומת‬ ‫קרקע בויצמן במקום עסק מזון שכירות‬ ‫נמוכה ∞∏‪ ¨∞µ∞≠∑¥µ∏¥‬ע“ש‬

‫מפיצים‬ ‫לחלוקת‬ ‫עיתון‬

‫חמישי‬ ‫בימי‬ ‫לפרטים‬ ‫לפנות למאיר‬

‫‪054 7070082‬‬

‫באיזור מסחרי ≠ חנות ∞∏≥ מ‪¢‬ר ´ חניות¨‬ ‫‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫ביקוש‬ ‫עבודה‬

‫נדל‪¢‬ן עיסקי ≠ חנות גדולה כ≠∞∞‪ ±‬מר‪ ß‬רק‬ ‫∞∞∞¨∞∞‪ ∞µ≤ππ∑∑∑≤∂ ₪ ¥‬שמואל ©ת®‬ ‫בבלעדיות‪ °‬להשכרה משרד ממוזג¨ בלב‬ ‫העיר¨ מיידי‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π∂ °‬ריסט®‬

‫מנהלת‬ ‫חשבונות‬

‫) ‪(1512‬‬

‫‪ ¥‬חד‘ במרכז העיר¨ קרוב לכל מקום משופצת‬ ‫מטבח מיזוג הכל חדש ∞∞‪∞µ∞≠µ≤±±∑¥µ ¨₪≤¨π‬‬ ‫©בנ®‬

‫דרושים‬

‫אני הח“מ מתנצל בפני מר זוהר חדד ומר‬ ‫פדידה קיטנר ויקטור¨ על כל מה‬ ‫שאמרתי והעלבונות שהטחתי בהם ועל‬ ‫הקללות¨ ואני חוזר בי מכל מה שאמרתי‬ ‫ומביע התנצלות‪ Æ‬לסט עמנואל‬

‫סוויטה ל≠‪ ¥‬נפשות בקלאב הוטל אילת‬ ‫לתאריכים ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ ±±Æ±≤Ʊ±≠±∏Ʊ≤Ʊ±‬מ®‬

‫) ‪(0112‬‬

‫בעמידר דירת ‪ ¥‬חדרים כחדשה ´ מרפסת¨ משקיפה‬ ‫לים‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥ °‬מ≠‪®≥π∑≥µ‬‬

‫עיסויים‬

‫נופש‬

‫מייל∫ ‪keren@carlton-hotel.co.il‬‬

‫בשלומית בית פרטי מפלס אחד ∂ חד ∞∞≤ מ‪¢‬ר‬ ‫גינה מטופחת ≠ כניסה מידית ∞∞∞‪ ¥‬ש‪¢‬ח כולל‬ ‫ארנונה אדר נכסים ‪∞µ≤≠¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫גילוי‬ ‫דעת‬

‫עסקים‬

‫ניסיון בתחום המלונאות ≠ יתרון‬ ‫נכונות לעבודה בשבת‪Ø‬חג‬ ‫סביבת עבודה דינאמית ונעימה‬

‫בשלומית בית פרטי מרווח ‪ ¥Æµ‬חד מיקום‬ ‫מעולה גינה גדולה ∞∞‪ ≥µ‬שח אדר נכסים‬ ‫‪∞µ≤¥∏∞∞≤π¥‬‬

‫בממשלתי¨ דירת ≤ חד‘¨ משופצת¨ קרקע ´ גינה‬ ‫ומחסן¨ מרוהטת ©אפשר ללא® מיידי‪°‬‬ ‫∞‪®≤∂∞±© ∞µ≤≠≤π∑π∑µ‬‬

‫)‪(0112‬‬

‫דירות להשכרה‬ ‫נהריה‬

‫בעבדון דירת ≥ חד‘ ´ גינה ´ חנייה¨ מיזוג‬ ‫מרכזי¨ מרוהטת ומסודרת¨ כניסה מיידית‬ ‫∞∞∞≤ ש“ח¨ כולל מיסים¨ ‪®≤≤∞π© ∞µ∞≠∂≥≤±∑∑π‬‬ ‫ע“ש‬

‫טויוטה קורולה רובוטית ∏∞∞≤¨ יד ראשונה¨‬ ‫צבע כסף¨ מחירון גמיש‪© ∞µ∞≠ππ≤≤≥¥π Æ‬ע‪¢‬ש®‬

‫להשכרה משרד מפואר בלב העיר ∞∏ מ‪¢‬ר‬ ‫כניסה מיידית‪© ∞¥≠π∞∞∞∂≤∏ °°°‬ויז‘ן®‬

‫מנהריה¨‬ ‫מקצועית‬ ‫עם הרבה‬ ‫ניסיון‬ ‫מעוניינת‬ ‫בעבודה‬

‫למכירה חנות בגעתון כ≠ ∞≥ מ‪¢‬ר ´ גלריה‬ ‫כניסה מיידית‪© ∞¥≠π∞∞∞∂≤∏ °°°‬ויז‘ן®‬ ‫להשכרה מבנה מסחרי ∞∑‪ ±‬מ‪¢‬ר ´ ∞∑ מ‪¢‬ר‬ ‫גלריה ´ חניה גדולה למספר רכבים כניסה‬ ‫מיידית‪ °°°‬רק ∞∞‪ µµ‬ש‪¢‬ח‪© ∞¥≠π∞∞∞∂≤∏ °°°‬ויז‘ן®‬ ‫להשכרה משרד‪Ø‬חנות בקניון נהריה כ≠ ∞≤‬ ‫מ‪¢‬ר עם ויטרינה רק ∞∞∞≤ ש‪¢‬ח כניסה‬ ‫מיידית‪© ∞¥≠π∞∞∞∂≤∏ °°°‬ויז‘ן®‬

‫החל‬ ‫מדצמבר‬ ‫‪≤∞±±‬‬

‫משרד ∞∑ מ“ר בגעתון ´ מטבחון¨ פינוי תוך‬ ‫חודש וחצי¨ ∂‪© ∞µ≤≠≥≥µ≤¥π‬ריסט®‬

‫‪havaha@walla.co.il‬‬

‫‪∞µ≤≠∏∑±∏∞∑±‬‬

‫להשכרה חנות במרכז העיר¨ ∞≥ מ‪ßß‬ר ´ גלריה‬ ‫גדולה ‪© ∞µ≤≠∏≤∏π∞∏¥‬מ®‬

‫שונות‬

‫רכבים‬

‫למכירה ציוד לקוסמטיקאית הכולל מיטת‬ ‫טיפולים¨ כסא ומכשירים נלווים במצב טוב‬ ‫מאוד ‪®∞≤∞≤© ∞µ¥≠¥≥µ≤¥∏¥‬‬

‫גולף ג‪ß‬נריישיין ∂∞∞≤¨ ∞∞∞¨∏≥ ק‪¢‬מ¨ יד‬ ‫ראשונה¨ נדירה¨ ∞∞∞¨≥∑ ש‪¢‬ח¨ ‪¨∞µ∞≠∏≥∏∞µ±µ‬‬ ‫‪© ∞¥≠ππ≤±∑¥¥‬ע“ש®‬

‫וילה חלומית ענקית!‬

‫בית קרקע ‪ 5‬חדרים‬

‫וילה בש"י עגנון‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫‪ 7‬חד' ‪ 375‬מ"ר בנוי! גינה‬ ‫גדולה‪ ,‬מרתף ענק‪ ,‬מקלט‬ ‫פרטי‪ .‬רמה אחת מעל כולם!‬

‫עם גינה ענקית‬ ‫ואופציות מגוונות‬ ‫שאסור לפספס!‬

‫מושקעת ביותר‪ 7 ,‬חד'‪,‬‬ ‫‪ 210‬מ"ר‪ ,‬גינה גדולה‪ ,‬מרפסת‬ ‫שמש ‪ +‬יח“ד עם כניסה נפרדת‬ ‫מרהיבה ביופיה‪ .‬מיקום מצויין!‬

‫בס"ד‬

‫בזמיר‬

‫פנטהאוז בהרצל‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫‪ 4‬חד'‬ ‫מושקעת ביותר‪,‬‬ ‫פינוי גמיש‪.‬‬ ‫לא לפספס!‬

‫בצפון‪ 6 ,‬חד' מרווחים‪ ,‬מרפסת‬ ‫ענקית‪ ,‬יח‘ הורים מפוארת‪,‬‬ ‫ממ"ד‪ ,‬מעט דיירים בבניין‪,‬‬ ‫יחידי בקומה‪ .‬נדיר ביותר!‬

‫בגולומב ‪ 5‬חדרים‬

‫פנטהאוז ‪ 5‬דק‘ מהים!‬ ‫בלעדי‬

‫רשת בינלאומית לתיווך‪ ,‬שיווק ויזמות נדל"ן‬

‫‪ 4‬חד‘ גדולים‪ ,‬סלון ענק‪,‬‬ ‫מרפסת מערבית ‪ 45‬מ"ר!‬ ‫מרפסת מזרחית ‪ 20‬מ"ר!‬ ‫‪ 1,200,000‬ש"ח!‬

‫להשכרה!‬ ‫בלעדי‬

‫בשמעון רייך‬ ‫דירת ‪ 5‬חד'‪,‬‬ ‫כניסה מיידית!‬

‫בשקד ‪ 5‬חדרים‬

‫בבורוכוב ‪ 3‬חדרים‬

‫בסטרומה ‪ 4‬חדרים‬

‫בשקד ‪ 3‬חדרים‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫מרווחת‪ ,‬מטבח גדול‪ ,‬סלון‬ ‫ענק!!! מערבית‪ ,‬חזיתית‪.‬‬ ‫מחסן וחניה מקורה‪.‬‬

‫דופלקס מהמם!‬ ‫להיכנס ולגור‬ ‫רק ‪ 850,000‬ש"ח‪.‬‬

‫ק"ב עם מעלית‪ ,‬מרווחת‪,‬‬ ‫בניין מתוחזק היטב‪.‬‬ ‫‪ 580,000‬ש"ח‪.‬‬

‫‪ 110‬מ"ר‪ ,‬אחוזי בנייה‬ ‫נוספים של כ ‪ 90‬מ"ר‪.‬‬ ‫להשקעה‪.‬‬

‫יפיפיה! מרפסת לנוף‬ ‫הפתוח‪ ,‬חניה ומחסן‬ ‫בטאבו‪.‬‬

‫בהרחבת מושב‬

‫נחלה במושב‬

‫במצובה‬

‫מגרשים לבנייה מיידית‬

‫בנתיב השיירה‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫וילה פינתית ‪ 240‬מ"ר‪,‬‬ ‫‪ 6‬חד'‪ ,‬מושקעת טיפ טופ‬ ‫רק ‪ 1,050,000‬ש"ח!‬

‫שלד ברמה גבוהה ‪+‬‬ ‫אישור לצימרים ‪ +‬מכסת‬ ‫ביצים ‪ 1,500,000‬ש"ח‪.‬‬

‫וילה פינתית מדהימה‪,‬‬ ‫‪ 7‬חד'‪ ,‬מיקום הכי טוב‬ ‫בקיבוץ!‬

‫בעין יעקב‪ ,‬בחוסן‪,‬‬ ‫בעבדון‪ ,‬בזרעית‪.‬‬ ‫מיקומים מעולים!‬

‫‪ 2‬בתים על ‪ 4‬דונם ‪+‬‬ ‫צימרים פעילים‪.‬‬ ‫עסקת השנה!‬

‫בחוסן‬

‫בגרנות‬

‫בעין יעקב‬

‫בעבדון‬

‫בעבדון‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫בלעדי‬

‫קוטג' כפרי מקסים‪,‬‬ ‫‪ 5‬חד'‪ ,‬משקיף‬ ‫לנוף גלילי‪.‬‬

‫וילה ‪ 7‬חד'‪180/600 ,‬‬ ‫מ"ר‪+‬יחידה להשכרה‪.‬‬ ‫חייבת להימכר!‬

‫בית ‪ 4‬חד'‪ ,‬מגרש‬ ‫‪ 700‬מ"ר! בהזדמנות‬ ‫שלא תחזור!‬

‫שלד ברמת גימור גבוהה‬ ‫על חצי דונם‪ ,‬קומת‬ ‫קרקע ‪ 170‬מ"ר‪.‬‬

‫וילה חלומית ‪ 5‬חד'‪,‬‬ ‫‪ 180‬מ"ר בנוי‪.‬‬ ‫מפרט מפואר!‬

‫סניף נהריה רחוב הרצל ‪19‬‬

‫‪www.rexe.co.il | nahariya@rexe.co.il‬‬

‫‪ 27‬מדינות בעולם | ‪ 35‬סניפים בישראל‬ ‫חפשו אותנו ב ‬

‫ר י ל ט י א ק ז ק י ו ט יב נ ה ר י ה‬

‫‪ÁÆÏÆË‬‬

‫מוכר‪/‬קונה? צלצל עכשיו ‪054 2643738 ,04 9519966‬‬