Page 1

ProAgria Lappi, Kainuu ja Oulu

Maaviesti ProAgrian Asiakas- ja jäsenlehti 2/2017

Päivälaskelma tuo varmuutta ruokintaan Paranna maatilasi kilpailukykyä Neuvo 2020 -euroilla

Tuotosseuranta antaa vastinetta, kun tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Pienryhmässä oppii toisilta

ProAgria

Numero 2/2017

Maaviesti 1


Pääkirjoitus

Suunnitellen hyviin tuloksiin Kesän poikkeukselliset sääolot ja syksyn märkyys ovat ai-

heuttaneet haasteita sadonkorjuutyöhön valtaosalle alueen maatiloista tai ainakin jättäneet jälkensä sadon määrään ja laatuun. Onkin tärkeää aloittaa sisäruokintakausi rehuanalyyseillä ja oikeista lähtötiedoista optimoidulla ruokinnan suunnittelulla. Tällöin saa maksetulle hinnalle todellista vastiketta ammattitaitoisilta asiantuntijoiltamme. Neuvo 2020 -palvelut laajenivat Kilpailukyky-osiolla. Neuvoa on hyvä hyödyntää myös tulevaisuuden investointien, sukupolvenvaihdosten ja tilan kehittämispolun pohdinnassa. Onko tulevaisuuteen suunniteltu investointi mahdollista ja järkevää toteuttaa jo tämän ohjelmakauden aikana hyvään ja huolelliseen suunnitteluun panostaen, koska seuraavalla ohjelmakaudella investointitukien tiedetään laskevan? Olen saanut tutustua ProAgria Kainuun toiminta-alueeseen ja Maa- ja kotitalousnaisten toimintaan. Olen vaikuttunut alueen tahtotilasta ja maatalouden kehittämisen vauhdista. Investointien määrä ja maidontuotannon kasvu ovat vail-

la vertaa koko Suomessa. On ilo saada tehdä työtä ProAgria Kainuussa maatalouden puolesta työyhteisössä, joka on vahvasti motivoitunutta ja sitoutunut maaseudun ja maatalouden kehittämiseen. Vaikka toimin myös Pohjois-Savossa ja tulevaisuudessa Pohjois-Karjalassakin, keskeinen tavoite on hyvän yhteistyön jatkaminen ProAgria Oulun kanssa asiakkaiden hyödyksi koko alueella. Vain näin voimme varmistaa asiakastarvetta vastaavan monipuolisen asiantuntijaverkoston ja asiantuntijoiden osaamisen alueen maatalouden ja maaseudun kehittyviin tarpeisiin.

Katri Kostamo johtaja ProAgria Kainuu

Maaseudun puolesta 190 vuotta ProAgria Oulu tekee ensi vuonna näkyväksi 190-vuotista historiaansa Pohjois-Pohjanmaata kiertävällä valokuvanäyttelyllä. Valokuvat piirtävät kuvaa pohjoispohjalaisen maaseudun muutoksesta ja elämästä 1800-luvun lopulta nykyhetkeen. Näyttely on kunnianosoitus menneiden sukupolvien ja neuvontajärjestön työlle maaseudun ja maatalouden hyväksi. Maaseudun puolesta 190 vuotta -va-

lokuvanäyttely nostaa esiin helmiä Oulun läänin Talousseuran omasta laajasta kuva-aineistosta sekä muun muassa Pohjois-Pohjanmaan museon arkistoista. Kuvat kootaan noin 15 tekstitauluksi, joita täydentävät yksittäiset kuvasuurennokset. Näyttely lähtee liikkeelle Oulusta ja siirtyy sitten Kuusamoon, Vihantiin, Nivalaan, Piippolaan ja vuoden päätteeksi Tyrnävälle.

14 Tuula ja Esa Kippo haluavat, että lehmät lypsävät, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

KPI-avain tsemppaa parempiin tuloksiin. 8

Kekrinä syödään yhdessä. 18

Satoisat ja hoidetut pellot ovat parasta vesienhoitoa.

Sisältö 4 Päivälaskelmilla pohjaa ruokinnalle 6 Tuotosseuranta on ruokinnan ja tuotannon perusta 10 Hyödynnä pienryhmät ja havaintopäivät 12 Kasvukausi takana – mitä jäi käteen? 13 Lisäbisnestä sienistä 14 Yhdyshenkilöille koulutusta Kuusamossa 15 Minne maitohuoneen jätevedet? 16 Mielessä sukupolvenvaihdos? 17 Korpikatras on Maistuvin Maaseutuyritys 20 Ravitsemusluotsin matkassa 21 Ainutlaatuinen Kitka 22 Allakka 2 Maaviesti

Numero 2/2017


HenkilöstöUUTISIA

Nykyaikaistaminen ja kilpailutus

Kasvinsuojelu

ProAgria Kainuu

Luomu

Talous- ja omistajanvaihdosten asiantuntijana on aloittanut Riku Leinonen. riku.leinonen@proagria.fi, 043 827 2312 Maa- ja kotitalousnaisten maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijan tehtäviä hoitaa Mariko Lindgren. mariko.lindgren@maajakotitalousnaiset.fi, 043 827 2308 ProAgria Oulu Luomuasiantuntijan ja Maasta markkinoille -hankkeen projektipäällikön tehtäviin on tarttunut Johanna Helkimo. Hän on myös Neuvo 2020 -ympäristöosion asiantuntija. johanna.helkimo@proagria.fi, 043 827 2282 Talousasiantuntijana on aloittanut Vuokko Lukinmaa. Hänen työhönsä kuuluvat muun muassa maatilan yhtiöittämiset ja uudet Neuvo 2020 -palvelut maatilojen nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. vuokko.lukinmaa@proagria.fi, 043 827 2995 Lammasasiantuntijan sijaisuutta Pohjois-Pohjanmaalla ja osin myös Kainuussa hoitaa Anu Haataja. anu.haataja@proagria.fi, 043 827 2281

Nyt on paras aika suunnitella ensi vuoden budjettia Huolettaako rahojen riittävyys?

Onko kuukausittainen kassa epätasapainossa? Ovatko lainan lyhennykset suunniteltu oikein kassaasi?

Hyödynnä uusi Neuvo 2020 Kilpailukyky -palvelu ja suunnittele rahojen riittävyys kuukausitasolla koko vuodeksi talousasiantuntijamme kanssa. Neuvo 2020:llä maksettavaksesi jää vain arvonlisävero. Lisätietoa: vuokko.lukinmaa@proagria.fi, 043 827 2995

Maaviesti on ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti,

joka postitetaan osoitteellisena asiakastiloille ja -yrityksille, jäsenille ja jäsenyhteisöille sekä sidosryhmille. JULKAISIJA ProAgria Oulu, PL 106, Kauppurienkatu 23, 90101 Oulu, 08 316 8611,info.oulu@proagria.fi, www.proagriaoulu.fi PÄÄTOIMITTAJA Vesa Nuolioja TOIMITUS JA ILMOITUKSET Ella Karttimo, 040 526 4880, ella.karttimo@proagria.fi, TAITTO Mari Lähteenmaa, mari.lahteenmaa@uleaborg.com OSOITTEENMUUTOKSET ProAgria Oulu, 08 316 8611, info.oulu@proagria.fi; ProAgria Kainuu, 044 320 1580, merja.ronkainen@proagria.fi PAINOPAIKKA Erweko Oy PAINOS 10 000 kpl TILAUSHINNAT 20 euroa /vuosikerta, asiakkaille ja jäsenille maksuton ISSN 0787-7781 KANSI Anna-Leena Vierimaa

Energia

Tuotanto Ympäristö

Hyödynnä entistä monipuolisempi Neuvo 2020 Neuvo 2020 on nyt entistä laajempi ja sisältää uuden maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osion. Pohditko näitä? • Tulossa tai jo tehty investointi – miten hallitusti haltuun? • Miten valmistatautua sukupolvenvaihdokseen? • Kannattaako yhtiöittää? • Miten voi parantaa tulosta? • Miten siirtyä sähköiseen tilipalveluun? • Muuttaako tuotantosuuntaa vai aloittaa uutta yritystoimintaa? • Miten hyödyntää KPI-Avainta tuloksen ja talouden parantamiseen? Tätä on tarjolla Selvityksiä, kartoituksia, tarvekartoituksia ja arviointeja • SPV:n, yhtiöittämisen ja investoinnin alkuselvityksiä • vaihtoehtojen arviointia – tuotantomuutokset, monialaistaminen Suunnitelmia • kehittämissuunnitelmia isoihin ja pienempiin tarpeisiin Keskusteluja ja analysointeja • suunnitelmien käynnistystä ja avaamista käytännönläheisesti tilalla tai netin kautta Seurantaa • miten investointi, yhtiöittäminen, tilan talous tai tuotanto on käynnistynyt tai kohentunut, ja mitä tarpeita on jatkossa. Apua kannattavuuteen • velkaneuvontaa • viljelyn ja kotieläintuotannon kannattavuuteen liittyvää neuvontaa • laskelmia tuotteiden katteista ja tuotantokustannuksista Lisätietoa: www.proagria.fi/neuvo2020, www.proagriaoulu.fi/neuvo2020 Numero 2/2017

Maaviesti 3


Maito

Päivälaskelmahavaintoja Käkelän maitotilalta

Anna-Maija Rautiainen

Käkelän maitotilan Päivälaskelmat kertovat, että säilörehun laadulla ja maistuvuudella on väliä. Erityisesti se korostuu pihatossa ja automaattilypsyssä, kun lehmän täytyy omatoimisesti käydä täyttämässä pötsiään. Kuusamolaisten Heli ja Teppo Käkelän automaattilypsypihatto otettiin käyttöön vuosi sitten marraskuussa ProAgrian ja DeLavalin yhteistyönä. Paikalla olivat ProAgrian valtakunnalliset Huippuosaajat Minna Norismaa ProAgria Pohjois-Karjalasta ja Tiina Karlström ProAgria Oulusta. Mukana oppimassa ja avustamassa oli maitotila- ja talousasiantuntija Anna-Maija Rautiainen. Tiina Karlström teki tilalle yhden ruokinnan kasvupakettiin kuuluvan käynnin alkuvuodesta 2017 sekä oli yhteydessä Heliin ja Teppoon puhelimitse ja sähköpostilla. Myös Minna Norismaa oli mukana DeLaval-yhteistyön kautta etänä. Päivälaskelmat

Näytetunniste SYYSSATOA

Pellonpään tilan yrittäjät Teppo, sylissään Tea, ja Heli Käkelä sekä Huippuasiantuntija ja DeLaval-käyttöönottaja Minna Norismaa uudessa automaattilypsypihatossa.

ja ruokintasuunnitelmat teki Anna-Maija Rautiainen.

Ruokinnan seurantaa Ruokinnan kuukausittainen seuranta aloitetaan tammikuun alussa. Mittalypsyyn ja joka kuukausi otettuihin lehmäkohtaisiin maitonäytteisiin yhdistetään päivälaskelma ja rehuanalyysi sillä hetkellä syötössä olleesta säilörehusta. Näiden pohjalta ruokintatauluja muokataan tarvittaessa. Yksittäisten lehmien

KEVÄTSATOA Tavoitearvot

Rehun nimi Nurmisäilörehu, Nurmisäilörehu, Nurmisäilörehut kesäsato kevätsato Näytteenottopv. 7.2.2017 12.6.2017 Näytetyyppi Nurmisäilörehut Nurmisäilörehut

tilannetta tarkastellaan maidon rasva-valkuaissuhdetta ja ureatasoa hyödyntäen. Kaiken kaikkiaan ruokinta onnistuu niin hyvin kuin kullakin hetkellä syötössä oleva säilörehu sen mahdollistaa.

Kesän 2016 toisen rehusadon tuotanto-olot olivat Kuusamossa haasteelliset. Navetan käyttöönottovaiheessa oli syötössä toisen sadon auma- ja paalirehua, jonka rehuarvot ja mait-

Ravintoaineiden saanti Laskentajakso Yleistä ka, g/kg ME, MJ/kg ka ME maidontuotantoon, MJ/ekm kg Väkirehun osuus Syönti-ind., KR Syönti-ind. dieetti ka-syönti, kg ka/pv rv, g/kg ka OIV, g/kg ka PVT, g/kg ka Karkearehun kuitu, g/kg ka

Lypsävät lehmät 15.2.2017 19.6.2017 325 11,0

464 11,2

5,3 0,50 81 84 17,01 176 99 33

5,0 0,47 116 129 21,96 181 103 33

284

293

Koostumus Kuiva-aine, g/kg D-arvo, g/kg ka Raakavalkuainen, g/kg ka Kuitu, g/kg ka

200 641

326 715

300-450 680-700

129 565

144 554

130-160 500-600

10,2 76 16 79

11,4 85 17 106

10.8.–11.2. 71-88 14-46 yli 105

Rehuarvot ME, MJ/kg ka OIV, g/kg ka PVT, g/kg ka Syönti-indeksi

Taulukon rehut olivat molemmat koostumukseltaan ja osin rehuarvoiltaan tavoitealueen ulkopuolella. Ensimmäisen näytteen rehu on korjuuasteeltaan vanhaa ja märkää ja toisen poikkeuksellisen sulavaa.

4 Maaviesti

Numero 2/2017

Maitotuotos ja talous Laskentajakso Tuotantokauden vaihe, päivää poikimisesta EKM, kg/lehmä/päivä Maidon rasva-% Maidon valkuais-% Maitotuotto-ostorehukustannus, €/lä/päivä

15.2.2017 19.6.2017 154 23,9 4,06 3,42

162 36,8 4,25 3,55

8,60

14,29

Oheisten kahden laskelman väliset erot syntyvät lähes kokonaan säilörehusta. Jos kyseiset erot viedään 20 lehmän navettaan, saadaan päivätasolla eroa maitotuotto-ostorehukustannukseen noin 95 euroa. Vuositasolla se merkitsisi noin 34 600 euroa – 120 lehmän karjassa noin 207 000 euroa.


Mikä on Päivälaskelma? • Nopeasti tehtävä laskelma antaa reaaliaikaisen tiedon, onko karjasi ruokinta kohdallaan ja maksatko liikaa rehuista. • Laskelma kertoo, miten maitotuotosta, maidon koostumusta ja niiden avulla tuottoja voi parantaa. • Eläinten terveys ja tuotos paranevat, ja rehut käytetään tehokkaasti hyväksi. • Ruokinnan onnistuminen varmistuu, kun muutama viikko ruokinnan suunnittelun jälkeen tehdään päivälaskelma ja navettakäynti. Havaintojen perusteella voidaan nopeasti muuttaa ruokintasuunnitelmaa tai ruokinnan toteutustapaa. Kysy lisää maitotila-asiantuntijoiltamme.

tavuus olivat matalia. Toisen sadon rehua oli myös tornista ensimmäisenä syöttöön tuleva rehu. Saman kesän ensimmäinen rehusato oli erittäin sulavaa, maittavaa ja myös säilöntä oli onnistunut.

Rehun pitää maistua Säilörehua oli koko ajan tarjolla vapaasti ja sen syönti riippui maittavuudesta. Kun verrataan heikoimman ja parhaan päivälaskelman tuloksia, nähdään säilörehun merkitys maidontuotannossa. Molempien päivälaskelmien aikaan käytössä oli sama täysrehu ja nestemäinen energialisä. Helmikuussa tilanne oli heikoimmillaan ja kesäkuussa päästiin huipputuloksiin. Maitotilan koko vuosi on harvemmin jommankumman päivälaskelman mukainen, varsinkin jälkimmäinen on

haasteellinen mutta ei mahdoton saavutettava. Helmikuun tilanne puolestaan on mahdollinen läpi vuoden ja vuodesta toiseenkin, jos säilörehun tuotantoprosessit eivät ole kunnossa. Kesäkuisen säilörehunäytteen mukaisiin arvoihin pääseminen ei toki onnistu koko kesän rehusadon osalta ja säilörehukustannus kasvaa suuremman menekin vuoksi. Siitä huolimatta rahaa rehuntuotannon parantamiseen ja pellon peruskunnosta huolehtimiseen olisi käytettävissä melko runsaasti ja yrittäjätulo olisi erinomaisella säilörehulla huomattavasti parempi.

Anna-Maija Rautiainen

maitotila- ja talousasiantuntija ProAgria Oulu

Kotimaan mullasta nousee ruokapöydän kultaa. Suomalainen viljelijä pitää pellostaan niin hyvää huolta, että siitä saatavia tuotteita voidaan verrata luonnon omiin antimiin. Ne kelpaavat kaikkein vaativimpien ruokamestareiden parhaimpien luomusten raaka-aineiksi ja tekevät arkipäivän kotiruuasta herkullisen maistuvaa. Hyvin hoidetusta pellosta nousee ruokapöydän kultaa. BESTON® on osa maukasta laatua. Valitse BESTON®- se on hyvä!

Kalkituslaskuri: www.ssab.fi/kalkituslaskuri S- Ä I EH U N N R V E I S JA K I IKO PAN R E M JA K A

Saapas nyt

erinomaiset kivennäiset

Kun tilaat 1 000 kg

rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja ja Premi-Tähti-kivennäisiä tai 2 000 kg muita jauheisia kivennäisiä kerralla

Kaupan päälle

Nokian Jalkineiden Kontio-klassikkosaappaat

Ne aidot ja alkuperäiset, jotka on suunniteltu meidän suomalaisten jalkoihin. Saapas on jämäkkä, ryhdikäs ja erittäin laadukas. Värivaihtoehtoina kampanjassa musta tai punainen.

Murrontie 2 91600 Utajärvi p. 08 514 4700 www.kinnusentahtirehut.fi

Kampanja voimassa 31.10.2017 asti Saat halutessasi edun alennuksena. Myynti: maatalouskaupat

Numero 2/2017

Maaviesti 5


Maito

Tuotosseurannasta

vastinetta ja tietoa omaan työhön

Muista nämä!

• mittalypsyt suunnilleen ajantasaisesti • ilmoitukset pian rekisteriin (maitomäärät, lypsyajat, tilalle jääneet maidot) • huolellinen näytteenotto

Tuotosseurannassa ei kannattaa pitää liian tiukkaa pipoa, mutta päässä sen on pysyttävä. Kun tiedot tallentaa kattavasti ja ajallaan, ne ovat karjan ruokinnan ja tuotannon perusta. Kun käytämme tietoa

suunnitteluun ja seurantaan missä tahansa asiassa, vaadimme, että tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Lypsykarjatila tekee ison osan hyvästä tuloksesta navetan seinien sisäpuolella, kunhan lehmille annetaan mahdollisuus. Hyvät kotoiset rehut, joihin sopiva täydennys, hyvä perimä, hyvät olosuhteet… ja hoitajana ”lehmäkuiskaaja” – siinä se on!

Laatupisteillä luotettavuutta Tuotosseurantatiedon luotettavuutta mittaavat laatupisteet. Kun kaikki tiedot ovat oikein, maksimipistemäärä on kymmenen. Tiedot ovat virallisia, kun pistemäärä on vähintään nolla, mutta silloin osa tiedoista on puutteellisia. Kymmenen pistettä ei ole tavoite, vaan riippuu siitä, mistä syystä pisteet ovat laskeneet. Ei kannata välittää, jos pisteet ovat laskeneet esimerkiksi liian pitkäksi venähtäneestä koelypsyvälistä. Muutamalla päivällä ja pisteellä ei ole merkitystä, eikä sillä, että tilalle onkin jäänyt 1,7 litraa/lehmä/päivä lypsetystä maidosta. Ainakin silloin kun oma lypsyjärjestelmä ei anna tietoa lehmä- ja ryhmäkohtaisista maidon pitoisuuksista ja tuotoksista, tuotosseurannan tuloksista saadaan arjen työkalu ruokinnan päätöksiin ja maidon laadun hallintaan. Nämä tiedot ovat tärkeitä myös pito- ja jalostuseläinten valinnassa.

6 Maaviesti

Numero 2/2017

Myös robottitila hyötyy tuotosseurannasta. Tiedot ovat vertailukelpoisia ja varmassa tallessa.

Maidon solupitoisuudella ei ole roolia pisteytyksessä, mutta lehmäkohtaiset näytteet auttavat löytämään riskieläimet, mikä takaa meijerimaidon laadun. Tuotosseurannan keskirasvapitoisuus tulisi olla mahdollisimman lähellä meijerimaitoa. Silloin näytteet antavat oikean tiedon sekä lehmän että eri ruokintaryhmien ruokinnan onnistumisesta.

Näytteenotossa omat niksinsä Näytteenotolla on iso merkitys. Eri maitomittareilla on omat niksinsä, miten näyte saadaan onnistumaan. Mittareilla, joilla itse sekoitetaan näytemaito ennen näytepikariin ottamista, on tärkeää sekoittaa maito ohjeen mukaan – ei liikaa, eikä liian vähän. Kun näytemaito tulee mukin typpiseen astiaan, näyte kannattaa sekoittaa ihan kunnolla ennen maidon ottoa pikariin, sillä maito lajittuu yllättävän nopeasti rasvan osalta. Saataessa näytemaito automaattisesti näytteenottolaitteesta, kannattaa huolehtia, että laitteen kaikki osat ovat puhtaat ja maitokivettö-

mät. Kun näyte otetaan kaksi kertaa päivässä lypsettäviltä vain toisesta lypsykerrasta, laskennan kannalta tärkeää on ilmoittaa lypsyjen aloitusajankohta. Automaattisilla järjestelmilläkin lypsyajoilla on tärkeä merkitys. Ajat vain ilmoitetaan automaattisesti ohjelmistojen kautta. Näytepikaria ei kannata laittaa liian täyteen. Pari senttiä pikarin suulta vajaaksi on sopiva määrä. Toisaalta näytemaitoa on oltava riittävä määrä. Oikea rasvapitoisuus helpottaa ruokinnansuunnittelua ja ruokinnan onnistumisen seurantaa esimerkiksi Päivälaskelmin sekä antaa vinkkiä ihan vilkaisulla, onko ruokinnan väkirehu- tai karkearehusuhde oikea. Muihin pitoisuuksiin lajittuminen ei juuri vaikuta. Näytteen pilaantuminen nostaa rasvaprosenttia. Mitä useammin näyte otetaan, sen tarkempaa ja ajankohtaisempaa saatava tieto on. Meijerimaidon pitoisuudet ovat tarkkaa ja ajantasaista tietoa ruokinnasta. Tuotosseurannan tiedoilla täydennettynä ja käytettynä ”homma pelaa”.

Mittaustulokset heti rekisteriin Mittaustulokset kannattaa ilmoittaa pian mittalypsyn jälkeen. Näin saa käyttöön heti mittalypsyn tulokset, mitä asioita tuloksesta seuraakin. Mittatuloksia käytetään jatkuvasti siemennyssonnien arvosteluun. Mitä nopeammin tulokset ovat järjestelmässä, sitä ajankohtaisempaa tietoa on saatavilla. Kun tiedot on ilmoitettu heti, tämäkin työ on poissa mielen päältä. Kannattaa unohtaa vanha tapa ilmoittaa maidot vain joka toinen kuukausi. Tilalle jäänyt maitomäärä kannattaa myös ilmoittaa samalla kun ilmoittaa lehmäkohtaiset maitomäärät. Lukeman voi korjata yhtä helposti kuin että sen ilmoittaa jälkikäteen. Tilakäyttöön kuuluu kaikki se maito, joka on ilmoitettu mitassa, mutta ei ole lähetetty meijeriin – itselle otettu, myyty, terni, hoito tai vasikat. Suurin osa tiedoista tulee ajallaan ja oikein. Tästä isot kiitokset! Kun maidonmittaustyö tehdään, kannattaa se tehdä niin, että työlle saa vastetta oikean tiedon muodossa. Liisa Lehikoinen

tuotosseurannan asiantuntija ProAgria Oulu


Yhtiöittäminen

Olisiko yhtiöittäminen hyvä ratkaisu? Ennen yhtiöittämistä kannattaa selvittää perusteellisesti hyödyt ja sudenkuopat. Maatilan yhtiöittäminen

on aina yrityskohtainen ratkaisu. Mikä sopii yhdelle, ei välttä- mättä toimi toisella. Ennen yhtiöittämistä on syytä selvittää laskelmien ja verosuunnittelun avulla: • Paljonko jää viivan alle? • Miten verotus muuttuu? • Maksetaanko palkkaa vai osinkoa? • Mikä on hyvä ajankohta? • Miten muuttuu eläketurva? • Mitkä ovat kustannukset?

Esiselvityksestä liikkeelle Esiselvitys kertoo, onko yhtiöittäminen maatilalle oikea ratkaisu. Riskien kartoitus on esiselvityksen ensiaskel, joka kertoo, täyttääkö yritys osakeyhtiömuodon edellytykset. Kannattavuuslaskelmat

Hyödynnä yhtiöittämisen alkuselvitykseen uutta Neuvo 2020 Kilpailukyky -palvelua yhdessä asiantuntijamme kanssa.

kertovat yrityksen tulokehityksen – onko se riittävä ja kasvava, että yritys saa yhtiömuodosta verohyötyä. Alustavasti lasketaan myös alkava tase, muodostuuko omaa pääomaa. Huomioon on otettava myös yhtiöittämisen kustannukset kuten varainsiirtovero, mahdolliset ennakkopäätösmaksut ja asiantuntijoiden palkkiot. ProAgria Oulun yritysasiantuntija Hannu Kokkoniemi suosittelee maatilaa siir-

“Ennen yhtiöittämistä kannattaa selvittää huolellisesti, miten eri tekijät vaikuttavat yrittäjän ja yrityksen tulevaisuuteen”, sanovat ProAgria Oulun yhtiöittämistiimin asiantuntijat. Oikealla edestä Hannu Kokkoniemi, Lauri Tölli ja Jouni Sassali. Vasemmalta Vuokko Lukinmaa ja Petri Koivisto. Taustalla palvelupäällikkö Mervi Koukka.

tymään kahdenkertaiseen kirjanpitoon jo pari vuotta ennen yhtiöittämistä. Näin pelisäännöt tulevat tutuiksi hyvissä ajoin ennen uutta yhtiömuotoa.

Kysy lisää! ProAgria Kainuu Päivi Vimpari, 044 320 1583

ProAgria Lappi Pekka Kummala, 0400 260 103 ProAgria Oulu Petri Koivisto, 043 826 6491 Hannu Kokkoniemi, 040 546 4853 Vuokko Lukinmaa, 043 827 2995 Jouni Sassali, 0400 387 340 Lauri Tölli, 0400 922 102

Laatua tiLan jaLostustyöhön Kestävyysjalostuksen tavoitteena on lehmä, joka pysyy terveenä ja lypsää korkeita tuotoksia vuodesta toiseen. Semexin eläinaineksen avulla parannat karjasi kannattavuutta. Terveet ja tuottavat lehmät tuovat hyvinvointia myös hoitajille. Finnmilk OY:n osakkaat Ari Teppo ja Juhani Korkiamäki ovat tyytyväisiä Semexin sopimusasiakkuuteen.

www.semex.fi

Semex Finland Oy | Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi

Numero 2/2017

Maaviesti 7


Maito

KPI-avain

– uusi työkalu maitotilan johtamiseen ”Helppokäyttöinen. Reaaliaikainen – tulee reagoitua nopeammin muutoksiin. Rankingtiedoista tervettä kilpailuhenkeä. Aktiivisuus lisääntyy.” Muun muassa näin ovat arvioineet pilottikäyttäjät syyskuussa käyttöön otettua KPI-avainta (KPI = key performance indicator). Valiolaisilla tiloilla käytössä oleva KPI-avain tukee jatkuvan parantamisen mallia. Se on hyvä työkalu nykyisin paljon esillä olevaan Lean-johtamiseen; turhat pois ja tuloksiin! KPI-avain onkin hyvä työkalu esimerkiksi viikkopalavereihin. Tavoitteena on, että kaikki tilalla työskentelevät tietävät tilan keskeisim-

8 Maaviesti

Numero 2/2017

mät tavoitteet ja KPI-avaimen avulla pystyvät seuramaan tavoitteiden toteutumista helposti. KPI-avain on käytössä Minun maatilani -ohjelmassa sekä Valman etusivulla ja kännykkäsovelluksena.

Tilan omat mittarit Maitotila voi valita yhdestä kuuteen mittaria, joita se eri-

tyisesti haluaa seurata. Mittarit kannattaa valita tilan tavoitteiden pohjalta. ProAgrian asiantuntijan kanssa yhdessä on hyvä käydä läpi keskeisiä tavoitteita, mitkä mittarit ovat sopivimpia tavoitteiden seuraamiseen ja miten KPI-avain toimii työkaluna. Asiantuntijat ovat myös hyvänä apuna mietittäessä, mitä toimia tar-

vitaan, että tavoitteet saavutetaan. Jokaiselle mittarille määritetään tilakohtaiset tavoitearvot. Mittareista on sitten päivittäin helppo seurata tavoitteiden toteutumista. Välillä tavoitteet tsekataan läpi. Jos tavoite esimerkiksi saavutetaan, voidaan tavoitetta nostaa tai mittaria vaihtaa. Jos mittari lähtee laskemaan ”punaiselle”, yrittäjä tietää heti toimia tilanteen parantamiseksi. KPI-avaimen mittareissa pääsee myös vertailemaan tuloksia muihin tiloihin, mikä on pilottikäyttäjien mielestä tuonut lisää intoa tulosten parantamiseen.

Leea Holmi

maitotilaasiantuntija ProAgria Oulu


Seurantaa ja suuntaa KPI-avaimella Maatalousyhtymä Rauhala Alavieskasta on ollut yksi KPI-avainta pilotoinneista maitotiloista. ”Tavoitteenamme

on sujuva arki. Lisäksi haluamme kehittyä koko ajan paremmiksi. Trendin on oltava jatkuvasti nouseva. Mittarit ovat tärkeitä, että nähdään suunta ja osataan reagoida riittävän nopeasti ei-toivottuihin muutoksiin”, Miika Takkunen sanoo. Rauhalan tilan mittarit liittyvät maitomäärään ja laatuun, ruokinnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen se-

kä eläinvirtojen hallintaan. Niistä päävastuussa ovat karjanhoitaja Sanna Översti ja ruokintavastaava Miika Takkunen. Tilan väki avasi tavoitteitaan ja valitsemiaan KPI-avaimen tunnuslukuja MaitoLiideri-hankkeen workshopissa, jossa asiantuntijat paneutuivat uuteen johtamisen työkaluun. Rauhalan asiantuntijatiimiin kuuluvat muun muassa ruokinnan osaajat, luottoeläinlääkäri, tuotosseurannan vastaava, kirjanpitäjä ja viljelysuunnittelija, talousasiantuntija ja jalostusneuvoja. ”Osaavat asiantuntijat

Heta Jauhiainen

Ismo Takkunen ja Sanna Översti avasivat Rauhalan tilan tavoitteita ja valittuja KPI-avaimia MaitoLiideri-hankkeen workshopissa.

metsästävät tarpeen vaatiessa ongelman juurisyitä kanssamme. Heillä on verkostossaan oikeat henkilöt, joiden

avulla saamme väärään suuntaan kehittyvän asian nopeasti kuntoon”, Ismo Takkunen pohtii.

ARVOISAT LIHANTUOTTAJAT Rahtiteurastus ja paloittelupalvelut. Hankimme nautaa ja hevosia koko Pohjois-Suomen alueelta. Paakkonen Yrjö Siikajokilaakso ymp. 040 724 6213, 08 272 413 Oulun Hankintakeskus, Haataja Sakari 0400 171 611

Oulunseudun teurastamopalvelut Oy, Krouvintie 6, 90400 Oulu Savo-Karjalan Liha Oy, www.savokarjalanliha.fi

PALVELUA YKSITYISTEILLE

• tiekokoukset • yksiköinnit, taloushallinto • perusparannussuunnitelmat Peskin Palvelut Oy, Pohjois-Suomen Tieisännöinti 040 570 7664, markku.koistinen@windowslive.com

Maanparannuskalkit: Puh. 050-464 04 82 www.smamineral.com sma@smamineral.com Numero 2/2017

Maaviesti 9


Pienryhmät

Parhaita käytäntöjä ja oppia toisilta Haluatko uusia ideoita

tilasi toiminnan tehostamiseksi? Tai keskustella mieltä askarruttavista asioista oman alan yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa? Tule mukaan pienryhmiimme ja havaintopäiviin, joista moni yrittäjä on jo saanut hyötyjä työhönsä.

Ruokinta hallintaan Pienryhmä tarjoaa hyviä käytäntöjä karjan tuottavuuden parantamiseen ja ruokintaan. ruokinnan tunnuslukujen vertailua ruokinta-asiantuntijan johdolla ja navettahavaintokierroksella. tiina.karlstrom@proagria.fi, 040 513 3241 Vasikasta ennätysensikko

hinnan näkökulmasta? Pienryhmässä etsitään ja jaetaan parhaita käytäntöjä sekä verrataan omaa toimintaa toisiin tiloihin. olli.valtonen@proagria.fi, 040 735 5519 leila.laine@proagria.fi, 045 6578 718

nurmet nousuun miten tehostaa nurmituotantoa pellolta säilörehuruokintaan määrän, laadun ja

Onnistu luomuviljelyssä maasta markkinoille -hankkeen pienryhmä pureutuu viljelytekniikoihin, hyviin käytäntöihin sekä tilan töiden suunnitteluun ja johtamiseen. Pienryhmiin ovat tervetulleita luomuviljan tai -kauran, rehuvalkuais- ja luomupuutarhakasvien, -marjojen ja -siemenen tuottajat. johanna.helkimo@proagria.fi, 043 827 2282

ennätysensikot-pienryhmä paneutuu hiehon koko elinkaareen sekä pohtii hiehojen elämää ja kasvua – umpilehmän ruokinnan vaikutuksia vasikkaan ja nuoreen ensikkoon. tarja.paatero@proagria.fi, 040 841 6250

Johda taloutta Pienryhmä keskittyy maitotilan talouteen ja talousjohtamiseen. ryhmä pohtii taloustietojen merkitystä johtamisessa ja arjen työssä, analysoi ja vertailee osallistuvien tilojen omia tunnuslukuja, miten eri ratkaisut tilan tuotannossa näkyvät talousluvuissa. petri.koivisto@proagria.fi, 043 826 6491

Maitoliideri missä tilasi menee hetkellä? missä haluat sen olevan vuoden päästä? Jos johtamis- ja kehittämisasiat kiinnostavat, tule mukaan oppimispolulle. Tammikuussa pienryhmä suuntaa töihin hollantilaisille tiloille ja tuo siellä opittuja asioita testattavaksi omaan arkeen. heta.jauhiainen@proagria.fi, 045 6578 704 tilakokonaisuus haltuun petri.koivisto@proagria.fi, Haluatko tarkastella tilaasi 043 826 6491 johtamisen näkökulmasta tai tiina.karlstrom@proagria.fi, edetä tavoitteellisesti hyvällä 040 513 3241 porukalla? Kokonaisuus hal- paula.orava@proagria.fi, tuun -pienryhmässä keskitym- 040 738 0683 me ihmisiin ja päivittäiseen tekemiseen. heta.jauhiainen@proagria.fi, 045 6578 704

Johanna Helkimo

Satu Huovinen

Kevätvehnän lajikekokeita Per Grupen tilalla.

Siat ulkoilevat ympäri vuoden Johannesminden luomusikatilalla. Eläinten hyvinvointi on tilan ykkösasioita.

Pienryhmä tutustui Tanskan luomuun Innokas luomuviljelijöiden pienryhmä Pohjois-Pohjanmaalta tutustui heinäkuussa viljan viljelyyn ja avomaatuotantoon Tanskan luomutiloilla. 10 Maaviesti

Numero 2/2017

Pienryhmät

ovat osa Maasta Markkinoille – Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun -hankkeen toimintaa. Ensimmäisen pienryhmän tiedonhaluiset luomutilalliset haluavat kehittää ja monipuolistaa ti-

lansa toimintaa. Kysymyksiä tilallisille sateli jokaisella vierailutilalla. Reissun yhteistyökumppanina oli Tanskan maatalouskonsultointityritys SEGES, joka tekee muun muassa laajasti lajikekokeita tiloilla.

Tanskan pelloista on 9,2 prosenttia luomussa. Erityistä on, että luomun markkinaosuus on 9,6 prosenttia, ja Tanska on näin maailman johtava luomumarkkina. Tanskan reissusta jäi niin viljelijöille kuin asiantunti-


Pienryhmät jatkuvat Kainuussa Robottihavaintopäivä ti 31.10. klo 10–15 Rantsila, Koskinivan tila, Liisa ja Jukka ojantakanen. Päivän tavoitteena on oppia tunnistamaan automaattilypsyn toimivuuden avaintekijöitä sekä oivaltamaan, mikä saa lehmän motivoitumaan ihmisen haluamasta toimintatavasta. tiina.karlstrom@proagria.fi, 040 513 3241

Inkeri Taurula

Peltoala riittäisi, mutta nurmisato ei. Navettatyötunnit eivät vähentyneet, vaikka palkattiin työntekijä. Emolehmien poikimavarmuus on heikko.

ProAgria Kainuun MaiNuLi-hankkeen suosituissa nuorkarjahavaintopäivä ke pienryhmissä on kuluvana vuonna pohdittu maidon-, 1.11. klo 10–15 Siikajoki, revonlahti, Saarisen tila, An- ne nurmen- ja naudanlihantuotannon haasteita. ja eero Harjapää. Asiantuntijat tuovat Päivän tavoitteena on op-pia ryhmiin uutta osaamistunnistamaan vasikan ta, mutta parhaat käytänkasvatusprosessi terveeksi ja tuottavaksi lypsylehmäksi se-kä nön neuvot tulevat toisilta saman tuotantosuunnan oivaltamaan, mikä on teryrittäjiltä. Oletko kurkannimaitoprosessin merkitys nut juuristoon tai mitannut lypsylehmän hyvälle alulle. maan tiiveyttä? Ovatko natiina.karlstrom@proagria.fi, vetan työohjeet ja vastuuja040 513 3241 ko kunnossa? Tarkennapa emojen kivennäisruokintaa. Lisätietoa: www.proagriaoulu.fi/pienryhmat

joillekin hautumaan ja kytemään monenlaisia ajatuksia ja vinkkejä, mitä voi mahdollisesti käyttää myös omalla tilalla ja luomun kehittämisessä Suomessa. Aina kannattaa lähteä avaamaan omaa maailmaa tutkimusmatkoilla. Tanskan matkakertomus kokonaisuudessaan ja kuvineen osoitteessa www.proagriaoulu.fi/tanskanluomu.

Vertailutietoa ja ryhmän tukea Tänä syksynä alkavissa pienryhmissä tilat paneutuvat maidon-, naudanlihanja nurmentuotantoon sekä johtamiseen ja LEAN-ajatteluun. Tuottajien keskinäinen vertailu ja ryhmän tuki kannustavat kehittymään. Mahdollisuus jatkuvaan parantamiseen ja osaamisen syventämiseen haastavat kokenuttakin viljelijää. Ongelmien ratkontaa ovat sparraamassa ProAgrian, A-Tuottajien ja Luken asiantuntijat. Ilmoittaudu pienryhmiin nyt!

Maarit Partanen esittelee nurmipienryhmäläisille penetrometriä. Maan tiiveyden mittarilla havainnollistetaan esimerkiksi ajokertojen vaikutus maan kasvukuntoon.

Inkeri Taurula

hankevetäjä ProAgria Kainuu

Johanna Helkimo

luomuasian- tuntija, projektipäällikkö ProAgria Oulu Numero 2/2017

Maaviesti 11


Kasvi

Havaintoja tulevien suunnitelmien siemeneksi Anna-Leena Vierimaa

Säihin ei viljelijä voi vaikuttaa, mutta viljeltäviin kasveihin ja kylvöajankohtiin kyllä. Hyvä ojitus antaa monesti mahdollisuuden päästä pellolle hieman aikaisemmin.

Huomioita viileän kesän jälkeen Viljojen säilöminen tuoreena onnistuu useimmiten viileänäkin kesänä, joten sitä kannattaa kehittää eteenpäin.

12 Maaviesti

Sienet ovat uudessa nousussa. Liiketoiminnan kehittämiseen ja asian edistämiseen alueellamme on tarvetta ja kiinnostusta. Sienten viljely voi olla mahdollisuus myös maa- ja metsätalouden sivuelinkeinoksi. Sienet ovat edelleen

Olemme kokeneet erittäin viileän kesän – vastaavanlainen oli vuonna 1987. Pellot kuivuivat hitaasti ja kylvöjä tehtiin molemmin puolin touko–kesäkuun vaihdetta. Kesä- ja heinäkuu olivat viileitä, eikä yhtään hellepäivää ollut koko kesänä. Kasvustot valmistuivat hitaasti. Jo kesällä pohdittiin, ehtivätkö viljat valmistua ajoissa. Sadetta tuli monin paikoin melko sopivasti ja viljakasvustot olivat harvinaisen hyviä. Elokuussa viileys jatkui. Puimaan ei päästy ollenkaan. Syksyllä ilmat olivat pääosin pilvisiä ja syyskuun lopuksi luvattu erinomainen puintiviikkokin vaihtui korkeapaineeksi, joka oli lähes koko ajan pilvinen tai sumuinen. Vahvoja kasvustoja Syyskuun lopussa oli puinneista yli puolet tekemättä. Nähtäväksi jää, kuinka paljon satoa saadaan korjattua lokakuussa. Useat puimaan päässeistä viljelijöistä ovat saaneet viljoista jopa ennätyssatoja. Viileänä alkukesänä kasvustot kehittyivät vahvoiksi, eivätkä rankkasateet pilanneet orastumisia. Pellot kantavat toistaiseksi aika hyvin, joten sen puolesta korjuu voi vielä onnistua. Osa viljakasvustoista ovat vieläkin aika vihreitä. Joka tapauksessa kuivauskustannukset ovat suuret.

Lisäbisnes

tärkeä luonnon keruutuote, missä on kehitettävää niin kotitalouksien kuin yritystoiminnankin kannalta. Mahdollisuuksia löytyy myös sienten kasvatuksesta joko luonnossa tai sisätiloissa. Parhaillaan pohditaan maapallon niukkenevia ruokavaroja suhteessa väkiluvun kasvuun. Kasviproteiineilla on uudenlaista kysyntää. Palkokasveista on Suomessa kehitetty uusia valkuaista sisältäviä menestystuotteita esimerkkeinä Mifu ja Härkis. Proteiiniruokaa kehitellään eri tavoin. Hyönteisala saatiin elintarvikevalvonnan Viljelijä Juha Järvi Nivalasta tutkimassa peltolohkojen tiivistymisiä.

Tuoreen viljan välityksestä tiloilta toisille on saatu hyviä kokemuksia ja toivottavasti se laajenee jatkossa. Kostean kokoviljan ja murskesäilötyn viljan välityspistekin toimii jo alueen eteläosassa ja näyttää toimivan hyvin. Hyvä ojitus antaa monesti mahdollisuuden päästä pellolle hieman aikaisemmin. Kun pellot ovat kylvökunnossa, kannattaa olla liikkeellä, jotta siemenet saadaan mahdollisimman aikaisin maahan. Myös aikaisia lajikkeita kannattaa käyttää, kun meillä sellaisia on ja vielä hyviäkin.

Kasvukunnon arviointia ProAgrian asiantuntijat ovat tehneet tänä kesänä satoja tilakäyntejä, joissa on pohdittu peltojen kuntoa ja maan rakennetta Neu-

Numero 2/2017

vo 2020 -palvelun avulla. Käynneillä on saatu monia hyviä hoksaamisia ja ajatuksia peltojen kasvukunnon kehittämiseen. Neuvo-palvelua on kysytty runsaasti. Ensi vuonna jatkamme peltokierroksia samaan tyyliin. Aina kun peltoja havainnoidaan ulkopuolisin silmin, löytyy kehittämisajatuksia, joskus ratkaisevan tärkeitäkin. Tänä vuonna ei ole juuri ollut viljoja vioittavia halloja, joten meillä on mahdollisuus saada tänä vuonna hyviäkin satoja.

Risto Jokela

erityisasiantuntija, kasvintuotanto ja ympäristö ProAgria Oulu

Ajankohtais Oulun Seudun BiotalousLeader -hanke on siirtymässä varsinaisista yleisötilaisuuksista pienempiin ja keskusteleviin tapaamisiin yrittäjien ja kehittävien tahojen kanssa. Niissä käydään läpi muun muassa yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Ensi vuoden alkupuolella yhdessä YritysAgro II -hankkeen kanssa järjestettäviä tilaisuuksia voi pyytää Pudasjärvelle, Iihin, Utajärvelle, Muhokselle, Kempeleeseen ja Oulun maaseutumaisille alueille. Erilaisiin maaseudun ra-


Ympäristö

tä sienistä

piiriin myös täällä, kun Suomi muuttaa Euroopan unionin uuselintarvikeasetuksen tulkintaa. Hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena sallitaan siten myös Suomessa. Tulevaisuudessa myös sienien merkitys ruokana kasvaa.

Pakurista hyvinvointia Sienet voivat olla myös lääkinnällisiä hyvinvointituotteita. Pakurikääpää on jo kauan käytetty eri puolilla maailmaa teenä. Pakuri sisältää erilaisia antioksidantteja ja vahvistaa immuunipuolustusta. Se kasvaa lahottajasienenä ja sitä voi myös kasvattaa vaikkapa huonompilaatuisissa koivikoissa. Parhaita koivikoita

Ella Karttimo

viljelyyn ei kannata käyttää. Metsäpuolelta löytyy laskelmia, joiden mukaan pakurilla voi tienata enemmän kuin klapikaupalla tai tukkipuulla. Pakurisadon jälkeen puut voivat olla käyttökelpoisia polttopuuksi. Suomalaiselle puhtaissa oloissa kasvaneelle pakurille olisi markkinoita myös ulkomailla.

Uusia tuotteita Kolmas vaihtoehto on innovoida kokonaan uusia tuotteita. Esimerkiksi Helsieni-yritys on kehittänyt kotitalouksiin ja ravintoloihin tarkoitetun pakkauksen, jossa on mukana herkullisen osterivinokkaan rihmastoa. Kotikeittiössä pakkauk-

Nordic Fungi

seen laitetaan käytetyt kahvin porot ja sienirihmastoa. Sitä kostutettaessa sientä alkaa kasvamaan pakkauksen kyljestä. Pakurin kasvatukseen on omat myytävät tuotteensa – tapit jotka voi porata koivupölkkyyn. Myös erilaisia sienten kasvatuskaappeja on myytävänä.

Taimi Mahosenaho

hankevastaava, maisema- ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Seudun BiotalousLeader

Sieni-info kiinnosti Jäälissä Tietoa pakurikäävän ja viljeltävien sienten mahdollisuuksista liiketoiminnassa oli tarjolla syyskuussa Oulun Jäälissä pidetyssä tilaisuudessa. Pakurikäävästä ja sen tuotannosta kertoi Nordic Fungin ekometsätalousinsinööri Christian Lankinen. Sienten kasvatusta sivuelinkeinona esitteli Itävallasta kotoisin oleva sieniasiantuntija Lorin von Longo-Liebenstein. Hän toimii muun muassa MushRoom Agent ja Helsieni-nimisissä yrityksissä. Yritys- tai sivuelinkeinotoiminnan aloittamista selvitti ProAgria Oulun yritysasiantuntija Heini Iinatti. Tilaisuuden järjestivät ProAgria Oulun ja Oulun Maaja kotitalousnaisten Oulun seudun BiotalousLeader ja YritysAgro II -hanke, joita rahoittavat Euroopan maaseuturahasto ja Leader.

Lisätietoa: taimi.mahosenaho @maajakotitalousnaiset.fi, 040 551 7807 kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi, 0400 399 865 nordicfungi.space www.helsieni.fi

ta biotaloudesta hoitusmahdollisuuksiin voi tutustua osoitteessa www. popikki.fi > Mitä voidaan tukea? Siellä on myös maaseutuviraston hankerekisteri, jossa voi katsella yritysten saamia investointi- ja muita tukia. BiotalousLeader on toiminut kuuden kunnan alueella ja tiedottanut biotalouden mahdollisuuksista sekä esitellyt maaseudun vihreään kasvuun perustuvia tulolähteitä ja toimintamuotoja. Tilaisuuksia ja tapaamisia on pidetty yli 50. Biotalouden tavoitteena on tuotteesta saatava mahdollisimman korkea arvonlisä sekä sivuvirtojen ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen. Tärkeää on myös ympäristöä ja resursseja huomioiva toiminta.

muassa lähiruokaa, keruutuotteita, lähiluontokohteiden mahdollisuuksia, digitalisaatiota ja ravinnekierron kärkihankerahoituksia.

Ensi vuonna on luvassa biotalous- ja rahoitusinfoja yrittäjäryhmien ja -yhdistysten kanssa. Utajärven kunnan yrittäjäpäivässä 2017 vasemmalta Utajärven kunnan Mirja Savolainen, ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Taimi Mahosenaho, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien Paula Pihlajamaa ja Utajärven yrittäjien Maiju Mikkola.

Biokaasu kiinnostaa Eniten BiotalousLeader -hankkeen yleisötilaisuuksissa ovat kiinnostaneet biokaasun mahdollisuudet ja maatilojen yhteyteen rakennettavat omatoimirakenteiset pienbiokaasulaitokset. Kiinnostusta vain lisää Oulussa syyskuussa avattu biokaasun liikennepolttoaineen tankkaus-

piste. Lokakuussa järjestettiin toinen tutustumisretki Suomussalmelaiselle Huutolan tilalle, jossa on toimiva biokaasulaitos. Suunnitelmissa on lämmön ja sähkön tuotannon lisäksi myös liikennepolttoaine. BiotalousLeaderin muut aiheet ovat käsittäneet muun

Tutustu ja tykkää! Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen kotisivuilla ja Facebookissa on runsaasti tietoa hankkeen toiminnasta. Kotisivujen Esimerkkikohteet-kohdasta löytyy muun muassa kymmeniä esimerkkiyrityksiä maaseudun kylien biotaloudesta. www.proagriaoulu.fi/biotalousLeader www.facebook.com/biotalousleader Lisätietoa: taimi.mahosenaho @maajakotitalousnaiset.fi, 040 551 7807 Numero 2/2017

Maaviesti 13


Ympäristö Kuvat: Maarit Satomaa

Kunnostusyhdyshenkilötoiminta? • ajatustenvaihtoa muiden kunnostajien kanssa • uusia ideoita ja lisätietoa alan asiantuntijoilta ja tutkijoilta • omat kehittämisja tutkimustarpeet maakunnallisen verkoston toimijoille • tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista

Vuotunki on yksi VYYHTI II -hankkeen pilottialueista. Kunnostusyhdyshenkilöt tutustuivat järven virkistyskäyttöä haittaavaan vieraslajiin, vesiruttoon.

Alpo Lämsän rakentama kosteikko on perustettu ei-tuotannollisella investointituella. Kosteikko kerää yläpuoliselta valuma-alueelta ravinteita ja kiintoaineksia.

Vesistöt yhdessä hyvään kuntoon

Yhdyshenkilöille koulutusta Kuusamossa VYYHTI II -hankkeen kunnostusyhdyshenkilötoiminta aktivoitui syyskuun alussa, kun Kuusamossa järjestettiin kahden päivän koulutus. Siihen osallistui noin 15 vesienhoidosta kiinnostunutta paikallistoimijaa eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata.

Kouluttajina toimivat ma-alueelta vesistöihin. Toi-

Maarit Satomaa ja Terhi Ajosenpää Maa- ja kotitalousnaisista, Jaana Rintala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Heikki Tahkola Oulun Kalatalouskeskuksesta. Ensimmäisenä päivänä perehdyttiin erilaisiin kunnostustoimenpiteisiin valu-

sena päivänä tutustuttiin kunnostuskohteisiin maastossa. Kuusamossa on tehty pitkäjänteisesti ja monipuolisesti erilaisia vesienhoitotoimenpiteitä. Retkeilijät vaikuttuivat vesienhoitokohteista Kuusamon hienoissa maisemissa.

Kun hoitaa peltoa, hoitaa myös ve Kalle Hellström

Pilottialuesuunnitelma arvioi kokonaisvaltaisesti vesistön kuormituslähteitä ja etsii käytännön ratkaisuja vesistön tilan parantamiseksi. VYYHTI II-hanke laatii viisi laaja-alaista pilottialuesuunnitelmaa, joista kolme aloitettiin viime vuonna. Tänä vuonna kohteina ovat Kuusamon Vuotunkijärvi ja Oulaisten Piipsjärvi. Piipsjärvellä pilottialuesuunnittelu aloitettiin alkukesällä. Yleisötilaisuus kyläkoululla toi paikalle yli 30 osallistujaa. Suunnittelun aikana kartoitetaan muun 14 Maaviesti

Numero 2/2017

lot ovat parasta vesienhoitoa: kasvit hyödyntävät maaperän ravinteet tehokkaasti ja vesistökuormitusriski minimoituu. Käytännön ratkaisuista ja haasteista on viljelijöillä paras tietämys, joten VYYHTI II -hankkeen väki kutsuu alueen viljelijöitä mukaan pilottialuesuunnitteluun ja Piipsjärven alueen viljelijöille järjestettävään infotilaisuuteen 1. marraskuuta Honkamajalle.

Kalle Hellström Suojapengertä Piipsjärvellä.

muassa kosteikoiksi soveltuvia kohteita, tarkastellaan kalaston tilaa ja pohditaan peltoviljelyyn liittyviä asioita. Alueella on tehty kartoitus-

työtä myös kuvauskopterilla. Piipsjärveä ympäröivät pellot, joilla on suuri maisemallinen merkitys. Hyvin satoa tuottavat ja hoidetut pel-

maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset


Lisätietoa: maarit.satomaa@ maajakotitalousnaiset.fi, 040 566 7924

Marit Satomaa maisema- ja ympäristöasiantuntija Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Heikki Tahkola toiminnanjohtaja Oulun Kalatalouskeskus

sistöä Pellot ja vedet kuntoon Infotilaisuus ke 1.11. klo 11– 15 Honkamajalla, Hietalantie 91, Oulainen. Tilaisuudessa Jari Vierimaa ProAgria Oulusta kertoo peltojen kasvukunnon ylläpidosta, Seppo Hihnala Maveplanilta peltojen kuivatusasioista ja Maarit Satomaa Oulun Maa- ja kotitalousnaisista kosteikkokartoituksen tuloksista. Lopuksi Pellon peruskuntoa arvioidaan kuoppatestillä Timo Pernun tilalla. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi, 043 825 5253

Maitohuoneen jätevedet – lietelantalaan vai puhdistamoon? Haja-asutuksen jätevedet ovat keskusteluttaneet vuosikausia. Pitkän vatvomisen jälkeen vaikuttaa siltä, että keväällä voimaan tulleet säädökset ovat ne lopulliset. Toki maailma muuttuu tältäkin osin, mutta nyt tilanne lienee pysyvimmillään pitkään aikaan.

Taimi Mahosenaho

Koulutuksen aikana käytiin vilkasta keskustelua käytännön esimerkkien kautta, mikä oli tavoitteena alusta alkaen. Kunnostukseen liittyvät haasteet kääntyivät osallistujien puheissa enemmän mahdollisuuksiksi, kun asioita mietittiin koulutuspäivien aikana yhteistuumin. Hyvässä kunnossa olevat vesistöt tuovat lisää mahdollisuuksia alueen yrityksille sekä yhdistys- ja osakaskuntatoimijoille. Yhdyshenkilötoiminta koettiin tärkeäksi ja toiminnan jatkuvuutta suunnitellaan jatkossa hankkeen asiantuntijoiden ja koulutukseen osallistuneiden kesken.

Maitohuoneen ja muutkin navetan jätevedet kuu-

luvat ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen piiriin. Osassa kuntia ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla tiukennuksia tai muita erityismääräyksiä. On tiloja, joiden jätevesienkäsittelyä säätää ympäristölupa. Sitä on noudatettava, vaikka vaatimukset saattavat olla asetusta tiukempia. Yleinen tapa on johtaa maitohuoneen jätevedet lietesäilöön ja käyttää ne lannoitteena lietteen mukana. Tämä on laillista ja käytännöllistä. Toinen tapa on puhdistaa vedet ennen niiden johtamista ympäristöön. Maitohuoneen jätevesien puhdistamista säätelee jätevesiasetus, ja tällöin voidaan samaan järjestelmään johtaa myös muut pesuvedet ja navetan vessavedet. Yhteinen puhdistamo asuinrakennuksen kanssa on mahdollinen. Lietesäiliön huono puoli on jätevesien viemä tila lantalasta ja lannanlevitysalasta. Kun maitohuoneen vedet ohjataan lietelantalaan, tulee navetan vessan jätevedet ratkaista erikseen. Niille voidaan käyttää esimerkiksi erikseen tyhjennettävää umpisäiliötä, jonka vedet kuljetetaan kunnalliselle puhdistamolle.

Hoidettua maatilaympäristöä ja viljelymaisemaa suojavyöhykkeineen ja hakamaisemineen.

Yksi vaihtoehto on liittää vessavedet asuinrakennuksen jätevesijärjestelmään. Kannattaa myös uhrata ajatus kuivakäymälälle, polttavalle vessalle ja muille vaihtoehdoille.

Milloin tarvitaan suunnitelma? Olemassa olevan navetan jätevesiasia on ratkaistu jollakin tavalla, mutta muutokset voivat olla tarpeen jätevesiasetuksen, tilantarpeen tai muuttuvan veden käytön vuoksi. Mikäli navetalla on jätevedenpuhdistamo, tulee sen noudattaa hajajätevesien lainsäädäntöä. Puhdistamistasoon ei ole tullut muutoksia, vaan vuodesta 2011 voimassa olleita vaatimuksia noudatetaan edelleen. Lievennyksiä tuli ainoastaan niin sanottujen kuivan maan kiinteistöjen kunnostusaikatauluun. Uudisrakentamisessa vaatimuksia on noudatettava heti, kuten on tehty jo vuodesta 2004 alkaen. Ranta-alueilla eli 100 metriä keskiveden rantaviivasta ja luoki-

telluilla pohjavesialueilla aika on sidottu kalenteriin. Tällöin takaraja järjestelmän ajantasaistamiseen on 31.10.2019. Muilla alueilla vaatimus on sidottu muihin isoihin remontteihin tai suuriin vedenkäytön muutoksiin. Ne tarkoittavat rakennuslupaa vaativia peruskorjaustyyppisiä remontteja. Niistäkään ihan kaikki eivät edellytä jätevesisuunnitelmaa. Kun suunnitelma vaaditaan, eivät lain suomat vapautukset ja lykkäykset ole käytössä. Vedenkäytön muutos voi olla esimerkiksi liittyminen vesijohtoon, jolloin myös jätevesienkäsittely on laitettava kuntoon. Lisätietoa: merja.talvitie@ proagria.fi, 045 6578 611.

Numero 2/2017

Merja Talvitie

projektipäällikkö Jätevesihanke ProAgria Oulu

Maaviesti 15


Yritys

Itse ei tarvitse osata kaikkea Koneurakointi Niemi-Korpi

”Kannattaa keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa. Siksi käytämme asiantuntijapalveluja ja siksi tilat ostavat urakointia myös meiltä.”

Apua alkuun, tukea muutokseen

Niemi-Korvet ovat hankkineet lietteensiirtoon myös kuorma-autoja.

Vuonna 2008 perusti Ni-

ko Niemi-Korpi isänsä Markon kanssa maatilan oheen avoimen yhtiön, Koneurakointi Niemi-Korven. Tätä nykyä Haapajärvellä sijaitsevassa yrityksessä paiskitaan töitä kuuden miehen voimin. Myös emolehmätuotanto jatkuu edelleen. Lieteurakointi työllistää yritystä eniten. Asiakkaista suurin osa on parin sadan kilometrin säteellä, mutta lietteensiirtokalustolla on kysyntää ympäri maata. ”Siirtokaluston rakennamme itse, mikä merkitsee sekä kustannustehokkuutta että mahdollisuutta korjata koneet itse.” Lieteurakoinnin rinnalla

on alkanut uutena palveluna kuivalannan levitys. Pari vuotta sitten Niemi-Korville valmistui lämmin korjaamohalli, joka on lisännyt työtä hiljaiseen talviaikaan. Hallissa muun muassa korjataan ja huolletaan maatalouskoneita ja raskasta kalustoa. ”Panostamme metallirakentamiseen ja valmistamme hallissa muun muassa lietteensiirtoperävaunut, kuorma-auton päällirakenteet lietteensiirtoon tai lietteen välivarastokontit.”

Asiantuntija-apua kehityshankkeeseen Miten kehittyä ja varmistaa

leipä perheyritykselle? Näihin pohdintoihin Niemi-Korvet pyysivät mukaan ProAgria Oulun yritysasiantuntijan Hannu Kokkoniemen. Tätä kautta yritys pääsi myös hyödyntämään YritysAgro-hankkeen maksutonta ensivaiheen kartoitusta, jolla voi arvioida erilaisia kehittämistarpeita, tukimahdollisuuksia tai liikeideaa. ”Tarvitsimme asiantuntemusta ja näkemystä viemään eteenpäin hankettamme, jonka tavoitteena on kehittää lietteenlevityskalustoa suomalaisiin sääoloihin.” ”Hannu tunsi rahoituskanavat ja osasi ohjata eteenpäin eri asiantuntijoille. Itsel-

Suunnitteletko yrityksen perustamista tai kehittämistä? Pohditko maatilallesi uutta sivuelinkeinoa, investointia, sukupolvenvaihdosta tai tuotantosuunnan muutosta? Ota yhteyttä ProAgria Oulun YritysAgro II -hankkeen asiantuntijoihin. Tarjolla on apua ja tietoa · yrityksen aloittamisesta ja edellytyksien selvittämisestä · tarjolla olevista yritys- ja hanketuista · maatilojen investointituista ja sukupolvenvaihdoksista · Neuvo 2020 – Maatilojen neuvontajärjestelmän mahdollisuuksista

Lisätietoa: www.proagriaoulu.fi/ yritysagro-2

lä ei tällaisiin asioihin ole aikaa, tietotaitoa eikä kiinnostusta”, Niko Niemi-Korpi sanoo.

Suunnitteilla sukupolvenvaihdos? Aloita ajoissa, keskustele ja käytä apuna asiantuntijaa – siinä maatilan sukupolvenvaihdoksen avainasiat.

Hyödynnä Neuvo 2020 -palveluja sukupolvenvaihdoksen alkuselvitykseen asiantuntijamme kanssa.

Sukupolvenvaihdoksen

suunnitteluun pitää varata aikaa, mieluiten kahdesta viiteen vuotta ennen lopullista tilakauppaa. Keskusteleminen ja miettiminen ovat osa suunnittelua. Turun yliopiston tutkimuksen mukaan perheyritys tarvitsee aikaa 5–10 vuotta, koska luopujien on osattava luopua sekä jatkajien ymmärrettävä yrittämisen ydin ja halunsa jatkaa. Jotta sukupolvenvaihdos koetaan onnistuneeksi, luopujan, jatkajan ja sisarusten on tultava toimeen myös tilakaupan jälkeen. Puolisot tuo-

16 Maaviesti

vat mukaan oman värinsä.

Jatkajalla on oikeus saada tila haltuunsa kohtuulliseen hintaan ja toimeentulo ilman liiallista velkataakkaa. Tehdystä työstä on saatava korvaus ja myös omalle elämälle pitää jäädä tilaa. Jatkajan kannalta kyse ei ole vain kauppakirjan allekirjoituksesta, vaan vastuun ottamisesta. Kun sukupolvenvaihdokseen on varattu aikaa, nuori ehtii kasvaa tule-

Numero 2/2017

vaan ammattiinsa. Velat ja tilan kannattavuus ovat usein jatkajan päällimmäisiä huolia. Myös tilalle muuttavan puolison sopeutuminen ja sisarusten suhtautuminen tilakauppaan voivat askarruttaa.

Luopujalla on oikeus saa-

da elämäntyöstään arvostusta ja kunnioitusta, ettei päällimmäiseksi jää syrjäytymisen tunne. He ansaitsevat leppoisat eläkepäivät ja kohtuulliseen korvaukseen tilastaan. Luopuminen tilasta ja työstä voi olla vaikeaa. Mielessä voi risteillä monenlaisia kysymyksiä – myös tarpeettomuuden ja tyhjyyden tunnetta, pelkoa vanhenemisesta ja tilan tulevaisuudesta. Asuminenkin saattaa askarruttaa ja toimeentulo huolestuttaa. On ymmärrettävä sukupolvien erot, arvot ja asenteet. Ei ole väärin, että nuo-

ri polvi tekee asiat tavallaan. Virheistäkin voi oppia. Sisaruksilla on oikeus tasapuoliseen kohteluun ja omaan perintöosuuteen vanhempien kuoltua. Muuten asia jaa hiertämään ja nousee pintaan viimeistään vanhempien kuoltua. Lisätietoa: www.proagria. fi www.proagriaoulu.fi/ maatilan-sukupolvenvaihdos

Esko Ojalehto spv- ja talousasiantuntija ProAgria Oulu

Esko Ojalehto alusti onnistuneesta sukupolvenvaihdoksesta YritysAgro II:n ja Lupa muutokseen -hankkeen järjestämissä Maatilan sukupolvenvaihdospäivissä 3.10. Ylivieskassa ja 5.10. Limingassa. Osallistujia oli lähes 100.


JUURET MAALLA

Kiitos vahvalle maaseudun naiselle Suomi juhlii

tänä vuonna 100-vuotista itsenäisyyden taivaltaan. Se on neljän sukupolven mittainen ajanjakso. Tämä aika pitää sisällään tarinoita arjen iloista ja suruista, selviytymisestä vaikeista sotavuosista, maaseudun lapsia pursuavista kyläkouluista. Tätä itsenäisyyden tarinaa ovat myös tämän päivän hiljenevät kylätiet.

Omat Avaimet -kirja

kertoo mielenkiintoisella tavalla Maa- ja kotitalousnaisten yhteistyön ja neuvonnan historiasta. Samalla ymmärtää, kuinka paljon maaseudulla on ollut läpi vuosikymmenten vahvoja naisia. Naisia, joiden juuret ovat olleet syvällä maaseudun mullassa. He ovat omalla työllään ja esiNyt jos koskaan merkillään rakentaneet pohjan tarvitaan tämän päivän maaseudun vahniitä, jotka voille naisille. Naisia, jotka nyt toimivat suurten tilojen emäntinä tai jaksavat uskoa naisyrittäjinä. ja luottaa Nuo isoäidit ovat esimerkkielinvoimaiseen nä niille, jotka pitävät yllä kylien maaseutuun turvaverkkoa järjestämällä tilaisuuksia, kursseja ja yhteisiä ilja jotka ovat lanistujaisia. Sama usko maavalmiita seutuun ja halu edistää sen tekemään työtä hyvinvointia löytyy myös meidän Maa- ja kotitalousnaisten omista paremman asiantuntijoistamme. huomisen

puolesta.

Maaseutu elää rajua murros-

kautta. Moni pienempi tila lopettaa toimintansa ja isommilla tiloilla painitaan kasvavan työtaakan alla. Nyt jos koskaan tarvitaan niitä, jotka jaksavat uskoa ja luottaa elinvoimaiseen maaseutuun ja jotka ovat valmiita tekemään työtä paremman huomisen puolesta. Jotta tämän päivän maaseudun vahvat naiset jaksaisivat toimia ja kasvattaa uusia juuria maaseudun multaan, meidän tulisi tukea heitä, arvostaa ja antaa kiitosta.

Piirikeskukset valitsevat tänäkin vuonna

omilta alueiltaan Vuoden Maa- ja kotitalousnaisen. Tämän tittelin arvoisia naisia löytyy monia. Nyt on aika tuoda heidät esille ja antaa kiitos, jonka he ansaitsevat. Vielä lähipäivinä ehdit toimittaa oman ehdotuksesi piirikeskukseesi.

Tarja Tervo

puheenjohtaja Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset

Yrityksen sijainti ei ole hidastanut Saija Helttusen ja Mikko Mattilan halua kehittyä ja uudistua.

Maistuva Korpikatras Saija Helttusen ja Mikko Mattilan isännöimä Korpikatraan lammastila on Kainuun Maistuvin maaseutuyritys 2017. Suomussalmen Näljän-

gässä sijaitseva tila on Helttusen kotitila, jolla on aiemmin ollut lypsykarjaa. Emännän kiinnostus lampurin ammattia kohtaan ja kaipuu takaisin kotitilalle kaupungissa vietettyjen vuosien jälkeen olivat merkittäviä tekijöitä Korpikatraan perustamiselle. Korpikatras, jonka päätuote on karitsanliha, aloitti toimintansa vuonna 2013. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu ankan-, kanin- ja kukonpojanlihaa sekä lampaanvillaa. Viime keväänä yritys avasi oman puodin Suomussalmen keskustaan. Siellä on myynnissä oman tilan tuotteiden lisäksi eläinten ruokia ja kerintäkoneen teriä se-

kä tarjolla terien teroituspalvelua. Maaseudun yritystoimintaa ja toimintaympäristöä tunteva asiantuntijaraati valitsi voittajan yleisöltä saaduista ehdotuksista, joita tuli 12. Raati painotti valinnassaan erityisesti tuotteiden maistuvuutta, elämyksellisyyttä ja innovatiivisuutta sekä yrityksen rohkeutta, halua kehittyä ja uudistua. Maistuva maaseutuyritys 2017 valittiin ensimmäistä kertaa osana Kainuun Maaja kotitalousnaisten Maistuva maaseutu -kampanjaa, joka on osa laajempaa Syödään yhdessä -kokonaisuutta ja Suomi 100 -vuoden virallista ohjelmaa. Kainuun maistuvinta maaseutuyritystä etsivät Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Kainuu, MTK-Pohjois-Suomen MaaseutuHarava -hanke, Kainuun ammattiopisto ja YritysAmis, Elävä Kainuu Leadr ry, Oulujärvi Leader ry, Kainuun ELY-keskus ja Idän Taiga ry.

Ehdota Vuoden Maa- ja kotitalousnaista! Kainuun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset valitsevat ehdotusten pohjalta oman alueensa Vuoden Maa- ja kotitalousnaisen 2017. Vuoden Maa- ja kotitalousnainen - edistää alueellaan Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa - toimii alueellaan aktiivisesti Maa- ja kotitalousnaisten hyväksi - innostaa ja kannustaa muita naisia toimintaan mukaan Ehdotuksia voivat tehdä yhdistykset ja yksityiset henkilöt. Lähetä ehdotuksesi 18.10. mennessä: Kainuu: marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi, 044 3201 585 Oulu: maija-liisa.tausta-ojala@maajakotitalousnaiset.fi, 040 5800 438 Numero 2/2017

Maaviesti 17


Kekri –

Maata viljelevän kansan vuoKekrin pääruoaksi teurastettiin tavallisesti lammas. Muita kekriruokia olituiskierto perustui aikanaan vat ryynipuuro, lihakeitto, verimakkara, luonnon järjestykseen ja maa- syltty, pylsyt eli isot mahamakkarat, rasvatalkkuna ja hernekeitto. taloustöiden ajoittumiseen. Vuosi vaihtui, kun sato oli Taikoja ja enteitä korjattu. Kesän on katsottu Kekri oli vuodenvaihde, joten kaikki tuloppuvan mikkelinpäivänä, jol- levaisuuteen liittyvä oli tärkeää. Jokaitutkaili enteitä ja teki taikoja omien loin piti perunat ja nauriit olla nen intressiensä mukaan. kuopassa ja ämmät pirtissä. Sää – Jos kekrinä oli sula maa, ristinMikael Agricolan vuonna 1551 esit-

tämässä jumalaluettelossa mainitaan, ”kekri se lisäsi karjan kasvun”, mistä voi päätellä kekriä uskomusolennoksi. Kekripäivän oikean viettämisen uskottiin lisäävän karjan ja muun maatalouden tuottoa. Sitä vietettiin, kun sato oli korjattu eli oltiin siltä syksyltä valmiit. Kekrin tavoista suurin osa on siirtynyt jouluun ja uuteen vuoteen. Lihaista ja rasvaista ruokaa piti olla runsaasti, eikä sitä korjattu koko päivänä pois pöydästä, vaan syötiin useita kertoja.

päivänä oli myös sula maa. Jos joki jäätyi ennen kekriä, vappuna oli sulat veet. Lampaista – Kun kekrinä lämmitettiin, piti olla oksaisia halkoja. Tuli niin monta karitsaa kuin oksia oli. Jos kekrinä kävi talossa naisihmisiä, lampaat tekivät uuhia, mutta miesvieraat ennustivat pässivuonia. Tinan valamisesta – Naimaton nainen sai miehen vuoden kuluessa, jos kekrinä syliin sattui puita parillinen luku niitä sisään kannettaessa. Kun kekriä vasten yöllä katsoi riihen ikkunasta, sulhanen katsoi vastaan.

Maaviestin kekrimenu Alkupalaksi suutarinlohta, alatoopia ja rosollia kermakastikkeen kera Rieskaa ja voita, kotikaljaa

Hunajaista lammaspataa Punajuurilaatikkoa Kaalisalaattia Tuppipottuja

Nauriskeittoa pekonin ja paahdettujen ruisleipätikkujen kera

Mustikkapiirakkaa Kahvia, teetä, marjamehua

18 Maaviesti

Numero 2/2017

Kuvat: Talonpoikaiskulttuurisäätiö

talonpojan suurin juhla!

Nauriskeitto

10:lle

1 kg nauriita 0,5 kg jauhoisia perunoita 1 sipuli 3-4 valkosipulin kynttä 2 rkl ruokaöljyä 0,5 tl kurkumaa 2 kanaliemikuutiota 1,7 l vettä 2 dl kermaa suolaa, mustapippuria 100 g pekonia ruisleipää Kuori ja kuutioi nauriit ja perunat. Hienonna sipulit. Kuumenna isossa kattilassa öljyä, lisää siihen nauriit, perunat ja sipuli. Kuullota välillä käännellen muutaman minuutin ajan ja lisää joukkoon kurkuma. Kaada kattilaan vesi ja kanaliemikuutiot. Anna keiton liehua noin puolen tunnin ajan kunnes nauriit ja perunat ovat kypsiä. Soseuta keitto sauvasekoittimella tai sähkövatkaimella. Sekoita joukkoon kerma ja mausteet. Silppua pekoni hienoksi silpuksi ja paista rapeaksi. Ripottele pekonisilppua höyryävän keiton päälle ja tarjoa paahdettujen ruisleipätikkujen kera.


Kaalisalaatti

500 g keräkaalia 1,5 dl vettä 0,5 dl omenaviinietikkaa 0,5 dl ruokaöljyä 2 rkl hunajaa 1 kpl valkosipulin kynsi 0,5 tl suolaa 0,25 tl kuminoita 0,25 tl mustapippuria 1 tl basilikaa, oreganoa, meiramia tai korianteria Pilko kaali ohuiksi suikaleiksi. Kiehauta vesi kattilassa ja lisää siihen suikaleet. Kuumenna kiehumapisteeseen ja ota kattila pois liedeltä. Lisää kaalin joukkoon etikka, öljy ja mausteet. Siirrä jäähtynyt kaali kylmään ja anna maustua pari tuntia ennen tarjoamista. Vinkki: Mehevä kesä- tai syyskaali ei tarvitse kuumennuskäsittelyä. Mausta kaalisilppu etikalla, öljyllä ja mausteilla.

Mustikkapiirakka

Maistuva maaseutu ja kekriperinteen elvyttäminen ovat Maa- ja kotitalousnaisten lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Hunajainen lammaspata

1,2 kg luutonta lampaanlihaa kuutioina tai 2 kg luisia potkaviipaleita 50 g voita ja kasviöljyä 2 tl suolaa 0,5 tl rouhittua mustapippuria 2 (200 g) porkkanaa 3–4 (200 g) sipulia 2–3 valkosipulin kynttä (2 rkl soijakastiketta) 3 rkl hunajaa n. 8 dl vettä (2 dl kermaa) tuoreita yrttejä, esim. timjamia, persiljaa, rosmariinia Kuori ja paloittele porkkanat ja sipulit reiluiksi kuutioiksi. Ruskista lihakuutiot voi-kasviöljyseoksessa pienissä erissä. Mausta suolalla ja pippurilla. Kaada lihat pataan. Lisää kasviskuutiot ja pyörittele niitä hetki, että ne vähän ruskistuvat. Lisää vesi ja hauduta kypsäksi noin tunnin ajan. Halutessasi voit lisätä kypsään pataan kermaa sekä tuoreita hienonnettuja yrttejä. Kuumenna vielä ennen tarjoamista.

Punajuuri-ohralaatikko

1,5 dl ohrasuurimoita, rikottuja tai kokonaisia 6 dl vettä 0,5 tl suolaa 800 g punajuuria 2 kpl (100 g) sipulia 2 dl kermaa 3 dl kevytmaitoa 1,75 tl suolaa 2 tl basilikaa 0,25 tl valkopippuria Keitä ohrasuurimot suolalla maustetussa vedessä puolikypsiksi noin 20 minuuttia. Tarkista keittoaika pakkauksesta. Kuori ja raasta punajuuret. Kuori ja hienonna sipulit. Sekoita punajuuriraaste, ohrasuurimot ja hienonnettu sipuli ja kaada seos voideltuun uunivuokaan. Sekoita kerma, maito ja mausteet. Kaada seos vuokaan muiden aineiden päälle. Paista laatikkoa miedossa uuninlämmössä 150 °C:ssa noin 1,5 tuntia.

uunipellillinen

2 munaa 3 dl sokeria 1 rkl vaniljasokeria 1,5 dl juoksevaa margariinia tai voisulaa 4 dl maitoa tai omenamehua 8 dl vehnäjauhoja 4 tl leivinjauhetta Täyte: n. 8–10 dl mustikoita 0,5 dl sokeria Kiille: 2 dl vettä 1 dl hyytelösokeria Valkosuklaaraidat: 60 g valkosuklaata Sekoita munat ja sokerit. Lisää rasva, neste ja jauho-leivinjauseseos nopeasti sekoittaen. Kaada taikina leivinpaperilla vuorattuun uunipannuun. Sokeroi marjat ja ripottele pohjalle. Paista 175 asteessa noin 35 minuuttia tai kunnes piirakka on kypsä. Anna jäähtyä. Kiehata vesi ja sekoita siihen hyytelösokeri. Kiehauta vielä. Anna seoksen jäähtyä hetken ja sivele kiillettä piirakan päälle pullasudilla. Sulata valkosuklaa vesihauteessa ja kaada muovipussiin. Leikkaa kulmaan pieni reikä ja pursota ohuita valkosuklaaraitoja vinottain piirakan pintaan. Anna jähmettyä. Leikkaa piirakka haluamasi kokoisiksi paloiksi. Vinkki: Puolesta annoksesta saat piirakan isoon pyöreään piirakkavuokaan. Gluteeniton piirakka onnistuu vaihtamalla jauhot gluteenittomiin jauhoihin.

Helena Lahdenperä ruoka- ja kotitalousasiantuntija Oulun Maa- ja kotitalous­naiset

Numero 2/2017

Maaviesti 19


Hyvinvointi

Syksyinen eräretki Jättilaisenmaan maisemissa.

Ravitsemusluotsien matkassa Ravitsemusluotsit ovat vapaaehtoisia vertaisravitsemusohjaajia, jotka toimivat omilla kylillään edistäen yhteisönsä hyvinvointia ja jaksamista. Viime keväästä lähtien

olen ollut Kainuun ravitsemusluotsien matkassa ja saanut itsekin kokea monenlaista. Olemme yhden ryhmän kanssa keskustelleet stressistä, sen ilmentymistä ja vaikutuksista erityisesti syömiskäyttäytymisen näkökulmasta. Järjestimme hyvinvointia edistävän kokkaustuokion naapureille. Pohdimme ja kokeilimme, mitä muuta voi grillata kuin makkaran. Vaihtoehtoja löytyi ja äijäporukkani suosikiksi nousi yrttikuorrutettu hauki. Suomalaiseen kesään kuuluu makkaran ohella saunominen ja uinti. Naisten kanssa oli rentouttavaa hypätä ruoanlaiton pääteeksi saunan lauteille ilman kiirettä ja arjen hälinää. Samalla käytiin keskusteluja ruoasta, kehonkuvasta ja oman hyvinvoin-

nin tärkeydestä. Illan kruunasi pulahdus viileässä järvivedessä. Kesä on juhlien sesonki ja painonhallinnalle haasteellista aikaa. Yhden ryhmän kanssa valmistimme keveitä ja raikkaita kesäherkkuja, joita voi huoletta nauttia hieman enemmänkin. Syksyn saapuessa kävimme yhden ryhmän kanssa etsimässä hyvinvointia luonnosta eräretkellä. Liikuimme maastossa ja valmistimme avotulella aterian, jonka lisukkeena olivat keräämämme sienet. Tämän jälkeen kävimme vielä kiertämässä toisen lenkin mustikoita napostellen. Retki oli hyvä muistuttaja, kuinka paljon terveellisiä herkkuja metsämme ovatkaan pullollaan. Ja Suomen luonto, on se vaan niin kaunis alkusyksyn auringonpaisteessa!

Viivi Valutie

ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset

Ravitsemusluotsit Kainuussa on Kainuun Maa- ja kotita-

lousnaisten vuonna 2015 aloittama hanke. Hanketta on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edistämisen määrärahoista. Hanke päättyy lokakuussa 2017. Yhdessä MTK:n ja Työterveyslaitoksen kanssa on tulossa vielä 25.10. Pidä huolta itsestäsi – turvaa ja tukea työhyvinvointiin -päivä.

20 Maaviesti

Numero 2/2017


Kala

Luontoarvojen Kitka

Eero Liekonen

Kitkajärvi on ainutlaatuinen vesistö sekä luontonsa että virkistyskäyttöarvonsa vuoksi. Taimenen kalastuksen säätely on toiminut hyvin koko vesistöalueella. Kitkajärveä

uhkaavat

rehevöityminen, haitallinen vieraskasvilaji vesirutto ja kalaston muuttuminen särkivaltaiseksi. Uhkista huolimatta Kitka on tärkeä taimen-, siika- ja muikkujärvi. Kalastusalueiden ja osakaskuntien poikasistutukset on suunnattu järveen laskevien jokien latvoille. Taimenkannan elvyttämistoimet ovat kuitenkin hidastuneet Käylän kalanviljelylaitoksen toiminnan loputtua, niinpä taimenistutukset rajoittuvat toistaiseksi vain Kitkajärveen. Vuoden 2019 alussa aloittava Koillismaan kalatalousalue koostuu nykyistä suuremmasta yhtenäisestä alueesta, jotta kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto voidaan turvata koko Koutajoen vesistöalueella.

ka keskeiseksi toimijaksi tulee Koillismaan uusi kalatalousalue. Kitkan ja koko Koillismaan luontomatkailun ja kalastuksen ongelmaksi on nousemassa vesirutto. Juuri päättynyt hanke Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-aineeksi -hanke on saamassa jatkoa.

Luontoarvoja Kitkajärveen laskevien jokien kalataloudellinen kunnostaminen aloitettiin jo vuonna 2014, jolloin kohteina olivat Kirintö-, Suonnan-, Tolvanja Riisijoki. Kuluvana syksynä on kunnostettu Naatikkajoen alaosa. Kunnostus perustuu joki-inventointeihin, joita on tehty 250 kilometrin matkalla. Kunnostustarve koskee lähes kaikkia Kitkaan laskevia jokia ja puroja. Ongelmia on myös valuma-alueilla. Vuonna 2014 alkanut Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta -hanke (Kitka-MuHa) teki ehdotuksen kehittää pysyvä vesienhoidon ja -kunnostuksen toimintamalli Kitkajärville. Malli perustuu vesialueiden osakaskuntien toimintaan, jon-

Taimenkannan hoitoa Kuusamon ja Etelä-Posion kalastusalueet ovat sopineet, että Kitkajärven taimenkannat pidetään luonnonvaraisina ja hoitotoimissa kiinnitetään huomiota lajin koko elinalueelle. Tavoitteena on säilyttää Kitkajärven kahden taimenkannan perinnöllinen monimuotoisuus sekä toisaalta tukea luontaista lisääntymistä ja parantaa istutusten tuottoa. Taimenkantojen elvyttämiseen tarvitaan kalastuksensäätelyä. Suositusten ja määräysten toteutumista seurataan kalastuksenvalvontaa tehostaen. Kannanvahvistusistutuksiin käytetään taimenia, jotka ovat peräisin yhdestä tai useammasta Kitkajärveen laskevasta joesta. Koko Kit-

Järvitaimen ja siika käyttävät lisääntymiseensä järveen laskevia jokia ja puroja. Kitkan alueella on mielenkiintoa edistää järven taimenkannan luontaista lisääntymistä.

kajärveen istutetaan 12 700 kolmivuotiasta, 22–24 sentin pituista ja vaellusvalmista, luonnonsmoltin kokoista poikasta. Kitkan yhtenäislupaalueen varoilla painopiste on Yli-Kitkalla, joka on tärkein taimenen syönnösalue. Järvelle tehdyt istutukset on hajautettu mahdollisimman moniin paikkoihin tasaisen leviämisen varmistamiseksi. Kitkaan laskevilla ja kunnostetuilla joilla istutustavoitteena on, että koskessa syksyllä on yksi poikanen neliömetriä kohti. Poikastuotantoalueiksi nimetyissä joissa on osakaskuntien päätöksellä kielletty pyydyskalastus kuten verkot. Yleiskalastusoikeudet kieltää kalastuslaki. Kielto koskee myös jokien suualueita vähintään 200 metrin matkalla.

Valvonnan kehittämisen ja koordinoinnin vastuun ovat ottaneet Oulun ja Lapin Kalatalouskeskukset. Valvonnan osarahoitus on saatu ELY-keskukselta. Päättyvän kesän tehovalvonnassa päähuomiota on kiinnitetty muun muassa pyydysten oikeaoppiseen merkintään ja selkävesirajoitusten noudattamiseen. Pyydykset ja luvat ovat olleet pääosin kunnossa, ja vain muutamia huomautuksia on jaettu. Toimintaa aiotaan jatkaa ja kehittää muun muassa Kitkajärveen laskevien purojen ja jokien valvonnan tehostamisella.

Eero Liekonen

toiminnanjohtaja Lapin Kalatalouskeskus

Yhteisvalvontaa Etelä-Posion ja Kuusamon kalastusalueet ovat laajentaneet kalastuksen yhteisvalvontaa koko Kitkan alueelle. Tavoitteena on kalastusaluerajat ylittävä valvonnan yhteistyö, jossa yhdistyvät resurssit yhteistoiminta-alueella, Kitkajärvellä ja siihen laskevilla joilla.

Heikki Tahkola toiminnanjohtaja Oulun Kalatalouskeskus

Numero 2/2017

Maaviesti 21


Allakka Tapahtumakalenteri

verkkopalvelut ja REKO-toiminta. Tied. marjatta.pikkarainen@ maajakotitalousnaiset.fi, 044 320 1585.

ProAgria Kainuu Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset KAJAANI Aivoterveellinen ravitsemus -luento ti 17.10. klo 13 ProAgria Kainuu, Osmonkatu 9 alakerta. Tied. viivi.valutie@ maajakotitalousnaiset.fi, 043 827 1983. Vastuulliset elintarvikehankinnat -koulutus ke 1.11. klo 13–15 Ravintola Vimpeli, Opintie 3, yhteistyössä mm. EkoCentria. Tied. essi.keranen@ maajakotitalousnaiset.fi, 043 825 3204. Portaat yrittäjäksi -valmennus (5 kertaa) aloituspäivä ma 13.11 klo 17–20, ProAgria Kainuu, Osmonkatu 9. Tied. ja ilm. 31.10. mennessä essi.keranen@ maajakotitalousnaiset.fi, 043 825 3204. Minun Maatilani ja KPI -koulutus ke 15.11. klo 10–14.30 KAO Seppälä, luokka 2. Sivu 12 Navetan erityistilat ja eläinten käsittely -koulutus maitotilayrittäjille to 23.11. klo 9–15, KAO Seppälä. Tied. esa.heikkinen@proagria.fi, 040 725 0478. ProAgria Kainuun Edustajakokous ti 28.11. klo 10. Sivu 26 KAO:n luonnonvara-alan Kantri Inno -hankkeen

Makumatka Kokkolaan

Makumatka Kokkolaan la 2.12. lähtö klo 8 reittiä Oulu–Liminka–Vihanti– Oulainen–Kokkola. Perillä pikkujoulun makuinen kekrilounas Kruununvoudintalolla ja Lymyilevä Kokkola -revyy kaupunginteatterissa. Paluumatkalla juustomaistiaisia ja -ostoksia Jukkolanmäen Kellarissa. Ilm. ja erityisruokavaliotoivomukset pe 3.11. mennessä anne.kipina@proagria.fi, 08 316 8611.

koulutusteemoja ovat maidon- ja lihantuotanto, kasvinviljely, luomu, maatilan sukupolvenvaihdos, mehiläistarhaus, bioenergia ja metsätalous. Tied. sari. laukkanen@kao.fi, 044 797 4581. KUHMO Digimessukiertue ti 17.10. klo 13–20 Kuhmo-talo. Esittelyssä mm. ProAgrian digitaaliset asiantuntijapalvelut,

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten

EDUSTAJAKOKOUS la 18.11.2017 klo 12 Siikajoki, Luohua, Pökkylän Punainen tupa, Hautakankaantie 29. Valtakirjojen tarkastus klo 10.30 alkaen, ruokailu klo 11 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

22 Maaviesti

Numero 2/2017

PALTAMO Maaseutuyrittäjien työhyvinvointipäivä ke 25.10. klo 9.30–15. Sivu 24 KAINUU MaiNuLi-hankkeen pienryhmät käynnistyvät: Maidontuotanto, Nurmentuotanto, Naudanlihantuotanto ja Johtaminen. Sivu 14 ProAgria Lappi Lapin Kalatalouskeskus SODANKYLÄ Kalatalouspäivät to–pe 16.–17.11. Lapland Hotel Luostotunturi. Tied. eero.liekonen@proagria.fi, 0400 398 857 ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset HAAPAVESI Kekriruokapaja ke 25.10. Kytökylä, Helena ja Jouni Pitkälä. Tied. maija.ojalehto@ maajakotitalousnaiset.fi , 040 701 3686. Avoimet ovet ti 7.11. klo 10– 14 ProAgria Oulu, Teknotalo 2T, Uusitie 81. Sivu 27 Luomu kasvuun ammattikeittiöillä ti 21.11. klo 12–15.30, Nora (JEDU), Kytökyläntie 260.

Tied. kaisa.myllykangas@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 399 865. KEMPELE Avoimet ovet ke 8.11. klo 10–14 ProAgria Oulu, Zeppeliinintie 1. Sivu 27 KUUSAMO Kekrityöpaja la 14.10. Kuusamon kirkonkylän Maa- ja kotitalousnaiset. Kaaliruokakurssi la 28.10. Vuotungin maamiesseuran paikallisyhdistys. Tied. helena.lahdenpera@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 599 473 Avoimet ovet ma 6.11. klo 10– 14 ProAgria Oulu, Keskuskuja 1 C 12. Sivu 27 KÄRSÄMÄKI Luomupotusta potkua puhvettiin -infotilaisuus ke 18.10. klo 13.30–16 Villa HaliwiliVau, Raatintie 28. Tied. kaisa.myllykangas@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 399 865; soila.hiltunen@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 182 584 Avoimet ovet to 9.11. klo 10– 14 ProAgria Oulu, Aleksintie 2. Sivu 27 MUHOS Luomupotusta potkua puhvettiin -infotilaisuus ti 17.10. klo 13–16 OSAO Muhos (Koivikko), Kirkkotie 1. Tied. kaisa.myllykangas@ maajakotitalousnaiset.fi,


0400 399 865; soila.hiltunen@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 182 584. NIVALA Maijan maukkaat kasvisruoat -ruokakurssi ma 30.10. Tied. helena.lahdenpera@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 599 473. Avoimet ovet ke 8.11. klo 10–14 ProAgria Oulu, Pajatie 5. Sivu 27 OULAINEN Pellot ja vedet kuntoon Piipsjärvellä ke 1.11. klo 11–15. Honkamaja, Hietalantie 91. Tied. kalle.hellstrom@ maajakotitalousnaiset.fi, 043 825 5253 Avoimet ovet pe 10.11. klo 10– 14 ProAgria Oulu, Kehäkatu 4. Sivu 27 OULU Kekrijuhla la 28.10. klo 17 Maikkulan Kartano. Sivu 28 Kekrikurssi ke 1.11. klo 16–20 Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3. Tied. helena.lahdenpera@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 599 473. Hygieniaosaamistesti to 2.11. klo 15–16, ProAgria Oulu, Kauppurienkatu 23, 6. kerros, neuvotteluhuone.

Tied. maija.ojalehto@ maajakotitalousnaiset.fi, 040 701 3686. Avoimet ovet to 9.11. klo 10–14 ProAgria Oulu, Kauppurienkatu 23, 3. krs. Sivu 27 Luomu kasvuun ammattikeittiöillä ke 22.11. klo 12–15.30 Lounasravintola Makoisa, Nuorten työpajakeskus, Tykistökatu 13. Tied. kaisa.myllykangas@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 399 865. Kekriruokakurssi la 25.11. Oulun seudun Keliakiayhdistys. Tied. helena.lahdenpera@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 599 473. PALTAMO Kalanjalostuksen ABC -koulutus Paltamossa 2.11.2017–19.01.2018 Koulukankaan koulu, Vaarankyläntie 3. Tied. soila. hiltunen@maajakotitalousnaiset. fi, 0400 182 584; heikki.tahkola@ proagria.fi, 040 747 7652. PUDASJÄRVI Avoimet ovet pe 10.11. klo 10–14 ProAgria Oulu, Karhukunnaantie 6. Sivu 27

PYHÄJÄRVI Kekriruokakurssi la 14.10. Pyhäjärven seurakunta. Tied. maija.ojalehto@ maajakotitalousnaiset.fi, 040 701 3686 Avoimet ovet ma 6.11. klo 10– 14 ProAgria Oulu, Asematie 4, Pyhäsalmi. Sivu 27

Harjapää. Sivu 11 Avoimet ovet pe 10.11. klo 10–14 Ruukki, ProAgria Oulu, Maaseututalo, Ahlströmintie1P. Sivu 27 SIIKALATVA Robottihavaintopäivä ti 31.10. klo 10–15 Rantsila Koskinivan tila. Sivu 11 Avoimet ovet ti 7.11. klo 10–14 Kestilä, ProAgria Oulu, Taipaleentie 1. Sivu 27

RAAHE Kekrityöpaja la 11.11. Vihannin yläkoulun opetuskeittiöllä. Tied. helena.lahdenpera@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 599 473.

TYRNÄVÄ Kekriruokakurssi la 14.10. Temmeksen Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistys. Tied. kaisa.myllykangas@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 399 865

SIIKAJOKI Kekriruokakurssi la 21.10. Tied. helena.lahdenpera@ maajakotitalousnaiset.fi, 0400 599 473. Nuorkarjahavaintopäivä ke 1.11. klo 10–15 Revonlahti Saarisen tila, Anne ja Eero

YLIVIESKA Avoimet ovet ti 7.11. klo 10–14 ProAgria Oulu, Vierimaantie 5, Smarthouse, 3. krs. Sivu 27

Maatalousalan osaajaksi Tilanjatkajalle maatalousalan perustutkinnon koulutusta Muhoksella 8.1.2018 alkaen. Haussa myös metsäkoneenkuljettajan koulutusta. Lisätietoja saat osoitteesta www.osao.fi/koulutuskalenteri Hae heti!

Onnistumme yhdessä.

Tervetuloa avoimiin oviin! ProAgria Oulun toimipisteet eri puolilla maakuntaa kutsuvat asiakkaitaan ja kumppaneitaan avoimien ovien päivään 6.–11. marraskuuta klo 10–14 seuraavasti: ma 6.11. Kuusamo (Keskuskuja 1 C 12) Pyhäjärvi (Asematie 4, Pyhäsalmi) ti 7.11. Ylivieska (Vierimaantie 5, Smarthouse, 3. krs) Kestilä (Taipaleentie 1) Haapavesi (Teknotalo 2T, Uusitie 81) ke 8.11. Nivala (Pajatie 5) Kempele (Zeppeliinintie 1) to 9.11. Kärsämäki (Aleksintie 2) Oulu (Kauppurienkatu 23, 3. krs pe 10.11. Pudasjärvi (Karhukunnaantie 6) Ruukki (Maaseututalo, Ahlströmintie1P) Oulainen (Kehäkatu 4) Tule tapaamaan asiantuntijoitamme ja vaihtamaan kuulumisia. Kahvi- ja smoothietarjoilu. Jaossa ProAgria-ämpäreitä.

www.proagriaoulu.fi, facebook.com/proagriaoulu

Opintomatka Islantiin 16.–20.4.2018

Lähde tutustumaan islantilaiseen elämäntapaan ja luontoäidin ihmeisiin kuten jäätiköihin, geysireihin tai upeisiin vesiputouksiin. Vierailemme maaseudun yrityksissä ja nautimme islantilaisista ruokaelämyksistä. Tutustu matkaohjelmaan > www.proagriaoulu.fi/islanti Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 29.12. mennessä: ProAgria Oulu, 08 316 8611, anne.kipina@proagria.fi

Numero 2/2017

Maaviesti 23


Sadonkorjuun makuelämyksiä ja ilonpitoa ikiaikaisen tulen äärellä

Kekrijuhla

Kekri oli talonpoikaiskulttuurissa sadonkorjuun juhla ja karjamarkkinoiden aikaa. Runsaalla ruoalla kestitys oli kekrin vietossa tärkeää. Se oli työn ja ilon juhla, jolloin laulettiin, leikittiin ja tanssittiin. Tervetuloa Kekrijuhlaan Maikkulan Kartanoon lauantaina 28. lokakuuta, jolloin vanha perinne herää eloon kekripukkeineen ja -herkkuineen ilonpitoa unohtamatta.

Kekripukin polttaminen ja jäähyväiset vanhalle vuodelle klo 17.00 kaikille avoin ja maksuton tapahtuma Maikkulan Kartanon perinnepihalla • pelimannimusiikkia • tietoa kekriperinteestä ja kekripukin mytologiasta • kekripukin sytytys ja poltto • Mehua ja makkaraa myynnissä.

Kekrijuhla klo 18.00 Liiteriravintolassa - illalliskortti • kansantanssia, musiikkia, laulua • kansantanssiryhmä Polokkarit ja Nope-yhtye, Oulunsuun Nuorisoseura, johtajanaan Hanna Poikela • kekri-illallinen • yhteislaulua, Jussi Haanpään pelimannit ja Teatteri Neliapilan lauluryhmä

Perinnepukeutuminen ja kansallispuvut sopivat hyvin Kekrijuhlan ja Suomi 100 -juhlavuoden henkeen! Illalliskortit kekrijuhlaan 50 euroa / henkilö (juomina kotikalja ja vesi) Illalliskortit, pöytävaraukset ja erikoisruokavaliot 18.10. mennessä: Maikkulan Kartano puh. 044 740 3550, maikkula@maikkulankartano.fi, viestin otsikoksi: kekrijuhla

Lisätietoa tapahtumasta: suomifinland100.fi/project/10772

24 Maaviesti

Numero 2/2017

Yläkuvat vasemmalta: Niina Jortikka, Tapio Viljakainen, Ella Karttimo

la 28.10.2017 klo 17 Oulu, Maikkulan Kartano, Maikkulanrinne 21

Maaviesti 2/2017  
Maaviesti 2/2017  

Maaviesti on ProAgria Kainuun, Lapin ja Oulun asiakas- ja jäsenlehti.

Advertisement