Page 6

ly hy et

Asiallisia neuvoja ja ohjeita

70 vuotta Oulun läänin talousseura päätti kevättalvella 1946 ryhtyä julkaisemaan omaa järjestölehteä, joka ilmestyisi kuusi kertaa vuodessa. Ensimmäinen Maaviesti-lehti ilmestyi heinäkuussa. ProAgria Kainuun alueella Maaviesti on ilmestynyt vuodesta 1990 ja ProAgria Lapin kunnissa vuodesta 2006 lähtien. Maaviesti 3/1946 ”Viime kesän huonosta heinäsadosta johtuen on rehutilanne maakunnassamme nyt varsin kireä. Jokaisen rehukilon sijoittaminen karjan ruokintaan on sentähden tehtävä taitavasti. Yksi tehokas keino on tarpeettomien eläinten pidon välttäminen. Pienissä karjoissa voidaan rehujen tuhlausta sonnien ruokinnassa välttää järjestämällä sonninpito yhteisvoimin naapurin kanssa. Maakunnassamme on tällä kertaa jo yli 100 sonniosuuskuntaa.” karjatalouskonsulentti Iivari Koli

Maaviesti 3/1956 ”Haapaveden Ollilanperällä sijaitsee Ojalehdon pientila, jonka isäntäväki ahkeralla ja määrätietoisella työllä on päässyt sellaisiin tuloksiin, jotka meidän oloissamme ovat harvinaisia ja esimerkiksi kelpaavia. Anni ja Paavo Ojalehdon maatalousohjelma on selvä ja yksinkertainen. Kun maa kasvaa jokaista nurkkaa myöten paljon ja hyvää tavaraa, niin kaikki muu järjestyy sitten melkein kuin itsestään. Kuuden viimeisen vuoden ajan on tilalla pidetty maatalouskirjanpitoa ja suositettu täydellinen sadontarkkailu.” A.S.

6 maaviesti 3/2016

Maaviesti 4/1966 ”Yli 15 000 valmista työntekijää poistuu maatalouden palveluksesta joko omalle tai toiselle paikkakunnalle teollisuuden ja palveluelinkeinojen pariin. Siirtyminen on tervettä, jos muuttajat eivät jää toisten elinkeinojen jalkoihin paarialuokaksi. Valtiollisen elämämme tämänhetkinen suuntaus ei edistä nuorten sijoittumista maatalouden palvelukseen ja ansion saamiseen maaseudulle. Valtion tuen vähentäminen on johtanut ojitus- ja raivaustyön supistumiseen.” Maaherra Kalle Määttä Talousseuran vuosikokouksessa

Maaviesti 4/1976 Ajankohdasta, jolloin maatalouden taloudellinen kannattavuus- ja tutkimuskirjanpito aloitettiin, on kulunut 63 vuotta. Ensimmäiset kirjanpitotilat olivat: Liminka Matturin tila, Nivala Alangon tila, Rantsila Toppilan tila sekä Revonlahti Vuotin ja Puoskarin tila. Tilalla suoritettavaan kirjanpitoon on tullut huomattavia helpotuksia. Muun muassa ruokatalousmenoja ei tarvitse enää eritellä. Ennen oli kirjattava suolat, sokerit, hiivat, sikurit kahvit ym. erikseen. kirjanpitokonsulentti Viljo Aittola, Oulun maatalouskeskus

Maaviesti 4/1986 Kesän 1986 Oulun maatalousnäyttelystä muodostui laajin näyttelytapahtuma, mitä Pohjois-Suomessa oli koskaan järjestetty. Kävijämäärä oli kolmen päivän aikaan 120 960. Yleisömenestystä haittasi koko sun-

nuntain jatkunut sade. Maatalousnäyttelyn pääjuhlassa jaettiin 27 sukutilakunniakirjaa, 18 sukutilaviiriä ja 19 pienoissukutilaviiriä. Sukutilaviirin sai muun muassa Haapajärvellä sijaitseva Jorma ja Helli Isoherrasen Notkon tila, joka on ollut suvun hallinnassa vuodesta 1543.

Maaviesti 3/1996 Oulun Maaseutukeskuksen ja meijerijärjestön nimeämä kahdestoista Tarkan Markan Maitotila on Riitta ja Mauri Isoniemen omistama Ojaniemen tila Nivalan Karvoskylässä. Ojaniemi on kuulunut karjantarkkailuun 42 vuotta. Kun tarkkailuvuosi 1955 päättyi, karjassa oli neljä säännöllistä lehmää, jotka tuottivat keskimäärin 3 249 kiloa maitoa. 40 vuotta myöhemmin keskimäärin 25,3 lehmää tuotti 9 026 kiloa maitoa. Ojaniemen tila on pellon ja karjan kokonaisuutena siinä vakaassa kunnossa, että isäntä pohtii, minkä tyyppinen navetta seuraavan laajennuksen ja peruskorjauksen yhteydessä tehdään. kotieläinagronomi Marjatta Perälä

Maaviesti 3/2006 Hyrynsalmelaisen Komulan tilan isäntäväki Liisa Misikangas ja Lassi Keränen ovat halunneet istua alas pohtimaan maitotilansa tulevaisuutta. ProAgria Kainuu tarjoaa tulevaisuuttaan pohtivan yrittäjän tueksi neuvontatiimin, jonka kokoonpano riippuu tuotantosuunnasta ja kehittämistarpeesta. Tavoitekeskustelun avulla paneudutaan tilaan kokonaisuutena. Komulan tilalla otetaan työkaluksi tulosanalyysi, joka antaa tarkan kuvan maatilan kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja kehittämismahdollisuuksista. toimittaja Ella Karttimo

Profile for ProAgria Oulu

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Profile for maaviesti
Advertisement